Jump to content

BASTARDO ToV

RPG SF School Instr. Leader
 • Posts

  1270
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  9

Status Replies posted by BASTARDO ToV

 1. felt cute, might destroy the b-zone map later ?

   

  image.thumb.png.c4ed3b1171714f65d3af29b60e6bd654.png

   

 2. Valentine's Quest - Ghid

   

  Salutare!

   

  Acesta este un ghid care explică mecanica misiunii Valentine Quest atribuită pe zona B în perioada 14 februarie - 21 februarie.

   

  Probabil că toți (cei care fac misiunea) știți că această misiune se bazează pe vechiul joc creat în 1989 care se numește „Mine-Sweeper”

   

  cu o mică întorsătură în care am adăugat ( Kelton & KillerFish & I ) pentru a face mai distractiv de făcut și „ consumatoare de timp ”.

   

  Probabil că toți credeți că misiunea se bazează doar pe noroc . Nu chiar! Există o mică logică a mini-jocului.

   

  Misiunea a fost ușoară în ultimele 4 zile. Deși, am văzut o mulțime de oameni care au greu să-l termine. Prin urmare, am decis să fac un mic blog în care să vă arăt exact ce se întâmplă și cum puteți găsi inimile mult mai repede și mai eficient.

   

   

   

  Întrebări frecvente FAQ :

   

   

   

  Q1; How can I avoid the mines? // Cum pot evita bombele?

   

   

   

  Voi începe prin a vorbi despre funcția de randomizare care generează minele. Nu sunt multe de vorbit aici, deoarece este total aleatoriu .

   

  Interfața este o matrice (vector) 6X5 (6 * 5 = 30 cutii în total) în care o mină va fi plasată în cele din urmă, astfel încât nu puteți identifica unde este bomba pentru a o evita.

   

  zd.PNG.46781a2e47ae5cd1eb13924e3ff28665.PNG

   

   

  Q2; sunt exact 6 inimi pe panou? // Sunt exact 6 inimi pe panel?

   

  Spre surprinderea dvs., există nu numai 6 inimi în cadrul panoului respectiv. Există mai mult de 6 inimi. Le-am adăugat pe acestea pentru a le face mai ușor jucătorilor să le găsească și să se bucure mai degrabă de a căuta, decât să se supere.

   

  Q3; Can I find the hearts faster? // Pot găsi inimile mai repede?

   

  Aceasta este cea mai mare întrebare pe care am primit-o în ultima vreme. Da , puteți găsi inimile mai repede fără să faceți clic aleatoriu pe casetele în speranța că puteți obține o inimă.

   

  Iată cum funcționează dinamica:

   

  După cum știe toată lumea, există 3 lucruri diferite pe care un jucător le poate găsi în timp ce face clic pe casete

   

   

   

  ** O inima image.png.d36a05793970eb63a0d0477ce7fe0e6c.png

   

  ** Un loc gol în care nu primești nimic image.png.c9990ec0cc8870f2dfd9ddc1ae9683c1.png

   

  ** O bombă / mină în care se declanșează un mesaj care spune „O, nu! Ai găsit o bombă! Ai pierdut o viață.” Și elimină o viață dacă ai una image.png.3b9220a513425a477ee71d0a5ccdb585.png(Dacă mai ai doar 1 viață și este luat din tu. Un timp de răcire de 3 minute începe să regenereze o viață pentru ca tu să poți continua misiunea)

   

  Rețineți că această metodă funcționează 80% din timp. Restul de 20% se datorează combinației inimilor generate și dacă faceți clic pe o bombă / o cutie goală înainte de a găsi o inimă.

   

  Cel mai bun mod de a găsi toate inimile fără să faceți clic aleatoriu este să încercați mai întâi părțile. Voi explica totul mai jos. Probabil vă întrebați de ce părțile întâi? De ce nu mijlocul?

   

  Iată de ce:

   

  Din punct de vedere matematic, dacă nu intrați în acel 20% menționat mai sus, veți putea găsi o inimă pe laturi. În care cădeți în acest tip de model frecvent pentru a găsi inimile mai repede.

   

  3 până la 4 inimi vor fi generate unul lângă celălalt ( 80% din timp), ceea ce vă lasă 3 opțiuni diferite, care sunt prezentate în imaginea următoare

   

  zzz.PNG.21e0274c9cd33fc09e6b6a4df2a1d83b.PNG

   

   

  ** Primul model pe care l-am ales este o demonstrație care arată că, dacă nu găsiți o inimă lângă „Locația de pornire” din stânga, nu este nevoie să continuați să căutați în acea zonă.

   

  ** Al doilea model pe care l-am ales a fost modelul corect care a localizat șirul de inimi despre care am vorbit mai sus.

   

  ** Al treilea model pe negru este modelul pe care nu l-am ales datorită faptului că mi-am găsit deja șirul de 4 inimi.

   

  ** Inima aleatorie este un exemplu care arată că există mai mult de 6 inimi în acest panou.

   

  Trecând la întrebarea pe care am pus-o mai sus: "De ce părțile sunt mai întâi? De ce nu de mijloc?"

   

  Acesta este doar un truc pentru a-ți spori șansele de a găsi inimi mai repede, deoarece dacă se întâmplă să alegi din mijloc, vei avea 8 combinații în loc de 3 combinații. Uită-te la imaginea de mai jos:

   

   

   

  ***** Middle Heart *****

   

  gggg.PNG.c8a010d2f48329a7ff1d45441633e7e9.PNG

   

   

  ***** Sides Heart *****

   

  sssssss.PNG.cf327cdece4676050e5d8b3ef0a13db3.PNG

   

   

  Un alt truc care funcționează de obicei este acela că dacă găsești mai puțin de 3 inimi într-un model. Ultima inimă pe care ai găsit-o devine un punct de pornire, ceea ce înseamnă că trebuie să te uiți la toate combinațiile noi, așa cum am menționat mai sus . Verificați imaginea de mai jos pentru mai multe informații.

   

  hohoohoh.PNG.52c7deb3a0a90f3220b81050e8661417.PNG

   

  Iată un videoclip care vă ajută să demonstrați cum să procedați la găsirea inimilor voastre.

   

  Click Aici

   

  Mulțumesc pentru feedback-ul uimitor pe care l-am primit de la voi toți, indiferent de ce a fost fie bun, fie rău. M-am distrat la crearea acestui script cu ajutorul @F4L KillerFish. Aceasta este pentru plăcerea ta! Distrează-te jucând pe B-Zone. Idei noi, noi questuri pe drum, așa că stați la curent și vă mulțumesc că ați citit acest blog.

   

   

  Valentine's Quest - Guide 

  Hello there! 

  This is a guide on which explains the mechanics of the Valentine Quest assigned on B-Zone from the 14th of February to the 21st of February.

  You all(the ones doing the quest) probably know that this quest is based on the old game created back in 1989 which is called "Mine-Sweeper"

  with a little twist in which we added(Kelton & KillerFish & I) to make it more fun to do and "Time consuming". 

  You all probably think that the quest is based on Luck only. Not really! There is a little logic to the mini-game.

  The quest has been easy during these last 4 days. Although, I've seen a lot of people having a hard time finishing it. Therefore, I decided to make a small blog in which I show you exactly what's happening and how can you find the hearts much faster and more efficiently. 

   

  Frequently asked questions: 

   

  Q1; How can I avoid the mines? // Cum pot evita bombele?

   

  I'll start by talking about the randomize function which generates the mines. There is not a lot to talk about here because it's totally random.

  The interface is a 6X5(6*5= 30 boxes in total) matrix(vector) in which a mine will eventually be placed on so therefore you can't pinpoint where the bomb is to avoid it. 

   

  zd.PNG.46781a2e47ae5cd1eb13924e3ff28665.PNG

   

  Q2; are there exactly 6 hearts on the panel? // Sunt exact 6 inimi pe panel? 

  To your surprise, there are not only 6 hearts within that panel. There are more than 6 hearts. We added those to make it easier for the players to find and to enjoy doing the quest rather than raging.

  Q3; Can I find the hearts faster? // Pot găsi inimile mai repede? 

  This is the most question I've been getting lately. Yes, You can find the hearts faster without clicking randomly on the boxes hoping that you can get a heart.

  Here is how the dynamic works: 

  As everyone knows there 3 different things a player can find while clicking on the boxes, either

   

  ** A heart image.png.d36a05793970eb63a0d0477ce7fe0e6c.png

   

  ** An empty place where you don't get anything image.png.c9990ec0cc8870f2dfd9ddc1ae9683c1.png

   

  ** A-bomb/mine in which triggers a message which says " Oh, no! You found a bomb! You lost a life. " and removes one life if you have one image.png.3b9220a513425a477ee71d0a5ccdb585.png ( If you have only 1 life left and it's taken from you. A cooldown of 3 mins starts to regenerate a life for you to continue the quest)

   

  Keep in mind that this method works 80% of the time. The remaining 20 % is due to the combination of the generated hearts and whether you click on a bomb / an empty box before finding a heart.

   

  The best way to find all hearts without clicking randomly is to try the sides first. I'll explain everything down below. You are probably wondering why sides first? Why not the middle? 

  Here is why: 

  Mathematically speaking, If you don't fall in that 20% mentioned above you will be able to find a heart on the sides. In which you fall in this type of frequent pattern to find the hearts faster.

  3 up to 4 hearts will be generated near each other (80% of the time) which leaves you with 3 different options which are demonstrated on the following picture

  zzz.PNG.21e0274c9cd33fc09e6b6a4df2a1d83b.PNG

   

  ** The first pattern I chose is a demonstration that shows that if you don't find a heart near the "Start location" on the left, there is no need to keep looking in that area.

  ** The second pattern I chose was the correct pattern which located the string of hearts that I talked about above.

  ** The Third pattern on black is the pattern I didn't choose due to the fact that I already found my string of 4 hearts.

  ** The random heart is an example that shows that there are more than 6 hearts within this panel. 

  Moving to the question I asked above: " Why sides first? Why not middle?" 

  This is just a trick to boost your chances of finding hearts faster because if you happen to chose from the middle you'll have 8 combinations instead of 3 combinations. Look at the image below: 

   

  *****Middle Heart*****

   

  gggg.PNG.c8a010d2f48329a7ff1d45441633e7e9.PNG

   

  *****Sides Heart*****

   

  sssssss.PNG.cf327cdece4676050e5d8b3ef0a13db3.PNG

   

  Another trick that usually works is that if you find less than 3 hearts within a pattern. The last heart which you found becomes a start point which means you need to look at all new combinations as mentioned above. Check this image below for more information. 

   

  hohoohoh.PNG.52c7deb3a0a90f3220b81050e8661417.PNG

   

  Here is a video that helps demonstrate how to proceed in finding your hearts.

  Click Here

   

   

   

  Thanks for the amazing feedback I got from all of you no matter what it was either good or bad. I had a fun time creating this script with the help of @F4L KillerFish. This is for your enjoyment! Have fun playing on B-Zone. New Ideas, New quests on their way so stay tuned and thank you for reading this blog.

   

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.