Jump to content

Ediția Iulie a concursului WOTM a început. Detalii aici

Ediția 8 de Miss & Mister B-Zone a început. Detalii aici

 

Recrutăm Designeri Audio și Video. Detalii aici

Shobo

Los Santos Taxi - Raport de activitate / Activity report

Recommended Posts

ro32.png

phNABOe.png

 

 

 • Detalii generale & reguli:

 

- Raportul de activitate este obligatoriu pentru toţi membri;

- Raportul de activitate pentru admini şi helperi (nivel 1-2) este înjumătăţit;

- Raportul de activitate este contorizat pe website-ul comunităţii;

- Pentru a vedea câte puncte aveţi, intraţi pe website -> My Account -> Faction Activity, unde aveţi numărul de puncte afişat (Contorizaţi doar punctele din perioada luni 00:00 - duminică 23:59) SAU din joc cu comanda [/raport] sau [/myreport];

- Aveţi grijă! Dacă transportaţi pe cineva mai puţin de 1 kilometru sau transportaţi aceeaşi persoană de două ori la rând, nu o să vă fie acordat punctul;

- Puteţi transporta din nou, acceaşi persoană abia după 5 minute. (script);

- Tuturor membrilor companiilor de tip Taxi (LS/LV/SF Taxi) le acordati [/fare 1] (inclusiv daca au rank 0 - sunt candidaţi);

- Tuturor jucatorilor de pe server le acordaţi [/fare 20];

- Sunteţi rugaţi să raportaţi la secţiunea Bug Reports bugurile aferente raportului de activitate;

- Rapoartele sunt contabilizate de cei de rang 6+, iar statistica este postată în acest topic;

- Sunt scutiţi (învoiţi) de la efectuarea raportului de activitate, membrii care intră în facţiune în intervalul miercuri - duminică. Exemplu: Dacă Typhoon intră în facţiune miercuri, el va fi scutit de la efectuarea raportului din acea săptămână; 

- Vă puteţi învoi de la raportul de activitate (inactivitate) pentru o săptămână sau două (o data la 45 zile) după cum urmează: 

*Rank1 - Nu se pot învoi de la raport; *Rank2 - Se pot învoi de la raport pentru 1 săptămână; *Rank3+ - Se pot învoi de la raport pentru 2 săptămâni.

- Dacă aveţi de finalizat un raport de activitate cu X puncte şi nu reusiţi să acumulaţi toate punctele necesare rangului, veţi proceda astfel:

* Veţi intra la raportul de săptămâna viitoare în modul de recuperare. Nu veţi fi sancţionaţi momentan, însă pentru a scăpa de sancţiune, la raportul de săptămâna următoare aveţi obligaţia de a recupera punctele restante pentru raportul vechi (cele rămase), iar abia apoi veţi putea să acumulaţi puncte în vederea finalizării raportului curent. Exemplu: Dacă JuSsTyn are rank 3, are de îndeplinit un raport de activitate în valoare de 70 puncte. Dacă el face decât 50/70 puncte nu va fi sancţionat, însă are obligaţia de a recupera cele 20 puncte la raportul de săptămâna următoare, iar apoi va putea începe să acumuleze punctele pentru raportul de activitate curent;

- Dacă nu efectuaţi raportul de activitate veţi fi sancţionat astfel: 

 • Rank 1: Pentru nefinalizarea raportului de activitate curent, membrul este dat afară din facţiune cu 60/60 FP.
 • Rank 2: Pentru nefinalizarea raportului de activitate, membrul intră în modul de recuperare al raportului neterminat. Dacă nici de această dată nu se recuperează acest raport, membrul este dat afară din facţiune cu 10/60 FP.
 •  Rank 3+: Pentru nefinalizarea raportului de activitate, membrul intră în modul de recuperare al raportului neterminat. Dacă nici de această dată nu se recuperează acest raport, membrul primește rank down. Dacă nici următorul raport nu este finalizat, având deja în trecut 1 raport nefinalizat, 1 raport în curs de recuperare pe care nu l-a finalizat și cel curent nefinalizat, atunci membrul este dat afară din facţiune cu 10/60 FP.

Notă: Există cazuri când raportul de activitate devine opţional, pe o durată limitată de timp, numai la decizia adminilor sau a liderului. Veţi fi informaţi cu privire la acest lucru pe HEADER-UL site-ului, la Anunţuri / Announcements şi în /fmotd. 

 

 • Bonusuri si beneficii

 

- La efectuarea unui raport dublu, veţi primi automat un bonus de 25.000$;

- La decizia liderului, se vor acorda beneficii la diferite acţiuni, activităţi din cadrul facţiunii (Misiunea Săptămânii, Tombola Săptămânală, Cel mai bun raport de activitate), sub formă de Raport de activitate înjumătăţit, sau după caz, opţional;

- Membrul respectiv va beneficia de acest beneficiu pe întreaga durată a săptămânii;

- Beneficiul se va acorda unui membru de maxim 2 ori consecutiv.

 

    Minimul de comenzi pe rang:

 

 • Rang 1 - 40 de puncte.
 • Rang 2 - 50 de puncte.
 • Rang 3 - 60 de puncte.
 • Rang 4 - 30 de puncte.
 • Rang 5 - 20 de puncte.
 • Rang 6 - 10 de puncte (raport opțional).

 

Minimul de comenzi pe rang pentru STAFF (admini sau helperi nivel 1 sau 2):

 

 • Rang 1 - 20 de puncte.
 • Rang 2 - 25 de puncte.
 • Rang 3 - 30 de puncte.
 • Rang 4 - 15 de puncte.
 • Rang 5 - 10 de puncte.
 • Rang 6 - 5 de puncte (raport opțional).

 

uk32.png

 

 

 • General details & rules

 

- The activity report is mandatory for all members.

- The activity report for admins and helpers (level 1-2) is halved.

- The activity report is counted on community's website! You don't have to make photos.

- You can see your points if you login on the website -> My Account -> Faction Activity, where are shown your number of points. (Count only points made between Monday 00:00 - Saturday 23:59.) OR online by [/raport] or [/myreport].

- Be careful! If you transport a customer for less than 1 km or the same person two times in a row, the server will NOT give you a point.

- You can transport the same person again, after 5 minutes. (script)

- To all taxi companies members (LS/LV/SF Taxi), you give them [/fare 1], Tuturor membrilor companiilor de tip Taxi (LS/LV/SF Taxi) le acordati [/fare 1] (including they are rank 0 - candidates)

- To all players from the server, you give them [/fare 20].

- We would want you to post any bug about activity report in the "Bug Reports" section.

- The activity reports are accounted by rank 6+ and the statistics are posted in this topic.

- They are exempt  (invoiced) from performing the activity report, members who join the faction between Wednesday and Sunday. Example: If Typhoon joins the faction Wednesday, He will be exempt from performing the activity report from that week.

- You can count on your activity report (inactivity request) for a week or two (once at 45 days) as follows: 

*Rank1 - They can't count on the activity report; *Rank2 - They can count on the activity report for 1 week; *Rank3+ - They can count on the activity report for 2 weeks.

- If you have to complete an activity report with X points  and you are not able to accumulate all the points required for the rank,  you will do as follows:

* You're entering the next week's recovery mode report. You will not be sanctioned at the moment, but to get rid of the sanction, to the next week's activity report you have an obligation to recover the remaining points for the old activity report (the remaining points), and then you will be able to accumulate points to complete the current activity report. Example: If JuSsTyn has rank 3, has to to an activity report worth 70 points. If he makes only 50/70 points, will not be sanctioned, but has the obbligation to recover the 20 points to the next week's activity report, and then he can begin to accumulate points for the current actiovity report. 

- If you have an outstanding actitity report (unfinished)  and at the next activity report you either failed to recover the past one, or you fail to fill the current one, then you will be sanctioned in the following way: 

 •  Rank 2+Dismissal 10/60 FP
 •  Rank 1: He can't benefit from the recovery mode mentioned above, so not complete a single activity report  will lead to the Dismissal from Faction with 60/60 FP.

Notice:  Are cases when the activity report become optional, for a limited time, only at the admins decision. You will be informed about this, on website HEADER, in Anunturi / Announcements and in /fmotd.

 

 • Bonuses and benefits

 

- When performing a double activity report, you will automatically receive a $25.000 bonus.

- At the leader's decision, benefits will be given to different actions, activities within the faction (The mission of the week, Weekly raft, The best activity report), in the form of halved activity report or optional activity Report.

- This member will benefit from this benefit throughout the week.

- The benefit will be awarded to a member up 2 consecutive times.

 

The minimum number of orders per rank:

 

 • Rank 1 - 40 points.
 • Rank 2 - 50 points.
 • Rank 3 - 60 points.
 • Rank 4 - 30 points.
 • Rank 5 - 20 points.
 • Rank 6 - 10 points (optional activity report).

 

The minimum number of orders per rank for STAFF (admins or helpers level 1 - 2):

 

 • Rank 1 - 20 points.
 • Rank 2 - 25 points.
 • Rank 3 - 30 points.
 • Rank 4 - 15 points.
 • Rank 5 - 10 points.
 • Rank 6 - 5 points (optional activity report).

 

Edited by AIM Typhoon
Actualizare 7.06.2020 (Modificare raport)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Puteti posta comenzile efectuate in perioada 02.04.2013 - 06.04.2013.

Atentie la poze, verificati-le inainte sa le postati.

Am sa inchid topicul maine in jurul orei 16:00.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 • Nickname: Vinnie
 • Rank: 1
 • Numar comenzi reusite: 49 (una avea probleme)
 • Numar teste date: 3
 • Poze:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nickname: PopandaulX

Rank: 1

Numar comenzi reusite: 74

Numar teste date: 0 ( nu m-ati lasat )

Poze:

Share this post


Link to post
Share on other sites

 • Nickname: RounD
 • Rank: 1
 • Numar comenzi reusite: 67 total, 61 reușite, 6 poze cînd săreau clienții din mașină înainte de a ajunge la destinație.
 • Numar teste date: 0
 • Poze: http://imgur.com/a/J0Cl3

Share this post


Link to post
Share on other sites

 • Nickname: MiraJ
 • Rank: 1 (Trainee)
 • Numar comenzi reusite: 87
 • Numar teste date: 0
 • Poze:

Share this post


Link to post
Share on other sites

3k_QKI.png

Edited by StingaciuCalin

Share this post


Link to post
Share on other sites

 • Nickname: Trastos
 • Rank: 1
 • Numar comenzi reusite: 115
 • Numar teste date: 0
 • Poze:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.