Jump to content

WOTM luna August a început. Detalii aici

Recrutăm Designeri Audio și Video. Detalii aici

Sign in to follow this  
TLG Alexandrew

Ghidul reporterului / Reporter guide

Recommended Posts

fEd3CTS.png

RO

Acest topic sare in ajutorul vostru, a reporterilor, oferindu-va cateva informatii despre fiecare lucru din factiune, inca de la inceput de cand aplicati, pana la sfarsitul carierei dumneavoastra in News Reporters.

 

Aplicare si teste

Dupa ce ati fost acceptati de catre lider, va sugeram sa fiti la curent cu topicul News Reporters - Teste deoarece aveti detaliat aici parcursul testului, cu toate probele sale.

 

Detaliere anunturi, interviuri, emisiuni, concursuri, ziare

Anunturile Gratuite

Anunturile gratuite sunt acele anunturi care sunt date la fiecare ora fixa, ce in principal sunt corelate de vanzare / schimbare sau cumparare de bunuri.

Desfasurare:

 • Intre :50 si :56 se face lista.
 • Intre :56 si payday, membrul desemnat cu s+S face rost de ID-urile celorlalti si formuleaza pe [/f] startul.
 • Imediat dupa payday, se da startul pe [/news], intre timp nu se vorbeste pe [/f] de catre cei ce nu iau parte la sesiune.
 • Intre :05:30 si :05:40 se da stopul pe [/f], iar apoi nimeni nu mai da anunturi pe [/news].
 • Intre :05:50 si :06:10 se da stopul pe [/news] de catre cel desemnat cu s+S, sesiunea terminandu-se aici.
 • Timpurile precizate in secunde sunt cele de pe [/time].

Anunturile Roleplay

Anunturile roleplay sunt acele anunturi legate de joc, de bunastarea serverului. Se pot da anunturi roleplay despre urmatoarele:

 • promovari ale jucatoriilor in factiuni (rank 4+), ale jucatorilor la functii importante (lider, admin, helper, clanleader).
 • sugesti sau recomandari oferite de voi jucatorilor.
 • informatii despre componentele serverului (masini, sisteme, locatii).
 • altele. (care sunt conform regulamentului).

Inainte de a da un anunt de genul, va recomandam sa-l dati pe [/f] pentru a fi corectat.

Dupa ce anuntati pe [/f] ca dati anunt roleplay, asteptati 10-15 secunde pana sa-l dati pe [/news], pentru a nu aparea surprize.

*ATENTIE! Anunturile de promovare si cele din pachet sunt descrise in regulamentul intern. Verificati acolo.

 

Ziarele

Pentru a scrie un ziar trebuie sa va aflati la redactie. Aici urmati urmatorii pasi:

 • Folositi [/papers] pentru a deschide interfata de ziare care arata asa. (click)
 • Aici, toti reporterii au acces sa vizualizeze celelalte ziare, sa scrie si ei unul, sau sa le comande pentru a le vinde. [/deliver]
 • Reporterii de rank 3+ au la dispozitie si butonul "Delete" prin care pot sterge un ziar.
 • Daca vreti sa scrieti un ziar apasati pe "Write New Paper", apoi, in casuta ce va aparea veti scrie titlul ziarului, urmand sa scrieti in urmatoarea casuta continutul acestuia. ATENTIE! Daca nu va mai permite casuta sa mai puneti caractere, scrieti ultimul cuvant sa incapa in casuta, astfel incat la a doua casuta veti pune un spatiu in plus pentru spatierea celor doua cuvinte. (Adica, spre exemplu, am ajuns la capatul caracterelor din casuta si mai am de scris, nu incape toata propozitia "Ana are mere.", asa ca pun la sfarsitul casutei "Ana are" si cand incep din nou in casuta, voi lasa un spatiu liber " mere.")
 • La final, apasati "Done" si rugati un rank 3+ sa-l corecteze.
 • Daca vreti sa puneti un mesaj pentru cei ce citesc ziarul, mesaj ce va aparea in coltul interfetei de ziare, folositi [/callout <text>].

Interviuri

Sustinerea unui interviu decurge astfel:

 • Verificati daca respectivul are o cerere de interviu.
 • Trebuie sa fiti aici, altfel veti fi sanctionati cu Faction Warn.
 • Ii oferiti invitatului [/live] cu suma respectiva din regulamnet.
 • Anuntati startul pe [/l] dupa care faceti poza la [/livemembers] pentru evidenta.
 • Se vor pune intrebari din 3 rubrici dupa cum urmeaza:
 • 1. Intrebari din viata reala - intre 3 si 6.
 • 2. Intrebari din joc - intre 3 si 6.
 • 3. Intrebari din partea publicului - intre 5 si 10.
 • Anuntati sfarsitul pe [/l] apoi folositi comanda [/endlive].

Pe parcursul interviului, sunteti obligati sa punctati greselile invitatiilor cu 1/3, la 3/3 eliminandu-i din interviu fara a le inapoia banii.

Emisiuni

Se pot sustine emisiuni atat cu cerere cat si fara.

Emisiunile se pot sustine oriunde, nu ca la interviuri, in locul special amenajat, anume antena.

Emisiune se considera si "Interviu spontan", acesta fiind special, neincadrandu-se in regulile de mai sus.

Deoarece reporterii calificati isi fac treaba excelent, ei decid daca doresc sa-si scoata invitatii pentru greseli sau nu, nu sunt obligati de niciun regulament sa o faca.

Concursuri

Trebuie sa respectati orarul si preturile din regulament.

Pe parcursul unui concurs, parcurgeti 10 intrebari din domeniul ales la inceput si hotarati cine este castigatorul.

Daca 2 sunt la acelasi punctaj, puntei o a 11-a intrebare de departajare.

 

EN

This topic is for your help, for reporters, giving you informations about some things from faction starting from when you apply till your end of career here, in News Reporters.

 

Applying and testing

After you were accepted, you must know what's in this topic: News Reporters - Tests. Here you have informations about entry test and his tasks.

 

About news, interviews, tv shows, contests, papers

Free News

Free news are those announces given at a fixed hour (:00) which are bound to selling, switching or buying of goods.

Free news rules:

 • Between :50 and :56 the list will be made.
 • Between :56 and payday, the member who is s+S will say on [/f] the start.
 • After payday, the start will be given on [/news], meanwhile there is no talk on [/f] from those who are not at the session.
 • Between :05:30 and :05:40 the stop will be given on [/f], after that there won't be posted on [/news].
 • Between :05:50 and :06:10 the stop will be given on [/news] by the s+S members, session finishing here.
 • The times specified in seconds are from: [/time].

Roleplay News

Roleplay news are announce about the game. Valid roleplay news:

 • members promoted in factions (rank 4+), player promoted in functions (leader, admin, helper, clanleader).
 • sugestions or recomandations from you to players.
 • informations about the server (cars, sistems, locations).
 • others. (as in rules).

Before you will give a news on [/news] we suggest you to give it on [/f] to be verified.

After you announce on [/f] taht you post a roleplay news, wait 10-15 seconds before you put it on [/news], so there are no surprises.

*ATTENTION! Promoting announces and bundle once are described in rules.

 

Papers

For writing a paper you must be at Publishing house. Here you must follow:

 • Use [/papers] to open the papers interface which looks like this. (click)
 • Here, all reporters can view the papers, can write one, or order those to deliver them. [/deliver]
 • Rank 3+ reporters can use the "Delete" button to delete a paper.
 • If you want to write a new paper, press "Write New Paper", then, in the box which will appair, write the title, and then, in the next box, write the paper's content. WARNING! If the box don't let you write no more, write the last word to fit in the box, such that, in the second box you will put one space in plus for spacing the two words. (I mean, par example, i arrived at the end of the box, and i still have to write, the whole phrase "Ana are mere." doesn't fit, so, at the end of the box i put "Ana are" and when i will start another box, i will put a free space " mere.")
 • At the end, press "Done" and ask one rank 3+ to check your paper.
 • If you want to insert a message for those who read your paper, message which will appear in the corner of the interface, use [/callout <text>].

Interviews

To give a interview you must do the following:

 • Check if the guest has a request.
 • You must be here, otherwise you'll get a Faction Warn.
 • You offer tot the guest [/live] with the sum specified in rules.
 • You announce on [/l] the start, after that you'll make a photo to [/livemembers] for evidence.
 • There will be questions from 3 sections:
 • 1. Questions from real live - between 3 and 6.
 • 2. Questions from game - between 3 and 6.
 • 3. Questions from players - between 5 and 10.
 • You announce the stop on [/l] then you'll use [/endlive].

You must give the guests 1/3 for each mistake and end the life with them when they reach 3/3.

TV Shows

You can make a TV Show with or without a request.

You can make a TV Show wherever you want, it's not like at interviews.

A "Spontan interview" is considered a TV Show.

Because the qualified reporters are excelent members, they choose if they want to end the TV Show with the guest if he'll do mistakes.

Contests

You must respect the schedule and pice from rules.

You'll give 10 questions about the specified domain.

If 2 of the players are at the same points, you'll give an eleventh question for those 2.

Edited by eB DaNiElSaN
greseli minore

Share this post


Link to post
Share on other sites

Acest topic tocmai a fost actualizat.

 

Am corectat exmplele de anunţuri, întrucât toate exemplele sunt corect gramaticale şi nu depăşesc limita de caractere permisă pe /news respectiv /live.

A fost corectate linkurile către fiecare topic.

 

De acum înainte nu mai vreau să văd că nu aveți de unde să luați exemple de anunțuri sau că sunt greșite cele de pe forum.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Acest topic tocmai a fost actualizat.

 

La secţiunea de "Ziare", era prezentat vechiul sistem, cu vechile comenzi ce nu mai există astăzi pe server. De altfel, am prezentat în detaliat noul sistem şi tot ce trebuie să faci pentru a scrie un ziar corect cu ajutorul acestuia.

 

Dacă aveţi nelămuriri îmi puteţi lăsa un PM.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.