Jump to content

Recrutăm designeri audio și video. Aplicați aici

Recrutăm designeri grafici. Aplicați aici

 

F4L Andrei

LV School Instructors - Greşelile frecvente ale instructorilor | Frequently mistakes made by the instructors

Recommended Posts

RHWrVZO.png&key=726212dd527a1bccf61f23eb

 

În acest topic găsiţi cele mai frecvente greşeli făcute de către voi în timpul testelor. Când aveţi nelămuriri citiţi acest topic şi în cazul în care nu aţi înţeles ceva puteţi să ne întrebaţi în joc. Am făcut acest topic pentru a evita cât mai mult sancţiunile pentru teste incorecte.

 

Pe lângă ce voi scrie mai jos, trebuie să vă comportaţi frumos cu clienţii INDIFERENT de situaţie, aveţi răbdare cu ei şi explicaţi-le frumos tot ce au de făcut.

Prima greşeală făcută de un instructor este aceea de a anunţa că jucătorul este la el înainte să primească /showlicenses.
Ordinea
CORECTĂ este aceasta: "/requestlicenses ; /f [Nume], ID:[xx] la mine pentru licenţa X,Y,Z " (pentru că unii clienţi spun că vor X,Y,Z dar au la Y şi Z peste 50h)
Cereţi /requestlicenses şi anunţaţi că ESTE la voi doar o singură dată, înainte de toate testele.


A doua greşeală făcută de un instructor este accea de a anunţa că elevul a picat testul pentru licenţa X dacă respectivul primeşte crash.
CORECT este să anunţaţi că elevul amână testul. Îl aşteptaţi 5 minute şi dacă intră continuaţi testul de unde aţi rămas fără să-i mai cereţi avansul, iar dacă nu, anunţaţi că a picat.

 

Greşeli la teste

 

Fishing License:

 • Nu ai voie să dai /startlesson până când nu anunţi că începe.
 • Nu ai voie să pui întrebările toate odată, ele se pun pe rând.
 • Nu ai voie să schimbi ordinea întrebărilor.
 • Nu ai voie să dai /stoplesson până nu a acceptat licența.

 

Ordinea corectă la acest test este:

 

 

- Anunţ că începe

- Dau /startlesson
- Îi spun unde trebuie să meargă [
Partea 1]
- Pun întrebările după ce ajunge (dacă ajunge)

- Anunţ că a trecut/picat [Partea 2]

- Dau /givelicense (dacă a trecut)

- Dau /stoplesson

 

 

 

Sailing License:

 • Nu ai voie să dai /startlesson până când nu anunţi că începe.
 • Nu ai voie să începi testul dacă nu foloseşti comanda /dl.
 • Nu ai voie să treci elevul care nu ştie unde este vaporul ancorat de la fosta baza National Guard.
 • Nu ai voie să treci elevul dacă barca are mai puţin de 950 HP la terminarea testului.
 • Nu ai voie să dai /stoplesson până nu acceptă licența (dacă a trecut testul).

 

Ordinea corectă la acest test este:

 

 

-Anunţ că începe
-Dau /startlesson
-Îi spun unde şi cum trebuie să meargă [
Partea 1]

-Dau /stoplesson când ajunge înapoi la Fishing Boat Las Venturas
-Anunţ că a trecut/picat [Partea 2]

-Dau /givelicense (dacă a trecut)

-Dau /stoplesson

 

 

 

Flying License:

 • Nu ai voie să dai /startlesson până când nu anunţi că începe.
 • Nu ai voie să începi testul dacă nu foloseşti comanda /dl.
 • Nu ai voie să treci elevul care nu ştie să zboare de pe Aeroportul Părăsit(Flying School) până pe un aeroport din cele 3 şi înapoi.
 • Nu ai voie să treci elevul dacă Maverick are mai puţin de 950 HP la terminarea testului.

 

 Ordinea corectă la acest test este:

 

 

- Anunţ că începe
- Dau /startlesson

- Îl întreb pe ce aeroport vrea să zboare de pe Aeroportul Părasit(Flying School).
- Îi spun unde şi cum trebuie să meargă [Partea 1]
- Anunţ că a trecut/picat [Partea 2]

- Dau /givelicense (dacă a trecut)
- Dau /stoplesson

 

 

Weapon License:

 • Nu ai voie să dai /startlesson până când nu anunţi că începe.
 • Nu ai voie să pui intrebările înainte de a da /startlesson
 • Nu ai voie schimbi ordinea întrebărilor.
 • Nu ai voie să treci elevul care nu răspunde corect.
 • Nu ai voie să dai /stoplesson până nu accepta licența.

 

 Ordinea corectă la acest test este:

 

 

- Anunţ că începe

- Dau startlesson
- Îl pun să-mi zică 5 arme din GTA:SA
- Îl pun să-mi zică comanda prin care vede toate Safe Zone-urile
- Îl întreb ce nu are voie să facă în Safe Zone
- Îl întreb cu ce comandă şi de unde cumpără arme
- Anunţ că a trecut/picat

- Dau /givelicense (dacă a trecut)
- Dau /stoplesson

 

 

Materials License:

 • Nu ai voie să dai /startlesson până când nu anunţi că începe.
 • Nu ai voie să anunţi că începe testul dacă elevul se află deja la unul din cele trei depozite (/getmaterials).
 • Nu ai voie să pui intrebările inainte de a da /startlesson.
 • Dacă elevul de află deja acolo îi explicaţi frumos că trebuie să se îndepărteze de acea zonă.
 • Nu ai voie să pui prima întrebare dacă elevul nu se află la unul din cele trei depozite cu materials.
 • Nu ai voie să treci elevul care nu răspunde corect.
 • Nu ai voie să treci elevul care nu ştie traseul.
 • Nu ai voie să dai /stoplesson până nu a acceptat licența.

 

Ordinea corectă la acest test este:

 

 

- Anunţ că începe

- Dau startlesson
- Îl pun să meargă la locul de unde preia pachtele cu materiale (după ce ajunge îl întreb: "Ce comandă foloseşti aici?")
- Îl pun să meargă la locul unde duce pachetele cu materiale (după ce ajunge îl întreb: "Ce comandă foloseşti aici?")
- Îl întreb unde nu are voie să vândă arme
- Îl pun să-mi spună toate Safe Zone-uri de pe server
- Îl pun să-mi zică cu ce comandă vinde arme (Întrebările astea le pot pune şi în drumul spre [/materials deliver])
- Anunţ că a trecut / picat

- Dau /givelicense (dacă a trecut)

- Dau /stoplesson

 

 

La fiecare test trebuie să îi explicaţi elevului frumos ce are de făcut!
Îi explicaţi cum şi de ce trebuie să vă dea /accept licenses şi /accept lesson.


~ Orice greşeală de mai sus se sancţionează conform regulamentului.
~ Orice elev care sesizează una sau mai multe greşeli este rugat să facă SS şi să trimită PM unui membru din conducerea facţiunii.

 

uk32.png&key=06e53220742647860382af89318

 

 

 

 

In this topic you can find the most frequently mistakes made by you in the tests. When you have concerns read this tipic and if you did not understand here you may ask us in game. We made this topic to avoid punishments for incorrect tests.
Beside what I will write down, you've got to have a nice behavior with the clients no matter what, be patient with them and explain them nicely everything they have to do.
 
First mistake made by an instructor is that he announces that the client is at him before he asks him to show the licenses (/requestlicenses).
The CORRECT order is: /requestlicenses ; /f Name,id[xx] at me for X,Y,Z licenses. (because some clients says that they want X Y licenses but he has more then 50h left of it)
Ask for /requestlicenses and announce that he IS at you only once, before all the tests.
 
Secund mistake made by instructors is that he announces that the client failed the test for X license when he gets crashed.
CORRECT is to announce that the client postphone the test. You will wait him 5 minutes and if he come back online you continue the test from where you were without asking for money again, if not you announce that he failed.
 
Test mistakes

 

Fishing License:

 • You are not allowed to use /startlesson until you announce that the client starts the test.
 • You are not allowed to ask all the questions at the same time.
 • You are not allowed to change the order of the questions.
 • You are not allowed to use /stoplesson before he accepted the license.

 

The correct order at this test is:

 

 

Announce he starts
Use /startlesson
Tell him where to go
Ask the question after he is there
Announce that he passed / failed
Use /givelicense (if he passed)
Use /stoplesson

 

 

Sailing License

 • You can’t use /startlesson until you have announced that he is starting the test
 • You are not allowed to start the test without using the command /dl
 • You are not allowed to pass the client who doesn’t know where the Naval Base is
 • You are not allowed to pass the client if the boat has HP lower than 950
 • You are not allowed to announce that the player passed if you don't receive the money.

 

The correct order at this test is:

 

 

 

Announce he starts
Use /startlesson
Tell him where to go and what he is not allowed to do to the boat.
Use /stoplesson when he gets back to Fishing boat LV
Announce he passed / failed
Use /givelicense (if he passed)
Use /stoplesson

 

 

Flying License

 • You can't use /startlesson until you have announced that he is starting the test.
 • You are not allowed to start the test withouth using the command /dl.
 • You are not allow to pass the player that doesn’t know to fly from the Flying School to one of the 3 airports and back
 • You are not allowed to pass the player if the Meverick/Dodo has the HP lower than 950
 • You are not allowed to announce that he passed before he pays the rest of the money
 • You ask him where does he want to fly from the Flying School

 

The correct order at this test is:

 

 

Announce he starts

Use /startlesson

Ask what Airport he wants to go to from the Abandoned Airport (Flying School)

Tell him where and how he is supposed to go there ( not under 950 etc)
Announce he passed / failed
Use /givelicense (if he passed)
Use /stoplesson

 

 

 

Weapon License

 

You are not allowed to use /startlesson until you announce that the client starts the test.

You are not allowed to ask the questions before you use /startlesson.

You are not allowed to change the order of the questions

You are not allowed to pass the client that doesn’t give the correct answer

You are not allowed to announce that he passed before receiving the rest of the money

 

The correct order at this test is:

 

 

 

Announce he start

Use /startlesson

Ask him to tell you 5 guns/ weapons from GTA:SA

Ask him to tell you the command he uses to see the Safe Zones

Ask what he is not supposed to do there

Ask him the command he uses to buy a gun and where he can buy a gun from

Announce he passed / failed

Use /givelicense (if he passed)

Use /stoplesson.

 

 

 

Materials License

 

You are not allowed to use /startlesson until you announce that the client starts the test.

You are not allowed to announce that he starts the test if he is at the /getmaterials location

~ If the client is already there you ask him to go somewhere else to start the test

You are not allowed to ask the first question if the client isn’t at the /materials get location

You are not allowed to pass the client who doesn’t give the correct answer to the questions

You are not allowed to pass the client who doesn’t know where the locations are

You are not allowed to announce that the client passed before he gives you the rest of the money

 

The correct order at this test is:

 

 

 

Announce that he starts the test

You ask him to go to the place where you can buy the materials and I ask him what command does he uses here

You ask him to go to the place where you can sell the materials and I ask him what command does he uses here

You ask him where he isn’t allowed to sell weapons

You ask him to tell you the command to sell a gun

Announce he passed / failed

Use /givelicense (if he passed)

Use /stoplesson.

 

 

At every test you must tell the client what he must do

You explain him why and how he uses /showlicenses and /pay

 

~Any mistakes from above are sanctioned .

~Any client that spots a mistakes at the instructor must take an SS and send it via an PM to the leader or subleader.

 

 

 

Edited by a d y y
actualizare

Share this post


Link to post
Share on other sites

Topicul a suferit modificari. Va sfatuiesc sa il cititi de mai multe ori.

 

 

În acest topic găsiţi cele mai frecvente greşeli făcute de către voi în timpul testelor. Când aveţi nelămuriri citiţi acest topic şi în cazul în care nu aţi înţeles ceva puteţi să ne întrebaţi în joc. Am făcut acest topic pentru a evita cât mai mult sancţiunile pentru teste incorecte.

 

Pe lângă ce voi scrie mai jos, trebuie să vă comportaţi frumos cu clienţii INDIFERENT de situaţie, aveţi răbdare cu ei şi explicaţi-le frumos tot ce au de făcut.

Prima greşeală făcută de un instructor este aceea de a anunţa că jucătorul este la el înainte se primească /showlicenses.
Ordinea
CORECTĂ este aceasta: "/requestlicenses ; /f [Nume], ID:[xx] la mine pentru licenţa X,Y,Z " (pentru că unii clienţi spun că vor X,Y,Z dar au la Y şi Z peste 50h)
Cereţi /requestlicenses şi anunţaţi că ESTE la voi doar o singură dată, înainte de toate testele.


A doua greşeală făcută de un instructor este accea de a anunţa că elevul a picat testul pentru licenţa X dacă respectivul primeşte crash.
CORECT este să anunţaţi că elevul amână testul. Îl aşteptaţi 5 minute şi dacă intră continuaţi testul de unde aţi rămas fără să-i mai cereţi avansul, iar dacă nu, anunţaţi că a picat.

 

Greşeli la teste.

 

Fishing License:

 • Nu ai voie să dai /startlesson până când nu anunţi că începe.
 • Nu ai voie să pui întrebările înainte de a ajunge la Fishing place LS sau la Fishing boat LV.
 • Nu ai voie să pui întrebările toate odată, ele se pun pe rând.
 • Nu ai voie să schimbi ordinea întrebărilor.
 • Nu ai voie să treci elevul care nu ştie unde este Fishing place LS sau Fishing boat LV. Nu ai voie să treci elevul care nu ştie utilitatea comenzilor de la /fishhelp.
 • Nu ai voie să începi testul dacă clientul se află deja la Fishing place LS sau Fishing boat LV. Dacă se află la una dintre aceste locaţii îl puneţi să se ducă la cealaltă sau îi spuneţi să se îndepărteze înainte de a începe testul.
 • Nu ai voie să dai /stoplesson până nu a acceptat licența.

~ Ordinea corectă la acest test este:

- Anunţ că începe

- Dau /startlesson
- Îi spun unde trebuie să meargă [Partea 1]
- Pun întrebările după ce ajunge (dacă ajunge)

- Anunţ că a trecut/picat [Partea 2]

- Dau /givelicense (dacă a trecut)

- Dau /stoplesson

 

 

Sailing License:

 • Nu ai voie să dai /startlesson până când nu anunţi că începe.
 • Nu ai voie să începi testul dacă nu foloseşti comanda /dl.
 • Nu ai voie să treci elevul care nu ştie unde este vaporul ancorat de la fosta baza National Guard.
 • Nu ai voie să treci elevul dacă barca are mai puţin de 950 HP la terminarea testului.
 • Nu ai voie să dai /stoplesson până nu acceptă licența (dacă a trecut testul)

~ Ordinea corectă la acest test este:

-Anunţ că începe
-Dau /startlesson
-Îi spun unde şi cum trebuie să meargă [Partea 1]

-Dau /stoplesson când ajunge înapoi la Fishing Boat Las Venturas
-Anunţ că a trecut/picat [Partea 2]

-Dau /givelicense (dacă a trecut)

-Dau /stoplesson

 

 

Flying License:

 • Nu ai voie să dai /startlesson până când nu anunţi că începe.
 • Nu ai voie să începi testul dacă nu foloseşti comanda /dl.
 • Nu ai voie să treci elevul care nu ştie să zboare de pe Aeroportul Părăsit(Flying School) până pe un aeroport din cele 3 şi înapoi.
 • Nu ai voie să treci elevul dacă Maverick are mai puţin de 950 HP la terminarea testului.
 • Nu ai voie să anunţi că a trecut până nu primeşti restul banilor.

~ Ordinea corectă la acest test este:

- Anunţ că începe
- Dau /startlesson

- Îl întreb pe ce aeroport vrea să zboare de pe Aeroportul Părasit(Flying School).
- Îi spun unde şi cum trebuie să meargă [Partea 1]
- Anunţ că a trecut/picat [Partea 2]

- Dau /givelicense (dacă a trecut)
- Dau /stoplesson

 

 

Weapon License:

 • Nu ai voie să dai /startlesson până când nu anunţi că începe.
 • Nu ai voie să pui intrebările inainte de a da /startlesson
 • Nu ai voie schimbi ordinea întrebărilor.
 • Nu ai voie să treci elevul care nu răspunde corect.
 • Nu ai voie să dai /stoplesson până nu accepta licența

~ Ordinea corectă la acest test este:

- Anunţ că începe

-Dau startlesson
- Îl pun să-mi zică 5 arme din GTA:SA
- Îl pun să-mi zică comanda prin care vede toate Safe Zone-urile
- Îl întreb ce nu are voie să facă în Safe Zone
- Îl întreb cu ce comandă şi de unde cumpără arme

- Anunţ că a trecut/picat

- Dau /givelicense (dacă a trecut)
- Dau /stoplesson

 

 

Materials License:

 

 • Nu ai voie să dai /startlesson până când nu anunţi că începe.
 • Nu ai voie să anunţi că începe testul dacă elevul se află deja la unul din cele trei depozite (/getmaterials).
 • Nu ai voie să pui intrebările inainte de a da /startlesson
 • ~ Dace elevul de află deja acolo îi explicaţi frumos că trebuie să se îndepărteze de acea zonă.
 • Nu ai voie să pui prima întrebare dacă elevul nu se află la unul din cele trei depozite cu materials.
 • Nu ai voie să treci elevul care nu răspunde corect.
 • Nu ai voie să treci elevul care nu ştie traseul.
 • Nu ai voie să dai /stoplesson până nu a acceptat licența

~ Ordinea corectă la acest test este:

- Anunţ că începe

-Dau startlesson
- Îl pun să meargă la locul de unde preia pachtele cu materiale (după ce ajunge îl întreb: "Ce comandă foloseşti aici?")
- Îl pun să meargă la locul unde duce pachtele cu materiale (după ce ajunge îl întreb: "Ce comandă foloseşti aici?")
- Îl întreb unde nu are voie să vândă arme
- Îl pun să-mi spună 5 Safe Zone-uri de pe server
- Îl pun să-mi zică cu ce comandă vinde arme (Întrebările astea le pot pune şi în drumul spre [/materials deliver])
- Anunţ că a trecut (dacă a trecut)

-Dau /givelicense (dacă a trecut)

-Dau /stoplesson

 

La fiecare test trebuie să îi explicaţi elevului frumos ce are de făcut!
Îi explicaţi cum şi de ce trebuie să vă dea /accept licenses şi /accept lesson


~ Orice greşeală de mai sus se sancţionează conform regulamentului.
~ Orice elev care sesizează una sau mai multe greşeli este rugat să facă SS şi să trimită PM unui membru din conducerea facţiunii.

School Instructors - frequently mistakes

English Version

(click on the spoiler)

 

 

 

In this topic you can find the most frequently mistakes made by you in the tests. When you have concerns read this tipic and if you did not understand here you may ask us in game. We made this topic to avoid punishments for incorrect tests.
Beside what I will write down, you've got to have a nice behavior with the clients no matter what, be patient with them and explain them nicely everything they have to do.
First mistake made by an instructor is that he announces that the client is at him before he asks him to show the licenses (/requestlicenses).
The CORRECT order is: /requestlicenses ; /f Name,id[xx] at me for X,Y,Z licenses. (because some clients says that they want X Y licenses but he has more then 50h left of it)
Ask for /requestlicenses and announce that he IS at you only once, before all the tests.
Secound mistake made by instructors is that he announces that the client failed the test for X license when he gets crashed.
CORRECT is to announce that the client postphone the test. You will wait him 5 minutes and if he come back online you continue the test from where you were without asking for money again, if not you announce that he failed.

Test mistakes

 

Fishing License:

 • You are not allowed to use /startlesson until you announce that the client starts the test.
 • You are not allowed to ask questions before arriving at the Fishing place LS or at Fishing boat LV.
 • You are not allowed to ask all the questions at the same time.
 • You are not allowed to change the order of the questions.
 • You are not allowed to pass the player who doesn't know where Fishing place LS or Fishing boat LV are. You are not allowed to pass the player who doesn't know the use of the commands from /fishhelp.
 • You are not allowed to start the test if the player is already at the Fishing place LS or Fishing boat LV. If he is at one of those two, make him go to the other one or you tell him to go to another place before the test starts.
 • You are not allowed to use /stoplesson before he accepted the license.

~The correct order at this test is:

Announce he starts
Use /startlesson
Tell him where to go
Ask the question after he is there
Announce that he passed / failed
Use /givelicense (if he passed)
Use /stoplesson

Sailing License

 • You can’t use /startlesson until you have announced that he is starting the test
 • You are not allowed to start the test without using the command /dl
 • You are not allowed to pass the client who doesn’t know where the Naval Base is
 • You are not allowed to pass the client if the boat has HP lower than 950
 • You are not allowed to announce that the player passed if you don't receive the money.

~The correct order at this test is:

Announce he starts
Use /startlesson
Tell him where to go and what he is not allowed to do to the boat.
Use /stoplesson when he gets back to Fishing boat LV
Announce he passed / failed
Use /givelicense (if he passed)
Use /stoplesson

Flying License

 • You can't use /startlesson until you have announced that he is starting the test.
 • You are not allowed to start the test withouth using the command /dl.
 • You are not allow to pass the player that doesn’t know to fly from the Flying School to one of the 3 airports and back
 • You are not allowed to pass the player if the Meverick/Dodo has the HP lower than 950
 • You are not allowed to announce that he passed before he pays the rest of the money
 • You ask him where does he want to fly from the Flying School

~The correct order at this test is:

Announce he starts

Use /startlesson

Ask what Airport he wants to go to from the Abandoned Airport (Flying School)

Tell him where and how he is supposed to go there ( not under 950 etc)
Announce he passed / failed
Use /givelicense (if he passed)
Use /stoplesson

Weapon License

You are not allowed to use /startlesson until you announce that the client starts the test.

You are not allowed to ask the questions before you use /startlesson.

You are not allowed to change the order of the questions

You are not allowed to pass the client that doesn’t give the correct answer

You are not allowed to announce that he passed before receiving the rest of the money

~The correct order at this test is:

 

Announce he start

Use /startlesson

Ask him to tell you 5 guns/ weapons from GTA:SA

Ask him to tell you the command he uses to see the Safe Zones

Ask what he is not supposed to do there

Ask him the command he uses to buy a gun and where he can buy a gun from

Announce he passed / failed

Use /givelicense (if he passed)

Use /stoplesson.

 

 

Materials License

 

You are not allowed to use /startlesson until you announce that the client starts the test.

You are not allowed to announce that he starts the test if he is at the /getmaterials location

~ If the client is already there you ask him to go somewhere else to start the test

You are not allowed to ask the first question if the client isn’t at the /materials get location

You are not allowed to pass the client who doesn’t give the correct answer to the questions

You are not allowed to pass the client who doesn’t know where the locations are

You are not allowed to announce that the client passed before he gives you the rest of the money

~The correct order at this test is:

 

Announce that he starts the test

You ask him to go to the place where you can buy the materials and I ask him what command does he uses here

You ask him to go to the place where you can sell the materials and I ask him what command does he uses here

You ask him where he isn’t allowed to sell weapons

You ask him to tell you 5 safezones from the serve

You ask him to tell you the command to sell a gun

Announce he passed / failed

Use /givelicense (if he passed)

Use /stoplesson.

 

At every test you must tell the client what he must do

You explain him why and how he uses /showlicenses and /pay

~Any mistakes from above are sanctioned .

~Any client that spots a mistakes at the instructor must take an SS and send it via an PM to the leader or subleader.

 

 

Acest topic a fost creat cu ajutorul lui @TepaN, membru al facţiunii School Instructors.

This topic was created with the help of @TepaN, member of School Instructors.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.