Jump to content
Sign in to follow this  
Dragos FTW

Informaţii Services

Recommended Posts

Română

Secţiunea Services este dedicată tuturor serviciilor pe care un jucător le poate presta sau solicita. Prin urmare, în această categorie puteţi crea un topic în care să oferiţi un serviciu (şofer, vânzare de materiale, mecanic, interviuri, chirie, lawyer etc.) sau să solicitaţi unul. Înainte să creaţi un nou topic, vă rugăm să citiţi regulamentul de mai jos şi să respectaţi modelul de postare.

Regulament:

 1. Titlul topicului trebuie să conţină sau să facă trimitere la serviciul pe care sunteţi dispus să îl oferiţi sau pe care îl solicitaţi, după caz (Ex: "Mă ofer mecanic personal", "Cumpăr [/accept lawyer]" etc).
 2. Topicurile care nu au legătură cu această secţiune vor fi mutate, închise sau sancţionate în funcţie de caz.
 3. Nu aveţi voie să aveţi mai mult de două topicuri deschise simultan. În caz contrar, toate topicurile vă vor fi închise şi puteţi fi sancţionat pe forum, după caz.
 4. Topicurile ce nu respectă modelul de postare pot fi închise şi sancţionate în funcţie de caz.
 5. Topicurile vor fi închise după o săptămână de la durata ultimului post sau atunci când cel ce a făcut topicul solicită acest lucru.
 6. Înainte de a crea un topic prin care să cereţi un serviciu, verificaţi dacă nu există niciun topic în care cineva să ofere serviciul căutat.
 7. Este interzis să creaţi topicuri aici pentru a vinde sau cumpăra diverse bunuri (maşini, case, bizuri).
 8. Topicul nu trebuie sa fie copiat dupa unul existent.
 9. Este strict interzis să creaţi topicuri în care să promovaţi sau să cereţi coduri de Referral.

Model de postare:

 • Nick:
 • Level:
 • Facţiune:
 • Detalii serviciu:
 • Alte precizări:

English

Services section is dedicated to all services that a player can offer or request. Therefore, in this section you can create a topic in which you can offer a service (driver, materials seller, mechanic, interviews, rent, lawyer etc.) or request one. Before creating a new topic, please read the rules below and follow the posting model.

Rules:

 1. Each title must contain or refer to the service you are offering or requesting ("I can be your personal mechanic", "Buying [/accept lawyer" etc.).
 2. Topics which do not belong to this section will be moved, closed or punished accordingly.
 3. You are not allowed to have more that two topics open at a time. Otherwise all your topics will be closed and you can be punished on forums as well.
 4. Topics which do not follow the posting model will be closed and punished accordingly.
 5. Any topic will be closed after one week of inactivity or when its creator requests this.
 6. Before creating a topic for requesting a service, make sure that there is no other topic in which anyone else offers the requested service.
 7. Creating topics for buying or selling goods (vehicles, houses, businesses) is forbidden.
 8. The topic should not be copied from an existing.
 9. It is strictly forbidden to create topics to promote or request Referral codes.

Posting model:

 • Nick:
 • Level:

 • Faction:

 • Service description:

 • Other specifications:

Edited by kobo

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.