Jump to content
Sign in to follow this  
RPG B ZONE COM

The Tsar Bratva - Asasini / Assassins

Recommended Posts

F6aMSle.png

Regulament Asasini
 1. Pentru a face parte din aceasta echipa trebuie sa aveti rank 1 si sa treceti de un test teoretic si unul practic.
 2. Echipa de asasini actioneaza doar la comanda liderului / subliderului gruparii si a lui Pakhan / Sovietnik The Tsar Bratva.
 3. Echipa de asasini nu reprezinta o grupare de Death Match-eri notorii, ci o grupare organizata si disciplinata, cu datoria de a omorî dusmanii familiei cu profesionalism.
 4. Echipei de asasini îi este interzis sa foloseasca injurii / jigniri, chiar si atunci când primesc injurii / jigniri din partea celor omorâti. Faceti ScreenShot si trimiteti un PM liderului gruparii.
 5. Echipa de asasini nu are voie sa omoare în Safe-Zone sau în Spawn-ul respectivului (Spawn Kill).
 6. Echipa de asasini nu are voie sa faca Drive-By ca sofer sub nici o forma, doar ca pasager, atunci când exista un sofer, si doar cu armele MP5/AK47/M4.
 7. Echipa de asasini poate folosi urmatoarele vehicule: Premier, Pony, Huntley.
 8. Echipa de asasini este obligata sa faca ScreenShot în momentul uciderii unui player de pe BlackList si în momentul primirii sumei de bani necesara de la un player pentru excluderea de pe BlackList.
 9. Echipa de asasini este obligata sa duca la bun sfârsit o asasinare, odata ce-i este încredintata.
 10. În cazul în care un player aflat pe BlackList doreste sa fie exclus si doreste sa plateasca suma de bani necesara, aveti datoria de a-l informa ca trebuie sa contacteze liderul /subliderul gruparii asasinilor sau liderul / subliderul The Tsar Bratva.
 11. Playeri cu 1/2 avertisment vor fi omorati de 3 ori pe zi , playeri cu 2/2 avertisment vor fi omorati de cate ori considera liderul/subliderul gruparii ca este nevoie.
 12. Liderul / subliderul gruparii este obligat sa posteze dovada ca un jucator de pe BlackList a fost omorat.

Cerinte minime pentru a intra în echipa asasinilor:

 • Activitate (fara absente neîntemeiate la sedinte / antrenamente / war-uri).
 • Seriozitate si disciplina.
 • Lipsa avertismentelor (Avertisment Verbal / Faction Warn).
 • Cunoasterea regulamentului asasinilor.
 • Skill 3 la job-ul Detective.
 • Trecerea testului de intrare in echipa de asasini.

Testul de intrare în echipa consta în:

 • Regulamentul echipei de Asasini.
 • Duele: Deagle / M4.
 • Un asasinat.

(!)Testul poate fi modificat dupa cum liderul asasinilor considera!

Model de postare achitare BlackList:
 • Nick:
 • Functia (lider/sublider):
 • Am primit suma de la:
 • Stare player/Level (BlackList):
 • ScreenShot cu banii primiti:
 • ScreenShot cu /fdeposit:

Modelul de aplicare in grupare:

 • Nume:
 • Rank:
 • Motiv pentru care vrei sa te alaturi:

For english click the Spoiler

Assassins’ Rules

 1. To be a part of this group you have to be at least rank 1 and to pass the theoretical and the practical tests.
 2. The Assassins’ Group acts only at the Leader’s or Subleader’s order.
 3. The Assassins’ Group does not represent a team of notorious DM-ers, but a disciplined and organized group with the debt to kill the enemies of the family and to prove professionalism.
 4. The Assassins’ Group are not allowed to insult or swear even when they insulted or sweared by those they killed. If they do make a screenshot and send it to the leader of the group.
 5. The Assassins’ Groups is not allowed to kill thier targets in Safezone or in their Spawns (Spawn-Kill).
 6. The Assassins’ Group is not allowed to Drive-By as a driver in any way, just as a passenger when there is a driver and only with MP5/AK47/M4.
 7. The Assassins’ Group can use the following vehicles: Premier, Pony, Huntley.
 8. The Assassins must make a screenshot after every kill of a player from the BlackList and on the moment they receive the money for removal from the BlackList of a player.
 9. The Assassins’ Group has to finish their job, once the the order is given.
 10. In case a player found on the BlackList wishes to be excluded and pay the money required to be excluded from the BlackList, you have to inform the Leader/Subleader of The Tsar Bratva.
 11. The players with 1/2 warnings will be killed 3 times per day, and those with 2/2 warnings will be killed by how much times the Leader/Subleader of the Group thinks it is necessarry.
 12. The Leader/Subleader of the group has to post the proof that a player from the BlackList was killed.

Minimum Requirements to enter in assassins team:

 • Activity ( without unfounded absences from Meetings / Trainings / wars ).
 • Seriousness and discipline.
 • To have no warnings ( Verbal Warning / Faction Warn ).
 • Knowing the assassins rules.
 • Skill 3 at Detectiv job.
 • Passing the test to enter in assassins team.
Entrance test consists:
 • Knowing the Assassins rules.
 • Duels : Deagle/M4.
 • A assassination.

(!)The test can be modified by the Assassins Leader.

Model for excluding from the BlackList:

 • Nick:
 • Function (Leader/Subleader):
 • I have received the money from:
 • Player’s status/Level (BlackList):
 • Screenshot with received money:
 • Screenshot with /fdeposit:

 

Model to apply:
 • Nick:
 • Rank:
 • The reason you want to join the assassins:

 

 

Edited by Flowless

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gruparea de Asasini recrutează 4 membrii!

Cei care sunt interesati și au cerințele minime de recrutare sunt rugați să aplice după următorul model:

 

 • Nume:
 • Rank:
 • Motiv pentru care vrei sa te alaturi:

 

 

 

Edited by Flowless

Share this post


Link to post
Share on other sites

 • Nume: miGu3L

 • Rank: 1

Motiv pentru care vrei sa te alaturi: Doresc sa ajut gruparea

Share this post


Link to post
Share on other sites

miGu3l3, aplicatie acceptata, te astept sa sustii testele.

Edited by MrCusaSc

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Nume: key.loger
 • Rank: 1
 • Motiv pentru care vrei sa te alaturi: Am mai fost assasin in TTB si vreau sa ajut factiunea.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Key.LoGeR, cu parere de rau, aplicatia ta va fi respinsa, daca ai fi citit cerintele ai fi vazut ca skill-ul minim la detective trebuie sa fie 3, iar pe langa asta nu poti aplica daca ai un FW.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 • Nume: Rawless

 • Rank: 1

Motiv pentru care vrei sa te alaturi: Am făcut că se caută assasini, aş vrea să fac parte, şi bineînteles să ajut. Am skill 5 la detective, şi experienţă, bineînteles.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 • Nume: LalaBAWS

 • Rank: detin rank1.

Motiv pentru care vrei sa te alaturi: Vreau sa ajut !!

Share this post


Link to post
Share on other sites

 • Nume: SpiaKOWN

 • Rank: 1

Motiv pentru care vrei sa te alaturi: Am inteles ca se cauta asasini si am zis hai sa vin si sa ajut.

Share this post


Link to post
Share on other sites

LalaBAWS - aplicatie respinsa ; Nu indeplinesti cerintele minime cerute (Skill 3 la detective)

SpiaKOWN - aplicatie respinsa ; Nu indeplinesti cerintele minime cerute (Skill 3 la detective)

Edited by MrCusaSc

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.