Jump to content

News Reporters - Evidența raportului de activitate / Activity report evidence


CR3ATIVe
 Share

Recommended Posts

22px-Flag_of_Romania.svg.png

 

Acest topic este dedicat special informațiilor referitoare la raportul de activitate.

Raportul de activitate este obligatoriu!

Conducerea facțiunii (rang 6+) va ține evidența săptămânală a raportului de activitate de pe RPG.B-Zone.RO.

Acesta începe luni, ora 00:01 și se încheie duminică, ora 23:59.

Rapoartele de activitate neîndeplinite sau incomplete vor fi trecute în modul de recuperare. Asta înseamnă că membrul nu va fi sancționat momentan, însă pentru a scăpa de sancțiune, la raportul din următoarea săptămâna va trebui să recupereze mai întâi punctele ne-acumulate pentru raportul vechi. Dacă acesta nu reușește să își recupereze respectivele puncte, va fi sancționat astfel (expceție făcând membrii de rang 1 care vor primi demitere cu 60/60 FP la un singur raport neefectuat): 

-> rang 2: demitere cu 10/60 FP;

-> rang 3: rang down.

Raportul de activitate va fi afișat pe site cu o întârziere de până la 2 săptămâni.

Jucătorii cu funcția de helper sau admin, au de efectuat doar jumătate din raportul obligatoriu.

 

Amuleta

Această amuletă o poate primi un singur membru News Reporters, doar dacă acesta reușește să acumuleze cele mai multe puncte la raportul de activitate, dar să fie peste 450 de puncte.

Un reporter poate deține doar o amuletă și poate obține alta după ce și-o folosește pe cea actuală.

Amuletele vor fi acordate de conducerea facțiunii (lider/sublideri) în urma statisticii raportului de activitate și vor putea fi folosite doar când reporterul anunță liderul.

Ea oferă un avantaj:

-> un raport opțional;

-> un raport înjumătățit;

-> bani (250.000$);

-> posibilitatea de a sari peste o cerinta obligatorie pentru rang-up (o singura folosire pe rang);

-> o învoire la o activitate obligatorie.

 
 

23px-Flag_of_the_United_States.svg.png

 

 

This topic is specifically dedicated to information related to the activity report.

The activity report is mandatory!

Faction leadership (rank 6+) will keep evidence of the weekly activity report on the RPG.B-Zone.RO.

It starts on Monday at 00:01 and ends on Sunday at 23:59.

Unfulfilled or incomplete activity report will be in recovery mode, this means that the member will not be sanctioned at the moment, but to escape the sanction, at the next week's report will have to recapture the first points we for the old report. If it fails to recover those points will be sanctioned so (except members of rank 1 who will get dis missal with FP 60/60 for one report month):

-> rank 2: Dismissal with 10/60 FP 

-> rank 3+: will get rank down).

The activity report will be displayed on website with a delay of two weeks.

Players with admin or helper position will  be make only half of the activity report.

 

Amulet

This amulette can only be received by a News Reporters member, unless he manages to accumulate the most points to the report of activity, but be over 450 points.

A reporter can only own one amulette and get another after using his current one.

The amulets will be granted by the faction's leadership (leader/sub-leaders) following the statistics of the activity report and will be used only when the reporter announces the leader.

It gives an advantage:

-> optional activity report;

-> half activity report;

-> cash (250.000$);

-> the ability to skip a mandatory rank-up requirement (one use per rank);

-> a consent to a mandatory activity.

 

Edited by Alucard ToV
Edit amuleta
Link to comment
Share on other sites

Statistici rapoarte de activitate - perioada 09.03.2015 - 14.03.2015Rank 4:

xZeref - Raport efectuat corect - 10/10 puncte


Rank 3:

Tuckson - Raport efectuat corect - 79/15 puncte

Denysu - Raport efectuat corect - 15/15 puncte

Ad3linn_Don - Raport efectuat corect - 57/15 puncte


Rank 2:

Sarghe - Raport efectuat corect - 159/90 puncte

Kil_lerV2.0 - Raport efectuat corect - 162/90 puncte

Bitw - Raport efectuat corect - 133/90 puncte

CalinCalin - Raport efectuat corect - 184/90 puncte

Demiurgul - Raport efectuat corect - 94/90 puncte


Rank 1:

Number5 - Raport efectuat corect - 109/100 puncte

Aditssa - Raport efectuat corect - 211/100 puncte

Stallion - Raport neefectuat - 10/100 puncte

Droww - Raport efectuat corect - 140/100 puncte

Chemistry - Raport efectuat corect - 101/100 puncte

antonandrei - Raport neefectuat - 18/100 puncte

Richard - Raport efectuat corect - 181/100 puncte

nabz0r - Raport efectuat corect - 188/100 puncte

Universall - Raport efectuat corect - 103/100 puncte

Smokez - Raport neefectuat - 35/100 puncte

RoyalxD - Raport efectuat corect - 109/100 puncte


Observaţii:

- Saptamana aceasta, cei de rank 2 au avut raport complet pentru 90 de puncte deoarece ziarele nu se contorizeaza corect pe site.

Link to comment
Share on other sites

Statistici rapoarte de activitate - perioada 16.03.2015 - 21.03.2015Rank 4:

xZeref - Raport efectuat corect - 10/10 puncte

Denysu - Raport efectuat corect - 10/10 puncte


Rank 3:

Tuckson - Raport efectuat corect - 36/15 puncte


Rank 2:

Kil_lerV2.0 - Raport efectuat corect - 193/90 puncte

Bitw - Raport efectuat corect - 108/90 puncte

Number5 - Raport efectuat corect - 90/90 puncte

CalinCalin - Raport efectuat corect - 176/90 puncte

Demiurgul - Raport efectuat corect - 105/90 puncte

Sarghe - Raport efectuat corect - 106/90 puncte


Rank 1:

Richard - Raport efectuat corect - 114/100 puncte

RonyRonaldo - Raport efectuat corect - 174/100 puncte

Aditssa - Raport efectuat corect - 274/100 puncte

Seepti - Raport efectuat corect - 144/100 puncte


Observaţii:

- Saptamana aceasta, cei de rank 2 au avut raport complet pentru 90 de puncte deoarece ziarele nu se contorizeaza corect pe site.

Link to comment
Share on other sites

Statistici rapoarte de activitate - perioada 23.03.2015 - 29.03.2015Rank 4:

xZeref - Raport efectuat corect - 10/10 puncte

Denysu - Raport efectuat corect - 10/10 puncte


Rank 3:

Tuckson - Raport efectuat corect - 19/15 puncte

Demiurgul - Raport efectuat corect - 15/15 puncte


Rank 2:

Sarghe - Raport efectuat corect - 95/90 puncte

bitw - Raport efectuat corect - 131/90 puncte

Number5 - Raport efectuat corect - 106/90 puncte

Extazzy_16 - Raport efectuat corect - 153/90 puncte

Alin54321 - Raport efectuat corect - 110/90 puncte

RonyRonaldo - Raport efectuat corect - 110/90 puncte

Richard - Raport neefectuat - 3/90 puncte


Rank 1:

costache17 - Raport efectuat corect - 118/100 puncte

[X]Man - Raport efectuat corect - 190/100 puncte

.Smile[y]. - Raport efectuat corect - 164/100 puncte

Aditssa - Raport efectuat corect - 225/100 puncte

ganggsta - Raport efectuat corect - 100/100 puncte


Observaţii:

- Saptamana aceasta, cei de rank 2 au avut raport complet pentru 90 de puncte deoarece ziarele nu se contorizeaza corect pe site.

Link to comment
Share on other sites

Rapoartele de activitate vor fi corectate timp de o săptămână de către lider (săptămâna 2), iar la începutul săptămânii 3 vor fi afişate rezultatele pentru săptămâna 1.

(mereu cu o săptămână în urmă, aşa vor fi acordate şi salariile / sancţiunile)

Link to comment
Share on other sites

Statistici rapoarte de activitate - perioada 30.03.2015 - 05.04.2015

Statistica poate fi vizualizată aici: http://www.rpg.b-zone.ro/factions/factionReports/nr

 

Bonusuri pentru săptămâna 30.03 - 05.04.2015 (bonusurile vor fi acordate la şedinţă)

[KTn]RoNyRonaldo - Bonus pentru cel mai bun raport de activitate (226 puncte) - $50,000

ExTaZzy_16 - Bonus pentru cel mai frumos peisaj (http://forum.b-zone.ro/topic/239966-news-reporters-peisaje-arhiva-landscapes-archieve/?p=4021231) - $25,000

Tuckson[N0B] - Bonus pentru cel mai activ reporter - $10,000

 

Sancţiuni pentru săptămâna 30.03 - 05.04.2015

Felson - Faction Warn - Raport neefectuat.

.Fun[K] - Faction Warn - Raport neefectuat.

[DGS]Alin54321. - Faction Warn - Raport neefectuat.

 

Salarii pentru săptămâna 30.03 - 05.04.2015 (salariile vor fi acordate la şedinţă)

xZeref[Zuz] - $10,000

Papoi2k15 - $10,000

Denysu[ADM] - $8,000

Tuckson[N0B] - $6,000

Demiurgul[CN] - $6,000

[KTn]RoNyRonaldo - $4,000

Number5 - $4,000

GaNGGsTa - $2,000

[uS]KeNNeDy - $2,000

RainNn - $2,000

[X]Man - $2,000

 

 

Link to comment
Share on other sites

Statistici rapoarte de activitate - perioada 06.04.2015 - 12.04.2015


Statistica poate fi vizualizată aici: http://www.rpg.b-zon...ctionReports/nrBonusuri pentru săptămâna 06.04 - 12.04.2015 (bonusurile vor fi acordate peste o oră)


Popek - Bonus pentru cel mai bun raport de activitate (278 puncte) - $50,000


ExTaZzy_16[N0B] - Bonus pentru cel mai frumos peisaj (http://i.imgur.com/ldOAv4T.jpg) - $25,000


Tuckson - Bonus pentru cel mai activ reporter - $10,000Sancţiuni pentru săptămâna 06.04 - 12.04.2015


EuroStar - Avertisment verbal - Raport incomplet (68/100 de puncte).


[bWa]GaNGGsTa - Faction Warn - Raport neefectuat (45/100 de puncte).Salarii pentru săptămâna 06.04 - 12.04.2015 (bonusurile vor fi acordate peste o oră)


xZeref[Zuz] - $10,000


Papoi2k15 - $10,000


Tuckson - $6,000


Demiurgul - $6,000


[KTn]RoNyRonaldo - $4,000


ExTaZzy_16[N0B] - $4,000


Number5 - $4,000


[X]Man - $2,000


Mater.Chakra7 - $2,000


LinkQuence - $2,000


[HG]Rubinho10 - $2,000


Krysty - $2,000


BurninGod - $2,000


Blurigard[GFF] - $2,000


Link to comment
Share on other sites

Statistici rapoarte de activitate - perioada 13.04.2015 - 19.04.2015


Statistica poate fi vizualizată aici: http://www.rpg.b-zon...ctionReports/nrBonusuri pentru săptămâna 13.04 - 19.04.2015


Popek - Bonus pentru cel mai bun raport de activitate (323 puncte) - $50,000


Rohirrim - Bonus pentru cel mai frumos peisaj (http://postimg.org/image/c5whfmn37/) - $25,000


Tuckson - Bonus pentru cel mai activ reporter - $10,000Sancţiuni pentru săptămâna 13.04 - 19.04.2015


Nu există sancţiuni în această săptămână. Raportul de activitate a fost opţional.Salarii pentru săptămâna 13.04 - 19.04.2015


[uS]Antycus - $15,000


xZeref[Zuz] - $10,000


Tuckson[CN] - $6,000


Demiurgul - $6,000


[pH]RoNyRonaldo - $6,000


ExTaZzy_16[N0B] - $4,000


[pH]Popek - $2,000


[X]Man[GFF] - $2,000


Aditssa[CN] - $2,000


Andrey05 - $2,000


Rubinho10 - $2,000


ShuKaRuL. - $2,000


Kakashi_sensei - $2,000


BurninGod - $2,000Pentru a vă da seama ce reporter a efectuat raportul de activitate corect, vă uitaţi în lista de mai sus, la salarii. Doar cei cu raport corect îl primesc.


Edited by Xin
Rohirrim - Bonus pentru cel mai frumos peisaj (http://postimg.org/image/c5whfmn37/) - $25,000
Link to comment
Share on other sites

Statistici rapoarte de activitate - perioada 20.04.2015 - 26.04.2015


Statistica poate fi vizualizată aici: http://www.rpg.b-zon...ctionReports/nr
Rank 3


Tuckson[CN] - Raport efectuat corect - 21 puncte - $10.000 bonus + $6.000 salariu


[cF]RoNyRonaldo - Raport efectuat corect - 17 puncte - $6.000 salariu


Demiurgul[CN] - Raport efectuat corect - 15 puncte - $6.000 salariuRank 2


Number5 - Raport efectuat corect - 181 de puncte - $50.000 bonus + $4.000 salariu


[pH]Popek - Raport efectuat corect - 177 de puncte - $10.000 bonus + $4.000 salariu


[X]Man - Raport efectuat corect - 162 de puncte - $5.000 bonus + $4.000 salariu


ExTaZzy_16 - Raport efectuat corect - 140 de puncte - $4.000 salariu


EuroStar - Raport efectuat corect - 131 de puncte - $4.000 salariu

Rubinho10 - Raport efectuat corect - 127 de puncte - $4.000 salariu


Rank 1


KillerNo1 - Raport efectuat corect - 152 de puncte - $10.000 bonus + $2.000 salariu


ShuKaRuL. - Raport efectuat corect - 135 de puncte - $5.000 bonus + $2.000 salariu

Yakuzaa - Raport efectuat corect - 125 de puncte - $2.000 salariu

Andrey05 - Raport efectuat corect - 110 puncte - $2.000 salariu

[cH]XdMarius - Raport efectuat corect - 101 puncte - $2.000 salariu

Blurigard - Raport efectuat corect - 100 puncte *1 $2.000 salariu

Grav1 - Raport incomplet - 94 de puncte

[cH]BurninGod - Învoit de la raport - cerere de inactivitate.

Kakashi_sensei - Învoit de la raport - cerere de inactivitate.


A.Diana. - Învoit(ă) de la raport, atunci a intrat.

[HG]El.MareleAlcatar - Învoit de la raport, atunci a intrat.

rastaftwraz - Învoit de la raport, atunci a intrat.

Roberto1212 - Învoit de la raport, atunci a intrat.

[LF]VictorM - Învoit de la raport, atunci a intrat.Observaţii


*1 - ai făcut minimul de puncte, doresc activitate mai mare.


Salariile şi bonusurile vor fi acordate la şedinţă.Sancţiuni


Grav1 - Raport incomplet - Avertisment verbal.


Edited by Xin
Salarii acordate.
Link to comment
Share on other sites

Statistici rapoarte de activitate - perioada 27.04.2015 - 03.04.2015


Statistica poate fi vizualizată aici: http://www.rpg.b-zon...ctionReports/nrRank 4


Tuckson[CN] - Raport efectuat corect - 14 puncte - $10.000 + $8.000


Demiurgul[CN] - Raport efectuat corect - 10 puncte - $8.000Rank 3


[cF]RoNyRonaldo - Raport efectuat corect - 26 de puncte - $25.000 + $6.000Rank 2


ExTaZzy_16 - Raport efectuat corect - 228 puncte - $10.000 + $4.000


Andrey05[GFF] - Raport efectuat corect - 201 puncte - $5.000 + $4.000


[pH]Popek - Raport efectuat corect - 189 de puncte - $10.000 + $4.000


[X]Man - Raport efectuat corect - 158 de puncte - $5.000 + $4.000


EuroStar - Raport efectuat corect - 147 de puncte - fără salariu (FW)

KillerNo1 - Raport efectuat corect - 132 de puncte - $4.000


Rank 1


[HG]El.MareleAlcatar - Raport efectuat corect - 310 puncte - best - $50.000 + $2.000


Yakuzaa - Raport efectuat corect - 137 de puncte - fără salariu (FW)


A.Diana. - Raport efectuat corect - 131 de puncte - fără salariu (FW)


rastaftwraz - Raport efectuat corect - 118 puncte - $2.000


aTkRoby - Raport efectuat corect - 117 puncte - $5.000 + $2.000


[cH]ShuKaRuL. - Raport efectuat corect - 113 puncte - $2.000


Litza.Alex - Raport efectuat corect - 104 puncte - $2.000 *1


[cH]BurninGod - Raport efectuat corect - 103 puncte - $2.000 *1


[WTK]Blurigard - Raport incomplet - 96 de puncte


Roberto1212 - Raport neefectuat - 16 puncte


Grav1 - Raport neefectuat - 16 puncte


ThugLife.[N0B] - Învoit de la raport, atunci a intrat.


Kazimir - Învoit de la raport, atunci a intrat.


Delux23 - Învoit de la raport, atunci a intrat.Observaţii


*1 - ai făcut aproape minimul de puncte, doresc activitate mai mare.


Salariile şi bonusurile vor fi acordate în timpul acestei săptămâni.Sancţiuni


Roberto1212 - Raport neefectuat - Faction Warn


Grav1 - Raport neefectuat - Faction Warn


Edited by Xin
Salarii acordate.
Link to comment
Share on other sites

Topicul a fost actualizat!

Aceste punctaje vor fi disponibile începând cu ziua de luni, 25.05.2015.

 

p.s: până atunci, faceţi raportul cu punctajele iniţiale: rank 1 - 100, rank 2 - 75 news + 25 ziare, rank 3+ - opţional

Link to comment
Share on other sites

Statistici rapoarte de activitate - perioada 04.05.2015 - 10.05.2015


Statistica poate fi vizualizată aici: http://www.rpg.b-zon...ctionReports/nr


- Raport de activitate opţional -Rank 4


Tuckson[CN] - Raport neefectuat - 0 puncte


Demiurgul[CN] - Raport neefectuat - 0 puncteRank 3


#Rank 2


[X]Man - Raport efectuat corect - 213 puncte - best - $50.000 + $4.000


ExTaZzy_16 - Raport efectuat corect - 151 de puncte - $25.000 + $4.000


[cH]ShuKaRuL. - Raport efectuat corect - 134 de puncte - $5.000 + $4.000


Andrey05 - Raport efectuat corect - 105 puncte - $2.500 + $4.000


[pH]Popek - Raport incomplet - 85 de puncte


[cH]BurninGod - Raport neefectuat - 15 puncte


EuroStar[nWo] - Raport neefectuat - 0 puncteRank 1


[HG]El.MareleAlcatar - Raport efectuat corect - 176 de puncte - A primit FW.


ThugLife.[N0B] - - Raport efectuat corect - 146 de puncte - $5.000 + $2.000

aTkRoby - Raport efectuat corect - 135 de puncte - $5.000 + $2.000

Yakuzaa - Raport efectuat corect - 111 de puncte - $2.500 + $2.000


[WTK]Blurigard - Raport efectuat corect - 102 puncte - $2.500 + $2.000


Litza.Alex - Raport incomplet - 93 de puncte

rastaftwraz - Raport neefectuat - 0 puncte
Observaţii


Salariile şi bonusurile vor fi acordate în timpul acestei săptămâni şi la şedinţă.Sancţiuni


#


Edited by Xin
Salarii.
Link to comment
Share on other sites

Statistici rapoarte de activitate - perioada 11.05.2015 - 17.05.2015


Statistica poate fi vizualizată aici: http://www.rpg.b-zon...ctionReports/nrRank 4


Tuckson[CN] - Raport efectuat corect - 10 puncte - $8.000 + $10.000


Demiurgul[CN] - Raport neefectuat - 0 puncteRank 3


Andrey05 - Raport efectuat corect - 84 de puncte - ai combinat raportul de rank 2 cu cel de rank 3 - $6.000 + $30.000


[TeG]ExTaZzy_16 - Raport efectuat corect - 18 puncte - $6.000 + $10.000


Popek - Raport efectuat corect - 13 puncte - $6.000 + $5.000


[X]Man - Raport incomplet - 5 puncte - $2.500Rank 2


aTkRoby - Raport efectuat corect - 246 de puncte - $4.000 + $20.000


[cH]BurninGod - Învoit de la raport - cerere de inactivitate.

[WTK]Blurigard - Raport neefectuat - 35 de puncte - învoit prin PM.


EuroStar[nWo] - Raport neefectuat - 0 puncteRank 1


[HG]El.MareleAlcatar - Raport efectuat corect - 334 de puncte - (fără best şi salariu, a primit FW) + $10.000


ThugLife.[N0B] - - Raport efectuat corect - 195 de puncte - $2.000 + $5.000


Litza.Alex - Raport efectuat corect - 146 de puncte - $2.000 + $2.000

Yakuzaa - Raport efectuat corect - 123 de puncte - $2.000 + $2.000

str_razvan - Învoit de la raport - atunci a intrat.

Lord_Kush - Învoit de la raport - atunci a intrat.
Observaţii


Salariile şi bonusurile vor fi acordate în timpul acestei săptămâni şi la şedinţă.Sancţiuni


#


Edited by Xin
Salarii.
Link to comment
Share on other sites

Statistici rapoarte de activitate - perioada 18.05.2015 - 24.05.2015


Statistica poate fi vizualizată aici: http://www.rpg.b-zon...ctionReports/nrRank 4


Tuckson[CN] - Raport incomplet (opţional) - 1 punct - $10.000 + $0


Demiurgul[CN] - Raport neefectuat (opţional) - 0 puncte - $0Rank 3


ExTaZzy_16 - Raport efectuat corect** - 42 puncte - $10.000 + $6.000


[bwR]Andrey05 - Raport incomplet (opţional) - 7 puncte - $5.000 + $0


[X]Man - Raport incomplet (opţional) - 6 puncte - $0

EuroStar[nWo] - Raport incomplet (opţional) - 2 puncte - $0

Popek - Raport incomplet (opţional) - 1 punct - $0


Rank 2


Litza.Alex - Raport efectuat corect - 154 puncte - $10.000 + $4.000

Yakuzaa - Raport efectuat corect - 139 puncte - $7.500 + $4.000

[TeG]BurninGod - Raport efectuat corect - 132 puncte - $4.000

[DM]ThugLife. - Raport efectuat corect - 122 puncte - $4.000

aTkRoby - Raport efectuat corect - 102 puncte - $4.000

Blurigard[N0B] - Raport neefectuat - 34 puncte - $0


Rank 1


[TeG][The][black][Mamba] - Raport efectuat corect - 159 puncte - $5.000 + $2.000

[TeG]str_razvan - Raport efectuat corect - 158 puncte - $5.000 + $2.000

Lord_Kush - Raport efectuat corect - 145 puncte - $5.000 + $2.000

Deft. - Raport efectuat corect - 126 puncte - $5.000 + $2.000

[HG]El.MareleAlcatar - Raport efectuat corect - 121 puncte - $5.000 + $2.000Observaţii


Salariile şi bonusurile vor fi acordate în timpul acestei săptămâni şi la şedinţă.


** - am uitat să tai punctele pentru anunţurile RP şi de la AG-uri, de aia e aşa mult.Sancţiuni


Blurigard[N0B] - Raport neefectuat - 34 puncte - Faction Warn


Edited by Xin
Salarii.
Link to comment
Share on other sites

Statistici rapoarte de activitate - perioada 25.05.2015 - 31.05.2015

Statistica poate fi vizualizată aici: http://www.rpg.b-zon...ctionReports/nr


Rank 4

Demiurgul - Raport efectuat corect - 5 puncte - 8.000$ + $10.000

Tuckson[CN] - Cerere de inactivitate - 5.000$


Rank 3

Popek - Raport efectuat corect - 11 puncte - 6.000$ + $5.000

[TeG]ExTaZzy_16 - Raport efectuat corect - 11 puncte - 6.000$ + $5.000

[X]Man - Raport efectuat corect - 10 puncte - 6.000$ + $2.500

[bwR]Andrey05 - Raport efectuat corect - 10 puncte - 6.000$ + $2.500

EuroStar - Raport efectuat corect - 10 puncte - 6.000$ + $2.500


Rank 2

Yakuzaa - Raport efectuat corect - 126 puncte - 4.000$ + $10.000

Litza.Alex - Raport efectuat corect - 116 puncte - 4.000$

[DM]ThugLife. - Raport efectuat corect - 67 puncte - 4.000$

[TeG]BurninGod** - Raport efectuat corect - 54 puncte - 4.000$


Rank 1

[HG]El.MareleAlcatar - Raport efectuat corect - 165 puncte - BEST - 2.000$ + 50.000$

GoDLiKe.RK - Raport efectuat corect - 123 puncte - Raport optional - 2.000$ + $15.000

Deft. - Raport efectuat corect - 109 puncte - 2.000$ + $5.000

Sobranie - Raport efectuat corect - 107 puncte - Raport optional - 2.000$ + $15.000

Lord_Kush[sEF] - Raport efectuat corect - 88 puncte - 2.000$

KingZeus - Raport efectuat corect - 85 puncte - 2.000$

[HG]AQtheR - Raport efectuat corect - 83 puncte - 2.000$

[TeG]str_razvan - Raport efectuat corect - 74 puncte - 2.000$

BiTbo[Y][XBB] - Raport efectuat corect - 66 puncte - 2.000$Restul au intrat după sau pe finele săptămânii.Observaţii


Salariile şi bonusurile vor fi acordate în timpul acestei săptămâni şi la şedinţă.


** - ai făcut aproape punctaj minim, observ că nu-ţi prea mai dai interesul.Sancţiuni


#
Edited by Xin
Salarii.
Link to comment
Share on other sites

Statistici rapoarte de activitate - perioada 01.06.2015 - 07.06.2015
Statistica poate fi vizualizată aici: http://www.rpg.b-zon...ctionReports/nr
- raport optional -
Rank 4
Tuckson[CN] - Raport efectuat corect - 4 puncte - $8.000 + $15.000
Rank 3
[TeG]ExTaZzy_16 - Raport efectuat corect - 10 puncte - $6.000 + $15.000
Yakuzaa - Raport efectuat corect - 9 puncte - $6.000 + $10.000
Popek - Raport neefectuat (opţional) - 2 puncte
[DM]ThugLife. - Raport neefectuat (opţional) - 2 puncte
[TeG]Andrey05 - Raport neefectuat (opţional) - 1 punct
[X]Man - Raport neefectuat (opţional) - 1 punct
Litza.Alex - Raport neefectuat (opţional) - 1 punct
EuroStar - Raport neefectuat (opţional) - 0 puncte
Rank 2
Lord_Kush - Raport efectuat corect - 175 puncte - $4.000 + $5.000
[TeG]str_razvan - Raport efectuat corect - 97 puncte - $4.000 + $5.000
[TeG]BurninGod - Raport efectuat corect - 55 puncte - $4.000 + $5.000
Rank 1
[rTn]SeBa20 - Raport efectuat corect - 179 puncte - BEST - $2.000 + $50.000
[TL]Yozo - Raport efectuat corect - 177 puncte - $2.000 + $1.000
[sP]BiTbo[Y][XBB] - Raport efectuat corect - 176 puncte - $2.000 + $1.000
GoDLiKe.RK - Raport efectuat corect - 156 puncte - $2.000 + $1.000
Ronan - Raport efectuat corect - 124 puncte - $2.000 + $1.000
Sobranie - Raport efectuat corect - 111 puncte - $2.000 + $1.000
[cF]ihARd - Raport efectuat corect - 93 puncte - $2.000 + $1.000
[HG]AQtheR - Raport efectuat corect - 92 puncte - $2.000 + $1.000
Bulletrush. - Raport efectuat corect - 77 puncte - $2.000 + $1.000
AlexStyle20 - Raport efectuat corect - 65 puncte - $2.000 + $1.000
BIS - Raport efectuat corect - 63 puncte - $2.000 + $1.000
Predathor. - Raport efectuat corect - 58 puncte - $2.000 + $1.000
KingZeus[CN] - Raport efectuat corect - 51 puncte - $2.000 + $1.000
DeIiora - Raport neefectuat (opţional) - 23 puncte
[HG]El.MareleAlcatar - Raport neefectuat (opţional) - 9 puncte

Observaţii

Salariile şi bonusurile vor fi acordate în timpul acestei săptămâni.

 

Sancţiuni

#

 

Edited by Xin
Salarii.
Link to comment
Share on other sites

Statistici rapoarte de activitate - perioada 08.06.2015 - 14.06.2015
Statistica poate fi vizualizată aici: http://www.rpg.b-zone.ro/factions/factionReports/nr
Rank 4
[uE]ExTaZzy_16 - Raport efectuat corect - 12 puncte - $8.000 + 10.000$ - Cel mai activ reporter.
[X]Man - Raport efectuat corect - 7 puncte - $8.000
Popek - Raport efectuat corect - 3 puncte - $8.000
Rank 3
EuroStar - Raport efectuat corect - 5 puncte - $6.000
Litza.Alex - Raport efectuat corect - 5 puncte - $6.000
Rank 2
[uE]Yozo - Raport efectuat corect - 258 puncte - $4.000
[uN]ihARd - Raport efectuat corect - 135 puncte - $4.000
[uN]Lord_Kush - Raport efectuat corect - 91 puncte - $4.000
[HG]AQtheR - Raport efectuat corect - 87 puncte - $4.000
DeIiora - Raport efectuat corect - 74 puncte - $4.000
[AIM]KingZeus - Raport efectuat corect - 69 puncte - $4.000
[uN]str_razvan - Raport efectuat corect - 67 puncte - $4.000
Rank 1
[DX]GoDLiKe.RK - Raport efectuat corect - 440 puncte - $2.000 + $50.000 - BEST raport
Predathor. - Raport efectuat corect - 82 puncte - $2.000
BiTbo[Y][XBB] - Raport efectuat corect - 68 puncte - $2.000
Bulletrush. - Raport efectuat corect - 61 puncte - $2.000

Observaţii

Salariile şi bonusurile vor fi acordate în timpul acestei săptămâni.

Sancţiuni

#

Edited by AIM Tuckson
Link to comment
Share on other sites


Statistici rapoarte de activitate - perioada 15.06.2015 - 21.06.2015

Statistica poate fi vizualizată aici: http://www.rpg.b-zone.ro/factions/factionReports/nrRank 4


[uE]ExTaZzy_16 - Raport efectuat corect - 19 puncte - $8.000 + 10.000$ - Cel mai activ reporter.

[X]Man - Raport efectuat corect - 3 puncte - $8.000

Popek - Raport efectuat corect - 3 puncte - $8.000


Rank 3


#


Rank 2


[HG]AQtheR - Raport efectuat corect - 479 puncte - $4.000 + $50.000 - BEST Raport

[AIM]KingZeus - Raport efectuat corect - 341 puncte - $4.000

GoDLiKe.RK - Raport efectuat corect - 326 puncte - $0 - ai primit FW saptamana respectiva deci nu primesti salariu.

[uN]Lord_Kush - Raport efectuat corect - 210 puncte - $4.000

[uE]Yozo - Raport efectuat corect - 172 puncte - $4.000

[uN]str_razvan - Raport efectuat corect - 84 puncte - $4.000

[uN]ihARd - Raport efectuat corect - 72 puncte - $4.000

DeIiora - Raport efectuat corect - 68 puncte - $4.000

Predathor. - Raport efectuat corect - 66 puncte - $4.000

BiTbo[Y][XBB] - Raport efectuat corect - 56 puncte - $4.000

Bulletrush. - Raport incomplet - 37 puncte - $0


Rank 1


fantaSy. - Raport efectuat corect - 211 puncte - $2.000

[uS]Bogdanu. - Raport efectuat corect - 134 puncte - $2.000

Aphromoo - Raport efectuat corect - 124 puncte - $2.000

[HG]Brunnetul - Raport efectuat corect - 76 puncte - $2.000

BroKenNnN. - Raport efectuat corect - 69 puncte - $2.000


Observaţii


Salariile şi bonusurile vor fi acordate în timpul acestei săptămâni.


Sancţiuni


Bulletrush. - AV pentru raport incomplet.


Link to comment
Share on other sites

Statistici rapoarte de activitate - perioada 22.06.2015 - 28.06.2015

Statistica poate fi vizualizată aici: http://www.rpg.b-zone.ro/factions/factionReports/nr


Rank 6


AIM]SaRtOR - Raport efectuat corect - 2 puncte - $15.000


Rank 5


#


Rank 4


[uE][X]Man - Raport efectuat corect - 27 puncte - $8.000 + 10.000$ - Cel mai activ reporter.

EuroStar - Raport efectuat corect - 25 puncte - $8.000

[uE]ExTaZzy_16 - Raport efectuat corect - 19 puncte - $8.000

Popek - Raport efectuat corect - 3 puncte - $8.000


Rank 3


Litza.Alex - Raport efectuat corect - 6 puncte - $6.000


Rank 2


[uN]GoDLiKe.RK - Raport efectuat corect - 168 puncte - $4.000

[uE]Yozo - Raport efectuat corect - 157 puncte - $4.000

[AIM]KingZeus - Raport efectuat corect - 150 puncte - $4.000

[uN]ihARd - Raport efectuat corect - 127 puncte - $4.000

[HG]AQtheR - Raport efectuat corect - 114 puncte - $4.000

[uN]str_razvan - Raport efectuat corect - 73 puncte - $4.000

DeIiora - Raport efectuat corect - 71 puncte - $4.000

Predathor.[VIPz] - Raport efectuat corect - 60 puncte - $4.000

[uN]Lord_Kush - Raport efectuat corect - 52 puncte - $4.000


Rank 1


fantaSy. - Raport efectuat corect - 347 puncte - $2.000 + 50.000$ - BEST raport

[uS]Bogdanu. - Raport efectuat corect - 281 puncte - $2.000

Alexev_Marin - Raport efectuat corect - 237 puncte - $2.000

[uS]Zhao. - Raport efectuat corect - 190 puncte - $2.000

RAN0X[] - Raport efectuat corect - 115 puncte - $2.000

AgentulVIP - Raport efectuat corect - 115 puncte - $2.000

BroKenNnN. - Raport efectuat corect - 71 puncte - $2.000

Iulia.G[b0T] - Raport efectuat corect - 52 puncte - $2.000


Observaţii


Salariile şi bonusurile vor fi acordate la sedinta din aceasta seara.


Sancţiuni


#

Edited by AIM Tuckson
Link to comment
Share on other sites

Statistici rapoarte de activitate - perioada 29.06.2015 - 05.07.2015

Statistica poate fi vizualizata aici: http://www.rpg.b-zone.ro/factions/factionReports/nr


Rank 6
[AIM]SaRtOR - Raport efectuat corect - 1 punct - $15.000


Rank 5


#


Rank 4


ExTaZzy_16 - Raport efectuat corect - 17 puncte - $8.000

Popek - Raport efectuat corect - 3 puncte - $8.000

EuroStar - Raport incomplet - 2 puncte -


Rank 3


Yozo - Raport efectuat corect - 88 puncte - $6.000 + $10.000 - Cel mai activ reporter.

DeIiora - Raport efectuat corect - 16 puncte - $6.000 + $5.000 - Ajutor traducere

[uN]str_razvan- Raport efectuat corect - 5 puncte - $6.000


Rank 2


[uN]fantaSy. - Raport efectuat corect - 158 puncte - $4.000 + $10.000 - News Seeker


Rank 1


SanDe. - Raport efectuat corect - 210 puncte - Ai luat FW

[uS]Bogdanu. - Raport efectuat corect - 162 puncte - $2.000 + $50.000 - BEST

RAN0X[] - Raport efectuat corect - 50 puncte - $2.000Observatii


Salariile si bonusurile vor fi acordate la sedinta care urmeaza.


SanctiuniEurostar raport incomplet, AV.

Statistici rapoarte de activitate - perioada 06.07.2015 - 12.07.2015

Statistica poate fi vizualizata aici: http://www.rpg.b-zone.ro/factions/factionReports/nr


Rank 6


[AIM]SaRtOR - Raport efectuat corect - 8 puncte - $15.000


Rank 5


#


Rank 4


Popek - Raport efectuat corect - 16 puncte - $8.000 + 10.000 - Cel mai activ reporter.

EuroStar - Raport efectuat corect - 14 puncte - $8.000


Rank 3


Yozo - Raport efectuat corect - 16 puncte - $6.000

DeIiora - Raport efectuat corect - 6 puncte - $6.000 + $5.000 - Ajutor traducere

[uN]str_razvan - Raport efectuat corect - 5 puncte - $6.000


Rank 2


[uN]fantaSy. - Raport efectuat corect - 307 puncte - $4.000 + $50.000 + $10.000 - BEST + News Seeker

[uS]Bogdanu. - Raport efectuat corect - 154 puncte - Ai luat FW.Rank 1


SanDe. - Raport efectuat corect - 131 puncte - $2.000

RAN0X[] - Raport efectuat corect - 50 puncte - $2.000


Observatii


Salariile si bonusurile vor fi acordate la sedinta care urmeaza.


Sanctiuni


#


Statistici rapoarte de activitate - perioada 13.07.2015 - 19.07.2015

Statistica poate fi vizualizata aici: http://www.rpg.b-zone.ro/factions/factionReports/nr


Rank 6


[AIM]SaRtOR - Raport efectuat corect - 1 punct - $15.000


Rank 5


#


Rank 4


EuroStar - Raport incomplet - 12 puncte - $8.000

Popek - Raport efectuat corect - 3 puncte - $8.000


Rank 3


Yozo - Raport efectuat corect - 21 puncte - $6.000 + $10.000 - Cel mai activ reporter

DeIiora - Raport efectuat corect - 6 puncte - Ai Fw pe 14/07

[uN]str_razvan - Raport efectuat corect - 5 puncte - $6.000


Rank 2


[uN]fantaSy. - Raport efectuat corect - 70 puncte - $4.000 + $10.000 - News Seeker

RAN0X[] - Raport efectuat corect - 60 puncte - $4.000Rank 1


filtzeR - Raport efectuat corect - 245 puncte - $2.000 + $50.000 - BEST

Beyondd - Raport efectuat corect - 144 puncte - $2.000

DeLLuXe[]. - Raport efectuat corect - 129 puncte - $2.000

Pettru - Raport efectuat corect - 122 puncte - $2.000

AQthe[R] - Raport efectuat corect - 118 puncte - $2.000

GabYGaBuTzU- Raport efectuat corect - 108 puncte - $2.000

Eli. - Raport efectuat corect - 74 puncte - $2.000

Mk1dor - Raport efectuat corect - 65 puncte - $2.000

Kr00Ko.Capone - Raport efectuat corect - 64 puncte - $2.000

SanDe. - Raport efectuat corect - 58 puncte - $2.000

VeNeNo. - Raport efectuat corect - 53 puncte - $2.000


Observatii


Salariile si bonusurile vor fi acordate la sedinta care urmeaza.


Sanctiuni


#
Edited by AT Tuckson
Link to comment
Share on other sites

Statistici rapoarte de activitate - perioada 20.07.2015 - 26.07.2015
Statistica poate fi vizualizata aici: http://www.rpg.b-zon...orts/nr/2015/30
- Raport optional -

Rank 6

[uS]Creative – Raport efectuat corect – 7 puncte – 15.000$ + 4.000$

Rank 5

#

Rank 4

Popek[GoV] - Raport efectuat corect - 6 puncte – $8.000 + 10.000$ + 4.000$ - Cel mai activ reporter

Rank 3

#

Rank 2

Bogdanu. – Raport efectuat corect – 52 puncte - $4.000 + 4.000$

Rank 1

GabYGaBuTzU- Raport efectuat corect - 135 puncte - $2.000 + $50.000 + 4.000$- BEST

[rTn]Sn[a]k3 – Raport efectuat corect – 124 puncte - $2.000 + 10.000$ + 4.000$- News Seeker

RuLLeR – Raport efectuat corect – 104 puncte - $2.000 + 4.000$

AQthe[R] - Raport efectuat corect - 102 puncte - $2.000 + 4.000$

Eli. - Raport efectuat corect - 87 puncte - $2.000 + 4.000$

PlayHacK – Raport efectuat corect - 74 puncte - Ai primit FactionWarn pe 21/07/2015

rolo – Raport efectuat corect - 71 puncte - $2.000 + 4.000$

VeNeNo. - Raport efectuat corect - 65 puncte - $2.000 + 4.000$

DeLLuXe[]. - Raport efectuat corect - 56 puncte - $2.000 + 4.000$

BloodyChief – Raport efectuat corect – 54 puncte - $2.000 + 4.000$

Mk1dor - Raport efectuat corect - 54 puncte - $2.000 + 4.000$

Observatii

Ati primit 4.000$ bonus. Era raport optional. As fi vrut activitate mai mare dar merge, pierderea altora..

Sanctiuni

#

Edited by AT Tuckson
Link to comment
Share on other sites

Statistici rapoarte de activitate - perioada 27.07.2015 - 02.08.2015

Statistica poate fi vizualizată aici: http://www.rpg.b-zone.ro/factions/factionReports/nr


Rank 6


#


Rank 5


[uC]Popek - Raport efectuat corect - 2 puncte - 10.000$


Rank 4


EuroStar - Raport efectuat corect - 5 puncte - 8.000$


Rank 3


[HG]Yozo - Raport efectuat corect - 8 puncte - 6.000$ + 10.000$ - Cel mai activ reporter

str_razvan - Raport efectuat corect - 6 puncte - 6.000$


Rank 2


GabYGaBuTzU - Raport efectuat corect - 385 puncte - 4.000$ + 100.000$ - BEST

RAN0X[] - Raport efectuat corect - 97 puncte - 4.000$

[uS]Bogdanu. - Raport efectuat corect - 88 puncte - 4.000$

Eli. - Raport efectuat corect - 58 puncte - 4.000$

DeLLuXe[]. - Raport efectuat corect - 52 puncte - 4.000$


Rank 1


BloodyChief[GoV] - Raport efectuat corect - 226 puncte - 2.000$

Sn[a]k3 - Raport efectuat corect - 177 puncte - 2.000$ + 10.000$ - News Seeker

RuLLeR - Raport efectuat corect - 122 puncte - Fara salariu (FW)

Po1s0n - Raport efectuat corect - 100 puncte - 2.000$

AQthe[R] - Raport efectuat corect - 86 puncte - 2.000$

Mk1dor - Raport efectuat corect - 82 puncte - 2.000$

CryteX - Raport efectuat corect - 74 puncte - Fara salariu (FW)

PlayHacK - Raport efectuat corect - 62 puncte - 2.000$

rolo - Raport efectuat corect - 52 puncte - 2.000$


Observaţii


Salariile şi bonusurile vor fi acordate la sedinta de maine.


Sancţiuni


#

Edited by AT Tuckson
Link to comment
Share on other sites

Statistici rapoarte de activitate - perioada 03.08.2015 - 09.08.2015

Statistica poate fi vizualizată aici: http://www.rpg.b-zone.ro/factions/factionReports/nr

 

Rank 4

 

Yozo - Raport efectuat corect - 8 puncte - 8.000$ + 10.000$ - Cel mai activ reporter

Eurostar - Raport efectuat corect - 3 puncte - 8.000$

str_razvan - Raport efectuat corect - 3 puncte - 8.000$

 

Rank 3

 

#

 

Rank 2

 

GabyGabutzu - Raport efectuat corect - 211 puncte - 4.000$ + 10.000$ - News Seeker

sn[a]ke - Raport efectuat corect - 111 puncte - 4.000$

Eli - Raport efectuat corect - 102 puncte - 4.000$

rolo - Raport efectuat corect - 76 puncte - 4.000$

Delluxe - Raport efectuat corect - 53 puncte - 4.000$

ranox - Raport efectuat corect - 50 puncte - 4.000$

 

Rank 1

 

Bagwell - Raport efectuat corect - 459 puncte - 2.000$ + 100.000$ - BEST

poison - Raport efectuat corect - 154 puncte - 2.000$

Mk1dor - Raport efectuat corect - 124 puncte - 2.000$

bloodyChief - Raport efectuat corect - 96 puncte - 2.000$

Alin.. - Raport efectuat corect - 91 puncte - 2.000$

Crytex - Raport efectuat corect - 82 puncte - 2.000$

Borfashu - Raport efectuat corect - 81 puncte - 2.000$

Ruller - Raport efectuat corect - 74 puncte – 2.000$

 

 

Observaţii

 

Salariile şi bonusurile vor fi acordate pe parcursul acestei saptamani.

 

Sancţiuni

 

#

 

Edited by AT Tuckson
Link to comment
Share on other sites

Statistici rapoarte de activitate - perioada: 10.08.2015 - 16.08.2015

Statistica poate fi vizualizata aici: http://www.rpg.b-zon...orts/nr/2015/33Rank 6

#

Rank 5


[uC]
Popek
- raport efectuat corect - 3 puncte - $10.000
EuroStar
- raport efectuat corect - 1 punct - $10.000

Rank 4

#

Rank 3

#

Rank 2


BloodyChief
[GoV]
- raport efectuat corect - 129 puncte - $4.000
[AT]
Sn[a]k3 - raport efectuat corect - 128 puncte - A primit FactionWarn

AQthe[R] - raport efectuat corect - 72 puncte - A primit FactionWarn
GabYGaBuTzU - raport efectuat corect - 66 puncte - A primit FactionWarn

Rank 1


[HG]
Bagwell
- raport efectuat corect - 203 puncte - A primit FactionWarn

[HG]Borfashu - raport efectuat corect - 87 puncte - $2.000
NoName.
- raport efectuat corect - 73 puncte - $2.000
RuLLeR - raport efectuat corect - 53 puncte - $2.000

Observatii

Fara best saptamana asta. Nimeni nu a avut peste 300 de puncte.

Nici News Seeker nu ia nimeni, singurii care au dat RP au primit FW.

Sanctiuni
#

 

 

Statistici rapoarte de activitate - perioada 17.08.2015 - 23.08.2015

Statistica poate fi vizualizată aici: http://www.rpg.b-zone.ro/factions/factionReports/nr

 

Rank 6

 

#

 

Rank 5

 

[uC]Popek - Raport efectuat corect - 8 puncte - 10.000$ + 10.000$ - Cel mai activ reporter

 

Rank 4

 

#

Rank 3

 

RAN0X[] - Raport efectuat corect - 6 puncte - 6.000$

 

Rank 2

 

GabYGaBuTzU - Raport efectuat corect - 153 puncte - 4.000$

[HG]Borfashu - Raport efectuat corect - 77 puncte - 4.000$

AQthe[R] - Raport efectuat corect - 72 puncte - 4.000$

[HG]NoName. - Raport efectuat corect - 61 puncte - 4.000$

Po1s0n - Raport efectuat corect - 60 puncte - 4.000$

[AT]Sn[a]k3 - Raport efectuat corect - 59 puncte - 4.000$ + 10.000$ - News Seeker

 

Rank 1

 

[HG]Bagwell - Raport efectuat corect - 390 puncte - 2.000$ + 100.000$ - BEST

Geani. - Raport efectuat corect - 88 puncte - 2.000$

RuLLeR - Raport efectuat corect - 79 puncte - 2.000$

[HG]Kevinn. - Raport efectuat corect – 75 puncte - 2.000$

[LF]GicuPeste - Raport efectuat corect – 50 puncte - 2.000$

 

Observaţii

 

Geani, nu aveai raport obligatoriu, te-am pus pentru ca te-ai straduit totusi.

Gicupeste, nu aveai raport obligatoriu, te-am pus pentru ca te-ai straduit totusi.

 

Sancţiuni

 

#

 

 

Statistici rapoarte de activitate - perioada 24.08.2015 - 30.08.2015

Statistica poate fi vizualizată aici: http://www.rpg.b-zone.ro/factions/factionReports/nr

 

Rank 6

 

[uC]Popek - Raport efectuat corect - 2 puncte - 15.000$

 

Rank 5

 

#

 

Rank 4

 

#

Rank 3

 

#

 

Rank 2

 

GabYGaBuTzU - Raport efectuat corect - 69 puncte - 4.000$

AQthe[R] - Raport efectuat corect - 57 puncte - 4.000$

Po1s0n - Raport efectuat corect - 56 puncte - 4.000$

[HG]NoName. - Raport efectuat corect - 54 puncte - 4.000$

[AT]Sn[a]k3 - Raport efectuat corect - 51 puncte - 4.000$

[HG]Borfashu - Raport efectuat corect - 50 puncte - 4.000$

 

Rank 1

 

Austin...[HeJ] - Raport efectuat corect - 366 puncte - 2.000$ + 75.000$ + 10.000$- BEST – News Seeker

[HG]Bagwell - Raport efectuat corect - 335 puncte - 2.000$ + 75.000$ - BEST

[HG]ANtraQ - Raport efectuat corect - 194 puncte - 2.000$

[AIM][RPG]gaby - Raport efectuat corect - 173 puncte - 2.000$

Andrew.Sk[HeJ] - Raport efectuat corect - 152 puncte - 2.000$

[LF]GicuPeste - Raport efectuat corect - 89 puncte - 2.000$

[HG]Kevinn. - Raport efectuat corect - 84 puncte - 2.000$

[sW]Vialpando - Raport efectuat corect – 62 puncte - 2.000$

BiTbo[Y][XBB] - Raport efectuat corect - 55 puncte - 2.000$

Cristi_prototip - Raport efectuat corect - 55 puncte - 2.000$

KidL. - Raport efectuat corect - 54 puncte - 2.000$

RuLLeR - Raport incomplet - 48 puncte -

 

Observaţii

 

#

 

Sancţiuni

 

Ruller AV raport incomplet.

Edited by AT Tuckson
Link to comment
Share on other sites

Statistici rapoarte de activitate - perioada 31.08.2015 - 06.09.2015

Statistica poate fi vizualizată aici: http://www.rpg.b-zone.ro/factions/factionReports/nr

-Raport optional-

 

Rank 6:

 

- Popek - 11 puncte - raport efectuat corect - 15.000$ + 10.000$ - Cel mai activ reporter

 

Rank 2:

 

- ANtraQ - 256 puncte - raport efectuat corect - 4.000$

- Bagwell - 131 puncte - raport efectuat corect - 4.000$

- Andrew.Sk - 89 puncte - raport efectuat corect - 4.000$

 

Rank 1:

 

- Austin... - 150 puncte - raport efectuat corect - 2.000$ + 10.000$ - News Seeker

- Garys - 86 puncte - raport efectuat corect - 2.000$

- Exile - 65 puncte - raport efectuat corect - 2.000$

- [RPG]gaby - 62 puncte - raport efectuat corect - 2.000$

- OuT - 62 puncte - raport efectuat corect - 2.000$

- Geani. - 52 puncte - raport efectuat corect - 2.000$

 

Observaţi

 

Salariile şi bonusurile vor fi acordate pe parcursul acestei saptamani.

 

Sancţiuni

 

#

Edited by AT Tuckson
Link to comment
Share on other sites

  • psoN changed the title to Evidenta raportului de activitate & clasament / Activity report evidence & leaderboard
  • .Aku unlocked and locked this topic
  • N Catalin ToV unlocked this topic
  • .Aku locked this topic
  • Ailime unpinned this topic
  • Ailime pinned this topic

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.