Jump to content
Peiu S4F

National Guard - Raport De Activitate / Activity Report

Recommended Posts

hns7SX4.png

 

KwctU5z.png&key=bf74be6a1f478310bcf387b9

 
 • Raportul de activitate se va întocmi în fiecare luni de la ora 00:00 până duminica la ora 23:59.
 • Pentru a vedea punctele pe care le acumulaţi, intrati pe RPG secţiunea Faction Activity, puteti utliza si comenzile /raport & /myraport, exemplu: https://i.imgur.com/sjmNIQN.png
 • În fiecare luni, ora 00:00, sistemul va face totalizarea rapoartelor, asta însemnând că se adună toate punctele care sunt valide.
 • Puteţi să vedeţi activitatea personală doar din săptămâna curentă.
 • Membrii de rank 1 ce fac BEST (de minim 150 puncte), iar la rank 2+ BEST (de minim 200 de puncte) vor avea raport OPTIONAL in saptamana urmatoare.

               Ex: Daca aveti 150/200p in saptamana 31.12.2018 - 6.01.2019, o sa aveti raportul OPTIONAL in urmatoarea saptamana: 7.01.2019 - 13.01.2019. 


SISTEMUL DE RAPOARTE

 • Un membru de facțiune care are de finalizat un raport de activitate cu X puncte, nu reușește să acumuleze toate punctele necesare:
 • Jucătorul va intra la raportul de săptămâna viitoare în modul de recuperare. Acest lucru înseamnă că nu va fi sancționat momentan, însă pentru a scăpa de sancțiune, la raportul de activitate de pe săptămâna următoare va trebui să recupereze mai întai punctele ne-acumulate pentru raportul vechi (cele rămase), iar abia apoi va putea să acumuleze puncte în vederea finalizării raportului de activitate curent.
 • Dacă jucătorul are un raport de activitate restant (nefinalizat), iar la următorul raport de activitate fie nu reușește să-l recupereze pe cel trecut, fie nu reușește să-l completeze pe cel curent, atunci jucătorul va fi sancționat automat în felul următor:
  • Rank 2 - Pentru nefinalizarea raportului va intra la raportul urmator in modul de recuperare al raportului neterminat Daca nici aceasta data nu se recupereaza acel raport, atunci va primi kick din factiune cu 10/60 FP
  • Rank 3 sau mai mare - Pentru nefinalizare raportului, va intra la urmatorul raport in modul de recuperare al raportului neterminat.Daca nici aceasta data nu se recupereaza acel raport, atunci va primi rank down.Daca nici urmatorul raport nu este finalizat, avand deja in trecut 1 raport nefinalizat, 1 raport in curs de recuperare pe care nu l-a finalizat si cel curent nefinalizat, atunci jucatorul va primi din factiune cu 10/60FP
 • Dacă jucătorul are Rank 1, nu poate beneficia de modul de recuperare mentionat mai sus, deci nefinalizarea unui singur raport de activitate va duce la demiterea acestuia din facțiune cu 60/60 FP.
 • Cine face raport dublu are bonus: 25.000$ (primit automat de la server)
 • Rapoartele se impart in urmatoarele 3 categorii:

                - Jail (punish, prezenta deschidere celule, grupuri de evadare prinse, /cuff)

                - Puncte teren (suspecti omorati, obiecte confiscate, wanted acordat, etc.). 

                - Altele (Jail & Teren - > alegerea voastra). 

 

 • Rapoartele se vor anula

- Rank 1 -> dacă nu aveţi punctele completate din fiecare categorie (jail/altele)
- Rank 2 -> dacă nu aveţi punctele completate din fiecare categorie (jail/teren/altele)

- Rank 3/4/5 -> daca nu aveti punctele completate din fiecare categorie (teren/altele)

 

 • Membrii ce intra in factiune Miercuri/Joi/Vineri/Sambata/Duminica nu sunt obligati sa execute raportul (daca doresc o pot face +  pot activa bonusul);
 • Pentru admini si helperi, raportul este injumatatit;
 • În acest topic în fiecare săptămână se va posta evidenţa rapoartelor pentru săptămâna precedentă.


Modul de acordare a punctelor pe site-ul RPG:

 • Punish – Orice deţinut care a fost pedepsit.
 • Cuff – Orice jucător care a primit [/cuff] în jail; (Atenţie punctul se va acorda doar dacă deţinutul are sub 80% HP)
 • Assisted jail cells closing – Punctul se acordă dacă sunteţi în Jail sau în Yard la deschiderea celulelor şi la închiderea lor, deci dacă aţi fost martorul acestor două evenimente. Punctul se acordă indiferent de poziţia voastră în jail, fie că sunteţi în camera cu arrest sau cea cu celule;
 • One escape group caught - Un grup de prizioneri prinși încercând să evadeze;
 • Suspecţi arestaţi - Orice suspect cu wanted arestat;
 • Orice wanted acordat - Atunci cand acordati wanted prin comanda /su;
 • Suspecţi ucişi (Rank 2+) – Orice suspect cu wanted ucis;
 • Arme/Droguri confiscate (Rank 2+) – Orice armă confiscată; Drogurile doar in jail.
 • Faction test (Rank 5+) - Valabil doar pentru echipa de testeri. 

 

Înafară de Faction Test (5 puncte), fiecare acţiune specificată mai sus se contorizeză cu un punct, indiferent că este vorba de prezenţa la deschiderea celulelor sau de grupurile prinse încercând să evadeze.
 


Punctajul minim pentru raport în funcţie de rank
Rank 1 (Private)
- 20 de Puncte -
- 10 puncte in JAIL

- 0 puncte pe TEREN

- 10 puncte in categoria ALTELE (Jail / Teren [pe teren puteti aresta DOAR wanted 5 & 6 | Nu aveti voie 1-4 si no drept])


Rank 2 (Second Lieutenant)
- 30 de Puncte -

- 10 puncte in JAIL

- 10 puncte pe TEREN

- 10 puncte in categoria ALTELE (Jail / Teren )


Rank 3 (First Lieutenant)
- 40 de Puncte -

- 0 puncte in JAIL

- 20 puncte pe TEREN

- 20 puncte in categoria ALTELE (Jail / Teren )


Rank 4 (Captain)
- 20 de Puncte -

- 0 puncte in JAIL

- 10 puncte pe TEREN

- 10 puncte in categoria ALTELE (Jail / Teren )


Rank 5 (Major)
- 10 Puncte -

- 0 puncte in JAIL

- 5 puncte pe TEREN

- 5 puncte in categoria ALTELE (Jail / Teren )

 

4zs53BZ.png&key=ba4a25726b987cc480d08204

 
 • Activity Report will start Monday at 00:00 and ends Sunday at 23:59.
 • For seeing all the points you have made go on RPG website, section Faction Activity or you can use in game /myraport & /raport, example: https://i.imgur.com/sjmNIQN.png
 • Every Monday at 00:00 the system will count the total of your points from your activity report, which means that all the points will gather.
 • You can see your activity just for the current week.
 • Rank 1 members who will get BEST during a week(minimum 150 points) and rank 2+ who will get BEST during a week(minimum 200 points) will have optional activity report in the next week.

                 Ex: You have 150/200p in week  31.12.2018 - 6.01.2019, you will have OPTIONAL Activity Report in the next week: 7.01.2019 - 13.01.2019.

 

ACTIVITY REPORT SYSTEM

A faction member who has failed to complete an activity report with X points:

 • The player will enter the next week in recovery mode. This means that it will not be sanctioned at the moment, but to get rid of the penalty, the next week's activity report will have to recover the non-accumulated points for the old report (the remaining ones) first, and then will be able to accumulate points to complete the current activity report.
 • If the player has an outstanding (unfinished) activity report, and the next activity report either fails to recover the past activity report, or fails to complete the current one, then the player will automatically be sanctioned as follows:
  • If he has Rank 2: The player will be kicked out from the faction with 10/60 FP.
  • If he has Rank 3 or higher: The Player will receive Rank Down.
 • If the player has a Rank 1, he can not benefit from the above mentioned recovery mode, so failure to complete a single activity report will result in his demise from the faction with 60/60 FP.
 • If you make double activity report points we will get bonus: 25.000$ (from server).
 • Activity reports are divided in 3 categories:

             - Jail (punish, jail presence, busted escapers, cuff)

             - Field duty (suspects kill, confiscate, /su, arrests)

             - Others (Jail & Field duty - > you choose where you want to make points)

 

 • Reports will be canceled for

- Rank 1 -> if don’t have complete points in one of your category (jail/others)

- Rank 2 -> if don’t have complete points in one of your category (jail/field duty/others)

- Rank 3/4/5 -> if don’t have complete points in one of your category (field duty/others)

 

 • For those members who are joined National Guard Wednesday/Thursday/Friday/Saturday/Sunday the activity report for that week it's not required (but you can make if you want +  you can activate the bonus)
 • For admins and helpers faction activity is halved. 
 • The activity report evidence will be posted for the last week before the actual week.

 

On RPG the points are given for:

 • Punish - Any prisoner who was punished with the number of seconds allowed by intern rules; (Between 1-300 seconds)
 • Cuff - Any prisonerwho received [/cuff] in jail; (Attention the point will be given only if the prisoner is below 80% HP)
 • Assisted jail cells closing - point are given if you are in Jail or in Yard at the moment when cells are opening and at the moment when cells are closing, so only if you are witness at these two events. Point is granted regardless of your position in jail, no matter if you're in the arrest room or in cells room.
 • One group caught escape - A group of prisoners caught trying to escape.
 • Suspects arrested - Any suspect with wanted arrested;
 • Wanted gived - Anytime when you give wanted with /su.
 • Suspects killed (Rank 2+) - Any suspect with wanted killed;
 • Weapons/Drugs confiscated (Rank 2+) - Any weapon confiscated; Drugs only in jail.
 • Faction test (Rank 5+) - Valid only for the testers team.

 

Apart from Faction test (5 points), each action specified above will be counted with one point no matter if is point for presence at open cells or group caught trying to escape.

 

The minimum points required for report

Rank 1 (Private)

- 20 Points -

- 10 points in category JAIL

- 0 points in category Field Duty

- 10 points in category Others ( Jail / Field duty [on field you can ONLY arrest wanted 5&6 | without 1-4 and no right to surrender])

 

Rank 2 (Second Lieutenant)

- 30 points -

- 10 points in category JAIL

- 10 points in category Field Duty

- 10 points in category Others (Jail / Field duty)

 

Rank 3 (First Lieutenant)

- 40 points -

- 0 points in category JAIL

- 20 points in category Field Duty

- 20 points in category Others (Jail / Field duty)

 

Rank 4 (Captain)

- 20 Points -

- 0 points in category JAIL

- 10 points in category Field Duty

- 10 points in category Others (Jail / Field duty)

 

Rank 5 (Major)

- 10 Points -

- 0 points in category JAIL

- 5 points in category Field Duty

- 5 points in category Others (Jail / Field duty)

 

 

Edited by Standar
Actualizare.

Share this post


Link to post
Share on other sites

hns7SX4.png


Săptămâna/Week 30.03.2015 - 05.04.2015Rank 1 (Private):Norby - Raportul Nr. 2 Complet - 213 Puncte ->BEST<- Felicitări !


*Următorul tău raport va avea numărul 4.


TeddyS - Raportul Nr. 3 Complet - 162 Puncte


[FuN]Alx. - Raportul Nr. 2 Complet - 123 Puncte


cLuSTeR[b0T] - Raportul Nr. 2 Complet - 97 Puncte


[AIM]Greet - Raportul Nr. 3 Complet - 90 Puncte


Nowerbach - Raportul Nr. 3 Complet - 79 Puncte


Paradox - Raportul Nr. 3 Complet - 72 Puncte


ManeLopatarul[Zuz] - Învoit de la raport.Rank 2 (Second Lieutenant):Piticul - Raportul Nr. 5 Complet - 520 Puncte ->BEST<- Felicitări !


*Următorul tău raport va avea numărul 7.


Costel - Raportul Nr. 8 Complet - 220 Puncte


[uSa]Waxios - Raportul Nr. 7 Complet - 191 Puncte


Sedativ - Raportul Nr. 8 Complet - 170 Puncte


PyrOceL[ToV] - Raportul Nr. 7 Complet - 158 Puncte


[FuN]ThomasS - Raportul Nr. 4 Complet - 145 Puncte


Aoleu - Raportul Nr. 8 Complet - 125 Puncte


[uS]Dragos93n - Raportul Nr. 5 Complet - 122 Puncte


TinKode - Raportul Nr. 3 Complet - 103 Puncte


xEpicalPlayerx - Raportul Nr. 5 Complet - 92 Puncte


RazvyBest[Zuz] - Raportul Nr. 7 Complet - 84 Puncte


Ionut_M - Raportul Nr. 3 Complet - 72 Puncte


Jason. - Raportul Nr. 8 Complet - 70 PuncteRank 3 (First Lieutenant):Hizardi - Report Nr. 11 Completed - 251 Points


Foxxy[b0T] - Raportul Nr. 6 Complet - 168 Puncte


The.Emperror - Report Nr. 8 Completed - 153 Points


Jack_D[VIP] - Raportul Nr. 10 Complet - 152 Puncte


alexnicko.[GEN] - Raportul Nr. 15 Complet - 113 Puncte


Spazie - Raportul Nr. 11 Complet - 99 Puncte


[AIM]InSaNe - Raportul Nr. 11 Complet - 89 Puncte


KaZzy13x - Raportul Nr. 9 Complet - 73 PuncteRank 4 (Captain):z1zStar[CN] - Raportul Nr. 22 Complet -167 Puncte


[uSa]Shudu - Raportul Nr. 17 Complet -139 Puncte


zOLTEsS - Raportul Nr. 22 Complet - 77 Puncte


MiTzOnE - Raportul Nr. 26 Complet - 62 Puncte


[uS]Gang_G - Raportul Nr. 27 Complet - 57 Puncte


Wish[ToV] - Raport Incomplet - FW


*Pentru rank-ul tău minimul este de 50 de puncte. Tu ai făcut 49, nu mai erai Helper în acea perioadă.


*Îmi pare rău dar am specificat că raportul incomplet duce la FW. V-am lăsat şi cu punish/cuff la rank 4.Rank 5 (Major):[DGS]AlexCyo - Raportul Nr. 52 Complet - 139 Puncte


maxim16 - Raportul Nr. 55 Complet - 94 Puncte


Yenoh - Raportul Nr. 51 Complet - 94 Puncte


[FuN]STR8 - Raportul Nr. 33 Complet - 92 Puncte


[uS]Zsolti6 - Învoit de la raport.


[uS]Arturo - Învoit de la raport.
Succes în următoarea săptămână !*Dacă am greşit la numărul raportului vă rog să mă contactaţi printr-un PM.Edited by Peiu S4F

Share this post


Link to post
Share on other sites

hns7SX4.png


Săptămâna/Week 06.04.2015 - 12.04.2015


*Rapoartele au fost opționale, cele postate, sunt doar cele care au minimul de puncte.Rank 1 (Private):Alx. - Raportul Nr. 3 Complet - 72 Puncte ->BEST<- Felicitări !


*Următorul tău raport va avea numărul 5.
Rank 2 (Second Lieutenant):Piticul - Raportul Nr. 7 Complet - 622 Puncte ->BEST<- Felicitări !


*Următorul tău raport va avea numărul 9.


Waxios - Raportul Nr. 8 Complet - 413 Puncte


ManeLopatarul[Zuz] - Raportul Nr. 2 Complet - 389 Puncte


xEpicalPlayerx - Raportul Nr. 6 Complet - 373 Puncte


Costel - Raportul Nr. 9 Complet - 219 Puncte


[uSa]TeddyS - Raportul Nr. 4 Complet - 179 Puncte


Sedativ - Raportul Nr. 9 Complet - 119 Puncte


TinKode - Raportul Nr. 4 Complet - 116 Puncte


[AIM]Greet - Raportul Nr. 4 Complet - 108 Puncte


PyrOceL[ToV] - Raportul Nr. 8 Complet - 70 Puncte


[DGS]Aoleu - Raportul Nr. 9 Complet - 80 Puncte
Rank 3 (First Lieutenant):[AIM]InSaNe - Raportul Nr. 12 Complet - 197 Puncte


Jack_D[VIP] - Raportul Nr. 11 Complet - 165 Puncte


Foxxy[b0T] - Raportul Nr. 7 Complet - 105 Puncte


Hizardi - Report Nr. 12 Completed - 94 Points
Rank 4 (Captain):[uSa]Shudu - Raportul Nr. 18 Complet -116 Puncte


MiTzOnE - Raportul Nr. 27 Complet - 78 Puncte


z1zStar[CN] - Raportul Nr. 23 Complet - 74 Puncte


[uS]Gang_G - Raportul Nr. 28 Complet - 51 Puncte
Rank 5 (Major):[DGS]AlexCyo - Raportul Nr. 53 Complet - 621 Puncte


maxim16 - Raportul Nr. 56 Complet - 137 Puncte


[TL]STR8 - Raportul Nr. 34 Complet - 101 Puncte


Yenoh - Raportul Nr. 52 Complet - 76 Puncte
Succes în următoarea săptămână !


Share this post


Link to post
Share on other sites

hns7SX4.png

Săptămâna/Week 13.04.2015 - 19.04.2015

Rank 1 (Private):

-

Rank 2 (Second Lieutenant):

Piticul - Raportul Nr. 9 Complet - 373 Puncte

Costel - Raportul Nr. 10 Complet - 219 Puncte

[DGS]Aoleu - Raportul Nr. 10 Complet - 139 Puncte

ManeLopatarul[Zuz] - Raportul Nr. 3 Complet - 129 Puncte

[AIM]Greet - Raportul Nr. 5 Complet - 113 Puncte

Nowerbach - Raportul Nr. 4 Complet - 101 Puncte

cLuSTeR[b0T] - Raportul Nr. 3 Complet - 90 Puncte

TinKode - Raportul Nr. 5 Complet - 77 Puncte

Alx. - Raportul Nr. 5 Complet - 74 Puncte

[FuN]ThomasS - Raportul Nr. 5 Complet - 72 Puncte

[uSa]TeddyS - Raportul Nr. 5 Complet - 70 Puncte

Rank 3 (First Lieutenant):

xEpicalPlayerx - Raportul Nr. 7 Complet - 665 Puncte ->BEST<- Felicitări !

*Următorul tău raport va avea numărul 9.

PyrOceL[ToV] - Raportul Nr. 9 Complet - 428 Puncte

Waxios - Raportul Nr. 9 Complet - 312 Puncte

[AIM]InSaNe - Raportul Nr. 13 Complet - 170 Puncte

Jack_D[VIP] - Raportul Nr. 12 Complet - 170 Puncte

RazvyBest[Zuz] - Raportul Nr. 8 Complet - 157 Puncte

Sedativ - Raportul Nr. 10 Complet - 118 Puncte

Foxxy[b0T] - Raportul Nr. 8 Complet - 107 Puncte

Jason. - Raportul Nr. 9 Complet - 101 Puncte

Hizardi - Report Nr. 12 Completed - 94 Points

The.Emperror - Report Nr. 9 Completed - 88 Points

[uS]Dragos93n - Raportul Nr. 6 Complet - 75 Puncte

Ionut_M - Raportul Nr. 4 Complet - 71 Puncte

Rank 4 (Captain):

[uSa]Shudu - Raportul Nr. 19 Complet - 260 Puncte

z1zStar[CN] - Raportul Nr. 24 Complet - 116 Puncte

alexnicko.[GEN] - Raportul Nr. 16 Complet - 104 Puncte

Spazie - Raportul Nr. 12 Complet - 100 Puncte

Hizardi - Report Nr. 13 Completed - 99 Points

KaZzy13x - Raportul Nr. 10 Complet - 73 Puncte

MiTzOnE - Raportul Nr. 28 Complet - 53 Puncte

zOLTEsS - Raportul Nr. 23 Complet - 51 Puncte

[uS]Gang_G - Raportul Nr. 29 Complet - 46 Puncte

Wish[ToV] - Invoit de la raport

Rank 5 (Major):

maxim16 - Raportul Nr. 57 Complet - 233 Puncte

[TL]STR8 - Raportul Nr. 35 Complet - 108 Puncte

[DGS]AlexCyo - Raportul Nr. 54 Complet - 68 Puncte

yenoH - Raportul Nr. 53 Complet - 57 Puncte

Succes în următoarea săptămână!

*Dacă am greşit la numărul raportului vă rog să mă contactaţi printr-un PM.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

hns7SX4.png

Săptămâna/Week 20.04.2015 - 26.04.2015

Rank 1 (Private):

Micky - Raportul Nr. 1 Complet - 619 Puncte ->BEST<- Felicitări !

*Următorul tău raport va avea numărul 3.

aNNa - Raportul Nr. 1 Complet - 137 Puncte

Stonely - Raportul Nr. 1 Complet - 337 Puncte

Aragaz[ADM] - Raportul Nr. 1 Complet - 140 Puncte

Druddy - Raportul Nr.1 Complet - 204 Puncte

[AIM]Catalin.... - Raportul Nr. 1 Complet - 147 Puncte

[GF]DaDo - Invoit de la raport

xFlavio[b0T] - Invoit de la raport

Farouk.exe - Invoit de la raport

Rank 2 (Second Lieutenant):

Piticul - Raportul Nr. 10 Complet - 217 Puncte

Costel - Raportul Nr. 11 Complet - 200 Puncte

[DGS]Aoleu - Raportul Nr. 11 Complet - 110 Puncte

ManeLopatarul[Zuz] - Raportul Nr. 4 Complet - 106 Puncte

[AIM]Greet - Raportul Nr. 6 Complet - 78 Puncte

Nowerbach - Raportul Nr. 5 Complet - 71 Puncte

cLuSTeR[b0T] - Raportul Nr. 4 Complet - 185 Puncte

TinKode - Raportul Nr. 6 Complet - 81 Puncte

Alx. - Raportul Nr. 6 Complet - 82 Puncte

[FuN]ThomasS - Raportul Nr. 6 Complet - 72 Puncte

[uSa]TeddyS - Raportul Nr. 6 Complet - 81 Puncte

Rank 3 (First Lieutenant):

xEpicalPlayerx - Raportul Nr. 9 Complet - 298 Puncte ->BEST<- Felicitări !

*Următorul tău raport va avea numărul 11.

PyrOceL[ToV] - Raportul Nr. 10 Complet - 97 Puncte

Waxios - Raportul Nr. 10 Complet - 170 Puncte

[AIM]InSaNe - Raportul Nr. 14 Complet - 157 Puncte

Jack_D[VIP] - Raportul Nr. 13 Complet - 90 Puncte

RazvyBest[Zuz] - Raportul Nr. 9 Complet - 110 Puncte

Sedativ - Raportul Nr. 11 Complet - 128 Puncte

Foxxy[b0T] - Raportul Nr. 9 Complet - 193 Puncte

Jason. - Raportul Nr. 10 Complet - 75 Puncte

The.Emperror - Report Nr. 10 Completed - 90 Points

[uS]Dragos93n - Raportul Nr. 7 Complet - 72 Puncte

Ionut_M - Invoit de la raport

Rank 4 (Captain):

z1zStar[CN] - Raportul Nr. 25 Complet - 52 Puncte

alexnicko.[GEN] - Raportul Nr. 17 Complet - 95 Puncte

Spazie - Raportul Nr. 13 Complet - 50 Puncte

Hizardi - Report Nr. 12 Completed - 94 Points

MiTzOnE - Raportul Nr. 29 Complet - 50 Puncte

zOLTEsS - Raportul Nr. 24 Complet - 53 Puncte

[uS]Gang_G - Raportul Nr. 30 Complet - 62 Puncte

[uSa]Shudu - Raportul Nr. 20 Complet - 58 Puncte

Wish[ToV] - Raportul Nr. 26 Complet - 50 Puncte

Rank 5 (Major):

maxim16 - Raportul Nr. 58 Complet - 135 Puncte

Succes în următoarea săptămână!

*Dacă am greşit la numărul raportului vă rog să mă contactaţi printr-un PM.

 

Edited by yenoH
Corectare

Share this post


Link to post
Share on other sites

hns7SX4.png

Săptămâna/Week 27.04.2015 - 03.05.2015

Rank 1 (Private):

Micky - Raportul Nr. 3 Complet - 256 Puncte ->BEST<- Felicitări!

*Următorul tău raport va avea numărul 5.

aNNa - Raportul Nr. 2 Complet - 111 Puncte

Stonely - Raportul Nr. 1 Complet - 132 Puncte

Aragaz[ADM] - Raportul Nr. 2 Complet - 162 Puncte

Druddy - Raportul Nr. 2 Complet - 132 Puncte

Catalin.... - Raportul Nr. 2 Complet - 113 Puncte

[GF]DaDo - Raportul Nr. 1 Complet - 142 Puncte

xFlavio[b0T] - Raportul Nr. 1 Complet - 99 Puncte

Farouk.exe - Raportul Nr. 1 Complet - 102 Puncte

Rank 2 (Second Lieutenant):

Piticul - Raportul Nr. 11 Complet - 259 Puncte

Costel - Raportul Nr. 12 Complet - 295 Puncte ->BEST<- Felicitări!

*Următorul tău raport va avea numărul 14.

[DGS]Aoleu - Invoit de la raport

ManeLopatarul[Zuz] - Raportul Nr. 5 Complet - 105 Puncte

[AIM]Greet - Raportul Nr. 7 Complet - 91 Puncte

cLuSTeR[b0T] - Raportul Nr. 5 Complet - 78 Puncte

TinKode - Invoit de la raport

Alx. - Raportul Nr. 7 Complet - 85 Puncte

[FuN]ThomasS - Raportul Nr. 7 Complet - 72 Puncte

[uSa]TeddyS - Raportul Nr. 7 Complet - 102 Puncte

Rank 3 (First Lieutenant):

xEpicalPlayerx - Raportul Nr. 11 Complet - 247 Puncte

PyrOceL[ToV] - Raportul Nr. 11 Complet - 216 Puncte

Waxios - Raportul Nr. 11 Complet - 76 Puncte

InSaNe - Raportul Nr. 15 Complet - 212 Puncte

Jack_D[VIP] - Raportul Nr. 14 Complet - 171 Puncte

RazvyBest[Zuz] - Raportul Nr. 10 Complet - 99 Puncte

Sedativ - Raportul Nr. 12 Complet - 111 Puncte

Foxxy[b0T] - Raportul Nr. 10 Complet - 101 Puncte

Jason. - Raportul Nr. 11 Complet - 112 Puncte

[uS]Dragos93n - Raportul Nr. 8 Complet - 185 Puncte

Ionut_M - Raportul Nr. 5 Complet - 104 Puncte

Rank 4 (Captain):

z1zStar[CN] - Raportul Nr. 26 Complet - 50 Puncte

alexnicko.[GEN] - Raportul Nr. 18 Complet - 88 Puncte

Spazie - Raportul Nr. 14 Complet - 52 Puncte

Hizardi - Invoit de la raport

MiTzOnE - Invoit de la raport

Zoliii - Raportul Nr. 25 Complet - 64 Puncte

[uS]Gang_G - Raportul Nr. 31 Complet - 66 Puncte

[uSa]Shudu - Raportul Nr. 21 Complet - 240 Puncte

Wish[ToV] - Raportul Nr. 27 Complet - 60 Puncte

Rank 5 (Major):

Peiu - Raportul Nr. 69 Complet - 253 Puncte

[TL]STR8 - Raportul Nr. 36 Complet - 76 Puncte

Succes în următoarea săptămână!

*Dacă am greşit la numărul raportului vă rog să mă contactaţi printr-un PM.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

hns7SX4.png


Săptămâna/Week 04.05.2015 - 10.05.2015Rank 1 (Private):Hassen10Legend1 - Raportul Nr. 1 Complet - 709 Puncte->BEST<- Congratulations!


*Your next report will be no. 3.


South - Raportul Nr. 1 Complet - 224 Puncte


Wipe - Raportul Nr. 1 Complet - 170 Puncte


Farouk.exe - Raportul Nr. 2 Complet - 124 Puncte


xFlavio[b0T] - Raportul Nr. 2 Complet - 112 Puncte


Vincenzo - Raportul Nr. 1 Complet - 98 Puncte


aNNa - Raportul Nr. 3 Complet - 73 Puncte
Rank 2 (Second Lieutenant):Johnny - Raportul Nr. 5 Complet - 742 Puncte ->BEST<- Felicitări!


*Următorul tău raport va avea numărul 7.


Stonely - Raportul Nr. 2 Complet - 201 Puncte


cLuSTeR[b0T] - Raportul Nr. 6 Complet - 200 Puncte


Piticul - Raportul Nr. 12 Complet - 180 Puncte


Aragaz[ADM] - Raportul Nr. 3 Complet - 151 Puncte


[GF]DaDo - Raportul Nr. 2 Complet - 139 Puncte


Druddy - Raportul Nr. 3 Complet - 123 Puncte


Catalin.... - Raportul Nr. 3 Complet - 100 Puncte


[AIM]Greet - Raportul Nr. 8 Complet - 92 Puncte


[DGS]Aoleu - Raportul Nr. 12 Complet - 89 Puncte


ManeLopatarul[Zuz] - Raportul Nr. 6 Complet - 87 Puncte


[uSa]TeddyS - Raportul Nr. 8 Complet - 83 Puncte


Alx. - Raportul Nr. 8 Complet - 75 Puncte


[FuN]ThomasS - Raportul Nr. 8 Complet - 72 Puncte


TinKode - Invoit de la raport
Rank 3 (First Lieutenant):Costel - Raportul Nr. 14 Complet - 185 Puncte


InSaNe - Raportul Nr. 16 Complet - 146 Puncte


[uS]Dragos93n - Raportul Nr. 9 Complet - 146 Puncte


Jason. - Raportul Nr. 12 Complet - 135 Puncte


PyrOceL[ToV] - Raportul Nr. 12 Complet - 126 Puncte


Foxxy[b0T] - Raportul Nr. 11 Complet - 108 Puncte


The.Emperror - Report Nr. 12 Completed - 96 Points


Ionut_M - Raportul Nr. 6 Complet - 87 Puncte


RazvyBest[Zuz] - Raportul Nr. 11 Complet - 82 Puncte


Waxios - Raportul Nr. 12 Complet - 75 Puncte


xEpicalPlayerx - Raportul Nr. 12 Complet - 72 Puncte


Sedativ - Raportul Nr. 13 Complet - 71 Puncte
Rank 4 (Captain):z1zStar[CN] - Raportul Nr. 27 Complet - 121 Puncte


Jack_D[VIP] - Raportul Nr. 15 Complet - 117 Puncte


Zoliii - Raportul Nr. 26 Complet - 95 Puncte


alexnicko.[GEN] - Raportul Nr. 19 Complet - 54 Puncte


MiTzOnE - Raportul Nr. 30 Complet - 54 Puncte


[uSa]Shudu - Invoit de la raport


Spazie - Invoit de la raport


Hizardi - Invoit de la raport


Wish[ToV] - Raportul Incomplet - FW
Rank 5 (Major):[uS]Gang_G - Raportul Nr. 32 Complet - 274 Puncte


Peiu - Raportul Nr. 6970 Complet - 88 Puncte


Marius - Raportul Nr. 37 Complet - 57 Puncte
Succes în următoarea săptămână!


*Dacă am greşit la numărul raportului vă rog să mă contactaţi printr-un PM.


Edited by MiTzOnE CaPiTaNuL

Share this post


Link to post
Share on other sites

hns7SX4.png

Săptămâna/Week 04.05.2015 - 10.05.2015

Rank 1 (Private):

Hassen10Legend1 - Raportul Nr. 3 Complet - 501 Puncte->BEST<- Congratulations!

*Your next report will be no. 5.

Wipe - Raportul Nr. 2 Complet - 117 Puncte

Vincenzo - Raportul Nr. 2 Complet - 104 Puncte

xFlavio[b0T] - Raportul Nr. 3 Complet - 99 Puncte

South - Raportul Nr. 2 Complet - 75 Puncte

Rank 2 (Second Lieutenant):

Johnny - Raportul Nr. 7 Complet - 722 Puncte ->BEST<- Felicitări!

*Următorul tău raport va avea numărul 9.

Farouk.exe - Raportul Nr. 3 Complet - 218 Puncte

cLuSTeR[b0T] - Raportul Nr. 7 Complet - 184 Puncte

Catalin.... - Raportul Nr. 4 Complet - 144 Puncte

Stonely - Raportul Nr. 3 Complet - 137 Puncte

[GF]DaDo - Raportul Nr. 3 Complet - 133 Puncte

Druddy - Raportul Nr. 4 Complet - 101 Puncte

[DGS]Aoleu - Raportul Nr. 13 Complet - 98 Puncte

Aragaz[ADM] - Raportul Nr. 4 Complet - 91 Puncte

ManeLopatarul[Zuz] - Raportul Nr. 7 Complet - 85 Puncte

Alx. - Raportul Nr. 9 Complet - 81 Puncte

[AIM]Greet - Raportul Nr. 9 Complet - 76 Puncte

aNNa - Raportul Nr. 4 Complet - 73 Puncte

[uSa]TeddyS - Invoit de la raport

[FuN]ThomasS - Invoit de la raport

Rank 3 (First Lieutenant):

Piticul - Raportul Nr. 13 Complet - 356 Puncte

Costel - Raportul Nr. 15 Complet - 263 Puncte

InSaNe - Raportul Nr. 17 Complet - 150 Puncte

Sedativ - Raportul Nr. 14 Complet - 88 Puncte

Waxios - Raportul Nr. 13 Complet - 84 Puncte

xEpicalPlayerx - Raportul Nr. 13 Complet - 80 Puncte

[uS]Dragos93n - Raportul Nr. 10 Complet - 77 Puncte

Jason. - Raportul Nr. 13 Complet - 74 Puncte

RazvyBest[Zuz] - Raportul Nr. 12 Complet - 73 Puncte

Wish[ToV] - Invoit de la raport

Ionut_M - Raport Incomplet - FW

Rank 4 (Captain):

[uSa]Shudu - Raportul Nr. 22 Complet - 130 Puncte

Foxxy[b0T] - Raportul Nr. 12 Complet - 108 Puncte

Jack_D[VIP] - Raportul Nr. 16 Complet - 87 Puncte

Spazie - Raportul Nr. 15 Complet - 81 Puncte

Zoliii - Raportul Nr. 27 Complet - 78 Puncte

alexnicko.[GEN] - Raportul Nr. 20 Complet - 63 Puncte

z1zStar[CN] - Raportul Nr. 28 Complet - 56 Puncte

Hizardi - Invoit de la raport

MiTzOnE - Raport Incomplet - FW

Rank 5 (Major):

[DGS]AlexCyo - Raportul Nr. 55 Complet - 63 Puncte

TheBlackHawk97[N0B] - Raportul Nr. 69 Complet - 57 Puncte

Succes în următoarea săptămână!

*Dacă am greşit la numărul raportului vă rog să mă contactaţi printr-un PM.

Edited by MiTzOnE CaPiTaNuL

Share this post


Link to post
Share on other sites

hns7SX4.png


Săptămâna/Week 18.05.2015 - 24.05.2015Rank 1 (Private):Fr4nk - Raportul Nr. 1 Complet -72 Puncte


SmaraAndrey.[ZEW] - Raportul Nr. 1 Complet -143 Puncte


Hassen10Legend1 - Raportul Nr. 5 Complet -476 Puncte ->BEST<- Congratulations!


*Your next report will be no.7


Wipe - Raportul Nr. 3 Complet – 116 puncte


xFlavio[b0T] - Raportul Nr. 4 Complet - 373 Puncte


South - Raportul Nr. 3 Complet - 105 Puncte


Haze - Raport Incomplet - FWRank 2 (Second Lieutenant):Johnny - Raportul Nr. 9 Complet – 365 Puncte ->BEST<- Congratulations!


**Următorul tău raport va avea numărul 11.


Farouk.exe - Raportul Nr. 4 Complet - 101 Puncte


cLuSTeR[b0T] - Raportul Nr. 8 Complet - 256 Puncte


Stonely - Raportul Nr. 4 Complet - 127 Puncte


Druddy - Raportul Nr. 5 Complet - 110 Puncte


[DGS]Aoleu - Raportul Nr. 14 Complet - 85 Puncte


Aragaz[ADM] - Raportul Nr. 5 Complet - 91 Puncte


Alx. - Raportul Nr. 10 Complet - 72 Puncte


[AIM]Greet - Raportul Nr. 10 Complet - 113 Puncte


TeddyS - Raportul Nr. 9 Complet - 232 Puncte


[FuN]ThomasS - Raportul Nr. 9 Complet - 83 Puncte


Vincenzo - Raportul Nr. 3 Complet - 91 Puncte


aNNa - Raportul Nr. 5 Complet - 66 Puncte


[GF]DaDo - Invoit de la raport


ManeLopatarul[Zuz] - Invoit de la raportRank 3 (First Lieutenant):Piticul - Raportul Nr. 14 Complet - 236 Puncte


Costel - Raportul Nr. 16 Complet - 161 Puncte


[GF]Sedativ - Raportul Nr. 15 Complet - 71 Puncte


Waxios - Raportul Nr. 14 Complet - 72 Puncte


xEpicalPlayerx - Raportul Nr. 14 Complet - 141 Puncte


[uS]Dragos93n - Raportul Nr. 11 Complet - 62 Puncte


Jason. - Raportul Nr. 14 Complet - 75 Puncte


RazvyBest[Zuz] - Raportul Nr. 13 Complet - 101 Puncte


Ionut_M - Raportul Nr. 7 Complet - 64 PuncteRank 4 (Captain):


Shudu - Raportul Nr. 23 Complet91 Puncte


Foxxy[b0T] - Raportul Nr. 13 Complet - 54 Puncte


Zoliii - Raportul Nr. 28 Complet - 132 Puncte


alexnicko.[GEN] - Raportul Nr. 21 Complet - 72 Puncte


z1zStar[CN] - Raportul Nr. 29 Complet - 50 Puncte


Hizardi - Report Nr. 13 Completed - 56 Points


MiTzOnE - Raportul Nr. 31 Complet - 88 Puncte


InSaNe - Raportul Nr. 17 Complet - 203 Puncte
Rank 5 (Major):Peiu - Raportul Nr. 71 Complet - 55 Puncte


Marius - Raportul Nr. 38 Complet - 142 Puncte


TheBlackHawk97[N0B] - Raportul Nr. ∞ Complet - 51 Puncte
Succes în următoarea săptămână!


*Dacă am greşit la numărul raportului vă rog să mă contactaţi printr-un PM.Edited by Shudu

Share this post


Link to post
Share on other sites

hns7SX4.png


Săptămâna/Week 25.05.2015 - 31.05.2015Rank 1 (Private):Fr4nk - Raportul Nr. 2 Complet -74 Puncte


SmaraAndrey.[ZEW] - Raportul Nr. 2 Complet -149 Puncte


Hassen10Legend1 - Raportul Nr. 7 Complet -265 Puncte


Wipe - Raportul Nr. 4 Complet –80 Puncte


kdZ - Raportul Nr. 1 Complet -524 puncte ->BEST<- Felicitari!


**Următorul tău raport va avea numărul 3.


f0rms. - Raportul Nr. 1 Complet -191 PuncteRank 2 (Second Lieutenant):Johnny - Raportul Nr. 11 Complet – 309 Puncte


Farouk.exe - Raportul Nr. 5 Complet - 104 Puncte


Druddy - Raportul Nr. 6 Complet - 154 Puncte


Aragaz[ADM] - Raportul Nr. 6 Complet - 157 Puncte


Alx. - Raportul Nr. 11 Complet - 73 Puncte


[FuN]ThomasS - Raportul Nr. 10 Complet - 117 Puncte


Vincenzo - Raportul Nr. 4 Complet - 79 Puncte


South - Raportul Nr. 4 Complet - 105 Puncte


aNNa - Invoită de la raport


ManeLopatarul[Zuz] - Invoit de la raportRank 3 (First Lieutenant):Piticul - Raportul Nr. 15 Complet - 249 Puncte


Costel - Raportul Nr. 17 Complet - 116 Puncte


cLuSTeR[b0T] - Raportul Nr. 9 Complet - 139 Puncte


[GF]Sedativ - Raportul Nr. 16 Complet - 82 Puncte


[AIM]Greet - Raportul Nr. 11 Complet - 76 Puncte


RazvyBest[Zuz] - Raportul Nr. 14 Complet - 76 Puncte


Waxios - Invoit de la raport


[uS]Dragos93n - Raport incomplet - FW


Jason. - Raportul Nr. 15 Complet - 66 Puncte


Ionut_M - Raportul Nr. 8 Complet - 64 PuncteRank 4 (Captain):Shudu - Raportul Nr. 24 Complet148 Puncte


Zoliii - Raportul Nr. 29 Complet - 70 Puncte


xEpicalPlayerx - Raportul Nr. 15 Complet - 356 Puncte -> BEST <- Felicitari!


**Următorul tău raport va avea numărul 17.


alexnicko.[GEN] - Raportul Nr. 22 Complet - 52 Puncte


z1zStar[CN] - Raportul Nr. 30 Complet - 99 Puncte


Hizardi - Report Nr. 14 Completed - 63 Points


MiTzOnE - Raportul Nr. 32 Complet - 52 Puncte


InSaNe - Raportul Nr. 18 Complet - 82 Puncte
Rank 5 (Major):Peiu - Raportul Nr. 72 Complet - 55 Puncte


TheBlackHawk97[N0B] - Raportul Nr. 71 Complet - 59 Puncte
Succes în următoarea săptămână!


*Dacă am greşit la numărul raportului vă rog să mă contactaţi printr-un PM.


Edited by yenoH
Corectura

Share this post


Link to post
Share on other sites

hns7SX4.png


Săptămâna/Week 01.06.2015 - 07.06.2015Rank 1 (Private):kdZ - Raportul Nr. 3 Complet -366 puncte ->BEST<- Felicitari!


**Următorul tău raport va avea numărul 5.


SmaraAndrey.[ZEW] - Raportul Nr. 3 Complet -191 Puncte


Jilkas[CN] - Raportul Nr. 1 Complet - 150 Puncte


f0rms. - Raportul Nr. 2 Complet - 86 Puncte


katrinakaif - Invoită de la raport


eLiTe - Invoit de la raport


HuskyGT- Invoit de la raport


Sparros[CN]- Invoit de la raport


[GF]Lauraa - Invoită de la raport


PeTros- Invoit de la raport


Myriam[VIP]- Invoită de la raport
Rank 2 (Second Lieutenant):Hassen10Legend1 - Raportul Nr. 8 Complet -1036 Puncte ->BEST<- Congratulations!


*Your next report will be no.10


Johnny - Raportul Nr. 12 Complet – 302 Puncte


[rTn]ThomasS - Raportul Nr. 11 Complet - 133 Puncte


Druddy[s4F] - Raportul Nr. 7 Complet - 125 Puncte


[F4L]Farouk.exe - Raportul Nr. 6 Complet - 107 Puncte


Aragaz[ADM] - Raportul Nr. 7 Complet - 101 Puncte


South - Raportul Nr. 5 Complet - 89 Puncte


Alx. - Raportul Nr. 12 Complet - 89 Puncte


AnnA - Invoită de la raport
Rank 3 (First Lieutenant):Waxios - Raportul Nr. 15 Complet - 274 Puncte


Piticul - Raportul Nr. 16 Complet - 162 Puncte


Greet[ToV] - Raportul Nr. 12 Complet - 111 Puncte


RazvyBest[Zuz] - Raportul Nr. 15 Complet - 106 Puncte


Ionut_M - Raportul Nr. 9 Complet - 85 Puncte


ManeLopatarul[Zuz] - Raportul Nr. 8 Complet - 75 Puncte


[uS]Dragos93n - Raportul Nr. 12 Complet - 60 Puncte


[AT]Jason. - Raportul Nr. 16 Complet - 60 Puncte


cLuSTeR - Raport incomplet – FW


Costel - Invoit de la raportRank 4 (Captain):Shudu - Raportul Nr. 25 Complet120 Puncte


z1zStar[CN] - Raportul Nr. 31 Complet - 95 Puncte


xEpicalPlayerx - Raportul Nr. 17 Complet - 67 Puncte


Zoliii - Raportul Nr. 30 Complet - 85 Puncte


alexnicko.[VIP] - Raportul Nr. 23 Complet - 54 Puncte


Hizardi - Report Nr. 15 Completed - 53 Points


MiTzOnE - Raportul Nr. 33 Complet - 53 Puncte


InSaNe - Raportul Nr. 19 Complet - 52 PuncteRank 5 (Major):-Succes în următoarea săptămână!


*Dacă am greşit la numărul raportului vă rog să mă contactaţi printr-un PM.
Share this post


Link to post
Share on other sites

hns7SX4.png

Săptămâna/Week 08.06.2015 - 14.06.2015

Rank 1 (Private):

kdZ - Raportul Nr. 5 Complet -455 puncte ->BEST<- Felicitari!

**Următorul tău raport va avea numărul 7.

Jilkas[CN] - Raportul Nr. 2 Complet - 315 Puncte

katrinakaif. - Raportul Nr. 1 Complet -178 Puncte

[TL]Sparros. - Raportul Nr. 1 Complet -175 Puncte

Lauraaa - Raportul Nr. 1 Complet -83 Puncte

PeTros - Raportul Nr. 1 Complet -83 Puncte

HuskyGT - Raportul Nr. 1 Complet -73 Puncte

.Mike.- Invoit de la raport

Myriam[VIP] - Raport incomplet – FW

 

Rank 2 (Second Lieutenant):

SmaraAndrey. - Raportul Nr. 4 Complet -221 Puncte

Aragaz[ADM] - Raportul Nr. 8 Complet - 231 Puncte

Farouk.exe - Raportul Nr. 7 Complet - 126 Puncte

South - Raportul Nr. 6 Complet - 73 Puncte

Alx. - Raportul Nr. 13 Complet - 71 Puncte

Rank 3 (First Lieutenant):

Johnny - Raportul Nr. 13 Complet – 377 Puncte ->BEST<- Felicitari!

**Următorul tău raport va avea numărul 15.

Costel - Raportul Nr. 18 Complet - 116 Puncte

Ionut_M - Raportul Nr. 10 Complet - 155 Puncte

Druddy[s4F] - Raportul Nr. 8 Complet - 136 Puncte

[uS]Dragos93n - Raportul Nr. 13 Complet - 93 Puncte

Greet[ToV] - Raportul Nr. 13 Complet - 76 Puncte

[rTn]ThomasS - Raportul Nr. 12 Complet - 74 Puncte

ManeLopatarul[Zuz] - Raportul Nr. 9 Complet - 70 Puncte

[AT]Jason. - Raportul Nr. 17 Complet - 68 Puncte

Piticul - Invoit de la raport

cLuSTeR - Raport incomplet – FW

Rank 4 (Captain):

Shudu - Raportul Nr. 26 Complet – 121 Puncte

xEpicalPlayerx - Raportul Nr. 18 Complet - 119 Puncte

Waxios - Raportul Nr. 16 Complet - 109 Puncte

RazvyBest- Raportul Nr. 16 Complet - 95 Puncte

z1zStar[CN] - Raportul Nr. 32 Complet - 65 Puncte

alexnicko.[VIP] - Raportul Nr. 24 Complet - 51 Puncte

Hizardi - Invoit de la raport

 

Rank 5 (Major):

Peiu - Raportul Nr. 73 Complet - 71 Puncte

Succes în următoarea săptămână!

*Dacă am greşit la numărul raportului vă rog să mă contactaţi printr-un PM.

Edited by Waxios

Share this post


Link to post
Share on other sites

hns7SX4.png

Săptămâna/Week 15.06.2015 - 21.06.2015

Rank 1 (Private):

kdZ - Raportul Nr. 7 Complet - 705 puncte ->BEST<- Felicitari!

**Următorul tău raport va avea numărul 9.

Super_Sonic - Raportul Nr. 1 Complet- 287 Puncte

katrinakaif. - Raportul Nr. 2 Complet -153 Puncte

Jilkas[CN] - Raportul Nr. 3 Complet - 145 Puncte

.Mike.- Raportul Nr. 1 Complet - 138 Puncte

[TL]Sparros. - Raportul Nr. 2 Complet -104 Puncte

Lauraaa - Raportul Nr. 2 Complet -103 Puncte

[LF]SergiuStrike - Raportul Nr. 1 Complet- 69 Puncte

Elix - Raportul Nr. 1 Complet - 56 Puncte

Emma - Raportul Nr. 1 Complet - 53 Puncte

PeTros - Raportul Nr. 2 Complet -52 Puncte

HuskyGT - Raport incomplet – FW

Myriam[VIP] - Raport incomplet – FW

Rank 2 (Second Lieutenant):

SmaraAndrey. - Raportul Nr. 5 Complet - 100 Puncte

South - Raportul Nr. 7 Complet - 59 Puncte

Farouk.exe - Raportul Nr. 8 Complet - 51 Puncte

Aragaz[ADM] - Raportul Nr. 9 Complet - 43 Puncte

Alx. - Invoit de la raport

Rank 3 (First Lieutenant):

Johnny - Raportul Nr. 15 Complet – 393 Puncte ->BEST<- Felicitari!

**Următorul tău raport va avea numărul 17.

Costel - Raportul Nr. 19 Complet - 91 Puncte

[AT]Jason. - Raportul Nr. 18 Complet - 90 Puncte

Piticul - Raportul Nr. 17 Complet - 74 Puncte

Greet[ToV] - Raportul Nr. 14 Complet - 68 Puncte + 1 punct din oficiu= 69

[rTn]ThomasS - Raportul Nr. 13 Complet - 62 Puncte

Ionut_M - Raportul Nr. 11 Complet - 59 Puncte

ManeLopatarul[Zuz] - Raportul Nr. 10 Complet - 58 Puncte

[uS]Dragos93n - Raportul Nr. 14 Complet - 50 Puncte

Druddy[s4F] - Raportul Nr. 9 Complet - 45 Puncte

cLuSTeR - Invoit de la raport

Rank 4 (Captain):

Waxios - Raportul Nr. 17 Complet - 157 Puncte

xEpicalPlayerx - Raportul Nr. 19 Complet - 70 Puncte

z1zStar[CN] - Raportul Nr. 33 Complet - 60 Puncte

Hizardi - Raportul Nr. 16 Complet - 46 Puncte

RazvyBest- Raportul Nr. 17 Complet - 37 Puncte

alexnicko.[VIP] - Raportul Nr. 25 Complet - 30 Puncte

MiTzOnE - Invoit de la raport

Shudu - Invoit de la raport

Rank 5 (Major):

-

Rank 6 (Colonel):

[DGS]AlexCyo - Raportul Nr. 56 Complet - 111 Puncte

Succes în următoarea săptămână!

*Dacă am greşit la numărul raportului vă rog să mă contactaţi printr-un PM.

Share this post


Link to post
Share on other sites

hns7SX4.png


Săptămâna/Week 22.06.2015 - 28.06.2015Rank 1 (Private):SergiuStrike - Raportul Nr. 2 Complet- 655 Puncte <- BEST ! -> Felicitari!


**Următorul tău raport va avea numărul 4.


LucyanTeq99 - Raportul Nr. 1 Complet - 284 Puncte


.Mike.- Raportul Nr. 2 Complet - 186 Puncte


Elix - Raportul Nr. 2 Complet - 136 Puncte


Emma - Raportul Nr. 2 Complet - 73 Puncte


Erow - Raportul Nr. 1 Complet - 62 Puncte


Eklyps - Raportul Nr. 1 Complet - 58 Puncte


Tortuga - Raportul Nr. 1 Complet - 50 PuncteRank 2 (Second Lieutenant):kdZ - Raportul Nr. 9 Complet - 446 puncte <- BEST -> Felicitari!


**Următorul tău raport va avea numărul 11.


Jilkas[CN] - Raportul Nr. 4 Complet - 373 Puncte


katrinakaif. - Raportul Nr. 3 Complet -196 Puncte


[TL]Sparros. - Raportul Nr. 3 Complet -159 Puncte


Super_Sonic - Raportul Nr. 2 Complet- 149 Puncte


Aragaz[ADM] - Raportul Nr. 10 Complet - 136 Puncte


HuskyGT - Raportul Nr. 2 Complet - 107 Puncte


Lauraaa - Raportul Nr. 3 Complet - 44 Puncte


PeTros - Invoit de la raport


Alx. - Invoit de la raport


SmaraAndrey. - Invoit de la raportRank 3 (First Lieutenant):Johnny - Raportul Nr. 17 Complet – 288 Puncte


Piticul - Raportul Nr. 18 Complet - 174 Puncte


Farouk.exe - Raportul Nr. 9 Complet - 102 Puncte


South - Raportul Nr. 8 Complet - 89 Puncte


Druddy[s4F] - Raportul Nr. 10 Complet - 76 Puncte


[rTn]ThomasS - Raportul Nr. 14 Complet - 75 Puncte


Greet[ToV] - Raportul Nr. 15 Complet - 71 Puncte


ManeLopatarul[Zuz] - Raportul Nr. 11 Complet - 53 Puncte


[uS]Dragos93n - Raportul Nr. 15 Complet - 50 Puncte


cLuSTeR - Invoit de la raportRank 4 (Captain):Shudu - Raportul Nr. 27 Complet - 272 Puncte


z1zStar[CN] - Raportul Nr. 34 Complet - 238 Puncte


Ionut_M - Raportul Nr. 12 Complet - 137 Puncte


xEpicalPlayerx - Raportul Nr. 20 Complet - 125 Puncte


Costel - Raportul Nr. 20 Complet - 124 Puncte


alexnicko.[VIP] - Raportul Nr. 26 Complet - 92 Puncte


Waxios - Raportul Nr. 18 Complet - 79 Puncte


MiTzOnE - Raportul Nr. 34 Complet - 74 Puncte


Hizardi - Raportul Nr. 17 Complet - 58 Puncte


RazvyBest- Raportul Nr. 18 Complet - 52 PuncteRank 5 (Major):Peiu - Raportul Nr. 74 Complet - 58 Puncte


Zoliii - Raportul Nr. 31 Complet - 39 PuncteRank 6 (Colonel):


[DGS]AlexCyo - Raportul Nr. 57 Complet - 141 Puncte
Succes în următoarea săptămână!


*Dacă am greşit la numărul raportului vă rog să mă contactaţi printr-un PM.Share this post


Link to post
Share on other sites

hns7SX4.pngSăptămâna/Week 29.06.2015 - 05.07.2015Rank 1 (Private):


Eklyps - Raportul Nr. 2 Complet - 418 Puncte <- BEST ! -> Felicitari!


**Următorul tău raport va avea numărul 4.


SergiuStrike - Raportul Nr. 4 Complet- 106 Puncte


LucyanTeq99 - Raportul Nr. 2 Complet - 143 Puncte


.Mike.- Raportul Nr. 3 Complet - 130 Puncte


Emma - Raportul Nr. 3 Complet - 61 Puncte


Erow - Raportul Nr. 2 Complet - 59 Puncte


Tortuga - Raportul Nr. 2 Complet - 262 Puncte


M.Preda[VIP]- Raportul Nr. 1 Complet - 194 PuncteRank 2 (Second Lieutenant):kdZ - Raportul Nr. 11 Complet - 249 Puncte


Jilkas[CN] - Raportul Nr. 5 Complet - 230 Puncte


[TL]Sparros. - Raportul Nr. 4 Complet -86 Puncte


Super_Sonic - Raportul Nr. 3 Complet- 184 Puncte


Blue_LightNing[ADM] - Raportul Nr. 11 Complet - 68 Puncte


HuskyGT - Raportul Nr. 3 Complet - 141 Puncte


Lauraaa - Raportul Nr. 4 Complet - 57 Puncte


[rTn]SmaraAndrey.- Raportul Nr. 6 Complet - 268 PuncteRank 3 (First Lieutenant):cLuSTeR[b0T] - Raportul Nr. 10 Complet – 367 Puncte <- BEST ! -> Felicitari!


**Următorul tău raport va avea numărul 12.


Johnny - Raportul Nr. 18 Complet – 202 Puncte


Farouk.exe[ZEW] - Raportul Nr. 10 Complet - 77 Puncte


South - Raportul Nr. 9 Complet - 58 Puncte


Druddy- Raportul Nr. 11 Complet - 71 Puncte


[rTn]ThomasS - Raportul Nr. 15 Complet - 300 Puncte


Greet[ToV] - Raportul Nr. 16 Complet - 58 Puncte


ManeLopatarul[Zuz] - Raportul Nr. 12 Complet – 74 Puncte


[uS]Dragos93n - Raportul Nr. 16 Complet - 54 PuncteRank 4 (Captain):Shudu - Raportul Nr. 28 Complet - 78 Puncte


Ionut_M[ToV] - Raportul Nr. 13 Complet - 106 Puncte


xEpicalPlayerx - Raportul Nr. 21 Complet - 114 Puncte


Costel - Raportul Nr. 21 Complet - 170 Puncte


alexnicko.[VIP] - Raportul Nr. 27 Complet - 92 Puncte


Waxios - Raportul Nr. 19 Complet - 133 Puncte


MiTzOnE - Raportul Nr. 35 Complet - 107 Puncte


Hizardi - Raportul Nr. 18 Complet - 49 Puncte


RazvyBest- Raportul Nr. 19 Complet - 61 PuncteRank 5 (Major):Zoliii - Raportul Nr. 32 Complet - 111 Puncte


TheBlackHawk97 - Raportul Nr. ∞ Complet - 129 PuncteRank 6 (Colonel):


[DGS]AlexCyo - Raportul Nr. ∞ Complet - 52 PuncteSucces în următoarea săptămână!


*Dacă am greşit la numărul raportului vă rog să mă contactaţi printr-un PM.Edited by Shudu

Share this post


Link to post
Share on other sites

hns7SX4.pngSăptămâna/Week 06.07.2015 - 12.07.2015Rank 1 (Private):


LucyanTeq99 - Raportul Nr. 3 Complet - 273 Puncte <- BEST ! -> Felicitari!


**Următorul tău raport va avea numărul 5.


Eklyps - Raportul Nr. 3 Complet - 152 Puncte


SergiuStrike - Raportul Nr. 5 Complet- 85 Puncte


.Mike.- Raportul Nr. 4 Complet - 156 Puncte


M.Preda[VIP]- Raportul Nr. 2 Complet - 116 Puncte


Tortuga - Raportul Nr. 3 Complet - 153 Puncte


[uS]Madiii - Raportul Nr. 1 Complet - 130 Puncte
Rank 2 (Second Lieutenant):[rTn]SmaraAndrey.- Raportul Nr. 7 Complet - 279 Puncte <- BEST ! -> Felicitari!


**Următorul tău raport va avea numărul 9.


Erow - Raportul Nr. 3 Complet - 93 Puncte


Emma - Raportul Nr. 4 Complet - 206 Puncte


kdZ - Raportul Nr. 12 Complet - 58 Puncte


Jilkas[CN] - Raportul Nr. 6 Complet – 203 Puncte


[TL]Sparros. - Raportul Nr. 5 Complet -59 Puncte


Super_Sonic - Raportul Nr. 4 Complet- 128 Puncte


HuskyGT - Raportul Nr. 5 Complet - 107 Puncte


Lauraaa - Raportul Nr. 5 Complet – 82 PuncteRank 3 (First Lieutenant):cLuSTeR[b0T] - Raportul Nr. 12 Complet – 116 Puncte


Johnny - Raportul Nr. 19 Complet – 140 Puncte


Farouk.exe[ZEW] - Raportul Nr. 11 Complet - 131 Puncte


South - Raportul Nr. 10 Complet – 91 Puncte


[rTn]ThomasS - Raportul Nr. 16 Complet - 90 Puncte


Greet[ToV] - Raportul Nr. 17 Complet - 63 Puncte


ManeLopatarul[Zuz] - Raportul Nr. 13 Complet – 109 Puncte


Blue_LightNing[ADM] - Raportul Nr. 12 Complet - 132 Puncte


Druddy- Invoit de la raport


[uS]Dragos93n - Raport incomplet – FWRank 4 (Captain):Shudu - Raportul Nr. 29 Complet - 82 Puncte


Ionut_M[ToV] - Raportul Nr. 14 Complet - 41 Puncte


xEpicalPlayerx - Raportul Nr. 22 Complet - 170 Puncte


Costel - Raportul Nr. 22 Complet - 74 Puncte


alexnicko.[VIP] - Raportul Nr. 28 Complet - 43 Puncte


Waxios - Raportul Nr. 20 Complet - 251 Puncte


MiTzOnE - Raportul Nr. 36 Complet - 59 Puncte


Hizardi - Raportul Nr. 19 Complet - 64 Puncte


RazvyBest- Raportul Nr. 20 Complet - 90 PuncteRank 5 (Major):Zoliii - Raportul Nr. 33 Complet - 59 Puncte


TheBlackHawk97 - Raportul Nr. ∞ Complet - 72 PuncteRank 6 (Colonel):


[DGS]AlexCyo - Raportul Nr. ∞ Complet – 100 PuncteSucces în următoarea săptămână!


*Dacă am greşit la numărul raportului vă rog să mă contactaţi printr-un PM.


Edited by yenoH

Share this post


Link to post
Share on other sites

hns7SX4.png

Săptămâna/Week 13.07.2015 - 19.07.2015

Rank 1 (Private):

[uS]Xin - Raportul Nr. 1 Complet - 439 Puncte <- BEST ! -> Felicitari!

**Următorul tău raport va avea numărul 3

[uS]Madiii - Raportul Nr. 2 Complet - 337 Puncte

Tortuga - Raportul Nr. 4 Complet - 148 Puncte

.Mike.- Raportul Nr. 5 Complet - 147 Puncte

Bulaie - Raportul Nr. 1 Complet - 115 Puncte

ahmadto - Invoit de la raport

Sarpe[YoLo] - Invoit de la raport

 

Rank 2 (Second Lieutenant):

kdz- Raportul Nr. 13 Complet - 297 Puncte <- BEST ! -> Felicitari!

**Următorul tău raport va avea numărul 16.

**Mai primesti +1 deoarece ai fost Soldier of the Month in June 2015**

SergiuStrike - Raportul Nr. 6 Complet- 287 Puncte

M.Preda[VIP]- Raportul Nr. 3 Complet - 247 Puncte

Jilkas- Raportul Nr. 7 Complet – 206 Puncte

LucyanTeq99 - Raportul Nr. 5 Complet - 273 Puncte - 168 Puncte

Erow - Raportul Nr. 4 Complet - 83 Puncte

Super_Sonic - Raportul Nr. 4 Complet- 82 Puncte

[TL]Sparros. - Raportul Nr. 6 Complet -77 Puncte

HuskyGT - Raportul Nr. 6 Complet - 62 Puncte

Lauraaa - Raportul Nr. 6 Complet – 58 Puncte

_Emma_ - Raport incomplet – FW

Rank 3 (First Lieutenant):

[rTn]SmaraAndrey.- Raportul Nr. 9 Complet - 215 Puncte

cLuSTeR[b0T] - Raportul Nr. 13 Complet – 161 Puncte

[rTn]ThomasS - Raportul Nr. 17 Complet - 124 Puncte

ManeLopatarul[Zuz] - Raportul Nr. 14 Complet – 96 Puncte

Blue_LightNing[ADM] - Raportul Nr. 13 Complet - 85 Puncte

Farouk.exe[ZEW] - Raportul Nr. 12 Complet - 80 Puncte

Greet[ToV] - Raportul Nr. 18 Complet - 74 Puncte

Druddy- Raportul Nr. 12 Complet - 65 Puncte

South - Raportul Nr. 11 Complet – 52 Puncte

[uS]Dragos93n - Raport incomplet – FW

Rank 4 (Captain):

Waxios - Raportul Nr. 21 Complet - 274 Puncte

xEpicalPlayerx - Raportul Nr. 23 Complet - 91 Puncte

Shudu - Raportul Nr. 30 Complet - 86 Puncte

Costel - Raportul Nr. 23 Complet - 75 Puncte

Ionut_M[ToV] - Raportul Nr. 15 Complet - 41 Puncte

RazvyBest- Raportul Nr. 21 Complet - 54 Puncte

Hizardi - Raportul Nr. 20 Complet - 43 Puncte

MiTzOnE - Raportul Nr. 37 Complet - 41 Puncte

Alexnicko.[VIP]- Invoit de la raport

Rank 5 (Major):

Zoliii - Raportul Nr. 34 Complet - 131 Puncte

Peiu - Raportul Nr. 74 Complet - 63 Puncte

Rank 6 (Colonel):

Alex. - Raportul Nr. ∞ Complet – 82 Puncte

Succes în următoarea săptămână!

*Dacă am greşit la numărul raportului vă rog să mă contactaţi printr-un PM.

Edited by Waxios

Share this post


Link to post
Share on other sites

hns7SX4.png

Săptămâna/Week 20.07.2015 - 26.07.2015

Rank 1 (Private):

ahmadto - Raportul Nr. 1 Complet - 436 Puncte <- BEST ! -> Congratulations!

*Your next report will be no. 3.

[uS]Xin - Raportul Nr. 3 Complet - 68 Puncte

[uS]Madiii - Raportul Nr. 3 Complet - 158 Puncte

.Mike.- Raportul Nr. 6 Complet - 169 Puncte

Sarpe[YoLo] - Invoit de la raport

Rank 2 (Second Lieutenant):

LucyanTeq99 - Raportul Nr. 6 Complet - 285 Puncte <- BEST ! -> Felicitari!

**Următorul tău raport va avea numărul 8.

kdz- Raportul Nr. 16 Complet - 110 Puncte

SergiuStrike - Raportul Nr. 7 Complet- 79 Puncte

M.Preda[VIP]- Raportul Nr. 4 Complet - 170 Puncte

Jilkas- Raportul Nr. 8 Complet 279 Puncte

Erow - Raportul Nr. 5 Complet - 52 Puncte

Super_Sonic - Raportul Nr. 5 Complet- 176 Puncte

HuskyGT - Raportul Nr. 7 Complet - 63 Puncte

Lauraaa - Raportul Nr. 7 Complet 55 Puncte

[uS]_Emma_ - Raportul Nr. 5 Complet - 85 Puncte

Rank 3 (First Lieutenant):

[rTn]SmaraAndrey.- Raportul Nr. 10 Complet - 208 Puncte

cLuSTeR- Raportul Nr. 14 Complet 75 Puncte

[rTn]ThomasS - Raportul Nr. 18 Complet - 70 Puncte

ManeLopatarul[Zuz] - Raportul Nr. 15 Complet 108 Puncte

Blue_LightNing[ADM] - Raportul Nr. 14 Complet - 139 Puncte

Farouk.exe[ZEW] - Raportul Nr. 13 Complet - 107 Puncte

Druddy- Raportul Nr. 13 Complet - 67 Puncte

South - Raportul Nr. 12 Complet 52 Puncte

Rank 4 (Captain):

Waxios - Raportul Nr. 22 Complet – 52 Puncte

xEpicalPlayerx - Raportul Nr. 24 Complet - 52 Puncte

Shudu - Raportul Nr. 30 Complet - 76 Puncte

Ionut_M[ToV] - Raportul Nr. 16 Complet - 42 Puncte

RazvyBest- Raportul Nr. 22 Complet - 89 Puncte

Hizardi - Raportul Nr. 21 Complet - 44 Puncte

MiTzOnE - Raportul Nr. 38 Complet - 40 Puncte

Alexnicko.[VIP]- Raportul Nr. 29 Complet - 54 Puncte

Greet[ToV] - Raportul Nr. 19 Complet 109 Puncte

Costel - Invoit de la raport

Rank 5 (Major):

Zoliii - Raportul Nr. 35 Complet - 76 Puncte

Rank 6 (Colonel):

Alex. - Raportul Nr. ∞ Complet – 60 Puncte

Succes în următoarea săptămână!

*Dacă am greşit la numărul raportului vă rog să mă contactaţi printr-un PM.

 

Edited by Shudu

Share this post


Link to post
Share on other sites

hns7SX4.png

Săptămâna/Week 27.07.2015 - 02.08.2015

Rank 1 (Private):

D.Diesel - Raportul Nr. 1 Complet - 834 Puncte <- BEST ! -> Felicitari!

*Următorul tău raport va avea numărul 3.

Raver - Raportul Nr. 1 Complet - 231 Puncte

[uS]SilviuM - Raportul Nr. 1 Complet - 119 Puncte

Zuma - Raportul Nr. 1 Complet - 106 Puncte

.Mike.- Raportul Nr. 7 Complet - 163 Puncte

Rank 2 (Second Lieutenant):

LucyanTeq99 - Raportul Nr. 8 Complet - 224 Puncte

kdz - Invoit de la raport

SergiuStrike - Raportul Nr. 8 Complet- 143 Puncte

M.Preda[VIP] - Raportul Nr. 5 Complet - 188 Puncte

Erow - Raportul Nr. 6 Complet - 95 Puncte

Super_Sonic - Raportul Nr. 6 Complet- 96 Puncte

HuskyGT - Raportul Nr. 8 Complet - 51 Puncte

[uS]Madiii - Invoita de la raport

Rank 3 (First Lieutenant):

Jilkas- Raportul Nr. 9 Complet 346 Puncte <- BEST ! -> Felicitari!

[rTn]SmaraAndrey.- Raportul Nr. 11 Complet - 93 Puncte

cLuSTeR - Raportul Nr. 15 Complet 116 Puncte

[rTn]ThomasS - Raportul Nr. 19 Complet - 78 Puncte

ManeLopatarul[Zuz] - Raportul Nr. 16 Complet 74 Puncte

Farouk.exe[ZEW] - Raportul Nr. 14 Complet - 93 Puncte

[GF]John - Raportul Nr. 13 Complet 73 Puncte

Rank 4 (Captain):

Waxios - Raportul Nr. 23 Complet – 49 Puncte

xEpicalPlayerx - Raportul Nr. 25 Complet - 43 Puncte

Shudu - Raportul Nr. 31 Complet - 114 Puncte

Luis.[ToV] - Raportul Nr. 17 Complet - 40 Puncte

RazvyBest - Raportul Nr. 23 Complet - 44 Puncte

Hizardi - Raportul Nr. 22 Complet - 57 Puncte

MiTzOnE - Raportul Nr. 39 Complet - 40 Puncte

Greet[ToV] - Raportul Nr. 20 Complet 51 Puncte

Costel - Raportul Nr. 24 Complet - 66 Puncte

Rank 5 (Major):

-

Rank 6 (Colonel):

Succes în următoarea săptămână!

*Dacă am greşit la numărul raportului vă rog să mă contactaţi printr-un PM.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

hns7SX4.png


Săptămâna/Week 03.08.2015 - 09.08.2015
Rank 1 (Private):D.Diesel - Raportul Nr. 3 Complet - 580 Puncte <- BEST ! -> Felicitari!


*Următorul tău raport va avea numărul 5.


Raver - Raportul Nr. 2 Complet - 200 Puncte


[uS]SilviuM - Raportul Nr. 2 Complet - 80 Puncte


Zuma - Raportul Nr. 2 Complet - 121 Puncte


Roshu - Raportul Nr. 1 Complet - 440 Puncte


[uE]Michael - Raportul Nr. 1 Complet - 264 Puncte


Nikos. - Raportul Nr. 1 Complet - 241 Puncte


[uS]CarLiTo - Raportul Nr. 1 Complet - 197 Puncte
Rank 2 (Second Lieutenant):LucyanTeq99 - Raportul Nr. 9 Complet - 151 Puncte


.Mike.- Raportul Nr. 8 Complet - 182 Puncte


kdzN. - Raportul Nr. 17 Complet - 185 Puncte


SergiuStrike - Raportul Nr. 9 Complet- 155 Puncte


M.Preda[VIP] - Raportul Nr. 6 Complet - 135 Puncte


Erow - Raportul Nr. 7 Complet - 54 Puncte


Super_Sonic - Raportul Nr. 7 Complet- 113 Puncte


[uS]Madiii - Raportul Nr. 4 Complet - 186 Puncte
Rank 3 (First Lieutenant):HuskyGT - Raportul Nr. 9 Complet - 67 Puncte


cLuSTeR - Raportul Nr. 16 Complet 72 Puncte


[GF]John - Raportul Nr. 14 Complet 89 Puncte


[rTn]SmaraAndrey.- Invoit de la raport
Rank 4 (Captain):xEpicalPlayerx - Raportul Nr. 26 Complet - 44 Puncte


Farouk.exe[ZEW] - Raportul Nr. 15 Complet - 65 Puncte


[rTn]ThomasS - Raportul Nr. 20 Complet - 57 Puncte


Luis.[ToV] - Raportul Nr. 18 Complet - 65 Puncte


Hizardi - Raportul Nr. 23 Complet - 47 Puncte


ManeLopatarul[Zuz] - Raportul Nr. 17 Complet 55 PuncteGreet[ToV] - Raportul Nr. 21 Complet 51 Puncte


Costel - Raportul Nr. 25 Complet - 153 Puncte


RazvyBest - Invoit de la raport.


MiTzOnE - Raport Incomplet - FW
Rank 5 (Major):Waxios - Raportul Nr. 24 Complet – 207 Puncte <- BEST ! -> Felicitari!


*Următorul tău raport va avea numărul 26.


Shudu - Raportul Nr. 32 Complet - 102 Puncte


TheBlackHawk97 - Raportul Nr.Complet - 53 Puncte


Rank 6 (Colonel):

Succes în următoarea săptămână!


*Dacă am greşit la numărul raportului vă rog să mă contactaţi printr-un PM.


Share this post


Link to post
Share on other sites

hns7SX4.png


Săptămâna/Week 10.08.2015 - 16.08.2015
Rank 1 (Private):Roshu - Raportul Nr. 2 Complet - 234 Puncte <- BEST ! -> Felicitari!


*Următorul tău raport va avea numărul 4.


[uE]Michael - Raportul Nr. 2 Complet - 202 Puncte


Nikos. - Raportul Nr. 2 Complet - 90 Puncte


D.Diesel - Raportul Nr. 5 Complet - 75 Puncte


[uS]CarLiTo - Invoit de la raport
Rank 2 (Second Lieutenant):[uS]SilviuM - Raportul Nr. 3 Complet - 235 Puncte


SergiuStrike - Raportul Nr. 10 Complet- 222 Puncte


.Mike.- Raportul Nr. 9 Complet - 182 Puncte


Super_Sonic - Raportul Nr. 8 Complet- 135 Puncte


Raver - Raportul Nr. 3 Complet - 126 Puncte


Zuma - Raportul Nr. 3 Complet - 82 Puncte


[uS]Madiii - Raportul Nr. 5 Complet - 64 Puncte


Erow - Raportul Nr. 8 Complet - 50 Puncte
Rank 3 (First Lieutenant):kdzN. - Raportul Nr. 18 Complet - 302 Puncte<- BEST ! -> Felicitari!


*Următorul tău raport va avea numărul 20.


M.Preda[VIP] - Raportul Nr. 7 Complet - 195 Puncte


[rTn]SmaraAndrey.- Raportul Nr. 12 Complet 102 Puncte


LucyanTeq99 - Raportul Nr. 10 Complet - 93 Puncte


[GF]John - Raportul Nr. 15 Complet 75 Puncte


HuskyGT - Raportul Nr. 10 Complet - 50 Puncte
Rank 4 (Captain):cLuSTeR - Raportul Nr. 17 Complet 120 Puncte


Costel - Raportul Nr. 26 Complet - 99 Puncte


ManeLopatarul[Zuz] - Raportul Nr. 18 Complet 63 Puncte


Luis.[ToV] - Raportul Nr. 19 Complet - 62 Puncte


Farouk.exe[ZEW] - Raportul Nr. 16 Complet - 57 Puncte


Greet[ToV] - Raportul Nr. 22 Complet 53 Puncte


RazvyBest - Raportul Nr. 24 Complet - 45 Puncte


[rTn]ThomasS - Raportul Nr. 21 Complet - 42 Puncte


Hizardi - Raportul Nr. 24 Complet - 42 Puncte


MiTzOnE - Raportul Nr. 40 Complet - 40 Puncte


xEpicalPlayerx - Invoit de la raport
Rank 5 (Major):TheBlackHawk97 - Raportul Nr.Complet - 58 Puncte


Shudu - Raportul Nr. 33 Complet - 47 Puncte


Peiu - Raportul Nr. 75 Complet - 45 Puncte

Rank 6 (Colonel):Alex. - Raportul Nr. ∞ Complet65 PuncteSucces în următoarea săptămână!


:)>-


Edited by MiTzOnE CaPiTaNuL

Share this post


Link to post
Share on other sites

hns7SX4.pngSăptămâna/Week 17.08.2015 - 23.08.2015Rank 1 (Private):


R.Cronen - Raportul Nr. 1 Complet - 1257 Puncte <- BEST ! -> Felicitari!


**Următorul tău raport va avea numărul 3


Maxim.7 - Raportul Nr. 1 Complet - 440 Puncte


M1H41 - Raportul Nr. 1 Complet - 358 Puncte


Lucian2 - Raportul Nr. 1 Complet - 356 Puncte


Norbert14 - Raportul Nr. 1 Complet - 245 Puncte


.Ares. - Raportul Nr. 1 Complet - 142 Puncte


Galitianul - Raportul Nr. 1 Complet - 139 Puncte


D.Diesel - Raportul Nr. 6 Complet - 95 Puncte


Adi_Andrei21 - Raportul Nr. 1 Complet - 81 Puncte


Florin_G - Raportul Nr. 1 Complet - 72 Puncte


Nikos - Raportul Nr. 3 Complet - 68 PuncteRank 2 (Second Lieutenant):


Raver - Raportul Nr. 4 Complet - 538 Puncte <- BEST ! -> Felicitari!


**Următorul tău raport va avea numărul 6.


Roshu - Raportul Nr. 4 Complet – 380 Puncte


.Mike. - Raportul Nr. 10 Complet – 149 Puncte


SilviuM - Raportul Nr. 4 Complet – 127 Puncte


Zuma - Raportul Nr. 4 Complet – 73 Puncte


SergiuStrike - Raportul Nr.11 Complet- 72 Puncte


[uS]Madiii - Raportul Nr. 6 Complet - 53 Puncte


Sarpe[YoLo] - Invoit de la raportRank 3 (First Lieutenant):


kdzN. - Raportul Nr. 20 Complet - 335 Puncte


M.Preda - Raportul Nr. 8 Complet - 190 Puncte


LucyanTeq99 - Raportul Nr. 11 Complet - 140 Puncte


Erow -- Raportul Nr. 9 Complet - 95 Puncte


Super_Sonic - Raportul Nr. 9 Complet- 90 Puncte


SmaraAndrey. - Raportul Nr. 13 Complet- 88 Puncte


John - Raportul Nr. 16 Complet63 PuncteRank 4 (Captain):


RazvyBest - Raportul Nr. 25 Complet - 88 Puncte


Luis. - Raportul Nr. 20 Complet - 58 Puncte


Greet - Raportul Nr. 23 Complet – 54 Puncte


Hizardi - Raportul Nr. 25 Complet - 53 Puncte


Thomass - Raportul Nr. 22 Complet - 42 Puncte


MiTzOnE - Raportul Nr. 41 Complet - 41 Puncte


cluster - Raportul Nr. 18 Complet - 41 Puncte


Costel - Invoit de la raport


xEpicalPlayerx - Invoit de la raportRank 5 (Major):


Shudu - Raportul Nr. 34 Complet - 61 PuncteRank 6 (Colonel):


ALEXCYO - Raportul Nr. ∞ Complet – 67 PuncteSucces în următoarea săptămână! (●´ω`●)


*Dacă am greşit la numărul raportului vă rog să mă contactaţi printr-un PM.*Edited by Waxios

Share this post


Link to post
Share on other sites

hns7SX4.png

Săptămâna/Week 24.08.2015 - 30.08.2015

Rank 1 (Private):

[uS]Carl. - Raportul Nr. 1 Complet – 232 Puncte <- BEST ! -> Felicitari!

**Următorul tău raport va avea numărul 3.

Jocker.xD[ZuZ]- Raportul Nr. 1 Complet – 191 Puncte

R.Cronen[GoV] - Raportul Nr. 3 Complet – 109 Puncte

Maxim.7 - Raportul Nr. 2 Complet - 151 Puncte

M1H41 - Raportul Nr. 2 Complet - 74 Puncte

Lucian2 - Raportul Nr. 2 Complet - 167 Puncte

Norbert14 - Raportul Nr. 2 Complet - 185 Puncte

.Ares. - Raportul Nr. 2 Complet - 92 Puncte

Galitianul - Raportul Nr. 2 Complet - 205 Puncte

Adi_Andrei21 - Raportul Nr. 2 Complet - 192 Puncte

Florin_G - Raportul Nr. 2 Complet - 60 Puncte

Nikos - Raportul Nr. 4 Complet - 87 Puncte

Katrinakaif – Învoită de la raport.

Rank 2 (Second Lieutenant):

Raver - Raportul Nr. 6 Complet - 406 Puncte <- BEST ! -> Felicitari!

**Următorul tău raport va avea numărul 8.

Roshu - Raportul Nr. 5 Complet – 215 Puncte

SilviuM - Raportul Nr. 5 Complet – 141 Puncte

Zuma - Raportul Nr. 5 Complet – 82 Puncte

 

Rank 3 (First Lieutenant):

kdzN. - Raportul Nr. 21 Complet - 248 Puncte

SergiuStrike - Raportul Nr.12 Complet- 199 Puncte

[uS]Madiii - Raportul Nr. 7 Complet - 64 Puncte

M.Preda - Raportul Nr. 9 Complet - 123 Puncte

LucyanTeq99[ToV] - Raportul Nr. 12 Complet - 112 Puncte

Erow -- Raportul Nr. 10 Complet - 75 Puncte

SmaraAndrey. - Raportul Nr. 14 Complet- 83 Puncte

Sarpe[YoLo] - Raportul Nr. 1 Complet – 50 Puncte

 

 

 

Rank 4 (Captain):

MiTzOnE[s4F] - Raportul Nr. 42 Complet - 169 Puncte

Luis.[ToV] - Raportul Nr. 21 Complet - 60 Puncte

Greet - Raportul Nr. 24 Complet – 41 Puncte

Hizardi - Raportul Nr. 26 Complet - 46 Puncte

Thomass - Raportul Nr. 23 Complet - 44 Puncte

cluster - Raportul Nr. 19 Complet - 52 Puncte

Costel - Raportul Nr. 27 Complet - 45 Puncte

xEpicalPlayerx Raport Incomplet- FW

Rank 5 (Major):

Shudu - Raportul Nr. 35 Complet - 76 Puncte

Hawk. - Raportul Nr. ∞ Complet - 76 Puncte

Succes în următoarea săptămână! (●´ω`●)

*Dacă am greşit la numărul raportului vă rog să mă contactaţi printr-un PM.*

Edited by Shudu

Share this post


Link to post
Share on other sites

hns7SX4.pngSăptămâna/Week 31.08.2015 - 6.09.2015Rank 1 (Private):Squiz – Raportul Nr. 1 Complet - 304 Puncte<- BEST ! -> Felicitari!


**Următorul tău raport va avea numărul 3.


Adi_Andrei21 - Raportul Nr. 3 Complet - 225 Puncte


ChesTerfieLD – Raportul Nr. 1 Complet - 145 Puncte


InSaNe[s4F] – Raportul Nr. 1 Complet - 134 Puncte


Jocker.xD[ZuZ]- Raportul Nr. 2 Complet – 131 Puncte


KingTM[VIP] – Raportul Nr. 1 Complet - 79 PuncteRank 2 (Second Lieutenant):R.Cronen[GoV] - Raportul Nr. 4 Complet – 553 Puncte- BEST ! -> Felicitari!


**Următorul tău raport va avea numărul 6.


Galitianul - Raportul Nr. 3 Complet - 309 Puncte


Maxim.7 - Raportul Nr. 3 Complet - 286 Puncte


Lucian2 - Raportul Nr. 3 Complet - 224 Puncte


Raver - Raportul Nr. 8 Complet - 211 Puncte


M1H41 - Raportul Nr. 3 Complet - 135 Puncte


Zuma - Raportul Nr. 6 Complet – 99 Puncte


D.Diesel.[VIP] - Raportul Nr. 8 Complet – 82 Puncte


Norbert14 - Raportul Nr. 3 Complet - 80 Puncte


.Ares. - Raportul Nr. 3 Complet - 77 Puncte


Roshu - Raportul Nr. 6 Complet – 69 Puncte


Sarpe[YoLo] - Raportul Nr. 2 Complet – 63 PuncteRank 3 (First Lieutenant):SergiuStrike - Raportul Nr.13 Complet- 152 Puncte


kdzN. - Raportul Nr. 22 Complet - 133 Puncte


M.Preda - Raportul Nr. 10 Complet - 130 Puncte


LucyanTeq99[ToV] - Raportul Nr. 13 Complet - 101 Puncte


John - Raportul Nr. 18 Complet – 81 Puncte
Rank 4 (Captain):Costel[s4F] - Raportul Nr. 28 Complet - 165 Puncte


MiTzOnE[s4F] - Raportul Nr. 43 Complet - 94 Puncte


Greet - Raportul Nr. 25 Complet – 44 Puncte


Luis.[ToV] - Raportul Nr. 22 Complet - 43 Puncte


cluster - Raportul Nr. 20 Complet - 40 PuncteRank 5 (Major):Peiu - Raportul Nr. ∞ Complet - 224 Puncte


Hawk. - Raportul Nr. ∞ Complet - 52 Puncte


[TL]Waxios - Raportul Nr. 26 Complet - 42 PuncteRank 6 (Colonel):Alex. - Raportul Nr. Complet - 69 PuncteSucces în următoarea săptămână! (●´ω`●)


*Dacă am greşit la numărul raportului vă rog să mă contactaţi printr-un PM.*!!! RAPOARTELE AU FOST OPTIONALE --> CLICK <--


Edited by Costel S4F

Share this post


Link to post
Share on other sites

hns7SX4.png


Săptămâna/Week 07.09.2015 - 13.09.2015Rank 1 (Private):InSaNe[s4F] – Raportul Nr. 2 Complet - 500 Puncte<- BEST ! -> Felicitari!


**Următorul tău raport va avea numărul 4.


Squiz – Raportul Nr. 3 Complet - 261 Puncte


Katrinakaif - Raportul Nr. 1 Complet- 117 Puncte


RastaTM – Raportul Nr. 1 Complet - 111 Puncte


Adi_Andrei21 - Raportul Nr. 4 Complet - 80 Puncte


Dejan69 – Raportul Nr. 1 Complet - 78 Puncte


Arturo -- Raportul Nr. 1 Complet - 78 Puncte
Rank 2 (Second Lieutenant):Jocker.xD[ZuZ]- Raportul Nr. 3 Complet – 436 Puncte<- BEST ! -> Felicitari!


**Următorul tău raport va avea numărul 5.


Galitianul - Raportul Nr. 4 Complet - 316 Puncte


Raver - Raportul Nr. 9 Complet - 308 Puncte


Florin_G - Raportul Nr. 3 Complet - 231 Puncte


SilviuM - Raportul Nr. 6 Complet 181 Puncte


Lucian2 - Raportul Nr. 4 Complet - 179 Puncte


R.Cronen[GoV] - Raportul Nr. 6 Complet – 172 Puncte


Norbert14 - Raportul Nr. 4 Complet - 171 Puncte


[uS]Carl. - Raportul Nr. 2 Complet – 69 PuncteRank 3 (First Lieutenant):kdz - Raportul Nr. 23 Complet - 123 Puncte


SmaraAndrey. - Raportul Nr. 15 Complet- 109 Puncte


LucyanTeq99[ToV] - Raportul Nr. 14 Complet - 91 Puncte


PurpleKush - Raportul Nr.14 Complet- 70 Puncte


Erow -- Raportul Nr. 11 Complet - 58 Puncte
Rank 4 (Captain):Luis.[ToV] - Raportul Nr. 23 Complet - 106 Puncte


MiTzOnE[s4F] - Raportul Nr. 44 Complet - 67 Puncte


Thomass - Raportul Nr. 23 Complet - 43 Puncte


Costel[s4F] - Raportul Nr. 29 Complet - 43 Puncte


Hizardi - Raportul Nr. 27 Complet - 42 Puncte


ManeLopataru- Raportul Nr. 19 Complet – 41 Puncte


cluster - Raport Incomplet- FWRank 5 (Major):[TL]Waxios - Raportul Nr. 26 Complet - 181 Puncte


Peiu - Raport Complet - 117 Puncte


Shudu -- Raportul Nr. 36 Complet - 67 Puncte


Hawk. - Raport Complet - 42 Puncte
Succes în următoarea săptămână! (●´ω`●)Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.