Jump to content

WOTM luna August a început. Detalii aici

Recrutăm Designeri Audio și Video. Detalii aici

Antrax de Saint Exupery

National Guard - Raport De Activitate / Activity Report

Recommended Posts

TpQ2L9W.png

 

ro32.png

 • Raportul de activitate se va întocmi în fiecare luni de la ora 00:00 până duminica la ora 23:59.
 • Pentru a vedea punctele pe care le acumulaţi, accesaţi site-ul RPG secţiunea Faction Activity.
 • În fiecare luni, ora 00:00, sistemul va face totalizarea rapoartelor, asta însemnând că se adună toate punctele care sunt valide.
 • Puteţi să vedeţi activitatea personală doar din săptămâna curentă.

 

(ATENŢIE)

 • Verificaţi-vă în permanenţă activitatea ! Verificaţi dacă aveţi minimul de puncte necesar, în caz contrar primiţi Faction Warn pentru raport incomplet.
 • Rapoartele se vor anula:
 • În cazul în care liderul constată greşeli sau puncte care nu ar trebui luate în considerare la totalizarea raportului acesta are posibilitatea de a invalida unul sau mai multe puncte. Punctele invalide vor avea o culoare de fundal mai deschisă decât punctele valide pentru a fi uşor de observat. La noi consider că nu va exista motiv de invalidare a punctelor, dar totuşi v-aş ruga să fiţi atenţi la acest lucru.
 • Membrii intrați în facțiune sunt obligați ca în prima săptămână să facă acest raport de activitate, iar dacă sunt intrați vineri/sâmbătă, obligația rămâne pentru săptămâna următoare.
 • Pentru admini şi helperi, raportul este opţional.
 • În acest topic în fiecare săptămână liderul va posta evidenţa rapoartelor pentru săptămâna precedentă.

 

 

Modul de acordare a punctelor pe site-ul RPG:

 • Suspecţi ucişi (Rank 2+) – Orice suspect cu wanted ucis;
 • Suspecţi arestaţi - Orice suspect cu wanted arestat;
 • Arme confiscate (Rank 2+) – Orice armă confiscată;
 • Punish – Orice deţinut care a fost pedepsit cu numărul de secunde permise de regulament;
 • Cuff – Orice jucător care a primit [/cuff] în jail; (Atenţie punctul se va acorda doar dacă deţinutul are sub 80% HP)
 • Assisted jail cells closing – Punctul se acordă dacă sunteţi în Jail sau în Yard la deschiderea celulelor şi la închiderea lor, deci dacă aţi fost martorul acestor două evenimente. Punctul se acordă indiferent de poziţia voastră în jail, fie că sunteţi în camera cu arrest sau cea cu celule;
 • One escape group caught - Un grup de prizioneri prinși încercând să evadeze.

 

Fiecare acţiune specificată mai sus se contorizeză doar cu un punct, indiferent că este vorba de prezenţa la deschiderea celulelor sau de grupurile prinse încercând să evadeze.

 

 • Orice test dat de catre un tester se puncteaza cu 5 puncte la raport.
 • Cel mai bun raport va fi premiat cu suma de 500.000$.

 

 

Punctajul minim pentru raport în funcţie de rank:

Rank 1 (Private)

-> 25 de puncte.

-> administrarea jailului.

 

Rank 2 (Second Lieutenant)

-> 45 de puncte. (în total)

-> Acestea pot fi facute atat pe teren cat si in jail (10 obligatorii in jail, 20 obligatorii pe teren, 15 oriunde).

 

Rank 3 (First Lieutenant)

-> 50 de puncte. (în total)

-> Acestea pot fi facute atat pe teren cat si in jail (5 obligatorii in jail, 30 obligatorii pe teren, 15 oriunde).

 

Rank 4 (Captain)

-> 35 de puncte. (în total)

-> Acestea pot fi facute atat pe teren cat si in jail (20 obligatorii pe teren, 15 oriunde).

 

Rank 5 (Major)

-> 10 de puncte. (în total)

-> Acestea pot fi facute atat pe teren cat si in jail (10 oriunde).

 

(!)  pe teren => înseamnă că punctele trebuie făcute mergând după jucătorii cu wanted.

(!)  puncte obligatorii făcute din [/punish] și/sau [/cuff], respectiv deschiderea/închiderea celulelor etc. trebuie făcute în cadrul închisorii. 

ud1sq7C.png

 

 

Activity Report will be made every Monday from 00:00 until Sunday at 23:59.

To see the points you earn, visit the website RPG Faction Activity section.
Every Monday, 00:00, the system will tabulation reports, meaning that gather all points are valid.
You can see just from personal activity this week.
 
(Attention)
 • Check your activity permanently! Make sure you have the minimum required points, failing to receive Faction Warn incomplete report.
 • Reports will be canceled:
 • If the leader finds mistakes or points that should not be considered in this tabulation report is able to invalidate one or more points. Points will be invalid background color lighter than valid points to be easily observed. We believe that there will be no reason for invalidation of points, but still I would ask you to pay attention to this.
 • Enter the faction members are obliged to report the first week of activity, and if you enter Friday / Saturday, the obligation remains for the following week.
 • For admins and helpers, the activity report is optional.
 • In this topic every week leader will post activity reports for the previous week.
 
How the scoring RPG site:
 • Suspects killed (Rank 2 +) - Any suspicious wanted killed;
 • Suspects arrested - Any suspicious wanted arrested;
 • Weapons seized (Rank 2+) - Any weapon confiscated.
 • Punish - Any prisoner who was punished by the number of seconds allowed by regulation; (300, 250, 200, 150, 50)
 • Cuff - Any player who received [/ cuff] in jail; (Important point will be given only if the prisoner is below 80% HP)
 • Assisted closing jail cells - point is given if you are in Jail Yard or cell opening and closing them, so if you saw these two events. Point is granted regardless of your position in jail, whether you're in the room with the arrest or cell;
 • One group caught escape - A group of prizioneri caught trying to escape.

Each action specified above counted only one point, whether in the presence or groups of cells opening caught trying to escape.

 
 • Any test given by a tester is scored with 5 points in the report.
 • The best report will be awarded with the amount of 500,000$.
 
The minimum score for the report according to rank:

Rank 1 (Private)

-> 25 points.

-> jail administration.

 

Rank 2 (Second Lieutenant)

-> 45 points. (total)

-> These can be done both on the ground and in jail (10 mandatory in jail, 20 mandatory on the ground, 15 anywhere).

 

Rank 3 (First Lieutenant)

-> 50 Points. (total)

-> These can be done both on the ground and in jail (5mandatory in jail, 30 mandatory on the ground, 15 anywhere).

 

Rank 4 (Captain)

-> 35 points. (total)

-> These can be done both on the ground and in jail (20 mandatory on the ground, 15 anywhere).

 

Rank 5 (Major)

-> 10 points. (total)

-> These can be done both on the ground and in jail (10 anywhere).

 

(!)  on the ground => means that the points must be made by going after the wanted players. 

(!)  mandatory points made from [/punish] and/or [/cuff], respectively opening/closing cells, etc. they must be made within the prison.

 

Edited by eB BishopHeahmund
Actualizare puncte raport.

Share this post


Link to post
Share on other sites

SchwEEpS - Raport incomplet (FW)

 

Rick. - Invoit.

The_God - Invoit. Restul rapoartelor sunt complete si corecte.

[MwP]HiTMan1 - Invoit.

Vlad112 - Invoit.

MyStik - Invoit.

Kranos - Invoit.

CatalinS - Invoit.

Nannyi. - Invoit.

[yakuza]Basa - Invoit.

Share this post


Link to post
Share on other sites

asan_radu - Raport incomplet - FW.

gaborul58 - Raport incomplet - FW.

 

 

[yakuza]Basa - Invoit.

[blue]Ady - Invoit.

catalinS - Invoit.

Spik3 - Invoit.

Mr.Liviu - Invoit.

Nannyi - Invoit.

 

Saptamana aceasta nu s-au luat in considerare " Assisted jail cells closed " pentru ca s-a dovedit a fi un bug.

 

Edited by Antrax de Saint Exupery

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mr.Liviu - Iti lipsesc cateva puncte. [AV]

Mr.Sa3 - Raport incomplet. [FW]

RobyBossu - Raport incomplet. [AV]

 

 

Pharell. - Invoit

Kranos. - Invoit

BackToLife - Invoit

DjCame - Invoit

Schweeps - Invoit

Rowyas - Invoit

 

E ultima data cand accept inactivitati pentru ca nu v-ati facut raportul !!

Edited by Antrax de Saint Exupery

Share this post


Link to post
Share on other sites

Patronu - Invoit.

Kranos - Invoit.

Khenops - Invoit.

EdiHD - Invoit.

Pharell. - Invoit.

Schweeps - Invoit.

Rowyas - Invoit.

 

Ackie - Raport incomplet - FW.

Pantaloni.XD - Raport incomplet - FW.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

[s4F]AlyN69-invoit

[RW]Mr.Srk-invoit

[LORD]Spik3-invoit

Dsal-invoit

Zamolxe-invoit

.aWaKe. -invoit

Rares27 -invoit

[yakuza]Basa -invoit

Warpers-invoit

Zamolxe-invoit

AndreW..-invoit

Sp3c1alkey-invoit

The.GodFather-invoit

Axxi-Invoit

Cosmarul-invoit

[y]Gagxa[y]-invoit

Dani.Pomian-invoit

Rowyas-invoit

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sp3c1alkey-invoit

dsal-invoit

Dani.Pomian-invoit

[yakuza]Basa -invoit

Rowyas-invoit

Warpers-invoit

Share this post


Link to post
Share on other sites
Megalodon-Invoit.

Pharell-Invoit.

Basa-Invoit.

xabder[3x]-Invoit.

Bosoi_Ionut-Invoit.

NoName19-Invoit.

GigelWTF-Invoit.


Data viitoare sper sa nu va mai faceti invoiri ca nu aveti raport.

Edited by Vanilion

Share this post


Link to post
Share on other sites
Raport de activitate 10.08.2015-17.08.2015
Membrii invoiti: Membrii care nu au facut raportul:

-S1lvester123 -Louis - Vei primi un FW.

-LukaRo -DanyX.- Vei primi un FW.

-Kazep

-Gabyy_69

-fda

-[z]warpers

-Tiesto.69th

-crystyan0

-Bosoi_Ionut


Restul rapoartelor sunt complete si corecte!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Raport de activitate 17.08.2015-24.08.2015

 

 

Membrii invoiti: Raport incomplet:

-.StefanN -LukaRo - Ai 50 puncte, insa ai doar 2/4 Assist. Vei primi 1 AV.
-Robben. -Seby12 - Ai 47/50 puncte, vei primi 1 AV.
-Fda -xDaNNieL - Ai 29/30 puncte, imi pare rau, dar primesti si tu 1 AV.
-Tiesto.69th
-Crystyan0
-DsaL
-S1lvester123
Restul rapoartelor sunt complete si corecte!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Raport de activitate 24.08.2015-30.08.2015
Membrii invoiti:


-Crystyan0

-xCobra

-TeddyAnn

-Dub1os


Restul rapoartelor sunt complete si corecte!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Raport de activitate 07.09.2015-13.09.2015


Membrii invoiti:

-Robbz

-Galapagos

-Robert6

-.KingLiviu

-TiganulAuriu

-LukaRo

-.awake.


Restul rapoartelor sunt complete si corecte!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Raport de activitate 14.09.2015 - 20.09.2015


Membrii invoiti: Raport incomplet:

- BossCosmin -Martipan, vei primi 1 FW.

- Deckiw.[x] -Bulibasa_CatalinS, vei primi 1 FW.

- Relax2015 -Axxi, ai 29/30 puncte. Vei primi 1 AV.

- Robben


Restul rapoartelor sunt complete si corecte!


Share this post


Link to post
Share on other sites

Raport de activitate 20.09.2015-27.09.2015

 

 

Membrii invoiti: Raport incomplet:

-C_Jay -JustLike - 17/50 puncte. Vei primi 1 FW.

-69Crash69 -

-Sinclay

-TeddyAnn

-Aliader

-Robben.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Raport de activitate 05.10.2015-11.10.2015

 

 

Membrii invoiti:

-Vanu7001

-TiganulAuriu

-Robbz

Restul rapoartelor sunt complete si corecte!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Raport de activitate 12.10.2015-18.10.2015

 

 

Membrii invoiti: Raport incomplet:
-Snick.xD -Bulibasa_CatalinS - Ai 31/40 puncte. Vei primi 1 FW.
-C@felutz@
-Cosmin_69
-Robert6
-Tiesto.69TH
-MDD
Restul rapoartelor sunt complete si corecte!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Raport de activitate 19.10.2015-25.10.2015

Membrii invoiti: Raport incomplet:

-Babu2013 -Apollo144 - Ai 45/50 puncte. Vei primi 1 AV.

-xXPavelxX

-Angel.ZEW

-Robert6

-SkiNNecT

-Saquaro

-Ujuf

-Krayzie

-Axxi


Restul rapoartelor sunt complete si corecte!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Raport de activitate 26.10.2015-01.11.2015

Membrii invoiti: Raport incomplet:

-Botys.Ghytza -Snick.xD - Ai 2/4 assist, in rest e complet. Vei primi 1 AV.
-Lelouch.ZEW -Sandu7001 - Ai 2/4 assist, in rest e complet. Vei primi 1 AV.
-Mr.PingLess -C@felutz@ - Ai 3/4 assist, in rest e complet. Vei primi 1 AV.
-.Stefann
-Ayan
Restul rapoartelor sunt complete si corecte!
Edited by MrOvidiu227

Share this post


Link to post
Share on other sites

Raport de activitate 02.11.2015-08.11.2015Membrii invoiti: Raport incomplet:


-PlayfullXD -Vanu7001 - Ai 3/4 assist. Vei primi 1 AV.

-bufnitzel -Sandu7001 - Ai 1/4 assist. Vei primi 1 FW.

-SinclayRestul rapoartelor sunt complete si corecte!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Raport de activitate 09.11.2015-15.11.2015Membrii invoiti: Raport incomplet:


-Dezarer -Sandu7001 - Ai 3/4 assist. Vei primi 1 AV.

-MaxiBD -_MGK - Ai 0/50 puncte. Vei primi 1 FW.

-Dan0510 -C_Jay - Ai 39/40 puncte. Vei primi 1 AV.

-TeddyAnn

-DeltaRestul rapoartelor sunt complete si corecte!

Edited by MrOvidiu227

Share this post


Link to post
Share on other sites

Raport de activitate 16.11.2015-22.11.2015Membrii invoiti: Raport incomplet:


-TeddyAnn -C_Jay - Ai 11/40 puncte. Vei primi 1 FW.


Restul rapoartelor sunt complete si corecte!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Raport de activitate 30.11.2015-06.12.2015Membrii invoiti:


-.Maxi


-.Alvin=]]


-MMG98


-ionut.raduta


-Ultras04


-Botys.Ghytza


-toma121


-69crash69Restul rapoartelor sunt complete si corecte!

Edited by MrOvidiu227

Share this post


Link to post
Share on other sites

Raport de activitate 14.12.2015-20.12.2015Membrii invoiti: Raport incomplet:


- .awake. -MaxXL - 2/50 puncte -> FW


- TeddyAnn -Ultras04 - 24/50 puncte -> FWRestul rapoartelor sunt complete si corecte!


Edited by MrOvidiu227

Share this post


Link to post
Share on other sites

Raport de activitate 18.01.2016-24.01.2016Membrii invoiti: Raport incomplet:


- DrunkOwn -MercuryZ123 - 2/4 ASSIST -> AV


- 69Crash69 -BotysGhytza - 39/40 puncte -> AV


- Vixen.


- DanyVIP


- RoxKnh


- Lincoln_Burrows


- MaxXL


- ProfanWolfXL


- MartipanRestul rapoartelor sunt complete si corecte!


Edited by MrOvidiu227

Share this post


Link to post
Share on other sites

Raport de activitate 01.02.2016-07.02.2016Membrii invoiti: Raport incomplet:


- Caps.Lock -Balthazar - 26/40 puncte -> FW


- Tamas.


- Rikker


- Tynu.xd


Edited by MrOvidiu227
Corectare data

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.