Jump to content

Sezonul 3 de Maraton a început. Detalii aici
Fuziunea serverelor de SA-MP. Detalii aici

Sign in to follow this  
Marik ZMR

Green Street Bloods - Regulament Intern | Internal Rules

Recommended Posts

 

 

 

qwfBCgw.png

Green Streed Bloods este o mafie care se ocupă cu traficul de arme, droguri, spălare de bani, prostituție și multe altele.

în fiecare zi încercăm să dovedim la toți cât de buni suntem.

 

 

 • Tratat de protectie:

Green Street Bloods nu protejeaza pe nimeni.

Green Street Bloods nu este aliat cu nimeni.

*Condițiile tratatului de pace:
-- Nu ne atacăm între noi.
-- Ne ajutăm la evenimente, activități etc.
-- Ne oferim arme la prețul de 1$.
-- Nu facem DM între noi.

 

 

 • Sedințe/Antrenament/War-uri:
-- Antrenament: Va fi anunțată în topicul "Anunturi importante / Important announcements" cu 48 de ore înainte.
-- Ședința: Va fi anunțată în topicul "Anunturi importante / Important announcements" cu 48 de ore înainte.
-- War-uri după program: De luni până vineri între orele 20:00 - 22:00.
 
 
 • Amenzi
AFK la activități - Amenda: 100.000$.
DM aiurea în fața sau în HQ - Amenda:  50.000$.
Întârziere activități - Amenda: 50,000$.
 
Amenzile pentru scor sunt in felul urmator:
-5 amenda 5,000$
-10 amenda 7,000$
-15 Faction Warn
Cine nu plateste o amenda in 24 de ore va primi Faction Warn!
 
Cine lispeste la antrenamente / sedinte va primi Avertisment Verbal.
-- Nu aveți voie să cereți rank liderului sau subliderului, nici măcar să bateți apropo-uri în legătură cu acest lucru. (sancțiune: Faction Warn)
-- Nu aveți voie să întrerupeți liderul sau subliderii în momentul în care au ceva important de spus. (sancțiune: Avertisment Verbal la prima abatere, Faction Warn dacă continuă)
-- Dacă nu puteți fi prezent la o activitate a facțiunii sunteți obligați să postați în topicul Învoiri.
-- Nu aveți voie să faceți învoire după începerea respectivei activități, cine face acest lucru este considerat absent și își pierde șansa la o altă învoire în aceea săptămână.
-- Într-o săptămână aveți voie la 3 învoiri, 2 învoiri pentru waruri, iar cealaltă pentru antrenament / ședință. Nu va puteți învoiri într-o săptămână de 3 ori pentru același tip de activitate (waruri sau antrenament / ședință).

-- Se vor putea adauga pe black list jucatori de minim level 7, idiferent ca fac parte dintr-o factiune sau sunt civili. Pentru a adauga un membru pe blacklist aveti nevoie de dovezi video/foto iar un rank 5+ se va ocupa de jucatorul respectiv!

-- Jucatorii aflati pe blacklist pot fi omorati cosntat (exceptie politisti) pana cand platesc blacklistul, exceptand in safe zone si la activitati importante precum evenimente, targuri, joburi legale, lictiatii etc.

 
 
 
 • Reguli la war
-- Trebuie sa aveți minimul de secunde stabilit la fiecare war (care este de minim 700 de secunde în oraș, și 500 de secunde in alt oraș). Cine nu are minimul de secunde va fi sancționat cu Faction Warn.
--Membrii care fac parte dintr-un gang ce vor primi interdictie, vor fi demisi intotdeauna cu Faction Punish 60/60.
-- Este interzis să stati AFK în timpul warurilor. (sancțiune: Faction Warn).
-- Cand se cere o arma se respecta urmatorul model: ARMA + ID. EX: m4 - 69.
-- Dacă cineva vă cere armă, sunteți obligați să îi acordați una. (sancțiune: Faction Warn)
-- Este interzis să aveți alt job pe timpul warurilor înafară de Arms Dealer. (sancțiune: Faction Warn).
-- Nu aveți voie să folosiți comanda [/eject] pe un coleg în timpul warului. (sancțiune: Faction Warn).
-- Sa aveti minim 3.000$ cash.
-- Sa aveti minim 50.000 materiale zilnic.
-- Nu aveți voie să vă sinucideți. (sancțiune: Faction Warn)
-- Nu părăsiți turful atunci când sunteți urmăriți de inamici. (sancțiune: Faction Warn)
 
 
 • Skin-uri
                                                                       AUCLlz5.png
   lZiv5DO.png  1TD3wVB.png  DQ8OJ7o.png
                                                                  0NobSXe.png
 
EN:

 

 

 

 

qwfBCgw.png

Green Streed Bloods is a gang that deals with trafficking in arms, drugs, money laundering, prostitution and more. Every day we try to prove to everybody how good we are.
 
 • Protection pact
Green Street Bloods It does not protect anyone.
Green Street Bloods doesn't have a treaty.

 

 

*Conditions:
-- Don't attack each other.
-- Help at events and activities etc.
-- Offer weapons for $1.
-- Don't make DM between us.

 

 

 • Meetings/Trainings/Wars:
-- Training: Will be announced in the "Important Announcements" topic at least 48 hours before.
-- Meeting: Will be announced in the "Important Announcements" topic at least 48 hours before.
-- Wars: From monday to friday, between 20:00 - 22:00.
 
 
 • Tickets
AFK at activities - ticket 100,000$
DM he was in front of or in HQ - ticket 50.000$.
Deley Activity- ticket 50.000$
 
 
 
 
 

 

 • Rules
-- You are not allowed to ask for rank up and clear warn. (punishment: Faction Warn)
-- You are not allowed to intrerrupt the leader or the subleader when they have something important to say (punishment: Verbal Warning first time, Faction Warn if it continues)
-- If you see other members who violate the rules, make proofs and send them in PM to the leader.
-- If you can't come to a faction activity, you have to post in the topic for Pass Requests and if you will be inactive more than 3 days, you have to make Inactivity Request on website.
-- You are not allowed to make a pass request after the start of an activity, who will make this thing, will be considered absent and will can't make another pass request in this week.
-- In a week you can make 3 pass requests, 2 for wars, and one for meeting/training.
-- If one civilian (level 5+) will attack you, you have to make proofs and you have to post him on Blacklist.
 
 • War rules
-- You must have minimum 500 secounds on turf in our city, and 300 in other city. Who will not have enough seconds will be punished with Faction Warn.
-- It is forbidden to stay AFK on wars. (punishment: Faction Warn).
-- When you want a gun you have to respect the next model: Gun + ID. EX: m4 - 69.
-- If someone ask for a gun, you have to sell him one. If not, you will be punished with Faction Warn.
-- It is forbidden to have other job except Arms Dealer. (punishment: Faction Warn).
-- You are not allowed to use [/eject] during the war. (punishment: Faction Warn).
-- You must have 3.000$ cash and 50.000 materials.
-- You are not allowed to suicide on turf. (punishment: Faction Warn)
-- You are not allowed to leave the furf when someone attacks you. (punishment: Faction Warn)
 

 

 
 •                AUCLlz5.png
     lZiv5DO.png  1TD3wVB.png  DQ8OJ7o.png
                                                                    0NobSXe.png
 

 

 

Edited by Sarmaluta
 • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.