Jump to content

Fuziunea va avea loc pe data de 19 August. Detalii aici

Sign in to follow this  
President Kratos

Vietnamese Boys - Lista neagra / BlackList

Recommended Posts

169gda8.png

[RO]
Vietnamese Boys va demonstra respect vis-a-vis de orice player, ceea ce solicitam si din partea voastra. Insa orice fel de actiuni care vor atenta la bunastarea factiunii, nu vor fi trecute cu vederea. Nu ne dorim inamici, de aceea rugamintea noastra este sa nu ne fortati mana.
Acest topic va contine toti potentialii inamici ai factiunii, cat si inamicii propriu-zisi. Daca voi ati ales sa nu ne fiti prieteni, sa nu va asteptati sa primiti respect, protectie sau ajutor din partea noastra.
Nu aveti voie sa adaugati pe BlackList membrii departamentelor sau ai mafiilor rivale.

 

Regulament BlackList !

 

- Se vor putea adăuga pe blacklist jucători de minim level 7, indiferent că fac parte dintr-o facțiune sau sunt civili.
- Adăugarea unui jucător pe blacklist se va face de către membrii de rank 4+ și numai pe baza unei dovezi clare care va fi postată pe forum în topicul cu evidența dovezilor pentru blacklist. (sancțiuni: Faction Warn, Rank Down)
- Inlăturarea unui jucător de pe blacklist se va face de către membrii de rank 4+ în cazul în care un jucător a fost adăugat greșit, înlăturarea jucătorilor fără motiv fiind sancționată. (sancțiuni: Faction Warn, Rank Down)
- Jucătorii aflați pe blacklist pot fi omorâți constant [excepție la departamente] până când plătesc blacklistul, exceptând în Safe Zone și la activități importante precum evenimente, târguri, joburi legale, licitații etc.

- Nu se va acorda blacklist la departamente pentru lucruri care se pot sancționa cu wanted.

- Se va acorda câte un avertisment pentru fiecare abatere.
- Jucătorii cu facțiune aflați pe blacklist au la dispoziție 72 de ore dacă nu au cerere de inactivitate să plătească blacklistul sau vor fi demiși.
- Plata blacklistului se face pe website sau direct în joc prin comenzile specifice, fără a acorda respectivii bani unui membru din acea facțiune.
- Odată ce plata a fost efectuată jucătorul va fi înlăturat automat de pe blacklist.
- Membrii de facțiune care cer sau acceptă bani pentru blacklist în loc să informeze jucătorul să folosească comenzile aferente va fi demis.

 

** Jucătorii pot fi puși pe blacklist cu 1 sau 2 avertismente în funcție de situație.

-- 1 avertisment: jigniri ușoare sau luat la mișto membrul sau facțiunea, încurcarea membrului să-și facă datoria, DM/DB aiurea, kamikaze.
-- 2 avertismente: limbaj vulgar, DM/DB excesiv, deranj excesiv a membrului când și face datoria sau la activități.

 

Model de postare :

 

Nick:

Rank:

Nickname-ul celui reclamat :

Nivelul celui reclamat :

Motiv :

Dovada :

 

In acest topic vor posta doar membrii rank 4+ !

 

[EN]

Vietnamese Boys will show respect to any player, which we ask from you too. But, any kind of actions that will disturb the kindness of the faction won't be overlook or ignored. We do not want enemies, this is why our request is not to force our hand.

This topic will contain the potential and the true enemies of this family. If you chose not to be friends, then do not expect respect or protection from us.
You are not allowed to add on the BlackList departaments or rival gangs members.
Rules Blacklist !
-The blacklist will contain players with a minimum level of 7, no matter if they are faction members or civilians.
-Adding a player on the blacklist can be done by rank 4+ members based on proofs that will be posted on the forum in the appropriate topic for the blacklist. (punishments: Faction Warn, Rank Down)
-Removing a player from the blacklist can be done by rank 4+ members when the player was wrongly added, removing a player without proper reason will be punished. (punishments: Faction Warn, Rank Down)
-Players on the blacklist can be killed constantly [except department members] until they pay the blacklist, excepting Safe Zones and important activities like events, gatherings, legal jobs, auctions, etc.
-Will not be given for things that can be punished with wanted.
-Players will receive a warning for each offence.
-Faction members on the blacklist have 72 hours if they don't have an inactivity request to pay the blacklist or get dismissed.
-Paying the blacklist can be done on the website or directly in game with the correct commands(/mybl), without having to pay a member of that faction.
-Once the payment has been made the player will automatically get removed from the blacklist.
-Faction members that ask or accept money for the blacklist instead of informing the player to use the correct commands will get dismissed.
**Players on the blacklist can receive 1 or 2 warnings depending on the situation.
-- 1 warning: light offenses or mocking the member or the faction, disturbing the member when doing his duty, DM/DB with no reason, kamikaze.
-- 2 warnings: vulgar language, excessive DM/DB, excessively disturbing the member when doing his duty or at activities.
Posting Model:
Nickname:
Rank:
The nickname of the perpetrator:
The level of the perpetrator :
Reason:
Proofs:
In this topic can post only members rank 4+ !

 

 

Edited by President Kratos

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nick: Kratos


Rank: Lider


Nickname-ul celui reclamat : VladutzYoutube


Nivelul celui reclamat : 16


Motiv : Limbaj vulgar fata de un membru VTB.


Dovada : http://imgur.com/nZMVn0T


Share this post


Link to post
Share on other sites

Nick: Kratos


Rank: Lider


Nickname-ul celui reclamat : Xx.CRISTI.xX


Nivelul celui reclamat : 10


Motiv : Jignire usoare la adresa factiunii.


Dovada : http://imgur.com/ITRfeWQ


Share this post


Link to post
Share on other sites

Nick: Quick[BOMBARDIER]

 

Rank: 6

 

Nickname-ul celui reclamat : CooL.w0w

 

Nivelul celui reclamat : 16

 

Motiv : DM

 

Dovada : https://imgur.com/a/SIHTh

Nick: Quick[BOMBARDIER]

 

Rank: 6

 

Nickname-ul celui reclamat : Blue.w0w

 

Nivelul celui reclamat : 15

 

Motiv : DM

 

Dovada : https://imgur.com/a/SIHTh

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nickname: Achref.ISIS
Rank: 
The nickname of the perpetrator: milican
The level of the perpetrator : 35
Reason: dm 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

ick: RydenN

Rank: Lider 

Nickname-ul celui reclamat : .Lighten

Nivelul celui reclamat : 85

Motiv : Jigniri.

Dovada : O pun daca e cazul.

Edited by uS RydenN

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nick: RydenN

Rank: Lider 

Nickname-ul celui reclamat : Sneeky.BLT

Nivelul celui reclamat : 28

Motiv : Jigniri.

Dovada : O pun daca e cazul.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nick: RydenN

Rank: Lider 

Nickname-ul celui reclamat : CristyanN

Nivelul celui reclamat : 77

Motiv : Jigniri.

Dovada : O pun daca e cazul.

 

Nick: RydenN

Rank: Lider 

Nickname-ul celui reclamat : sKc

Nivelul celui reclamat : 24

Motiv : Jigniri.

Dovada : O pun daca e cazul.

 

Nick: RydenN

Rank: Lider 

Nickname-ul celui reclamat : platinum1947

Nivelul celui reclamat : 17

Motiv : Jigniri.

Dovada : O pun daca e cazul.

 

Nick: RydenN

Rank: Lider 

Nickname-ul celui reclamat : .Vlad.JR

Nivelul celui reclamat : 24

Motiv : Jigniri.

Dovada : O pun daca e cazul.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.