Jump to content

SF Police Department - Lista neagra / Blacklist


Arkady
 Share

Recommended Posts

a27XA7o.png

ROMANA:

Fiind un departament, pentru majoritatea situațiilor avem posibilitatea de a acorda wanted, dar există anumite momente când un jucător depășește limita bunului simț și jignește un membru sau facțiunea noastră. Pentru acești jucători care pătează numele facțiunii în diferite moduri există topicul Black List. Dacă voi, membrii departamentului considerați că trebuie să fie consemnați aici pentru faptele lor vă veți procura dovezi solide și veți posta în acest topic. Ei aflându-se aici își pierd dreptul de a face parte din San Fierro Police Departament.

 

Reguli generale:
 
1. Se vor putea adauga pe Black List jucatori de minim level 7, indiferent ca fac parte dintr-o factiune sau sunt civili.
2. Adaugarea unui jucator pe Black List se va face de catre membrii de rank 4+ si numai pe baza unei dovezi clare care va fi postata pe forum în topicul cu evidenta dovezilor pentru Black List. (sanctiuni: Faction Warn, Rank Down)
3. Inlaturarea unui jucator de pe Black List se va face de catre membrii de rank 4+ in cazul in care un jucator a fost adaugat gresit, înlaturarea jucatorilor fara motiv fiind sanctionata. (sanctiuni: Faction Warn, Rank Down)
5. Jucatorii pot fi pusi pe Black List cu 1 sau 2 avertismente în functie de situatie.
- Un avertisment: jigniri grave, în exces, care tind spre limbaj vulgar (atât la adresa membrilor, cât și la adresa facțiunii)
- Doua avertismente: limbaj vulgar, deranj excesiv a membrului cand isi face datoria sau la activitati.
6. Se va acorda cate un avertisment pentru fiecare abatere.
7. Jucatorii cu factiune aflati pe Black List au la dispozitie 72 de ore daca nu au cerere de inactivitate sa plateasca Black List sau vor fi demisi.
8. Plata Black List-ului se face pe website sau direct in joc prin comenzile specifice, fara a acorda respectivii bani unui membru din acea factiune.
9. Odata ce plata a fost efectuata jucatorul va fi inlaturat automat de pe Black List.
10. Membrii de factiune care cer sau accepta bani pentru Black List in loc sa informeze jucatorul sa foloseasca comenzile aferente va fi demis.
 
Reguli membrii rank 4+:
 
1. Aveti voie sa raspundeti oricand la cererile de Black List postate de colegii vostri.
2. Cand raspundeti la o cerere, faceti-o cu simt de raspundere.
3. Odata ce ati raspuns la o cerere, sunteti obligati sa il treceti pe jucatorul respectiv pe Black List daca este cazul.
4. Va puteti consulta intre voi sau chiar cu liderul in cazul unor cereri, evitati sa apelati la admini sau helperi.
5. Daca nu stiti sa raspundeti la o cerere, nu o faceti. Lasati un alt coleg de-al vostru sa o faca sau chiar pe lider.
6. Daca adaugati sau scoateti pe cineva aiurea de pe Black List veti fi sanctionati in conformitate cu regulile prezentate mai sus.
7. Daca cereti bani pentru ca cineva sa fie scos de pe Black List, veti fi sanctionati in conformitate cu regulile prezentate mai sus.
8. Sunteti obligati sa raspundeti cererii de Black List inainte de a trece respectivul jucator pe lista.
 
Preturi:
 
- Level 5-9 (1/2 avertismente) - 3.750$
- Level 5-9 (2/2 avertismente) - 7.500$
 
- Level 10-15 (1/2 avertismente) - 7.500$
- Level 10-15 (2/2 avertismente) - 15.000$
 
- Level 16+ (1/2 avertismente) - 15.000$

 

- Level 16+ (2/2 avertismente) - 30.000$

 

Model de postare:

 

• Nickname-ul tău:
• Level:
• Rank-ul tău:
• Nickname-ul și levelul celui reclamat:

• Bara RPG2 (mică) a celui reclamat:

• Motiv:
• O scurtă descriere a situației:
• Dovada (Screenshot/Video):

 

 

Engleza:

 

As a department, for most situations we have the opportunity to grant wanted, but there are certain times when a player exceeds the boundary of the common sense and offends a member or our faction. For these players that stain the name of the faction in different ways there is the Black List topic. If you, the department members believe that they need to be recorded here for their deeds, you will get solid evidence and post in this topic. They are here losing their right to be part of the San Fierro Police Department. General rules:

1. You will be able to add to the Black List players of minimum level 7, whether they are part of a faction or are civilians.

2. Adding a player to the Black List will be made by members of rank 4 + and only on the basis of a clear evidence that will be posted on the forum in the topic with evidence for the Black List. (Sanctions: Faction Warn, Rank Down)

3. The removal of a player from the Black List shall be made by members of rank 4 + If a player has been wrongly added, the removal of players without reason being sanctioned. (Sanctions: Faction Warn, Rank Down)

5. Players can be put on the Black List with 1 or 2 warnings depending on the situation.-A warning: slight or uneasy offending to the member or faction, confusing the limb to do his duty, kamikaze.-Two warnings: vulgar language, excessive disturbance of The member when doing his duty or activities.

6. A warning will be given for each deviation.

7. The faction players on the Black List have at their disposal 72 hours if they do not have an inactivity request to pay the Black List or they will be demisi.

8. The Black List payment is made on the website or directly in the game by specific orders, without giving the money to a member of that faction.

9. Once the payment has been made the player will be automatically removed from the Black List.

10. Faction members who ask or accept money for Black List instead of informing the player to use the related orders will be dismissed.

 

Members rules rank 4 +:

1. You are allowed to respond at any time to the Black List requests posted by your colleagues.

2. When you answer a request, do it with a sense of responsibility.

3. Once you have responded to a request, you are obliged to pass that player to the Black List if necessary.

4. You can consult between yourselves or even with the leader in case of requests, avoid calling on admins or helperi.

5. If you do not know how to answer a request, do not. Let another colleague of yours do it or even the leader.

6. If you add or remove someone from the Black List you will be sanctioned according to the rules outlined above.

7. If you ask for money for someone to be removed from the Black List, you will be sanctioned according to the rules outlined above.

8. You are obliged to answer the request of the Black List before passing that player to the list. Prices:

-Level 5-9 (1/2 warnings)-$3,750

-Level 5-9 (2/2 warnings)-$7,500

-Level 10-15 (1/2 warnings)-$7,500

-Level 10-15 (2/2 warnings)-$15,000-Level 16 + (1/2 warnings)-$15,000

-Level 16 + (2/2 warnings)-30,000 $

posting Model:

• your Nickname:

• Level:

• Your Rank:

• The Nickname and the level of the claimed:

• RPG2 bar (MIC) of the claimed:

• Reason:

• A brief description of the situation:

• Proof (Screenshot/Video):

Edited by CosmiBY
Regulament nou.
Link to comment
Share on other sites

• Nickname-ul tău: TheSpecialOne
• Level: 15
• Rank-ul tău: Officer(1)
• Nickname-ul și levelul celui reclamat: Gabi_Big_BoSs - nivel6.

• Bara RPG2 (mică) a celui reclamat: Gabi_Big_BoSs.png

• Motiv: Limbaj vulgar.
• O scurtă descriere a situației: Depasise limita de viteza, iar eu am mers dupa el pentru a-l soma. Dupa seria de 3 somatii el opreste si imi raspunde cu un limbaj vulgar.
• Dovada (Screenshot/Video): http://i.imgur.com/97tR3Da.png

Link to comment
Share on other sites

• Nickname-ul tău: Kristi72
• Level: 47
• Rank-ul tău: Chief
• Nickname-ul și levelul celui reclamat:

• Bara RPG2 (mică) a celui reclamat: AdrianGTX.png

• Motiv: Injuri membri.
• O scurtă descriere a situației: Am primit PM cu aceasta dovada. Va fi adaugat pe BL cu 1/2.
• Dovada (Screenshot/Video):
http://imgur.com/a/3kIlr

Link to comment
Share on other sites

• Nickname-ul tău:EdyTzzu
• Level:47
• Rank-ul tău:
SFPD Detective (2)
• Nickname-ul și levelul celui reclamat:Lucasweee -nivel 8

• Bara RPG2 (mică) a celui reclamat: Lucasweee.png

• Motiv:DM
• O scurtă descriere a situației:Mergeam si a inceput sa faca DM pe mine.
• Dovada (Screenshot/Video) Dovada

Edited by LORD EdyTzzu
Link to comment
Share on other sites

• Nickname-ul tău: IonutJr..
• Level: 70
• Rank-ul tău: 5
• Nickname-ul și levelul celui reclamat: maricaval

• Bara RPG2 (mică) a celui reclamat: MariCaval.png

• Motiv: Ma injura fara motiv.
• O scurtă descriere a situației: Eram dupa no drept si imi da sms si incepe sa ma injure.
• Dovada (Screenshot/Video):
http://imgur.com/a/Gr04l

Link to comment
Share on other sites

• Nickname-ul tău: Catalin01.
• Level:46
• Rank-ul tău:5
• Nickname-ul și levelul celui reclamat: Mielutul - nivel 12

• Bara RPG2 (mică) a celui reclamat: Mielutu.png

• Motiv: Dm.
• O scurtă descriere a situației: Eram cu /gro si imi da kill, alte explicati nu avem.
• Dovada (Screenshot/Video):http://imgur.com/a/xRqZC.

Link to comment
Share on other sites

Nickname-ul tău : []Florin.xD
• Level : 82
• Rank-ul tău : 3
• Nickname-ul și levelul celui reclamat : FloRin21 , level 54

• Bara RPG2 (mică) a celui reclamat : FloRin21.png

• Motiv : M-a omorat
• O scurtă descriere a situației : Eram afk si cand am intrat scria ca m-a omorat.
• Dovada (Screenshot/Video) :
http://imgur.com/a/ye6OT

Link to comment
Share on other sites

• Nickname-ul tău: .PuNNcT

• Level: 35
• Rank-ul tău: 3
• Nickname-ul și levelul celui reclamat: Furby, level 26.

• Bara RPG2 (mică) a celui reclamat: Furby.png

• Motiv: DM pe membrul SFPD, eu.
• O scurtă descriere a situației: M-a omorat in timp ce voiam sa fac quest.
• Dovada (Screenshot/Video):
http://imgur.com/a/aYHh6

Link to comment
Share on other sites

• Nickname-ul tău:IonutJr..
• Level:71
• Rank-ul tău:5
• Nickname-ul și levelul celui reclamat:AGENT007 Level 43

• Bara RPG2 (mică) a celui reclamat: AGenT007.png

• Motiv:DM
• O scurtă descriere a situației:Eram la cnn ls cu /fall si a inceput sa dea in mine
• Dovada (Screenshot/Video):
http://imgur.com/a/2NxcJ

Edited by LORDIonutJr
Link to comment
Share on other sites

• Nickname-ul tău:[]Florin.xD
• Level:82
• Rank-ul tău:3
• Nickname-ul și levelul celui reclamat:
[RW]Paulinho,level 116

• Bara RPG2 (mică) a celui reclamat: Paulinho.png

• Motiv:M-a omorat
• O scurtă descriere a situației:Eram in casa si vroiam sa ma pun sleep si el m-a omorat.
• Dovada (Screenshot/Video):
http://imgur.com/a/CGmZG

Link to comment
Share on other sites

• Nickname-ul tău:IonutJr..
• Level:71
• Rank-ul tău:5
• Nickname-ul și levelul celui reclamat:XxBlood,Level 21

• Bara RPG2 (mică) a celui reclamat: XxBlood.png

• Motiv:DM
• O scurtă descriere a situației:Eram pe munte sa iau si eu cadou si ma omorat.
• Dovada (Screenshot/Video):
http://imgur.com/a/n4ntc


• Nickname-ul tău:IonutJr..
• Level:71
• Rank-ul tău:5
• Nickname-ul și levelul celui reclamat:MirciulicaMEZIL ,Level 8

• Bara RPG2 (mică) a celui reclamat: MirciulicaMezil.png

• Motiv:DM
• O scurtă descriere a situației:Eram pe jos sa caut si eu o masina si a inceput sa dea cu pumni in mine.
• Dovada (Screenshot/Video):
http://imgur.com/a/chCh4

Link to comment
Share on other sites

• Nickname-ul tău:[]Florin.xD
• Level:83
• Rank-ul tău:3
• Nickname-ul și levelul celui reclamat:
k0bee,level 94

• Bara RPG2 (mică) a celui reclamat: k0bee.png

• Motiv:DM
• O scurtă descriere a situației:Aveam si eu ceva treaba si el a venit si m-a omorat.
• Dovada (Screenshot/Video):
http://imgur.com/a/EjmG6

Edited by Suhan
Link to comment
Share on other sites

• Nickname-ul tău:IonutJr..
• Level:71
• Rank-ul tău:5
• Nickname-ul și levelul celui reclamat:
=ParaziTii188=,Level 52

• Bara RPG2 (mică) a celui reclamat: =ParaziTii188=.png

• Motiv:DM
• O scurtă descriere a situației:Am trecut prin angel si a inceput sa faca dm pe mine.
• Dovada (Screenshot/Video):
http://imgur.com/a/nwQkp

Link to comment
Share on other sites

• Nickname-ul tău:IonutJr..
• Level:71
• Rank-ul tău:5
• Nickname-ul și levelul celui reclamat:
Hi.Im.Dolan,Level 30

• Bara RPG2 (mică) a celui reclamat: Hi.Im.Dolan.png

• Motiv:Drive-By
• O scurtă descriere a situației:Mergeam pe jos si a inceput sa faca Drive-By
• Dovada (Screenshot/Video):
http://imgur.com/a/LwT0J

Link to comment
Share on other sites

​Nickname-ul tau : .Michel.212

Level : 40

Rank-ul tau : 3

Nickname-ul si levelul celui reclamat : Dere , level 28

Bara RPG2 (mica) a celui reclamat : DeRe.png

​Motiv : DM

O scurta decriere a situatiei : Il asteptam pe un prieten,iar el a facut DM.

Dovada (Screenshot/video) :

Link to comment
Share on other sites

• Nickname-ul tău:[]Florin.xD
• Level:84
• Rank-ul tău:3
• Nickname-ul și levelul celui reclamat:
[TSG]NicKoLaS,level 4

• Bara RPG2 (mică) a celui reclamat: NicKoLaS.png

• Motiv:Eram la Cazino sa fac dice si el m-a omorat.
• O scurtă descriere a situației:Pai eu eram la Cazino si cautam un player pentru dice si el a venit si m-a omorat cu pumnii.
• Dovada (Screenshot/Video):

Link to comment
Share on other sites

• Nickname-ul tău:FloRin[.ZEW.]
• Level:85
• Rank-ul tău:3
• Nickname-ul și levelul celui reclamat:
SkiPPeR.eXe

• Bara RPG2 (mică) a celui reclamat: SkiPPeR.eXe.png

• Motiv:DM aiurea
• O scurtă descriere a situației:Eu eram pe aero LV cu masina si el a tras cu arma de tip deagle in masina.
• Dovada (Screenshot/Video):

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.