Jump to content

Miss & Mister B-Zone Editia 11 a început. Înscrierile se fac aici

Recrutăm designeri audio și video. Aplicați aici

Recrutăm designeri grafici. Aplicați aici

 

VaLy ToV

Paramedics - Seiful Facțiunii / Safe Faction

Recommended Posts

01qSH6k.png

 ro32.pngAici membrii facțiunii vor posta dovada că au plătit amenzile primite.

 


 

Model de postare

 • Nume:
 • Rank:
 • Suma:
 • Amendat de:
 • Motiv:
 • Dovada plății:

 

 

 • Lista amenzilor interne
 1. AFK intrare HQ (interior/exterior) - $10.000
 2. Mașină personală parcată în curtea HQ-ului - $15.000/mașină
 3. Deținere wanted la ședință - $30.000
 4. Deranjarea ușoară a unei activități - $15.000 *
 5. AFK la ședință sau activitate - $25.000 *
 6. Insubordonare organizator activitate - $20.000 *
 7. Acordarea serviciilor fără cerința jucătorului - $25.000
 8. Spam cu mesaje informative despre serviciile Paramedics - $15.000 *
 9. Preluarea apelurilor în timpul unui test practic - $30.000 *
 10. Folosirea comenzii /fvr informa membrii (se aplică și pentru nerespectarea timpului)- $15.000 *
 11. Spam/Caps Lock ON pe chat-ul facțiunii - $30.000 *
 12. Intarziere la sedinta - 50,000$

 

Precizări:

*amenzile pot fi acordate de către un membru de rank 5+ în topicul Paramedics - Sancțiuni / Sanctions,

*aveți la dispoziție 48 ore să achitați amenzile, deci trebuie să vizitați zilnic topicul pentru sancțiuni,

*termenul de 48 ore începe după postarea acesteia în topicul respectiv (se acceptă o marjă de +30/60 minute),

*pentru întârzierea plății unei amenzi, sunteți sancționat cu FactionWarn,

*amenda rămâne vallabilă după primirea sancțiunii pentru întârziere și se reia termenul de 48 ore,

*în dovadă trebuie să apară numele dvs, server-ul, ora și data (și /timestamp) și pe chat mesajul prin care se dovedește depozitarea banilor,

*în cazul donațiilor, se trece textul "Donație" la randul pentru motiv, iar la "Amendat de" se lasă liber,

*amenzile ce conțin caracterul '*', se dublează la fiecare abatere făcută într-un interval scurt de timp (max 48 ore),

*aici sunt trecute doar amenzile, unele sancțiuni pot conține și Avertisment Verbal sau FactionWarn,

*amenzile nepostate în decursul a 48 ore nu mai sunt valabile,

 

 

uk32.pngHere the members of the faction will prove that they have paid the fines received.

 

 

Posting template

 •     Name:
 •     Rank:
 •     The amount:
 •     Amended by:
 •     Reason:
 •     Proof of payment:

 

 •     List of internal fines
 1.     AFK Entry HQ (Indoor / Outdoor) - $10,000
 2.     Personal car parked in the yard of the HQ - $15,000 / car
 3.     Wanted detention at the hearing - $30,000
 4.     Slight disturbance of an activity - $15,000 *
 5.     AFK at a meeting or activity - $25,000 *
 6.     Activity Organizer Insubordination - $20,000 *
 7.     Provision of services without player requirement - $ 25,000
 8.     Spam with informative messages about Paramedics services - $15,000 *
 9.     Answering calls during a practical test - $30,000 *
 10.     Using the / fvr command informs members - $15,000 *
 11.     Spam / Caps Lock ON on Faction Chat - $30,000 *
 12. Delay at meeting - 50,000$

 

Specifications:

* fines can be granted by a rank 5+ member in the topic Paramedics - Sanctions / Sanctions.

* you have 48 hours to pay the fines, so you must visit the sanctions topic daily.

* the 48-hour period starts after its posting on the topic (a margin of +30/60 minutes is accepted).

* for delaying payment of a fine, you are penalized with FactionWarn,

* the fine remains valid after receiving the penalty for delay and the 48-hour term is resumed.

* your name, server, time and date (and / timestamp) and the message whereby the money deposit is proven, must appear.

* in the case of donations, the text "Donation" in turn for the reason is passed, and "Amended by" is left free.

* the fines containing the character '*' are doubled for each deviation made in a short period of time (max 48 hours).

* only fines are passed here, some penalties may also include Verbal Warning or FactionWarn.

* fines not paid within 48 hours are no longer valid.

Edited by South MAff96
Modificare topic.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nick: .VaLy
Data sanctionarii: 05.05.2016
A fost sanctionat membrul cu o amenda in valoare de:N.Catalin cu 10.000$
Motiv: Intarziere sedinta
Dovada: Topicul cu sedinte si activitati

 

Nick: .VaLy

Data sanctionarii: 05.05.2016
A fost sanctionat membrul cu o amenda in valoare de:Cedry2k. cu 10.000$

Motiv: Intarziere sedinta.
Dovada: Topicul cu sedinte si activitati.

 

Nick: .VaLy

Data sanctionarii: 05.05.2016
A fost sanctionat membrul cu o amenda in valoare de
:xMada cu 10.000$

Motiv: Intarziere sedinta.
Dovada: Topicul cu sedinte si activitati.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

wrong

Edited by Tovarasu LucyanTeq99

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nick: Sattine

Data sanctionarii: 14.05.2016
A fost sanctionat membrul cu o amenda in valoare de
:
Kimiko cu 10.000$

Motiv: Intarziere sedinta.
Dovada: Topicul cu sedinte si activitati.

Nick: Sattine

Data sanctionarii: 14.05.2016
A fost sanctionat membrul cu o amenda in valoare de
:
Adelin245 cu 10.000$

Motiv: Intarziere sedinta.
Dovada: Topicul cu sedinte si activitati.

Edited by Sattine nWo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nick: Kimiko
Rank: Paramedic (2)
Amenda: 10.000$ pentru intarziere sedinta.
Dovada:
AICI!

Edited by BeeTee ZEW

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nick: Sattine

Data sanctionarii: 28.05.2016
A fost sanctionat membrul cu o amenda in valoare de
: N.Catalin[ToV] cu 10.000$

Motiv: Intarziere sedinta.
Dovada: Topicul cu sedinte si activitati.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nick: Sattine

Data sanctionarii: 19.06.2016
A fost sanctionat membrul cu o amenda in valoare de
: BadDarck cu 10.000$

Motiv: Intarziere sedinta.
Dovada: Topicul cu sedinte si activitati.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nick: LucyanTeq99

Data sanctionarii: 02.08.2016
A fost sanctionat membrul cu o amenda in valoare de: 5.000$
Motiv: AFK la sedinta
Dovada: http://imgur.com/a/8Rlr1

Edited by Tovarasu LucyanTeq99

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.