Jump to content

WOTM luna August a început. Detalii aici

Recrutăm Designeri Audio și Video. Detalii aici

psoN

News Reporters - Seiful facțiunii și Amenzi / Faction's safe and Tickets

Recommended Posts

In acest topic, membrii pot vedea amenzi si suma lor. De asemenea, orice tip de depozit in seif va fi postat aici, precum si orice retragere a unei sume de bani de catre lider. 

 

Lista amenzilor:

- Intarziatul la o sedinta sau la o activitate obligatorie. - $50.000 AV.

- Spam / Caps pe /f (minim 2-3 replici in care se vede clar ca acesta face Spam, respectiv minim 2-3 replici in care acesta foloseste CAPS)- $50.000

- Vorbitul aiurea pe /f in timpul anunturilor gratuite fara a participa la sesiunea respectiva (2-3 replici in care reiese ca acesta vorbeste intentionat) - $25.000

- Parcarea masinilor in curtea HQ-ului astfel incat sa deranjeze circulatia vehiculelor factiunii. - $25.000

- Statul AFK la o sedinta sau la o activitate. - $10.000

- FVR neanuntat - $50.000

- Spam facut de catre un reporter unui coleg in timp ce acesta isi face raportul - 30.000k la prima abatere, iar daca continua FW

- Doua greseli la AG - $25.000

 

Altele:

    Daca membrul respectiv foloseste CAPS intentionat, acesta poate fi sanctionat. Cuvintele care sunt formate din cateva litere (DA, NU, LSSI, SFSI LVPD etc.) nu se iau in considerare. In cadrul unei activitati, organizatorul si ajutoarele pot folosi CAPS si pot face SPAM pentru a atrage atentia. Subliderii factiunii nu vor primi amenzi pentru CAPS si SPAM decat atunci cand se abuzeaza. Liderul nu primeste amenzi.

 

Model de postare al oricarui depozit in seif:

 

 • Nume:
 • Rang:
 • Suma depusa:
 • Motivul depunerii (donatie, amenda, altul):
 • Dovada:
 • Alte detalii:

 

 

 

 

 

  In this topic, members can see their fines and amount. Also, any type of deposit in the safe will be posted here, as well as any withdrawal of a sum of money by the leader.

 

The list of the tickets:

- Delayed at a mandatory meeting or activity. - $50,000 + AV.
- Spam / Caps on / f (minimum 2-3 replicas where it is clear that it does Spam, respectively minimum 2-3 replicas where it uses CAPS) - $50,000
- The talk went crazy on / f during the free announcements without participating in the respective session (2-3 replies in which it appears that he speaks - intentionally) - $25,000
- Parking the cars in the courtyard of the HQ so as to disturb the movement of the vehicles of the faction. - $25,000
- AFK state at a meeting or at an activity. - $10,000
- Unannounced FVR - $50,000

- Spam done by a reporter to a colleague while he makes his report - 30,000k at the first deviation, and if FW continues

 

Exemplary of posting any deposit in the safe:

- Name:

- Rank:

- Amount deposited:

- Reason of depositing (donation, fine, other):

- Evidence:

 

 

Edited by Ailime
adaugare amenda

Share this post


Link to post
Share on other sites

Suma de $39.555 a fost retrasa din seif. Acestia vor fi transferati in contul domnului Local Editor Kopgee ca urmare a indeplinirii ''misiunii saptamanii''. 

 

Sold actual: $531.000

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Nume: Juve
 • Rang: Network Director
 • Amenda: $3.000 - greseala minora la gratuite (''tampa'' cu minuscula)
 • Membrul amendat: Dani
 • Dovezi:  http://imgur.com/a/FjeCY
 • Alte detalii: -

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Nume: dani
 • Rang: 1
 • Suma depusa: $3069
 • Motivul depunerii (donatie, amenda, altul): amenda
 • Dovada: http://imgur.com/a/wBfEE
 • Alte detalii:ti-am lasat de o cafea

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Nume: dani
 • Rang: 1
 • Suma depusa: $15.666
 • Motivul depunerii (donatie, amenda, altul): donatie obligatorie
 • Dovada: http://imgur.com/a/7Lb5o
 • Alte detalii: hai gata ca nu mai am bani

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Name: Juve
 • Rank: Network Director
 • Fine: Minor mistake (1-2 caracters) when publishing the free announcements/ inteviews. - $3.000 / mistake.
 • Fined member: Peleg
 • Evidence: http://imgur.com/a/63MXm
 • Other details: @Peleg VODA

 

 • Nume: Juve
 • Rang: Network Director
 • Amenda: Utilizarea chatului factiunii intre xx:55 si xx:05 pentru chestiuni ce nu au legatura cu anunturile gratuite sau care nu sunt urgente. - $10.000
 • Membrul amendat: Khaski
 • Dovezi: http://imgur.com/a/Noq1k
 • Alte detalii:

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Nume:Khaski
 • Rang:5
 • Amenda:
 • AFK in spawn point la intrare / iesire in sediu. - $10.000
 • Membrul amendat: Speedy
 • Dovezi: http://imgur.com/a/N9WSy
 • Alte detalii: Scuze, Speedy.

 

 

       

 • Nume: Khaski
 • Rang: 5
 • Suma depusa: 10.696$
 • Motivul depunerii (donatie, amenda, altul): Amenda
 • Dovada: http://imgur.com/a/EJc8e
 • Alte detalii: -

 

   

Edited by Khaski RPG

Share this post


Link to post
Share on other sites
 •  

  Name:Peleg.Jr

  Rank:2

  Amount deposited:3.000$

  Reason of depositing (donation, fine, other):fine

  Evidence: http://imgur.com/a/mmKX8

  Other details: sry Mr.English :*

Share this post


Link to post
Share on other sites

Name: Juve[VODA]

Rank: Network Director

Fine: [/sleep] in the dormitory of the headquarter anywhere else but on a bed. - $5.000

Fined member: [HG]Peleg.Jr

Evidence: http://imgur.com/a/ZsHVn

Other details: @Peleg VODA I told all of you for 3 days on /fmotd to check Important Announcements and tickets. Be careful!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Name: Peleg.Jt

Rank: 2 

Amount deposited: sleep not on bed in HQ

Reason of depositing (donation, fine, other): fine 

Evidence: http://imgur.com/a/YXIxr

Other details: thanks for care about me, my back send pwp.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Nume:Khaski
 • Rang:5
 • Amenda: Utilizarea chatului factiunii intre xx:55 si xx:05 pentru chestiuni ce nu au legatura cu anunturile gratuite sau care nu sunt urgente. - $10.000
 • Membrul amendat:Dani
 • Dovezi: http://imgur.com/a/auGHi
 • Alte detalii:

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Nume: Juve
 • Rang: Network Director
 • Amenda: greseala minora (1-2 caractere) la anunturile gratuite / interviuri. - $3.000 / greseala.
 • Membrul amendat: [RBK]Dani
 • Dovezi:  http://imgur.com/a/58Gew
 • Alte detalii: -
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Nume: dani
 • Rang: 1
 • Suma depusa: $13.000
 • Motivul depunerii (donatie, amenda, altul): 2x amenzi
 • Dovada: http://imgur.com/a/b7JMW
 • Alte detalii: fivar amenzile,
1. La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul.
2. Şi pământul era netocmit şi gol. Întuneric era deasupra adâncului şi Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor.
3. Şi a zis Dumnezeu: "Să fie lumină!" Şi a fost lumină.
4. Şi a văzut Dumnezeu că este bună lumina, şi a despărţit Dumnezeu lumina de întuneric.
5. Lumina a numit-o Dumnezeu ziuă, iar întunericul l-a numit noapte. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua întâi.
6. Şi a zis Dumnezeu: "Să fie o tărie prin mijlocul apelor şi să despartă ape de ape!" Şi a fost aşa.
7. A făcut Dumnezeu tăria şi a despărţit Dumnezeu apele cele de sub tărie de apele cele de deasupra tăriei.
8. Tăria a numit-o Dumnezeu cer. Şi a văzut Dumnezeu că este bine. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a doua.
9. Şi a zis Dumnezeu: "Să se adune apele cele de sub cer la un loc şi să se arate uscatul!" Şi a fost aşa. şi s-au adunat apele cele de sub cer la locurile lor şi s-a arătat uscatul.
10. Uscatul l-a numit Dumnezeu pământ, iar adunarea apelor a numit-o mări. Şi a văzut Dumnezeu că este bine.
11. Apoi a zis Dumnezeu: "Să dea pământul din sine verdeaţă: iarbă, cu sămânţă într-însa, după felul şi asemănarea ei, şi pomi roditori, care să dea rod cu sămânţă în sine, după fel, pe pământ!" Şi a fost aşa.
12. Pământul a dat din sine verdeaţă: iarbă, care face sămânţă, după felul şi după asemănarea ei, şi pomi roditori, cu sămânţă, după fel, pe pământ. Şi a văzut Dumnezeu că este bine.
13. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a treia.
14. Şi a zis Dumnezeu: "Să fie luminători pe tăria cerului, ca să lumineze pe pământ, să despartă ziua de noapte şi să fie semne ca să deosebească anotimpurile, zilele şi anii,
15. Şi să slujească drept luminători pe tăria cerului, ca să lumineze pământul. Şi a fost aşa.
16. A făcut Dumnezeu cei doi luminători mari: luminătorul cel mai mare pentru cârmuirea zilei şi luminătorul cel mai mic pentru cârmuirea nopţii, şi stelele.
17. Şi le-a pus Dumnezeu pe tăria cerului, ca să lumineze pământul,
18. Să cârmuiască ziua şi noaptea şi să despartă lumina de întuneric. Şi a văzut Dumnezeu că este bine.
19. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a patra.
20. Apoi a zis Dumnezeu: "Să mişune apele de vietăţi, fiinţe cu viaţă în ele şi păsări să zboare pe pământ, pe întinsul tăriei cerului!" Şi a fost aşa.
21. A făcut Dumnezeu animalele cele mari din ape şi toate fiinţele vii, care mişună în ape, unde ele se prăsesc după felul lor, şi toate păsările înaripate după felul lor. Şi a văzut Dumnezeu că este bine.
22. Şi le-a binecuvântat Dumnezeu şi a zis: "Prăsiţi-vă şi vă înmulţiţi şi umpleţi apele mărilor şi păsările să se înmulţească pe pământ!
23. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a cincea.
24. Apoi a zis Dumnezeu: "Să scoată pământul fiinţe vii, după felul lor: animale, târâtoare şi fiare sălbatice după felul lor". Şi a fost aşa.
25. A făcut Dumnezeu fiarele sălbatice după felul lor, şi animalele domestice după felul lor, şi toate târâtoarele pământului după felul lor. Şi a văzut Dumnezeu că este bine.
26. Şi a zis Dumnezeu: "Să facem om după chipul şi după asemănarea Noastră, ca să stăpânească peştii mării, păsările cerului, animalele domestice, toate vietăţile ce se târăsc pe pământ şi tot pământul!"
27. Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie.
28. Şi Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: "Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l supuneţi; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului, peste toate animalele, peste toate vietăţile ce se mişcă pe pământ şi peste tot pământul!"
29. Apoi a zis Dumnezeu: "Iată, vă dau toată iarba ce face sămânţă de pe toată faţa pământului şi tot pomul ce are rod cu sămânţă în el. Acestea vor fi hrana voastră.
30. Iar tuturor fiarelor pământului şi tuturor păsărilor cerului şi tuturor vietăţilor ce se mişcă pe pământ, care au în ele suflare de viată, le dau toată iarba verde spre hrană. Şi a fost aşa.
31.

Şi a privit Dumnezeu toate câte a făcut şi iată erau bune foarte. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a şasea.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Nume:Khaski
 • Rang:5
 • Amenda: 
 • Utilizarea chatului factiunii intre xx:55 si xx:05 pentru chestiuni ce nu au legatura cu anunturile gratuite sau care nu sunt urgente. - $10.000
 • Membrul amendat: Dani
 • Dovezi: http://imgur.com/a/r7mHk
 • Alte detalii:

 

      

 • Nume:Khaski
 • Rang:5
 • Amenda: 
 • Utilizarea chatului factiunii intre xx:55 si xx:05 pentru chestiuni ce nu au legatura cu anunturile gratuite sau care nu sunt urgente. - $10.000
 • Membrul amendat: Speedy
 • Dovezi:  http://imgur.com/a/PHgXv
 • Alte detalii: 

 

Edited by Khaski RPG

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Nume: dani
 • Rang: 1
 • Suma depusa: $10.000
 • Motivul depunerii (donatie, amenda, altul): amenda
 • Dovada:http://imgur.com/a/F25wF
 • Alte detalii: fivar amenzile,
1. Aşa s-au făcut cerul şi pământul şi toată oştirea lor.
2. Şi a sfârşit Dumnezeu în ziua a şasea lucrarea Sa, pe care a făcut-o; iar în ziua a şaptea S-a odihnit de toate lucrurile Sale, pe care le-a făcut.
3. Şi a binecuvântat Dumnezeu ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că într-însa S-a odihnit de toate lucrurile Sale, pe care le-a făcut şi le-a pus în rânduială.
4. Iată obârşia cerului şi a pământului de la facerea lor, din ziua când Domnul Dumnezeu a făcut cerul şi pământul.
5. Pe câmp nu se afla nici un copăcel, iar iarba de pe el nu începuse a odrăsli, pentru că Domnul Dumnezeu nu trimisese încă ploaie pe pământ şi nu era nimeni ca să lucreze pământul.
6. Ci numai abur ieşea din pământ şi umezea toată faţa pământului.
7. Atunci, luând Domnul Dumnezeu ţărână din pământ, a făcut pe om şi a suflat în faţa lui suflare de viaţă şi s-a făcut omul fiinţă vie.
8. Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit, şi a pus acolo pe omul pe care-l zidise.
9. Şi a făcut Domnul Dumnezeu să răsară din pământ tot soiul de pomi, plăcuţi la vedere şi cu roade bune de mâncat; iar în mijlocul raiului era pomul vieţii şi pomul cunoştinţei binelui şi răului.
10. Şi din Eden ieşea un râu, care uda raiul, iar de acolo se împărţea în patru braţe.
11. Numele unuia era Fison. Acesta înconjură toată ţara Havila, în care se află aur.
12. Aurul din tara aceea este bun; tot acolo se găseşte bdeliu şi piatra de onix.
13. Numele râului al doilea este Gihon. Acesta înconjură toată ţara Cuş.
14. Numele râului al treilea este Tigru. Acesta curge prin fata Asiriei; iar râul al patrulea este Eufratul.
15. Şi a luat Domnul Dumnezeu pe omul pe care-l făcuse şi l-a pus în grădina cea din Eden, ca s-o lucreze şi s-o păzească.
16. A dat apoi Domnul Dumnezeu lui Adam poruncă şi a zis: "Din toţi pomii din rai poţi să mănânci,
17. Iar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit!
18. Şi a zis Domnul Dumnezeu: "Nu este bine să fie omul singur; să-i facem ajutor potrivit pentru el".
19. Şi Domnul Dumnezeu, Care făcuse din pământ toate fiarele câmpului şi toate păsările cerului, le-a adus la Adam, ca să vadă cum le va numi; aşa ca toate fiinţele vii să se numească precum le va numi Adam.
20. Şi a pus Adam nume tuturor animalelor şi tuturor păsărilor cerului şi tuturor fiarelor sălbatice; dar pentru Adam nu s-a găsit ajutor de potriva lui.
21. Atunci a adus Domnul Dumnezeu asupra lui Adam somn greu; şi, dacă a adormit, a luat una din coastele lui şi a plinit locul ei cu carne.
22. Iar coasta luată din Adam a făcut-o Domnul Dumnezeu femeie şi a adus-o la Adam.
23. Şi a zis Adam: "Iată aceasta-i os din oasele mele şi carne din carnea mea; ea se va numi femeie, pentru că este luată din bărbatul său.
24. De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu femeia sa şi vor fi amândoi un trup.
25.

Adam şi femeia lui erau amândoi goi şi nu se ruşinau.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Nume: Speedy
 • Rang: 2
 • Suma depusa: $10.000
 • Motivul depunerii (donatie, amenda, altul): Amendă că păi cum altceva.
 • Dovada: http://imgur.com/a/NeGdU
 • Alte detalii: Nici la scoala nu am asa mari restrictii :)) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Nume: Khaski
 • Rang: 5
 • Amenda:
 • Utilizarea chatului factiunii intre xx:55 si xx:05 pentru chestiuni ce nu au legatura cu anunturile gratuite sau care nu sunt urgente. - $10.000
 • Membrul amendat: Stevie
 • Dovezi: http://imgur.com/a/3muMm
 • Alte detalii:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nume: Stevie

Rang: Intern (1)

Suma depusa: $10,000

Motivul depunerii (donatie, amenda, altul): Amenda

Dovada: http://imgur.com/a/HaDiG

Alte detalii: -

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Nume: Khaski
 • Rang:5
 • Amenda:Spam / Caps Lock on pe [/f] - $15.000.
 • Membrul amendat:Juvinho
 • Dovezi: http://imgur.com/a/8gPrr
 • Alte detalii:

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Nume:JUvinho
 • Rang:3
 • Suma depusa:$15.000
 • Motivul depunerii (donatie, amenda, altul):amenda
 • Dovada:http://imgur.com/a/CPRVh
 • Alte detalii:linie

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 
 • Rang: Network Director
 • Amenda: $6.000 (Greseala minora (1-2 caractere) la anunturile gratuite / interviuri. - $3.000 / greseala.)
 • Membrul amendat: David[JUNIOR][BTD]
 • Dovezi: http://imgur.com/a/VWjWf
 • Alte detalii: -

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Nume: David[JUNIOR]
 • Rang:3
 • Suma depusa:6000
 • Motivul depunerii (donatie, amenda, altul): Charity. (glm amenda de la "el patron")
 • Dovada: Ia cu pita.  http://imgur.com/a/2g01r 
 • Alte detalii: Banii din concurs i-am dat aici xd.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.