Jump to content
Sign in to follow this  
Battlelord

LV Police Departament - Amenzi / Tickets

Recommended Posts

        Untitled-1.png 

 

 

1923524091_imageproxy(3).png.f67edbc7b3f11fa1746581646d935dca.png

 

Aici se vor posta dovezile pentru amenzile legate de încălcarea regulilor de circulație sau a chatului pentru membri LV Police Departament:

 

Atunci când un polițist încalcă regulile de circulație sau regulile chatului, acesta o să fie sancționat cu o amendă în funcție de fapta comisă, iar în cazul în care nu o achita în decurs de 24 de ore o să fie sancționat cu Faction Warn.

  

De asemenea aveti 24 de ore de la crearea unei reclamatii in numele vostru sa achitati amenda in depozitul factiuni. (Faction Warn)

 

Sistem de amenzi în joc:

- Amenzile pot fi oferite de lider/subliderii membrilor.

- Un jucător poate primi mai multe amenzi simultan.

- La acordarea amenzii liderul/subliderii vor trece atât motivul cât și suma concretă și corectă pentru amendă.

- Amenzile vor fi listate pe comanda /fines împreună cu numele jucătorului amendat, cât are de plătit, până când și de ce.

- Dacă jucătorul nu plătește amenda în 48 de ore va figura cu amenda neplătită, moment în care liderul trebuie să-l sancționeze manual cu Faction Warn.

- Există inclusiv opțiunea de ștergere a unei amenzi de pe /fines în cazul în care s-a greșit amenda din variate motive.

- Amenzile dispar din listă dacă sunt șterse sau plătite.

- Banii de pe amenzi intră direct în seiful facțiunii.

 

Prețul amenzilor pentru încălcarea regulilor:

 

- Parcatul neregulamentar - 1.440$

- Condus neregulamentar - 1.200$ 

- Folosirea hidraulicelor pe un drum public - 480$

- Folosirea de NOS - 960$

- Depasire viteza legala intre 50-100km/h - (Platiti amenda politistului)

- Depasire viteza legala peste 100km/h - (Platiti amenda politistului)

- Headlights off (Faruri oprite) - 1.440$

- Mers pe partea carosabila - 720$

 

- Folosirea comenzii /fvr fără informarea membrilor pe /r - 20.000$

- Perturbarea ușoară a unei activități sau ședințe - 30.000$

- Spam-ul (prima abatere) sau Caps Lock-ul ON pe chat-ul facțiunii - 30.000$

Primirea unui apel telefonic în timpul ședinței / activități - 25.000$

 

Model de postare:

Nume:

Rang :

Dovada la /fdeposit sau /accept ticket:

Link catre reclamatie(daca exista):

 

 

1743255812_imageproxy(4).png.5c19e034335865b0d3ae69a8d71c2375.png
 

Here you will post evidence for fines relating to the infringement of rules of traffic or for chat rules for LV Police Departament members:

 

When a COP breakes a traffic rule or chat rules, he will be sanctioned with a fine according to the deed committed, and if is not paid within 24 hours will be sanctioned with Faction Warn.

 

Also you have 24 hours to pay the fine if you were posted. (Faction Warn)

  

Ingame fines system:

- Fines can be given by leaders/subleaders to members using /members.

- A player can receive multiple fines.

- When giving a fine the leader/subleader will input the correct reason and sum of money [do not use stupid reasons, you will get punished].

- Fines will be listed on /fines together with the name of the fined player, how much he has to pay, until and why.

- If the player doesn't pay the fine in 48 hours it will show up as unpaid, moment in which the leader will have to manually punish the player with a Faction Warn.

- There is also the option to delete a fine from the /fines list if it got given by mistake for some reason.

- Fines get stop showing in the list if they get deleted or get paid.

- The money from these fines goes directly into the faction safe.

 

The PRICE of FINES for violating traffic rules:

 

Parking irregularly- 1.440$

Driven illegally- 1.200$

Using hydraulics on a public highway - 480$

Using NOS - 960$

Exceeding the legal speed between 50-100 km/h (Pay the ticket at cop road)

Exceeding the legal speed over 100 km/h (Pay ticket at cop road)

Headlights off (Faruri oprite) - 1.440$

Went on a carriageway - 720$

 

- Using the /fvr command without informing the members on /r - 20.000$

- Slight disruption of an activity or meeting - 30.000$

- Spam (first deviation) or Caps Lock ON on Faction Chag - 30.000$

- Receiving a phone call durint the meeting / activity - 25.000$

 

Posting model:

Nick :

Rang :

Proof at/fdeposit or/accept ticket:

Link to the complaint (if any):

 

                                                                                                                                                                                            Designed by Ed[w]ard. & Scotocell

 

Edited by E d w a r d
Schimbare logo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nume: ilCapoDiTuttiCapi.

Rang : 4

Dovada la /fdeposit sau /accept ticket:  

Link catre reclamatie(daca exista): https://www.rpg.b-zone.ro/factions/report/37783

 

Edited by Il Capo Dei Capi

Share this post


Link to post
Share on other sites

 Nume:Beatrice

Rang :5

Dovada la /fdeposit sau /accept ticket: 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nume: Raul_Madalin

Rang: 2

Dovada la /fdeposit sau /accept ticket: https://imgur.com/a/7SjOn8m

Link catre reclamatie(daca exista): https://www.rpg.b-zone.ro/factions/report/45535

                                                            https://www.rpg.b-zone.ro/factions/report/45536

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.