Welcome to B-Zone Community

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more!

This message will be removed once you have signed in.

Sign in to follow this  
Followers 0
khalifaONE

CS:GO - D-SUMMER RUSH Romania 2017

1 post in this topic

Luna august, 30 de zile, peste 30 de echipe, 30 de runde , 30 de one-taps şi 0 entry-fragers.
Singura platformă de jocuri din România, D-PLAY.RO revitalizează scena competitivă de CS:GO din ţară prin turneul CS:GO - D-Summer RUSH 2017, eveniment organizat in parteneriat cu eMAG si sponsorizat de ASUS Republic of Gamers.
Fie că arunci grenade ca pe tic-tac-uri, încă spamezi P90, dar ai trecut demult de DMG sau te crezi as cu autonoob-ul, toţi sunteţi invitaţi să vă arătaţi calităţile de shooter pe harta ”de_eMAG”. 
Pentru înscrieri, premii şi alte detalii accesaţi link-ul de mai jos.


Detalii suplimentare despre eveniment si inscrieri: https://goo.gl/N35MB2

 


 
attachment.php?attachmentid=1501753&stc=

csgo-poster-event-small.jpg

Edited by khalifaONE
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0