Welcome to B-Zone Community

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more!

This message will be removed once you have signed in.

Sign in to follow this  
Followers 0
TLG Robben

Tesla dezvoltă un semi-camion electric și autonom: lansarea ar putea avea loc în septembrie

2 posts in this topic

            698175l-610x390-b-387ad139.jpg

Tesla dezvoltă în prezent un semi-camion electric cu funcții autonome care va elimina șoferii de la volan, iar lansarea ar putea avea loc în septembrie.

Tesla a început luna trecută producția noului Model 3, însă se gândește deja la extinderea radicală a portofoliului de produse. În urmă cu un an, CEO-ul Elon Musk anunța că lucrează la un camion electric, pentru ca în luna aprilie să dezvăluie planurile pentru lansarea unui semi-camion electric în septembrie.

Iată însă că acest semi-camion nu va fi doar electric, ci și autonom. De altfel, noul proiect prevede că un grup de semi-camioane electrice și autonome va urma calea aleasă de semi-camionul din frunte. Prin introducerea unei astfel de tehnologii, transportatorii rutieri nu ar mai avea nevoie de șoferi.

"Obiectivul nostru principal este abilitatea de a opera prototipurile de camioane în formație și/sau în mod autonom fără să existe o persoană în vehicul", afirmă unul dintre reprezentanții legali ai celor de la Tesla.

Tesla este în discuții cu reprezentanții statului ameican Nevada pentru desfășurarea unui test cu semi-camioane, însă până în prezent nu a fost avansată o data aproximativă de desfășurare. În plus, testul ar marca și o premieră, întrucât în statul Nevada nu a avut loc niciodată un test cu vehicule fără prezența șoferilor la volan.

O serie de analiști pun însă la îndoială eficiența unui semi-camion electric, din cauza faptului că bateriile necesare pentru o autonomie de numai 130 de kilometri ar ocupa o mare parte din spațiul alocat pentru marfă.

Edited by TLG Robben
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Topic Closed.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  
Followers 0