Jump to content
Preot Claudius

Paramedics - Anunțuri activități rank 4

Recommended Posts

t3yzchs.png

 ro32.pngIn acest topic membrii de Rank 4 vor anunța desfășurarea unei activități.

 

 

         Model de postare activitate:

 • Nume în joc:
 • Data și ora:
 • Tipul activității:
 • Premiul activității:
 • Reguli activitate:
 • Detalii despre desfășurarea activitați:
 • Evidență activitate(în max 24 ore) 
 • Alte precizări:

 

 

Model de postare evidență:

 • Tip activitate:
 • Data și ora:
 • Premiu:
 • Supraveghetori / Ajutoare:
 • Membrii prezenți:
 • Câștigător:
 • Dovada prezenței membrilor:
 • Dovada acordării premiului:

 

 

 

Precizări:

*pentru a fi luată în considerare, membrul trebuie sa prezinte evidența activității în maxim 24 ore de la susținerea acesteia astfel va fi sanctionat.

*participarea la activitățile opționale nu este obligatorie, dar se ține cont la activitatea membrilor.

*membrii ce doresc realizarea unei activități cu prezență opțională, au obligația de a posta o cerere cu cel puțin 24 ore înainte de susținerea activitatii.

*activitățile pot fi susținute doar daca au primit acordul liderului sau a co-liderului la cererea pusă în acest topic.

*premiile vor fi acordate în maxim 24 ore de la finalizarea activitații.

*membrii de rank 4 pot susține doar activități opționale, cererile pentru activități obligatorii vor fi respinse.

*aveți obligația de a susține activitățile anunțate, în caz contrar veți fi sancționați după regulament..

*premiile pot fi decontate de către facțiune dacă bugetul permite asta și dacă este postată o cerere în topicul pentru rambursări --->>> Click aici.

*membrii de rank 4 au obligația de a susține minim 2 activități in cadrul unei luni calendaristice, sunt scutiți de această regulă membrii promovați în mai puțin de 14 zile de la sfârșitul lunii ( prima sanctiune fiind Faction Warn urmat de Rank Down ).

*participanții au obligația de a asculta de organizator și/sau de supraveghetorul acesteia, în caz contrar, organizatorul îsi rezervă dreptul de a acorda sancțiuni în funcție de gravitatea faptei (Amendă, Avertisment Verbal sau Faction Warn).

*Dacă organizatorul unei activități opționale/obligatorii nu se va prezenta la activitatea anunțată, va primi o amendă cu valoare dublă față de premiul activității anunțate, la care a fost absent! (Exemplu: Dacă activitatea anunțată are ca și premiu 50.000$, organizatorul care nu a ajuns la activitate, neanunțând că nu se mai face, din timp, sau negăsindu-și înlocuitor, va plăti o amendă de 100.000$)*

*** Clarificare regulă: 

Organizatorii care vor anunța cu cel putin 3 ore înainte de activitatea propriu-zisă, faptul că nu se va mai ține activitatea sau care își vor găsi înlocuitor pentruorganizarea activității, vor fi scutiți de amenda menționată!

 

 

uk32.png In this topic, rank 4 members will announce an activity.

 

Specifications:

* In order to be considered, the member has to submit the record of the activity within 24 hours of its support so it will be sanctioned.
* participation in optional activities is not compulsory, but members' activity is taken into account.
* members wishing to carry out an activity with optional attendance are required to post an application at least 24 hours before supporting their activity.
* Activities can be supported only if they have received the agreement of the leader or co-leader on the request made in this topic.
* the prizes will be awarded within 24 hours of completing the activity.
* Rank 4 members can only support optional activities, requests for mandatory activities will be rejected.
* You have an obligation to support the announced activities, otherwise you will be penalized by regulation.
* the prizes can be settled by the faction if the budget allows for this and if an application is posted in the reimbursement topic --- >>> Click here.
* Rank 4 members are required to support at least 2 activities within one calendar month, members promoted less than 14 days after the end of the month (the first penalty being
Faction Warn followed by Rank Down).
* The participants have the obligation to listen to the organizer and / or the supervisor, otherwise the organizer reserves the right to grant sanctions based on the seriousness of the act ( Fine,
VerbaL Warning or Faction Warn)
* If the organizer of an optional / mandatory activity does not appear on the announced activity, he / she will receive a double-valued fine against the announced activity prize, which he / she was absent from! (Example: If the announced activity has a $50,000 prize, the organizer who did not get an activity, not announcing that he or she will not do so early, or will not find a replacement, will pay a $100.000 fine)
*
*** Rule Clarification:
The organizers who will announce at least 3 hours before the actual activity, the fact that they will no longer work or who will find a substitute for the organization of the activity will be exempt from the above mentioned fine!

 

 

Edited by uV Pikovit
Modificarea sistemului de activități.
 • Like 1
 • Upvote 5

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Nume in joc: SuperStar
 • Data și Ora: 22.09.2017, ora 21:30 
 • Tipul Activității: Race
 • Premiul Activității: 100000$ - Locul 1- 70000$, Locul 2 - 20000$, Locul 3 - 10000$ 
 • Prezenta (obligatorie/opționala)
 • Reguli Activitate: Race supravegheat de catre mine si un rank superior
 • Detalii de desfășurare activitate: Se va efectua o cursa din orasu LV spre SF si apoi catre HQ paramedic LV, cu diverse vehicule : Ambulanta - Bus - Truck
 • Evidență activitate(în max 24 ore): Da
 • Răspunzător Aprobare activitate: 
 • Alte precizări: Astept aprobarea activitatii si multumesc
 • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, SuperStar said:
 • Nume in joc: SuperStar
 • Data și Ora: 22.09.2017, ora 21:30 
 • Tipul Activității: Race
 • Premiul Activității: 100000$ - Locul 1- 70000$, Locul 2 - 20000$, Locul 3 - 10000$ 
 • Prezenta (obligatorie/opționala)
 • Reguli Activitate: Race supravegheat de catre mine si un rank superior
 • Detalii de desfășurare activitate: Se va efectua o cursa din orasu LV spre SF si apoi catre HQ paramedic LV, cu diverse vehicule : Ambulanta - Bus - Truck
 • Evidență activitate(în max 24 ore): Da
 • Răspunzător Aprobare activitate: 
 • Alte precizări: Astept aprobarea activitatii si multumesc

Cerere de activitate Obligatorie acceptata,

Edited by Preot Claudius
cerere acceptata

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Nume in joc:GaBBlue
 • Data și Ora:24.09.2017  - ora 18:00
 • Tipul Activității:Hide and seek
 • Premiul Activității:30.000$
 • Prezenta (obligatorie/opționala)
 • Reguli Activitate: Le voi spune in game.
 • Detalii de desfășurare activitate: Intr-o zona specifica acestui eveniment .
 • Evidență activitate(în max 24 ore):Da.
 • Răspunzător Aprobare activitate: Liderul Claudius[VODA]
 • Alte precizări: Mult succes.
 • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Prezenta la activitatea din data de 22/09/2017, ora 21:30 .

 

Assistant Chief Paramedic (6) Members
LucyanTeq99[ToV]    - invoit de lider

 

Paramedic Field Chief (5) Members
[uN]DianaPde - absent, nu are cerere de invoire     (Verificat)
[uN]Night - prezent     (Verificat)
R0ckstar[DeV] - prezent      (Verificat)
K3n[N]z0rZ[DeV] - prezent     (Verificat)
Allison[VODA] - prezent    (Verificat)
[uW]BombErT - cerere de inactivitate (Verificat)

 

Paramedic Ambulance Commander (4) Members
MAff96[VODA] - prezent     (Verificat)
SuperStar[LCN] - Organizator (Verificat)
[TL]GaBBlue - invoit     (Verificat)
[TLG]Aleksander.SULTAN - prezent   (Verificat) 
[AIM]Thyn. - absent, nu are cerere de invoire  (Verificat)

 

Paramedic in Charge (3) Members
[LF]tredf - prezent     (Verificat)
[Deea]Shakira[VODA] - invoit    (Verificat)
[TL]KaltwerQ - cerere de inactivitate (Verificat)
[uW]Pikovit - invoit    (Verificat)
FlanE. - invoit    (Verificat)

 

Paramedic (2) Members
Force - cerere de inactivitate (Verificat)
SniPeR_TN - prezent     (Verificat)
[DGA]SkyGlory - prezent     (Verificat)
[eXe]Andrei.[VOIEVOD] - prezent     (Verificat)
[BwR][]jackOWN - prezent     ----------??
Ele_elegant[DeV] - prezent  (Verificat)
[SoA]CosminChr - invoit  (Verificat)
Rasasi - invoit  (Verificat)
BbuROYAL[ZEW] - absent, nu are cerere de invoire   (Verificat)
WeedHarD - cerere de inactivitate (Verificat)

 
Candidate Paramedic (1) Members
N.Catalin[ToV] - invoit de catre Sublider   
[WATF]Steffy[Huligan] - invoit  (Verificat)
Mansardo[VON] - absent, nu are cerere de invoire    (Verificat)
qFreez - absent, nu are cerere de invoire    (Verificat)
Bras.[VON] - invoit     (Verificat)
[mF]JunkyOwn - prezent     (Verificat)
AlexBM - prezent     (Verificat)
.Kepa. - absent, nu are cerere de invoire    (Verificat)
CostiNNNN. - prezent     (Verificat)
A.X3L - prezent   (Verificat)
[DGA]GTX_Warrior - prezent     (Verificat)
TradeX - prezent     (Verificat)
ZeeRo - prezent     (Verificat)
[TLG]Seful.Papadiilor - absent, nu are cerere de invoire    (Verificat)
FuNNy.sys[GOLD] - absent, nu are cerere de invoire    (Verificat)  are ban la activ
RappaRO - invoit     (Verificat)

 

Dovezi activitate si premiile oferite locurilor 1,2,3 ( 100k, 60k, 20k ):

https://imgur.com/a/dWgnw - nu imi merge butonul de ss, nu salveaza in my documents, asa ca am facut poze cu telefonul . 

 

Edited by Preot Claudius
Verificare de către lider a prezențelor, absențelor și învoirilor.
 • Upvote 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Nume in joc: Aleksander.SULTAN
 • Data și Ora:25-09-2017 Ora-21:00
 • Tipul Activității:Par/Impar
 • Premiul Activității:50.000$
 • Prezenta (obligatorie/opționala)
 • Reguli Activitate:Le voi spune in game.
 • Detalii de desfășurare activitate:In Training.
 • Evidență activitate(în max 24 ore):Da.
 • Răspunzător Aprobare activitate:-Liderul Claudius[VODA]
 • Alte precizări:-Mult Succes!
 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

EVIDENTA ACTIVITATE: 

Hide and Seek din data 24.09.2017 ora 18:00

Chief Paramedic (Leader) Members

 

Claudius[VODA]  - Prezent 

Assistant Chief Paramedic (6) Members

 

LucyanTeq99[ToV]  -  Absent 

Paramedic Field Chief (5) Members

 

[uN]DianaPde - Prezenta 

[uN]Night -  Absent 

R0ckstar[DeV] -  Absent 

K3n[N]z0rZ[DeV] -  Absent 

Allison[VODA]  -  Absent 

[uW]BombErT -  Absent 

Paramedic Ambulance Commander (4) Members

 

MAff96[VODA]  -  Absent 

SuperStar[LCN] -  Absent 

[TL]GaBBlue - Organizator 

[TLG]Aleksander.SULTAN- Prezent 

[AIM]Thyn.  -  Absent 

Paramedic in Charge (3) Members

[LF]tredf -  Absent 

[eXe]Andrei.[VOIEVOD] -  Absent 

[TL]KaltwerQ -  Absent 

[uW]Pikovit -  Absent 

FlanE. - Prezent 

Paramedic (2) Members

 

Force- -  Absent 

SniPeR_TN -  Absent 

[DGA]SkyGlory -  Absent 

[GOD][]jackOWN-  Absent 

Ele_elegant[DeV] -  Absent 

Rasasi -  Absent 

[SoA]CosminChr -  Absent 

WeedHarD -  Absent 

Bras.[VON] -  Absent 

N.Catalin[ToV] -  Absent 
Candidate Paramedic (1) Members 

 

Tinoping[VON] -  Absent 

 

CostiNNNN.- Prezent 

 

TradeX -  Absent 

 

BogdanINFINITE-  Absent 

 

ZeeRo -  Absent 

 

[TLG]Seful.Papadiilor- Prezent 

 

Mansardo[VON] -  Absent 

 

.Kepa .-  Absent 

 

Gabi_Junior -  Absent 

 

RappaRO -  Absent 

 

AlexBM -  Absent 

 

A.X3L -  Absent 

 

[DGA]GTX_Warrior -  Absent 

 

qFreez -  Absent 

 

MITY2003 -  Absent 

 

MafiotulX -  Absent 

 

[mF]junkyOwn -  Absent 

 

[WATF]Steffy[Huligan] -  Absent 

 

FuNNy.sys[GOLD] -  Absent 

 

Edited by GaBBlue

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Nume in joc: MAff96
 • Data și Ora: 25.09.2017, ora 21:00 
 • Tipul Activității: Duele 1 vs 1 cu deagle.
 • Premiul Activității: 50.000$
 • Prezenta (optionala)
 • Reguli Activitate: Care stie sa traga mai bine cu arma o sa castige pe unul din locurile mentionate.
 • Detalii de desfășurare activitate: Se v-a desfasura in training, mai exact sus pe scena acolo.
 • Evidență activitate(în max 24 ore): Da
 • Răspunzător Aprobare activitate: 
 • Alte precizări: Multumesc pentru intelegere!
Edited by MAff

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, MAff said:
 • Nume in joc: MAff96
 • Data și Ora: 25.09.2017, ora 21:00 
 • Tipul Activității: Duele 1 vs 1 cu deagle.
 • Premiul Activității: 50.000$
 • Prezenta (optionala)
 • Reguli Activitate: Care stie sa traga mai bine cu arma o sa castige pe unul din locurile mentionate.
 • Detalii de desfășurare activitate: Se v-a desfasura in training, mai exact sus pe scena acolo.
 • Evidență activitate(în max 24 ore): Da
 • Răspunzător Aprobare activitate: 
 • Alte precizări: Multumesc pentru intelegere!

Cerere aprobată. Ora va fii 21:30. 

Edited by uN Night

Share this post


Link to post
Share on other sites

EVIDENTA ACTIVITATE:

Par/Impar din Data de 25-09-2017 Ora 21:00.

 

 

Assistant Chief Paramedic (6) Members

 

LucyanTeq99[ToV]  -  Absent 

Paramedic Field Chief (5) Members

 

[uN]DianaPde - Prezenta 

[uN]Night -  supraveghetor

R0ckstar[DeV] -  Absent 

K3n[N]z0rZ[DeV] -  Absent 

Allison[VODA]  -  Prezenta 

[uW]BombErT -  Absent 

Paramedic Ambulance Commander (4) Members

 

MAff96[VODA]  -  Prezent

SuperStar[LCN] -  Absent 

[TL]GaBBlue Absent 

[TLG]Aleksander.SULTAN- Organizator.

[AIM]Thyn.  -  Absent 

Paramedic in Charge (3) Members

[LF]tredf -  Absent 

[eXe]Andrei.[VOIEVOD] -  Prezent

[TL]KaltwerQ -  Absent 

[uW]Pikovit -  Absent 

FlanE. - Prezent 

Paramedic (2) Members

 

Force- -  Absent 

SniPeR_TN -  Absent 

[DGA]SkyGlory -  Absent 

[GOD][]jackOWN-  Prezent

Ele_elegant[DeV] -  Absent 

Rasasi -  Absent 

[SoA]CosminChr -  Absent 

WeedHarD -  Absent 

Bras.[VON] -  Absent 

N.Catalin[ToV] -  Absent 
Candidate Paramedic (1) Members 

 

Tinoping[VON] -  Absent 

 

CostiNNNN.Absent 

 

TradeX -  Absent 

 

BogdanINFINITE-  Absent 

 

ZeeRo -  Absent 

 

[TLG]Seful.PapadiilorAbsent 

 

Mansardo[VON] -  Absent 

 

.Kepa .-  Absent 

 

Gabi_Junior -  Absent 

 

RappaRO -  Absent 

 

AlexBM -  Absent 

 

A.X3L -  Absent 

 

[DGA]GTX_Warrior -  Absent 

 

qFreez -  Absent 

 

MITY2003 -  Absent 

 

MafiotulX -  Absent 

 

[mF]junkyOwn -  Absent 

 

[WATF]Steffy[Huligan] -  Absent 

 

FuNNy.sys[GOLD] -  Absent

Edited by Preot Claudius
 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

EVIDENTA ACTIVITATE:

Duele 1 vs 1 din Data de 25-09-2017 Ora 21:30. Dovezi: https://imgur.com/a/wuKsg

https://youtu.be/hc_8V99xL_0

Prezenti:

 

Allison[VODA]

[EXE]Andrei.[VoieVod]

Bras.[VON]

[TLG]Aleksander.SULTAN

[TL]FLANE.

[]jackOWN

[uN]DianaPde

Ele_Elegant[DeV]

Tinoping[VON] -  Intre timp a venit si el.

 

Supraveghetor: Night.

Castigatorul este []jackOWN.

 

 

Edited by MAff
 • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Nume in joc: SuperStar
 • Data și Ora: 03.09.2017, ora 21:30 
 • Tipul Activității: Concurs de manuire a armelor in Train, nu duel 1vs 1 
 • Premiul Activității:  100 000 $
 • Prezenta (obligatorie/opționala)
 • Reguli Activitate: Activitate supravegheata de catre mine si un rank superior
 • Detalii de desfășurare activitate: La activitate, aceasta va avea loc pe echipe, in turnurile din Train. 
 • Evidență activitate(în max 24 ore): Da
 • Răspunzător Aprobare activitate: Rank Superior
 • Alte precizări: Astept aprobarea activitatii si multumesc

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, SuperStar said:
 • Nume in joc: SuperStar
 • Data și Ora: 03.09.2017, ora 21:30 
 • Tipul Activității: Concurs de manuire a armelor in Train, nu duel 1vs 1 
 • Premiul Activității:  100 000 $
 • Prezenta (obligatorie/opționala)
 • Reguli Activitate: Activitate supravegheata de catre mine si un rank superior
 • Detalii de desfășurare activitate: La activitate, aceasta va avea loc pe echipe, in turnurile din Train. 
 • Evidență activitate(în max 24 ore): Da
 • Răspunzător Aprobare activitate: Rank Superior
 • Alte precizări: Astept aprobarea activitatii si multumesc

 

Activitate obligatorie RESPINSA.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Evidență activități pe luna Septembrie ( Membrii cu Rank 4)

 

Activități efectuate de membrii (Septembrie):(4)

 • SuperStar - Activitate Tip ”Race”, data desfășurării activității 22.09.2017/21:30, (Supraveghetor Night )
 • Gabblue - Activitate Tip Hide and seek ”, data desfășurării activității 24.09.2017/18:00, ( Supraveghetor Claudius )
 • Aleksander.SULTAN - Activitate Tip ” Par/Impar ”, data desfășurării activității 25.09.2017/21:00 ( Supraveghetor Night )
 • Maff96 - Activitate Tip ”Duele 1 VS 1”, data desfășurării activității 25.09.2017/21:30 ( Supraveghetor Night )

Activități neefectuate de membrii (Septembrie):(0)

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Nume in joc: FlanE.
 • Data și Ora: 08.10.2017  ora 20:00.
 • Tipul Activității: Hide&Seek (V-ati ascunselea).
 • Premiul Activității: Cine ramane ultimul in viata-100k.
 • Prezenta (obligatorie/opționala) OBLIGATORIE.
 • Reguli Activitate: 

  1. O SA FIE TINUTA LA TRAINIG SF TAXI. 2. NU O SA FIE VOIE SA NE ASCUDEM SUS ACOLO PE SCARI IN TRAINING

 • 3.  SI ULTIMA ESTE CA TOTI MEMBRII TREBUIE SA SE ASCUNDA IN TRAINING PESTE TOT IAR RESTU SPUNEM PE   JOC EU.

 • 4. DUPA CE MURITI MERGETI SUS ACOLO LA SCARI SI NU DERANJATI ACTIVITATEA=SANCTIUNE.

 • Detalii de desfășurare activitate: Pai o sa fie o ACTIVITATE cu factiunea SF TAXI care v-a avea loc in training SF TAXI. 
 • Evidență activitate(în max 24 ore): DA
 • Răspunzător Aprobare activitate: CLAUDIUS zis Bibanul.
 • Alte precizări: SA FIE CAT MAI MULTI SA DAM DOVADA DE SERIOZITATE LUI ROBERTE. INVOIRE AICI CLICK. 
Edited by FlanE
 • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minutes ago, FlanE said:
 • Nume in joc: FlanE.
 • Data și Ora: 08.10.2017  ora 20:00.
 • Tipul Activității: Hide&Seek (V-ati ascunselea).
 • Premiul Activității: Cine ramane ultimul in viata-100k.
 • Prezenta (obligatorie/opționala) OBLIGATORIE.
 • Reguli Activitate: 

  1. O SA FIE TINUTA LA TRAINIG SF TAXI. 2. NU O SA FIE VOIE SA NE ASCUDEM SUS ACOLO PE SCARI IN TRAINING

 • 3.  SI ULTIMA ESTE CA TOTI MEMBRII TREBUIE SA SE ASCUNDA IN TRAINING PESTE TOT IAR RESTU SPUNEM PE   JOC EU.

 • 4. DUPA CE MURITI MERGETI SUS ACOLO LA SCARI SI NU DERANJATI ACTIVITATEA=SANCTIUNE.

 • Detalii de desfășurare activitate: Pai o sa fie o ACTIVITATE cu factiunea SF TAXI care v-a avea loc in training SF TAXI. 
 • Evidență activitate(în max 24 ore): DA
 • Răspunzător Aprobare activitate: CLAUDIUS zis Bibanul.
 • Alte precizări: SA FIE CAT MAI MULTI SA DAM DOVADA DE SERIOZITATE LUI ROBERTE. INVOIRE AICI CLICK. 

Cerere de activitate OBLIGATORIE acceptata, duminca 08/10/2017 ora 20:00. 

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

ACTIVITATE 08.10.2017 

 

Chief Paramedic (Leader) Members.

            Claudius[VODA]- opționala

Assistant Chief Paramedic (6) Members

           [uN]Night-  opționala

           N.Catalin[ToV]- opționala

 

Paramedic Field Chief (5) Members

           MAff96[VODA] - PREZENT

           R0ckstar[DeV]PREZENT

           [TL]GaBBlue - INVOIT/INACTIVITATE

Paramedic Ambulance Commander (4) Members

           FlanE.- ORGANIZATOR ACTIVITATE.

           SuperStar[LCN]  - PREZENT

           [TLG]Aleksander.SULTAN- PREZENT

           [TL]KaltwerQ- PREZENT

           [Deea]Shakira[VODA] - INVOIT

Paramedic in Charge (3) Members

           [SoA]CosminChr- PREZENT

           SkyGlory[GOLD] - PREZENT

           [uW]Pikovit- PREZENT

           Ele_elegant[DeV] - PREZENT

          [TLG][]jackOWN -INVOIT/INACTIVITATE

Paramedic (2) Members       

          JunkyOwn[mF]     - PREZENT

         [uW]WeedHarD- PREZENT

          ZeeRo - ABSENT

          A.X3L- PREZENT

         TradeX - INVOIT

 

Candidate Paramedic (1) Members

         ZoNaBuM- PREZENT

         Mansardo[VON] - INVOIT

         Tinoping- PREZENT

         RappaRO –-INVOIT/INACTIVITATE

         [uS]Madalin12- PREZENT

         [TL]I0nuT. - PREZENT

          qFreez - INVOIT

         qRafael[GOLD] - PREZENT 

         MrEdward0404 - INVOIT

         tutorial01- PREZENT

         RauL.[Legend]INVOIT

        [TL]Seful.Papadiilor - INVOIT

        BogdanINFINITE - PREZENT

        Gabi_Junior  - ABSENT

        [sW]MafiotulX - ABSENT

        [RF]AlexBM- PREZENT

       ..Ramona.. - PREZENT

 

 

MEMBRII SANCTIONATI: MAFIOTULX, GABI_JUNIOR, Zeero.

DOVEZI:  https://imgur.com/a/4mPIo 

CARE CRED CA AU FOST SANCTIONATI PE NEDEPRET ASTEPT PM IN MAXIM 24 h (ORE)

DONATORI: FLANE. ROCKSTAR ROBERTE

PREMIU: 200k. CASTIGATORI :https://imgur.com/a/Bkfp1

Edited by Preot Claudius
 • Upvote 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Nume in joc: FlanE.
 • Data și Ora:  18.10.2017  ora 20:00.
 • Tipul Activității: 1v1 Deagle. 
 • Premiul Activității: 20k 
 • Prezenta (obligatorie/opționala) OPTIONALA.
 • Reguli Activitate:  Toata lumea stie ce este la 1v1.
 • Detalii de desfășurare activitate: Pai o sa fie o ACTIVITATE  simpla de deagle-uri.
 • Evidență activitate(în max 24 ore): DA
 • Răspunzător Aprobare activitate: CLAUDIUS zis Bibanul.
 • Alte precizări: SA FIE CAT MAI MULTI !
Edited by Preot Claudius
Activitate sustinută de Claudius VODA (organizator Flane lipsă, nu se evidențiază la activitate lunară obligatorie)
 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Evidență Activitate Opțională 18-10-2017 ora 20:00

 

* Organizator - Claudius VODA

 

Membri prezenți la activitate (11)

 

1. Gabblue

2. I0nuT

3. Ele_Elegant

4. Tinoping

5. Giovanni.Jr

6. BeTWeen

7. Tutorial01

8. Traian2005

9. qRafael

10. MrEdward

11. Roice - Caștigător a sumei de 50.000$

 

NB:

 

Mulțumesc tuturor pentru participare la activitate, jos pălăria :* 

* Membri care au participat la activitate și au avut împlinite perioadele minime au fost promovați.

* Încurajăm și ceilalți membrii să participe la viitoarele activități organizate de membrii facțiunii, vom lua în considerare la promovări și Fw clear.

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Nume in joc: FlanE.
 • Data și Ora:  21.10.2017  ora 20:00.
 • Tipul Activității: 1v1 Deagle. 
 • Premiul Activității: 50k !
 • Prezenta (obligatorie/opționala) OPTIONALA.
 • Reguli Activitate:  Toata lumea stie ce este la 1v1.
 • Detalii de desfășurare activitate: Pai o sa fie o ACTIVITATE  simpla de deagle-uri.
 • Evidență activitate(în max 24 ore): DA
 • Răspunzător Aprobare activitate: CLAUDIUS zis Bibanul.
 • Alte precizări: SA FIE CAT MAI MULTI !
Edited by Preot Claudius
Activitate acceptată

Share this post


Link to post
Share on other sites

Membrii prezenti la activitate:

DaMMonShot

Tinoping

Raul.[LEGEND].

ZoNaBuM

Ele_Elegant

qRafael

BeTweeN.

I0nuT.

Roice

N.Catalin

 

Daca este pe care nu l-am trecut astept PM in maxim 24 h.

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Nume in joc: Ele_elegant
 • Data și Ora: 22.10.2017 la ora 21:00
 • Tipul ActivitățiiPAR/IMPAR
 • Premiul Activității: 30.000$
 • Prezenta (obligatorie/opționala): OPTIONALA
 • Reguli Activitate: 1. Vreau sa nu fie un "haos", ci  sa  ne putem intelege unii cu altii si sa nu stricati activitatea. 
 •                                2. Ne vom strange pe "sala" din training, si vă veti aseza frumos cu /gro in linie. 
 •                               3. Ce inseamna Par/Impar? Eu vin la fiecare dintre voi iar voi o sa trebuiasca sa spuneti par sau impar, eu dau cu /rolldice iar daca pica la zar numar par iar voi ziceti impar muriti. Ultimul ramas castiga.
 •                                4. Cine moare se considera DESCALIFICAT si nu mai participa, daca muriti si reveniti inapoi si tot asa o sa consider ca deranjati activitatea si exista riscul sa fiti SANCTIONATI.
 • Detalii de desfășurare activitate: Am scris la "Reguli Activitate" ceea ce este necesar, inclusiv detaliile esentiale.
 • Evidență activitate(în max 24 ore): DA
 • Răspunzător Aprobare activitate: 
 • Alte precizări: Vă astept! [Sper sa se aprobe]

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Ele elegant said:
 • Nume in joc: Ele_elegant
 • Data și Ora: 22.10.2017 la ora 21:00
 • Tipul ActivitățiiPAR/IMPAR
 • Premiul Activității: 30.000$
 • Prezenta (obligatorie/opționala): OPTIONALA
 • Reguli Activitate: 1. Vreau sa nu fie un "haos", ci  sa  ne putem intelege unii cu altii si sa nu stricati activitatea. 
 •                                2. Ne vom strange pe "sala" din training, si vă veti aseza frumos cu /gro in linie. 
 •                               3. Ce inseamna Par/Impar? Eu vin la fiecare dintre voi iar voi o sa trebuiasca sa spuneti par sau impar, eu dau cu /rolldice iar daca pica la zar numar par iar voi ziceti impar muriti. Ultimul ramas castiga.
 •                                4. Cine moare se considera DESCALIFICAT si nu mai participa, daca muriti si reveniti inapoi si tot asa o sa consider ca deranjati activitatea si exista riscul sa fiti SANCTIONATI.
 • Detalii de desfășurare activitate: Am scris la "Reguli Activitate" ceea ce este necesar, inclusiv detaliile esentiale.
 • Evidență activitate(în max 24 ore): DA
 • Răspunzător Aprobare activitate: 
 • Alte precizări: Vă astept! [Sper sa se aprobe]

Activitate acceptată.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Evidență activitate OPTIONALA [PAR/IMPAR] 22.10.2017- ora: 21:00

 

Membrii prezenti ( 10 ):

1. qRafael

2. CosminChr

3. FLANe.

4. BeTweeN.
5. Raul.[Legend]

6. Mansardo

7. WeedHarD

8. Tinoping -> Castigatorul sumei a 30.000$

9. ZoNaBuM

10. DaMMonShot

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Multumesc frumos pentru participare!

In caz ca am uitat sa trec pe cineva sau se remarca o greseala astept PM in maxim 24h de la evidența. 

--------------------------------------------------------------------------------------

Membrii -> https://imgur.com/a/FCbQk

Câstigator -> https://imgur.com/a/Vyq0S

[/transfer] [30.000$] -> https://imgur.com/a/4rUz7

--------------------------------------------------------------------------------------

In caz ca exista nedumeriri majore precum ca a existat o favorizare am videoclip de la inceputul activitatii.

-------------------------------------------------------------------------------------

Activitate aprobată de către-> N.Catalin [sub-lider]

Alte precizări: O seara bună!

 

 

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Nume in joc: [Deea]Shakira
 • Data și Ora: 30.10.2017 la 21:00
 • Tipul Activității: La alegerea membriilor prezenti
 • Premiul Activității: 100.000$
 • Prezenta (obligatorie/opționala): Optionala
 • Reguli Activitate: Le impunem la momentul potrivit daca vor exista.
 • Detalii de desfășurare activitate: Spontan, nu am un anume detaliu.
 • Evidență activitate(în max 24 ore): -
 • Răspunzător Aprobare activitate: -
 • Alte precizări: Mai facem

 

 

Edited by Deea Shakira
Cerere de demisie activa.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.