Jump to content

Forumul a fost actualizat. Informații probleme moderatori aici

Sign in to follow this  
Odin

Update nou Afacere / New Update Business

Recommended Posts

ro32.png&key=0db5f501d63b173e8f24a8a5a71

Salutare,

 

După cum bine știți, în urma ultimului update (https://www.rpg.b-zone.ro/updates/server) a fost adăugată o nouă afacere pe Aeroportul Abandonat LV.

 

FThGfbJ.png

 

 

Detalii despre afacere

 • Afacerea are la dispoziție 6 aeronave (3 Maverick-uri, 2 Sparrow-uri și 1 Dodo).
 • Aeronava se poate închiria folosind comanda [/rentplane] sau alias-urile [/rentairplane], [/rentavion], [/rentaircraft].

 

Metoda de acordare: LICITAȚIE

 • Minim LEVEL 20;
 • Licitația va avea loc DUMINICĂ, 14.01.2018, ÎN JUR DE ORA 17:00;
 • Licitația va începe de la $1,000,000.

 

 

uk32.png&key=06e53220742647860382af89318

 

Hello,

 

As you know, after our last update (https://www.rpg.b-zone.ro/updates/server) we added a New Business to the Abandoned LV Airport.

 

FThGfbJ.png

 

 

Details about the business

 • The business has 6 aircraft (3 Mavericks, 2 Sparrows and 1 Dodo).
 • The aircraft can be rented using the [/rentplane] command or the alias [/rentairplane], [/rentavion], [/ rentaircraft].

 

How do we offer: AUCTION

 • Minim LEVEL 20;
 • The auction will take place SUNDAY, 14.01.2018, AROUND 5 PM (17:00);
 • The auction will start at $1,000,000.

 

 • Upvote 8

Share this post


Link to post
Share on other sites

ro32.png&key=0db5f501d63b173e8f24a8a5a71

Salutare,

 

După cum bine știți, în urma ultimului update (https://www.rpg.b-zone.ro/updates/server) a fost adăugată o nouă afacere lângă CNN SF.

 

XOCKOjk.png

 

 

Detalii despre afacere

 • Business-ul este situat lângă CNN San Fierro și are în componența sa 4 hărți - Bloodbowl, Kickstar, Dirt track și Vice stadium.
 • De asemenea, sistemul benificiază de 6 categorii de vehicule - Super Cars, Sport Cars, Convertibles, Lowriders, Hotrings și Off Road.
 • Sistemul de votare și de alegere este structurat în doi pași a câte 30 de secunde fiecare:
  • În prima etapa participanții vor putea alege categoria de vehicule și harta prin intermediul interfeței ce se va afișa în partea dreaptă a 
  • Dacă un participant este AFK (sau nu apasă butonul „Vote”) sistemul va vota pentru acesta aleatoriu.
  • În a doua etapă participanții vor trebui să își aleagă mașina din categoria de vehicule care a primit cele mai multe voturi și, totodată, să plaseze un pariu (0 - 5000, din 500 în 500, cei care nu doresc să parieze pot selecta 0).
  • După ce participanții au reușit să selecteze tot, ei trebuie să aștepe ca cele 30 de secunde să se scurgă, iar meciul va începe. Pentru a doua interfață, cea de selecție a vehicului, nu trebuie sa fie confirmat nimic (nu exisă un buton pentru a salva acele detalii, sistemul va prelua direct informațiile).
 • După ce participanții sunt băgați in arenă după 3 secunde aceștia vor primi unfreeze, iar după 8 secunde coliziunea acestora va fi activată.
 • Excluderea unui jucător din meci se va face dacă nu mai este șoferul mașinii sale sau dacă a explodat.
 • Un meci de Last Car Standing durează 300 de secunde - 5 minute fără perioada de votare.

 

Metoda de acordare: LICITAȚIE

 • Minim LEVEL 20;
 • Licitația va avea loc DUMINICĂ, 04.02.2018, ÎN JUR DE ORA 17:00;
 • Licitația va începe de la $1,000,000.

 

 

uk32.png&key=06e53220742647860382af89318

 

Hello,

 

As you know, after our last update (https://www.rpg.b-zone.ro/updates/server) we added a New Business near CNN SF.

 

XOCKOjk.png

 

 

Details about the business

 • he business is located near CNN San Fierro and contains 4 maps - Bloodbowl, Kickstar, Dirt track and Vice stadium.
 • The system also contains six categories of vehicles - Super Cars, Sport Cars, Convertible, Lowriders, Hotrings and Off Road.
 • The voting and choosing system is structured in two steps of 30 seconds each of them:
  • In the first stage, the participants will be able to choose the vehicle category and the map through the interface that will be displayed on the right side of the screen.
  • If a participant is AFK (or does not press the "Vote" button) the system will vote for him randomly.
  • In the second stage the participants will have to choose their car from the category of vehicles that received the most votes and at the same time place a bet (0 - 5000, out of 500 in 500, those who do not want to bet can select 0).
  • After the participants have managed to select everything, they have to wait for the 30 seconds to drain and the match will start. For the second interface, the vehicle selection, nothing needs to be confirmed (there is no button to save those details, the system will directly retrieve the information).
 • After the participants are placed in the arena after 3 seconds, they will be unfreezed, and after 8 seconds their collision will be activated.
 • Excluding a player from the match will be done if he is no longer the driver of his car or his car has exploded.
 • A Last Car Standing match lasts 300 seconds - 5 minutes without voting time.

 

How do we offer: AUCTION

 • Minim LEVEL 20;
 • The auction will take place SUNDAY, 04.02.2018, AROUND 5 PM (17:00);
 • The auction will start at $1,000,000.

 

 • Upvote 5

Share this post


Link to post
Share on other sites

ro32.png&key=0db5f501d63b173e8f24a8a5a71

Salutare,

 

După cum bine știți, în urma ultimului update (https://www.rpg.b-zone.ro/updates/server) au fost adăugate 6 afaceri noi.

 

Detalii:

 • Au fost introduse pe serverele RPG trei afaceri de tip Sex Shop, acestea fiind amplasate în fiecare oraș (LS / LV / SF).
 • Pentru a putea cumpăra un produs din Sex Shop va trebui ca jucătorul să meargă în pickup și să apese tasta „Y”.
 • În momentul când jucătorul apasă tasta „Y” acestuia i se va deschide o interfață prin care își va putea cumpăra următoarele lucruri:
  • Flowers, ce au prețul de 50$
  • White Dildo, ce are prețul de 100$
  • Purple Dildo, ce are prețul de 150$
  • Short Vibrator, ce are prețul de 100$
  • Long Vibrator, ce are prețul de 150$
 • Atenție! Nu puteți avea două obiecte simultan din Sex Shop, deoarece acestea sunt oferite sub formă de arme ce ocupă același slot. Bug al SA:MP-ului / San Andreas. (Un exemplu: AK-47 și M4).
 • De asemenea, au fost implementate pe server trei afaceri de unde jucătorii își pot cumpăra arme albe. Acestea au fost amplasate în cele 3 orașe (LS / LV / SF).
 • Pentru a putea cumpăra un produs din White Weapon Store va trebui ca jucătorul să meargă în pickup și să apese tasta „Y”.
 • În momentul când jucătorul apasă tasta „Y” acestuia i se va deschide o interfață prin care își va putea cumpăra următoarele lucruri:
  • Katana, ce are prețul de 1,000$
  • Golf Club, ce are prețul de 250$
  • Baseball Bat, ce are prețul de 250$
  • Shovel, ce are prețul de 500$
  • Pool Cue, ce are prețul de 250$
  • Brass Knuckles, ce au prețul de 500$
 • A fost adăugată o restricție pentru cei care nu au licența de arme astfel încât să nu poată cumpăra produse din White Weapon Store.
 • Atenție! Nu puteți avea două obiecte simultan din White Weapon Store, deoarece acestea sunt oferite sub formă de arme ce ocupă același slot. Bug al SA:MP-ului / San Andreas. (Un exemplu: AK-47 și M4).

 

Metoda de acordare: LICITAȚIE

 • Minim LEVEL 20;
 • Licitația va avea loc DUMINICĂ, 25.02.2018, ÎN JUR DE ORA 18:00;
 • Licitația va începe de la $1,000,000.

 

 

uk32.png&key=06e53220742647860382af89318

 

Hello,

 

As you know, after our last update (https://www.rpg.b-zone.ro/updates/server) we added 6 New Businesses.

 

Details about the business

 • Three Sex Shop businesses were introduced on RPG servers, located in each city (LS / LV / SF).
 • In order to buy a product from Sex Shop you will have to go in the pickup and press the "Y" key.
 • When the player presses the "Y" key, it will open an interface for him to buy the following items:
  • Flowers, costing 50$
  • White Dildo, costing 100$
  • Purple Dildo, costing 150$
  • Short Vibrator, costing 100$
  • Long Vibrator, costing 150$
 • Be careful! You can not have two objects at the same time from the Sex Shop because they are offered as weapons that occupy the same slot. Bug of SA:MP / San Andreas. (One example: AK-47 and M4).
 • There have also been introduced three businesses on the server where players can buy white weapons. They are located in the three cities (LS / LV / SF).
 • In order to buy a product from White Weapon Store you will have to go in the pickup and press the "Y" key.
 • When the player presses the "Y" key, it will open an interface for him to buy the following items:
  • Katana, costing 1,000$
  • Golf Club, costing 250$
  • Baseball Bat, costing 250$
  • Shovel. costing 500$
  • Pool Cue, costing 250$
  • Brass Knuckles, costing 500$
 • A restriction has been added for those who do not have a valid weapon license so they can not buy products from the White Weapon Store.
 • Be careful! You can not have two objects at the same time from the White Weapon Store because they are offered as weapons that occupy the same slot. Bug of SA:MP / San Andreas. (One example: AK-47 and M4).

 

How do we offer: AUCTION

 • Minim LEVEL 20;
 • The auction will take place SUNDAY, 25.02.2018, AROUND 6 PM (18:00);
 • The auction will start at $1,000,000.

 

 • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.