Jump to content
Mesud ReKinaS

Las Venturas School Instructors - Cerere avansare în rang / Rank-up request

Recommended Posts

 

1331594624_imageproxy(1).gif.fccc78cf0bfdb3e40d6fad056826db8c.gif 

 

 

 

Cu ce scop a fost creat acest topic?

 

 Scopul este destinat membrilor facțiunii Las Venturas School Instructors care doresc să avanseze în rang. 

 

Informații:

 

1) Înainte de a face o cerere în acest topic, trebuie să vă asigurați că aveți numărul minim de zile necesare în facțiune. Puteți întreba un rang 6+ sau vă puteți calcula singuri numărul de zile în funcție de data intrării (puteți verifica din faction log).

2) Dacă faceți cererea de joi până duminică, raport-ul de activitate trebuie să fie terminat.

3) O cerere de avansare în rang poate să fie acceptată sau respinsă, în funcție de cerințele îndeplinite de mai jos.

4) Dacă cererea v-a fost respinsă, puteți face alta în minim 3 zile.

 

 

Cerințe ce trebuiesc îndeplinite pentru a primi rank-up:

 

Rang 1 -> 2: minim două săptămâni în facțiune, maxim un AV și două amenzi, raport-ul minim + 1 licență în plus în fiecare săptămână spre rang 2, comportament / limbaj decent, activitate pe forum (like la postările facțiunii). Se ține cont și de activitatea pe chat-ul facțiunii sau în topicul de: ''Discuții / Discussions" ; "Imagini / Images'' ; "Misiunea săptămânii / Mision of the week" de pe forum.

 

Rang 2 -> 3: minim două săptămâni în facțiune, maxim un AV și o amendă, raport-ul minim + 2 licențe în plus în fiecare săptămână spre rang 3 (licențele să fie de toate tipurile), comportament / limbaj decent, activitate pe forum (like la postările facțiunii). Se ține cont și de activitatea pe chat-ul facțiunii sau în topicul de: ''Discuții / Discussions" ; "Imagini / Images'' ; "Misiunea săptămânii / Mision of the week" de pe forum.

 

Rang 3 -> 4: minim trei săptămâni în facțiune, maxim un AV și o amendă, raport-ul minim + 5 licențe în plus în fiecare săptămână spre rang 4 (licențele să fie de toate tipurile), comportament / limbaj decent, activitate pe forum (like la postările facțiunii). 

Se ține cont și de activitatea pe chat-ul facțiunii sau în topicul de: ''Discuții / Discussions" ; "Imagini / Images'' ; "Misiunea săptămânii / Mision of the week" de pe forum.

 

Rang 4 -> 5: minim patru săptămâni în facțiune, maxim o amendă, raport-ul minim + 5 licențe în plus în fiecare săptămână spre rang 5 (licențele să fie de toate tipurile) (+10 licențe în plus dacă nu dețineți funcția de tester), 5 teste acordate în facțiune per total (dacă dețineți funcția de tester), comportament / limbaj decent, activitate pe forum (like la postările facțiunii). Se ține cont și de activitatea pe chat-ul facțiunii sau în topicul de: ''Discuții / Discussions" ; "Imagini / Images'' ; "Misiunea săptămânii / Mision of the week" de pe forum.

 

SPECIAL: RANG 5 -> 6

  Odată ajunși la rang 5, veți știi că a fost un drum lung, veți știi că nu ați muncit degeaba pentru rangul obținut și cu ce se mănâncă LV School Instructors. Pun preț (eu, Vizago) pe lucrurile bine făcute, corecte și muncite, așa că numai un membru care este implicat și devotat va putea ajunge aici. Cu un comportament bun și doritor de a ajuta facțiunea să se ridice, de a ajuta membrii și de a se implica în conducere, va putea ajunge la stadiul de sublider. Puteți dovedi aceste lucruri prin activitate de orice tip, exemplu cerințele ce au fost pentru a ajunge la acest rang, adică dacă vă doriți mai mult nu trebuie să vă opriți, chiar dacă nu există niște cerințe pentru sublider. Când se va considera că într-adevăr vă implicați, atunci veți primi sublider.

 

 

Notă: dacă ați primit într-o săptămână raport înjumătățit/opțional ca premiu din cadrul diferitelor topicuri sau activităților, vi se anulează numărul de licențe minime dar NU și cele 1/2/5 ș.a.m.d. licențe în plus. Adică, dacă aveți raport opțional la rang 1/2/3/4/5 într-o săptămână, trebuie să aveți pentru rank-up doar raportul minim din cealaltă/celelalte săptămâni + licențele în plus din toate săptămânile.

 

Model de postare:

 

Nume:

Rangul actual:

Câte zile ai în facțiune?:

Când ai avut ultima promovare?:

Alte precizări:

 

mL5ntmF.png

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (C) Vizago

uk32.png

 

 

 

For what purpose was this topic created?

 

  The purpose of this topic is for the members of the Las Venturas School Instructors who want to advance in rank. 

 

Informations:

 

1) Before making an application in this topic, you must make sure you have the minimum number of days required in the faction. You can ask a rank 6+ or you can calculate yourself the number of days depending on the entry date (you can check from the faction log).

2) If you make the request from Thursday to Sunday, the activity report must be completed.

3) A request for advancement in rank can be accepted or rejected., depending on the succed of the requirements below.

4) If your application has been rejected, you can do another one within 3 days.

 

Requirements to be promoted:

 

Rank 1 -> 2: minimum two weeks in the faction, no sanction (maximum one AV and one fine), minimum report + 1 additional license in every week to rank 2, decent behavior / language, forum activity (like faction posts). Activity on faction chat will be taken in consideration too, or from the the topics: 'Discussions / Discussions' ; 'Images / Images' ; 'The mission of the week / Mision of the week' on the forum.

 

Rang 2 -> 3: minimum two weeks in the faction, no sanction (maximum one AV and one fine), minimum report + 2 extra licenses every week to rank 3 (licenses to be of all types), decent behavior / language, forum activity like on faction posts). Activity on faction chat will be taken in consideration too, or from the the topics: 'Discussions / Discussions' ; 'Images / Images' ; 'The mission of the week / Mision of the week' on the forum.

 

Rang 3 -> 4: minimum three weeks in the faction, no sanction (maximum AV and one fine), minimum report + 5 additional licenses every week to rank 4 (licenses to be of all types), decent behavior / language, forum activity like on faction posts). Activity on faction chat will be taken in consideration too, or from the the topics: 'Discussions / Discussions' ; 'Images / Images' ; 'The mission of the week / Mision of the week' on the forum.

 

Rang 4 -> 5: minimum four weeks in the faction, no sanction (maximum one AV), minimum report + 5 additional licenses every week to rank 5 (licenses are of all types) (+10 extra licenses if you do not hold the position of tester), 5 total factions tests (if you hold the tester function), decent behavior / language, forum activity (like faction posts). Activity on faction chat will be taken in consideration too, or from the the topics: 'Discussions / Discussions' ; 'Images / Images' ; 'The mission of the week / Mision of the week' on the forum.

 

Once you reach 5, you will know it was a long way, you will know that you have not worked for the rank in vain and what LV School Instructors really is. I value (Vizago) the work which is well done, right and hardworked, so only a member who is involved and devoted will be able to get here. With good behavior and willing to help the faction stand up, help the members and get involved in leadership, it will be able to get to the stage of subleader. You can prove this through any type of activity, such as the requirements which you did to get here. If you want more, you do not have to stop, even if there are no requirements. When it will be considered that you are really involved, then you will get subleader.

 

Note: If you received a half-report /optional report in a week as a prize in different topics or activities, you will be canceled with the minimum license number but no the 1/2/5 etc. extra licenses. It means that if you have optional report for a week as rank 1, you must have only the minimum report from the other week + the extra licenses from all of them. 

 

Posting template:

 

Name:

Current Rank:

How many days do you have in the faction ?:

When did you received the last rank-up ?:

Other specifications:

 

Edited by Vizago
Actualizare
  • Like 5
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nume: Daniel.iPOST 

Rangul actual: LV Senior Instructor (3)

Câte zile ai în facțiune?: 50

Când ai avut ultima promovare?: 01.01.2019 - 17:07

Alte precizări: Mersi frumos, numai bine! 

Edited by Daniel iPOST

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Daniel iPOST cerere acceptată. Felicitări!

Edited by Vizago

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nume: Koppen

Rangul actual: 1

Câte zile ai în facțiune?: 14

Când ai avut ultima promovare?: Am Rank 1. 

Alte precizări: Sper să fiu promovat, va fi o motivatie pentru mine. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nume: HugoN

Rangul actual: 1

Câte zile ai în facțiune?: 14

Când ai avut ultima promovare?: Am rank 1, m-am alăturat facțiunii la data de 08.01.2019

Alte precizări: 10 pct la raport :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

@GF Koppen cerere acceptată. Felicitări!

@iHallo Cerere de avansare respinsa. Esti inactiv de mai bine de 3 zile pe joc, intra mai des.

Edited by Vizago

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nume:Hooper

Rangul actual:1

Câte zile ai în facțiune?:16 zile.

Când ai avut ultima promovare?:Am rank 1.

Alte precizări:Salut Vizago!

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Hooper Vei fi promovat la rangul de LV Instructor.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nume: HugoN

Rangul actual: 1

Câte zile ai în facțiune?: 16

Când ai avut ultima promovare?: Am rank 1.

Alte precizări: Sal 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@iHallo nu au trecut 3 zile de la ultima cerere. Cerere respinsa.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nume: Alex.CapoNe

Rangul actual: 1

Câte zile ai în facțiune?: 14

Când ai avut ultima promovare?: Am rank 1.

Alte precizări: Salut.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nume:Ma[R]iuS

Rangul actual:1

Câte zile ai în facțiune?:14

Când ai avut ultima promovare?:Am rank 1

Alte precizări:Bafta!

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Alex54 cerere acceptata. Felicitări!

@N MaRiuS cerere acceptata. Felicitări!

Edited by Vizago

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Nume: Dragos7198

Rangul actual: 1

Câte zile ai în facțiune?: 14

Când ai avut ultima promovare?: Am rank 1.

Alte precizări: Mersi fain !

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Dragos7198 cerere acceptată. Felicitări!

Edited by Vizago

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nume: Medereu

Rangul actual: 1

Câte zile ai în facțiune?: 14

Când ai avut ultima promovare?: -

Alte precizări: Nu am alte precizari, multumesc! 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@lDunhilL cerere respinsa. Ziceai ca iti place aici, atunci mai poti astepta 3 zile. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nume: Aby23

 

Rangul actual: 1

 

Câte zile ai în facțiune?: 14

 

Când ai avut ultima promovare?: - 

 

Alte precizări: Salut. 

Edited by Aby23

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Aby23 cerere respinsa. Nu ai raport-ul terminat si bati apropouri.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nume:_SilviuQ_

 

Rank ul actual:LV Supervisor (5)

 

Cate zile ai in factiune? : 83 de zile

 

Cand ai avut ultima promovare?:02.01

 

Alte precizari:Bafta. 

 

On 2/1/2019 at 1:45 PM, SilviuQ said:

Nume:_SilviuQ_

 

Rank ul actual:LV Supervisor (5)

 

Cate zile ai in factiune? : 83 de zile

 

Cand ai avut ultima promovare?:2.01

 

Alte precizari:Bafta. 

 

 

Edited by Vizago

Share this post


Link to post
Share on other sites

@SilviuQ posteaza cum trebuie.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nume: Aby23

 

Rangul actual: 1

 

Câte zile ai în facțiune?: 17

 

Când ai avut ultima promovare?: - 

 

Alte precizări: Salut. 

Au trecut 3 zile sa știi 

Edited by Aby23

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Aby23 cerere acceptata. Felicitări!

Edited by Vizago

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nume: _SilviuQ_

Rangul actual: LV Supervisor (4)

Cate zile ai in factiune?: 87 zile

Cand ai avut ultima promovare?: 02.01.2019

Alte precizari: Bafta!

Edited by SilviuQ

Share this post


Link to post
Share on other sites

@SilviuQ cerere acceptată. Felicitări!

Edited by Vizago

Share this post


Link to post
Share on other sites

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.