Jump to content

Recrutăm Designeri Audio și Video. Detalii aici

Sign in to follow this  
BIS aka OldNab

[18 noiembrie] 1918 - independenţa Letoniei

Recommended Posts

Imagini pentru latvia flag

 

 

Republica Letonia, situată pe litoralul estic al Mării Baltice, sărbătoreşte la 18 noiembrie, Ziua Independenţei, proclamată în 1918. Situată în nordul Europei, Letonia se învecinează cu Estonia la nord, Rusia la est, Belarus în sud-est şi Lituania în sud. 

Având ieşire la Marea Baltică (peste 500 km), Letonia are un relief predominant de câmpie, mai joasă în vest, în lungul litoralului (57% din teritoriu se află sub 100 m altitudine), fiind ceva mai înalt, colinar, în sud-vest (podişul Kursa, 184 m), în centru (colinele Vidzeme, cu altitudine maximă din ţară, Gaizinkalns, 311,6 m) şi în est (regiunea Latgale, altitudine maximă 289,3 m). Clima este temperată, cu influenţe maritime mai pronunţate în vest, precipitaţii între 550 şi 800 mm/an; temperaturile medii ale lunilor extreme sunt -4°C (în ianuarie) şi 17°C (în iulie). 

Reţeaua hidrografică este densă (12.000 cursuri de apă, cele mai multe foarte scurte), mai importante fiind Daugava (352 km pe teritoriul Letoniei), Gauja (452 km) şi Venta; există peste 5.000 lacuri (40% dintre acestea în colinele Latgale), majoritatea puţin adânci (numai opt au adâncimi mai mari de zece metri). Pădurile (conifere) ocupă peste 45% din teritoriu, iar regiunile mlăştinoase, turbăriile 10%. Faună variată, în ultimele decenii fiind colonizaţi zimbrul, castorul, ursul brun şi bizamul. Există patru Parcuri Naţionale (Gauja, Kemen, Slîtere, Razna).

Înainte de 1918, Letonia a fost o provincie a Imperiului Rus (gubernie), condusă de un guvernator numit de ţar. Numele ei era Livonia, iar teritoriul acesteia includea şi sudul Estoniei de astăzi. Denumirea de Livonia datează din perioada primei ocupaţii germane a teritoriilor baltice, de la începutul secolului al XIII-lea şi derivă de la cuvântul Liv, care denumea locuitorii băştinaşi. Letonia există ca stat din 1918, ca urmare a Tratatului de Pace de la Paris şi a acordării de teritorii pe bază etnico-lingvistică. În 1991, Letonia şi-a recâştigat independenţa faţă de Uniunea Sovietică. După restaurarea de facto a independenţei s-a alăturat Naţiunilor Unite. Letonia a aderat la OMC în 1998. În 2004, Letonia a devenit membru al Uniunii Europene şi NATO. La 21 decembrie 2007, Letonia a aderat la Acordul Schengen, potrivit www.mae.ro.

Capitala statului este la Riga, iar alte oraşe importante sunt: Daugavpils, Liepaja, Jelgava, Jurmala, Ventspils, Rezekne. Porturi importante la Marea Baltică: Riga, Ventspils, Liepaja.

Riga este un oraş situat pe ambele maluri ale râului Daugava (Dvina de Vest), la circa 15 km de vărsarea acestuia în Marea Baltică. Fondat în 1201 de episcopul Albert I al Livoniei, oraşul (devenit centru episcopal, apoi arhiepiscopal - 1255) se alătură Ligii Hanseatice (1282), afirmându-se ca un important centru comercial în răsăritul Mării Baltice. În 1581 trece sub stăpânire poloneză, în 1621 este cucerit de Gustav II Adolf al Suediei, iar în 1721 intră în componenţa Imperiului Rus. În cele două secole ce au urmat s-a dezvoltat remarcabil, în ajunul Primului Război Mondial fiind al treilea oraş din întregul imperiu. Capitală a Letoniei independente între 1918-1940, a RSS Letone între 1944-1990 şi a statului leton suveran renăscut în 1991, potrivit Enciclopediei Statelor Lumii (2016).

Cel mai mare centru economic, cultural, de învăţământ, turistic al ţării, Riga are o industrie diversificată (construcţii de maşini, electronică şi electrotehnică, material rulant, medicamente, anvelope, sticlărie, textile, confecţii, producţie alimentară), care contribuie cu 50% la producţia industrială a ţării. Nod al transporturilor feroviare şi rutiere, însemnat port de mărfuri şi călători, legat prin ferry-boat de Stockholm (Suedia), Kiel şi Lubeck (Germania). Dispune şi de aeroport internaţional. 

În Riga se află: Academia de Ştiinţe, cu 9 institute de cercetare afiliate, patru universităţi (Latvijas Universitate, fondată în 1919, Rigas Tehniska Universitate, fondată în 1896 ş.a.), alte instituţii de învăţământ superior, opt teatre, 11 muzee (inclusiv unul etnografic în aer liber), galerii de artă ş.a. În anul 2003 oraşul a găzduit festivalul "Eurovision". Monumente (cele mai multe în partea veche a oraşului): Domul (secolele XIII-XIX), cu o orgă renumită în toată lumea, Castelul Riga (secolele XIV-XVI), renovat în secolele XVIII-XIX, biserica Sf. Gheorghe (componentă a reşedinţei maestrului Ordinului Teuton de Livonia în secolele XIV-XVI), biserica Sf. Petru (secolul XIII, cu o clopotniţă din lemn de 137 m, distrusă în timpul ultimului război mondial şi înlocuită în 1973 cu un turn înalt de 123 m), biserica Sf. Ioan (secolele XIII-XX), Pulvertornis (Tumul Pulberăriei), singurul turn din vechea fortificaţie a Riga păstrat intact; Turnul de Radio şi Televiziune (368,5 m), Monumentul Libertăţii.

Letonia este o ţară cu economie industrial-agrară dezvoltată, bazată parţial pe materii prime locale (resurse agricole, forestiere şi roci de construcţii, precum dolomita, calcarul, gipsul). Lipsesc resursele de combustibili, cu excepţia celor de turbă (530 mii. t rezerve). Industria prelucrătoare este diversificată, asigură 39% din exporturi şi produce laminate, mijloace de transport, aparatură telefonică, motoare electrice, electronică, telecomunicaţii, frigidere, îngrăşăminte chimice, geamuri, mobilă, textile, tricotaje, produse alimentare. Principalul centru industrial este Riga, urmat de Liepaja, Ventspils, Valmiera, Daugavpils. 

Agricultura are ca specific creşterea bovinelor (70% din producţia agricolă), în special pentru lapte, şi a porcinelor; se cultivă orz, secară şi plante furajere, cartofi, sfeclă de zahăr (terenurile cultivate ocupă circa 30% din suprafaţa Letoniei). Pentru practicarea agriculturii au fost necesare ample lucrări hidroameliorative (desecări, îndiguiri) pe 85% din terenurile agricole. Este tot mai important pescuitul. Principalii parteneri sunt UE cu 71% din total comerţ (Lituania 18%, Estonia 10%, Germania 10%) şi Rusia (10%).

 

 

SURSĂ: AGERPRES.

Edited by BIS aka OldNab

Share this post


Link to post
Share on other sites

Topic deschis pentru următoarele 72 de ore.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.