Jump to content

Ediția 5 pentru sugestii sa-mp a fost deschisă. Postați sugestiile aici

Recrutăm designeri audio și video. Puteți aplica aici

 

TiG3R

National Guard - Rank 3-4 TEAM

Recommended Posts

N6bnlyS.jpg&key=11639f00110200c202b4bc42

 

0PmvFGp.gif&key=f943263c83093397a9c6e037

 Echipa rank 3-4/ Rank 3-4 team  NATIONAL GUARD 

0PmvFGp.gif&key=f943263c83093397a9c6e037

KwctU5z.png&key=bf74be6a1f478310bcf387b9

Aceste activitati sunt contorizate pentru RANK UP (4 & 5).

In acest topic NU aveti voie sa faceti chat (pentru intrebari despre echipa PM/DISCORD)

4zs53BZ.png&key=ba4a25726b987cc480d08204

These activities are important for RANK UP (4 & 5).

In this topic you are NOT allowed to make chat (for question about team use PM/DISCORD)

 

COMPONENTA ECHIPEI  / TEAM MEMBERS - LAST UPDATE: 3.02.2020

 

♣ TEAM MANAGER ♣

bbomber83

 

♦ TEAM LEADER ♦

bbomber83

 

♠ TEAM MEMBERS ♠

-RANK 4-

 

 

 

 

Volkano (05.07.2021)

SwiftBrotherHD (21.08.2021)
Paxt (18.07.2021)

Spark0 (21.08.2021)

 

 

 

 

 

-RANK 3-

 

Garfield (05.09.2021)

Sergio (17.08.2021)

Irinush. (13.09.2021)

NFcataNF (23.07.2021

Soker_Maraciuca (01.08.2021 )

Baghera22 (11.08.2021)

Alexandrovsky (08.08.2021)

Ioan (15.08.2021)

DaniTheWOO (08.08.2021)

MorarDavid (13.09.2021)

LuffyTigan. (05.09.2021)

Hyperion (13.09.2021)

Rikki (01.08.2021)

FacTot.Atentiune (16.07.2021)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legend(ă):

KwctU5z.png&key=bf74be6a1f478310bcf387b9

Team Manager -  este cel ce supravegheaza echipa, in aceasta functie se afla in mod normal un rank 6.

Team Leader - El are rolul de a accepta / respinge activitatile propuse, pe langa asta face si evidenta activitatilor.

Team members - membrii actuali ai echipei

 elibera.
(zz.ll.aaaa) - data de intrare

4zs53BZ.png&key=ba4a25726b987cc480d08204

Team Manager -  he supervise the activity of the team, usually the team manager has rank 6.

Team Leader - He can accept / reject the  activities requests + he made the general evidence log of the team.

Team members - actual members of the team.

(dd.mm.yyy) - entry date. 

 

CALENDARUL DUMINICILOR 2  & 4/ CALENDAR OF 2nd  & 4th SUNDAYS

 

 

image.png.31f425b83dd4f9adb3f3765f11fb651b.png

 

 

INFORMATII SI REGULI  PENTRU ACTIVITATI / INFORMATIONS & RULES FOR ACTIVITIES

 

KwctU5z.png&key=bf74be6a1f478310bcf387b9
Activitatile (Evenimente in cadrul factiunii):


Activitatile se tin in duminicile 2-4 ale lunii, dupa cum urmeaza:

 • Membrii de Rank 3-4 vor organiza doua activitatii OBLIGATORII in a doua si a patra duminica din luna (duminicile 2-4), ora 15:00;
 • Organizatorii de evenimente au dreptul de a sanctiona membrii doar cu acordul unui rank 6+ (dovezile se trimit printr-un PM).
 • Pentru a organiza un eveniment, orice membru ce are dreptul de a organiza un eveniment, are nevoie de permisiunea unui rank 6+ (detalii mai jos).
 • Regulile ce tin de membrii intarziati/absenti sunt in regulamentul intern.
 • Activitatea trebuie sa fie de MINIM 15 MINUTE.
 • Premiile vor fi acordate în cel mult 72 ore de la data finalizarii activitatii;
 •  Atât Liderul cât si Sub-liderii au dreptul de a opri sau anula o activitate daca acesta considera.
 •  Membrii organizatori isi asuma in totalitate responsabilitatea activitatii (daca vad dezinteres din partea participantilor sau organizatorului vor aparea sanctiuni);
 • Dupa terminarea activitatii: Aveti la dispozitie 72h ore sa postati evidenta activitatii (in topicul destinat), pastrati dovezile de la activitate 3 zile.
 • Daca nu va prezentati la activitatile organizate de voi, primiti FactionWarn, iar la a doua abatere primiti Rank Down.4zs53BZ.png&key=ba4a25726b987cc480d08204
Activities (Faction events):


Activities are in Sundays 3-4 of the month (Sunday 3 & 4) as follows:

 • Rank 3-4 members can organize MANDATORY activity in the second and fourth Sunday of the month (Sundays 2-4), 15:00 ( 3 PM);
 • The host of events have the right to punish members with the permission from rank 6+ (proofs need to be sent in PM)
 • If you want to organise an event, you need to have rank 6+ permissions (details below)
 • Rules about punishment intervals are in internal rules topic.
 • The activity need to during MINIMUM 15 MINUTES.
 • The leader and the subleaders can stop the activity if they consider.
 •  The organizers must take full responsibility for the way the activity will take place (If disinterest is shown from the members or from the organizer, there will be punishments).
 •  After the activity is finished: You have 72h to post evidence from the activity (in the special topic), keep the proofs from the activity for 3 days.
 • If you are absent to your activity you will get FactionWarn, and second time you will get Rank Down.

 

MODEL DE POSTARE ANUNTARE ACTIVITATE / MODEL FOR ANNOUCE ACTIVITY - IN ACEST TOPIC / IN THIS TOPIC

 

KwctU5z.png&key=bf74be6a1f478310bcf387b9
Nume:
Ajutoare / Translator: 

Data activitatii:
Tipul de activitate:
Descriere activitate:
Premiul:

Finantare activitate (Personala / Buget):
Alte precizari (lucruri de care ai nevoie):

*Aveti voie sa organizati o activitate cu maxim 3 colegi.
* O sa primiti aprobare de la liderul echipei sau / Rank 6+. Dupa aprobare, activitatile vor fi anuntate pe /fmotd sau in topicul special anunturilor.
* Activitatile trebuiesc anuntate in cursul saptamanii incepand cu MIERCURI 15:00, pana maxim Sambata 15:00.
* Nu puteti organiza 2 saptamani la rand eveniment ca organizator principal.

* Pot fi organizate mai multe evenimente intr-o zi, cu conditia ca in total sa tina o ora.
* Puteti fi de MAXIM 2 ori pe luna helper de activitate.

* Premile de peste 300.000$ vor fi suportate de catre organizator.

* Primul membru ce anunta o activitate are si datoria de a face evidenta.

* Organizarea defectuoasa a evenimentelor duce la nerasplatirea lor (0p).


 - LIDERUL ECHIPEI ARE DREPTUL DE A RESPINGE ACTIVITATILE CE SE ASEAMANA CU ANTRENAMENTELE - 

 
4zs53BZ.png&key=ba4a25726b987cc480d08204
Name:
Helpers / Translators:

Activity date:
Type of activity:
Describe the activity:
Prize:

Activity founding (Personal / Budget):
Other specifications (things that you need):


*You can organise an activity with maximum 3 teammates.
* Your request will be aproved by the leader of the team / RANK 6+. After approval, the activity will be announced on /fmotd or in the national guard topic for news.
* You need to make request for activity from Thursday 3 PM untill Saturday 3 PM.
* You can't organise an event twice week in a row as main organizer.

* Can be two or more activities in one sunday, but you need to make all activities in maximum one hour.

* You can only be activity helper 2 times per month.

* The price over 300.000$ will be supported by organiser.

* First member who announces the activity, also needs to make the evidence of the activity.

* Poorly organised activities will not be rewarded (0p)

 

- THE TEAM LEADER CAN REJECT ALL ACTIVITIES WITH TRAINING THEMES - 

 

 SANCTIUNI PENTRU MEMBRII / PUNISHMENT FOR MEMBERS

 

KwctU5z.png&key=bf74be6a1f478310bcf387b9
Vorbit la telefon - 
AV
Folosirea chatului [/r] aiurea - AV
Nerespectarea indicaţiilor date organizator - AV
DM aiurea - FW
Refuzul de a schimba skinul, oricare ar fi motivul(doar daca este necesar) - FW
Deranjarearea evenimentului, prin întrebari aiurea pe [/r] când nu sunteţi atenţi la chat şi nu ştiţi ce aveţi de făcut - FW
DM-ul pe organizator - FW
Comentarii la adresa organizatorului - FW
Licente necesare expirate - FW
AFK in timpul evenimentului - FW


MODEL DE POSTARE SANCTIUNI -  IN PM
Nume:
Data activitate:
Membrul sanctionat:
Motiv:
Dovezi:
Alte precizari:

 4zs53BZ.png&key=ba4a25726b987cc480d08204
Talked on the phone - 
AV
Using chat [/r] without reason - AV
Failure to follow the instructions given by the trainers/organizer - AV
Useless DM - FW
The refusal to change the skin, whatever the reason (if is necesary) - FW
Disturbing your activity by asking questions on [/r] when you are not watching the chat and you do not know what to do - FW
DM on organizer - FW
Comments to organizer - FW
Necesary licenses expired -  FW
AFK during event - FW


POSTING MODEL FOR PUNISHMENTS - IN PM
Name:
Activity date:
Sanctioned member:
Reason:
Proofs:
Other specifications:

 

LOG EVIDENTA ACTIVITATI / ACTIVITIES EVIDENCE LOG

 

KwctU5z.png&key=bf74be6a1f478310bcf387b9
LOGUL ACTIVITATILOR SE FACE IN TOPICUL SPECIAL, ACELASI MODEL CA LA ANTRENAMENT:

https://forum.b-zone.ro/topic/21325-national-guard-log-antrenamente-activitati-log-training-activities/

*Evidenta este facuta de cel ce a organizat primul activitate in duminica respectiva.

*Prima data trebuie sa prezentati evidenta intr-un PM catre liderul de echipa & manager, pentru a o verifica.


4zs53BZ.png&key=ba4a25726b987cc480d08204
THE ACTIVITY LOG WILL BE POSTED IN SPECIAL TOPIC, SAME MODEL FOR TRAININGS

https://forum.b-zone.ro/topic/21325-national-guard-log-antrenamente-activitati-log-training-activities/

*Evidence log is made by the member who organized the first activity on that sunday.

*Firstly you need to send a PM with evidence log to the team leader & manager for checking it.

 

 

EVIDENTA PUNCTELOR /  POINTS EVIDENCE

 

KwctU5z.png&key=bf74be6a1f478310bcf387b9
O activitate organizata -  10P
Helper la activitate -  5P.

 Cerere de permisiune pentru activitate in intervalul Miercuri 15:00 - Vineri ora 15:00 - 3P
Peste 5 greseli in statistica (-3P din totalul punctelor acumulate in acea zi)
Traducator la activitate (RO - > EN) - 2P
Folosirea banilor personali - 1P

Raport dublu - 5P

Raport triplu - 10P


* Nu puteti sa fiti traducator si helper simultan.
* Evidenta este generala si este postata lunar.


4zs53BZ.png&key=ba4a25726b987cc480d08204
One activity organized -  10P
Activity helper - 5P

Request permission for activity between Wednesday 15:00 - Friday 15:00 - 3P
Over 5 mistakes in evidence log (-3P of the total points accumulated on that day)
Activity translator (EN - > RO) - 2P

Personal money used - 1P

Double raport - 5P

Triple raport - 10P


* You can't be translator and activity helper in the same time.
* Evidence status are general and will be posted monthly.

 

Managerul echipei celor de RANK 3-4 este: bbomber83 / Leaderul echipei este: bbomber83.

Manager of RANK 3-4 TEAM is: bbomber83 / Leader of the team is: bbomber83.

 

 

Edited by bbomber83
Update membri + sistem rank up

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nume: Fuhrer
Ajutoare: Cataa, Lenin

Fac activitate pe data: 20.01.2019

Tipul de activitate: LMS
Descriere activitate: Va avea loc in training room, participantii o sa fie imprastiati in toti trainingul si se va da start bataliei iar ultimul ramas in picioare va castiga.. Acestia vor avea voie sa foloseasca orice arma. O sa fie o singura runda astfel incat sa aiba timp si alti colegi pentru activitatile lor. Cine moare se va duce la Huntere dar pentru orice eventualitate unul din organizatori o sa stea la zona de spawn ca sa fim siguri ca nu se triseaza.
Premiul: 200.000$
Alte precizari: Sper sa fie acceptata, multumesc anticipat. Premiul o sa fie dat in banii organizatorilor. As fi vrut sa fac pubg dar m-am consultat cu Mein-ul si am ajuns la concluzia ca trebuie sa o lasam pe alta data. O zi minunata!

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Name: SaiF_SfaXiaNo
Helpers: BlacK_Z

Activity date:  20.01.2019
Type of activity: Mini War 
Describe the activity: we will make mini war in trainig room with 2 team  it will take maybe 15 to 20 min 
Prize: 100k
Other specifications i will be happy if you accepted my activety and thanks for your time 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nume: Scotocell 
Ajutoare: Fuhrer

Fac activitate pe data: 20.01.2019

Tipul de activitate: Duele. 
Descriere activitate: O sa organizam niste duele cu diferite arme in training room. Dupa fiecare runda, o sa schimb arma. 
Premiul: $500.000
Alte precizari: Multumesc! 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Name:Raver
Helpers:.

Activity date: 20/01/2019
Type of activity: Launch with parachute
Describe the activity: I will positioned my self on the top of one building in SF. You have just /find me and try to launch with parachute near me.
Prize: Nothing.
Other specifications:.

Share this post


Link to post
Share on other sites
47 minutes ago, Raver said:

Name:Raver
Helpers:.

Activity date: 20/01/2019
Type of activity: Launch with parachute
Describe the activity: I will positioned my self on the top of one building in SF. You have just /find me and try to launch with parachute near me.
Prize: Nothing.
Other specifications:.

@Raver, "launch with parachute" is a training exercise. Also, this topic is for ACTIVITIES, not TRAINING. I already told you this in the pm. Please go and read every single spoiler from this topic. Next time you post an incorrect request, you will get a VW. As of now, you request has been rejected.

 

@South Scotocell @SaiFSfaXiaNo @Fuhrer Cererile voastre au fost acceptate. (EN: All of your requests have been accepted.)

 

PS:

RO: Tin sa va anunt ca vor avea loc mici modificari la modelul de postare. Va rog, data viitoare cand faceti cerere, sa copiati cererea din SPOILER.

 

EN: The activity request model will suffer minor modifications. Please, next time you make a request, copy the request from the SPOILER.

Edited by John Wick

Share this post


Link to post
Share on other sites

Name: Black_z
Helpers:  Saif_SfaXianO / fuhrer

Activity date:  27.01.2019
Type of activity:  LMS 
Describe the activity: we will make LMS in NG training room 
Prize: 50k

Activity found (Personal / Budget): Budget
Other specifications i will be happy if you accepted my activety and thanks for your time 

 

 

Edited by SaiFSfaXiaNo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nume: [uS]Cataa
Ajutoare: [AIM]Fuhrer[uS]Scotocell.
Fac activitate pe data: 27.01.2019
Tipul de activitate: GunGame
Descriere activitate: Ne intalnim la HQ si o sa ne duca TiG3R. O sa fie doar o runda.
Premiul: 150.000$

Finantare activitate (Personala / Buget): Personala.
Alte precizari: Va asteptam in numar cat mare. 

 

 

2f7e2ec68204291013dc39010a1fd34b.png.0e04e690caa5ae7177e716511d130c21.png

Edited by South Cataa

Share this post


Link to post
Share on other sites

Name: Raver
Helpers: Fuhrer

Activity date: 27/01/2019
Type of activity: Duel
Describe the activity: Will be 2v2 team duels
Prize: 100k each member of "winner team"

Activity found (Personal / Budget): Budget
Other specifications:.

 

Edited by Raver

Share this post


Link to post
Share on other sites

Activitatile pe luna ianuarie au luat sfarsit. Topicul se va deschide automat pe 13.02.2018 15:00.

January activities ended. The topic will be automatically opened on 13.02.2018 3 PM.

 

* Lista membrilor actuali a fost actualizata /  The list of the team members was updated.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Name: SaiF_SfaXiaNo
Helpers:  SabzeRo[ToV]
Activity date: 17/02/2019
Type of activity: LMS
Describe the activity: The Last one will stay alive will win 
Prize: 50k for the last one 

Activity found (Personal / Budget): Budget
Other specifications:  -- 

621844082_imageproxy(1).png.733e8753fadb51f1d6e4bfb1dc2c9df5.png

Edited by SaiFSfaXiaNo

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Name:  SabzeRo[ToV]
 • Helpers:  Sniper_Tn and SaiF_SfaXiaNo
 • Activity date: 17/02/2019
 • Type of activity:  War   
 • Describe the activity: 2 teams of course we need to change skin and i would like to make it at VW like (lspd vs NG) more detail at /r 
 • Prize:   15k for  signle players who stay alive.
 • Activity found (Personal / Budget): Budget 
 • Other specifications:  -- 
Edited by SabzeRo ZEW

Share this post


Link to post
Share on other sites

Name: Raver
Helpers:.

Activity date: 17/02/2019
Type of activity: Duels
Describe the activity: Easy duels 1v1
Prize: 50k

Activity found (Personal / Budget): Budget
Other specifications:.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Nume: Midway.JANDARMUL
Ajutoare: -

Fac activitate pe data: 17.02.2019

Tipul de activitate: Hide n Seek
Descriere activitate: Scurt si rapid, va veti ascunde in Training Room, dupa care voi veni sa va omor, ultimul ramas castiga!
Premiul: 250.000$
Alte precizari: Multumesc! 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nume: Scotocell
Ajutoare: - 

Fac activitate pe data: 17.02.2018

Tipul de activitate: Gun Game
Descriere activitate: O tura de Gun Game. 
Premiul: $1.000.000

Finantare activitate (Personala / Buget): Buget
Alte precizari: Multumesc! 

Edited by South Scotocell

Share this post


Link to post
Share on other sites

@SaiFSfaXiaNo @SabzeRo ZEW @Raver, activities accepted!

@Midway JANDARMUL@South Scotocell, activitati respinse. 

-Midway: Nu ai respectat modelul de postare

-Scotocell: Nu dispunem de un asemenea buget.

 

@SaiFSfaXiaNo you are in charge for doing the evidence for this sunday because your activity will be the first.

 

KwctU5z.png&key=bf74be6a1f478310bcf387b9 Mentiuni: 

- de acum inainte de a posta evidenta pentru acea zi de duminica sunteti obligati sa dati un pm liderului de echipa si managerului pentru ca evidenta voastra sa fie verificata.

- la urmatoarea sesiune de activitati ma voi uita mai mult la tipul de activitati pe care doriti sa il faceti. Nu vreau sa ma vad aceleasi 3 tipuri(LMS, Duele, War). Incercati sa fiti mai inventivi, exista foarte multe alte tipuri care dupa parerea mea ar avea mai mult succes.

 

4zs53BZ.png&key=ba4a25726b987cc480d08204 Mentions:

from now you will have to send a PM to the leader and the manager of the team before you post the activity evidence. We will correct it.

from the next week i will start paying attention to the type of activity that you want to make. I don't want to see anymore the same 3 types of activities(War, LMS and Duels). Try to be more creative, there are so many types of activities that you can make.

 

 

Daca nu puteti ajunge la activitati va rog sa faceti o invoire aici / If you will not be present please make a consent here:

 

Edited by Sparros ToV

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nume: Scotocell
Ajutoare: @Archie ToVarasu

Fac activitate pe data: 24.02.2018

Tipul de activitate: Hide And Seek
Descriere activitate: Membri prezenti la activitate

trebuie sa se ascunda in Training Room, eu o sa va caut iar

cine ramane ultimul castiga. 
Premiul: $1.000.000

Finantare activitate (Personala / Buget): Personala
Alte precizari: Multumesc! 

Edited by South Scotocell

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nume: PyrOceL
Ajutoare: Scotocell
Fac activitate pe data: 24.02.2019
Tipul de activitate: Fist Fight
Descriere activitate: Se vor desfasura duele 1 v 1 in training room, folosind doar pumnii. Se poate folosi orice stil de lupta.
Premiul: 200.000$

Finantare activitate (Personala / Buget): Personala
Alte precizari: 

Edited by PyrOceL

Share this post


Link to post
Share on other sites
 • Name:  SabzeRo[ToV]
 • Helpers: Archie Scotocell,
 • Activity date: 24/02/2019
 • Type of activity:  Last car standing in VW with "Monster" more detail /r
 • Describe the activity: Simple activity last one will get the price
 • Price: 150.000$
 • Activity found (Personal / Budget): Personal
 • Other specifications:  -- 
Edited by SabzeRo ZEW

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nume: Archie.
Ajutoare: Scotocell, SabzeRo

Fac activitate pe data: 24.02.2019

Tipul de activitate: par/impar
Descriere activitate:  Membrii prezenti la activitate trebuie sa mearga in training

si acolo, ei trebuie sa aleaga par/impar.

Premiul: 100.000$

Finantare activitate (Personala / Buget): Personala
Alte precizari:-

Edited by Archie ToVarasu

Share this post


Link to post
Share on other sites

@South Scotocell @PyrOceL @Archie ToVarasu activitati acceptate!

 

@SabzeRo ZEW you aleready organised an activity last week, activity rejected.

 

@South Scotocell tu esti responsabil de intocmirea evidentei celor prezenti la activitate. Daca ai intrebari adreseaza-mi-le in game sau printr-un PM.

 

 

Daca nu puteti ajunge la activitati va rog sa faceti o invoire aici / If you will not be present please make a consent here:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nume: Scotocell
Ajutoare: -

Fac activitate pe data: 17.03.2018

Tipul de activitate: Maraton.
Descriere activitate: Membrii prezenti la activitate o sa fie

pusi intr-o linie, o sa dau un start si un finish. Membrii trebuie sa alerge

pana la finish. Cine ajunge primul la linia de finish, castiga suma de bani. 

Premiul: $500.000

Finantare activitate (Personala / Buget): Personala
Alte precizari: Multumesc! 

Edited by South TiG3R
A gresit data.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Name: Raver
Helpers: Scotcell

Activity date: 17/03/2019
Type of activity: Swim Race + LMS
Describe the activity: It's a simple swiming race. We start at point "A", the arrive is at point "B". Who arrives at point "B" can start to shoot others coming, but only with "Rifle" weapon. Others weapons are prohibited. The last man standing will be the winner.

 

Point "A" = https://imgur.com/IZmkhqV https://imgur.com/i1zVJ2z

 

Point "B" = https://imgur.com/bqtBbS9 https://imgur.com/UvkaDeM


Prize: 300.000

Activity found (Personal / Budget): Budget
Other specifications: .

Edited by Raver

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nume: DaNNy.
Ajutoare: F.P.Jones, Scotocell

Fac activitate pe data: 17.03.2019

Tipul de activitate: Race
Descriere activitate: Acesta cursa se va desfasura in orasul Los Santos, mai precis, in canalele orasului, se va porni de undeva de langa Paintball LS, si se va termina langa Ocean Docks, acolo unde canalul ia legatura cu apa, fiecare participant va conduce un vehicul de tip Patriot.

Premiul: $200.000

Finantare activitate (Personala / Buget): Personala
Alte precizari: Multumesc! 

Edited by DaNNy ToV

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.