Jump to content

Recrutăm Designeri Audio și Video. Detalii aici

eB DaNiElSaN

Aplica pentru functia de tester / Apply for the tester function

Recommended Posts

 

RO

In acest topic membrii factiunii News Reporters pot aplica pentru functia de tester.

Membrii rank 4+ care doresc si se considera capabili pentru aceasta functie, pot depune o aplicatie in acest topic.

Dupa ce aplicati in acest topic, veti primi un raspuns sub forma ADMIS / RESPINS pentru sustinerea testului de aptitudini pentru functia de tester doar de la lider / sublideri.

 

Inainte sa aplicati pentru functia de tester, cititi cu ATENTIE absolut tot continutul acestui topic!

Orice membru sub rank 4 ce posteaza o aplicatie aiurea sau in forma de batjocura o sa fie sanctionat cu Faction Warn in joc!

 

Acordarea funcției de tester va fi făcută în funcție de 2 criterii:

 • Îndeplinirea unor condiții minime
 • Susținerea unui test împreună cu liderul / subliderul.

 

Condițiile minime pentru acordarea funcției de tester:

 

 • Să aveți un comportament deosebit, calculat, să nu se plângă alți membri de voi, să nu fi cauzat probleme grave etc.
 • Să aveți la momentul aplicării minimum 50 de posturi făcute pe forum.
 • Să fiți activi la sesiunile de recrutare, sa dati cat mai multe teste.
 • Să fiți organizați și să faceți totul pe cât de bine posibil.
 • Să aveti minim rank 4 în facțiune.

 

Informatii importante despre continutul si desfarusarea selectiei testerilor:

 

Testul pentru funcția de tester presupune 2 probe:

 

A. Proba teoretică

 

Membrul va susține un test cu liderul sau unul dintre cei doi sublideri ai factiunii în care îi vor fi adresate diferite întrebări pentru verificarea acestuia în ceea ce privește regulamentele facțiunii si cel general al facțiunilor pașnice.

 

*Nota: Cel cu care susțineți testul, liderul sau subliderul in cauza, își rezervă dreptul asupra întrebărilor adresate și asupra numărului acestora și al altor detalii minore referitoare la test, nefiind nevoie de ceva prestabilit.

 

B. Proba practică

 

Împreună cu liderul sau subliderul veți simula un test de intrare, în care recrutul va fi cel ce va testeaza, anume liderul sau subliderul, iar testerul, persoana care și-a exercitat dorința pentru a primi funcția de tester.

 

*Nota: Intrebarile pe care testerul i le va pune liderului / subliderului la aceasta proba vor fi din regulamentul factiunii si din regulamentul factiunilor pasnice, nefiind un test cu anumite intrebari pe care sa le adreseze, ci testerul punand orice intrebari alese din regulamentele corespunzatoare.

Proba practica nu este obligatorie, aceasta va trebui sa fie data neaparat doar daca testerul nu se descurca foarte bine la proba teoretica.

 

Informatii suplimentare: 

 

- Punctarea va fi ca la un test de intrare in factiune:

 • Veti fi sanctionati cu 1/3 la fiecare greseala, fie ca este proba teoretica, fie ca este cea practica.
 • Daca la proba teoretica ati acumulat 2/3 greseli, atunci veti sustine proba practica OBLIGATORIU.
 • Odata ce ati acumulat 3/3 la una din probe, veti fi picati la test si functia de tester n-o sa va fie acordata.

- Dacă ați fost declarat RESPINS, puteți reaplica pentru funcția de tester doar atunci cand recrutarile pentru aceasta functie vor fi din nou deschise.

- Doar liderul sau subliderii pot da un răspuns la aplicația unui membru rank 4+.

- Dacă v-a fost respinsă aplicația si doriti sa contestati decizia celui ce v-a raspuns la aplicatie, vorbiți cu el fie pe joc, fie îi dați un PM pe forum, nu mai dați reply aici.

- Regulamentul și criteriile pot suferi modificări în timp - ne rezervăm dreptul de a le modifica din cauza unor diferite cricumstanțe.

- Liderul si subliderii au rolul de Tester Recruitment Manager, acestia o sa va raspunda aici la aplicatii si de asemenea o sa va testeze aptitudinile in cazul in care aveti un calificativ ''ACCEPTAT'' la aplicatia aferenta.

- Numarul maxim de testeri pe care l-am stabilit este de 4 testeri (pe langa gradul liderului si al subliderilor).

- Daca in echipa de testeri numarul de locuri disponibile este mai mic decat numarul de candidati pentru aceasta functie, atunci proba practica se va tine obligatoriu pentru a putea alege cei mai buni candidati dupa punctajul obtinut in cele doua probe.

 

 

 

Model de postare pentru aplicatia de tester: 

 

Nume (real):

Varsta:

Nume in joc si rank in factiune:

De ce doresti sa aplici pentru functia de tester? (minim 2 randuri):

De ce te crezi potrivit pentru aceasta functie si de ce ar trebui sa te acceptam pe tine si nu pe alt candidat?:

Cu ce crezi ca poti ajuta News Reporters odata cu primirea functiei de tester? (minim 2 randuri):

Care sunt sursele pe care te vei baza atunci cand adresezi unui candidat o intrebare? (enumera minim 2 topicuri): 

Iti vei accepta pedeapsa in cazul in care vei incalca regulamentul factiunii si regulile impuse pentru functia de tester?: 

Alte precizari:

 

Model de postare pentru cei ce se ocupa cu recrutarea testerilor:

 

Nume:

Am sustinut testul cu:

Rezultat proba teoretica:

Rezultat proba practica:

Rezultat final: 

Alte precizari:

 

 

EN

Quote

In this topic the members of the faction can apply for the tester function.

Members with a rank 4+ that wish and think that they are capable of owning this function, can apply in this topic.

After you appli in this topic, you'll receive an answer, either ACCEPTED / REJECTED for taking

the aptitude test only with the leader / subleaders.

 

Before you apply for the tester function, read CAREFULLY absolutely everything included in this topic! Any member that is under rank 4 which posts an application as a mockery will be sanctioned with Faction Warn in game!

 

Receiving the tester function will be made according to 2 requirements:

 • Fulfillment of minimum conditions
 • Taking the test with the leader / subleaders

Minimum conditions for granting the tester function:

 • Having an extraordinary behavior (no one complains about you, you haven't caused any serious problems)
 • Having at least 50 posts on the forum at the moment of the application
 • Being active during recruitment sessions, taking as many tests as you can.
 • Să fiți organizați și să faceți totul pe cât de bine posibil. Being organized and doing everything as best as possible.
 • Being at least a rank 4 member.

 

Important information about the content and unfolding the tester selection:

The test for the tester function has 2 trials:

 

A. Theoretical trial

 

The member will take the test with the leader or one of the two subleaders of the faction in which he will be asked various questions for verifying him regarding the faction's rules and the general peaceful faction rules.

 

*Note: The one responsible for the test, the leader or subleader, reserves his right over the questions asked, the number of questions and other small details related to the test, a predetermined test is not necessary.

 

B. Practical trial

 

Together with the leader or subleader you will simulate an entry test, in which the recruit will be the one who tests you, the leader or subleader, and the tester, the person that wished to receive the tester function.

 

*Note: The questions that the testers asks the leader / subleader during this trial will be taken from the faction's rules and the peaceful faction rules. There isn't a predetermined that you have to ask, the tester asking any question chosen from the respective rules.

 

The practical trial is not mandatory, it has to be taken necessarily only if the tester isn't doing very well during the theoretical trial.

 

Additional information: 

 

- The score will be the same as an entry test:

 • You'll receive 1/3 at every mistake, either during the theoretical trial or during the practical one.
 • If you make 2/3 mistakes during the theoretical, then you'll be REQUIRED to take the practical trial.
 • Once you accumulate 3/3 mistakes during one of the trials, you'll fail the test and you won't receive the tester function.

- If you've been declared REJECTED, you can reapply for the tester function only when recruitments will open again.

- Only the leader or subleaders can give an answer to the application of a rank 4+ member.

- If you've been rejected and you wish to contest the decision of whoever answered to your application, either talk to him in game, or send him a PM on the forum, don't reply here.

- The rules and requirements can be modified over time - we reserve our right to modify them according to circumstances.

- The leader and subleaders have the role of Tester Recruitment Managerthey will answer to your applications here and also test your skills in case you are ''ACCEPTED''

 

- The maximum number of testers that we've established is 4 (besides the leader and subleaders)

- If the number of available spots is lower than the number of candidates, then the practical trial will be taken obligatory so we can choose the best candidates after their scores on both trials.

 

 

Posting model for your tester application: 

 

Name (real):

Age:

In-game name and faction rank:

Why do you wish to apply for the tester function? (at least 2 rows):

Why do you think you are suited for this function and why should we accept you and not someone else?:

How do you think you can help News Reporters once you receive the tester function? (at least 2 rows):

Which sources will you base yourself when you ask a candidate a question? (list at least 2 topics): 

Will you accept your punishment in case you break the faction rules and the rules imposed by the tester function?: 

Other specifications:

 

Posting model for those in charge of recruiting testers:

 

Name:

I've taken the test with:

Theoretical trial score:

Practical trial score:

Final score: 

Other specifications:

 

Topic translated by Quentin..

Edited by eB DaNiElSaN
versiunea in engleza adaugata

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aplicatii pentru functia de tester sunt deschise!

Este disponibil doar un loc in echipa de testeri momentan.

 

Cititi cu atentie TOT ceea ce este scris in primul post si aplicati dupa modelul corespunzator.

 

Aplicatiile vor fi deschise pentru 24 de ore, daca aplicati dupa ce aceastea vor fi inchise, aplicatia va va fi respinsa automat.

 

Succes!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nume (real): Mihai.

Varsta: 16 ani.

Nume in joc si rank in factiune: Ejaka33, rank 4.

De ce doresti sa aplici pentru functia de tester? (minim 2 randuri): Doresc sa aplic pentru functia de tester deoarece consider ca am o experienta destul de mare din trecut si cu siguranta ma voi descurca. Imi placea sa dau teste, sigur o sa-mi placa si acum. 

De ce te crezi potrivit pentru aceasta functie si de ce ar trebui sa te acceptam pe tine si nu pe alt candidat?: Ma cred potrivit deoarece am mai acordat multe teste in trecut. 

Cu ce crezi ca poti ajuta News Reporters odata cu primirea functiei de tester? (minim 2 randuri): Nu o sa fac mare lucru in plus, asa ca voi incerca sa imi fac treaba de tester cat de bine pot eu incat toata lumea sa fie multumita. Sunt destul de activ, asa ca o sa fiu in majoritatea timpului pe joc pentru a da testele de intrare. Ma consider de incredere incat sa nu ofer test-logul nimanui.

Care sunt sursele pe care te vei baza atunci cand adresezi unui candidat o intrebare? (enumera minim 2 topicuri): Regulament Intern, Informatii si Ghidul reporterului.

Iti vei accepta pedeapsa in cazul in care vei incalca regulamentul factiunii si regulile impuse pentru functia de tester?: Categoric, imi asum orice greseala.

Alte precizari: Iti multumesc!

Edited by Ejaka33

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Ejaka33, aplicația ta a fost analizată de către conducerea News Reporters, iar răspunsul este unul pozitiv. Contactează-mă pe mine sau pe unul din sublideri în joc pentru a susține testul de acordare a funcției de tester.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nume (real): Edison

Varsta: 17

Nume in joc si rank in factiune: .ZorK. | Rank 4.

De ce doresti sa aplici pentru functia de tester? (minim 2 randuri): Imi doresc functia de tester deoarece consider ca stiu tot ce e de stiut despre factiunea News Reporter si si nu cred ca as face vreo greseala la sustinerea testelor de intrare, tinand cont ca am mai detinut aceasta functie in trecut, pe scurt, ma consider pregatit pentru a detine aceasta functie.

De ce te crezi potrivit pentru aceasta functie si de ce ar trebui sa te acceptam pe tine si nu pe alt candidat?: Ma consider pregatit pentru aceasta functie deoarece am peste 140 de zile in total in factiune si cred ca ma pot descurca cu functia, iar totodata motivul pentru care ar trebui sa ma acceptati ar fi cunostiintele despre factiune si regulamentul acesteia.

Cu ce crezi ca poti ajuta News Reporters odata cu primirea functiei de tester? (minim 2 randuri): Cred ca pot ajuta factiunea News Reporters detinand functia de tester prin sustinerea testelor cand e nevoie, eu ma consider destul de activ in joc chiar daca am o multime de lucruri pe cap, dar datorita faptului ca am un program bine pus la punct pot ajuta factiunea destul de mult.

Care sunt sursele pe care te vei baza atunci cand adresezi unui candidat o intrebare? (enumera minim 2 topicuri): Regulament Intern, Ghidul reporterului, Informatii si Anunturi Importante.

Iti vei accepta pedeapsa in cazul in care vei incalca regulamentul factiunii si regulile impuse pentru functia de tester?: Desigur, imi asum orice greseala. 

Alte precizari: Sper sa fiu acceptat, iti multumesc pentru timpul acordat citirii aplicatiei mele!

Share this post


Link to post
Share on other sites

@ZorK, aplicația ta a fost analizată de către conducerea News Reporters, iar răspunsul este unul pozitiv. Contactează-mă pe mine sau pe unul din sublideri în joc pentru a susține testul de acordare a funcției de tester.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Recrutarile pentru functia de tester au luat sfarsit.

 

Dupa ce candidatii vor sustine testele, eu sau cei doi sublideri vor posta punctajul fiecaruia dupa modelul de mai sus.

 

Succes la test, reporterilor!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nume: DaNiElSaN..

Am sustinut testul cu: Ejaka33

Rezultat proba teoretica: 0/3

Rezultat proba practica: 0/3

Rezultat final: Admis

Alte precizari: S-a miscat cam greut la teoretic, dar pentru ca este primul test am zis sa fiu mai indulgent. Felicitari!

Edited by eB DaNiElSaN

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nume: DaNiElSaN..

Am sustinut testul cu: .ZorK.

Rezultat proba teoretica: Testul nu a fost sustinut pana la capat

Rezultat proba practica: Testul nu a fost sustinut pana la capat

Rezultat final: Respins

Alte precizari: A avut 1/3 dupa a decis sa nu mai continue deoarece nu avea rost, celalalt candidat avand un punctaj mai bun.

 

 

Aplicatiile pentru functia de tester sunt inchise pana cand alte locuri vor fi disponibile.

Edited by eB DaNiElSaN

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nume (real): Leo Veiner

Varsta: 22

Nume in joc si rank in factiune: Hrean.

De ce doresti sa aplici pentru functia de tester? (minim 2 randuri): Consider ca am experienta necesara pe acest server, oamenii se pot baza pe mine ca nu "trisez" sau nu sunt foarte dur si am rabdarea corespunzatoare. Sa ajut factiunea cu activitatea ei si in acelasi timp sa creasca membrii in aceasta factiune. 

De ce te crezi potrivit pentru aceasta functie si de ce ar trebui sa te acceptam pe tine si nu pe alt candidat?: Am experietna necesara, am fost tester aproximativ in toate factiunile unde am fost rank 4+ si playerii pot avea incredere in mine!

Cu ce crezi ca poti ajuta News Reporters odata cu primirea functiei de tester? (minim 2 randuri): Cu activitatea mea, voi fi un tester cat se poate de serios, nimeni nu va obtine TL-ul de la mine in niciun fel, pentru cine ma cunoaste personal, sunt de incredere si imi respect cuvantul.

Care sunt sursele pe care te vei baza atunci cand adresezi unui candidat o intrebare? (enumera minim 2 topicuri): Regulament Intern si Ghidul Reporterului si Regulamentul General al factiunilor Pasnice

Iti vei accepta pedeapsa in cazul in care vei incalca regulamentul factiunii si regulile impuse pentru functia de tester?: Normal, gresesti, paltesti.

Alte precizari: Mersi de sansa.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@ToV Hrean dupa cum am zis si mai sus, de asemenea si in primul post, aplicatiile sunt inchise. Numarul maxim de testeri este 4.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nume (real): Ma  numesc Cristian Cosmin Teodor.

Varsta: Am 14 ani.

Nume in joc si rank in factiune: Cosmin540 RANK4

De ce doresti sa aplici pentru functia de tester? (minim 2 randuri): Imi doresc sa devin tester al factiunii News Reporters deaorece, vreau sa ajut jucatorii incepatori sa isi formeze o cariera de succes in News Reporters. Totodata, vreau sa obtin aceasta functie pentru a-mi ajuta superiorii. Vreau sa ii mai scutesc de munca lor dificila.

De ce te crezi potrivit pentru aceasta functie si de ce ar trebui sa te acceptam pe tine si nu pe alt candidat?: Nu ma consider superior. Insa, ma cred potrivit deoarece sunt sigur pe mine si foarte increzator.

Cu ce crezi ca poti ajuta News Reporters odata cu primirea functiei de tester? (minim 2 randuri): O sa pot aduce in factiune jucatori care stiu regulamentul foarte bine. Vreau sa formez o factiune de invidiat. Cu jucatori de elita, ce isi fac sarcinile si rapoartele, putem deveni usor o factiune de respectat pe B-Zone.

Care sunt sursele pe care te vei baza atunci cand adresezi unui candidat o intrebare? (enumera minim 2 topicuri):  Regulamentul general al factiunilor pasnice, News Reporters - regulament intern, News Reporters -ghidul incepatorului

Iti vei accepta pedeapsa in cazul in care vei incalca regulamentul factiunii si regulile impuse pentru functia de tester?:  Desigur, imi asum tot ceea ce fac.

Alte precizari: Multumesc pentru timpul acordat, sper sa imi fie acordata o sansa.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@ToV CrIstiBoY dupa cum am zis si mai sus, de asemenea si in primul post, aplicatiile sunt închise momentan. Am impresia ca nimeni nu citeste... :|

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aplicatii pentru functia de tester sunt deschise!

Este disponibil doar un loc in echipa de testeri momentan.

 

Cititi cu atentie TOT ceea ce este scris in primul post si aplicati dupa modelul corespunzator.

 

Aplicatiile vor fi deschise pentru 24 de ore, daca aplicati dupa ce aceastea vor fi inchise, aplicatia va va fi respinsa automat.

 

Succes!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nume (real): Cristi

Varsta: 16

Nume in joc si rank in factiune: QuaKe. aproape 5

De ce doresti sa aplici pentru functia de tester? (minim 2 randuri): ca sa dau teste sa nu mai se chinuie cei noi sa gaseasca un tester sa dea si ei saracii testul in ultima zi.

De ce te crezi potrivit pentru aceasta functie si de ce ar trebui sa te acceptam pe tine si nu pe alt candidat?: multe zile pe multe conturi ca reporter.

Cu ce crezi ca poti ajuta News Reporters odata cu primirea functiei de tester? (minim 2 randuri): Pot sa dau teste cu cei noi acceptati sa ii ajut pe cei cu rank mai mare sa nu mai dea atatea teste.

Care sunt sursele pe care te vei baza atunci cand adresezi unui candidat o intrebare? (enumera minim 2 topicuri): reg. intern si reg. general pasnice.

Iti vei accepta pedeapsa in cazul in care vei incalca regulamentul factiunii si regulile impuse pentru functia de tester?: da.

Alte precizari: nimic

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nume (real): Edison

Varsta: 17

Nume in joc si rank in factiune: .ZorK. | Rank 4.

De ce doresti sa aplici pentru functia de tester? (minim 2 randuri): Imi doresc functia de tester deoarece consider ca stiu tot ce e de stiut despre factiunea News Reporter si si nu cred ca as face vreo greseala la sustinerea testelor de intrare, tinand cont ca am mai detinut aceasta functie in trecut, pe scurt, ma consider pregatit pentru a detine aceasta functie.

De ce te crezi potrivit pentru aceasta functie si de ce ar trebui sa te acceptam pe tine si nu pe alt candidat?: Ma consider pregatit pentru aceasta functie deoarece am peste 140 de zile in total in factiune si cred ca ma pot descurca cu functia, iar totodata motivul pentru care ar trebui sa ma acceptati ar fi cunostiintele despre factiune si regulamentul acesteia.

Cu ce crezi ca poti ajuta News Reporters odata cu primirea functiei de tester? (minim 2 randuri): Cred ca pot ajuta factiunea News Reporters detinand functia de tester prin sustinerea testelor cand e nevoie, eu ma consider destul de activ in joc chiar daca am o multime de lucruri pe cap, dar datorita faptului ca am un program bine pus la punct pot ajuta factiunea destul de mult.

Care sunt sursele pe care te vei baza atunci cand adresezi unui candidat o intrebare? (enumera minim 2 topicuri): Regulament Intern, Ghidul reporterului, Informatii si Anunturi Importante.

Iti vei accepta pedeapsa in cazul in care vei incalca regulamentul factiunii si regulile impuse pentru functia de tester?: Desigur, imi asum orice greseala. 

Alte precizari: Sper sa fiu acceptat, iti multumesc pentru timpul acordat citirii aplicatiei mele!

Share this post


Link to post
Share on other sites

@EA Sports QuaKeaplicația ta a fost analizată de către conducerea  News Reporters, iar răspunsul este unul pozitiv. Contactează-mă pe mine sau pe unul din sublideri în joc pentru a susține testul de acordare a funcției de tester.

@ZorK, aplicația ta a fost analizată de către conducerea News Reporters, iar răspunsul este unul pozitiv. Contactează-mă pe mine sau pe unul din sublideri în joc pentru a susține testul de acordare a funcției de tester.

 

Aplicatiile sunt închise. Veti fi anuntati cand vor fi locuri disponibile in echipa.

Edited by eB DaNiElSaN

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nume: DaNiElSaN..

Am sustinut testul cu: .ZorK.

Rezultat proba teoretica: 3/3

Rezultat proba practica: -

Rezultat final: Respins

Alte precizari: Maybe next time

 

Nume: DaNiElSaN..

Am sustinut testul cu: QuaKe.

Rezultat proba teoretica: 1/3

Rezultat proba practica: 0/3

Rezultat final: Admis

Alte precizari: bravo

 

 

Aplicatiile sunt închise. Veti fi anuntati cand vor fi locuri disponibile in echipa.

 

Edited by eB DaNiElSaN

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aplicatii pentru functia de tester sunt deschise!

Sunt disponibile 2-3 locuri in echipa de testeri momentan.

 

Cititi cu atentie TOT ceea ce este scris in primul post si aplicati dupa modelul corespunzator.

 

Aplicatiile vor fi deschise pentru 24 de ore, daca aplicati dupa ce aceastea vor fi inchise, aplicatia va va fi respinsa automat.

 

Succes!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nume (real): Dan

Varsta: 16

Nume in joc si rank in factiune: D[a]N, rank 4

De ce doresti sa aplici pentru functia de tester? (minim 2 randuri): Vreau sa aplic pentru funcția de tester deoarece doresc sa susțin teste cu candidații,  ajutând conducerea, sunt sigur ca știu regulamentul și pot acorda teste corespunzător deoarece am mai avut aceasta funcție în trecut.

De ce te crezi potrivit pentru aceasta functie si de ce ar trebui sa te acceptam pe tine si nu pe alt candidat?: Ma consider potrivit pentru aceasta funcție deoarece am ceva vechime în News Reporters și știu ce se face aici.

Cu ce crezi ca poti ajuta News Reporters odata cu primirea functiei de tester? (minim 2 randuri): Sa fiu activ atunci când se fac recrutări ca sa pot susține teste cu candidații, mă consider destul se activ și cred ca pot ajuta facțiune prin acest lucru.

Care sunt sursele pe care te vei baza atunci cand adresezi unui candidat o intrebare? (enumera minim 2 topicuri): Regulament intern, Ghidul începătorului,  Informații și Anunțuri importante.

Iti vei accepta pedeapsa in cazul in care vei incalca regulamentul factiunii si regulile impuse pentru functia de tester?: Desigur.

Alte precizari: Bafta.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nume (real): Mădălin.

Varsta: 17 ani. 

Nume in joc si rank in factiune: Madalin, rank 4.

De ce doresti sa aplici pentru functia de tester? (minim 2 randuri): Doresc această funcție din mai multe motive: 1. Mereu mi-a plăcut să ajut facțiunea în care mă aflu necondiționat, 2. Să pot da teste cu viitorii candidați și să le dau verdictul aferent rezultatelor sale, 3. Facțiunea News Reporters a fost prima mea facțiune, în 2015, și a rămas facțiunea mea de suflet, din care nu îmi doresc să mai ies. 

De ce te crezi potrivit pentru aceasta functie si de ce ar trebui sa te acceptam pe tine si nu pe alt candidat?: Activitatea, perseverența, seriozitatea si experiența pe care am dobândit-o de pe toate serverele RPG pe care am jucat mi-au oferit multe șanse la funcția de tester și chiar m-am descurcat, în unele zile dădeam cate 6-7 teste pe oră. 

Cu ce crezi ca poti ajuta News Reporters odata cu primirea functiei de tester? (minim 2 randuri): Cred că aș ajuta conducerea facțiunii, este destul de ocupată cu evidențe, supravegherea mebrilor, oferirea de simulări pentru reporter calificat, ș. a. m. d. Se adună destul de mulți candidați și cred că este nevoie de anumite persoane care să se asigure că, candidații au minimul de cunoștințe pe care trebuie să-l aibă un reporter pentru a se descurca cu munca sa zi de zi. 

Care sunt sursele pe care te vei baza atunci cand adresezi unui candidat o intrebare? (enumera minim 2 topicuri): Regulamentul facțiunii și Regulamentul General Al Facțiunilor Pașnice

Iti vei accepta pedeapsa in cazul in care vei incalca regulamentul factiunii si regulile impuse pentru functia de tester?: Bineînțeles. 

Alte precizari: O zi/seară bună vă doresc! Toate cele bune! 

Edited by Madalin
Editare hyperlink-uri.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nume (real): Akram

Varsta: 16 ani

Nume in joc si rank in factiune: [ToV]Akyy, rank 4 (Network Anchor)

De ce doresti sa aplici pentru functia de tester? (minim 2 randuri): Motivul pentru care aplic pentru funcţia de tester este că sunt conştient că îndeplinesc toate criteriile necesare pentru a obţine funcţia respectivă, mai apoi adăugând faptul că doresc să fiu unul dintre jucătorii care constituie baza facţiunii, întrucât nu oricine este demn de a obţine această funcţie, atât mai puţin de a o păstra sau de a se descurca cu ea. Nu în ultimul rând consider că este o onoare să ai dreptul de a testa candidaţii noi şi o responsabilitate în plus de a le acorda un verdict.

De ce te crezi potrivit pentru aceasta functie si de ce ar trebui sa te acceptam pe tine si nu pe alt candidat?: Nu mă consider neapărat superior altui candidat, însă sunt convins că ar trebui să fiu acceptat deoarece sunt potrivit pentru această funcţie întrucât am mai deţinut-o şi m-am descurcat cu ea, lucru care denotă faptul că ştiu cu ce se mănâncă şi sunt 100% capabil.

Cu ce crezi ca poti ajuta News Reporters odata cu primirea functiei de tester? (minim 2 randuri): Odată cu funcţia de tester, după cum am mai spus, vine o responsabilitate în plus pe care sunt dispus să mi-o asum. Dacă o să primesc funcţia îmi voi face datoria ca la carte, anume de a susţine teste de intrare cu jucătorii acceptaţi în cel mai eficient mod, în cel mai scurt timp şi într-un număr cât mai mare.

Care sunt sursele pe care te vei baza atunci cand adresezi unui candidat o intrebare? (enumera minim 2 topicuri): Sursele pe care o să mă axez când vine vorba de a pune întrebări, pe lângă cunoştiinţele mele, sunt topicurile:

Informaţii
Regulament Intern
Regulament Server
Regulamentul General al Facţiunilor Paşnice
Regulamentul Liderilor

Iti vei accepta pedeapsa in cazul in care vei incalca regulamentul factiunii si regulile impuse pentru functia de tester?: Bineînţeles că sunt dispus să îmi asum orice greşeală săvârşită voluntar sau involuntar.

Alte precizari: Mulţumesc pentru timpul acordat, aşteptăm un verdict pozitiv!

Edited by ToV Akyy
modificări estetice

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nume (real): Vlad

Varsta: Am 15 ani.

Nume in joc si rank in factiune: .Lizard, rang 4.

De ce doresti sa aplici pentru functia de tester? (minim 2 randuri): Doresc sa aplic pentru functia de tester pentru ca doresc sa-i acord o mana de ajutor tie, cat si acestei factiuni. Doresc sa demonstrez cat de activ sunt prin recrutarea CORECTA a jucatorilor care aplica in News Reporters. Nu am fost niciodata tester, iar pentru mine este o experienta unica. Sunt cat se poate de serios cand vine vorba de a ajuta factiunea din care fac parte, mai ales daca tin cu adevarat la ea. Este o functie minunata, chiar daca nu e una mareata, mie mi-ar placea sa o detin si pe asta. 

De ce te crezi potrivit pentru aceasta functie si de ce ar trebui sa te acceptam pe tine si nu pe alt candidat?: Sunt un simplu candidat, dar experienta de pe server si din News Reporters poate fi una cu mult mai buna decat alti candidati care nu dau dovada de seriozitate.

Cu ce crezi ca poti ajuta News Reporters odata cu primirea functiei de tester? (minim 2 randuri): Odata cu functia de Tester apare o noua responsabilitate, aia de a fi activ in cadrul recrutarilor. Nu am de gand sa ies din aceasta factiune prea curand, ceea ce inseamna ca o sa pot sa ma desfasor ca tester al factiunii pe o perioada mai indelungata de timp. Ii putem ajuta pe cei invatacei de rang 1, 2 si nu numai acolo unde dau de greu. Pot ajuta la supraveghierea membrilor, pot sa le ofer sansa la o simulare de reporter calificat, care este totusi o functie importanta in cadrul acestei factiuni. Pot ajuta si conducerea acestei factiuni cand este nevoie.

Care sunt sursele pe care te vei baza atunci cand adresezi unui candidat o intrebare? (enumera minim 2 topicuri): Voi adresa intrebari din Regulament Intern / Intern rulesGhidul reporterului / Reporter guide, Informaţii / Information, adica topicurile de baza.

Iti vei accepta pedeapsa in cazul in care vei incalca regulamentul factiunii si regulile impuse pentru functia de tester?: Da, bineinteles, orice greseala isi merita pedeapsa, care trebuie acceptata cu intelepciune.

Alte precizari: Sper sa-mi acordati o sansa, stiu ca pot sa ma descurc, succes!

Edited by L i z a r d

Share this post


Link to post
Share on other sites

@D a n, aplicația ta a fost analizată de către conducerea News Reporters, iar răspunsul este unul pozitiv. Te astept în joc pentru a susține testul de acordare a funcției de tester.

@Madalin, aplicația ta a fost analizată de către conducerea News Reporters, iar răspunsul este unul pozitiv. Te astept în joc pentru a susține testul de acordare a funcției de tester.

@ToV Akyy, aplicația ta a fost analizată de către conducerea News Reporters, iar răspunsul este unul pozitiv. Te astept în joc pentru a susține testul de acordare a funcției de tester.

@L i z a r d, aplicația ta a fost analizată de către conducerea News Reporters, iar răspunsul este unul pozitiv. Te astept în joc pentru a susține testul de acordare a funcției de tester.

Edited by eB DaNiElSaN

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nume (real): Andrei

Varsta: 15 ani

Nume in joc si rank in factiune: Takeoff. (5)

De ce doresti sa aplici pentru functia de tester? (minim 2 randuri): Deoarece nu am mai avut niciodata functia si doresc sa descopar ceva nou. Un alt motiv ar fi dorinta de a ajuta factiunea in momentul recrutarilor. 

De ce te crezi potrivit pentru aceasta functie si de ce ar trebui sa te acceptam pe tine si nu pe alt candidat?Deoarece stiu cu ce se ocupa aceasta si consider ca am destula experianta in aceasta. Consider ca am o activitate decenta si pot aduce cat mai multi candidati in factiune. Nu consider ca trebuie sa ma acceptati, eu mereu am mers dupa principiul ''Toti avem drepturi egale".

Cu ce crezi ca poti ajuta News Reporters odata cu primirea functiei de tester? (minim 2 randuri): Doresc sa ajut aceasta factiune din mai multe puncte de vedere cu ajutorul functiei de tester. In primul rand doresc sa ajut liderul sa aiba niste membrii capabili si care sa respecte regulamentul factiunii din care face parte si sa nu-l incalce la orice ocazie. In al doilea rand doresc sa ajut colegii care deja au aceasta functie si nu pot face fata cererii de testare care vine dupa o sesiune de aplicatii acum dupa fuziune.

Care sunt sursele pe care te vei baza atunci cand adresezi unui candidat o intrebare? (enumera minim 2 topicuri): O sa pun intrebari din Informatii, Ghidul Incepatorului, Regulamentul Serverului, Regulament Intern si Regulamentul General al Factiunilor Pasnice.

Iti vei accepta pedeapsa in cazul in care vei incalca regulamentul factiunii si regulile impuse pentru functia de tester?: Desigur.

Alte precizari: Cred ca un simplu ''Multumesc'' este de ajuns.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.