Jump to content

Quest Unirea Principatelor Romane. Detalii aici

Recrutăm designeri audio și video. Aplicați aici

Kelton

Marathon - Season 2 [RPG Event]

Recommended Posts

ro32.png

 

Xegj8ID.png

 

Pentru Spring Marathon a fost un update care a fost pe placul majorității jucătorilor, cerându-ne să mai organizăm așa ceva, am decis să mergem în continuare cu acest sistem și să organizăm Marathon Season 2.

 

Vom avea și alte sezoane după acestea, pline cu premii pentru toți jucătorii activi. Momentan nu e ceva sigur, însă există o mare posibilitate să continuăm cu maratonul în formatul o lună maraton, una pauză. Rămâne de văzut.

 

Marathon Season 2 va fi disponibil pe toată durata lunii Mai, acesta dezactivându-se cu totul în data de 2 Iunie.

 

Cine poate participa?

Orice jucător începând cu minim nivelul 1 poate participa la acest maraton, indiferent că este civil sau face parte dintr-o facțiune.

 

Vizualizarea maratonului:

Maratonul poate fi vizualizat în joc folosind comanda /marathon sau /maraton, iar pe websiteul RPG la My Account -> Marathon.

 

DWat9vr.png

 

Premii:

În acest sezon al maratonului premiile din fiecare zi a lunii pot fi vizibile încă de la începerea maratonului.

În fiecare zi din lună se va debloca premiul din ziua respectivă și-l veți putea revendica de îndată ce ați strâns numărul necesar de puncte pentru a obține acel premiu.

Numărul de puncte necesar obținerii unui premiu a fost setat în funcție de importanța premiului.

 

Dacă nu ați reușit să strângeți punctele necesare pentru a obține premiul dintr-o zi stați fără griji. Veți putea strânge punctele și în următoarele zile.

Fiind un maraton, pentru a obține toate premiile existente va trebui să completați progresul din fiecare zi a lunii. Doar completând progresul tuturor zilelor anterioare veți putea primi premiul din ziua curentă.

 

Premiile nu le veți mai primi în mod automat ca și până acum ci veți avea câte un buton de CLAIM în dreptul fiecărui premiu. Cu acest buton puteți să vă revendicați premiul în orice moment doriți.

Rețineți faptul că puteți revendica premiile numai până la finalizarea maratonului, adică până pe 2 Iunie.

 

MjIvf0F.png

 

Progresul:

Atât în joc cât și pe website veți putea urmării progresul vostru pentru ziua în care ați rămas cu acesta.

În această bară de progres veți putea vedea inclusiv numărul de puncte de care aveți nevoie pentru a obține premiul din acea zi.

 

GTGHK27.png

 

Obținerea punctelor:

Punctele necesare obținerii premiilor pot fi acumulate din diferite acțiuni făcute pe servere. Lista cu acțiunile care oferă puncte, numărul de puncte primite pentru fiecare acțiune cât și dacă anumite acțiuni au limită maximă de puncte sau nu, poate fi găsită atât în joc făcând click pe butonul POINTS cât și pe website la finalul tabelului cu maratonul.

 

cddYJPx.png

 

Ediția PRO Marathon:

 

SK6fSXR.png

 

Maratonul rulează în paralel două versiuni:

 • Versiunea STANDARD este disponibilă tuturor jucătorilor în mod gratuit.
 • Versiunea PRO poate fi deblocată contra cost pentru 3000 Gold (aprox. 15 euro). Această versiune aduce premii speciale, unele chiar și unice specifice doar acestei versiuni.

 

Important:

 • Jucătorii care dețin versiunea PRO au posibilitatea de a primi premiile de la ambele versiuni, asta înseamnă premii și mai multe pentru această versiune.
 • Chiar dacă vă hotărâți să deblocați versiunea PRO mai târziu, aveți posibilitatea de primi și premiile din zilele anterioare pe care încă nu le-ați obținut, asta înseamnă că absolut niciun premiu nu este pierdut.
 • La deblocarea versiunii PRO se păstrează progresul făcut până în acel moment. Așadar dacă vă hotărâți să deblocați versiunea PRO la mijlocul lunii spre exemplu, veți continua maratonul din acea zi.
 • Aveți posibilitatea de a primi toate premiile de la maraton chiar și dacă vă apucați de participare la finalul lunii. Misiunea voastră însă va fi mult mai dificilă deoarece va trebui să acumulați mult mai multe puncte dintr-o dată într-un timp mult mai scurt.

 

INFO: Puteți achiziționa varianta PRO din joc din meniul /marathon făcând click pe butonul GET PRO sau puteți achiziționa variata PRO și de pe websiteul RPG dacă sunteți offline pe server făcând click pe butonul GET PRO.

 

Opțiunea COMPLETE:

 

aBNZ3A5.png&key=dfef8710ea2b23613f673ef0

 

Pentru jucătorii care se apucă târziu de server, care nu stau prea bine cu timpul, care nu stau prea bine cu cheful și așa mai departe am pregătit o opțiune de COMPLETE.

Rolul acestei opțiuni este de a vă completa progresul (doar) pentru ziua la care ați rămas cu progresul nefinalizat. Așadar folosirea acestei opțiuni vă va trece automat la ziua următoare, începând cu progresul de la 0, și totodată va debloca premiul din ziua la care completează progresul.

 

Folosirea acestei opțiuni completează progresul pe o singură zi și costă 100 Gold.

 

INFO: Dacă ați rămas în urmă cu maratonul și vreți să ajungeți la zi puteți folosi opțiunea de COMPLETE pentru fiecare zi pe care nu ați reușit s-o completați manual.
Așadar există și varianta de a termina întregul maraton inclusiv în ultima zi, fie folosind această opțiune, fie obținând punctele necesare din activitățile menționate.

 

 

 

 

Edited by Kelton

Share this post


Link to post
Share on other sites

uk32.png

 

Xegj8ID.png

 

Because Spring Marathon was an update that many of you liked, asking us to keep organizing such things, we have decided to continue with this system and organize Marathon Season 2.

 

We will continue to have other seasons after this, full of prizes for all active players. At the moment we are unsure, but there is a great possibility that we will continue in this format, one month marathon, one month pause. We will see.

 

Marathon Season 2 will be available throughout May, being deactivated on the 2nd of June.

 

Who can participate?

Any player with at least level 1 can participate in the marathon, no matter if he is a civilian or a faction member.

 

Viewing the marathon:

The marathon can be seen in game by typing the command /marathon or /maraton, and on the RPG website at My Account -> Marathon.

 

DWat9vr.png

 

Prizes:

In this marathon season all prizes can be seen from the start.

Each day of the month will unlock the prize from that day and you can claim it once you have gathered the necessary points for that prize.

The number of points necessary for getting a prize has been established depending on the importance of the prize.

 

If you didn't manage to gather the necessary points to receive the prize from that day don't worry. You can gather the points in the next day.

Being a marathon, in order to get all of the prizes you need to finish the progress of each day of the month. Only by completing the progress of each previous day you can receive the prize from the current day.

 

You will no longer receive prizes automatically but you will have a CLAIM button next to each prize. With this button you can claim your prize whenever you wish.

Remember that you can claim prizes only during the duration of the marathon, so up until the 2nd of June.

 

MjIvf0F.png

 

Progress:

Both in game and on the website you can track your progress for the day you remained.

In this progress bar you can inclusively see the number of points needed for obtaining the prize for that day.

 

GTGHK27.png

 

Obtaining points:

The number of points necessary for receiving prizes can be gathered from different activities done on the servers. The list of actions that offer points, the number of points received for each action as well as the existence of a maximum point limit, can be found by clicking the POINTS button as well as on the website at the end of the marathon table.

 

cddYJPx.png

 

PRO Marathon Edition:

 

SK6fSXR.png

 

The spring marathon runs two versions in parallel:

 • The STANDARD version available for free to all players.
 • The PRO version that can be unlocked with 3000 Gold (aprox. 15 euro). This version brings special prizes, some even unique to this version.

 

Important:

 • Players that have the PRO version have the possibility to get the prizes from both versions, this means even more prizes for this version.
 • Even if you decide to unlock PRO later, you have the possibility to receive even the prizes from past days, this means that absolutely no prize is wasted.
 • At unlocking the PRO version the progress is kept up until that moment. So if you decide to unlock the PRO version at the middle of the month for example, you will continue the marathon from that day.
 • You have the possibility to receive all prizes from the marathon even if you start doing it at the end of the month. Your mission will be a lot harder because you need to gather a lot more points in a very short amount of time.

INFO: You can buy the PRO version from the game in the /marathon menu by clicking the GET PRO button or you can buy the PRO version from the RPG website if you are offline by clicking the GET PRO button.

 

The COMPLETE option:

 

aBNZ3A5.png&key=dfef8710ea2b23613f673ef0

 

For players that start playing late, for those who don't have too much time, for those who aren't in the mood and so on we have prepared the COMPLETE option.

The purpose of this option is to complete (just) the day you have the progress unfinished. So using this option will automatically pass you in the next day, starting your progress from 0, and also unlocking the prize from the day it completed the progress.

 

Using this option completes the progress of a single day and costs 100 Gold.

 

INFO: If you are behind with the marathon and want to get to the current day you can use the COMPLETE option for each day you didn't manage to finish manually.
So there also is the possibility to finish the entire marathon even in a day, either by using this option, or by getting the points from the mentioned activities.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Super genial. Felicitari nașule!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sa vina si pachetele alea pe /shop si e fortini!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Great idea   but maybe 3000 Gold is a littel bit too much

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ce sa zic...blacksword e nab

Share this post


Link to post
Share on other sites

Felicitari, foarte frumos si foarte bine ca ati pus mai ieftin varianta PRO.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Frumos, am vazut video mai repede ca anuntul :))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Excellent Update! +1

Share this post


Link to post
Share on other sites

o sa fie un maraton frumos.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aha deci daca fac toate zilele pot da CLAIM la toate in ultima zi?

Share this post


Link to post
Share on other sites

+1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pacat ca scad jucatorii, ar trebuii sa faceti o fuziune sa putem face si noi quest-urile cu multu jucatori.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Very good news.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Frumos

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.