Jump to content

Happy Halloween Quest and Gift [RPG Discounts]


Kelton
 Share

Recommended Posts

ctT8f9z.png

Mulțumim Andrei pentru poza de prezentare!

 

ro32.png

 

Ne-am gândit să profităm din plin în acest an de Halloween și să-l începem ceva mai devreme. Așadar între 25 - 03 Noiembrie vor fi disponibile toate evenimentele speciale cu ocazia Halloweenului.

 

ImA4Pj2.png

 

Ca și în anii anteriori, am decorat majoritatea zonelor importante de pe hartă în tematică de Halloween. Aceste decorațiuni merg numai bine cu comanda /halloweentime care vă setează timp de noapte și vreme de ceață în joc pentru a vă oferi o experiență mult mai autentică.

 

rWedvjq.png

 

Am pregătit mici decorațiuni inclusiv pe forum. Avem un nou logo special pentru Halloween cât și un nou background cu această ocazie. Puteți modifica backgroundul pe forum folosind butonul de change background image aflat în partea stângă superioară a forumului în dreptul butoanelor cu notificări, mesagerie.

 

iV12qSW.png

 

În urmă cu ceva timp am postat un anunț pe pagina noastră de Facebook întrebându-vă ce ați vrea să vedeți pe servere de acest Halloween, ce tip de Quest ați dori. Ei bine, majoritatea comentariilor solicitau readăugarea Questului de anul trecut ca să mai schimbăm tipul Questului cu joburi.

 

Așadar am păstrat și în acest an ideea de bază a Questului vechi dar cu o mică cireașă pe tort, modernizându-l pentru 2019. Va trebui să mergeți cu „Ne dați ori nu ne dați” la casele care au dovleac în fața ușilor pentru a strânge un total de 150 de bomboane. Până aici totul e la fel ca anul trecut. Ei bine, Questul poate fi refăcut zilnic, similar cu cel de la joburi, pentru a profita la maxim de această perioadă. De asemenea zilele anterioare de Quest nu sunt pierdute și puteți recupera fiecare Quest pe care n-ați avut timp să-l faceți.

 

Premiul principal pe care-l primește toată lumea în mod automat: o sumă aleatorie între $30,000 și $50,000, o sumă aleatorie între 5 și 10 Puncte de Respect, o sumă aleatorie între 5 și 10 Gold.

 

Premiul secundar care vă dă două variante de a alege 2 din 4 premii disponibile: o sumă aleatorie între 5 și 10 Puncte de Jaf, o sumă aleatorie între 5 și 10 Puncte de Evadare, o sumă aleatorie între 5 și 10 Ore pentru Licențe, o sumă aleatorie între 5 și 10 Puncte de Misiune.

 

Bonus #1 care se obține la finalizarea a 3 Questuri și e premiază cu suma de 200 Gold.

 

Bonus #2 care se obține la finalizarea a 7 Questuri și se premiază cu un premiu la alegere între: Slot în Garaj, Hidden Color, Vip Vehicle.

 

J3e1w8r.png

 

Comanda /getgift este bineînțeles și ea disponibilă în perioada evenimentelor și poate fi folosită de cel mult 4 ori pe zi aducându-vă următoarele posibile premii: între $5,000 și $25,000, între 1 și 5 Puncte de Respect, între 10 și 50 Gold, între 1 și 5 zile de Cont Premium sau între 5 și 10 Puncte de Misiune.

 

1kwocQ7.png

 

Pe lângă evenimentele clasice de Quest și Gift v-am mai pregătit o mică surpriză. În acest an va exista un eveniment suplimentar care constă în găsirea unor cadouri sau dovleci pe hartă. Acestea vor apărea automat în diferite zone ale hărții și vor putea fi luate de primul jucător care ajunge la ele. În funcție de ce găsiți puteți primi o sumă de bani între $500 și $2000 plus o sumă de între 1 și 10 bomboane.

 

Aceste cadouri vor apărea doar între orele 09:00 și 23:59 în timpul perioadei evenimentelor. Fiecare cadou va fi spawnat timp de 10 minute într-un anumit loc, iar în momentul în care este găsit sau îi expiră timpul va apărea altundeva pe hartă. Există un număr limitat de astfel de cadouri, așadar grăbiți-vă în cazul în care le vedeți pe lângă voi.

 

Candy Shop (/candyshop)

 

Cu bomboanele pe care le-ați adunat veți putea accesa un nou tip special de shop care vă oferă pe-o durată limitată posibilitatea de-a vă cumpăra anumite obiecte speciale cu aceste bomboane precum medical kit, armură, nightstick, chainsaw, o grămadă de arme și chiar și un minigun. Am pus inclusiv un cooldown la achiziția anumitor lucruri pentru a nu se putea abuza de acestea. Rețineți că scopul este ca toată lumea să se distreze.

 

N9XnRCF.png

 

Ei bine nu ne oprim aici. Pe lângă evenimentele speciale disponibile doar de Halloween venim inclusiv cu niște update-uri permanente de care să vă puteți bucura mult de acum încolo. Continuăm să implementăm cele mai apreciate sugestii făcute de voi jucătorii aici https://forum.b-zone.ro/sugestii/ și am reușit să lucrăm de această dată la un sistem suplimentar de rob care poate fi dat într-un singur jucător cât și la un nou job de pescar.

 

Veți putea găsi detaliile complete despre aceste noi sisteme cât și restul update-urilor care vin pe lângă ele pe website la Updates după ce vom aplica update-ul.

 

wZm4qag.png

 

Și nu în ultimul rând v-am pregătit o serie de reduceri valabile în perioada evenimentelor de Halloween.

Atenție, imaginea de mai sus are doar rol publicitar și nu reprezintă reducerile reale din joc.

 

Reducerile vor fi disponibile până în 3 Noiembrie.

 

Ghidul de cumpărături

Pasul 1: Înregistrează-ți un cont pe site-ul https://shop.b-zone.ro sau autentifică-te dacă ai deja cont.
Pasul 2: Adaugă-ți fonduri în contul tău. Vezi tutorialele de încărcare cont aici.
Pasul 3: Transformă creditul în Gold, plasând comenzi de pe pagina Order
Pasul 4: Cumpără produsele dorite prin comanda [/shop] sau mergi la DealerShip [/buyvehicle]. 
Pasul 5: Bucură-te de achizițiile făcute!
 
Pentru orice nelămurire puteți solicita serviciul LiveSupport de pe siteul shop.b-zone.ro.

 

 

Edited by Kelton
Link to comment
Share on other sites

uk32.png

 

We thought of fully taking advantage of Halloween this year and start it early. So between 25 - 03 November the special Halloween events will be available.

 

ImA4Pj2.png

 

Like past years, we have decorated the majority of the important locations on the map in a Halloween theme. These decorations go very well with the /halloweentime command that sets nighttime and fog weather to give you a more authentic experience.

 

rWedvjq.png

 

We have also prepared small decorations on the forum. We have a new logo for Halloween as well as a special background for this occasion. You can change the forum background using the change background image button found in the upper part of the forum on the left near the notifications and messages buttons.

 

iV12qSW.png

 

Some time ago we have posted an announcement on our Facebook page asking you what would you like to see on the servers for this Halloween, what type of Quest would you like. Well, the majority of comments asked to readd the Quest from last year so that we change it up a bit with the current job quests.

 

So we have kept the base idea of that old Quest with a little cherry on top, modernizing it for 2019. You will have to go „Trick or Treat” to houses with a pumpkin in front of the door and gather a total of 150 candy. Up until here everything is like last year. Well, the Quest can be redone daily, similar to the jobs one, to fully profit in this period. Also previous Quest days are not lost and can be recovered for each Quest day you didn't have time to finish.

 

Main prize everybody receives automatically: a random sum between $30,000 and $50,000, a random sum between 5 and 10 Respect Points, a random sum between 5 and 10 Gold.

 

Secondary prize that gives you the option to choose 2 out of 4 available prizes: a random sum between 5 and 10 Rob Points, a random sum between 5 and 10 Escape Points, a random sum between 5 and 10 License Hours and a random sum between 5 and 10 Mission Points.

 

Bonus #1 that is obtained when finishing 3 Quests and you receive a prize of 200 Gold.

 

Bonus #2 that is obtained when finishing 7 Quests and you receive a prize of your choice between: Garage Slot, Hidden Color, Vip Vehicle.

 

J3e1w8r.png

 

The /getgift command is of course also available in the events period and can be used up to 4 times a day with the following possible prizes: between $5,000 and $25,000, between 1 and 5 Respect Points, between 10 and 50 Gold, between 1 and 5 Premium Account days or between 1 and 5 Mission Points.

 

1kwocQ7.png

 

Besides the classical Quest and Gift events we have also prepared a small surprize. This year there will be an extra special event in which you will need to find gifts or pumpkins spawned on the map. They will automatically spawn in different locations on the map and can be taken by the first player that gets to them. Depending on what you find you might get a sum of money between $500 and $2000 plus a sum between 1 and 10 candy.

 

These gifts will only spawn between 09:00 and 23:59 during the events. Each gift will be spawned for 10 minutes in a certain place, until it is found by a player or the time expires and then it will respawn somewhere else. There is a limited number of such gifts, so hurry up if you see one near you.

 

Candy Shop (/candyshop)

 

When the candy you gather you can access a new type of shop available only for a limited time to buy special objects with the candy like medical kit, amour, nightstick, chainsaw, a bunch of weapons and even a minigun. We have also added a cooldown to buying certain objects so that players do not abuse. Remember that the purpose is for everyone to have fun.

 

N9XnRCF.png

 

Well we are not stopping here. Alongside the special events for Halloween  we are also bringing some permanent updates that you can keep enjoying long from now on. We continue to add the most appreciated suggestions made by players here https://forum.b-zone.ro/sugestii/ and we have managed to work this time at an extra rob system where you can rob solo and a new fisherman job.

 

You can find the full details about these news systems as well as the rest of the updates that come with them on the website in the Updates section after the updates are made.

 

wZm4qag.png

 

Least but not last, we have also prepared a series of discounts during the Halloween events.

Attention, the image above is just for advertising and does not reflect the actual discounts.

 

Discounts will be available until the 3rd of November.

 

Shopping guide

Step 1: Register an account on the https://shop.b-zone.ro website or login if you already have an account.
Step 2: Add funds into your account. See the following tutorials about adding funds to the account aici.
Step 3: Convert the credit in Gold by placing orders from the Order page.
Step 4: Buy the desired products with the [/shop] command or go to the DealerShip [/buyvehicle].
Step 5: Enjoy your new acquisitions!
 
For any misunderstandings you can use the LiveSupport service from the shop.b-zone.ro website.

 

Edited by Kelton
Link to comment
Share on other sites

  • Kelton locked this topic
Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.