Jump to content

Au început evenimentele de iarnă. Detalii aici

Sign in to follow this  
Lee.

The Last Generation [TLG] - Cerințe aplicații / Applications requirements

Recommended Posts

1U7yZBf.png

 

 

 

 

Aplicațiile se fac la această adresă (Click)

 

Cerințe minime:

 

 • Minim level 40.
 • Seriozitate și activitate.
 • Cei 7 ani de acasă, capacitatea de a lucra în echipă și de a purta un dialog civilizat.
 • Daca aveți sancțiuni foarte grave și recente veți fi automat respinși. Vrem membri cu un comportament exemplar.
 • Să aveți minim un rank 4 în faction log.


 Menționări:

 

 • La 6 voturi neutre sau 3 voturi contra veți fi automat respinși. (Voturile pe motive  banale, ex: ”Nu te cunosc.” nu vor fi luate în considerare).
 • Voturile de tip Contra oferite pe diverse motive cum ar fi: ,,Nu ai suficienta experiență’’ ,  ,,Nu te consider a fi pregătit pentru acest clan’’ atât timp cât aplicantii îndeplinesc cerințele necesare vor fi sancționați că atare, iar voturile nu vor fi luate în considerare.
 • Voturile de tip Contra oferite pe motiv de comportament trebuie însoțite de dovezi.
 • Daca aplicantul are un clan history slab (schimbă în fiecare luna cate 2 clanuri, denotă neseriozitatea lui prin faptul că nu se poate adapta într-un clan și poate fi respins.
 •  FW-uri, ban-uri, ultimele 3 luni pe motive grave - RESPINS.
 • Daca a fost demis în ultimele 3 luni - RESPINS.
 • Daca aplicațiile se deschid pe dupa data de 15, aplicantul trebuie să dețină minim 15 ore jucate în luna respectiva.
 • Dacă nu cooperați puteți primi mereu uninvite.
 • Ne rezervăm dreptul de a ne alege membrii. 

 

 

You can apply at this adress (Click)

 

Minimum requirements:

 

 • Minimum level 40.
 • Seriousness and activity.
 • The 7 years of home, the ability to work in the team and to wear a civilized dialogue.
 • If you have very serious and recent penalties you will be automatically rejected. We want members with exemplary behavior.
 • You have a minimum of one rank 4 in the faction log.

 

 

 Mentions:

 

 • At 6 neutral votes or 3 votes against you will be automatically rejected. (Votes on trivial grounds, ex: "I don't know you." Will not be counted).
 • The negative votes offered on various grounds such as:,, you do not have enough experience ' ',,, I do not consider you to be prepared for this clan ' ' as long as the applicants had the necessary requirements will be sanctioned as such, and the votes will not be taken into account.
 • The negative votes offered on the grounds of misconduct must be accompanied by evidence.
 • If the applicant has a weak history clan (changes every month 2 clans, it denoted his unreliability by not adapting to a clan and can be rejected.

 FWs, bans, last 3 months on serious grounds-DISMISSED.

 • If he's been dismissed in the last three months-REJECTED.
 • If the applications open on the 15th, the applicant must have a minimum of 15 hours played in that month.
 • If you do not cooperate you can always receive uninvite.
 • We reserve the right to choose our members.

 

Edited by Lee.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.