Jump to content

[C++] pbInfo


Andreigl
 Share

Recommended Posts

Link https://www.pbinfo.ro/?pagina=probleme&id=278

int main()
{
  int N, aux, Vector_1[10005], Vector_2[10005], Elemente = 0;

  std::cin >> N;
  aux = N;

  for (int i=0; i<N; i++)
    std::cin >> Vector_1[i];

  std::cin >> N;

  for (int i=0; i<N; i++)
    std::cin >> Vector_2[i];

  std::sort(Vector_1, Vector_1 + aux, std::greater <int>());
  std::sort(Vector_2, Vector_2 + N, std::greater <int>());

  for (int i=0 ;; i++)
  {
    if (Vector_1[i] > Vector_2[0])
      Elemente++;
    else break;
  }

  std::cout << Elemente;
}
Edited by Kelton
Link to comment
Share on other sites

Link https://www.pbinfo.ro/?pagina=probleme&id=497

int main()
{
  int N, X = 0, Aparitie = 0;
  long long int Numar[100005], Majoritar;

  std::cin >> N;

  for (int i=0; i<N; i++)
  {
    std::cin >> Numar[i];

    if (X == 0)
    {
      X = 1;
      Majoritar = Numar[i];
    }

    if (X != 0)
    {
      if (Majoritar != Numar[i])
        X--;
      else X++;
    }
  }

  for (int i=0; i<N; i++)
  {
    if (Numar[i] == Majoritar)
      Aparitie++;
  }
  
  if (Aparitie > N/2)
    std::cout << "DA " << Majoritar;
  else std::cout << "NU";
}
Edited by Kelton
Link to comment
Share on other sites

Link https://www.pbinfo.ro/?pagina=probleme&id=1883

int main()
{
  int N;
  long long int Array[1005];

  bool Found;

  std::cin >> N;

  for (int i=0; i<N; i++)
    std::cin >> Array[i];

  for (int i=0; i<N; i++)
  {
    Found = false;

    for (int j=i; j<N; j++)
    {
      if (Array[j] > Array[i])
      {
        Found = true;
        std::cout << Array[j] << " ";
        break;
      }
    }

    if (Found == false)
      std::cout << -1 << " ";
  }
}
Edited by Kelton
Link to comment
Share on other sites

Link https://www.pbinfo.ro/?pagina=probleme&id=551

int main()
{
  int N, Elevi, Talent = 0;
  long long int Numar, Max = 0;

  bool Clasa = false;

  std::cin >> N >> Elevi;

  for (int i=0; i<N; i++)
  {

    Clasa = false;

    for (int i=0; i<Elevi; i++)
    {
      std::cin >> Numar;

      if (Numar > Max)
      {
        Max = Numar;
        Talent = 1;
        Clasa = true;
      }
      else
      {
        if (Clasa != true and Numar == Max)
        {
          Talent++;
          Clasa = true;
        }
      }
    }
  }

  
  std::cout << Max << " " << Talent;
}
Edited by Kelton
Link to comment
Share on other sites

Link https://www.pbinfo.ro/?pagina=probleme&id=1893

 

Problema cere să se afișeze un număr de 9 cifre diferit de cele citite de la tastatură. 

 

Se poate vedea exemplu din problemă:

 

4
123456789 987654321 112345567 200000001

orice număr de 9 cifre diferit de numerele de mai sus este declarat ca și un răspuns câștigător.

 

Răspunsul oficial arată în felul următor:

#include <iostream>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

using namespace std;
long a,b,c ;

int main()
{
  srand (time(NULL));
  a = rand()%21623+10000;
  b = rand()%21623+10000;
  c = a*b ;
  cout << c ;
  return 0;
}

 

Însă eu n-am stat să-mi bat capul cu așa ceva, așa că soluția mea arată în felul următor:

int main()
{
	printf("112355372");
}

 

Edited by Kelton
Link to comment
Share on other sites

Link https://www.pbinfo.ro/?pagina=probleme&id=383

Solutia autorului problemei:

int main(){
	int n,k,v[200];
	cin >> k >> n;
	
	for(int i = 0 ; i < n ; ++ i)
		cin >> v[i];
	for(int i = 0 ; i < n ; ++ i)
	{
		int x = v[i] / k * k;
		int y = x + k;
		if(v[i] - x <= y - v[i])
			v[i] = x;
		else
			v[i] = y;
	}
	for(int i = n - 1 ; i >= 0 ; -- i)
		cout << v[i] << " ";
	return 0;
}

 

Edited by Kelton
Link to comment
Share on other sites

Link https://www.pbinfo.ro/?pagina=probleme&id=161

int main()
{
  int N, Array[205], Elemente = 0, Suma = 0;

  std::cin >> N;

  for (int i=0; i<N; i++)
  {
    std::cin >> Array[i];

    if (Array[i] != 0)
      Elemente++;

    Suma += Array[i];
  }

  Suma /= Elemente;

  for (int i=0; i<N; i++)
  {
    if (Array[i] == 0)
      Array[i] = Suma;

    std::cout << Array[i] << " ";
  }
}
Edited by Kelton
Link to comment
Share on other sites

Link https://www.pbinfo.ro/?pagina=probleme&id=496

bool Prim(int Numar_1, int Numar_2)
{
  int Divizori_1[205], Divizori_2[205], size_1, size_2;
  size_1 = size_2 = 0;

  for (int i=2; i<=Numar_1; i++)
  {
    if (Numar_1 % i == 0)
      Divizori_1[size_1++] = i;
  }

  for (int i=2; i<=Numar_2; i++)
  {
    if (Numar_2 % i == 0)
      Divizori_2[size_2++] = i;
  }

  for (int i=0; i<size_1; i++)
  {
    for (int j=0; j<size_2; j++)
      if (Divizori_2[j] == Divizori_1[i])
        return false;
  }

  return true;
}

int main()
{
  int N, Array[205], Elemente = 0;

  std::cin >> N;

  for (int i=0; i<N; i++)
    std::cin >> Array[i];

  for (int i=0; i<N; i++)
  {
    if (Prim(Array[i], Array[N-1]))
      Elemente++;
  }

  std::cout << Elemente;

  return 0;
}

 

Edited by Kelton
Link to comment
Share on other sites

 

Link https://www.pbinfo.ro/?pagina=probleme&id=495

bool Prim(long long int Numar)
{
  if (Numar < 2 or Numar % 2 == 0)
    return false;

  if (Numar == 2)
    return true;

  for (int i=3; (i*i)<=Numar; i+=2)
  {
    if (Numar % i == 0)
      return false;
  }

  return true;
}

int main()
{
  int N, size = 0;
  long long int Array[205], Numar;

  std::cin >> N;

  for (int i=0; i<N; i++)
  {
    std::cin >> Numar;
    if (Prim(Numar))
      Array[size++] = Numar;
  }

  for (int i=(size-1); i>=0; i--)
    std::cout << Array[i] << " ";

  return 0;
}

 

Edited by Kelton
Link to comment
Share on other sites

Link: https://www.pbinfo.ro/?pagina=probleme&amp;id=494

 

#include <iostream>

int main()
{
  int N, Array[205], Vector[205], Suma = 0;

  std::cin >> N;

  for (int i=0; i<N; i++)
  {
    std::cin >> Array[i];
    Suma += Array[i];
  }

  for (int i=0; i<N; i++)
  {
    Vector[i] = (Suma - Array[i]);
    std::cout << Vector[i] << " ";
  }

  return 0;
}

 

Edited by shanker'
Link to comment
Share on other sites

Link: https://www.pbinfo.ro/?pagina=probleme&amp;id=498

 

#include <iostream>

bool CMMDC(int Numar_1, int Numar_2)
{
  int Divizori_1[205], Divizori_2[205], size_1 = 0, size_2 = 0;

  for (int i=1; i<=Numar_1; i++)
  {
    if (Numar_1 % i == 0)
      Divizori_1[size_1++] = i;
  }

  for (int i=1; i<=Numar_2; i++)
  {
    if (Numar_2 % i == 0)
      Divizori_2[size_2++] = i;
  }

  for (int i=0; i<size_1; i++)
  {
    for (int j=0; j<size_2; j++)
    {
      if (Divizori_2[j] != 1 and Divizori_2[j] == Divizori_1[i])
        return false;
    }
  }

  return true;
}

int main()
{
  int N, Array[205], Elemente = 0;

  std::cin >> N;

  for (int i=0; i<N; i++)
    std::cin >> Array[i];

  for (int i=0; i<N; i++)
  {
    for (int j=i+1; j<N; j++)
      if (CMMDC(Array[i], Array[j]))
        Elemente++;
  }

  std::cout << Elemente;

  return 0;
}

 

Edited by shanker'
Link to comment
Share on other sites

Link: https://www.pbinfo.ro/?pagina=probleme&amp;id=1860

 

#include <iostream>
#include <fstream>

int main()
{
  std::ifstream Read("blackfriday.in");
  std::ofstream Write("blackfriday.out");

  int N, Index;
  double Pret_Real[15], Pret_Ieftinire[15], Procent, Max = 0;

  Read >> N;

  for (int i=0; i<N; i++)
    Read >> Pret_Real[i];

  for (int i=0; i<N; i++)
    Read >> Pret_Ieftinire[i];

  for (int i=0; i<N; i++)
  {
    Procent = (float)100 - ((100 * Pret_Ieftinire[i]) / Pret_Real[i]);

    if (Procent > Max)
    {
      Max = Procent;
      Index = i+1;
    }
  }

  Write << Index;

  Read.close();
  Write.close();

  return 0;
}

 

Edited by shanker'
Link to comment
Share on other sites

Link: https://www.pbinfo.ro/?pagina=probleme&amp;id=493

 

#include <iostream>

int sum_cif(long long int Numar)
{
  int Suma = 0;

  while (Numar != 0)
  {
    Suma += Numar % 10;
    Numar /= 10;
  }

  return Suma;
}

int main()
{
  int N, Suma_Cifre;
  long long int Array[205], arr[205];

  std::cin >> N;

  for (int i=0; i<N; i++)
    std::cin >> Array[i];

  for (int i=0; i<N; i++)
  {
    Suma_Cifre = sum_cif(Array[i]);
    arr[i] = Array[i] % Suma_Cifre;
    std::cout << arr[i] << " ";
  }

  return 0;
}

 

Edited by shanker'
Link to comment
Share on other sites

Link: https://www.pbinfo.ro/?pagina=probleme&amp;id=499

 

#include <iostream>

int main()
{
  int N, Suma = 0, Suma_2 = 0, Elemente = 0;
  long long int Array[205], aux, aux_2;

  std::cin >> N;

  for (int i=0; i<N; i++)
    std::cin >> Array[i];

  for (int i=0; i<N; i++)
  {
    aux = Array[i];

    while (aux != 0)
    {
      Suma += aux % 10;
      aux /= 10;
    }

    for (int j=i+1; j<N; j++)
    {
     	aux_2 = Array[j];

      while (aux_2 != 0)
      {
      	Suma_2 += aux_2 % 10;
        aux_2 /= 10;
      }

      if (Suma == Suma_2)
      	Elemente++;
      
      Suma_2 = 0;
    }
    Suma = 0;
  }

  std::cout << Elemente;
}

 

Edited by shanker'
Link to comment
Share on other sites

Link: https://www.pbinfo.ro/?pagina=probleme&amp;id=2858

 

#include <iostream>

int main()
{
  int N, Suma_1 = 0, Suma_2 = 0, Suma_3 = 0, Divizibile = 0;
  int Array[205];

  std::cin >> N;

  for (int i=0; i<N; i++)
    std::cin >> Array[i];


  for(int i=N-1, j=1, k=1; i>=0; i--, j++, k++)
  {
    std::cout << Array[i] << " ";

    if (Array[i] % 2 == 0)
      Suma_1 += Array[i];

    if (j % 2 == 0)
      Suma_2 += Array[j-1];

    if (Array[i] % 10 == 0)
      Divizibile++;

    if (k % 2 != 0 and Array[k-1] % 3 == 0)
      Suma_3 += Array[k-1];
  }

  std::cout << "\n" << Suma_1 << "\n" << Suma_2 << "\n" << Divizibile << "\n" << Suma_3;
}

 

Edited by shanker'
Link to comment
Share on other sites

Link: https://www.pbinfo.ro/?pagina=probleme&id=986

 

#include <iostream>

int main()
{
  int N, Elemente = 0;
  double Array[205], a, b;

  std::cin >> N;

  for(int i=0; i<N; i++)
    std::cin >> Array[i];

  if (Array[0] > Array[N-1])
  {
    a = Array[N-1];
    b = Array[0];
  }
  else
  {
    a = Array[0];
    b = Array[N-1];
  }

  for(int i=0; i<N; i++)
  {
    if (Array[i] >= a && Array[i] <= b)
      Elemente++;
  }

  std::cout << N - Elemente;
}

 

 

Edited by shanker'
Link to comment
Share on other sites

Link: https://www.pbinfo.ro/?pagina=probleme&id=958

 

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int n, m, P = 0, nr, putere, prefix, sufix;
  long long C = 1, cif;

  cin >> n;

  m = n;
  cif = 1;
  nr = 9; 

  while (n)
  {
    if (nr < n)
    {
      C += nr * cif;
      n -= nr;
    }
    else
    {
      C += n * cif;
      n = 0;
    }
    cif++;
    nr *= 10;
  }

  n = prefix = m;
  sufix = 0;
  putere = 1;

  while(n / 100)
  {
    sufix = sufix + (n % 10) * putere;
    n /= 10;
    prefix = n / 10;
    putere *= 10;

    if (prefix * sufix > P)
      P = prefix * sufix;
  }

  cout << P << ' ' << C;
}

 

Edited by shanker'
Link to comment
Share on other sites

Link: https://www.pbinfo.ro/?pagina=probleme&id=487

 

#include <iostream>

int main()
{
  int N, size = 0, Numere = 0;
  float Array[205], Ma, Numar, Suma = 0;

  std::cin >> N;

  for (int i=0; i<N; i++)
  {
    std::cin >> Numar;
    Array[size++] = Numar;
    Suma += Numar;
  }

  Ma = (float)Suma / N;

  for (int i=0; i<size; i++)
  {
    if ((float)Array[i] > (float)Ma)
      Numere++;
  }

  std::cout << Numere;
}

 

Edited by shanker'
Link to comment
Share on other sites

Link: https://www.pbinfo.ro/?pagina=probleme&id=490

 

#include <iostream>

int main()
{
  int N, Numar, Index = 1, IndexMax, IndexMin, Max = 0, Min = 39e+69;
  int Array[1001], size = 0, IndexStart, IndexStop;

  std::cin >> N;

  for (int i=0; i<N; i++)
  {
    std::cin >> Numar;
    Array[size++] = Numar;

    if (Numar > Max)
    {
      Max = Numar;
      IndexMax = Index;
    }

    if (Min > Numar)
    {
      Min = Numar;
      IndexMin = Index;
    }

    Index++;
  }

  Index = 1;

  if (IndexMax > IndexMin)
  {
    IndexStart = IndexMin;
    IndexStop = IndexMax;
  }
  else
  {
    IndexStart = IndexMax;
    IndexStop = IndexMin;
  }

  for (int i=0; i<size; i++)
  {
    if (Index == IndexStart)
    {
      while (Index != (IndexStop+1))
      {
        std::cout << Array[i] << " ";
        Index++;
        i++;
      }
    }

    Index++;
  }
}

 

Edited by shanker'
Link to comment
Share on other sites

 • Kelton changed the title to [C++] pbInfo

Link: https://www.pbinfo.ro/?pagina=probleme&id=1452

 

#include <iostream>

int main()
{
  int Array[1505], N, P;

  std::cin >> N >> P;

  for (int i=1; i<=N; i++)
    std::cin >> Array[i];

  for (int i=1; i<=N; i++)
  {
    if (i == P)
      Array[i] = -1;
  }

  for (int i=1; i<=N; i++)
    if (Array[i] != -1)
      std::cout << Array[i] << " ";
}

 

Link to comment
Share on other sites

Link: https://www.pbinfo.ro/?pagina=probleme&id=1453

 

#include <iostream>

int main()
{
  int N;
  std::cin >> N;

  long long int Array[N];

  for (int i=0; i<N; i++)
  {
    std::cin >> Array[i];
    
    if (Array[i] % 2 == 0)
      Array[i] = -1;
    
    if (Array[i] != -1)
      std::cout << Array[i] << " ";
  }
}

 

Link to comment
Share on other sites

Link: https://www.pbinfo.ro/?pagina=probleme&id=61

 

#include <stdio.h>

long long int euclid(long long int a, long long int b)
{
  long long int c;
  
  while (b)
  {
    c = a % b;
    a = b;
    b = c;
  }
  
  return a;
}

int main()
{
  long long int a,b;
  scanf("%lli %lli", &a, &b);
  
  for(int i=1; i<=euclid(a,b); i++)
    if(a % i == 0 and b % i == 0)
      printf("%d ", i);
      
  return 0;
}

 

Link: https://www.pbinfo.ro/?pagina=probleme&id=64

 

#include <stdio.h>

int main()
{
  long long int N, Suma = 0;
  scanf("%lli", &N);

  for(int i=1; (i*i)<=N; i++)
  {
    if (N % i == 0)
    {
      Suma += i;

      if ((i*i) < N)
        Suma += (N/i);
    }
  }

  if ((N*2) == Suma)
    printf("%lli este perfect", N);
  else printf("%lli nu este perfect", N);

  return 0;
}

 

Link to comment
Share on other sites

Link: https://www.pbinfo.ro/probleme/491/suma2

 

#include <iostream>

int main()
{
  int N, Numar, X_Index, Y_Index, Suma = 0;
  int Array[1001], size = 0, IndexNR = 1;
  bool ExistaPare = false;
  
  std::cin >> N;

  X_Index = Y_Index = 0;

  for (int i=0; i<N; i++)
  {
    std::cin >> Numar;
    Array[size++] = Numar;
    
    if (Numar % 2 == 0)
      ExistaPare = true;

    if (Numar % 2 == 0 and X_Index == 0)
      X_Index = IndexNR;
    else
      if (Numar % 2 == 0 and X_Index != 0)
        Y_Index = IndexNR;

    IndexNR++;
  }

  if (ExistaPare == false)
  {
    std::cout << "NU EXISTA";
    return 0;
  }
  
  IndexNR = 1;
  for (int i=0; i<Numar; i++)
  {
    if (IndexNR == X_Index)
    {
      while (IndexNR != (Y_Index+1))
      {
        Suma += Array[i];
        i++;
        IndexNR++;
      }
    }

    IndexNR++;

    if (IndexNR >= Y_Index)
      break;
  }

  std::cout << Suma;
}

 

 

Link to comment
Share on other sites

Link: https://www.pbinfo.ro/probleme/547/numarare6

 

#include <iostream>

int main()
{
  int N, size = 0, Egalitate = 0;
  long long int Numar, Min = 39e+69, Max = 0, Diferenta, Array[1001];

  std::cin >> N;

  for (int i=0; i<N; i++)
  {
    std::cin >> Numar;
    Array[size++] = Numar;

    if (Numar > Max)
      Max = Numar;

    if (Min > Numar)
      Min = Numar;
  }

  Diferenta = Max - Min;

  for (int i=0; i<size; i++)
  {
    if (Array[i] == Diferenta)
      Egalitate++;
  }

  std::cout << Egalitate;
}

 

Link to comment
Share on other sites

Link: https://www.pbinfo.ro/probleme/488/afisare

 

#include <iostream>

int main()
{
  int N, Numar, Index = 1, GreaterSize, LowerSize;
  int IndexGreater[1001], IndexLower[1001];
  GreaterSize = LowerSize = 0;

  std::cin >> N;

  for (int i=0; i<N; i++)
  {
    std::cin >> Numar;

    if (Index % 2 == 0)
      IndexGreater[GreaterSize++] = Numar;

    if (Index % 2 != 0)
      IndexLower[LowerSize++] = Numar;

    Index++;
  }

  for (int i=0; i<=(GreaterSize-1); i++)
    std::cout << IndexGreater[i] << " ";

  std::cout << std::endl;

  for (int i=(LowerSize-1); i>=0; i--)
    std::cout << IndexLower[i] << " ";
}

 

 

Link: https://www.pbinfo.ro/probleme/553/pozminmax

 

#include <iostream>

int main()
{
  int N, Index = 1, IndexMax, IndexMin;
  long long int Numar, Max = 0, Min = 39e+69;

  std::cin >> N;

  for (int i=0; i<N; i++)
  {
    std::cin >> Numar;

    if (Numar > Max)
    {
      Max = Numar;
      IndexMax = Index;
    }

    if (Min > Numar)
    {
      Min = Numar;
      IndexMin = Index;
    }

    Index++;
  }

  std::cout << IndexMin << " " << IndexMax;
}

 

Edited by shanker'
Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.