Jump to content

Advent Calendar 2020 [RPG Event & Discounts]


Kelton
 Share

Recommended Posts

rpDpANl.png

 

:ro: 

 

Ca în fiecare an luna Decembrie vine cu o mulțime de premii și de evenimente pentru toată lumea, de la Advent Calendar disponibil pe durata întregii luni, până la Questuri, Reduceri și evenimente speciale organizate de staff.

 

Evenimentele speciale vor putea fi vizualizate pe websiteul RPG începând cu data de 1 Decembrie în tabul Advent Calendar. Dacă doriți să știți ce fel de evenimente vă așteaptă tot ce trebuie să faceți este să dați click pe cadoul din ziua respectivă.

 

j7OmWns.jpeg

 

Fiecare premiu din calendar poate fi câștigat de unul sau mai mulți jucători în funcție de tipul acestuia:

 • all.png - toți jucătorii online vor primi acest premiu.
 • single.png - un singur jucător norocos ales aleatoriu dintre jucătorii online va primi acest premiu.
 
ZBegz6A.png
 
V-am pregătit și în acest an o serie de Questuri care vor fi activate pe rând pe durata lunii Decembrie: Quest de Ziua României (1-7 Decembrie), Quest de Moș Nicolae (8-15 Decembrie), Quest de Crăciun (16-31 Decembrie).
 
Questul de Ziua României este unul clasic care poate fi făcut o singură dată și constă în găsirea a 150 de cadouri împrăștiate pe hartă, câte 50 în fiecare dintre cele trei orașe principale. Deoarece acest tip de Quest este relativ ușor de făcut nu o să vă oferim harta cu coordonatele, însă puteți folosi în continuare comanda de /radar pentru a găsi mai ușor cadourile ascunse.
 
 • Completarea Questului va fi premiată cu o sumă între 200,000$ - 250,000$, o sumă între 30 - 50 RP, o sumă între 100 - 300 Gold și Vip Vehicle.
 • Nu uitați de faptul că în data de 6 Decembrie Moș Nicolae o să aducă un premiu special tuturor jucătorilor. Tot ce trebuie să faceți este să vă conectați în această zi pe server iar după câteva minute de la conectare o să vă apară pe hartă locația cadoului special. Mergeți la cadou pentru a vedea ce ați primit din partea moșului. Atenție, dacă nu ați fost cuminți și ați primit sancțiuni veți primi un altfel de cadou din partea moșului!
 
Questul de Moș Nicolae este un quest cu taskuri zilnice pe care va trebui să le completați pentru a acumula puncte cu care puteți debloca mai multe premii. Fiecare task o să vă aducă un număr maxim de puncte per zi, iar zilele pe care le-ați pierdut din variate motive vor putea fi recuperate astfel încât toată lumea să poată debloca premiile cele mari.
 
 • Vom lăsa să descoperiți taskurile propriu-zise la momentul activării Questului.
 • Completarea Questului, în funcție de câte puncte acumulați, o să vă permită să primiți următoarele premii:
  • 110 Puncte: 80,000$, 15 Respect Points, 15 Gold si la alegere doua premii dintre: 15 Rob Points, 15 Escape Points, 15 License Hours, 15 Mission Points sau 15 Accept Points pentru polițiști.
  • 200 Puncte: 10 ore jucate si un crate la alegere dintre: Green, Cyan, Olive.
  • 276 Puncte: 200 Gold si un Level UP.
  • 346 Puncte: 1 Car Slot.
 
Questul de Crăciun va fi tot un Quest de adunare de puncte prin livrarea a 90 de cadouri zilnic la punctele marcate pe hartă. Questul va putea fi refăcut zilnic iar fiecare cadou livrat o să vă aducă o jumătate de punct, putând recupera inclusiv zilele pierdute.
 
 • Completarea Questului, în funcție de câte puncte acumulați, o să vă permită să primiți următoarele premii:
  • 130 Puncte: o sumă între 50,000$ - 100,000$, 10 - 50 RP, 10 - 50 Rob Points, 10 - 50 Escape Points, 10 - 50 Accept Points pentru polițiști.
  • 250 Puncte: 350 Mission Points și 1 Raport Înjumătățit.
  • 400 Puncte: 300 Gold.
  • 500 Puncte: o sumă între 150,000$ - 200,000$, 50 - 100 RP, 50 - 100 MP, 10 - 50 Gold.
  • 570 Puncte: la alegere între 1 Car Slot, 1 Vip Car sau 1 Hidden Color.
  • 630 Puncte: 1 Job Skill.
  • 680 Puncte: 1 Dealership Stock.
 
YsGNvzf.png
 
Comanda /getgift este bineînțeles și ea disponibilă în perioada evenimentelor și poate fi folosită de cel mult 4 ori pe zi aducându-vă următoarele posibile premii: între $5,000 și $25,000, între 1 și 5 Puncte de Respect, între 10 și 50 Gold, între 1 și 5 zile de Cont Premium sau între 5 și 10 Puncte de Misiune.
 
dkIh083.png
 
Avem vești bune și pentru jucătorii din facțiuni. În perioada 21 Decembrie - 3 Ianuarie rapoartele de activitate vor fi opționale iar warurile vor fi dezactivate.
 
wZm4qag.png
 

V-am pregătit de asemenea o serie de reduceri pe /shop în joc pentru a vă bucura și mai mult de această perioadă, cât și de goldul cumpărat la preț redus de cei care au profitat de Black Week!
Reducerile vor fi active în perioada 8 - 15 Decembrie cât și în 24 - 31 Decembrie.
Atenție, imaginea de mai sus are doar rol publicitar și nu reprezintă reducerile reale din joc.

 

Ghidul de cumpărături

Pasul 1: Înregistrează-ți un cont pe site-ul https://shop.b-zone.ro sau autentifică-te dacă ai deja cont.
Pasul 2: Adaugă-ți fonduri în contul tău. Vezi tutorialele de încărcare cont aici.
Pasul 3: Transformă creditul în Gold, plasând comenzi de pe pagina Order.
Pasul 4: Cumpără produsele dorite prin comanda [/shop] sau mergi la DealerShip [/buyvehicle]. 
Pasul 5: Bucură-te de achizițiile făcute!
 
Pentru orice nelămurire puteți deschide un ticket pe https://shop.b-zone.ro/submitticket.php

 

Link to comment
Share on other sites

rpDpANl.png

 

:en:  

 

As in every year December brings a lot of prizes and events for everyone, from the Advent Calendar available during the whole month, to Quests, Discounts and special events organized by the staff.

 

The special events can be seen on the RPG website starting from the 1st of December in the Advent Calendar tab. If you wish to know what kind of events await you all you need to do is click the gift from that day.

 

j7OmWns.jpeg

 

Each prize from the calendar can be won by one or more players depending on its type:

 • all.png - all online players will receive this prize.
 • single.png - one lucky player chosen at random from those online will win this prize.
 
ZBegz6A.png
 
We have prepared this year a series of Quests which will be activated one after the other during the month of December: Romania's Birthday Quest (1-7 December), Saint Nic Quest (8-15 December), Christmas Quest (16-31 December).
 
Romania's Birthday Quest is a clasic quest that can be done just once and consists in finding 150 gifts scattered through the map, 50 in each of the three main cities. Because this Quest can be done relatively easy we will not give you a coordinates map, but you can still use the /radar command to find the gifts quicker.
 • Upon finishing the Quest you will receive a sum between 200,000$ - 250,000$, a sum between 30 - 50 RP, a sum between 100 - 300 Gold and a Vip Vehicle.
 • Don't forget that on the 6th of December Saint Nic will bring a special prize to all players. All you have to do is connect on that day on the server and after a few minutes from connecting you will see on the map the location of a special gift. Go to it to see what you received. Attention, if you've been naughty and received punishments you will get a different type of gift!
Saint Nic Quest consists of daily tasks which you will have to complete in order to gather points that can unlock multiple prizes. Each task will give you a maximum number of points per day, and the days you have lost can be recovered so that everyone can unlock the big prizes.
 • We will let you discover the tasks at hand when the Quest activates.
 • Upon finishing the Quest, depending on the number of points you have unlocked, you will receive the following prizes:
  • 110 Points: 80,000$, 15 Respect Points, 15 Gold and two prizes of your choosing: 15 Rob Points, 15 Escape Points, 15 License Hours, 15 Mission Points or 15 Accept Points for cops.
  • 200 Points: 10 hours played and a crate of your choosing between: Green, Cyan, Olive.
  • 276 Points: 200 Gold and a Level UP.
  • 346 Points: 1 Car Slot.
Christmas Quest will also be a Quest of gathering points by delivering gifts to 90 locations marked on the map. The Quest can be made daily and each gift will bring you half a point, being able to also recover lost days.
 • Upon finishing the Quest, depending on the number of points you have unlocked, you will receive the following prizes:
  • 130 Points: a sum between 50,000$ - 100,000$, 10 - 50 RP, 10 - 50 Rob Points, 10 - 50 Escape Points, 10 - 50 Accept Points for cops.
  • 250 Points: 350 Mission Points and 1 Half Report.
  • 400 Points: 300 Gold.
  • 500 Points: a sum between 150,000$ - 200,000$, 50 - 100 RP, 50 - 100 MP, 10 - 50 Gold.
  • 570 Points: a prize of your choosing between 1 Car Slot, 1 Vip Car or 1 Hidden Color.
  • 630 Points: 1 Job Skill.
  • 680 Points: 1 Dealership Stock.
 
YsGNvzf.png
 
The /getgift command is of course also available during the event period and can be used up to 4 times per day giving you the following prizes: between $5,000 and $25,000, between 1 and 5 Respect Points, between 10 and 50 Gold, between 1 and 5 days of Premium Account and between 5 and 10 Mission Points.
 
dkIh083.png
 
We also have good news for faction players. Between 21st of December - 3rd of January activity reports will be optional and wars will be deactivated.
 
wZm4qag.png
 

We have also prepared a series of discounts on the game /shop so you can enjoy this period even more, as well as the gold you have purchased during Black Week!
The discounts will be active during 8 - 15 December as well as 24 - 31 December.
Attention, the image above is only used for advertising and does not represent the actual game discounts.

 

Shopping guide

Step 1: Register an account on the https://shop.b-zone.ro website or login if you already have an account.
Step 2: Add funds into your account. See the following tutorials about adding funds to the account aici.
Step 3: Convert the credit in Gold by placing orders from the Order page.
Step 4: Buy the desired products with the [/shop] command or go to the DealerShip [/buyvehicle].
Step 5: Enjoy your new acquisitions!
 
For any misunderstandings you can use the LiveSupport service from the shop.b-zone.ro website.
 

 

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.