Jump to content

FBI - Recuperare Namecover / Recovery Namecover


 Share

Recommended Posts

 

 

image.png.5bb0702277d49db6afff63bf47191bcf.png

 

 

 

 

În acest topic se vor posta recuperările Namecover ale membrilor FBI care din diferite motive nu au reușit să facă raportul Namecover într-o anumită săptămâna cand aceștia au avut raportul obligatoriu. Aici vă voi explica modul de recuperare, timpul cât și alte aspecte în care membrii FBI să știe de acum înainte ce au de făcut dacă nu au reușit să facă activitățile Namecover.

 

 

➡️ În cazul în care, într-o săptămână nu ați reușit să vă faceți raportul Namecover, veți avea de făcut 4 activități Namecover. Aceste 4 activități Namecover se aplică chiar și la cei de rank 4, care în mod normal au de făcut doar o singură activitate pe săptămână.

➡️ În principal, un sublider al facțiunii corectează săptămânal activitățile Namecover.

➡️ După ce se va posta raportul NC în topicul `Evindențe Rapoarte`, veți avea la dispoziție maxim 5 zile să faceți aceste recuperări și să le postați aici. 

➡️ Dacă sa zicem, un membru FBI nu a făcut raportul NC pe 2 săptămâni, el va avea de recuperat 8 NC-uri (se adună cu înca 4 NC-uri în fiecare săptămână neefectuată, la fel și zilele de recuperare).

➡️ Dacă aveți de recuperat iar în ziua respectivă sau în cele 5 zile de recuperare aveți de luat rank up, acesta se va acorda, chiar dacă luați rank 5 spre exemplu, tot veți avea de recuperat.

➡️ În cazul în care un membru FBI își dă demisia, iar acesta are de recuperat, el va trebui să facă mai întai acea recuperare (în acest caz, are la dispoziție maxim 40 - 45 de ore), dacă nu, va fi mai întai sancționat, iar mai apoi demisa îi va fi acceptată.

➡️ În cazul în care se sesizeaza greșeli ale raportului Namecover, ele vor fi sancționate normal conform regulamentului FBI. Se vor respecta aceleași reguli!

 

 

Notă:

Doar în cazuri excepționale, voi prelungii termenul de recuperare dacă un membru FBI îmi va cere acest lucru, bineînteles cu un motiv foarte justificat.

Foarte important, fiecare membru FBI are obligația să verifice topicul „Evindețe Rapoarte” după ce se anunță pe /fmotd sau pe grupul de Discord al facțiunii că raportul Namecover a fost postat.

 

Modelul de postare:

Nick:

Rank:

Actiune Namecover:

Rapoarte NC de recuperat:

Actiuni de recuperare NC pentru saptamana/saptamanile:

Dovezi:

Alte precizari:

 

 

 

 

This topic will post the Namecover recoveries of FBI members who for various reasons failed to make the Namecover report in a certain week when they had the mandatory report. Here I will explain how to recover, the time as well as other aspects for the FBI members to know from now on what to do if they failed to do Namecover activities.

 

 

➡️ If you have failed to make your Namecover report in a week, you will have 4 Namecover activities to do. These 4 Namecover activities apply even to those of rank 4, who normally have only one activity per week to do.

➡️ Mainly, a sub-leader of the action corrects Namecover's activities on a weekly basis.

➡️ After the NC report is posted in the `Evidence of Reports` topic, you will have a maximum of 5 days to make these recoveries and post them here.

➡️ If we say that an FBI member has not made the NC report for 2 weeks, he will have to recover 8 NCs (he adds up to 4 more NCs in each week not performed, as well as the recovery days).

➡️ If you have to recover and on that day or in the 5 days of recovery you have to rank up, it will be granted, even if you take rank 5 for example, you will still have to recover.

➡️ If an FBI member resigns and has to recover, he or she will have to make that recovery first (in this case, he or she has a maximum of 40 to 45 hours), otherwise he or she will be first sanctioned, and then his resignation will be accepted. 

➡️ If mistakes are reported in the Namecover report, they will normally be sanctioned according to the FBI regulations. The same rules will be followed!

 

 

Notes:

Only in exceptional cases will I extend the recovery period if an FBI member asks me to do so, of course for a very good reason.

Importantly, each FBI member is required to check the "Evidence Reports" topic after announcing on / fmotd or the faction's Discord group that the Namecover report has been posted.

 

Edited by ShaggyRo112
Actualizare.
Link to comment
Share on other sites

Nick: natchoftww

Rank: 4

Actiune Namecover: Wanted pentru posesie droguri.

Rapoarte NC de recuperat: 4

Actiuni de recuperare NC pentru saptamana/saptamanile: 18.01.2021 - 24.01.2021

Dovezi: https://imgur.com/a/afjMxEg

Alte precizari: stima.

Edited by natchoftww
Link to comment
Share on other sites

Nick: iDukeAnderson

Rank: 4

Actiune Namecover: Wanted pentru posesie droguri.

Rapoarte NC de recuperat: 4

Actiuni de recuperare NC pentru saptamana/saptamanile: 25.01.2021 - 31.01.2021

Dovezi:

1. https://imgur.com/a/tkUJI5u

2. https://imgur.com/a/Ixfozpl

3. https://imgur.com/a/6IPwC40

4. https://imgur.com/a/qrp7gJN

Alte precizari: Te pwpa duke

Link to comment
Share on other sites

Nick: OrionBozgorul

Rank: 5

Actiune Namecover: Wanted pentru posesie droguri.

Rapoarte NC de recuperat: 4

Actiuni de recuperare NC pentru saptamana/saptamanile: 15.02.2021 - 21.02.2021

Dovezi:

Activitatea 1: https://imgur.com/a/L9Mxw7c

Activitatea 2: https://imgur.com/a/odi7pP7

Activitatea 3: https://imgur.com/a/5uterjz

Activitatea 4: https://imgur.com/a/4JPIJ7e

Alte precizari: -

Link to comment
Share on other sites

Nick: .PaTrick99k: 

Rank: 2

Actiune Namecover: Wanted pentru posesie droguri.

Rapoarte NC de recuperat: 4

Actiuni de recuperare NC pentru saptamana/saptamanile:  01/03/2021-07/03/2021

Dovezi:

Activitatea 1: https://imgur.com/a/M1jb1mx

Activitatea 2: https://imgur.com/a/8H80wZo

Activitatea 3: https://imgur.com/a/GXB9UYj

Activitatea 4: https://imgur.com/a/hw3EoZC

Alte precizari:❤️

Link to comment
Share on other sites

Nick: FloriN.KROKODILU

Rank: 4

Actiune Namecover: Wanted pentru posesie droguri.

Rapoarte NC de recuperat: 4

Actiuni de recuperare NC pentru saptamana/saptamanile:  15/03/2021 - 21/03/2021

Dovezi:

Activitatea 1: https://imgur.com/a/DlLY53u

Activitatea 2: https://imgur.com/a/z40m47c

Activitatea 3: https://imgur.com/a/OyhTenI

Activitatea 4: https://imgur.com/a/0OolWth

Alte precizari:❤️

Link to comment
Share on other sites

Nick: .PaTrick99: 

Rank: 3

Actiune Namecover: Wanted pentru posesie droguri.

Rapoarte NC de recuperat: 4

Actiuni de recuperare NC pentru saptamana/saptamanile:  15/03/2021 - 21/03/2021

Dovezi:

Activitatea 1: https://imgur.com/a/KnFCXv7

Activitatea 2: https://imgur.com/a/83akTpu

Activitatea 3: https://imgur.com/a/pPErguj

Activitatea 4: https://imgur.com/a/a4HJPFi

Alte precizari: ❤️

Link to comment
Share on other sites

Nick: NarcisJANDARMU

Rank: 3

Actiune Namecover: Wanted pentru posesie droguri.

Rapoarte NC de recuperat: 4

Actiuni de recuperare NC pentru saptamana/saptamanile:  29/03/2021 - 04/03/2021

Dovezi:

Activitatea 1: https://imgur.com/a/G7UQJVa

Activitatea 2: https://imgur.com/a/P1YVeq1

Activitatea 3: https://imgur.com/a/2ZWeyiW

Activitatea 4: https://imgur.com/a/rqLZv1w

Alte precizari: ❤️

Link to comment
Share on other sites

Nick: Shaun

Rank: Special Agent (2)

Actiune Namecover: Wanted posesie droguri.

Rapoarte NC de recuperat: 4

Actiuni de recuperare NC pentru saptamana/saptamanile: 26.04.2021 - 2.05.2021

Dovezi: 

Alte precizari: -

Edited by eB Shaun
Link to comment
Share on other sites

Nick: Pepe

Rank: 4

Actiune Namecover: Wanted pentru posesie droguri.

Rapoarte NC de recuperat: 4

Actiuni de recuperare NC pentru saptamana/saptamanile: 24.05.2021 - 30.05.2021

Dovezi:

Activitatea 1: https://imgur.com/a/XkJvWA4

Activitatea 2: https://imgur.com/a/Wl9pDUS

Activitatea 3: https://imgur.com/a/bbroIgF

Activitatea 4: https://imgur.com/a/9q0NUCt

Alte precizari: -

Link to comment
Share on other sites

Nick: NarcisJANDARMU

Rank: 4

Actiune Namecover: Wanted pentru posesie droguri.

Rapoarte NC de recuperat: 4

Actiuni de recuperare NC pentru saptamana/saptamanile: 31.05.2021 - 06.06.2021

Dovezi:

Actiunea 1 https://imgur.com/a/pFTf2BV

Actiunea 2 https://imgur.com/a/5x3GflV

Actiunea 3 https://imgur.com/a/pw9UI2V

Actiunea 4 https://imgur.com/a/zW9c8oS

Alte precizari: -

Link to comment
Share on other sites

Nick: Seba.DauPtoCCT

Rank: 2

Actiune Namecover: Wanted pentru posesie droguri.

Rapoarte NC de recuperat: 4

Actiuni de recuperare NC pentru saptamana/saptamanile: 02.08.2021 - 09.08.2021

Dovezi: Actiunea 1

Actiunea 2
Actiunea 3

Actiunea 4

Alte precizari: Re

Link to comment
Share on other sites

Nick: DonSmurf

Rank: 4

Actiune Namecover: Wanted pentru posesie droguri.

Rapoarte NC de recuperat: 4

Actiuni de recuperare NC pentru saptamana/saptamanile: 02.08.2021 - 09.08.2021

Dovezi:

Actiunea 1 https://imgur.com/a/h0wWLYe

Actiunea 2 https://imgur.com/a/0UICN1f

Actiunea 3 https://imgur.com/a/EYKXe8F

Actiunea 4 https://imgur.com/a/lQ5Jhzd

Alte precizari: - salut

Link to comment
Share on other sites

Nick: mattew

Rank: 4

Actiune Namecover: Wanted pentru posesie droguri.

Rapoarte NC de recuperat: 14

Actiuni de recuperare NC pentru saptamana/saptamanile: 30.05.2021 - 18.8.2021

Dovezi:

1.https://imgur.com/a/OyBNzew
2.https://imgur.com/a/IMGByYx
3.https://imgur.com/a/76wCCS3
4.https://imgur.com/a/W3k3hM6
5.https://imgur.com/a/jsNdURO
6.https://imgur.com/a/k9ZbW2b
7.https://imgur.com/a/CSIhu8Y
8.https://imgur.com/a/94GM58G
9.https://imgur.com/a/WDHdAdl
10.https://imgur.com/a/ysnKNdC
11.https://imgur.com/a/peYbPUm
12.https://imgur.com/a/IQLttbT
13.https://imgur.com/a/rzSVvLQ
14.https://imgur.com/a/BWGVahv

Alte precizari: Mersii.

Link to comment
Share on other sites

Nick: Gringotts

Rank: 3

Actiune Namecover: Wanted pentru posesie droguri.

Rapoarte NC de recuperat: 2

Actiuni de recuperare NC pentru saptamana/saptamanile: 16.08.2021 - 22.08.2021

Dovezi:

Actiunea 1: aici

Actiunea 2: aici

Alte precizari: Nici nu am realizat ca am gresit.

Link to comment
Share on other sites

Nick: Gringotts

Rank: 3

Actiune Namecover: Wanted pentru posesie droguri.

Rapoarte NC de recuperat: 2

Actiuni de recuperare NC pentru saptamana/saptamanile: 09.08.2021 - 15.08.2021

Dovezi:

Actiunea 1: aici

Actiunea 2: aici

Alte precizari: -

Link to comment
Share on other sites

Nick: xRazzvan

Rank:3

Actiune Namecover: Wanted pentru posesie droguri.

Rapoarte NC de recuperat: 4

Actiuni de recuperare NC pentru saptamana/saptamanile: 09.08.2021 - 22.08.2021

Dovezi:

  1. https://imgur.com/a/sDbi8k4
  2. https://imgur.com/a/d4R9EU8
  3. https://imgur.com/a/Vo33YHq
  4. https://imgur.com/a/dhLSdLL
Link to comment
Share on other sites

On 1/19/2021 at 7:37 PM, eB JustVoyo said:

Dacă aveți de recuperat iar în ziua respectivă sau în cele 5 zile de recuperare aveți de luat rank up, acesta se va acorda, chiar dacă luați rank 5 spre exemplu, tot veți avea de recuperat.

➡️ În cazul în care un membru FBI își dă demisia, iar acesta are de recuperat, el va trebui să facă mai întai acea recuperare (în acest caz, are la dispoziție maxim 40 - 45 de ore), dacă nu, va fi

Nick: [mr]Cristian.

Rank:2

Actiune Namecover: Wanted pentru posesie droguri.

Rapoarte NC de recuperat: 2

Actiuni de recuperare NC pentru saptamana/saptamanile: 30.08.2021 - 05.09.2021

Dovezi: 
Actiunea 1: https://imgur.com/a/DdfvmPK
Actiunea 2: https://imgur.com/a/FbZAR9g
Alte precizari: De mentionat ca in acest week am avut half raport si in loc de 4 nc-uri recuperate, am 2.

Link to comment
Share on other sites

Nick: DonSmurf

Rank:4

Actiune Namecover: Wanted pentru posesie droguri.

Rapoarte NC de recuperat: 4

Actiuni de recuperare NC pentru saptamana/saptamanile:  06.09.2021 - 12.09.2021

Dovezi: 1. https://imgur.com/a/HCUYEeh

             2.https://imgur.com/a/T3yid3l    

             3.https://imgur.com/a/8GGUnOe

             4.https://imgur.com/a/pN3Cf9f

 

Edited by SmurfZEWV2
Link to comment
Share on other sites

Nick: Gringotts

Rank: 3

Actiune Namecover: Wanted pentru posesie droguri.

Rapoarte NC de recuperat: 2

Actiuni de recuperare NC pentru saptamana/saptamanile: 06.09.2021 - 12.09.2021

Dovezi:

Actiunea 1: https://imgur.com/a/waxxZmt
Actiunea 2: https://imgur.com/a/X1hXHqb

Edited by Gringotts
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.