Jump to content
Sistemul de recuperare email a fost reparat. Acum puteți recupera parolele și PIN-urile conturilor.

News Reporters - Shop


Ailime
 Share

Recommended Posts

nrshop.png.f43942754b32ae1e4b3e51eed37caa1c.png

22px-Flag_of_Romania.svg.png

În acest topic, membrii News Reporters pot cumpăra diferite avantaje în schimbul unor puncte acumulate din diferite acțiuni în cadrul facțiunii.

Orice acțiune necesită o dovadă clară pentru a fi luată in considerare. Respectarea modelului de postare este obligatorie.

Punctele se vor lua în considerare de acum înainte. Puteți posta în acest topic de fiecare dată cand ați acumulat vreun punct.

 

  • Sarcini și puncte:

 

- organizarea unui eveniment cu titlul ''By News Reporters'' (maxim 3 într-o săptămână) = 1 punct
- acceptarea unui ziar (rank 3+) = 1 punct

- finalizarea corectă a unui pachet de tip 1 = 1 punct

- votarea unei singure fotografii la concursul ''Fotografia săptămânii'' = 2 puncte
- doborârea unui record = 2 puncte
- participarea la o activitate în cadrul facțiunii = 2 puncte

- finalizarea corectă a unui pachet de tip 2 = 2 puncte
- plasarea pe primul/al doilea/al treilea loc la misiunea săptămânii = 3 puncte

- finalizarea corectă a unui pachet de tip 3 = 3 puncte
- câștigarea unei activități în cadrul facțiunii = 4 puncte
- susținerea unui test (tester) = 4 puncte

- finalizarea corectă a unui pachet de tip 4 = 4 puncte
- organizarea unui concurs special = 5 puncte
- organizarea unei activităti în cadrul facțiunii (rank 4+) = 10 puncte
- acumularea a cel puțin 200 de puncte la raportul de activitate = 10 puncte

 

  • Beneficii:

 

- posibilitatea de a purta orice skin indiferent de rank pentru o săptămână = 20 puncte

- învoire la o activitate/ședință obligatorie = 30 puncte

- posibilitatea de a nu duce la capăt o acțiune (nu se referă la toată sarcina) în cadrul sistemului de rank up (4 & 5) = 70 puncte

- raport înjumătățit = 100 puncte
- raport opțional = 150 puncte

 

 

  • Membrii și punctele lor:

 

[F4L]Alecstefy - 88 de puncte

[F4L]DavidAntonio - 57 de puncte

GabGabriel - 50 de puncte

champagne[END] - 50 de puncte

Bray - 39 de puncte

Vadim.Gospodaru[VODA] - 36 de puncte

psoN[ToV] - 30 de puncte

DaNiKowsKy[END] - 23 de puncte

[TLG]Sancho - 18 puncte

Syko - 12 puncte

Sleek - 10 puncte

 

 

Model de postare pentru evidența punctelor:

- Nume:

- Rank:

- Dovada + acțiunea exercitată:

- Alte precizări:

 

 

Model de postare pentru cumpărarea unui beneficiu:

- Nume:

- Rank:

- Beneficiu dorit:

- Alte precizări:

 

23px-Flag_of_the_United_States.svg.png

Quote

In this topic, News Reporters members can buy various benefits in exchange for points earned from various actions within the faction.

Any action requires clear evidence to be considered. Compliance with the posting model is mandatory.

The points will be taken into account from now on. You can post in this topic every time you earn a point.

 

  • Tasks and points:

 

- organizing an event entitled ''By News Reporters'' (maximum 3 in a week) = 1 point
- accepting a newspaper (rank 3+) = 1 point

- correct completion of a type 1 pack = 1 point
- voting for a single photo at the ''Photo of the week'' contest = 2 points

- breaking a record = 2 points
- participating in an activity within the faction = 2 points

- correct completion of a type 2 pack = 2 points
- placement on the first / second / third place at the mission of the week = 3 points

- correct completion of a package of type 3 = 3 points
- winning an activity within the faction = 4 points
- taking a test (tester) = 4 points

- correct completion of a package of type 4 = 4 points
- organization of a special contest = 5 points
- organization of an activity within the faction (rank 4+) = 10 points
- accumulation of at least 200 points in the activity report = 10 points

 

  • Benefits:

 

- the possibility to wear any skin regardless of the rank for a week = 20 points

- absence request to a compulsory activity / meeting = 30 points

- the possibility of not completing an action (does not cover the whole task) in the ranking system (4 & 5) = 70 points

- halved  activity report = 100 points
- optional activity report = 150 points

 

Post template:

- Name:

- Rank:

- Evidence + action taken:

- Other specifications:

 

Post template for buying a benefit:

- Name:

- Rank:

- Desired benefit:

- Other specifications:

 

Edited by Alucard ToV
Update
Link to comment
Share on other sites

  • Ailime unlocked this topic

- Nume: Lebus

- Rank:5

- Dovada + acțiunea exercitată: 2 teste in factiune(https://imgur.com/a/nccpdNl); 1 record doborat (https://imgur.com/a/GarNsYW); 3 evenimente (https://imgur.com/a/9NOcwoL); 1 concurs special (https://imgur.com/a/ajjfxr1); participare la o activitate (https://imgur.com/a/t4KdJag)

- Alte precizări: Frumos. :D

Edited by Lebus
Link to comment
Share on other sites

- Nume: scrieceva

- Rank: 3

- Dovada + acțiunea exercitată:  https://forum.b-zone.ro/topic/190845-news-reporters-evidenţa-pachetelor-de-anunţuri-bundle-of-announcements-evidence/?do=findComment&comment=6870095  (finalizarea corectă a unui pachet de tip 4 = 4 puncte)

- Alte precizări: -

 

Link to comment
Share on other sites

- Nume: scrieceva

- Rank: 4 

- Dovada + acțiunea exercitată: https://forum.b-zone.ro/topic/261165-news-reporters-evidența-raportului-de-activitate-clasament-activity-report-evidence-leaderboard/?page=10&tab=comments#comment-6875833 (- acumularea a cel puțin 200 de puncte la raportul de activitate = 10 puncte)

- Alte precizări: te pup, emilia! ❤️

 

Link to comment
Share on other sites

Nume: scrieceva 

- Rank: 4

- Dovada + acțiunea exercitată: https://forum.b-zone.ro/topic/61011-news-reporters-statistici-activități-activities-statistics/?do=findComment&comment=6878870 (participarea la o activitate în cadrul facțiunii = 2 puncte)

- Alte precizări: -  

 

Link to comment
Share on other sites

On 3/20/2021 at 8:45 PM, scrieceva said:

Nume: scrieceva 

- Rank: 4

- Dovada + acțiunea exercitată: https://forum.b-zone.ro/topic/61011-news-reporters-statistici-activități-activities-statistics/?do=findComment&comment=6878870 (participarea la o activitate în cadrul facțiunii = 2 puncte)

- Alte precizări: -  

 

Totalul tău este de 16 puncte!

On 3/20/2021 at 8:51 PM, robiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii said:

- Nume: robii

- Rank: 4

- Dovada + acțiunea exercitată: dovada / am participat la activitate

- Alte precizări: Nu am!

Totalul tău este de 9 puncte!

On 3/21/2021 at 2:30 AM, Lebus said:

 

- Nume: lebus

- Rank: 5

- Dovada + acțiunea exercitată: dovada / am participat la activitate

- Alte precizări: nimik

Totalul tău este de 22 puncte!

Link to comment
Share on other sites

- Nume: scrieceva

- Rank: 4 

- Dovada + acțiunea exercitată: 

https://forum.b-zone.ro/topic/261165-news-reporters-evidența-raportului-de-activitate-clasament-activity-report-evidence-leaderboard/?do=findComment&comment=6879726 (- acumularea a cel puțin 200 de puncte la raportul de activitate = 10 puncte)

- Alte precizări: Am 16 puncte pana acum.

 

 

Link to comment
Share on other sites

- Nume: Dany_Negoi

- Rank: 3

- Dovada + acțiunea exercitată: Eveniment cu titlul: By News Reporters. https://imgur.com/a/vb4xExp

- Alte precizări: Pwp

Edited by Daniel Negoi
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.