Jump to content

Sons of Anarchy - Lista Neagră / Black List


Plutonium ToV
 Share

Recommended Posts

0eFO0mz.png

Sons of Anarchy - Lista Neagră / Black List

 

ro32.png

 

În acest topic membrii Sons of Anarchy pot adăuga pe lista neagră jucătorii care creează probleme facțiunii

Doar membrii facțiunii Sons of Anarchy are dreptul de a posta în acest topic.

Membrii facțiunii au obligația de a respecta modelul de postare atunci când postează un jucător pe lista neagră.

Conducerea facțiunii va răspunde la fiecare postare pentru aprobarea sau respingerea adăugării jucătorilor pe lista neagră.

Înainte de a posta în acest topic aveți obligația de a cunoaște Regulamentul Forumului.

 

Precizări cu privire la lista neagră:

- se vor putea adăuga pe blacklist jucători de minim level 7, indiferent că fac parte dintr-o facțiune sau sunt civili
- adăugarea unui jucător pe blacklist se va face de către membrii de rank 4+ și numai pe baza unei dovezi clare care va fi postată în acest topic (
sancțiuni: faction warn prima abatere, rank down dacă continuă)
- înlăturarea unui jucător de pe blacklist se va face de către membrii de rank 4+ în cazul în care un jucător a fost adăugat greșit, înlăturarea jucătorilor fără motiv fiind sancționată (
sancțiuni: faction warn prima abatere, rank down dacă continuă)
- jucătorii aflați pe blacklist pot fi omorâți constant până când plătesc blacklistul, exceptând în Safe Zone și la activități importante precum evenimente, târguri, joburi legale, licitații, etc.

- în cazul reclamațiilor de tip DM, se vor respinge cererile dacă fapta s-a săvârsit în cadrul unui eveniment, a unei activități, a unei zone de clan (dacă faceți parte dintr-un clan), daca folosiți [/emergency] după sau dacă se putea să se pună în folosintă cele doua situații specifice SoA de auto aparare

 

Avertismente pentru adăugarea pe lista neagră:

-- 1 avertisment:  jigniri grave, in exces sau facțiunea, încurcarea membrului să-și facă datoria, DM/DB aiurea, kamikaze
-- 2 avertismente: limbaj vulgar, DM/DB excesiv, deranj excesiv a membrului când și face datoria sau la activități
- se va acorda câte un avertisment pentru fiecare abatere, candidatii care incearca sa fraudeze testele vor fi sanctionati (
sanctiune: test picat + blacklist 3 luni + 2 x AV pe blacklist)

 

Plătirea listei negre:

- jucătorii cu facțiune aflați pe blacklist au la dispoziție 72 de ore dacă nu au cerere de inactivitate să plătească blacklistul, în caz contrar vor fi sancționați inițial cu Avertisment Verbal, iar dacă plata blacklistului nu e făcută nici în următoarele 24 de ore, membrul va fi demis
- plata blacklistului se face pe website sau direct în joc prin comenzile specifice, fără a acorda respectivii bani unui membru din acea facțiune
- odată ce plata a fost efectuată jucătorul va fi înlăturat automat de pe blacklist
- este interzis pentru membrii facțiunii să ceară sau să accepte bani pentru blacklist în loc să informeze jucătorul să folosească comenzile aferente (
sancțiune: demitere)

 

Model de postare:

- Nume:

- Numele jucătorului reclamat:

- Link către profilul jucătorului reclamat:

- Motiv:

- Dovada:

- Alte precizări:

 

uk32.png

 

In this topic members of Sons of Anarchy can add troublesome players to the faction's blacklist. 

Only members of Sons of Anarchy has the right to post in this topic.

Members must respect the posting model when adding a player to the blacklist.

The faction's leadership will reply to every post to approve or deny the addition of a player to the blacklist.

Before posting in this topic you must acknowledge the Forum's Rules.

 

Notes regarding the blacklist:

- the blacklist will contain players with a minimum level of 7, no matter if they are faction members or civilians
- adding a player on the blacklist can be done by rank 4+ members based on proofs that will be posted in this topic (
punishment: faction warn first offence, rank down if continued)
- removing a player from the blacklist can be done by rank 4+ members when the player was wrongly added, removing a player without proper reason will be punished (
punishment: faction warn first offence, rank down if continued)
- players on the blacklist can be killed constantly until they pay the blacklist, excepting Safe Zones and important activities like events, gatherings, legal jobs, auctions, etc.

- in the case of DM-type complaints, requests will be rejected if the act was committed within an event, an activity, a clan area (if you are part of a clan), if you use [/emergency] after, or if the two specific SoA situations of self-defense could be put to use

 

Blacklist warnings:

-- 1 warning: serious, excessive insults that tend to vulgar or mocking the member or the faction, disturbing the member when doing his duty, kamikaze
-- 2 warnings: vulgar language, excessive DM/DB, excessively disturbing the member when doing his duty or at activities
- players will receive a warning for each offence, candidates who try to cheat the tests will be sanctioned (
sanction: failed test + blacklist 3 months + 2 x AV on blacklist)

 

Paying the blacklist:

- faction members on the blacklist have 72 hours if they don't have an inactivity request to pay the blacklist, otherwise they will initially be punished with a Verbal Warning, and if the blacklist isn't paid in the next 24 hours the member will get dismissed
- paying the blacklist can be done on the website or directly in game with the correct commands, without having to pay a member of that faction.
- once the payment has been made the player will automatically get removed from the blacklist
- it is forbidden for faction members to ask or accept money for the blacklist instead of informing the player to use the correct commands (
punishment: dismissal)

 

Posting Model:

- Name:

- Name of the reported player:

- Link to the player's RPG profile:

- Reason:

- Proof:

- Notes:

Edited by Juvinho
update blacklist 18.12
Link to comment
Share on other sites

- Nume: Walewski

- Numele jucătorului reclamat: _Adrian_

- Link către profilul jucătorului reclamat: https://www.rpg.b-zone.ro/players/general/_Adrian_

- Motiv: Acest jucator a facut DM aiurea pe mine si nu a dorit sa plateasca taxa SoA pentru zona Angel Pine, de asemenea, m-a luat peste picior si mi-a dat 110$.

- Dovada: 

 

- Alte precizări: Mai are de platit inca 9890$ din taxa de protectie.

Link to comment
Share on other sites

On 12/9/2022 at 2:53 PM, Juvinho said:

- Nume: Juvinho

- Numele jucătorului reclamat: Walewski

- Link către profilul jucătorului reclamat: https://www.rpg.b-zone.ro/players/general/Walewski

- Motiv: dm

- Dovada: https://youtu.be/XIgeiX0FPxA

- Alte precizări: -

A fost adaugat cu 1/2 avertismente pe lista de blacklist.

Link to comment
Share on other sites

On 2/16/2023 at 12:48 AM, Razvy. said:

- Nume: sLim

- Numele jucătorului reclamat: Bucur

- Link către profilul jucătorului reclamat: https://www.rpg.b-zone.ro/players/general/Bucur

- Motiv: DM aiurea

- Dovada: https://imgur.com/a/4ef8Uwk

- Alte precizări: -

Dovezi insuficiente, la dm incearca sa filmezi data viitoare pentru ca niste poze nu ajuta

Link to comment
Share on other sites

- Nume: .Koala.

- Numele jucătorului reclamat: mirel_qwerty

- Link către profilul jucătorului reclamat: https://www.rpg.b-zone.ro/players/general/Mirel_qwerty

- Motiv: DM

- Dovada: 

- Alte precizări: -

- Nume: .Koala.

- Numele jucătorului reclamat: GalvinNespalat

- Link către profilul jucătorului reclamat: https://www.rpg.b-zone.ro/players/general/GalvinNespalat

- Motiv: DM

- Dovada: 

- Alte precizări: - 

 

Link to comment
Share on other sites

On 4/11/2023 at 9:00 AM, Koala RPG3 said:

- Nume: .Koala.

- Numele jucătorului reclamat: mirel_qwerty

- Link către profilul jucătorului reclamat: https://www.rpg.b-zone.ro/players/general/Mirel_qwerty

- Motiv: DM

- Dovada: 

- Alte precizări: -

- Nume: .Koala.

- Numele jucătorului reclamat: GalvinNespalat

- Link către profilul jucătorului reclamat: https://www.rpg.b-zone.ro/players/general/GalvinNespalat

- Motiv: DM

- Dovada: 

- Alte precizări: - 

 

Jucatorii respectivi o sa fie adaugati pe Blacklist-ul factiunii pentru DM.

Link to comment
Share on other sites

25 minutes ago, gottibossu said:

- Nume: Gotti

- Numele jucătorului reclamat: Paine.

- Link către profilul jucătorului reclamat: https://www.rpg.b-zone.ro/players/general/Paine.

- Motiv: DM

- Dovada: https://imgur.com/a/Efg08wm

respins, am discutat, pentru dm trebuia video ca sa se vada clar ca in tine a vrut sa traga si nu doar ai trecut prin peisaj si s-a intamplat sa traga

Link to comment
Share on other sites

On 7/23/2023 at 12:53 PM, Diagne said:

- Nume: FL0R3NTYN

- Numele jucătorului reclamat: Nutzu13SV

- Link către profilul jucătorului reclamat: Nutzu13SV.png

- Motiv: Atacare si omorare membru SoA.

- Dovada: https://imgur.com/a/gMnMmMb

- Alte precizări: Nu-i mai suport.

respins, pentru dm trebuie mai mult decat mesajul informativ, macar 2-3 sau video in care sa se vada clar ca trage in tine

Link to comment
Share on other sites

- Nume: MBM

- Numele jucătorului reclamat: durandal

- Link către profilul jucătorului reclamat: https://www.rpg.b-zone.ro/players/general/durandal

- Motiv: DB

- Dovada: 

- Alte precizări: sal

 

- Nume: MBM

- Numele jucătorului reclamat: Christos

- Link către profilul jucătorului reclamat: https://www.rpg.b-zone.ro/players/general/Christos

- Motiv: DM

- Dovada: 

- Alte precizări: sal

 

 

- Nume: MBM

- Numele jucătorului reclamat: rpg2_S3baa

- Link către profilul jucătorului reclamat: https://www.rpg.b-zone.ro/players/general/rpg2_S3baa

- Motiv: limbaj

- Dovada: https://postimg.cc/zHYhGw7M

- Alte precizări: sal

Edited by RW MBM
Link to comment
Share on other sites

48 minutes ago, RW MBM said:

- Nume: MBM

- Numele jucătorului reclamat: durandal

- Link către profilul jucătorului reclamat: https://www.rpg.b-zone.ro/players/general/durandal

- Motiv: DB

- Dovada: 

- Alte precizări: sal

 

- Nume: MBM

- Numele jucătorului reclamat: Christos

- Link către profilul jucătorului reclamat: https://www.rpg.b-zone.ro/players/general/Christos

- Motiv: DM

- Dovada: 

- Alte precizări: sal

 

 

- Nume: MBM

- Numele jucătorului reclamat: rpg2_S3baa

- Link către profilul jucătorului reclamat: https://www.rpg.b-zone.ro/players/general/rpg2_S3baa

- Motiv: limbaj

- Dovada: https://postimg.cc/zHYhGw7M

- Alte precizări: sal

Au fost adaugati pe Blacklist-ul factiunii.

Link to comment
Share on other sites

- Nume: MBM

- Numele jucătorului reclamat: Paine.Bikerman

- Link către profilul jucătorului reclamat: https://www.rpg.b-zone.ro/players/general/Paine.Bikerman

- Motiv: DB

- Dovada: 

- Alte precizări: sal

 

 

 

 

 

- Nume: MBM 

- Numele jucătorului reclamat: _Mihai_

- Link către profilul jucătorului reclamat: https://www.rpg.b-zone.ro/players/general/_Mihai_

- Motiv: DB

- Dovada: 

- Alte precizări: sal

 

 

 

- Nume: MBM 

- Numele jucătorului reclamat: mx.fighter

- Link către profilul jucătorului reclamat: https://www.rpg.b-zone.ro/players/general/mx.fighter

- Motiv: limbaj

- Dovada: https://postimg.cc/w1WZhSfK

- Alte precizări: sal

Edited by RW MBM
Link to comment
Share on other sites

12 hours ago, RW MBM said:

- Nume: MBM

- Numele jucătorului reclamat: Paine.Bikerman

- Link către profilul jucătorului reclamat: https://www.rpg.b-zone.ro/players/general/Paine.Bikerman

- Motiv: DB

- Dovada: 

- Alte precizări: sal

 

 

 

 

 

- Nume: MBM 

- Numele jucătorului reclamat: _Mihai_

- Link către profilul jucătorului reclamat: https://www.rpg.b-zone.ro/players/general/_Mihai_

- Motiv: DB

- Dovada: 

- Alte precizări: sal

 

 

 

- Nume: MBM 

- Numele jucătorului reclamat: mx.fighter

- Link către profilul jucătorului reclamat: https://www.rpg.b-zone.ro/players/general/mx.fighter

- Motiv: limbaj

- Dovada: https://postimg.cc/w1WZhSfK

- Alte precizări: sal

Au fost adaugati pe Blacklist.

Link to comment
Share on other sites

18 minutes ago, Juvinho said:

- Nume: Juvinho

- Numele jucătorului reclamat: Paine.Bikerman

- Link către profilul jucătorului reclamat: https://www.rpg.b-zone.ro/players/general/Paine.Bikerman

- Motiv: limbaj vulgar

- Dovada: https://imgur.com/a/Hsc1MMa

- Alte precizări: 2/2 avertimente pt limbaj vulgar

Adaugat

Link to comment
Share on other sites

- Name: Drazox

- Name of the reported player: GEOV2.5TSA[RICH]

- Link to the player's RPG profile: https://www.rpg.b-zone.ro/players/general/GEOV2.5TSA

- Reason: Killing me for no reason

- Proof: https://postimg.cc/0z1H4cL5 

- Notes: He kept on doing that after I won him In poker 

Link to comment
Share on other sites

On 9/27/2023 at 6:30 AM, KiWo04 said:

- Name: Drazox

- Name of the reported player: GEOV2.5TSA[RICH]

- Link to the player's RPG profile: https://www.rpg.b-zone.ro/players/general/GEOV2.5TSA

- Reason: Killing me for no reason

- Proof: https://postimg.cc/0z1H4cL5 

- Notes: He kept on doing that after I won him In poker 

Adaugat

Link to comment
Share on other sites

25 minutes ago, BogdanI298 said:

Nume:GeorgeNJ10

 

- Numele jucătorului reclamat:s3elli

 

- Link către profilul jucătorului reclamat:

https://www.rpg.b-zone.ro/players/general/s3elli

- Motiv: Ma înjurat de mama

 

- Dovada:https://imgur.com/gallery/kWjbOSR

 

- Alte precizări:Multumesc!

Va fi adaugat pe blacklist cu 1/2 advertismente.

Link to comment
Share on other sites

 

 

- Nume: SyLvyKING

- Numele jucătorului reclamat: Nutzu13SV

- Link către profilul jucătorului reclamat: https://www.rpg.b-zone.ro/players/general/Nutzu13SV

- Motiv: DM aiurea

- Dovada: https://streamable.com/rpkvba

- Alte precizări: -

 

- Nume: SyLvyKING

- Numele jucătorului reclamat: Walewski.Japan

- Link către profilul jucătorului reclamat: https://www.rpg.b-zone.ro/players/general/Walewski.Japan

- Motiv: DM aiurea

- Dovada: https://streamable.com/uov63b

- Alte precizări: -

 

 

- Nume: SyLvyKING

- Numele jucătorului reclamat: Mayans_MC

- Link către profilul jucătorului reclamat: https://www.rpg.b-zone.ro/players/general/Mayans_MC

- Motiv: DM aiurea

- Dovada: https://streamable.com/uk1b7p

- Alte precizări: -

Edited by TLG SyLvy
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.