Jump to content

SF Police Department - 📊 Statistică lunară / Monthly statistics 📊


dabro.pdf
 Share

Recommended Posts

IShxpBE.png

 

SF Police Department - Statistică lunară | Monthly statistics

 

 

:ro:  Versiunea în limba română

 

Spoiler

 

Doar conducerea Departamentului de Poliție din San Fierro are dreptul de a posta în acest topic, cât și obligația de a realiza lucrul la începutul fiecărei luni, printr-un tabel care ilustrează activitatea polițiștilor înregistrată până la ora 23:59 a ultimei zile din cursul lunii care tocmai a trecut.

 

 

image.thumb.png.5db3a973aa87c992f9da3e0186335927.png

 

Polițiștii care au la finalul lunii un număr de ore reale mai mare decât 15 nu vor fi sancționați.

 

Polițiștii care au la finalul lunii un număr de ore reale situat de la 8 la 14 vor fi sancționați după cum urmează:

 • Prima abatere: un faction warn
 • A doua abatere: retrogradare
 • A treia abatere: demitere

 

*Aceste sancțiuni sunt resetate la 6 luni. Așadar, dacă am fost sancționat cu un FW pe 1 iunie 2023 pentru activitate slabă în cursul lunii mai 2023, peste 6 luni va fi ignorată această abatere anterioară și voi fi din nou sancționat cu un FW, în loc de retrogradare, dacă iarăși voi avea activitate slabă.

 

Polițiștii care au la finalul lunii un număr de ore reale mai mic decât 8 vor fi direct demiși.

 

 

NOTĂ: Sancțiunile de mai sus sunt aplicabile doar polițiștilor care au minim 30 de zile petrecute în facțiune, în prezent.

 

 

Sistemul de promovare

- funcționează în baza activității polițiștilor din cadrul SFPD, fiecărei acțiuni fiindu-i atribuită o valoare numerică. Acumulând puncte, polițiștii manifestă interes față de facțiune și demonstrează că își merită promovarea, comparativ cu cineva care nu face mai nimic sau face prea puțin, dar așteaptă promovare punctuală.

 

A nu fi confundat cu obligația de a acorda jocului mai multă atenție decât realității (deși mulți înțeleg greșit). Conducerea nu dorește așa ceva, dar are ca scop păstrarea unui echilibru între activitate și recompensă.

 

Cum putem obține puncte?

 • ore reale la finalul lunii (acordăm asemenea bonus colegilor care întrec minimul de 30 de ore)
 • raport efectuat în diferite proporții (simplu, dublu, triplu etc.)
 • prezență la activități
 • susținere de teste și activități
 • premii la competițiile săptămânale interne (ofițerii săptămânii” și „misiunea săptămânii)

 

Cum putem pierde puncte?

 • sancțiuni
 • comportament inadecvat
 • neîndeplinirea atribuțiilor (spre exemplu, susținere teste/ activități), fără a avea o justificare
 • raport neefectuat/ lăsat pe săptămâna viitoare

 

Locotenenții și superiorii acestora vor fi retrogradați dacă punctajul lor se află în zona roșie pentru o perioadă îndelungată (adică au puncte pe minus în tabel).

 

Deși statistica este publicată o dată pe lună, conducerea o actualiează în fiecare săptămână. Nu va fi acordată la timp promovarea dacă punctajul necesar avansării la următorul rang nu a fost atins. Ne dorim ca acest mesaj să fie un răspuns clar pentru întrebarea „De ce nu am fost promovat(ă)?”, care stă pe buzele multora, și să înțelegeți că insistențele sau rugămințile în vederea obținerii promovării nu vor aduce vreun folos. Cu alte cuvinte, dacă n-ai fost promovat(ă), deși ai vechimea necesară pe [/raport], înseamnă că nu îndeplinești în totalitate condițiile.

 

Detalii suplimentare cu privire la rolul de antrenor și cel de tester găsiți în topic-ul accesibil AICI.

 

 

 

 

:en:  English version

 

Spoiler

 

Only the San Fierro Police Department leadership is allowed to post in this topic. At the beginning of every month, a table showing each cop's activity, recorded throughout the previous month entirely (until its last day, at 23:59 - Romania Timezone), is posted here.

 

 

image.thumb.png.e2bf8f3a0183f763c60c4a996f0e80f1.png

 

Cops with real hours higher than 15 will not be punished.

 

Cops with real hours from 8 to 14 will be punished as follows:

 • First offense: a faction warn
 • Second offense: relegation (synonym: rank down)
 • Third offense: dismissal

 

*This type of punishments will be reset in 6 months. Therefore, if I were given a FW on June 1st 2023 due to poor activity in May 2023, this would no longer be taken into consideration after 6 months, meaning I would be given another FW instead of rank down, if I had to be punished again.

 

Cops with real hours lower than 8 will be dismissed directly.

 

 

NOTE: Only those who spent at least 30 days in faction (at present) are eligible to receive such a punishment.

 

 

The promotion system

- works based on SFPD cops' activity, and each action has its value. By gathering points, cops prove interest in the faction, furthermore they prove themselves worthy of promotion, compared to one who does nearly or utterly nothing, but expects on-time promotion.

 

Do not confuse it for a call to focus the game rather than your real life (however, most people get it wrong). The leadership has no wish to encourage that, but merely to maintain a balance between activity and reward.

 

How to earn points?

 • real hours at the end of the month (we grant this bonus to those with real hours higher than 30)
 • activity report performed in different proportions (basic, double, triple, etc.)
 • activities attendance
 • taking tests/ activities
 • awards from internal weekly contests ("officers of the week" and "mission of the week")

 

How to lose points?

 • punishments
 • misconduct
 • failing to perform duties (for example, tests/ activities), and having a poor excuse
 • incomplete/ stayed activity reports

 

Lieutenants and their superiors would be relegated if they remained on red zone too long (having a negative score in the statistics).

 

Although the table is posted once a month, it is constantly updated every week. There would not be granted a promotion if one did not manage to reach the next rank's necessary amount of total points. Thus, we wish that the whole message is a clear answer to the question "Why didn't I get promoted yet?", found on the tongue of many. Please, keep in mind that insisting on us to promote you is always useless. In other words, if you should be promoted in accordance with the [/raport] command, and yet you weren't promoted, then you did not meet all the requirements.

 

You may find in the following topic (click here) more information regarding the trainer and tester role.

 

 

 

Edited by dabro.pdf
updated
Link to comment
Share on other sites

Statistica lunii iunie, anul 2022
June 2022 statistics

 

image.thumb.png.9dc45fff18c9575caf0c5acc8588f060.png

 

🇷🇴 Dacă observați vreo eroare, nu ezitați să-mi aduceți la cunoștință. Succes în noua lună!

 

🇬🇧 If you spot any error, do not hesitate to tell me. Good luck on this month!

Link to comment
Share on other sites

Statistica lunii iulie, anul 2022
July 2022 statistics

 

image.thumb.png.7c130455775097d96734339ce7fc9353.png

 

 

🇷🇴 Dacă observați vreo eroare, nu ezitați să-mi aduceți la cunoștință. Succes în noua lună!

 

🇬🇧 If you spot any error, do not hesitate to tell me. Good luck on this month!

Edited by dabro.pdf
Link to comment
Share on other sites

Statistica lunii august, anul 2022
August 2022 statistics

 

image.thumb.png.68d59bc3c4ab218838639a424fc8b3d2.png

 

🇷🇴 Dacă observați vreo eroare, nu ezitați să-mi aduceți la cunoștință. Succes în noua lună!

 

🇬🇧 If you spot any error, do not hesitate to tell me. Good luck on this month!

Edited by dabro.pdf
modificat din „regres” în „progres” la koppen
Link to comment
Share on other sites

Statistica lunii septembrie, anul 2022
September 2022 statistics

 

image.thumb.png.f008c7a5a9fa4b21764828961af007f8.png

 

 

🇷🇴 Dacă observați vreo eroare, nu ezitați să-mi aduceți la cunoștință. Succes în noua lună!

 

🇬🇧 If you spot any error, do not hesitate to tell me. Good luck on this month!

Link to comment
Share on other sites

Statistica lunii octombrie 2022

October 2022 statistics

 

image.thumb.png.26b455c2f78d0fd65bec2a79dc9d69ad.png

 

 

🇷🇴 Aceasta este structura definitivă, cel puțin cât rămân lider. Toată activitatea voastră în facțiune va fi contorizată aici, iar comportamentul inadecvat, reclamațiile în urma cărora ați fost sancționați, multiplele rapoarte opționale utilizate abuziv pentru a trece extraordinar de ușor prin facțiune și ranguri fără a-ți da silința să aduci o contribuție și așa mai departe vor atrage scăderi în cadrul statisticii. Aceasta va fi actualizată zilnic în raport cu respectivele criterii vizibile. Succes în această lună și nu ezitați să mă anunțați dacă ceva e în neregulă!

 

Pragurile pentru promovare, cât și valoarea fiecărei acțiuni vor rămâne confidențiale momentan. Așa că vă rog să nu insistați cu întrebări asupra lor.

 

 

🇬🇧 This will be the statistics from now on, as long as I will be leading the faction. Everything you'll be doing here is going to be included within this table, and bad behavior/ the complaints on which you were punished/ multiple optional reports used abusively to pass through the ranks without moving a small muscle, etc. will attract score decrease. This table will be updated daily based on your actions within the sections in it. Good luck on this month do not hesitate to tell me if you find something wrong!

 

Each rank's target and each action's value will remain private for a time. Therefore, please, do not insist asking questions about them.

Link to comment
Share on other sites

Statistica lunii noiembrie 2022

November 2022 statistics

 

image.thumb.png.666f5cf8b3588b8326a654c97dbff6b6.png

 

 

🇷🇴 Cu prilejul perioadei în care ne aflăm, fiecare dintre voi a primit niște puncte bonus. Chiar și așa, sper că veți continua să fiți activi, pentru că voi ține în continuare seama de aspectul acesta. Dacă v-ați îndeplinit targetul pentru rangul următor și scădeți activitatea, atunci va sosi cu întârziere. Sărbători fericite! Erorile mi le puteți raporta în cel mult 24h din acest moment.

 

🇬🇧 Based on the time we are in, every one of you has been given some points as a gift. However, I hope your activity will not decrease since you reached the next rank's target thanks to this bonus. If that was the case, then your promotion would be stayed until better results. Happy holidays! Do not hesitate to notify me in the next 24 hours if you spotted any error.

Edited by dabro.pdf
Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

Statistica lunii decembrie 2022

December 2022 stats

 

 

image.thumb.png.617b3cf4759082f36c78dccced33af72.png

 

 

🇷🇴 Mă puteți inștiința dacă ați remarcat erori. De asemenea, nu credeam că punctele din cursul săptămânilor cu raport oțional vor fi contorizate pe website. Drept urmare, ați fost recompensați corespunzător ofițerii săptămânii. Succes în această lună și An Nou Fericit!

 

🇬🇧 You can notify me if you found any errors. Also, I did not think that your actions during the optional activity reports would be taken into consideration on the website. Therefore, weekly officers were rewarded accordingly. Good luck on this month, and Happy New Year!

Edited by dabro.pdf
Link to comment
Share on other sites

w6aPXUE.png 

 

STATISTICA LUNII IANUARIE 2023 
JANUARY 2023 STATS

 

 

RO: Mă puteți inștiința dacă ați remarcat erori. A fost o luna slabuta, revenire dupa sarbatori, dar ne vom mobiliza. Bun venit noilor membri!

EN: You can let me know if you notice any errors. It was a weak month, coming back after the holidays, but we will mobilize. Welcome to our new members!

 

18kRjGE.png

 

Link to comment
Share on other sites

 • dabro.pdf changed the title to SF Police Department - 📊 Statistică lunară / Monthly statistics 📊
 • dabro.pdf locked this topic
Posted (edited)

Statistică februarie 2023

February 2023 stats

 

 

 

image.thumb.png.4cf62fefb877f21031b67ad09ea0517b.png

 

 

----------------------------

Sancțiuni | Punishments

 

Ciprian.S - Faction Warn

----------------------------

 

 

 

:ro:   Dacă găsiți erori, mă puteți anunța.

:en:   If you find any errors, let me know.

Edited by dabro.pdf
Link to comment
Share on other sites

Posted (edited)

Statistică martie 2023

March 2023 stats

 

 

image.thumb.png.7a2e08ed169745608d8937c4e67091d8.png

 

 

 

 

----------------------------

Sancțiuni | Punishments

 

Ri$ky - Rank Down

----------------------------

 

 

 

:ro:   Dacă găsiți erori, mă puteți anunța.

:en:   If you find any error, let me know.

 

 

Edited by dabro.pdf
Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.