Jump to content

Advent Calendar a început, detalii aici

Recrutăm designeri audio și video. Puteți aplica aici

 

ZaNuu

Southern Pimps - Anunţuri importante/Important announcements

Recommended Posts

REGULA NOUA 

 

- De acum incolo pentru fiecare invoire postata membrul primeste o zi de intarziere la rank-up.

Asta inseamna ca fiecare membru care pune o invoire la war are o zi in plus la rank-up, fiecare care face parte dintr-un departament, o factiune pasnica, o mafie primeste o zi de intarziere la rank daca a postat o invoire la sedinta/activitate.

 

Exemplu : caToZ este un membru de rank 1 in Southern Pimps, acesta s-a folosit de invoirile lui (are voie doua zile pe saptamana sa fie invoit la waruri). In loc sa primeasca rank-up cand face 14 zile, o sa primeasca cand face 16 zile (14 zile de perioada minima plus 2 zile pentru invoirile puse).

 

Pentru membrii de rank 4/5 +  se va aplica regula cu neaducere contributii necesare in factiune care vor fi sanctionati ca atare conform regulamentului rank down la prima abatere si demitere la cea de-a doua abatere. In cazul in care un membru este inactiv se va discuta cu un admin 4+ de pe orasul respectiv iar in urma dovezilor membrul va fi sanctionat.

 

Exemplu: caToZ este un membru de rank 4 sau 5 intr-o factiune oarecare, acesta intra doar sa-si faca raportul, face caterinca si minimul de ore necesare. Nu ajuta colegii, nu acorda testele de intrare, nu acorda atacuri, nu participa la activitati etc. In acest caz liderul lui caToZ merge la adminii de nivel 4+ de pe orasul unde este situata factiunea si prezinta dovezile, iar daca primeste aprobare il poate sanctiona (depinde cat de inactiv este).

 

IMPORTANT : Regula se aplica si daca un membru are o invoire si ajunge la war, ce inseamna asta? Atunci cand membrul isi pune invoire si nu ajunge la toate war-urile din ziua respectiva insa ajunge la celelalte se va aplica regula intarzierii la rank-up.

 

 

NEW RULE :

 

- From now on, for each invitation posted, the member receives a day delay in the rank-up.This means that every member who puts an envelope to the war has an extra day at the rank-up, everyone who is part of a department, a peaceful faction, a mafia receives a day of delay at the rank if he posted an invitation to the meeting /activity.

Example: caToZ is a rank 1 member in 
Southern Pimps, he used his envoys (he is allowed to be summoned to wars two days a week). Instead of receiving a rank-up when it is 14 days old, it will receive it when it is 16 days old (14 days of the minimum period plus 2 days for the orders placed).

 

For the members of rank 4/5 +, the rule will be applied with non-bringing in the necessary contributions in faction, which will be sanctioned as such according to the rank down regulation at the first offense and dimissal at the second offense. If a member is inactive, a 4+ admin from the respective city will be discussed and following the evidence, the member will be sanctioned.

 

 

Example: caToZ is a member of rank 4 or 5 in a certain faction, he only comes in to do his report, he does the catering and the minimum hours required. Does not help colleagues, does not give entrance tests, does not give attacks, does not participate in activities, etc. In this case, caToZ's leader goes to the 4+ level admins on the city where the faction is located and presents the evidence, and if he receives approval he can sanction him (depending on how inactive he is).

IMPORTANT: The rule also applies if a member has an agreement and goes to war, what does that mean? When the member agrees and does not reach all the wars of that day but reaches the others, the rank-up delay rule will apply.

 

 

Regula intra in vigoare incepand de Luni 18.01.2021

Edited by caToZ

Share this post


Link to post
Share on other sites

REGULA NOUA :

Incepand de luna viitoare, numarul minim de ore pe care trebuie sa il aveti la sfarsitul

lunii va fi 15 in loc de 10, altfel veti fi sanctionati astfel:

Prima abatere - Faction Warn

A 2-a abatere - Rank Down

A 3-a abatere - Demitere

Regula intra in vigoare din 01.03.2021, pentru luna asta trebuie sa faceti 10h.

 

NEW RULE :

From the next month, the minimum number of hours that you need to have at

the end of the month will be 15 instead of 10, otherwise you will be punished like that:

The first time you will get Faction Warn

The second time you will get Rank Down

And the third time you will be Dismissed

The rule will be valid from 01.03.2021, for this month only 10h.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ro32.png

Topicul cu regulamentul posthunterilor a fost actualizat. Am adăugat o variantă și pentru membrii facțiunilor care deschid PM-uri aiurea:

https://forum.b-zone.ro/topic/413881-despre-posthunteri-about-posthunters/?tab=comments#comment-6866687

 

De asemenea, post-hunterii se pot regăsi și în cadrul facțiunilor, de aceea am decis că ar fi mai bine să aplicăm sancțiuni și acelor membri care pur și simplu caută să își încurce colegii de facțiune, deschizând în prostie PM-uri care nu îi afectează în mod direct pe ei și doresc cu orice preț să le pună bețe în roate colegilor săi.

 

 

Consecinte posthunter:

- în cazul în care vorbim despre colegi de facțiune, membrul va fi avertizat în prealabil de către lider să înceteze cu PM-urile și îi vor fi ignorate, următoarele abateri urmând să fie sancționate cu Faction Warn și chiar demitere (dacă este cazul).

 

 

uk32.png

The topic with posthunter rules has been updated. We've also added a part for faction members who open PM's that doesn't dirrectly affect them.

https://forum.b-zone.ro/topic/413881-despre-posthunteri-about-posthunters/?tab=comments#comment-6866687

 

Posthunters may also be in a faction, which is why we have decided that it would be good to impose sanctions on those members who are simply looking to confuse their colleagues, foolishly opening PM's that doesn't directly affect them and want at all costs to screw up their colleagues.

 

Posthunter consequences:

- if we are talking about faction members, the member will be warned in advance by his leader to stop with the PM's and will be ignored, the following deviations will be punished with Faction Warn or dismissal (if it is necessary).

Share this post


Link to post
Share on other sites

REGULA NOUA :

 

Este interzis să abuzati la waruri prin faptul că stați în apă la distanțe unde nu puteți fi nimeriți de adversari și să câștigați la influență. Membrii care se află în apă de mai mult de 60 de secunde unde nu li se poate provoca damage vor fi sanctionați cu Faction Warn.

 

NEW RULE :

 

It's prohibited to use the seas to your advantage in order to influence the war score on a particular turf. Gang members are not allowed to be in the water for more than 60 seconds where you cannot get damage (punishment: Faction Warn)

Share this post


Link to post
Share on other sites

RO:

 

Salut!

    Incepand de Luni 28.06.2021 mafiotii care fac fast C-Bug vor fi sanctionati cu Faction Warn, regula se aplica doar pe timpul war-urilor. Cand nu sunt war-uri acestia vor fi sanctionati de catre admini cu warn. De asemenea jucatorul va fi sanctionat o singura data in decurs de 10 minute, asta inseamna ca daca jucatorul respectiv este reclamat si in decurs de 10 minute face de 2x fast pe 2 dovezi va fi sanctionat doar o singura data, insa daca acel interval de 10 minute a trecut va fi sanctionat  pentru fiecare dovada.

 

ENG:

 

Hello!

  Starting up from Monday 28.06.2021 those gangsters who make fast C-Bug will be punished with Faction Warn, this rule is available only between wars. When are no wars admins will warn those who make Fast C-Bug. Also the player will be punished only one time during of 10 minutes, that means if the player is reported to faction leader and in time of 10 minutes make 2x fast c-bug on 2 different proofs will be punished only one time, but if already passed 10 minutes will be punished for each report.

Share this post


Link to post
Share on other sites
!Anunt important !
 
 
 
Incepand cu data de 1 Septembrie 2021, va intra in vigoare topicul "Evidenta Ore Lunare / Monthly Hours Statistics".
 
 
 
Va rog cititi si luati la cunostinta modificarile legate de activitatea lunara a membrilor aflate in acest topic pentru a evita sanctiunile.
 
 
 
🇬🇧
 
! Important Announcement !
 
 
 
Starting 1st of September 2021, the "Evidenta Ore Lunare / Monthly Hours Statistics" will be put into effect.
 
 
 
Please read and understand the changes relating to the monthly activity of all members in order to avoid punishments.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

!Anunt important !

 

Salutare dragi jucatori ! Dupa cum se vede si in titlu, acest post o sa faca referire la adaugarea unei noi reguli pentru factiunile de tip GANG in intervalul orar in care aceste factiuni au war.

 

 

Incepand cu data de 15.11.2021, este interzis ca un membru sa se conecteze pe contul din mafie cu VPN in intervalul orar in care exista wars, indiferent daca factiunea are sau nu are un war activ.

 

 

In cazul in care, jucatorul este surprins cu last logins de tip unknown (VPN activ) sau orice alte adrese care ies in evidenta si sunt asociate programului VPN, acesta o sa fie demis din factiune cu FP60/60.

 

Q: De ce am luat aceasta decizie? 

A: Pentru a stopa cat mai mult folosirea conturilor fantoma si pentru a evita ca jucatorii ce au fost sanctionati in trecut cu ban pentru aimbot / no-recoil / etc sa activeze pe conturi folosind VPN.

 

 

 

! Important Announcement !
 

 

ENG: 

 

Hello dear players! As can be seen in the title, this post will refer to the addition of a new rule for GANG factions in the time interval in which these factions have war.

 

Starting with 15.11.2021, it is forbidden for a member to log in to the VPN on gang account during the war period, no matter if the faction has an active war or not.

 

If the player is caught with unknown logins (active VPN) or any other addresses that stand out and are associated with the VPN program, it will be kicked from the faction with FP60 / 60.

 

Q: Why did we make this decision?

A: To stop the use of ghost accounts as much as possible and to avoid players who have been punished in the past with ban for aimbot / no-recoil / etc to play on others accounts using VPN.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

uk32.png 

NEW RULE :

A Southern Pimps member can take from Safebox/HQ a number OF 100.000 Materials/200G drugs in a day (If he doesn't have them). If they take more than is allowed, they have to put the difference back in 24 hours or they will get Faction Warn.

 

 

ro32.png

REGULA NOUA :

Un membru Southern Pimps, poate sa extraga din Safebox/HQ un numar DE 100.000 Materials/200G drugs Intr-o zi (Daca nu le are). Daca acestia extrag mai multe decat sunt prevazute, trebuie sa puna diferenta inapoi in 24 de ore sau o sa fie sanctionati cu Faction Warn.

Edited by AIM ImpacT.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.