Jump to content

Ediția 5 pentru sugestii sa-mp a fost deschisă. Postați sugestiile aici

Recrutăm designeri audio și video. Puteți aplica aici

 

Allen Django

Paramedics - Listă neagră / Black List

Recommended Posts

UENCLc3.png

ro32.pngAcest topic este special făcut pentru playerii care încalcă regulile acestei facțiuni. Odată ce playerii încalcă aceste reguli, ei sunt trecuți pe această listă.

 


Model de postare:

 • Nume: 
 • Rank: 
 • Numele jucătorului reclamat: 
 • Statistică RPG: 
 • Motivul reclamației: 
 • Dovezi: 
 • Mențiuni: 

 

Precizări:

*pot fi adăugați pe BlackList doar jucătorii ce dețin minim level 7

*în acest subiect vor posta doar membrii Paramedics ce doresc să reclame un jucător și liderul sau un responsabil pentru decizie

*membrii de rank 4+ au acces la adăugarea jucătorilor pe BlackList, dar o vor face doar dacă dețin aprobarea liderului

*în cazul în care un responsabil de rank 5+ greșește sancțiunea, liderul v-a interveni cu un alt răspuns și cu o sancțiune după sine

*în cele mai multe cazuri, puteti dovedi vinovăția unui jucător cu simple capturi de ecran, în altele aveți nevoie de filmare

*nu se admit dovezi editate, neclare, facute cu telefonul mobil sau insuficiente

*în cazul reclamațiilor de tip DM, se vor respinge cererile dacă fapta s-a săvârșit în cadrul unui eveniment, a unei activități, a unei zone de clan (dacă faceti parte dintr-un clan) sau dacă folosiți /emergency după (este suficientă o sancțiune BlackList sau wanted)

*jignirile vor fi sancționate și de admini, dar și de facțiune prin BlackList, nu suntem sălbatici să ne jignim mereu

*statistica RPG reprezintă bara mică a jucătorului reclamat 

*DM-ul se va sancționa doar atunci când există dovezi clare (de preferat video / mai multe poze) care să ateste că jucătorul respectiv a făcut DM. Mesajul informativ de daune nu este suficient pentru sancționarea DM-ului (nici cel care specifică cine te-a omorât și de la ce distanță a făcut asta).

   Exemplu:

  Pikovit.png

 

 

Sancțiuni:

*cu un BlackList Warn:

 • apel aiurea [/service medic] - apelarea paramedicilor si refuzul de a beneficia de servicii la destinație 
 • apel aiurea [/service medic] - apelarea paramedicilor și refuzul de a opri la mesajele medicului 
 • jigniri ușoare la adresa membrilor Paramedics
 • deranjarea membrilor Paramedics în timpul unei activități/eveniment
 • DM/DB pe membrii Paramedics (exceptie cazurile de mai sus)
 • comportament non-RP în timpul misiunilor
 • 1 avertisment: jigniri grave, în exces, care tind spre limbaj vulgar sau luat la mișto membrul sau facțiunea, încurcarea membrului să-și facă datoria, kamikaze, /q on tie.

*cu două BlackList Warns:

 • tentativă/fraudare test de intrare
 • /emergency cu limbaj neadecvat sau jignirea unui membru Paramedics
 • DM/DB pe membrii Paramedics în timpul serviciului ([/duty] în ambulanță

 

 

Prețuri:

*pentru un BlackList Warn:

 • nivel 7 - 9: 15,000$
 • nivel 10 - 15: 30,000$
 • nivel 16+: 60,000$

*pentru două BlackList Warns:

 • nivel 7 - 9: 30,000$
 • nivel 10 - 15: 60,000$
 • nivel 16+: 120,000$

 

 

 

 

uk32.pngThis topic is especially made for players who violate the rules of this faction. Once players violate these rules, they are listed.

 

 

Posting model:

 •     Name:
 •     Rank:
 •     Name of player claimed:
 •     RPG statistics:
 •     Grounds for the complaint:
 •     evidence:
 •     Terms:

 

Specifications:

* Only players with minimum level 7 can be added to BlackList

* Only Paramedics members wishing to advertise a player and their leader or decision maker will post on this topic.

* 4+ members have access to adding players to BlackList, but will only do so if they have the leader's approval

* if a rank 5+ officer fails the sanction, the leader will intervene with another response and a sanction by itself

* In most cases, you can prove the guilt of a player with simple screenshots, in others you need shooting

* no edited, unclear evidence, made with the mobile phone or insufficient is not admitted

* In the case of DM complaints, the applications will be rejected if the deed occurred during an event, an activity, a clan area (if you are part of a clan) or if you use / emergency after (a penalty is sufficient BlackList or wanted)

* the offenses will be sanctioned by admissions, but also by the faction through BlackList, we are not savages to always offend

* RPG statistics represent the small bar of the claimed player

*The DM will be punished just when there are clearly proofs (especially video or more Screenshots) that prove a member made DM. Just the /emergency message is not enough in order to add a player to Blacklist. (Neither is the "Killed by X from Y distance" message)

   Example:

Pikovit.png

 

 

 

Penalties:

* with a BlackList Warn:

 •     aiurea call [/ service doctor] - calling the paramedics and refusing to receive services at the destination
 •     aiurea call [/ service doctor] - calling paramedics and refusing to stop at the doctor's messages
 •     slight injuries to Paramedics members
 •     disturbing Paramedics members during an activity / event
 •     DM / DB on Paramedics members (except the cases above)
 •     non-PR behavior during missions
 •     1 warning: serious offenses, excessive, which almost would be vulgar language or mocking the member or the faction, disturbing the member from doing his duties, kamikaze, /q on tie.

* with two BlackList Warns:

 •     attempt / fraud entry test
 •     / emergency with inappropriate language or offending a Paramedics member
 •     DM / DB on Paramedics members during service ([/ duty] in ambulance

 

 

Prices:

* For a BlackList Warn:

    level 7 - 9: 15,000$
    level 10 - 15: 30,000$
    level 16+: 60,000$

* For two BlackList Warns:

    level 7 - 9: 30,000$
    level 10 - 15: 60,000$
    level 16+: 120,000$

 

Edited by Delgado
Actualizare

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nick-ul tau: Brica

Rank-ul pe care il detii: 2

Nick-ul celui reclamat si level-ul: TwisT.Vicious, 22

Mo
tivul: DM

Dovada: (ScreenShot, Video):
Edited by ALLEN 94

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nick-ul tau: Brica

Rank-ul pe care il detii: 2

Nick-ul celui reclamat si level-ul: TwisT.Vicious

Mo
tivul: DM

Dovada: (ScreenShot, Video):

 

 

Dovada ca eu trageam ? Nu se vede numele acele persoane ce tragea :) .Putea sa fie oricare alta persoana.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nick-ul tau:ValentinoRossi

 

Rank-ul pe care il detii:rank 1

 

Nick-ul celui reclamat si level-ul:NighT level 31

 

Motivul:Ma omorat cand eram in ambulanta in fata la Banca LS

 

Dovada: (ScreenShot, Video): http://i49.tinypic.com/2zzoj6v.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nick-ul tau: Bogdibmx

Rank-ul pe care il detii: 2

Nick-ul celui reclamat si level-ul: NighT., level 31.

Motivul: Face DM in safe zone. M-a omorat si pe mine si pe ValentinoRossi.

Dovada: (ScreenShot, Video): Aici.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Twist.Vicious cu cat tupeu poti mintii cica ,,nu sunt eu ala'' dovezile sunt clare primesti 1/2 +ca nu ai voie sa postezi aici daca aveai ceva de zis imi dadeai PM.

Night. primeste direct 2/2.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nick-ul tau: Brica

Rank-ul pe care il detii: 2

Nick-ul celui reclamat si level-ul: alex102468 level 6

Mo
tivul: A dat /service medic si avea viata plina.

Dovada: (ScreenShot, Video):

Share this post


Link to post
Share on other sites

Twist.Vicious a platit Black-Listul 1/2 ,revin maine cu poza.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kazy nu primeste nimic dovezi insuficiente!

 

De acum incolo daca vreti sa iau posturile in considerare precizati si level-ul reclamatului scrie clar.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nick-ul tau: Bogdibmx

Rank-ul pe care il detii: 2

Nick-ul celui reclamat si level-ul: LuNg, level 20.

Motivul: Cheama medic prin [/service medic], imi cere refill si repair 2x, iar apoi pleaca faca sa vrea sa ia heal.

Dovada: (ScreenShot, Video): In imagini se vede cum ii accept comanda, ii dau dau refill si repair si ii spun sa ia heal, fara sa ma bage in seama.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Demonx7

Nick-ul tau: Demonx

Rank-ul pe care il detii: 1

Nick-ul celui reclamat si level-ul:
VicTz level:9

Mo
tivul:
Stateam cu ambulana si dadeam heal,cand a venit si ma dat jos apoi m-a luat la bataie pana am ramas cu foarte putina viata(aproape am murit)

Dovada: (ScreenShot, Video):
sa_mp_065.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nick-ul tau: Waveshock

Rank-ul pe care il detii: 4

Nick-ul celui reclamat si level-ul: carbonic, level 7

Motivul: A dat /service medic, iar cand am ajuns la el m-a omorat.

Dovada: (ScreenShot, Video): http://postimage.org/gallery/17jxjtpo/b4233d18/

Edited by Waveshock

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nick-ul tau: .Alexandra.

Rank-ul pe care il detii: 2

Nick-ul celui reclamat si level-ul: Mugurr,8

Mo
tivul: Mergeam regulamentar si la banca ls a intrat Mugurr in mine.Acesta nu a respectat un limbaj decent.

Dovada: (ScreenShot, Video):

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nick-ul tau: Brica

Rank-ul pe care il detii: 2

Nick-ul celui reclamat si level-ul:

Sylvyu_Google level 10

Mo
tivul: Pai am fost rugat de William sa il ajut cu niste informatii despre un rob. Am mers cu amb la cei care dadeau rob printre care si Silviu. Le-am dat heal, ei dau rob, si dupa ce sunt omorati primesc urmatoarele mesaje.

Dovada: (ScreenShot, Video):

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nick-ul tau: ValentinoRosii

 

Rank-ul pe care il detii: 1

 

Nick-ul celui reclamat si level-ul:WhixYCFR , lvl 16

 

Motivul:A dat service medic iar cand am ajuns a cerut repair si refill fara sa ia heal

 

Dovada: (ScreenShot, Video): http://i50.tinypic.com/2jag975.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.