Jump to content

LS Police Department - Anunţuri importante / Important announcements


FlameS
 Share

Recommended Posts

IBjoUD6.png

 

In acest topic liderul si subliderii vor posta anunturi importante pentru toti membrii departamentului

Aici puteti vedea cand se anunta schimbari de regulament, activitati si multe altele.

 

English:

In this topic the leader and subleaders will post important anouncements for all Department Members.

Here you can see when we will announce rules changes, activities, and more other.

Edited by TheTom
Link to comment
Share on other sites

03.05.2012

 

Română:

 

În urma ședinței de lideri ai departamentelor, s-au adăugat urmatoarele reguli:

 

1. După ce anunţaţi că aţi luat un suspect, trebuie să faceţi SS care să cuprindă suspectul.

2. Nu folosiţi vehiculele de poliţie în scopuri personale, în caz contrar veţi fi sancţionaţi cu FW.

3. PD poate confisca licenţa auto celor din FBI/NG dacă aceştia circulă neregulamentar cu vehiculele de civili, iar membrii PD dacă vor fi prinşi circulând neregulamentar, vor fi sancţionaţi cu FW.

 

English:

 

In the following the meeting of leaders of departments, were added the following rules:

 

1. After you announced on /d that you have a suspect, you must make an SS, also containing the suspect.

2. Never use police vehicles for personal purposes, or you will be punished with FW.

3. PD can confiscate the driving license of FBI/NG members if they do not obey traffic laws and use civilian vehicle, if a member PD driving illegally, he will be punished with FW.

 

05.05.2012

 

Română:

 

În urma noului update regula în legatură cu evenimentele a fost modificată:

 

Eventuri:

Un polițist poate participa la evenimentele organizate de către un ADMIN sau la evenimentele organizate de un jucător cum ar fi: simon spune, trivia, race (atâta timp cât circulă corect), stunt, găsește locația, event deagle, event find and kill etc. Nu aveți voie la evenimente precum barbut, ghicește zarul, curse ilegale. Un polițist poate de asemenea să ajute la organizarea unui eveniment prin păstrarea liniștii și a bunei desfășurări a acelui eveniment sau chiar să organizeze eveniment din cele specificate mai sus.

 

Alte actualizări:

 

- Adăugat /namecover la FBI pentru a îşi crea o identitate falsă sub acoperire.

- Adăugat NG Armoury.

- Rescrierea comenzii /duty şi implementarea ei. De acum PD, FBI si NG trebuie să foloseasca /duty în Armoury sau în casa pentru a putea folosi orice comandă specifica poliţiei (incluzand mersul cu masinile politiei, armura la /heal) si exceptand (/gov, /undercover, /namecover).

- Modificat puţin spawnul NG.

- Armele celor din poliţie nu se mai primesc decât la /duty.

 

Atenţie: Puteţi participa la evenimentele violente DOAR dacă sunteţi OFF DUTY. Dacă sunteţi prinşi ON DUTY la aceste evenimente, riscaţi să fiţi sancţionaţi chiar cu demiterea.

 

English:

 

In the following at the new update, the rule about the events was changed:

 

Events:

A police officer can participate at events organised by ADMINS or at events organised by a player, like: simon says, trivia, race (as long as you drive correctly), stunt, find the location, event deagle, find and kill etc. You are not allowed at events like barbut, guess the dice, illegal races. An officer can also help with the organisation of event to by keeping peace and maintaining the smooth running of the event or by organising such an event.

 

Attention: You can participate at violent events ONLY if you are OFF DUTY. If you are caught on duty at these events, you could be punished even with dismissal.

 

Other updates:

 

- Added / namecover the FBI to create a false identity in their coverage.

- Added Armoury NG.

- Rewriting order / duty and its implementation. For now PD, FBI and NG must use / duty in Armoury House or to use any specific order police (including police cars riding, armor to / heal) and except (/ gov, / Undercover / namecover).

- Modified NG little spawn.

- Weapons of the police no longer receive than to / duty.

 

09.08.2012

 

Română:

 

În urma şedinţei ţinute Miercuri, ora 21:00 cu liderii departamentelor şi Mastertrap, am căzut de comun acord în privinţa unor reguli:

 

1. Schimbarea wanted-ului 5 COP KILL, CIVIL KILL în wanted 4. De asemenea, schimbarea wanted-ului 4 COP ATTACK în wanted 3.

2. Se acordă wanted 1 pentru /call 112 aiurea, cu un motiv aberant care nu poate fi considerat crimă pe acest server.

3. Se vor acorda sancţiuni grave pentru generalizări negative la adresa altui departament. Departamentele trebuie să fie unite. Cei care caută ceartă nu merită să rămână în acestea.

4. Se vor acorda sancţiuni pentru comentarii negative când un membru NG / FBI primeşte /confiscate la permis pe bună dreptate.

5. La WAR se va da wanted 4. Dacă aceştia nu incetează după 3 avertizari, vor fi omoraţi cu wanted-ul existent. Atenţie la SPAM din partea voastră, întrucat acesta se va sancţiona.

6. Nu mai există preţ universal pentru /lawyer, ci fiecare va negocia cu, cumpărătorul un preţ propriu, în limitele stabilite de script.

7. Pe Infernus-uri au prioritate cei din PD. FBI şi NG va cere acordul acestora când doresc sa folosească aceste vehicule. Cei care iau aiurea aceste vehicule, vor fi sancţionaţi.

8. Cand X găseşte un suspect la jail, să întrebe pe /d: [numele suspectului] este la cineva?. Daca Y spune "Da.", atunci X trebuie să-i predea suspectul lui Y, iar Y trebuie să-i trimită lui X SS-ul în care l-a anunţat.

9. Un suspect işi poate pierde dreptul de predare DOAR dacă are: wanted X + First Degree Murder + Cop Kill pe /mdc. Dacă nu are nimic înainte de "First Degree Murder", şi are doar: First Degree Murder + Cop Kill pe /mdc, acel suspect ARE DREPT DE PREDARE. De asemenea, dacă un suspect omoară un cop de n ori înainte de a fi arestat / omorât, acel suspect va primi wanted pentru "Cop Kill" de la respectivul cop tot de n ori.

 

English:

 

After the leader's meeting held on Wednesday at 21:00, with Mastertrap's consent, we have made some new rules. Those are as follows:

 

1. Wanted 5 COP KILL or CIVIL KILL will become Wanted 4. Also, Wanted 4 Cop Attack will become Wanted 3.

2. Wanted 1 will be given to players who make 911 prank calls, with motives that cannot be considered a crime on this server.

3. Serious sanctions will be given to those who make negative comments at another department's expense. The departments must be united. Those who seek verbal fights are not worthy of a department.

4. Sanctions will be given to those FBI or NG members who have something bad to say / comment when their driving license is rightly suspended.

5. At WARS wanted 4 will be given. And if they do not stop the war after 3 warnings, they will be killed. Be warned, if you SPAM you will be punished.

6. There is no longer an universal price for /lawyer. Every rank 4+ member can negociate with the buyer, within the limits set by the script.

7. The police Infernuses can be used firstly by the PD, and NG / FBI members must ask for PD's aprooval if they need to use them in missions. Those who take these vehicles without a motive and without asking for PD's aprooval will be punished.

8. When X finds a suspect in jail, he must ask on /d: [name] este la cineva? (Romanian) / Is [name] at somebody? (English). If Y says "Yes, he's with me" / "Da, este cu mine", then X must give Y the suspect and Y must give X the SS in which he announced that suspect on /d.

9. A suspect can loose his right to surrender ONLY if he has: X wanted level + First Degree Murder + Cop Kill on /mdc. If he doesn't have anything before "First Degree Murder", and has only: First Degree Murder + Cop Kill on /mdc, that suspect HAS THE RIGHT TO SURRENDER. And If a certain suspects kills a cop 2 or 3 or 4 or any number of times, that cop must give him wanted 4 "Cop Kill" for every time he is killed.

 

25.05.2012

 

Română:

 

Regula în legătură cu WAR-ul a fost schimbată:

 

WAR-ul între membrii mafiilor va fi sancţionat cu wanted 4 pe motivul WAR. Membrii mafiilor au voie să facă war doar în oraşul San Fierro, iar forţele de ordine au voie să intervină, dându-le wanted, pentru a opri aceste war-uri. După ce wanted-ul este acordat, membrii PD / F.B.I. / NG au obligaţia să-i someze pentru a se opri de cel puţin 3 ori şi să se asigure ca au înţeles că trebuie să se oprească şi să se predea, cu o replică de genul: "Opriti atacurile si predati-va!". Dacă respectivii mafioţi nu se opresc / nu se predau, îşi vor pierde dreptul de predare si vor fi omorâţi cu wanted-ul existent.

 

English:

The rule about the WAR was changed:

 

Wars between mafia members will be sanctioned with wanted 4, with the reason "WAR". Mafia members have the right to participate in wars only in San Fiero, and department members have the right to interfere, by giving them wanted, and making them stop the war. After wanted has been given, the PD/FBI/NG members have the obligation to tell them to stop, and then surrender, at least 3 times with the following message: "Stop the attacks and surrender!" (English) / "Opriti atacurile si predati-va!” (Romanian). If the mafia members do not stop/surrender, they will lose their right to surrender and will be killed with the existing wanted level.

 

31.05.2012

 

Română:

 

Începând cu Duminică 03.06.2012 după şedinţă, Police Department va avea raport de activitate.

 

English:

Starting with Sunday 03.06.2012, Police Department will have activity report.

 

04.06.2012

 

Română:

 

Cel mai bun raport de activitate pentru fiecare echipă în parte va fi premiat cu scăderea unui raport obligatoriu pentru avansarea în rank. Astfel, în loc de minim trei rapoarte de activitate pentru rank-ul de Detective, îți vor trebui numai două. Așadar data viitoare când acel membru va posta următorul raport de activitate, acesta va trece direct cu un număr în plus (în loc de Raportul de Activitate cu Numărul: 2 va trece direct Raportul de Activitate cu Numărul: 3).

 

English:

 

The best activity report from each team will be awarded a decrease by one report, for the obligatory number of reports, for your promotion. So, instead of minimum three activity reports for the Detective rank, you will need just two reports. So the next time the awarded member posts his next activity report, he/she will write directly with a +1 for his/her activity report (instead of Activity Report Number 2 he/she will directly write Activity Report Number 3).

 

17.06.2012

 

Română:

 

Ora şedinţei a fost schimbată, de acum încolo şedinţa va avea loc Duminică, la ora 21:00.

 

English:

 

Hour of the meeting was changed, now the meeting will be Sunday, at 21:00.

 

24.06.2012

 

Română:

 

A fost adăugat câte un model de postare a raportului de activitate pentru fiecare echipă, SWAT respectiv Roads.

 

Raport de activitate SWAT:

 

Raportul de activitate cu numărul:

Numele membrului:

Rank-ul membrului:

Data raportului:

Număr de suspecți prinși ( fără drept + arestați ):

Număr de obiecte confiscate ( arme, droguri, materiale ):

Număr de licențe suspendate:

Număr de amenzi date ( faruri oprite, materiale fara licenţă, hidraulice, vanzare de arme ):

Punctaj total:

Alte menționări:

 

Punctaj SWAT:

 

Un suspect prins ( fără drept sau arestat ) - 1 punct;

Un obiect confiscat - 1 punct;

O licenţa suspendată - 1 punct;

O amendă dată ( faruri oprite, materiale fara licenţă, hidraulice, vanzare de arme ) - 1 punct.

 

Raport de activitate Roads:

 

Raportul de activitate cu numărul:

Numele membrului:

Rank-ul membrului:

Data raportului:

Număr de licențe suspendate:

Număr de amenzi date ( faruri oprite, materiale fara licenţă, hidraulice, vanzare de arme ):

Număr de obiecte confiscate ( arme, droguri, materiale ):

Număr de suspecți prinși ( fără drept + arestați ):

Punctaj total:

Alte menționări:

 

Punctaj Roads:

 

Un suspect prins ( fără drept sau arestat ) - 0 puncte;

Un obiect confiscat - 1 punct;

O licenţa suspendată - 2 puncte;

O amendă dată ( faruri oprite, materiale fara licenţă, hidraulice, vanzare de arme ) - 1 punct.

 

English:

 

Was added a model to post the activity report for each team, SWAT and Roads.

 

Activity report SWAT:

 

Activity report number:

Member name:

Member rank:

Team ( SWAT / Roads ):

Date of the report:

Number of suspects caught ( without right + arrested) :

Number of confiscated objects ( weapons, drugs, materials ):

Number of suspended licenses:

Number of tickets given:

Total points:

Other specifications:

 

SWAT score:

 

One suspect caught: 1 point;

One confiscated object: 1 point;

One suspended license: 1 point;

One ticket given: 1 point.

 

Activity report Roads:

 

Activity report number:

Member name:

Member rank:

Team ( SWAT / Roads ):

Date of the report:

Number of suspended licenses:

Number of tickets given:

Number of confiscated objects ( weapons, drugs, materials ):

Number of suspects caught ( without right + arrested) :

Total points:

Other specifications:

 

Roads score:

 

One suspect caught - 0 point;

One confiscated object - 1 point;

One suspended license - 2 point;

One ticket given - 1 point.

 

24.06.2012

 

Română:

 

Au fost adăugate modele pentru anunţarea unui antrenament / postarea unui antrenament ţinut / postarea unei şedinţe ţinute.

 

Model de anunţare al unui antrenament:

 

Numele ofiţerului:

Rank-ul ofiţerului:

Lider/Antrenor la echipa:

Data:

Ora:

Locul unde voi ţine antrenamentul:

Alte precizări:

 

Model de postare al unui antrenament ţinut:

 

Numele ofiţerului:

Rank-ul ofiţerului:

Lider/Antrenor la echipa:

Data şi ora antrenamentului:

Membrii prezenţi:

Membrii sancţionaţi:

Membrii învoiţi:

Membrii absenţi:

Alte precizări:

 

Model de postare a unei şedinţe ţinute:

 

Numele ofiţerului:

Rank-ul ofiţerului:

Data şi ora şedinţei:

Membrii prezenţi:

Membrii sancţionaţi:

Membrii învoiţi:

Membrii absenţi:

Membrii promovaţi:

Membrii retrogradaţi:

Alte precizări:

 

English:

 

Were added models to announce one training / post one training held / post one meeting held.

 

Model to post one training:

 

The officer name:

The officer rank:

Leader/Trainer at team:

Date:

Time:

The place where I'll hold the training:

Other specifications:

 

Model to post one training held:

 

The officer name:

The officer rank:

Leader/Trainer at team:

Date and time of the training:

The members present:

The members punished:

The members passed:

The members absent:

Other specifications:

 

Model to post one meeting held:

 

The officer name:

The officer rank:

Date and time of the meeting:

The members present:

The members punished:

The members passed:

The members absent:

The members promoted:

The members relegated:

Other specifications:

 

26.06.2012

 

Română:

 

Regula în legătură cu WAR-ul a fost schimbată:

 

WAR-ul între membrii mafiilor va fi sancţionat cu wanted 4 pe motivul WAR. Membrii mafiilor au voie să facă war oriunde, iar forţele de ordine au voie să intervină doar în Los Santos şi Las Venturas, dându-le wanted, pentru a opri aceste war-uri. După ce wanted-ul este acordat, membrii PD / F.B.I. / NG au obligaţia să-i someze pentru a se opri de cel puţin 3 ori şi să se asigure ca au înţeles că trebuie să se oprească şi să se predea, cu o replică de genul: "Opriti atacurile si predati-va!". Dacă respectivii mafioţi nu se opresc / nu se predau, îşi vor pierde dreptul de predare si vor fi omorâţi cu wanted-ul existent.

 

English:

 

The rule about the WAR was changed:

 

Wars between mafia members will be sanctioned with wanted 4, with the reason "WAR". Mafia members have the right to participate in wars anywhere, and department members have the right to interfere only in Los Santos and Las Venturas, by giving them wanted, and making them stop the war. After wanted has been given, the PD/FBI/NG members have the obligation to tell them to stop, and then surrender, at least 3 times with the following message: "Stop the attacks and surrender!" (English) / "Opriti atacurile si predati-va!” (Romanian). If the mafia members do not stop/surrender, they will lose their right to surrender and will be killed with the existing wanted level.

 

27.06.2012

 

Română:

 

Începând de acum, puteţi oferi avocaţilor aprobare (/lawyer) pentru scoaterea criminalilor din închisoare de la rank 3.

 

English:

 

Starting with now, you can provide approval (/lawyer) to release the criminals from jail starting with rank 3.

 

29.06.2012

 

Română:

 

Regulă nouă:

 

Catuşele:

Când prindeţi un suspect, aveţi obligaţia de a-i pune cătuşele ( /cuff ). Cătuşele pot fi puse din afara vehiculului, atunci când suspectul ridică mâinile sus ( /handsup ), sau atunci când suspectul urcă într-un vehicul.

 

English:

 

New rule:

 

The cuffs:

When you catch a suspect, you are obliged to put him cuffs ( /cuff ). Cuffs can be put outside the vehicle when the suspect raise hands up ( /handsup ), or when the suspect enter into a vehicle.

 

01.07.2012

 

Română:

 

Când mergeţi la un eveniment violent sunteţi obligaţi să faceţi un SS în care să va apară textul ''You are not on duty.''.

 

English:

 

When you go to a violent event, you must to make a SS in which appear the text ''You are not on duty.''.

 

15.07.2012

 

Jail-ul:

- este strict interzis ca un polițist să dea amendă unui civil dacă acesta este prizonier în Jail.

- este strict interzis ca un polițist să stea AFK în Jail.

- este permisă suspendarea licențelor, cu motiv întemeiat, sau confiscarea obiectelor ilegale în Jail.

 

1. Se consideră Teritoriu Guvernamental partea Jailului cu celulele, adică în momentul în care treci de ce-a de-a doua poartă de la intrare.

2. În zona cu celulele au voie numai membrii departamentelor și prizonierii.

3. Scoaterea unui prizonier din celulă se face prin a-i cere acestuia să folosească animația /handsup, urmând să fie încătușat (/cuff) și doar apoi se va deschide celula acestuia. Să vă asigurați că iese doar prizonierul dorit din celulă și nu toți. După scoaterea prizonierului din celulă nu uitați să închideți celula.

4. În cazul în care un prizonier face Jail Fight sau nu respectă ordinele membrilor NG aceștia pot fi trimiși înapoi în celula lor sau sancționați prin comanda /punish. (ex. /punish X 1 - pentru a-i trimite direct în celulă).

5. În cazul în care sunt scoși mai mulți prizonieri din celule și nu le mai puteți face față aveți dreptul să folosiți armele asupra lor (mare atenție la această regulă, folosiți armele numai în situați grave).

6. În cazul unei vizite se aduce prizonierul sus la etaj la Sala de Vizite sau în prima cameră. La fel se procedează și dacă vine un Lawyer acolo și dorește să discute cu cineva. Nu se vor lăsa civilii fără wanted să meargă în zona celulelor. Doar 3 prizonieri pot primi vizite în același timp.

 

Cei care au job-ul de lawyer își vor face reclama pe /ad, /news sau prin alte surse, iar în momentul în care lawyer-ul are un client, acesta va ruga un membru NG de la jail să-i aducă clientul respectiv la camera de vizită. Se va proceda cu prizonierul la fel ca și cum se procedează într-o vizită normală, cu /cuff etc.

 

Deschiderea unei celule și eliberarea unui prizonier se va face numai cu motiv întemeiat:

 

- când acesta are un vizitator.

- când acesta are lawyer.

- când acesta dorește să bea ceva de la bar.

- când acesta dorește să-și dezmorțească picioarele.

- etc.

 

Nu eliberați deținuții fără motiv.

 

De asemenea la o oră prestabilită de voi puteți face un open cell în care veți deschide toate celulele și timp de câteva minute prizonierii vor putea interacționa între ei și vor putea face diverse lucruri la Jail. Vedeți să respectați și celelalte reguli când faceți acest lucru.

 

7. Deschiderea tuturor celulelor în același timp se va face numai când sunt cel puțin 5 membri din departamente prezenți în zona celulelor și asigurându-vă că nu deschideți din greșeală porțile ca prizonierii să iasă din zona celulelor. Comunicați pe /d când doriți să deschideți toate celulele în același timp.

8. Cel puțin 2-3 membri National Guard trebuie să fie prezenți la Jail pentru o bună desfășurare a activității acolo. Pe timp de noapte nu sunteți obligați să stați acolo (după ora 00.00).

 

Polițistul este obligat să verifice:

- dacă persoanele din Jail se bat ( JF - jail fight ), atunci acesta poate anunța un admin prin „/report” sau să folosească comanda „/punish”.

- dacă există persoane fără wanted la Jail și să le escorteze afară, iar dacă nu cooperează să le dea wanted pentru „TG”.

- să verifice deținuții de obiecte ilegale prin comanda „/frisk”.

- să folosească comanda „/confiscate” pe deținuții care au în posesie arme sau droguri în interiorul celulei Jail-ului.

- alte lucruri.

 

21.07.2012

 

Română:

 

În urma şedinţei ţinute Vineri (20.07.2012) cu liderii departamentelor, am căzut de comun acord cu următoarele reguli:

 

1. Adăugarea wanted-ului pentru "folosirea drogurilor", şi anume wanted 3. Practic vor exista 2 tipuri de wanted 3 pentru droguri: wanted pentru "folosirea drogurilor" (mesajul de pe chat) şi wanted pentru "posesia drogurilor" (/frisk).

2. Când un suspect este capturat acesta trebuie să primească neapărat /cuff. Astfel dacă vehiculul este distrus, el nu va muri.

3. Pentru clarificare, "DM jail" presupune atacarea / omorârea oricărui jucător aflat în jail, indiferent dacă acesta este deţinut, membru de departament, sau orice alt jucător. Toate departamentele vor avea "DM jail" la wanted 6.

4. Orice wanted level + DM jail = nu are drept de predare.

5. Schimbarea orelor de vizită la jail.

6. Regulamentul despre WAR se va schimba după cum urmează:

* WAR-ul între mafioţi se va pedepsi cu wanted 4, iar wanted-ul va fi acordat direct fără somaţii în prealabil. Nu vor exista favorizări, şi orice mafiot (fie el admin, sau orice alt jucător) va primi wanted.

* Nimeni nu va mai putea interveni pe cont propriu la WAR. Membrii departamentelor se vor organiza într-o echipă mare şi vor folosi vehiculele departamentelor pentru intervenţie. Pentru organizare / adunare folosiţi /d. Se va respecta următorul şablon:

Cel puţin 3 jucători vor soma pe /m şi vor da /cuff suspecţilor care s-au predat, cel puţin 3 jucători vor da /tazer + confiscate (pentru arme) şi alţi 3 jucători, cel puţin, vor acorda wanted. Veţi decide, în prealabil, cine ce funcţie are. Dacă echipa nu conţine, cel puţin, 9 membri (din orice departament), nu veţi interveni la WAR.

* Este treaba voastră să vă asiguraţi că mafioţii vor fi duşi la jail pentru arestare, şi nu vor apuca să se omoare între ei, şi prin urmare să ia jail aiurea. Dacă respectaţi acest model, neavând arme şi primind /tazer mereu, mafioţii nu vor avea de ales decât să intre pe g în vehiculele poliţiei. Folosiţi somaţii sinonimice cu: "Opriţi WAR-ul şi predaţi-vă, altfel veţi fi omorâţi" şi evitaţi SPAM-ul. Trebuie să vă asiguraţi că dacă nu toţi, măcar majoritatea mafioţilor au văzut aceste somaţii.

* Dacă nici după ce le-aţi confiscat armele şi i-aţi somat nu vor să urce în vehicule, îşi vor pierde dreptul de predare şi vor fi omorâţi.

 

English:

 

After the meeting held on Friday (20.07.2012) with the department leaders, the following rules were debated and established:

 

1. Wanted 3 for "drug use" will be added to Wanted list. Two types of wanted for drugs will exist: wanted for "drug use" and for "drug possesion", both of them being wanted 3.

2. When a suspect is in your custody you must always /cuff him. This way, the suspect will not die if the car explodes.

3. For clarification, "DM jail" implies attacking / killing any player who is in jail, whether that player is an inmate, a department member, or any other player. All the departments will have "DM jail" at wanted 6.

4. any wanted level + DM jail = no right to surrender.

5. Visiting hours at jail will be changed by ChevChelios.

6. The Rules about WAR will be changed as follows:

* WARS between mafia members will be punished with wanted 4, which will be given directly without warning. There will be no favoring, and any mafia member (even an admin, or any other player) will get wanted. (you are adviced to use game recording software like FRAPS or PLAYCLAW in theese situations, thus making sure you have proof)

* No departament member will be allowed to intervene on his own in wars. Department members must make a big team and organize themselves for interventions. They must also always use department vehicles for war interventions. /d can be used for organization / gathering. The following team formation must be established:

There must be al least 3 members who will warn using /m and /cuff the suspects who surrendered. There must be at least 3 members that will use /tazer and /confiscate (weapons) and also, at least 3 members who will give wanted. You can decide while you organize yourselves who does what. If the team does not contain at least 9 members (from all departments), you will not intervene.

* If is your job to make sure that the mafia members will be taken to jail and arrested, thus preventing them from killing each other and avoiding long jail time if not necessary. If the above pattern is applied, mafia members will have no choice but to surrender and enter the police cars, because they don't have weapons, thus it will be pointless for them to continue. You MUST use warnings / summons like: "Stop the war and give up, or else you will be killed" and avoid SPAM. You must make sure that the majority of mafia members, if not all, have seen the summons.

* If they will not enter the police cars even after they were warned and their weapons were taken, then they will lose their right to surrender and they will be killed.

 

24.07.2012

 

Română:

 

Radare:

Atunci când un jucător încalcă limita de viteză, poliţistului îi va apărea un mesaj roşu pe ecran.

Jucătorii prinşi încălcând limita de viteză vor fi sancţionaţi cu o amendă în valoare de 35.000$.

 

Limitele de viteză:

 

Limita de viteză în oraşe este de 100 km/h.

Limita de viteză în afara oraşelor este de 130 km/h.

Limita de viteză pe autostrăzi este de 160 km/h.

 

Notă:

Imediat după ce un jucător a încălcat limita de viteză aveti obligaţia de a face poză, pozele făcute cu Page Up nu se acceptă.

În caz că un membru F/M încalcă limita de viteză, poliţistul este obligat să aiba dovezi cum că medicul respectiv nu se afla în misiune.

Poliţiştii care vor pune alte limite în afară de cele menţionate vor fi sancţionaţi.

 

English:

 

Radars:

When a player violates the speed limit, the cop will see a red message on the screen.

The players caught violating the speed limit will be punished with a fine of 35,000$.

 

The speed limits:

 

The speed limit in cities is 100 km/h.

The speed limit outside cities is 130 km/h.

The speed limit on highways is 160 km/h.

 

Note:

Immediately after a player has violated the speed limit you must make picture, the pictures made with Page Up aren't accepted.

In the case that a member of F/M violate the speed limit, the cop must have proofs that doctor wasn't in mission.

The cops who will put other speed limits than those mentioned will be punished.

 

27.07.2012

 

Română:

 

Jucătorii ce încalcă limita cu 1-2 km nu vor fi sancţionaţi.

 

English:

 

The players who violate the limit with 1-2 km will not be punished.

 

28.07.2012

 

Română:

 

Adăugat topic-ul ''Police Department - Competiţii / Competitions''.

 

English:

 

Added the topic ''Police Department - Competiţii / Competitions''.

 

03.08.2012

 

Română:

 

Codurile au fost modificate:

 

Code List

 

- 10-0 - necesit coleg de patrulă

- 10-1 - am înţeles

- 10-2 - off duty

- 10-3 - on duty

- 10-4 - ne vedem la ...

- 10-5 - în drum spre ...

- 10-6 - ... nu are drept de predare

- 10-7 - ... are drept de predare

- 10-8 - ... deţine droguri

- 10-9 - necesit un rank 2+ pentru a confisca ... jucătorului ...

- 10-10 - toţi în Armoury (doar liderul / subliderul poate folosi acest cod)

- 10-99 - necesit intervenţia echipei SWAT (când chemaţi echipa SWAT trebuie să folosiţi şi comanda /backup)

 

Ex: „Team 1: We have a 10-99 in Downtown, over.”

„SWAT Force: 10-1 : 10-5 Downtown, over.”

 

Atenție: Pentru orice greșeală de transmitere a codului fără un motiv întemeiat susținut de dovezi clare, veți fi sancționați în funcție de gravitatea greșelii.

 

English:

 

The codes were changed:

 

Code List

 

- 10-0 - require patrol partner

- 10-1 - understood/copy that

- 10-2 - off duty

- 10-3 - on duty

- 10-4 - we meet at ...

- 10-5 - I come to ...

- 10-6 - ... don't have surrender right

- 10-7 - ... have surrender right

- 10-8 - ... hold drugs

- 10-9 - ... I need a rank 2+ for confiscate ... of the player ...

- 10-10 - all in Armoury (only leader / subleader can use this code)

- 10-99 - calling the SWAT force (when calling the SWAT force you also need to use the /backup command)

 

Ex: „Team 1: We have a 10-99 in Downtown, over.”

„SWAT Force: 10-1 : 10-5 Downtown, over.”

 

Caution: For any mistake of transmitting the code without a proper reason supported by hard evidence, you will be sanctioned according to the gravity of the situation.

 

07.08.2012

 

Română:

 

Notă:

 

Rapoartele de activitate ce nu respectă modelul de postare vor fi anulate.

Rapoartele de activitate în care punctajul este calculat greşit vor fi anulate.

Rapoartele de activitate în care se găsesc amenzi pentru altceva în afară de ''faruri oprite'', ''hidraulice'', ''materiale fără licenţă'', ''vânzare arme'', ''încălcarea limitei de viteză'' vor fi anulate.

Rapoartele de activitate ce conţin poze cu amenda când este plătită, nu când este dată, vor fi anulate.

Rapoartele de activitate ce sunt uploadate pe alte site-uri în afară de postimage.org or imgur.com vor fi anulate.

Rapoartele de activitate ce conţin o poză de mai multe ori vor fi anulate.

Orice încercare de fraudare a raportului de activitate va fi sancţionată după gravitatea faptei.

Membrii ce în prima săptămână nu postează raportul de activitate sau acesta este anulat vor fi DEMIŞI cu FP.

Jucătorii ce intră în facţiune Vineri / Sâmbătă / Duminică sunt scutiţi de raportul de activitate din acea săptămână, şi se pot apuca de raportul pentru săptămâna viitoare.

Punctajul minim pentru echipa Rutieră este de 75 de puncte.

Punctajul minim pentru echipa SWAT este de 150 de puncte.

Membrii ce nu îndeplinesc punctajul minim vor avea raportul de activitate anulat.

Membrii a căror raport de activitate este anulat vor fi sancţionaţi cu FW.

 

English:

 

Note:

 

Activity reports which don't respect the posting model will be canceled.

Activity reports in which the score is calculated incorrectly will be canceled.

Activity reports in which are fines for something else besides ''headlights off'', '' hidraulics'', ''materials without license'', '' selling weapons'', '' ''violation of the speed limit'' will be canceled.

Activity reports in which we find pictures with the fine when it's paid, not when is given, will be canceled.

Activity reports which are uploaded on other sites besides postimage.org or imgur.com will be canceled.

Activity reports which containing a picture several times will be canceled.

Any attempt by fraud at activity report will be punished in function by the gravity.

In the first week, the members who don't post the activity report or their report is canceled, will be DISMISSED with FP.

The players who enter in faction Friday / Saturday / Sunday are exempt by the activity report for that week, and they can start to make the report for the next week.

The minimum score for the Roads team is 75 points.

The minimum score for the SWAT team is 150 points.

The members who don't have the minimum score at activity report will have activity report canceled.

The members who have the activity report canceled will be punished with FW.

 

20.08.2012

 

Română:

 

Nu aveţi voie să puneţi radarul din mers, vehiculul de poliţie trebuie să fie parcat când îl puneţi.

 

English:

 

You are not allowed to put the radar while driving, the police vehicle must be parked when you put the radar.

Edited by FlameS
Link to comment
Share on other sites

Română:

 

Antrenamentele au fost fixate:

 

Antrenamentul cu echipa Rutieră este în fiecare Vineri la ora 21:00.

Antrenamentul comun este în fiecare Sâmbătă la ora 21:00.

Antrenamentul cu echipa SWAT este în fiecare Duminică după şedinţă.

 

English:

 

Trainings were fixed:

 

The training with Roads team is in each Friday at hour 21:00.

The common training is in each Saturday at hour 21:00.

The training with SWAT team is in each Sunday after meeting.

Edited by FlameS
.
Link to comment
Share on other sites

Română:

 

Limitele din cadrul raportului de activitate au fost modificate.

 

Punctajul minim pentru echipa Rutieră este 50 de puncte.

Punctajul minim pentru echipa SWAT este 100 de puncte.

 

English:

 

 

The minimum score in the activity report was modified:

 

Minimum score for the Roads team is 50 points.

Minimum score for the SWAT team is 100 points.

 

Română:

 

Antrenamentele nu se vor mai anunţa pe forum printr-un post nou din moment ce acestea au fost fixate.

 

English:

 

The trainings will not be announced on the forum with a new post because they were fixed.

Link to comment
Share on other sites

Română:

 

Membrii National Guard se ocupă în general de suspecții cu wanted 3+, cu o mică excepţie: membrii NG ce sunt paznici la Jail au dreptul de a aresta orice wanted, cu condiţia de a întreba pe [/d] dacă respectivul suspect se află în custodia cuiva.

WAR-ul între mafioţi se va pedepsi cu wanted 1 fără drept de predare, iar wanted-ul va fi acordat direct fără somaţii în prealabil.

Nu mai există preţ universal pentru [/lawyer], ci fiecare va negocia cu, cumpărătorul un preţ propriu, în limitele stabilite de script. Un accept lawyer este echivalentul a 15 puncte [/acceptpoints]. Cine încalcă limitele stabilite de script la vânzarea unui [/lawyer] va fi sancţionat cu FW.

 

English:

 

National Guard members usually handle suspects with wanted 3+ with one exception: the NG members who are guardians at Jail can arrest all wanteds, with the condition as they to ask on [/d] if that suspect is at someone.

WARS between mafia members will be punished with wanted 1 without surrender right, which will be given directly without warning.

There is no longer an universal price for [/lawyer]. Every rank 4+ member can negociate with the buyer, within the limits set by the script. One accept lawyer equals 15 points [/acceptpoints]. Who violate the limits set by script at the sale of [/lawyer] will be punished with FW.

Link to comment
Share on other sites

Română:

 

Rapoartele se vor posta la fiecare sfârşit de săptămâna, de Sâmbăta până Duminica la ora 18.00, după care topicul se va închide. Rapoartele de activitate ce depăşesc 300 de puncte în cadrul echipei SWAT şi 150 de puncte în cadrul echipei Rutieră vor fi premiate cu scăderea unui raport obligatoriu pentru avansarea în rank. Astfel, în loc de minim trei rapoarte de activitate pentru rank-ul de Detective, îți vor trebui numai două. Așadar data viitoare când acel membru va posta următorul raport de activitate, acesta va trece direct cu un număr în plus (în loc de Raportul de Activitate cu Numărul: 2 va trece direct Raportul de Activitate cu Numărul: 3).

 

English:

 

You need to post the activity reports ever weekend, from Saturday until Sunday 18.00 (server time), after which the topic will be closed. The activity reports exceeding 300 points within team SWAT and 150 points within team Roads will be awarded a decrease by one report, for the obligatory number of reports, for your promotion. So, instead of minimum three activity reports for the Detective rank, you will need just two reports. So the next time the awarded member posts his next activity report, he/she will write directly with a +1 for his/her activity report (instead of Activity Report Number 2 he/she will directly write Activity Report Number 3).

Edited by FlameS
Link to comment
Share on other sites

RO:

WAR:

* WAR-ul între mafioţi se va pedepsi cu wanted 1 "WAR" fără drept de predare, iar wanted-ul va fi acordat direct fără somaţii în prealabil tuturor mafiotilor de pe turf. Nu vor exista favorizări, şi orice mafiot (fie el admin, sau orice alt jucător) va primi wanted.

* Nimeni nu va mai putea interveni pe cont propriu la WAR. Membrii departamentelor se vor organiza într-o echipă mare şi vor folosi vehiculele departamentelor pentru intervenţie. Pentru organizare / adunare folosiţi [/d]. Se va respecta următorul şablon:

- Se va forma o echipa de 10 cops (minim). Se va face un screenshot de catre organizator, ca sa dovedeasca ca au fost prezenti 10+ cops la WAR.

-Cei 10+ cops vor fi organizati in 2 echipe. O echipa va da wanted unei mafii, cealalta se va ocupa de a doua mafie prezenta la war.

*La HQ-urile mafiilor nu se va face nici o exceptie, regula ramane aceeasi. Daca mafiotii al caror HQ este atacat vor iesi din HQ vor primi wanted deasemenea.

*Organizatorul membrilor trebuie sa fie un rank 4+. Daca nu este un rank 4+ care sa organizeze nu se va merge la war.

 

EN:

WAR:

* WARS between mafia members will be punished with wanted 1 "WAR" without surrender , which will be given directly without warning to each family member who is located on the turf. There will be no advantageing, any mafia member (even an admin, or any other player) will get wanted.

* No departament member will be allowed to go on his own at wars. Department members must make a big team and organize themselves for interventions. They have to use department vehicles for war interventions. [/d] can be used for organization / gathering. The following team formation must be accomplished:

-It will form a team of 10 cops (minimum). It will take a screenshot by organizer, to prove that 10 + cops were present at WAR. The organizer must be rank 4+

-The 10 + cops will be organized into 2 teams. A team will give a wanted to a family(mafia), the other will punish the second family(mafia) presence at war.

-At Families HQ,there will be no exception, the rule remains the same. If family members, wich HQ is attaked, will get out from the HQ they will get wanted too.

Edited by Teylo
Update!
Link to comment
Share on other sites

RO:

• NU aveti voie sa omorati un civil daca acesta va cere sa faceti asta. Acesta este un comportament non-rp.

EN:

• You must not kill a civilian if he asks you to do this. This is a non-RP behavior.

Link to comment
Share on other sites

* In caz ca prindeti un membru FBI/NG pe contra sens(cu masina de civili) nu aveti voie sa ii confiscati licenta de condus. Il trageti pe dreapta si faceti o poza la [/wanted] iar daca aceasta spune ca e dupa un suspect fara drept de predare sunteti obligati sa folositi comanda [/mdc]. Daca nu este dupa un suspect fara drept de predare ii trimiteti un PM cu dovezile liderului respectiv si va fi sanctionat cu FactionWarn.

Link to comment
Share on other sites

RO:

WAR Update:

* In cazul in care o mafie este atacata la HQ, membrii departamentelor nu vor avea voie sa intervina, este singura situatie in care mafiotii sunt lasati sa isi desfasoare war-ul!

 

 

En:

WAR Update:

*If a mafia is attacked at HQ, departament members will not be allowed to intervene, this is the only situations where mafia members are left to perform a war.

Edited by F4L Teylo
Link to comment
Share on other sites

RO: Am adaugat o noua amenda.

 

Pesti fara licenta - 15.000$.

 

EN: I added a new ticket.

 

Fishes wihout license - 15.000$.

Edited by F4L Teylo
Link to comment
Share on other sites

Ro:

 

Am adaugat un antrenament in fiecare Vineri la ora 21:00. Acest antrenament este pentru toata lumea (Swat + Roads).

 

En:

 

I added a training every Friday at 21:00. That training is for everyone (Swat + Roads).

Edited by F4L Teylo
Schimbare ora
Link to comment
Share on other sites

RO:

 

*Politistii care vor favoriza anumiti mafioti sau o mafie anume vor fi sanctionati cu DEMITERE. ( Atentie: trebuie aduse dovezi solide)

 

EN:

 

The cops who will favor some familly members or a familly will be punished with DISSMISAL (Atention: You must have strong proofs)

Link to comment
Share on other sites

War Update:

 

RO:

 

Daca mafiotii sunt intr-o masina pe turf, dar nu sunt pe H, nu vor primi wanted!

 

EN:

 

If family members are in a car on turf without H they won't get wanted.

Link to comment
Share on other sites

RO:

 

A fost adaugata o noua regula pentru mersul pe partea carosabila. Aceasta regula se refera numai la pietoni. Cei care merg pe strada si nu pe trotuar vor fi amendati.

Atentie! Amenda se acorda pentru mers pe carosabil si nu pentru traversat.

 

Regula a fost pusa pentru reducerea cazurilor de comportament non-RP.

 

EN:

 

It was added a new rule for walking on the road side. This rule is only for walkers. The one who walk on the road and not on sidewalk will be fined.

 

Atention! The ticket will be given only for walk on the road side and not for crossing the road.

 

This rule was added for reducing the cases of non-RP behavior.

 

 

 

 

RO:

 

Mers pe partea carosabila - 15,000$

 

EN:

 

 

Walking on the road side - 15,000$

Link to comment
Share on other sites

Ro:

Dupa ce am vorbit cu mag1[c] si Byfydo am decis sa adaugam un antrenament comun duminica la ora 16:00 cu toate departamentele.

 

En:

After i talk with mag1[c] and Byfydo we decided to add a common training sunday at 16:00 with all departaments.

Link to comment
Share on other sites

RO:

 

Lista cazurilor fara drept de predare:

 

- Bank robbery

- Runner

- Abuz de /q on wanted

- Abuz de ESC in urmarire

- War ( wanted 1 )

- DM Jail + Orice wanted

- First Degree Murder + First Degree Murder + Cop Kill

- Orice wanted + Cop attack ( duce la pierderea dreptului de predare )

- Complice la fuga unui suspect

- First Degree Murder + Cop Attack + Cop Kill

 

EN:

List of case without right to surrender

 

- Bank robbery

- Runner

- Abuz of /q on wanted.

- Abuzing of ESC on wanted.

- War ( wanted 1 )

- DM Jail + any wanted.

- First Degree Murder + First Degree Murder + Cop Kill

- Any wanted + Cop attack ( duce la pierderea dreptului de predare )

- Accomplice for another criminal.

- First Degree Murder + Cop Attack + Cop Kill

Link to comment
Share on other sites

Ro:

 

- S-au adaugat exceptii la protocolul de amenzi (ticket).

- S-a adaugat un nou wanted: insulte cop / Insulting a officer (wanted 2)

- Wanted Cop Kill acum este wanted 5 si anuleaza dreptul la predare.

- S-a adaugat harta cu teritorile de activitate a echipelor de rutiera pentru fiecare departament PD.

 

En:

 

- Exceptions were added to the protocol of tickets.

- Added a new wanted: insults cop / insulting the officer (Wanted 2)

- Wanted Cop Kill 5 and now wanted the right to cancel teaching.

- Added territories activity map road teams for each department PD.

Link to comment
Share on other sites

Ro:

 

Limitele de viteză:

 

Limita de viteză în oraşe este de 90 km/h.

Limita de viteză în afara oraşelor este de 100 km/h.

Limita de viteză pe autostrăzi este de 130 km/h.

 

En:

 

The speed limits:

 

The speed limit in cities is 90 km/h.

The speed limit outside cities is 100 km/h.

The speed limit on highways is 130 km/h.

Link to comment
Share on other sites

RO:

 

Wanted-ul "jignire cop a fost scos. Nu mai sanctionati pentru asa ceva, ii vor sanctiona adminii.

 

 

EN:

 

The wanted "insulting cop" was deleted. Do not punish anymore for that, they will be punished by admins.

Link to comment
Share on other sites

RO:

 

I

 • A fost adaugata o sectiune obligatorie in cadrul Raportului de activitate. Aceasta consta in ajutorul acordat jucatorilor incepatori (level 1-5). Daca acestia au intrebari/nelamuriri voi trebuie sa-i ajutati. Ajutorul vostru va fi rasplatit cu cate 1 punct de jucator ajutat. Dovezile necesare vor fi cuprinse in 2 poze, mai exact explicatie + multumire. Se puncteaza ajutorul informativ si nu cel financiar.

Atentie : Fiind sectiune obligatorie trebuie sa faceti minim 7 puncte. Cine nu face punctajul minim fa fi sanctionat cu FW + raport anulat.

 • Cine refuza sa ajute in mod intentionat un jucator incepator va fi demis fara discutii, avand si interdictie in departamente.

II

 • Jucatorii cu level mai mic de 10 vor fi somati clar si pe nume : "X trage pe dreapta, risti wanted 2 neconformare ordin" "X te predai, risti runner". Acestea sunt exemple, dar fiecare caz va fi tratat individual. Sunteti obligati sa acordati minim 30 secunde timp de raspuns dupa somatii.
 • Jucatorii cu level 1-5 vor fi somati clar si pe nume dupa modelul anterior, dar:

- NU vor primi wanted mai mare decat 2, orice wanted acordat va fi de +1W (daca au deja wanted 2 + vor ramane cu el, dar isi vor pierde dreptul de predare)

- Daca nu se predau vor primi W1 "runner" dar numai daca au wanted mai mic decat 2, daca au wanted 2 isi vor pierde dreptul de predare.

- Timpul obligatoriu pe care il acordati pentru raspuns la somatii va fi de 1 minut.

- Pe langa somatiile obisnuite sunteti obligati sa acordati si cate o somatie dupa modelul urmator : "Daca nu te predai acum vei sta mai mult timp in inchisoare", "Opreste masina sau vei intra in inchisoare"

- Sunteti obligati sa somati jucatorul de oricate ori este nevoie pentru a vedea clar mesajul politistului si a intelege ca i se adreseaza lui.

 

 

III

 • Jucatorii AFK on Wanted nu vor mai fi somati si dupa omorati. Se va anunta pe chatul departamentelor [/d] X AFK on Wanted si se va face o poza care sa dovedeasca ca este AFK. Urmatorul politist care vine dupa 5 minute obligatorii si il gaseste tot AFK il va putea omora pe baza dovezilor polistului anterior.

 

EN:

 

I

 • There is a new row in the Activity Report to complete. It is about helping newbies (level 1-5). If they have any questions you must help them. Your help will be rewarded with an extra point for each player you help. You will need 2 images to validate your help, one with the explanation and one with the gratitude. Only helpful information is rewarded, not financial one.

Attention: Because the Activity Report is mandatory you have to get a minimum of 7 points (so 7 helped newbies). Who doesn't complete this task gets a Faction Warn and Activity Report cancellation.

 • Who refuses to help a newbie will get kicked from LSPD and he won't have permission join any department ever.

II

 • Players with level lower than 10 will be summoned clearly and using their name: "X, Pull Over, you risk wanted 2 for not obeying orders", "X, do you surrender? you risk runner". These 2 are some examples but each case will be treated individually. You have to wait at least 30 seconds for the suspect to answer.
 • Players with level 1-5 will be summoned clearly and using their name like i said above but:

-They won't get wanted higher than 2, any crime they do, they will get +1W (if they already have wanted 2+ they will keep that wanted but they will lose the right to surrender).

-If they don't surrender they will get W1 "runner" but only if they have wanted less than 2. If they have wanted 2 they will only lose their right to surrender.

-You have to wait 1 minute for them to answer to your summons.

-Besides the regular summons, you have to tell them this message: "If you don't surrender now you will spend more time in jail", "Stop the car or you will get jailed".

-You are obliged to summon that player until he sees your message clearly and he understands it.

 

III

 • AFK on Wanted players won't be summoned and killed immediately. After you summon a AFK on Wanted player you must announce on [/d] "X AFK on Wanted" and make a Screenshot proving that the suspect is AFK. The next cop who comes after MINIMUM 5 minutes finds the suspect still AFK can kill the suspect using the proofs from the previous cop.

Edited by F4L Teylo
Link to comment
Share on other sites

Astazi 07.05.2013 la ora 20:00 va avea loc o mini sedinta pentru a discuta noile reguli. Cine lipseste nemotivat va fi sanctionat cu AV. Vreau sa fiti cat mai multi pentru a clarifica regulile.

Edited by F4L Teylo
Link to comment
Share on other sites

Noile preturi la Wanted si amenzi:

 

 

Română:

 

Wanted List / Arrest List:

 

Wanted 1 ( /arrest ID 8 6 1 4000 )

- Furtul unui vehicul

- Apeluri nefondate la 112

- WAR*

 

Wanted 2 ( /arrest ID 15 10 1 6500 )

- Atacarea unui civil

- Neconformare ordin

- Pătrunderea pe proprietăţi guvernamentale (închisoarea, garajul LSPD, FBI şi NG, area 51) - (TG)

- Neprezentarea actelor în faţa unui poliţist

 

Wanted 3 ( /arrest ID 25 12 1 8000 )

- Răpirea unui civil

- Posesie droguri / Folosire droguri (wanted + /confiscate)

- Atacarea unui poliţist (Cop atk-CA)

- Neplată amendă

 

Wanted 4 ( /arrest ID 40 16 1 11000 )

- Drive-by shot sau călcat

- Dare de mită

- Omorârea unui civil (Civ kill)

 

Wanted 5 ( /arrest ID 60 18 1 13500 )

- Răpirea unui poliţist

- Omorârea unui poliţist (Cop Kill-CK)*

 

Wanted 6 ( /arrest ID 70 20 1 15000 )

- Abuz de esc în urmărire*

- Posesia armurei

- Runner (fugar)*

- DM în Jail

- Complice la fuga unui criminal*

- Abuz de /q on wanted (suspectul trebuie să dea de minim 2 ori /q on wanted pentru a primi wanted).*

 

Legenda:

* - Nu are drept de predare.

 

Lista amenziilor:

 

- Parcatul neregulamentar - 300$ amendă + anularea permisului de conducere.

- Condus neregulamentar - 250$ amendă + anularea permisului de conducere.

- Folosirea hidraulicelor pe un drum public - 100$ amendă + confiscarea masinii

- Folosirea de NOS - 200$ amendă + anularea permisului de conducere.

- Materiale fără licenţă - 50$ amendă + confiscarea materialelor ( /take).

- Condus sub influenţa alcoolului (drunk driving) - 150$ amendă + anularea permisului de conducere.

- Headlights off (Faruri oprite) - 300$.

- Încălcarea limitei de viteză - 350$.

- Vânzarea de arme (pentru jucătorii cu level cuprins între 1 și 10; CITEȘTE REGULAMENTUL PD) - 150$ amendă.

- Peste fara licenta. - 150$

- Mers pe partea carosabila - 150$

 

Code List:

 

- 10-0 - necesit coleg de patrulă

- 10-1 - am înţeles

- 10-2 - off duty

- 10-3 - on duty

- 10-4 - ne vedem la ...

- 10-5 - în drum spre ...

- 10-6 - ... nu are drept de predare

- 10-7 - ... are drept de predare

- 10-8 - ... deţine droguri

- 10-9 - necesit un rank 2+ pentru a confisca ... jucătorului ...

- 10-10 - toţi în Armoury (doar liderul / subliderul poate folosi acest cod)

- 10-99 - necesit intervenţia echipei SWAT (când chemaţi echipa SWAT trebuie să folosiţi şi comanda /backup)

 

Ex: „Echipa 1: Avem un 10-99 în Downtown, over.”

„Echipa SWAT: 10-1 : 10-5 Downtown, over.”

 

Atenție: Pentru orice greșeală de transmitere a codului fără un motiv întemeiat susținut de dovezi clare, veți fi sancționați în funcție de gravitatea greșelii.

 

Exceptii:

Jucatorilor level 1-3 NU l-i se confisca licenta de driving. L-i se da doar amenda de 25$ indiferent de fapta comisa.

Jucatorii level 4-7 POT alege intre a l-i se confisca licenta de driving si amenda de 50$ indiferent de fapta comisa.

Pentru membrii departamentelor ce incalca regulile de circulatie nejustificat se percepe o amenda de 2000 $ (2 x amenzi de 1000$).

 

=============================================================================

 

English:

 

Wanted List / Arrest list:

 

Wanted 1 ( /arrest ID 8 6 1 4000 )

- Stealing a vehicle

- 112 prank calls

- WAR*

 

Wanted 2 ( /arrest ID 15 10 1 6500 )

- Attacking a civilian

- Disobeying orders

- Trespassing on a Governmental Territory ( GT )

- Not showing the licenses to an officer

- Insulting Cop

 

Wanted 3 ( /arrest ID 25 12 1 8000 )

- Kidnapping a civilian

- Possession of drugs / Drugs use ( wanted + /confiscate )

- Not paying the ticket

- Attacking an officer ( Cop attack )

 

Wanted 4 ( /arrest ID 40 16 1 11000 )

- Drive-by shot or hit

- Bribery

- WAR

- Killing a civilian ( civ kill )

 

Wanted 5 ( /arrest ID 60 18 1 13500 )

- Kidnapping an officer

- Killing an officer ( cop kill )*

 

Wanted 6 ( /arrest ID 70 20 1 15000 )

- Abusing on escape on wanted*

- Armour possession

- Runner*

- DM in Jail

- Accomplice for another criminal*

- Abuse of /q on wanted (the suspect needs to do /q at least 2 times before getting this wanted)*

 

Legend:

 

* - doesn’t have the right to surrender ( KILL ON SIGHT ).

 

Ticket list:

 

- Illegal parking – 300$ ticket + confiscation of the driving license.

- Illegal driving – 250$ ticket + confiscation of the driving license.

- USE of NOS – 200$ ticket + confiscation of the driving license.

- USE of hidraulics on a public road – 100$ ticket + confiscation of the vehicle.

- Materials withouth license – 50$ ticket + confiscation of the materials.

- Drunk driving – 150$ ticket + confiscation of the driving license.

- Headlights off – 300$ ticket.

- Violation of the speed limit - 350$ ticket.

- Selling weapons ( for players between level 1 – 10; READ PD RULES ) – 150$ ticket.

- Fishes without licenses - 150$

- Walking on the road side- 150$

 

Code List:

 

- 10-0 - require patrol partner

- 10-1 - understood/copy that

- 10-2 - off duty

- 10-3 - on duty

- 10-4 - we meet at ...

- 10-5 - I come to ...

- 10-6 - ... don't have surrender right

- 10-7 - ... have surrender right

- 10-8 - ... hold drugs

- 10-9 - ... I need a rank 2+ for confiscate ... of the player ...

- 10-10 - all in Armoury (only leader / subleader can use this code)

- 10-99 - calling the SWAT force (when calling the SWAT force you also need to use the /backup command)

 

Ex: „Team 1: We have a 10-99 in Downtown, over.”

„SWAT Force: 10-1 : 10-5 Downtown, over.”

 

Caution: For any mistake of transmitting the code without a proper reason supported by hard evidence, you will be sanctioned according to the gravity of the situation.

 

Exceptions:

To players with level 1-3 the driving license will NOT be confiscated, they will receive only a ticket of 25$.

Players with level 4-7 have the RIGHT to choose between confiscating their license and a ticket of 50$

Departaments members who don't respect the driving rules will receive a ticket of 2000$ (2 x ticket of 1000$)

Link to comment
Share on other sites

RO:

 

Limitele de viteza au fost schimbate:

 

In oras : 100 km/h.

In afara orasului: 130 km/h.

Pe autostrada: 160 km/h.

 

EN:

 

Speed limits was changed:

 

Limit in citiest: 100 km/h.

Limiti outside cities: 130 km/h.

Limit on highways: 160 km/h.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.