Welcome to B-Zone Community

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more!

This message will be removed once you have signed in.

GoldwyN

Cereri pluginuri

128 posts in this topic

@StRiK Nu cred că este așa cum vrei tu, din moment ce e făcut așa, așa rămâne.

 

Dacă poate cineva să îi facă cum vrea, să posteze aici.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nume plugin (Dacă ştiţi): Deathun VIP

Pentru (AmxModX, AdminMod, etc.): AdminMod

Detalii (Ce face pluginul): plugin-ul deschide un meniu vip cu urmatoarele : viteza , rifles , minigun , gravitate scazuta , viata , ak47+deagle+set bombe si are comanda in chat /beneficii iar la meniu are /drmenu

Alte precizări (Dacă aveţi): Nup

 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.07.2017 at 4:19 PM, D a n i BD said:

Găseşti pe Google astfel de pluginuri.

Mai mult de atât, găseşti şi aici la noi, în secțiunea de "Plugins" la Counter-Strike 1.6.

Cele pe care le găseşti, le poți modifica, îți poți pune beneficiile unui VIP după bunul plac.

@JumainKain

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now