Clientul RakDroid a fost adăugat pe lista de moduri interzise. Detalii aici.
[DISCOUNTS] Începând de Luni se vor activa reduceri pe Shop. Detalii pe https://forum.b-zone.ro/discounts

Welcome to B-Zone Community

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more!

This message will be removed once you have signed in.

IT Zone

Forums

 1. Operating systems

  Noutaţi şi informaţii despre sistemele de operare.

  6337
  posts
 2. 9365
  posts
 3. 249
  posts
 4. Programming

  Acesta este locul potrivit în care să cereţi ajutor sau sfaturi în probleme de programare. De asemenea, nu ezitaţi să vă lăudaţi cu creaţiile voastre în materie de programare.

  3641
  posts
 5. Gadgets

  Prezentări şi informaţii despre telefoane, tablete, laptop-uri şi multe altele.

  11560
  posts
 6. 21769
  posts
 7. 192171
  posts