Jump to content

dabro.pdf

Discord Team
 • Posts

  2135
 • Joined

 • Days Won

  1

Other groups

dabro.pdf last won the day on March 21

dabro.pdf had the most liked content!

About dabro.pdf

Profile Information

 • Gender
  Male

Previous Fields

 • RPG1 Nickname
  Dabrovsky

Contact Methods

 • Discord
  Dabro#8622

Recent Profile Visitors

19837 profile views

dabro.pdf's Achievements

Experienced

Experienced (11/14)

 • 10 Polls Rare
 • 1 Poll Rare
 • 60 Consecutive Logs Rare
 • First Topic
 • 15 Topics Rare

Recent Badges

576

Reputation

 1. ACTUALIZARE REGULAMENT INTERN ELIMINĂRI: Articolul 6.9.1 (https://i.imgur.com/eihw0FU.png) a fost eliminat, în virtutea ajustării art. 6.9. AJUSTĂRI: Articolul 6.9 (https://i.imgur.com/eihw0FU.png) a fost ajustat după cum urmează: „Un polițist care sancționează contravențional un jucător este obligat să-i comunice fapta săvârșită, zona aproximativă unde a fost surprins, cât și sancțiunea care o să fie aplicată. Dacă fapta a fost comisă la altă ora sau chiar în altă zi, polițistul este obligat să-i comunice în plus, pe lângă toate detaliile menționate anterior, și ziua și ora când a fost surprins încălcând legea (sancțiune: faction warn).”. INTERNAL REGULATION UPDATE REMOVED: The rule 6.9.1 (https://i.imgur.com/xMjJtTP.png) has been removed due to an adjustment of the rule 6.9. ADJUSTED: The rule 6.9 (https://i.imgur.com/xMjJtTP.png) has been adjusted as follows: “When sanctioning someone due to a contravention, the cop has to provide them the following information: contravention, the approximate area where they were spotted, and adequate punishment. If the contravention occurred at another time or day than the moment the punishment is issued, then the cop has to provide, in addition to the basic information, the exact time and date the driver was spotted (punishment: faction warn).”. Duminică, 2 aprilie 2023, la ora 15:00 vom desfășura un antrenament. Acesta va dura de la 40 la 60 minute, iar prezența este obligatorie! De reținut lista penalizărilor pentru întârziere, în funcție de intervalul în care v-ați încadrat: - Intarziere de 10 minute sau mai putin = nimic; - Intarziere de 10-20 de minute = Avertisment Verbal; - Intarziere de 20-30 minute = Avertisment Verbal + $50.000 amendă; - Intarziere de 30+ minute = Faction Warn. Aveți posibilitatea să vă învoiți la maxim o activitate în cadrul acestei luni. Pentru a posta cererea, accesați: https://forum.b-zone.ro/topic/384352-sf-police-department-învoiri-pass-requests/ This Sunday, April 2nd 2023, at 15:00 (Romania Time zone) we will run a 40 to 60 min. training, with mandatory attendance! Keep in mind the following list of penalties, depending on your arrival: - Being late for 10 minutes or less = nothing; - Being for 10-20 minutes = Verbal Warning; - Being for 20-30 minutes = Verbal Warning + a $50.000 fine; - Being late for 30+ minutes = Faction Warn. You have the possibility to opt out of a maximum of one activity this month. Visit the following to submit the pass request: https://forum.b-zone.ro/topic/384352-sf-police-department-învoiri-pass-requests/
 2. dabro.pdf

  Nume: Dabrovsky Rang: Chief Candidatul testat: ..Dave.. Rezultatul: Admis Rezultatul la proba de arme: 5/ 8 Alte precizări: Congrats!
 3. Nume: Dabrovsky Rang: Chief Membrul sancționat și rangul său: Sergeant .Whisky Data: 23 martie 2023 Sancțiune: 3x FW, rezultând demiterea cu 10 FP Motiv: multiple sancțiuni acordate fără dovezi (aceluiași jucător) Dovezi: https://imgur.com/a/y1kZB5M Alte precizări: big “no no”
 4. Nume: Dabrovsky Rang: Chief Membrul sancționat și rangul său: Captain Kimbai Data: 21 martie 2023 Sancțiune: un avertisment verbal Motiv: miștouri la adresa unui coleg Dovezi: https://imgur.com/a/OvDC2Yk Alte precizări: http://b-zone.ro/departamente Nume: Dabrovsky Rang: Chief Membrul sancționat și rangul său: Captain Kimbai Data: 21 martie 2023 Sancțiune: un faction warn Motiv: acumularea a două avertismente verbale Dovezi: AV 19 martie + AV 21 martie (a.c.) Alte precizări:
 5. Nume: Dabrovsky Rang: Chief Membrul sancționat și rangul său: Captain Kimbai Data: 19 martie 2023 Sancțiune: un avertisment verbal Motiv: free chat pe [/d] în intervalul orar inadecvat Dovezi: https://imgur.com/a/UuY4cfi Alte precizări: http://b-zone.ro/departamente Nume: Dabrovsky Rang: Chief Membrul sancționat și rangul său: Captain NEDE Data: 19 martie 2023 Sancțiune: un avertisment verbal Motiv: free chat pe [/d] în intervalul orar inadecvat Dovezi: https://imgur.com/a/UuY4cfi Alte precizări: http://b-zone.ro/departamente
 6. Duminică, 19 martie 2023, la ora 20:00 vom desfășura un antrenament. Acesta va dura de la 40 la 60 minute, iar prezența este obligatorie! De reținut lista penalizărilor pentru întârziere, în funcție de intervalul în care v-ați încadrat: - Intarziere de 10 minute sau mai putin = nimic; - Intarziere de 10-20 de minute = Avertisment Verbal; - Intarziere de 20-30 minute = Avertisment Verbal + $50.000 amendă; - Intarziere de 30+ minute = Faction Warn. Aveți posibilitatea să vă învoiți la maxim o activitate în cadrul acestei luni. Pentru a posta cererea, accesați: https://forum.b-zone.ro/topic/384352-sf-police-department-învoiri-pass-requests/ This Sunday, March 19th 2023, at 20:00 (Romania Time zone) we will run a 40 to 60 min. training, with mandatory attendance! Keep in mind the following list of penalties, depending on your arrival: - Being late for 10 minutes or less = nothing; - Being for 10-20 minutes = Verbal Warning; - Being for 20-30 minutes = Verbal Warning + a $50.000 fine; - Being late for 30+ minutes = Faction Warn. You have the possibility to opt out of a maximum of one activity this month. Visit the following to submit the pass request: https://forum.b-zone.ro/topic/384352-sf-police-department-învoiri-pass-requests/
 7. Nume și rank: RZNM (detective) Echipa: rutieră Data învoirii: 12 martie 2023 Număr învoire: 1/ 1 Motivul învoirii: Nu e sigur că poate ajunge în timp util, așa că nu riscă. Alte precizări: Postată la rugămintea lui.
 8. În legătură cu acestea // Regarding these https://bit.ly/SFPD_10March2023update De asemenea, mulțumiri pentru implicare! // Also, thank you for your involvement!
 9. ACTUALIZARE REGULAMENT INTERN ELIMINĂRI: Articolul 4.2.6 (https://i.imgur.com/IqprbUJ.png) a fost eliminat, întrucât repeta o parte semnificativă din art. 4.2.3. AJUSTĂRI: Articolul 8.2 (https://i.imgur.com/zx9OEM9.png) a fost ajustat, versiunea corectă fiind „limita maximă de viteză”. Articolul 11.1 (https://i.imgur.com/cWG3Ov4.png) a fost ajustat, devenind „SFPD se ocupă în general de suspecții cu wanted 1 și 2 cu drept de predare”. În temeiul unor reformulări inutile ale aceleiași idei în cadrul secțiunii „Observații”, cele trei secvențe identificate (https://i.imgur.com/1yRFKKE.png) au fost încadrate într-una singură — Dacă suspectul fuge cu un vehicul, independent de răspunsul pe care l-a dat anterior polițistului, poate fi sancționat cu wanted 6 „Fugar”. Articolul 23.1 (link lung; economisim spațiu) a fost ajustat, prin eliminarea secvenței „reguli nescrise”, ceea ce, oricum, nu am inclus în testele facțiunii până în prezent. Articolele 6.9 și 6.9.1 au fost ajustate, din pricina unei formulări care a indus în eroare, în multiple instanțe, pe polițiști, chiar și pe civili. Vechea structură: https://i.imgur.com/iRLu8NC.png | Noua structură: https://i.imgur.com/B9yZZKU.png ADĂUGĂRI: Comenzile [/copguns], [/shield <buy>], [/shield <use>] și [/shield <remove>] au fost adăugate listei de comenzi interne. În temeiul unei sugestii pe care Adela a lansat-o (link), au fost adăugate articolele 10.15 și 10.15.1. Articolul 5.8 a fost adăugat. Acesta a fost elaborat recent de către manageri, așa că vă rog să-l citiți și respectați. Vechiul 5.8 a fost mutat un rând mai jos și a devenit 5.9; valabil, de asemenea, pentru 5.8.1 (nou: 5.9.1) și 5.8.2 (nou: 5.9.2). Diverse erori gramaticale au fost corectate (nu vor fi listate, dar am ținut să precizez). A fost înlăturată „corcitura” albastru-gri din fundal. Credit: Aryenteq. Font-ul a fost modifcat în „Verdana” (fază experimentală). Dacă nu place cuiva dintre voi, poate să îmi aducă la cunoștință. Probabil ați observat că sugestia lui Pudge (link) nu a primit un răspuns, de pe 21 februarie până acum. Am luat-o în considerare și am fost nevoit să port o discuție cu toți liderii departamentelor, în urma căreia reiese dorința, în proporție de 100%, de a modifica acel aspect. Discuția și concluzia au fost înaintate managerilor, iar noi doar așteptăm decizia lor. INTERNAL REGULATION UPDATE REMOVED: The rule 4.2.6 (https://i.imgur.com/7sLabFY.png) has been removed due to replicating a significant part of the rule 4.2.3. ADJUSTED: The rule 8.2 (https://i.imgur.com/zx9OEM9.png) has been adjusted in Romanian. Nothing to fix in English. The rule 11.1 (https://i.imgur.com/2Cg7arB.png) has been adjusted and became “SFPD generally deals with suspects wanted 1 and 2 with the right to surrender”. Based on a series of useless repetitions within the “Notes” section, the three sequences of them we found (https://i.imgur.com/HfDgNDM.png) have been merged as follows — If the suspect runs away with a vehicle, whatever their previous answer given to the cop, they will receive wanted “Runner”. The rule 23.1 (https://i.imgur.com/AlXP0zU.png) has been adjusted by killing the “unwritten rules” sequence, which —however— we never included in the faction tests before. The rule 6.9 and rule 6.9.1 have been adjusted due to a high number of misunderstandings involving cops and even civilians. Outdated: https://i.imgur.com/SYLeoXI.png | Updated: https://i.imgur.com/cnkcQal.png NEW: The following commands have been added to the commands list: [/copguns], [/shield <buy>], [/shield <use>], and [/shield <remove>]. Based on a suggestion received from Adela (link), the following rules have been added: 10.15 and 10.15.1. A new rule 5.8 has been added. The managers themselves developed it recently. Therefore, please read it and obey it. The old rule 5.8 has been moved one row below and became rule 5.9; same for 5.8.1 (new: 5.9.1) and 5.8.2 (new: 5.9.2). Miscellaneous grammar errors corrected (won't list each one of them, but I wanted to mention it). Blue-gray hybrid background removed. Credit: Aryenteq. Font set to "Verdana" (experimental). If you find it uncomfortable, let me know. You probably noticed Pudge's suggestion (link), which has not been replied since February 21st. I took it into consideration and had to discuss it with the other departments leaders. As a result, all of us agreed on the suggestion. The discussion and its conclusion have been forwarded to the managers and we are now waiting for their reaction.
 10. Nume: dabrovsky Rang: chief Membrul sancționat și rangul său: sergeant adelav. Data: 10 martie 2023 Sancțiune: un Faction Warn Motiv: reclamație pe website Dovezi: undeva pe aici Alte precizări:
 11. Nume: Dabrovsky Rang: chief Membrul sancționat și rangul său: captain oita Data: 7 martie 2023 Sancțiune: un avertisment verbal Motiv: reclamație pe website Dovezi: undeva pe aici Alte precizări: Nume: Dabrovsky Rang: chief Membrul sancționat și rangul său: officer themax[jr] Data: 7 martie 2023 Sancțiune: un Faction Warn => demitere, prin acumularea a 3 FW Motiv: reclamație pe website Dovezi: undeva pe aici Alte precizări: Nume: Dabrovsky Rang: chief Membrul sancționat și rangul său: officer .setup. Data: 8 martie 2023 Sancțiune: un Faction Warn Motiv: absență nemotivată în cadrul antrenamentului obligatoriu Dovezi: https://forum.b-zone.ro/topic/123507-sf-police-department-🗓-evidență-ședințe-și-activități-evidence-meetings-and-activities-🗓/?do=findComment&comment=7123185 Alte precizări: Știu că ai avut ban pentru autoclicker în ziua antrenamentului, înainte ca acesta să aibă loc, dar sancțiunea în joc nu acționează pe post de învoire. Poți posta învoire pe forum când se mai întâmplă asta și nu ți-ai epuizat deja cererea.
 12. Nume: Dabrovsky Rang: chief Membrul sancționat și rangul său: lieutenant Ciprian.S Data: 3 martie 2023 Sancțiune: un Faction Warn Motiv: activitate slabă în februarie 2023 Dovezi: statistică feb. 2023 Alte precizări:
 13. Duminică, 5 martie 2023, la ora 15:00 vom desfășura un antrenament. Acesta va dura de la 40 la 60 minute, iar prezența este obligatorie! De reținut lista penalizărilor pentru întârziere, în funcție de intervalul în care v-ați încadrat: - Intarziere de 10 minute sau mai putin = nimic; - Intarziere de 10-20 de minute = Avertisment Verbal; - Intarziere de 20-30 minute = Avertisment Verbal + $50.000 amendă; - Intarziere de 30+ minute = Faction Warn. Aveți posibilitatea să vă învoiți la maxim o activitate în cadrul acestei luni. Pentru a posta cererea, accesați: https://forum.b-zone.ro/topic/384352-sf-police-department-învoiri-pass-requests/ This Sunday, March 5th 2023, at 15:00 (Romania Time zone) we will run a 40 to 60 min. training, with mandatory attendance! Keep in mind the following list of penalties, depending on your arrival: - Being late for 10 minutes or less = nothing; - Being for 10-20 minutes = Verbal Warning; - Being for 20-30 minutes = Verbal Warning + a $50.000 fine; - Being late for 30+ minutes = Faction Warn. You have the possibility to opt out of a maximum of one activity this month. Visit the following to submit the pass request: https://forum.b-zone.ro/topic/384352-sf-police-department-învoiri-pass-requests/
 14. Statistică februarie 2023 February 2023 stats ---------------------------- Sancțiuni | Punishments Ciprian.S - Faction Warn ---------------------------- Dacă găsiți erori, mă puteți anunța. If you find any errors, let me know.
 15. dabro.pdf

  Gradele solicitate au fost acordate. Numai bine!
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.