Jump to content

Recrutăm Designeri Audio și Video. Detalii aici

dabro.pdf

Moderator: Juridic
 • Content Count

  1378
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

302 Impeccable

About dabro.pdf

 • Rank
  destruction unchained

Profile Information

 • Gender
  Male
 • Location
  Hackerville town

Previous Fields

 • Real name
  Ionuț
 • RPG1 Nickname
  Dabro

Recent Profile Visitors

11342 profile views
 1. Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin al ministrului afacerilor interne pentru modificarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 268 din 8 decembrie 2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere. Potrivit art. 2 alin. (1) din Directiva (UE) 2020/612 statele membre trebuie să adopte şi să publice, până cel mai târziu 1 noiembrie 2020, actele cu putere de lege şi actele administrative necesar pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul actelor europene. Cerinţele pentru motocicletele de încercare din categoria A2 care urmează să fie utilizate în timpul probei de verificarea aptitudinilor şi comportamentului trebuie să fie adaptate la progresul tehnic, în special având în vedere dezvoltarea motoarelor cu ardere şi a şasiului precum şi utilizarea pe scară mai largă a motocicletelor electrice. Adaptarea specificaţiilor tehnice pentru vehiculele de încercare din categoria A2 trebuie, de asemenea, să se asigure că solicitanţii sunt testaţi pe vehicule care sunt reprezentative pentru categoria pentru care urmează să fie eliberat permisul de conducere. www.lexcafe.ro
 2. În urma unei revizuiri efectuate în temeiul recomandării privind eliminarea treptată a restricţiilor temporare asupra călătoriilor neesenţiale către UE, Consiliul a actualizat lista ţărilor în privinţa cărora restricţiile de călătorie ar trebui să fie eliminate. Astfel cum se prevede în recomandarea Consiliului, această listă va continua să fie revizuită periodic şi, după caz, actualizată. Pe baza criteriilor şi a condiţiilor stabilite în recomandare, începând cu 8 august statele membre ar trebui să elimine treptat restricţiile de călătorie la frontierele externe pentru rezidenţii următoarelor ţări terţe: Australia Canada Georgia Japonia Noua Zeelandă Rwanda Coreea de Sud Thailanda Tunisia Uruguay China, sub rezerva confirmării reciprocității www.lexcafe.ro
 3. În Monitorul Oficial nr. 711/2020 a fost publicat Regulamentul nr. 7/2020 Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar. Conform modificărilor piaţa valutară cuprinde următoarele segmente: a) piaţa valutară interbancară pe care se efectuează tranzacţii valutare de către instituţiile de credit, precum şi de Banca Naţională a României, conform reglementărilor emise în acest sens de Banca Naţională a României; b) piaţa valutară a entităţilor autorizate să efectueze activităţi de schimb valutar. Iar prin activitate de schimb valutar înţelegem activitatea desfăşurată în calitate de cumpărător/vânzător de valute cotate şi necotate contra monedei naţionale la un curs de schimb stabilit între părţi, care se realizează prin încasarea/plata contravalorii schimbului efectuat.” www.lexcafe.ro
 4. Nume: Dabro Numele jucatorului reclamat: Silence Bara RPG a jucatorului reclamat: Motiv: mistouri in reclamatie (1 avertisment: jigniri ușoare sau luat la mișto membrul sau facțiunea, încurcarea membrului să-și facă datoria, DM/DB aiurea, kamikaze, /q on tie) Dovada: https://www.rpg.b-zone.ro/factions/report/90282 Alte precizari:
 5. - Nume în joc: dabro - Rang: detective (2) - Echipa din care fac parte: rutiera - Activitatea de la care mă învoiesc: antrenament - Număr de învoiri în luna respectivă: 1 (asta) - Alte precizări: pentru orice eventualitate
 6. Ordinul nr. 116/2020 prevede implementarea şi dezvoltarea unitară a sistemului de control intern managerial la nivelul Ministerului Afacerilor Interne. CCM analizează periodic activităţile de control intern managerial desfăşurate la nivelul structurilor din aparatul central al MAI, unităţilor, instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/în coordonarea/în cadrul MAI, propune măsuri de optimizare a rezultatelor şi de remediere a aspectelor neconforme constatate, efectuează misiuni de verificare şi îndrumare la nivelul acestora şi realizează informări la diferite niveluri ierarhice. Cadrul conceptual şi organizatoric al activităţii de verificare şi îndrumare în domeniul implementării şi dezvoltării unitare a sistemului de control intern managerial se stabileşte de către CCM printr-o procedură de sistem, care se transmite tuturor ordonatorilor de credite din MAI. www.lexcafe.ro
 7. Alături de Milano, Valencia, Viena şi alte 8 oraşe europene, Cluj-Napoca este în finala competiţiei pentru titlul de „Capitala europeană a inovării 2020” şi ar putea câştiga 1 milion de euro. Finanţat prin Orizont 2020, programul pentru cercetare şi inovare al UE, premiul recunoaşte meritele oraşelor europene care dezvoltă ecosisteme de inovare dinamice menite să abordeze provocările din viaţa publică şi să îmbunătăţească viaţa oamenilor. Oraşul câştigător va primi titlul de „Capitală europeană a inovării 2020”, precum şi suma de 1 milion de euro pentru a sprijini activităţile sale de inovare şi a-şi consolida capacitatea de a stabili conexiuni între cetăţeni, sectorul public, mediul academic şi întreprinderi, cu scopul de a aduce beneficii societale comunităţilor sale. Fiecare dintre cele cinci oraşe care se vor clasa pe locurile următoare va primi câte 100.000 de euro. www.lexcafe.ro
 8. Nume: Dabro Numele jucatorului reclamat: Kokonat Bara RPG a jucatorului reclamat: Motiv: jignire Dovada: https://imgur.com/IDHDx8E Alte precizari:
 9. - Nume: Dabro - Link-ul catre profilul de website: https://www.rpg.b-zone.ro/players/general/Dabro - Tipul de interviu dorit: normal - Numele celorlalți participanți (dacă există): - - Link-ul catre profilul de website al participanților: - - Am luat la cunoștință regulile prezentate pe prima pagină: confirm - Alte precizări: -
 10. Actele normative de care a luat Guvernul Guvernul României a luat act de următoarele proiecte de acte normative: I. PROIECTE DE ACTE NORMATIVE ÎN ANALIZĂ 1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii (Primă lectură) II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ 1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România III. HOTĂRÂRI 1. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. www.lexcafe.ro
 11. dabro.pdf

  Nick-ul tau: dabroServer: rpg1Descrierea bugului: Cand arestez pe cineva apare din senin un ''omorat'' in aceeasi secunda pe chat. Nu e asta prima data cand se intampla.Screenshot(s):
 12. Nume: Dabro Numele jucatorului reclamat: xDrZNr1 Bara RPG a jucatorului reclamat: Motiv: jigniri multiple Dovada: https://imgur.com/a/qmBklqD Alte precizari: Nume: Dabro Numele jucatorului reclamat: Seattle Bara RPG a jucatorului reclamat: Motiv: jignire Dovada: https://imgur.com/nykPwXK Alte precizari:
 13. Integrarea migranților: Comisia lansează o consultare publică și un apel la candidaturi pentru înființarea unui grup de experți privind opiniile migranților Comisia a lansat ieri, 22 iulie, o consultare publică la nivelul UE pentru a afla opinia publicului cu privire la ce acțiuni ar putea lua UE pentru a promova integrarea și incluziunea socială a migranților și a persoanelor care provin din familii de migranți. Comisia lansează, de asemenea, un apel la candidaturi pentru înființarea unui grup de experți proveniți din familii de migranți care să participe la elaborarea și punerea în aplicare a politicilor în materie de migrație, azil și integrare. Implicarea migranților, a solicitanților de azil și a refugiaților este esențială pentru ca politicile să devină mai eficiente și mai bine adaptate nevoilor de pe teren. 23/07/2020 Vicepreședintele pentru promovarea modului nostru de viață european, Margaritis Schinas, a declarat: „Este important ca persoanele care se stabilesc în Europa să aibă aceleași drepturi și aceleași obligații ca orice altă persoană. Accesul la asistență medicală, la locuințe, la educație și la locuri de muncă le permite să își valorifice pe deplin potențialul. Integrarea migranților este în interesul tuturor, promovează comunități puternice și armonioase și evită situațiile de izolare și de segregare. Prin această consultare și prin activitatea grupului de experți pe care îl înființăm, îi invităm pe cei mai afectați de politicile noastre să se implice în procesul de elaborare a acestora. Astfel promovăm modul nostru de viață european.” Comisarul pentru afaceri interne, Ylva Johansson, a declarat, la rândul său: „Criza generată de coronavirus a demonstrat încă o dată că migranții și refugiații contribuie în mod esențial la societățile noastre. Cu toate acestea, peste tot în Europa, mulți întâmpină în continuare dificultăți în găsirea unei locuințe sau a unui loc de muncă și dificultăți legate de accesul la educație sau la asistență medicală. Trebuie să ne intensificăm eforturile în materie de integrare la nivelul UE. Invit toate părțile interesate, în special migranții, solicitanții de azil și refugiații, să răspundă la consultare pentru a ne ajuta să concepem acțiuni viitoare de integrare care să le amelioreze viața și să ne transforme societățile în locuri mai coezive și mai incluzive.” Prin lansarea consultării publice și a grupului de experți, Comisia încearcă să adune informații de la o gamă largă de părți interesate, în special autorități naționale, regionale și locale, organizații ale societății civile, parteneri sociali și economici, întreprinderi, furnizori de educație și formare, mediul academic, organizați culturale și sportive, organizații de migranți și persoane fizice. Rezultatele consultării vor contribui la elaborarea Planului de acțiune privind integrarea și incluziunea anunțat în programul de lucru al Comisiei. Consultarea publică va fi disponibilă în toate limbile oficiale ale UE până la 21 octombrie 2020. Până pe 21 septembrie vă puteți depune candidatura pentru a deveni membru al grupului de experți privind opiniile migranților, pe care îl va institui Comisia. Context Dacă este bine gestionată, migrația către Europa este benefică pentru societatea, cultura și economia noastră. Integrarea și incluziunea socială a persoanelor care provin din familii de migranți este esențială pentru schimburile culturale și pentru coeziunea în cadrul comunităților. Astfel se pot remedia lacunele în materie de competențe și penuria de forță de muncă și se poate stimula performanța economiei, în general. În prezent, în UE, prea mulți migranți se confruntă cu provocări care se traduc prin șomaj, lipsa oportunităților educaționale și de formare și un grad limitat de interacțiune socială în cadrul comunităților lor mai largi, provocări care ar putea fi transformate în oportunități prin politici publice adecvate. Politicile de integrare intră în primul rând în sfera de competență a statelor membre. Cu toate acestea, UE a luat o gamă largă de măsuri pentru a stimula și a sprijini autoritățile de la nivel național, dar și de la nivel local și regional, și societatea civilă în eforturile de promovare a integrării. Este vorba în special de instrumente de finanțare specifice și de instrumente care abordează coeziunea economică și socială între statele membre. În 2016, Comisia a lansat Planul de acțiune privind integrarea resortisanților din țările terțe, care a inclus cincizeci de acțiuni de promovare a integrării. Comisia von der Leyen va prezenta un plan de acțiune privind integrarea și incluziunea, în care vor fi incluse rezultatele consultării și concluziile grupului de experți. ec.europa.eu
 14. Nume: Dabro Numele jucatorului reclamat: DKSuri Bara RPG a jucatorului reclamat: Motiv: jignire Dovada: https://imgur.com/NUmomTX Alte precizari:
 15. Nume: Dabro Numele jucatorului reclamat: PITCHO Bara RPG a jucatorului reclamat: Motiv: limbaj vulgar Dovada: https://imgur.com/zIdjr0j Alte precizari: Daca tot si-a luat unban si, din ce am inteles, nu-i place sa piarda bani, ma gandesc sa-i facem o surpiza. traducere:
×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.