Jump to content

Ediția 7 de Miss & Mister B-Zone a început. Înscrierile se fac aici

dabro.pdf

Moderator: Juridic
 • Content Count

  1257
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

264 Extraordinary

About dabro.pdf

 • Rank
  The chosen one

Profile Information

 • Gender
  Male
 • Location
  Hackerville town

Previous Fields

 • Real name
  Ionuț
 • RPG1 Nickname
  Dabro

Recent Profile Visitors

10396 profile views
 1. Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică a fost recent modificată de OUG nr. 39/2020. Aşadar se desemnează Serviciul de Telecomunicaţii Speciale să furnizeze servicii de certificare calificată destinate exclusiv personalului autorizat din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice, în scopul îndeplinirii atribuţiilor funcţionale. Autoritatea de reglementare şi supraveghere actualizează registrul furnizorilor de servicii de certificare prin adăugarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale ca furnizor de servicii de certificare calificată destinate exclusiv personalului autorizat din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice. www.lexcafe.ro
 2. Codul Muncii a fost recent modificat de Legea 37/2020. Se prevede că pentru salariaţii care aparţin de un cult religios legal, creştin, zilele libere pentru Vinerea Mare – ultima zi de vineri înaintea Paştelui, prima şi a doua zi de Paşti, prima şi a doua zi de Rusalii se acordă în funcţie de data la care sunt celebrate de acel cult. Iar în domeniul educaţiei la stabilirea structurii anului şcolar, Ministerul Educaţiei şi Cercetării va avea în vedere: a) pentru beneficiarii direcţi ai educaţiei şi formării profesionale care aparţin de un cult religios legal, creştin, acordarea zilelor libere pentru Vinerea Mare – ultima zi de vineri înaintea Paştelui, prima şi a doua zi de Paşti, prima şi a doua zi de Rusalii, în funcţie de data la care sunt celebrate de acel cult; b) includerea a două zile libere suplimentare pentru fiecare dintre cele trei sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru beneficiarii direcţi ai educaţiei şi formării profesionale aparţinând acestora. www.lexcafe.ro
 3. dabro.pdf

  Nick: Dabro Rank: SF Under Boss Sanctioned member and his rank: Ioana.R (SF Trainee) Sanction: Faction Warn Reason: Lack of license proofs Proof (optional): - Other specifications?: -
 4. The player you reported cannot be added on the blacklist due the following rule: - the blacklist will contain players with a minimum level of 7, no matter if they are faction members or civilians.
 5. • Nick: Dabro • Rank: SF Under Boss • Person who you'd like to add (RPG BAR): • Name and level of the player: MC_Dany, level 71 • Date of offense: 31-March-2020 • Reason: DM • Evidence: https://imgur.com/SBai4te • Anything else?: -
 6. Comisia pune la dispoziţie un set de orientări pentru a-i ajuta pe producători să crească producţia de echipamente şi materiale medicale esenţiale în trei sectoare: fabricarea de măşti şi alte echipamente individuale de protecţie (EIP), de produse pentru curăţarea mâinilor fără clătire şi de dezinfectanţi pentru mâini şi imprimarea 3D în contextul epidemiei de coronavirus. În zilele ce urmează vor fi publicate, de asemenea, orientări privind dispozitivele medicale. Aceste documente urmăresc, de asemenea, să-i ajute pe producători şi autorităţile de supraveghere a pieţei să se asigure că produsele menţionate respectă standardele de siguranţă necesare şi sunt eficace. www.lexcafe.ro
 7. - Nume: dabro - Link-ul catre profilul de website: https://www.rpg.b-zone.ro/players/general/Dabro - Tipul de interviu dorit: normal - Numele celorlalți participanți (dacă există): dave34 - Link-ul catre profilul de website al participanților: https://www.rpg.b-zone.ro/players/general/Dave34 - Am luat la cunoștință regulile prezentate pe prima pagină: da - Alte precizări: -
 8. Preşedintele României a semnat vineri următoarele decrete: Decret pentru promulgarea Legii privind Limba Semnelor Române; Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare; Decret pentru promulgarea Legii privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Știinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca; Decret pentru promulgarea Legii privind acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Kigali, în cadrul celei de-a XXVIII-a reuniuni a Părţilor, la data de 14 octombrie 2016. www.lexcafe.ro
 9. • Nick: Dabro • Rank: SF Under Boss • Person who you'd like to add (RPG BAR): • Name and level of the player: vFL, level 55 • Date of offense: 27-March-2020 • Reason: License test disturbing by DM • Evidence: https://imgur.com/a/43X3l5N • Anything else?: - • Nick: Dabro • Rank: SF Under Boss • Person who you'd like to add (RPG BAR): • Name and level of the player: EneAndrei, level 19 • Date of offense: 27-March-2020 • Reason: Drive-by • Evidence: https://imgur.com/a/iePgZll • Anything else?: -
 10. Both were added on the blacklist.
 11. Bonus: • Nick: Dabro • Rank: SF Under Boss • Person who you'd like to add (RPG BAR): • Name and level of the player: DARWIN, level 25 • Date of offense: 24-March-2020 • Reason: DM accomplice • Evidence: https://imgur.com/QQuMdzR • Anything else?: -
 12. Ieri, 23 martie, a fost emis ordinul comandantului acţiunii, avizat de ministrul afacerilor interne pentru instituirea măsurilor necesare limitării răspândirii infecţiei cu virusul SARS-COV-2 (noul coronavirus), la nivelul unităţilor sanitare publice şi private. Astfel, începând de astăzi, 24 martie, pentru o perioadă de 14 zile, se suspendă internările pentru intervenţiile chirurgicale şi alte tratamente şi investigaţii medicale spitaliceşti, care nu reprezintă urgenţă și care pot fi reprogramate. De asemenea, se suspendă consultaţiile programate şi programabile, în structurile ambulatorii ale spitalelor publice şi private. În termen de 48 ore de la intrarea în vigoare a ordinului, se externează toţi pacienții care nu reprezintă urgenţe şi care nu necesită obligatoriu acordarea îngrijirilor medicale în spital. Conducerile spitalelor pot decide reorganizarea programului şi a permanenţei personalului, prin introducerea activităţii medicale în regim de ture şi gărzi, fără afectarea salarizării personalului. www.lexcafe.ro
 13. MODELUL declaraţiei pe proprie răspundere referitoare la circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei a fost adoptată prin Ordonanţa Militară nr. 2 din 21.03.2020. Precizăm faptul că declaraţia pe propria răspundere poate fi completată integral olograf („de mână”), cu preluarea tuturor elementelor prevăzute în modelul declaraţiei pus la dispoziţie. Declaraţia pe proprie răspundere completată se va afla în posesia persoanei care efectuează deplasarea, împreună cu documentul de identitate, şi va fi pusă la dispoziţia reprezentanţilor Poliţiei Române, ai Jandarmeriei sau ai Poliţiei Locale la momentul legitimării persoanei. Reprezentanţii Poliției Române, ai Jandarmeriei sau ai Poliţiei Locale pot efectua fotografirea documentelor (declaraţie pe proprie răspundere şi act de identitate) la momentul legitimării persoanei. Menţionăm faptul că, potrivit Ordonanţei Militare nr. 2 din 21.03.2020 obligaţia completării declaraţiei pe proprie răspundere se instituie începând cu ora 22.00 a zilei de 23 martie a.c. Modelul de declarație poate fi descărcat de pe site-ul web al Guvernului României, Ministerului Afacerilor Interne, precum şi de pe site-urile celorlalte instituţii cu atribuţii în domeniu. (I) MODEL Declaratie pe proprie raspundere (II) MODEL Adeverinta angajator www.lexcafe.ro (articol) www.gov.ro (model declarație I și II)
 14. Preşedintele României a semnat vineri următoarele decrete: Decret privind eliberarea din funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sinaia a domnului Iulian CostinVăduvan – ca urmare a condamnării definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni prin care s-a adus atingere prestigiului profesiei; Decret privind eliberarea din funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara a doamnei Anca-Elena Dobra-Sîrb – pensionare, la data de 15 aprilie 2020; Decret privind eliberarea din funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara a doamnei Mariana Ivaniuc – pensionare; Decret pentru promulgarea Legii privind regimul juridic al Cetăţilor dacice din Munţii Orăștiei, care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO şi unele măsuri privind protejarea acestora; Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 14 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare; Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Singapore cu privire la serviciile aeriene, semnat la Singapore, la 31 mai 2018. www.lexcafe.ro
 15. Având în vedere necesarul de personal în contextul combaterii răspândirii noului virus, unele instituţii pot iniţia o procedură fără concurs pentru suplimentarea personalului. În Monitorul Oficial nr. 228/2020 a fost publicat Ordinul nr. 46/2020 pentru aprobarea Procedurii privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante din unităţile Ministerului Afacerilor Interne, pe durată determinată de 6 luni, în contextul instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României. Se stabileşte că iniţierea procedurii de ocupare a postului vacant fără concurs se aprobă de către ministrul afacerilor interne, pentru posturile din unităţile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne şi subordonate acestuia, sau, după caz, de către inspectorul general/similar, pentru posturile vacante din cadrul inspectoratului general/similar şi unităţile subordonate acestuia. După obţinerea aprobării ocupării postului vacant fără concurs, prin grija structurii care gestionează activitatea de resurse umane a unităţii în care este prevăzut postul vacant, pe pagina de internet a unităţii sau a eşalonului superior ori, dacă aceasta nu există ori nu este operaţională, în presa scrisă, se postează anunţul privind ocuparea postului vacant fără concurs. Anunţul va conţine: a) denumirea postului pentru care se organizează procedura de ocupare; b) cerinţele de ocupare stabilite în fişa postului, precum şi condiţiile legale şi criteriile specifice prevăzute de statutele profesionale, precum şi de actele normative specifice domeniului de activitate, aplicabile categoriei de personal cu care este prevăzut a fi încadrat postul vacant; c) actele solicitate pentru constituirea dosarului de recrutare, data – limită până la care se pot depune acestea; d) alte informaţii apreciate ca fiind necesare. În vederea ocupării posturilor vacante, personalul interesat: a) depune un dosar al cărui conţinut este stabilit de legislaţia specifică incidentă categoriei de personal cu care este prevăzut a fi ocupat postul vacant şi care se aplică în mod corespunzător; b) susţine procedurile specifice de recrutare aplicabile categoriei de personal respective. Potrivit noutăţilor legislative, în vederea fundamentării deciziei privind încadrarea postului, şeful unităţii în care este prevăzut postul vacant desemnează o comisie formată dintr-un număr impar de membri. Personalul identificat care îndeplineşte cerinţele de ocupare stabilite în fişa postului, condiţiile legale şi criteriile specifice prevăzute de statutele profesionale, precum şi de actele normative specifice domeniului de activitate, aplicabile categoriei de personal cu care este prevăzut a fi încadrat postul vacant, se încadrează prin act administrativ emis potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane. www.lexcafe.ro
×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.