Jump to content

Happy Halloween B-Zone. Detalii aici

Dăm drumul ediției 9 de Miss and Mister B-Zone. Detalii aici

Recrutăm designeri audio și video. Aplicați aici

dabro.pdf

Moderator: Juridic
 • Content Count

  1441
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

331 Impeccable

About dabro.pdf

 • Rank
  Crowning License Taker

Previous Fields

 • RPG1 Nickname
  Dabro

Recent Profile Visitors

12036 profile views
 1. Oricare persoane care a suferit un prejudiciu cauzat de o încălcare a legislaţiei în materie de concurenţă de către o întreprindere sau o asociaţie de întreprinderi are dreptul de a solicita instanţelor de judecată competente despăgubirea integrală a prejudiciului suferit. În Monitorul Oficial nr. 952/2020 a fost publicată OUG nr. 170/2020 privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996. Orice persoană care a suferit un prejudiciu cauzat de o practică anticoncurenţială interzisă, potrivit prevederilor Legii nr. 21/1996 şi/ sau ale art. 101 sau 102 din TFUE, poate solicita şi obţine repararea integrală a prejudiciului respectiv. Despăgubirile integrale repun persoanele care au suferit un prejudiciu, în situaţia în care s-ar fi aflat dacă legislaţia în materie de concurenţă nu ar fi fost încălcată. Despăgubirea integrală include pierderea efectivă, profitul de care este lipsită persoana prejudiciată, precum şi plata dobânzii aferente. Competenţa de a soluţiona cererile de reparare a prejudiciului cauzat de întreprinderi, ca urmare a unei încălcări a legislaţiei în materie de concurenţă, revine Tribunalului Bucureşti. Hotărârea tribunalului poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Bucureşti, împotriva hotărârii acesteia putând fi declarat recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Dreptul la acţiunea în despăgubire se prescrie în termen de 5 ani. Termenul de prescripţie nu începe să curgă înainte de încetarea încălcării legislaţiei în materie de concurenţă şi înainte ca reclamantul să fi cunoscut sau să fi trebuit să fi cunoscut: a) comportamentul adoptat şi faptul că acesta constituie o încălcare a legislaţiei în materie de concurenţă; b) faptul că încălcarea legislaţiei în materie de concurenţă i-a adus un prejudiciu; c) identitatea autorului încălcării. Potrivit ştirilor juridice, întreprinderile care au încălcat legislaţia în materie de concurenţă printr-un comportament comun sunt răspunzătoare, în solidar, pentru prejudiciul cauzat de încălcarea legislaţiei în materie de concurenţă. Fiecare dintre întreprinderile respective are obligaţia de despăgubire integrală a prejudiciului, iar partea prejudiciată are dreptul de a solicita despăgubiri integrale de la oricare dintre acestea până când este despăgubită integral. Instanţa judecătorească are competenţa de a estima cuantumul prejudiciului în litigiul aflat pe rolul acesteia, asigurându-se că nici sarcina probei şi nici standardul probatoriu necesar pentru cuantificarea prejudiciului nu fac, practic, imposibilă sau excesiv de dificilă exercitarea dreptului la despăgubiri integrale. lexcafe.ro Dicționar/ lămuriri: prejudiciu: daună, pagubă, știrbire a onoarei, a reputației, a prestigiului cuiva; Legea concurenței nr. 21/1996 (click pentru a o accesa integral) are ca scop protecția, menținerea și stimularea concurenței și a unui mediu concurențial normal, în vederea promovării intereselor consumatorilor; practici anticoncurențiale: înțelegeri între întreprinderi concurente, cu scopul de a fixa prețuri sau de a împărți piața, asigurându-și fiecare o poziție în monopol, denaturând regulile concurențe; întreprindere: formă de organizare a unei activități economice, autonomă patrimonial și, potrivit legilor în vigoare, autorizată să facă acte și fapte de comerț, în schimbul obținerii de profit, furnizând bunuri materiale sau servicii pe piață, în condiții de concurență; *TFUE (click pentru a-l accesa integral): Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene; cuantum: cantitate, sumă; litigiu: conflict între persoane, instituții, state etc., ce poate forma obiectul unui proces, unui arbitraj etc. *Prevederile articolului 101 și articolului 102 din TFUE: Articolul 101 (ex-articolul 81 TCE) (1) Sunt incompatibile cu piața internă și interzise orice acorduri între întreprinderi, orice decizii ale asocierilor de întreprinderi și orice practici concertate care pot afecta comerțul dintre statele membre și care au ca obiect sau efect împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenței în cadrul pieței interne și, în special, cele care: (a) stabilesc, direct sau indirect, prețuri de cumpărare sau de vânzare sau orice alte condiții de tranzacționare; (b) limitează sau controlează producția, comercializarea, dezvoltarea tehnică sau investițiile; (c) împart piețele sau sursele de aprovizionare; (d) aplică, în raporturile cu partenerii comerciali, condiții inegale la prestații echivalente, creând astfel acestora un dezavantaj concurențial; (e) condiționează încheierea contractelor de acceptarea de către parteneri a unor prestații suplimentare care, prin natura lor sau în conformitate cu uzanțele comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte. (2) Acordurile sau deciziile interzise în temeiul prezentului articol sunt nule de drept. (3) Cu toate acestea, prevederile alineatului (1) pot fi declarate inaplicabile în cazul: - oricăror acorduri sau categorii de acorduri între întreprinderi; - oricăror decizii sau categorii de decizii ale asocierilor de întreprinderi; - oricăror practici concertate sau categorii de practici concertate care contribuie la îmbunătățirea producției sau distribuției de produse ori la promovarea progresului tehnic sau economic, asigurând totodată consumatorilor o parte echitabilă din beneficiul obținut și care: (a) nu impun întreprinderilor în cauză restricții care nu sunt indispensabile pentru atingerea acestor obiective; (b) nu oferă întreprinderilor posibilitatea de a elimina concurența în ceea ce privește o parte semnificativă a produselor în cauză. Articolul 102 (ex-articolul 82 TCE) Este incompatibilă cu piața internă și interzisă, în măsura în care poate afecta comerțul dintre statele membre, folosirea în mod abuziv de către una sau mai multe întreprinderi a unei poziții dominante deținute pe piața internă sau pe o parte semnificativă a acesteia. Aceste practici abuzive pot consta în special în: (a) impunerea, direct sau indirect, a prețurilor de vânzare sau de cumpărare sau a altor condiții de tranzacționare inechitabile; (b) limitează producția, comercializarea sau dezvoltarea tehnică în dezavantajul consumatorilor; (c) aplicarea în raporturile cu partenerii comerciali a unor condiții inegale la prestații echivalente, creând astfel acestora un dezavantaj concurențial; (d) condiționarea încheierii contractelor de acceptarea de către parteneri a unor prestații suplimentare care, prin natura lor sau în conformitate cu uzanțele comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte.
 2. Ordinul nr. 1904/2020 prevede că perioada de aplicare a procedurilor de „sfârşit de serie” pentru vehiculele din categoriile M, N şi O, astfel definite în Reglementările RNTR 2, care au început în anul 2019 şi care au fost aplicabile inclusiv în perioada în care, în România, au fost instituite starea de urgenţă şi starea de alertă, se prelungeşte cu 6 luni. La stabilirea celor 12 luni succesive sau 24 de luni succesive, în funcţie de categoria vehiculului rutier, în baza cărora se determină numărul de vehicule rutiere care pot fi comercializate, înmatriculate sau înregistrate în România, în baza unei proceduri de sfârşit de serie, nu sunt luate în considerare, la cererea producătorilor de vehicule rutiere sau a reprezentanţilor autorizaţi ai acestora din România, lunile în care în România a fost instituiă/ au fost instituite starea de urgenţă şi/ sau starea de alertă. lexcafe.ro
 3. dabro.pdf

  I'm just a friendly headless cop, don't fear me.
 4. jeleul mantuitor a venit sa invie topicul puneti like daca aveti credinta fata de el
 5. dabro.pdf

  Nick: dabro Nick-ul reclamatului: alberto_beauteddy Dovezi: https://imgur.com/fFA33d1 (aplicatie stearsa)
 6. - Nume: Dabro - Linkul catre profilul de website: https://www.rpg.b-zone.ro/players/general/Dabro - Tipul de interviu dorit: normal - Numele celorlalți participanți (dacă există): - - Linkul catre profilul de website al participanților: - - Am luat la cunoștință regulile prezentate pe prima pagină: - Alte precizări:
 7. Preşedintele României a trimis Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2019 privind desfiinţarea Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989. Se consideră că soluţia adoptată de Parlament în sensul respingerii ordonanţei de desfiinţare a Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989 trebuie reanalizată, în condiţiile în care acest institut şi-a dovedit de-a lungul timpului ineficienţa. În acest sens, s-a apreciat că soluţia legislativă de aprobare prin lege a OUG nr. 91/2019 ar fi în total acord cu prerogativele de control parlamentar conferite de legiuitorul constituant Parlamentului, ceea ce implică maximă responsabilitate în analiza activităţii unor asemenea instituţii. Din această perspectivă, decizia de a remedia cheltuirea ineficientă de fonduri publice prin desfiinţarea instituţiilor care nu servesc scopului pentru care acestea au fost create reprezintă nu numai o atitudine consonantă cu rolul conferit Parlamentului prin Legea fundamentală – aceea de organ reprezentativ suprem al poporului român – ci şi o probă de ataşament al parlamentarilor, în exercitarea mandatului, faţă de interesele cetăţenilor, precum şi o dovadă de autentică moralitate. lexcafe.ro
 8. - Nume pe forum: dabro.pdf - Sugestie: M-am uitat prin vechile sugestii și am remarcat una interesantă — strângere săptămânală de fonduri din buzunarul fiecărui membru, pentru a plăti 2 persoane în schimbul supravegherii autospecialelor, astfel încât să nu fie furate. În mod evident, e de domeniul absurdului, dar nu în totalitate. Cum ar fi să stabilim o taxă lunară/ săptămânală pentru a întreține bugetul facțiunii (ca în stilul fondului clasei, dacă vreți s-o luați așa)? Am avea venit propriu și n-ar fi necesar să așteptăm decontări peste decontări din partea adminilor. Plus, o sumă mai mare ne-ar permite să premiem mai bine căștigătorii antrenamentelor/ activităților speciale. Totodată, în cazul în care un membru refuză să depoziteze acea sumă de bani, va primi o amendă reprezentând dublul taxei (more money to come). - Alte precizări: @Plutonium ToV
 9. • Nume in joc: Dabro • Rang: Locotenent incompetent • Echipa din care fac parte: Rutiera • Activitatea de la care ma invoiesc: Antrenament (11 oct. 2020) • Numar de invoiri in luna respectiva: Prima, prezenta • Alte precizari: Nu
 10. dabro.pdf

  Nick: dabro Nick-ul reclamatului: chanedy Dovezi: martori oculari (kimbal inclus) | aplicatie stearsa
 11. LISTA nr. 22.827 din 8 octombrie 2020 partidelor politice, alianțelor politice, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din 27 septembrie 2020 EMITENT AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 8 octombrie 2020 Nr. crt. Numele competitorului electoral Tipul competitorului 1 PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR - FILIALA BRĂILA partid politic 2 PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR partid politic 3 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL - FILIALA ALBA partid politic 4 PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE - FILIALA ALBA partid politic 5 PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ - ORGANIZAȚIA BUZĂU partid politic 6 ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ - FILIALA BRAȘOV partid politic 7 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT - ORGANIZAȚIA BUZĂU partid politic 8 PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN - FILIALA ILFOV partid politic 9 PARTIDUL PRO ROMÂNIA - FILIALA SUCEAVA partid politic 10 PARTIDUL ALTERNATIVA DREAPTĂ - FILIALA SUCEAVA partid politic 11 ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR - FILIALA SUCEAVA partid politic 12 PARTIDUL VERDE - FILIALA SUCEAVA partid politic 13 PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ - ORGANIZAȚIA SUCEAVA partid politic 14 PARTIDUL PUTERII UMANISTE (social-liberal) - ORGANIZAȚIA SUCEAVA partid politic 15 PARTIDUL ALTERNATIVA DREAPTĂ - FILIALA MARAMUREȘ partid politic 16 PARTIDUL PUTERII UMANISTE (social-liberal) - ORGANIZAȚIA BRĂILA partid politic 17 PARTIDUL ALTERNATIVA PENTRU DEMNITATE NAȚIONALĂ - ORGANIZAȚIA SATU MARE partid politic 18 PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR - FILIALA SATU MARE partid politic 19 PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE - FILIALA SATU MARE partid politic 20 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA - FILIALA SATU MARE partid politic 21 PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN - FILIALA SATU MARE partid politic 22 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT - ORGANIZAȚIA GIURGIU partid politic 23 PARTIDUL PUTERII UMANISTE (social-liberal) - ORGANIZAȚIA CARAȘ-SEVERIN partid politic 24 PARTIDUL ADER LA DEMOCRAȚIE, EDUCAȚIE ȘI RECONSTRUCȚIE - FILIALA CONSTANȚA partid politic 25 PARTIDUL PRO ROMÂNIA - FILIALA IALOMIȚA partid politic 26 PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR - FILIALA IALOMIȚA partid politic 27 PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT - FILIALA IALOMIȚA partid politic 28 PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ - FILIALA IALOMIȚA partid politic 29 PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE - ORGANIZAȚIA BOTOȘANI partid politic 30 PARTIDUL FORȚA IDENTITĂȚII NAȚIONALE - FILIALA IAȘI partid politic 31 PARTIDUL VERDE - FILIALA IAȘI partid politic 32 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL - FILIALA IAȘI partid politic 33 PARTIDUL PRO ROMÂNIA - FILIALA IAȘI partid politic 34 PARTIDUL PRO ROMÂNIA - FILIALA VRANCEA partid politic 35 PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR - FILIALA GIURGIU partid politic 36 PARTIDUL PRO ROMÂNIA - FILIALA HARGHITA partid politic 37 PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR - FILIALA CLUJ partid politic 38 PARTIDA ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR - FILIALA CLUJ partid politic 39 PARTIDUL ROMÂNIA MARE - FILIALA CLUJ partid politic 40 PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN - FILIALA CLUJ partid politic 41 PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE - FILIALA CLUJ partid politic 42 PARTIDUL PUTERII UMANISTE (social-liberal) - FILIALA CLUJ partid politic 43 PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR - FILIALA ARAD partid politic 44 PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ - FILIALA ARAD partid politic 45 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL - FILIALA ARAD partid politic 46 PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT - FILIALA ARAD partid politic 47 PARTIDUL NAȚIUNEA ROMÂNĂ partid politic 48 PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT - ORGANIZAȚIA CLUJ partid politic 49 UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA - FILIALA TELEORMAN partid politic 50 PARTIDUL DREAPTA LIBERALĂ - FILIALA BOTOȘANI partid politic 51 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL - FILIALA PRAHOVA partid politic 52 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL - FILIALA VRANCEA partid politic 53 PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC MANIU MIHALACHE - ORGANIZAȚIA PRAHOVA partid politic 54 PARTIDUL BLOCUL UNITĂȚII NAȚIONALE - FILIALA ARGEȘ partid politic 55 PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE - FILIALA ARGEȘ partid politic 56 PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ - FILIALA ARGEȘ partid politic 57 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL - FILIALA ARGEȘ partid politic 58 PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR - FILIALA BIHOR partid politic 59 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA - ORGANIZAȚIA BIHOR partid politic 60 PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE - FILIALA BIHOR partid politic 61 PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN - ORGANIZAȚIA BIHOR partid politic 62 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL - FILIALA GIURGIU partid politic 63 PARTIDUL PUTERII UMANISTE (social-liberal) - ORGANIZAȚIA VASLUI partid politic 64 PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL - FILIALA VASLUI partid politic 65 MIDVIGHI CĂTĂLIN candidat independent 66 TOBĂ BOGDAN candidat independent 67 ZARĂ ION candidat independent 68 ACHIM ȘTEFAN DECEBAL candidat independent 69 BODEA LUCIAN TIBERIU candidat independent 70 DĂMIAN GHEORGHE candidat independent 71 FURDUI DORIN candidat independent 72 MÂRZAN SILVIU candidat independent 73 ȚUȚUIAN EMIL candidat independent 74 ȚOLEA ADRIAN FLORIN candidat independent 75 MIȘCA TEODOR candidat independent 76 ONEA MIRCEA LAURENȚIU candidat independent 77 RUS IRINA candidat independent 78 TOLE FLORIN candidat independent 79 CORFU IOAN candidat independent 80 SIMON GHEORGHE candidat independent 81 GAL CSABA ISTAVAN candidat independent 82 NAGY ISTVAN candidat independent 83 NEAGU MIHAI candidat independent 84 NECULAE MARIAN candidat independent 85 STROE ALEXANDRU IOAN candidat independent 86 ANTEMIE CRISTINEL DINU candidat independent 87 AXENTIOI SEVERIN candidat independent 88 FRUMOSU PETRICĂ SORIN candidat independent 89 JUNCĂ MARIA candidat independent 90 ROTARIU IOAN candidat independent 91 RUSU SORIN IONEL candidat independent 92 URSĂCIUC MARIUS IOAN candidat independent 93 DECEANU VALENTIN GHEORGHE candidat independent 94 SOOS ZOLTAN candidat independent 95 HĂȘMĂȘAN DORIN FLORENTIN candidat independent 96 BENEDEK ATTILA candidat independent 97 GRECU MIRELA LILIANA candidat independent 98 HEGEDUȘ HAJNALKA KATALIN candidat independent 99 NEGRU GABRIEL CĂLIN candidat independent 100 SĂMĂRTINEAN BOGDAN VASILE candidat independent 101 AGACHE STELICĂ candidat independent 102 TÂNJALĂ OVIDIU RĂZVAN candidat independent 103 CIORA VASILE candidat independent 104 CÂRCIU GHEORGHE FLORIN candidat independent 105 OROS ADRIAN IONEL candidat independent 106 CHIS IOAN TAMAȘ candidat independent 107 DOBRA CONSTANTIN candidat independent 108 ZSIDO LORANT GABOR candidat independent 109 NONN ARPAD ERNEST candidat independent 110 MOIȘ GHEORGHE candidat independent 111 IONUCZ TIBERIU ANTON candidat independent 112 PETRACHE VIOREL candidat independent 113 DEMȘA IONEL candidat independent 114 DRĂGOI IOAN candidat independent 115 VĂTAV MIHAI candidat independent 116 SIMON GHEORGHE candidat independent 117 VLAD GEORGE CĂTĂLIN candidat independent 118 MOLNAR JOZSEF candidat independent 119 DRĂGAN DANIEL candidat independent 120 GURIȚOIU STEFAN candidat independent 121 COCEA SILVIA LARISA candidat independent 122 PÎRȚOC EMIL IOAN candidat independent 123 TRIPON PAȘCUȚ candidat independent 124 TAMASI SANDOR candidat independent 125 TORO EDIT candidat independent 126 VIDA ZSOMBOR FERENC candidat independent 127 CSOMOR CSABA candidat independent 128 GYORFFY GABOR candidat independent 129 KOVACS KAROLY candidat independent 130 COMAN CONSTANTIN candidat independent 131 IRIMIA GEORGE LUCIAN candidat independent 132 NĂSTASE NICULAE candidat independent 133 POPA DANIEL candidat independent 134 MUNTEAN MARCEL GHEORGHE candidat independent 135 ȚUCHEL CĂTĂLIN candidat independent 136 DIACONU MARCEL candidat independent 137 VRÎNCEANU MARIA candidat independent 138 ORBAN BALAZS candidat independent 139 GOGA IOAN candidat independent 140 AGAFIȚEI PETREA candidat independent 141 BIRO KAROLY candidat independent 142 LUKACS GABOR candidat independent 143 TEIȘANU COSTEL VIOREL candidat independent 144 GEDO ENDRE candidat independent 145 ZSOMBORI LEVENTE candidat independent 146 ANTAL FERENCZ candidat independent 147 FAZAKAS ANDRAS candidat independent 148 KADAR LASZLO CSONGOR candidat independent 149 KEREKES PETER TIVADAR candidat independent 150 RUS SANDOR candidat independent 151 SZANTO JENO candidat independent 152 GHICA DUMITRU candidat independent 153 ENESCU MARIAN candidat independent 154 KOMAROMI ISTVAN candidat independent 155 DEGĂU ALEXANDRU SILVIU candidat independent 156 HAGHIAC LILIANA candidat independent 157 PAVEL VASILICĂ DANIEL candidat independent 158 BĂLAN VIȘINEL COSTEL candidat independent 159 ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR PRO EUROPA - ORGANIZAȚIA BUZĂU minoritate 160 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA - ORGANIZAȚIA TERITORIALĂ TREI SCAUNE minoritate 161 ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR PRO EUROPA - ORGANIZAȚIA SUCEAVA minoritate 162 UNIUNEA UCRAINENILOR DIN ROMÂNIA - ORGANIZAȚIA SUCEAVA minoritate 163 ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR PRO EUROPA - ORGANIZAȚIA COVASNA minoritate 164 FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA minoritate 165 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA - ORGANIZAȚIA BRAȘOV minoritate 166 UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA - ORGANIZAȚIA SATU MARE minoritate 167 FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMANIA - ORGANIZAȚIA SATU MARE minoritate 168 ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR PRO EUROPA - ORGANIZAȚIA CONSTANȚA minoritate 169 FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ROMÂNIA - FILIALA MUREȘ minoritate 170 ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR PRO EUROPA - FILIALA CLUJ minoritate 171 UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR ȘI CEHILOR DIN ROMÂNIA minoritate 172 UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR ȘI CEHILOR DIN ROMÂNIA - FILIALA ARAD minoritate 173 UNIUNEA DEMOCRATICĂ A SLOVACILOR ȘI CEHILOR DIN ROMÂNIA - FILIALA TIMIȘ minoritate București, 8 octombrie 2020. Nr. 22.827. legislatie.just.ro
 12. Nume: Dabro Numele jucatorului reclamat: .Fabian Bara RPG a jucatorului reclamat: Motiv: limbaj vulgar Dovada: https://imgur.com/a/eSj7Qjq Alte precizari: (just for fun)
 13. COMUNICAT din 6 octombrie 2020 referitor la Legea nr. 42/2010 privind darea în administrarea autorităților administrației publice locale a unor bunuri aflate în domeniul public al statului EMITENT CURTEA CONSTITUȚIONALĂ Publicat pe www.ccr.ro Conținutul comunicatuluiÎn ziua de 6 octombrie 2020, Plenul Curții Constituționale, în cadrul controlului posterior promulgării, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că Legea nr. 42/2010 privind darea în administrarea autorităților administrației publice locale a unor bunuri aflate în domeniul public al statului este neconstituțională, în ansamblul său. Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și instanței de judecată care a sesizat Curtea Constituțională, respectiv Tribunalului Constanța. legislatie.just.ro
 14. dabro.pdf

  Custom Marker Color

  Version 1.0.0

  10 downloads

  Custom Marker Color este un mod drăguț ce are ca scop modificarea culorii checkpointului în joc, asemenea celui afișat în albumul foto atașat. Pentru a-l instala, extrageți cele două fișiere existente în dosarul CLEO din arhivă în dosarul vostru cleo localizat în dosarul principal al jocului. Pentru a folosi modul, accesați fișierul Customise_Marker_Color.ini și introduceți valorile RGB adecvate culorii dorite, apoi salvați. Notă: Culoarea punctului de pe hartă nu va suferi modificări. Album: https://imgur.com/a/wUBYbpH Custom Marker Color is a mode that simply changes the checkpoint color in-game, like it is shown in the attached photo album. To install it, extract the files from CLEO folder found in archive to your cleo folder found in GTA San Andreas game location. To use it, open Customise_Marker_Color.ini file and insert the RGB values according to your desired color, then save it. Note: The checkpoint on the mini-map won't be changed. Album: https://imgur.com/a/wUBYbpH Credits to Hausnain Butt
 15. ORDIN nr. 1.697 din 5 octombrie 2020 privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidențiat pe post și pe loc în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2020 EMITENT MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 5 octombrie 2020 Văzând Referatul de aprobare nr. NT 9.350 din 5.10.2020 al Direcției generale resurse umane, structuri și politici salariale din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (4) și art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ministrul sănătății emite următorul ordin: Articolul 1 (1) Cuantumul taxei de participare la concursul de rezidențiat pe post și pe loc în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2020, se stabilește la suma de 500 lei/participant. (2) Taxa se va plăti în contul IBAN RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI 4266456, DTMB (Direcția de Trezorerie a Municipiului București), beneficiar Ministerul Sănătății, adresa: str. Cristian Popișteanu nr. 1-3, sectorul 1, București, cod 010024. Articolul 2 (1) Sumele încasate din plata taxelor se fac venit la bugetul Ministerului Sănătății și se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de personal și materiale necesare susținerii concursului de rezidențiat. (2) Din sumele încasate o cotă de maximum 85% se va repartiza universităților de medicină și farmacie din București, Craiova, Cluj-Napoca, Iași, Târgu Mureș și Timișoara, în vederea acoperirii cheltuielilor ocazionate de organizarea concursului de rezidențiat. (3) Repartizarea sumelor între universități se va face proporțional cu numărul de candidați care susțin concursul în centrul universitar respectiv și nota de calcul estimativ privind cheltuielile ocazionate de organizarea concursului de rezidențiat, însușită sub semnătură de rector. (4) Ministerul Sănătății va încheia contracte cu universitățile de medicină și farmacie prevăzute la alin. (2), contracte pe baza cărora se stabilesc atât obligațiile și responsabilitățile părților, cât și sumele ocazionate de cheltuielile de organizare și desfășurare suportate din taxa de înscriere la concurs. Articolul 3 Direcția generală resurse umane, structuri și politici salariale și Direcția financiară din Ministerul Sănătății, respectiv universitățile de medicină și farmacie din București, Craiova, Cluj-Napoca, Iași, Târgu Mureș și Timișoara vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul sănătății, Horațiu Moldovan, secretar de stat București, 5 octombrie 2020. Nr. 1.697. legislatie.just.ro
×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.