Jump to content

uV Dabro

Moderator: Juridic
 • Content Count

  1122
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

242 Extraordinary

About uV Dabro

 • Rank
  The chosen one

Profile Information

 • Gender
  Male
 • Location
  Hackerville town

Previous Fields

 • Real name
  Ionuț
 • RPG1 Nickname
  Dabro

Recent Profile Visitors

9762 profile views
 1. uV Dabro

  +1
 2. • Nick: Dabro • Rank: SF Senior Instructor • What can you not attend this week?: Activity • Date of meeting / activity (DD/MM/YYYY): 19 / 01 / 2019 • Reason: Busy again and again. I apologize for this. • Anything else?:
 3. uV Dabro

  trist, adevarat, dar slab
 4. - Nume: Dabro - Link-ul catre profilul de website: https://www.rpg.b-zone.ro/players/general/Dabro - Tipul de interviu dorit: Simplu - Numele celorlalți participanți (dacă există): - - Link-ul catre profilul de website al participanților: - - Am luat la cunoștință regulile prezentate pe prima pagină: Da - In cazul in care imi e repartizat un reporter strain, sunt de acord sa sustin interviul in engleza (Da/Nu): Da - Alte precizări: As prefera sa fiu intervievat de catre reporterul AkU. Multumesc anticipat!
 5. uV Dabro

  probabil e amuzant intre voi doi si cine va mai cunoaste pentru mine e slab
 6. Peste 800 de tineri români în vârstă de 18 ani urmează să primească un permis de călătorie în cadrul celei de-a patra rundă a iniţiativei DiscoverEU, care a atras în jur de 75000 de cereri din întreaga Europă. Aleşi pe baza unor criterii de selecţie prestabilite şi a unor cote specifice per stat membru, tinerii pot călători între 1 aprilie şi 31 octombrie 2020 timp de până la 30 de zile. În total, 2600 de tineri români au câştigat, până acum, în cadrul celor 4 runde ale iniţiativiei DiscoverEU, permise de călătorie în UE. www.lexcafe.ro
 7. Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordonanţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale cetăţenilor români. România este obligată să introducă din august 2021 noile cărţi de identitate, care vor arăta ca ale celorlalte ţări din UE. Prin intermediul noului act de identitate, cetăţenii români vor putea, indiferent de locul unde se află (în România sau în afara teritoriului naţional), să interacţioneze online cu autorităţile administraţiei publice şi să solicite prestarea de servicii publice precum: înmatricularea unui autovehicul, obţinerea unui certificat de cazier judiciar, a unor avize, autorizaţii sau depunerea unor declaraţii personale prevăzute de lege. www.lexcafe.ro
 8. În perioada ianuarie – noiembrie 2019, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 9 924 milioane euro, comparativ cu 8 205 milioane euro în perioada ianuarie – noiembrie 2018; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 2 473 milioane euro, balanţa serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 135 milioane euro, balanţa veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mic cu 485 milioane euro, iar balanţa veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 134 milioane euro. Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 5 145 milioane euro (comparativ cu 5 017 milioane euro în perioada ianuarie – noiembrie 2018), din care participaţiile la apital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 4 496 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 649 milioane euro. www.lexcafe.ro
 9. Plenul Curţii Constituţionale, învestit în temeiul art.146 lit.d) din Constituţia României şi al art.29 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, în urma deliberărilor, cu majoritate de voturi, a decis: 1. A admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile art.7 alin.(6) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr.212/2018, sunt constituţionale numai în măsura în care nu impun autorităţii publice contractante parcurgerea procedurii prealabile. 2. A admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că sintagma „are semnificaţia concilierii în cazul litigiilor comerciale, dispoziţiile Codului de procedură civilă fiind aplicabile în mod corespunzător”din cuprinsul dispoziţiilor art.7 alin.(6), art.11 alin.(1) lit.e) din Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr.212/2018, precum şi sintagma „data încheierii procesului-verbal de conciliere” din art.11 alin.(2) din Legea nr.554/2004 sunt neconstituționale. www.lexcafe.ro
 10. Vă reamintim că procedura de eliberare a certificatului de atestare fiscală a suferit unele modificări iar actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial încă de anul trecut. În Monitorul Oficial nr. 945/2019 a fost publicat Ordinul nr. 3008/2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligaţii bugetare, precum şi a modelului şi conţinutului acestora. Unde va fi depusă cererea? Cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală se depune: a) la registratura organului fiscal central competent; b) prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire; c) prin intermediul serviciului «Spaţiu privat virtual»; d) prin intermediul sistemului informatic pus la dispoziţia autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală în vederea furnizării de servicii; e) prin intermediul sistemului informatic pus la dispoziţia instituţiilor de credit, în spaţiul privat de pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Iar în situaţia în care cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală a fost depusă la un alt organ fiscal decât cel competent în eliberarea certificatului, acesta comunică de îndată solicitantului eroarea şi indică organul fiscal central competent la care trebuie să depună cererea. Se reglementează situaţia în care certificatul de atestare fiscală este afectat de o eroare materială. În această situaţie, se întocmeşte un act de îndreptare a erorii materiale, care se comunică contribuabilului. Se prevede că certificatul de atestare fiscală se poate elibera şi comunica în mediu electronic prin: spaţiul privat virtual; Sistemul informatic PatrimVen; Sistemul informatic pus la dispoziţia instituţiilor de credit. Potrivit ştirilor juridice, certificatul eliberat şi comunicat conform prevederilor de mai sus este valabil şi fără semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal central competent, potrivit legii, şi ştampila organului emitent. De asemenea a fost modificat modelul de certificat de atestare fiscală şi modelul de cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală. www.lexcafe.ro
 11. Ministerul Finanţelor Publice a lansat în dezbatere publică Proiectul de OUG pentru modificarea Legii nr.86//2006 privind Codul vamal al României. Proiectul de act normativ creează premizele evitării aplicării de sancţiuni României de către Comisia Europeană pentru neconformitatea articolelor din Legea nr.86//2006 privind Codul vamal al României, sancţiuni şi penalităţi ce pot afecta negativ bugetul consolidat. Se are în vedere eficientizarea legislaţiei prin claritate şi asigurarea securităţii raporturilor juridice, fără a mai exista la nivelul mediului de afaceri dubii cu privire la legislaţia vamală aplicabilă, nemaiexistând, astfel, incertitudini privind cadrul legal aplicabil. www.lexcafe.ro
 12. Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. În conformitate cu prevederile art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.68/2019 privind stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice entrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale şi- a schimbat denumirea în Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. De asemenea, potrivit aceleiaşi ordonanţe de urgenţă, a fost înfiinţată, în subordinea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, prinpreluarea activităţilor, atribuţiilor şi structurilor Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi şi ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, care se desfiinţează. www.lexcafe.ro
 13. În anul 2019, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), instituţie aflată în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (MLPDA), a înregistrat, gratuit pentru cetăţeni, peste 1.200.000 de proprietăţi. În 2019, ANCPI a iniţiat două proceduri de licitaţie pentru achiziţionarea serviciilor de înregistrare sistematică a proprietăţilor, urmând ca 660 de comune din România să fie cadastrate cu fonduri europene. Numărul cărţilor funciare deschise prin Programul naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023 (PNCCF) a ajuns la peste 2.400.000. Tot anul trecut, ANCPI a eliberat online cel mai mare număr de extrase de carte funciară, respectiv 2.461.596. www.lexcafe.ro
 14. - Nume: Dabro - Link-ul catre profilul de website: https://www.rpg.b-zone.ro/players/general/Dabro - Tipul de pachet dorit: 1 - Anunțul dorit: Dabro vinde Monster Truck C cu 10,000 km rulati si 1,486 zile vechime. - Numărul de pachete de care am beneficiat saptămâna asta: 0/2 - Am luat la cunoștință regulile prezentate pe prima pagină: ✅ - Sunt de acord ca tipul pachetului și anunțul să fie modificate dacă este cazul: ✅ - Alte precizări: As prefera sa preia reporterul @Victory AkU acest pachet. De asemenea, anunturile pot fi postate oricand, nu doar in prezenta mea pe server. Multumesc frumos!
 15. - Nume: [uV]Dabro - RPG Bar: - Tipul de pachet dorit: TIP 1 - Anunțul dorit: Dabro vinde Monster Truck C cu 10,000 km rulati si 1,486 zile vechime. - Numărul de pachete de care am beneficiat saptămâna asta: 0/2 - Am luat la cunoștință regulile prezentate pe prima pagină: ✅ - Sunt de acord ca tipul pachetului și anunțul să fie modificate dacă este cazul: ✅ - Alte precizări: As prefera sa preia reporterul @Victory AkU acest pachet. De asemenea, anunturile pot fi postate oricand, nu doar in prezenta mea pe server. Multumesc frumos!
×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.