Jump to content

Au început evenimentele de iarnă. Detalii aici

uV Dabro

Moderator: Juridic
 • Content Count

  1079
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

231 Extraordinary

About uV Dabro

 • Rank
  The chosen one

Profile Information

 • Gender
  Male
 • Location
  Râmnicu Vâlcea

Previous Fields

 • Real name
  Ionuț
 • RPG1 Nickname
  Dabro

Recent Profile Visitors

9504 profile views
 1. Ministerul Muncii și Protecției Sociale a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Prin prezentul act normativ se propune ca salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată să fie majorat la 2.230 lei lunar începând cu data de 1 ianuarie 2020, ceea ce reprezintă o creștere de 7,2 %fațăde luna decembrie 2019. Începând cu data de 1 ianuarie 2020, pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare,salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri şi alte adaosuri, e menține la 2.350 lei lunar. www.lexcafe.ro
 2. Comisia a decis să trimită Danemarca în fața Curții de Justiție a UE pentru neîndeplinirea obligațiilor care îi revin în temeiul legislației UE privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare. Societăți comerciale cu sediul în Danemarca produc și exportă în țări din afara UE brânză albă pe care aplică eticheta „Feta”. „Feta” este o denumire de origine protejată înregistrată (DOP) din 2002 în UE și, ca atare, aceasta poate fi produsă numai în Grecia, în conformitate cu un caiet de sarcini. Comisia consideră că această practică constituie o încălcare directă a protecției acordate prin înregistrarea ca denumire de origine protejată (DOP), iar autoritățile daneze nu au reușit să o prevină sau să o oprească. www.lexcafe.ro
 3. Comisia a decis să trimită o scrisoare de punere în întârziere a României pentru că nu a finanțat și dezvoltat la timp noile versiuni ale unui sistem informatic pentru monitorizarea circulației produselor accizabile (alcool, tutun și produse energetice) la nivelul UE. România utilizează deja o versiune perimată a sistemului informatic și nu a luat măsurile necesare pentru a utiliza noua versiune. Faptul că România nu a acționat în timp util ar putea avea consecințe grave asupra pieței interne, deoarece produsele accizabile nu ar fi autorizate să circule, în mod normal, către sau dinspre România decât odată ce acciza a fost achitată în mod corespunzător. Aceasta poate afecta, de asemenea, toate celelalte state membre care au nevoie să trimită și să primească informații administrative din România. În cazul în care România nu ia măsuri în următoarele două luni, Comisia poate transmite un aviz motivat autorităților române. www.lexcafe.ro
 4. Numărul dosarelor de recalculare a pensiilor care înregistrau întârzieri a scăzut la jumătate în ultimele 2 săptămâni, adică din momentul în care Ministrul Muncii și Protecției Sociale, doamna Violeta Alexandru, a solicitat Casei Naționale de Pensii Publice situația întârzierilor. Astfel, dacă în 15.11.2019 erau 14.452 de dosare cu termene mult depășite față de cele 45 de zile prevăzute în lege, în prezent mai sunt în această situație 8.767 de dosare. În ceea ce privește numărul total de dosare de recalculare nesoluționate, precizăm că astăzi, la nivel național, sunt în lucru 22.937 de dosare, față de 42.127 în 15.11.2019. Ministrul Muncii și Protecției Sociale a arătat că există localități în care nu mai sunt dosare de recalculare întârziate, dar persistă o problemă serioasă în Alba, județ care înregistrează 43% din numărul total de dosare restante. Demnitarul a explicat că în acest județ există o problemă de corupție în care au fost implicați mai mulți angajați, dar că această situație trenează de 5 ani. În acest context, Ministrul Muncii și Protecției Sociale, doamna Violeta Alexandru, a anunțat că urmează să clarifice situația managementului în vederea reducerii numărului încă mare de dosare întârziate: 3.771 din 8.767 înregistrate la nivel național. www.lexcafe.ro
 5. Agenția Națională de Administrare Fiscală continuă acțiunile de susținere a contribuabililor în vederea conformării la plata obligațiilor fiscale și le reamintește celor care înregistrează obligații fiscale principale restante, la data de 31.12.2018, că pot beneficia, în condițiile reglementate de O.G. nr. 6/2019, de o serie de facilități fiscale. Una dintre ele este sub forma anulării, în totalitate, a obligațiilor accesorii, sens în care menționăm că până la data de 19.11.2019 au depus notificări/cereri de anulare a obligațiilor accesorii un umăr de 38.026 contribuabili. Astfel, pentru accesarea facilității fiscale constând în anularea obligațiilor accesorii, precizăm că, până la data de 16.12.2019, inclusiv, trebuie să fie respectate condițiile impuse de lege, respectiv achitarea obligațiilor bugetare principale cu scadențe până la 31.12.2018, precum și a obligațiilor bugetare principale și accesorii cu termene de plată între 01.01.2019 și 16.12.2019. Anularea obligațiilor accesorii nu este conditionată de depunerea notificării privind intenția de a beneficia de această facilitate fiscală, însă este obligatoriu să fie depusă, până la data de 16.12.2019, inclusiv, o cerere în acest sens, la organele fiscale competente. www.lexcafe.ro
 6. - Nume: [uV]Dabro - RPG Bar: - Tipul de pachet dorit: TIP 1 - Anunțul dorit: Clanul United Victory [uV] recrutează membri activi de minim nivel 30. Aplicatiile se fac pe website. - Numărul de pachete de care am beneficiat saptămâna asta: 0/2 - Am luat la cunoștință regulile prezentate pe prima pagină: ✅ - Sunt de acord ca tipul pachetului și anunțul să fie modificate dacă este cazul: ✅ - Alte precizări: ❌
 7. uV Dabro

  Skybox... Sterge-l si scapi de problema.
 8. Rezultatele unui sondaj Eurobarometru special, publicat de Comisia Europeană, arată că 60 % dintre europeni consideră că ei beneficiază personal de pe urma comerțului internațional, procent care este cu 16 puncte procentuale mai mare decât în urmă cu 10 ani, când s-a efectuat ultimul astfel de sondaj. Rezultatele sondajului confirmă o bună concordanță între prioritățile formulate de cetățenii UE și cele stabilite în strategia UE „Comerț pentru toți” urmată în ultimii cinci ani. În această perioadă au intrat în vigoare 16 noi acorduri comerciale ale UE cu părți terțe, unele acorduri fiind de importanță majoră, precum cele cu Canada și Japonia. Comerțul internațional sprijină în prezent 36 de milioane de locuri de muncă în UE, cu 5 milioane mai mult decât în 2014. S-a pus un accent sporit pe transparență și pe dezvoltarea sustenabilă, în condițiile în care protecția mediului și a drepturilor lucrătorilor a devenit o piatră de temelie a politicii comerciale a UE. Măsurile protecționiste unilaterale au sporit necesitatea ca UE să intervină și să apere europenii împotriva măsurilor comerciale neechitabile și ilegale instituite de alții. În prezent, există în vigoare peste 130 de măsuri de apărare comercială ale UE, care contribuie la protejarea a 343 000 de locuri de muncă în Europa. www.lexcafe.ro
 9. Președintele României, a trimis Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea art. 30 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României. În cererea de reexaminare se prevede: “Considerăm că soluția legislativă preconizată nu ține cont de actualul context intern şi internațional, de rolul rezervelor internaționale şi nici de consecințele ce ar surveni în urma deciziei referitoare la depozitarea întregii rezerve de aur în țară. În acest context semnalăm că inițiatorii legii reexaminate nu au avut în vedere eliminarea posibilităţii stabilirii și menținerii de rezerve în aur depozitat în străinătate, ci doar limitarea cantității de aur depozitată în străinătate. Astfel, una dintre rațiunile stabilirii și menținerii rezervelor internaționale (inclusiv cele alcătuite din aur) este aceea de a crea și de a spori gradul de încredere într-o țară și de a permite negocierea unor costuri mai mici la împrumuturi sau alte tranzacții internaționale. Or, intervenția legislativă supusă reexaminării ar putea avea drept consecință limitarea dreptului de a utiliza rezervele de aur în realizarea atribuțiilor legale ale BNR, ceea ce ar putea crea premisele creșterii costurilor de finanțare. Acest aspect ar putea interfera cu realizarea obiectivelor ce derivă din statutul BNR și, implicit, cu independența băncii centrale. Subsecvent, consecinţa următoare ar putea fi afectarea credibilității cu privire la capacitatea Băncii Naționale a României de a-și îndeplini, pe termen mediu și lung, obiectivul său fundamental de asigurare și menținere a stabilității prețurilor.” www.lexcafe.ro
 10. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru a constituit din nou motiv de invocare a unei excepţii de neconstituţionalitate. Se susţine că prevederile art. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 sunt neconstituţionale, întrucât permit soluţionarea cererii de reexaminare în camera de consiliu, fără citarea părţilor. Faptul că încheierea prin care se soluţionează cererea de reexaminare este definitivă încalcă dreptul de acces la o instanţă, iar necomunicarea către petent a rezoluţiei judecătorului prin care a fost stabilit cuantumul taxei judiciare de timbru este de natură a afecta dreptul la apărare. În aceste condiţii, prevederile legale criticate aduc atingere caracterului previzibil al legii, de vreme ce art. 36 nu prevede o cale de atac şi nici obligativitatea motivării modului de calcul al suplimentului de taxă. Se susţine, de asemenea, că este încălcat caracterul echitabil al procedurii, deoarece judecătorii sunt prestatori ai serviciilor publice şi reprezentanţi ai instanţelor judecătoreşti în procesele cu părţile beneficiare ale serviciilor publice. Curtea a respins excepţia şi a reţinut că actul normativ criticat reglementează în mod simetric posibilitatea modificării cuantumului taxelor judiciare de timbru, atât în faţa primei instanţe, instituind posibilitatea reexaminării acestora, cât şi în cadrul fazei procesuale a căilor de atac, când instanţa de judecată poate dispune obligarea părţii la plata taxelor judiciare de timbru aferente, atunci când constată că în fazele procesuale anterioare cuantumul taxei de timbru nu a fost plătit în mod legal. www.lexcafe.ro
 11. Ministerul Finanțelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice. Prin prezentul proiect de act normativ se propune: • abrogarea prevederilor de la 2 alin. (2) lit. y) potrivit cărora una din funcțiile Ministerului finanțelor Publice era aceea de ”elaborare, de promovare şi de implementare a politicii în domeniul achiziţiilor publice, de stabilire şi implementare a sistemului de verificare şi control al aplicării unitare a dispoziţiilor legale şi procedurale în domeniul achiziţiilor publice, precum şi de monitorizare a funcţionării eficiente a sistemului de achiziţii publice, exercitate prin Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice;” • modificarea prevederilor de la 109^1 al art. 3 alin. (1) potrivit cărora Ministerul Finanțelor Publice ”iniţiază şi derulează, în condiţiile legii, în mod centralizat, achiziţiile publice pentru echipamente, bunuri şi servicii din domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor pentru Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili şi Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, în baza referatelor de necesitate şi a specificaţiilor tehnice întocmite de către Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare;” • completarea art.2 alin.(2) și a art.3 alin.(1) cu noi funcții și atribuții, urmare preluării în subordinea Ministerului Finanțelor Publice a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc și a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, precum și a trecerii în subordinea Secretariatului General al Guvernului a Agenției Naționale Achiziții Publice. www.lexcafe.ro
 12. Încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice personalului militar are loc în condiţiile reglementate de Ordinul nr. 211/2019. Ordinul nr. 211/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice personalului militar a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 930/2019. Conform ultimelor noutăţi perioadele lucrate în aceleaşi condiţii de muncă se însumează, obţinându-se o cifră ce reprezintă ani întregi efectiv lucraţi. Pentru perioadele mai mici de un an, rămase după însumare, se ia în calcul un spor de vechime proporţional cu timpul lucrat. Perioadele în care personalul militar se află în incapacitate temporară de muncă, concediu de odihnă anual, concediu de odihnă suplimentar se consideră ca fiind lucrate în condiţiile locului de muncă în care cei în cauză şi-au desfăşurat activitatea la data ivirii acestor situaţii. De asemenea, concediul de risc maternal, concediul de maternitate, concediul de acomodare, concediul paternal, concediul pentru creşterea copilului, concediul pentru creşterea copilului cu handicap, concediul de studii, concediul fără plată, suspendarea din funcţie ca urmare a cercetării şi judecării în stare de arest preventiv şi perioada de predare a funcţiei după trecerea în rezervă nu se iau în calcul la stabilirea timpului efectiv lucrat în condiţiile locului de muncă în care personalul militar şi a desfăşurat activitatea la data ivirii acestor situaţii. Potrivit ştirilor juridice, evidenţa perioadelor în care personalul militar lucrează în condiţii de muncă deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii se ţine de către structura de resurse umane pe Fişa cu locurile de muncă care dau dreptul la încadrare în locuri de muncă şi activităţi cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii şi se certifică prin semnătură de către şeful structurii de resurse umane prin menţiunea “certific exactitatea datelor”. Personalul militar care urmează cursurile de zi ale unei instituţii militare de învăţământ poate beneficia de condiţiile de muncă stabilite de către conducătorii acestor instituţii în raport cu activităţile de instruire şi pregătire pentru luptă la care participă. Perioadele în care personalul militar este detaşat la alte unităţi militare, instituţii militare de învăţământ sau în afara Ministerului Apărării Naţionale şi desfăşoară activităţi ce se încadrează în condiţii de muncă deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii se înscriu în fişa cu locurile de muncă de către unitatea în evidenţa căreia se află. www.lexcafe.ro
 13. Legea care prevede ca numărul de ore alocat disciplinelor din planurile-cadru de învățământ să scadă a fost promulgate de președintele țării, după ce fusese adoptată de Parlament. Actul normative modifică art. 66 din Legea educației naționale și prevede ca învățământul primar să aibă cel mult 20 de ore săptămânal, învățământul gimnazial – 25 și liceele – 30 de ore săptămânal. Până acum, Legea educației prevedea că numărul de ore minim şi maxim este stabilit de ministrul Educației prin ordin de ministru. Astfel, elevii de la clasa pregătitoare învață 19-20 de ore pe săptămână (au maximum un opțional), cei de la clasele I, a II-a și a III-a au minimum 20 – maximum 21 de ore, iar la clasa a IV-a elevii au minimum 21 de ore și maximum 22 de ore. Elevii de clasa a V-a au 26-28 de ore pe săptămână, elevii de clasa a VI-a au 28-30 de ore pe săptămână, elevii de clasa a VII-a au 31-33 de ore, iar clasa a VIII-a are 31-34 ore pe săptămână. Până la promulgare, președintele a cerut, în luna mai, o cerere de reexaminare a legii, în care susținea că modificarea numărului de ore alocat disciplinelor “afectează automat și profilul de formare, conținuturile educaționale, modalitățile de predare, învățare și evaluare din învățământ precum și încadrarea cu personal”. De aceea, se arată în cerere, legea trebuie însoțită de modificarea planurilor-cadru și programelor școlare, a manualelor școlare, dar și modificarea normelor didactice aferente încadrărilor personalului didactic din învățământul preuniversitar. Același act normativ modifică și un alt articol, referitor la combaterea fenomenului de bullying: Art. 7 – După alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (1¹): În unităţile de învăţământ şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării profesionale sunt interzise comportamentele care constau în violenţa psihologică – bullying. Potrivit noii legi, prevederile privind reducerea numărului de ore „intră în vigoare începând cu anul şcolar 2020-2021”. legestart.ro
 14. Codul administrativ a adus o noutate, şi anume o funcţie nouă, cea a consilierului de etică. În scopul respectării şi monitorizării implementării principiilor şi normelor de conduită de către funcţionarii publici, consilierul de etică exercită un rol activ în domeniul prevenirii încălcării normelor de conduită. Dobândirea calităţii de consilier de etică vizează deţinerea unui statut temporar, atribuit cu respectarea unor condiţii expres, unui funcţionar public pentru o perioadă de 3 ani. Nu poate fi numit consilier de etică funcţionarul public care se află în următoarele situaţii de incompatibilitate: a) este soţ, rudă sau afin până la gradul al IV – lea inclusiv cu conducătorul autorităţii sau instituţiei publice sau cu înlocuitorul de drept al acestuia; b) are relaţii patrimoniale sau de afaceri cu oricare dintre persoanele prevăzute la lit. a); c) este membru sau secretar în comisia de disciplină constituită în cadrul autorităţii sau instituţiei publice. Acesta monitorizează modul de aplicare şi respectare a principiilor şi normelor de conduită de către funcţionarii publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice şi întocmeşte rapoarte şi analize cu privire la acestea. De asemenea, consilierul de etică elaborează analize privind cauzele, riscurile şi vulnerabilităţile care se manifestă în activitatea funcţionarilor publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice şi care ar putea determina o încălcare a principiilor şi normelor de conduită, pe care le înaintează conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, şi propune măsuri pentru înlăturarea cauzelor, diminuarea riscurilor şi a vulnerabilităţilor. O altă atribuţie este analizarea sesizărilor şi reclamaţiilor formulate de cetăţeni şi de ceilalţi beneficiari ai activităţii autorităţii sau instituţiei publice cu privire la comportamentul personalului care asigură relaţia directă cu cetăţenii şi formulează recomandări cu caracter general, fără a interveni în activitatea comisiilor de disciplină. În perioada exercitării calităţii de consilier de etică funcţionarul public îşi păstrează şi funcţia publică deţinută iar dreptul la carieră al funcţionarului public este cel corespunzător funcţiei publice deţinute. www.lexcafe.ro
 15. Sintagma „condiții de vârstă standard” nu exclude posibilitatea femeii de a solicita continuarea contractului individual de muncă în condiții identice cu bărbatul! Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbați și 63 de ani pentru femei. Iar contractul de munca incetează la data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, la data comunicării deciziei de pensiei pentru limită de vârstă. Curtea Constituţională a admis, potrivit ştirilor juridice, o excepţie de neconstituţionalitate privind continuarea executării contractului individual de muncă în cazul îndeplinirii condiţiilor de pensionare pentru limita de vârstă iar dat fiind importanţa acesteia o vom analiza mai jos. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate s-a susţinut că art. 53 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 încalcă prevederile Constituţionale, în măsura în care se interpretează că împlinirea vârstei de pensionare a femeii, mai mică decât cea a bărbatului, constituie un motiv obligatoriu de încetare a contractului individual de muncă, potrivit art. 56 alin. (1) lit. c) din Codul muncii. Astfel, arată că se consideră discriminată în raport cu bărbaţii, al căror contract individual de muncă încetează la o vârstă mai înaintată şi îi este afectat dreptul la muncă. Pe scurt, exercițiul dreptului la muncă al femeii aflate la vârsta pensionării este condiționat de încheierea unui nou contract individual de muncă, dacă angajatorul va consimți în acest sens. Or, privită din perspectiva unei femei care dorește să-și exercite dreptul la muncă în aceleași condiții ca bărbații, această reglementare nu mai apare ca o măsură favorabilă, menită să vină în sprijinul său, ci îmbracă valențele unei discriminări negative, având ca temei criteriul sexului. Curtea Constitiţională a admis excepţia de neconstituţionalitate prin Decizia nr. 387/2018 publicată în Monitorul Oficial nr. 642/2018. Curtea apreciază că încetarea raportului de muncă al femeii la o vârstă mai redusă decât a bărbatului poate și trebuie să rămână o opțiune a acesteia, în contextul social actual. Transformarea acestui beneficiu legal într-o consecință asupra încetării contractului individual de muncă ce decurge ope legis dobândește valențe neconstituționale, în măsura în care ignoră voința femeii de a fi supusă unui tratament egal cu cel aplicabil bărbaților. Astfel, dispozițiile art. 56 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 sunt constituționale numai în măsura în care, la împlinirea vârstei legale de pensionare, dau dreptul femeii să opteze fie pentru deschiderea dreptului la pensie și încetarea contractului individual de muncă în curs, fie pentru continuarea acestui contract, până la împlinirea vârstei legale de pensionare prevăzute pentru bărbați, la acea dată. În prima ipoteză, când optează pentru deschiderea dreptului la pensie, contractul individual de muncă în curs încetează de drept, iar dreptul la muncă va putea fi exercitat numai după încheierea unui nou contract, dacă angajatorul consimte în acest sens. Din contră, în măsura în care salariata optează pentru continuarea raportului de muncă, până la împlinirea vârstei de pensionare prevăzute de lege pentru bărbați, exercițiul dreptului la muncă nu este condiționat de încheierea unui nou contract și de voința angajatorului, dar dreptul la pensie nu va putea fi solicitat simultan. Curtea admite excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 56 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 și constată că acestea sunt constituționale în măsura în care sintagma „condiții de vârstă standard” nu exclude posibilitatea femeii de a solicita continuarea executării contractului individual de muncă, în condiții identice cu bărbatul, respectiv până la împlinirea vârstei de 65 de ani. www.lexcafe.ro
×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.