Jump to content

LS School Instructors - Testul de intrare / Test log


 Share

Recommended Posts

Nb1jnhv.png

În acest topic va fi ținută o evidență a tuturor testelor sustinute.
Fiecare membru responsabil de teste are obligația de a posta aici fiecare test sustinut.
Daca un Tester Divulga Test-Log-ul va fi sanctionat cu Rank Down si pierderea functiei respective.
Testerii factiunii au la dispozitie maxim 48 de ore sa posteze evidenta testului in topic de la momentul sustinerii (sanctiune: Faction Warn). 
Membrii de Rank 4+ au obligatia de a tine evidența testelor respectand modelul de postare.
Membrii de Rank 4+ au obligatia de păstra dovezile timp de minim 7 zile.
Nota: Cine nu respecta Modelul de Postare si este atentionat, iar el tot continua, pierde functia de Tester al Factiunii Los Santos School Instructors!

 

 

Informatii despre Testul de Intrare:

 1. Testerul va adresa Candidatului 15 Intrebari;
 2. Pentru fiecare Raspuns Gresit, Testerul va puncta candidatul cu Un Punct sau cu Jumatate daca raspunsul este Gresit/Incomplet (Raspuns gresit = 1/3; Raspuns partial/incomplet = 0.5/3);
 3. In cazul in care candidatul acumuleaza 3/3 puncte, acesta va fi considerat picat;
 4. In cazul in care candidatul paraseste jocul (/Q sau alte metode de a Parasi jocul), acesta va fi punctat cu 3/3 puncte si automat considerat picat;
 5. In cazul in care candidatul este AFK mai mult de 5 secunde, acesta va fi punctat cu 3/3 si automat considerat picat;
 6. Pentru fiecare raspuns se pun la dispozitie 60 de secunde (+5/10 secunde), in caz contrar candidatul va fi punctat cu 1/3;
 7. In cazul in care candidatul primeste Crash, are la dispozitie 5 minute sa revina, in caz contrar acesta va fi punctat cu 3/3;
 8. In cazul in care candidatul nu intelege o intrebare, se adreseaza testerului, iar acesta ii va explica si repeta intrebarea;
 9. in cazul in care candidatul este deja punctat si spune ca n-a inteles, testerul nu este raspunzator si trece la urmatoarea intrebare.


 

Regulament pentru testeri:

 1. Testerii trebuie să prezinte Regulamentul Testului înainte de a-l susține cu jucătorul și să se asigure că acesta l-a înțeles cât și care sunt situațiile în care poate pica testul. 
 2. Procedura incepere test: Inainte de a incepe testul, anuntati pe [/F]: Nume (ID) la mine pentru Test-Log [EX. /F Nume (0) la mine pentru Test-Log].
  Optional: puteti sa folositi [/TOG] pentru chat-ul factiunii, anunturilor, clanului, aliantei etc. pentru a efectua mai usor evaluarea candidatului.
 3. Procedura finalizare test: Dupa finalizarea testului, anuntati rezultatul pe [/F]: Nume (ID) a trecut/a picat testul de intrare cu X/3.
  [EX. /f Nume (0) a trecut testul de intrare cu 0/3. | /F Nume (0) a picat testul de intrare cu 3/3. ]
 4. Daca un Candidat, primeste Crash, folositi comanda /togCOMMS sa verificati daca are caile de comunicare blocate, cine foloseste aceasta comanda ABUZIV, v-a pierde functia de Tester.
 5. In cazul in care candidatul a picat testul de intrare, folositi comanda [/Members] > Selectati Candidatul > "Picat test de intrare".
 6. In cazul, in care candidatul a trecut testul de intrare, intrebari un Rank 6 sau Liderul, daca puteti sa il bagati in factiune. ( /Members > Selectati Candidatul > "A trecut Testul" ).

 

Nota: Fiti atenti sa nu selectati "Trecut test de intrare" si sa-l invitati in factiune.


 

Regulile candidatului:

 1. Ti se vor adresa 15 Intrebari;
 2. Vorbim pe [ /CW ] ( OBLIGATORIU )
 3. Pentru raspunsurile gresite vei fi punctat cu 1/3, iar pentru cele partiale, cu 0.5/3;
 4. Daca acumulezi 3/3 puncte vei fi considerat picat;
 5. Nu iti este permis sa stai AFK mai mult de 5 secunde, in caz contrar vei fi considerat picat;
 6. Daca primesti Crash ai 5 minute la dispozitie sa revii, in caz contrar vei fi considerat picat;
 7. Ai 60 de secunde (+5/10 secunde) la dispozitie sa raspunzi la intrebari, in caz contrar vei fi punctat cu 1/3;
 8. In cazul in care nu intelegi o intrebare, te poti adresa testerului, mai bine intrebi decat sa primeste 0.5&1/3;
 9. in cazul in care parasesti jocul (/Q) vei fi considerat picat. 

Model de postare:
 

Nume:

Rank:

Numele celui testat:

Punctaj:

Alte precizari:

 

 

 

4zs53BZ.png:en:

 

In this topic, a record of all tests taken will be kept. Each member responsible for the tests has the obligation to post here every test taken.


If a tester divulges the test log, he will be sanctioned with Rank Down and the loss of the respective function.
Faction testers have at their disposal a maximum of 48 hours to post the evidence of the test in the topic from the moment of support (penalty: Faction Warn).
Members of rank 4+ have the obligation to keep track of the tests respecting the posting model.
Rank 4+ members are required to keep evidence for a minimum of 7 days.

 

Test information:

- the tester will ask the candidate 15 questions;

- for each wrong answer, the tester will score the candidate with one point or half if the answer is wrong/incomplete (wrong answer = 1/3; partial/incomplete answer = 0.5/3);

- if the candidate accumulates 3/3 points, he will be considered failed;

- if the candidate leaves the game (/q or other methods of leaving the game), it will be scored with 3/3 points and automatically considered failed;

- if the candidate is AFK for more than 5 seconds, he will be scored 3/3 and automatically considered failed;

- 60 seconds (+5/10 seconds) are available for each answer, otherwise the candidate will be scored with 1/3;

- if the candidate gets a crash, he has 5 minutes to come back, otherwise he will be scored 3/3;

- if the candidate does not understand a question, he addresses the tester, who will explain and repeat the question;

- if the candidate is already scored and says that he did not understand, the tester is not responsible and moves on to the next question.

 

Testers regulation:

Testers must present the Test Rules before running it with the player and ensure that the player understands it and what are the situations in which the test can fail.
If a Candidate receives a Crash, use the /togCOMMS command to check if the communication channels are blocked, whoever uses this command ABUSIVELY, will lose their function as a Tester.
If the candidate has failed the entrance test, use the command [/Members] > Select Candidate > "Failed entrance test".
If the candidate has passed the entrance test, ask a Rank 6 or the Leader, if you can put him in the faction. ( /Members > Select the Candidate > "Passed the Test" ).
Optionally, the following procedure can be used

Spoiler

- before inviting the candidate to the faction with rank 0 via [/ft] you have the obligation to check their licenses (/requestlicenses) and keep a proof of them. If he has all the licenses you can start the test, but if not, you have to grant him the licenses (with the normal tests) and then invite him to the faction (rank 0) to start the entry test.
- before starting the test, announce on [/f]: Name (ID) to me for test-log [eg: Name (34) to me for test-log].

Optional: you can use [/tog] for faction chat, announcements, clan, alliance, etc. to make it easier to evaluate the candidate.
- after completing the test, announce the result on [/f]: Name (ID) passed/failed the entrance test with x/3.
If the candidate failed the entrance test, use the command [/members] > select the candidate > "Failed entrance test".


Note: be careful not to select "Passed entrance test" and invite him to the faction.

 

Candidate rules (it is mandatory to bring them to the attention of the candidate):
- you will be asked 15 questions
- for wrong answers you will be scored with 1/3, and for partial ones, with 0.5/3;
- if you accumulate 3/3 points you will be considered failed;
- you are not allowed to stay AFK for more than 5 seconds, otherwise you will be considered failed;
- if you crash you have 5 minutes to come back, otherwise you will be considered failed;
- you have 60 seconds (+5/10 seconds) available to answer the questions, otherwise you will be scored with 1/3;
- if you don't understand a question, you can ask;
- if you leave the game (/q) you will be considered failed.

 

Posting model:

Nickname:

Rank:

Nickname of the candidate:

Score:

Other remarks:

 

Edited by Stoony ToV
Actualizare.
Link to comment
Share on other sites

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: opincav[eL]
 • Punctaj (x/39): 36,5 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: [uS]Porter
 • Punctaj (x/39): 38,6 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: SerbYY.
 • Punctaj (x/39): 38 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: [uS]Sickk
 • Punctaj (x/39): 39 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 

Edited by South Ale
Link to comment
Share on other sites

 • Nick-ul tău: [uS]zeEk.
 • Rank: Lider
 • Nick-ul celui testat: zTek
 • Punctaj (x/39): 37,5 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 • Nick-ul tău: [uS]zeEk.
 • Rank: Lider
 • Nick-ul celui testat: Emi_Poli
 • Punctaj (x/39): 37 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 • Nick-ul tău: [uS]zeEk.
 • Rank: Lider
 • Nick-ul celui testat: Puiupuiu
 • Punctaj (x/39): 38 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 

 • Nick-ul tău: [uS]zeEk.
 • Rank: Lider
 • Nick-ul celui testat: SunISet
 • Punctaj (x/39): 37.5 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 

 • Nick-ul tău: [uS]zeEk.
 • Rank: Lider
 • Nick-ul celui testat: Adrian999
 • Punctaj (x/39): x / 39
 • Alte precizări: Pregateste-te mai bine pe viitor.

 

 • Nick-ul tău: [uS]zeEk.
 • Rank: Lider
 • Nick-ul celui testat: dancic
 • Punctaj (x/39): 38.5 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 

 • Nick-ul tău: [uS]zeEk.
 • Rank: Lider
 • Nick-ul celui testat: JoNaS69
 • Punctaj (x/39): 37 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 

 • Nick-ul tău: [uS]zeEk.
 • Rank: Lider
 • Nick-ul celui testat: =KenT=
 • Punctaj (x/39): 37.5 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 

 • Nick-ul tău: [uS]zeEk.
 • Rank: Lider
 • Nick-ul celui testat: LeOvAiNt.
 • Punctaj (x/39): x / 39
 • Alte precizări: Succes, poate data viitoare.
Edited by South zeEk
Link to comment
Share on other sites

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: oSpawN
 • Punctaj (x/39): x / 39
 • Alte precizări: Succes.

 

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: [MR]Buckley
 • Punctaj (x/39): 39 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: Eklyps
 • Punctaj (x/39): x / 39
 • Alte precizări: Succes.

 

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: [uSa]KingTM
 • Punctaj (x/39): 39 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: [R]us
 • Punctaj (x/39): x / 39
 • Alte precizări: Succes.

 

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: Waxios
 • Punctaj (x/39): 38 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: Sb72pr
 • Punctaj (x/39): 39 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: HerbageN
 • Punctaj (x/39): 37 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: .Renko
 • Punctaj (x/39): 39 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: [uS]Edward_NisaN
 • Punctaj (x/39): 39 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: eprubeta
 • Punctaj (x/39): x / 39
 • Alte precizări: Succes.

 

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: [uB]bita93[Legend]
 • Punctaj (x/39): 37 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.
Edited by South Ale
Link to comment
Share on other sites

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: ShowBizZ
 • Punctaj (x/39): x / 39
 • Alte precizări: Succes.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: wKz.
 • Punctaj (x/39): x / 39
 • Alte precizări: Neprezentare.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: [Dr]Mundo
 • Punctaj (x/39): x / 39
 • Alte precizări: Neprezentare.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: Si[N]gh
 • Punctaj (x/39): x / 39
 • Alte precizări: Spam

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: nischay
 • Punctaj (x/39): x / 39
 • Alte precizări: /q in timpul testului

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: TripleHHH
 • Punctaj (x/39): x / 39
 • Alte precizări: Neprezentare.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: TroyaForceOne
 • Punctaj (x/39): 37,5 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: DrMail
 • Punctaj (x/39): x / 39
 • Alte precizări: Neprezentare.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: Extreme09.Jr
 • Punctaj (x/39): x / 39
 • Alte precizări: Neprezentare.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: Without
 • Punctaj (x/39): x / 39
 • Alte precizări: Succes.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: Rancacioveanu
 • Punctaj (x/39): 36,5 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: KeiseN_
 • Punctaj (x/39): 39 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: HgNa
 • Punctaj (x/39): 39 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: z1zStarr
 • Punctaj (x/39): 37 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: WizzJr
 • Punctaj (x/39): 38 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: Fussy
 • Punctaj (x/39): x / 39
 • Alte precizări: Succes.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: DamonulXXL
 • Punctaj (x/39): x / 39
 • Alte precizări: Renuntare.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: SanchezAlx
 • Punctaj (x/39): x / 39
 • Alte precizări: Succes.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: $eryf
 • Punctaj (x/39): 37 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: team_ionut
 • Punctaj (x/39): 39 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: Andu.And
 • Punctaj (x/39): x / 39
 • Alte precizări: Succes.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: Paharelul
 • Punctaj (x/39): x / 39
 • Alte precizări: Succes.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: DoggiE
 • Punctaj (x/39): 39 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: Corona
 • Punctaj (x/39): 39 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: SkyFall007
 • Punctaj (x/39): x / 39
 • Alte precizări: Succes.

 

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: .MS.
 • Punctaj (x/39): 38 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

Edited by South zeEk
Link to comment
Share on other sites

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: .MS.
 • Punctaj (x/39): 38 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: nWo.
 • Punctaj (x/39): 39 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: FraGutzu
 • Punctaj (x/39): x / 39
 • Alte precizări: Succes.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: BARbeR
 • Punctaj (x/39): 37,5 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: [ss]Deagle.
 • Punctaj (x/39): x / 39
 • Alte precizări: Succes.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: Andu..
 • Punctaj (x/39): 39 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: sTaR.xD
 • Punctaj (x/39): x / 39
 • Alte precizări: A iesit din joc in timpul testului.

 

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: Brunnetul
 • Punctaj (x/39): 38 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: Waite_Mason
 • Punctaj (x/39): 39 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: Tucky.
 • Punctaj (x/39): 39 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: Dr.Poc
 • Punctaj (x/39): 38 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: SpeeD.zor
 • Punctaj (x/39): 37,5 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: N[e]c
 • Punctaj (x/39): x / 39
 • Alte precizări: Neprezentare.

 

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: cristicazacu
 • Punctaj (x/39): x / 39
 • Alte precizări: Neprezentare.

 

 

Edited by South Ale
Link to comment
Share on other sites

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.

 • Rank: 6

Nick-ul celui testat: Anton_Felea

Punctaj (x/39): x / 39

Alte precizări: Succes.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.

 • Rank: 6

Nick-ul celui testat: Daryl.

Punctaj (x/39): x / 39

Alte precizări: Neprezentare.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.

 • Rank: 6

Nick-ul celui testat: Vivas

Punctaj (x/39): 37 / 39

Alte precizări: Bine ai venit.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.

 • Rank: 6

Nick-ul celui testat: djcezar

Punctaj (x/39): 36,5 / 39

Alte precizări: Bine ai venit.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.

 • Rank: 6

Nick-ul celui testat: Rum

Punctaj (x/39): 38 / 39

Alte precizări: Bine ai venit.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.

 • Rank: 6

Nick-ul celui testat: Lawand0sky

Punctaj (x/39): x / 39

Alte precizări: Succes.

 

Edited by South Ale
Link to comment
Share on other sites

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: Ender_Vawp
 • Punctaj (x/39): x / 39
 • Alte precizări: Succes.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: TuTuTu
 • Punctaj (x/39): x / 39
 • Alte precizări: Succes.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: QDany97
 • Punctaj (x/39): 38 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: Polonic
 • Punctaj (x/39): 38 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: MusceL
 • Punctaj (x/39): 38 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: DOWYN
 • Punctaj (x/39): x / 39
 • Alte precizări: Succes.

 

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: VoicuRobert
 • Punctaj (x/39): x / 39
 • Alte precizări: Neprezentare.

 

 

Edited by South Ale
Link to comment
Share on other sites

 • Nick-ul tău: [uS]zeEk.

 • Rank: Lider

Nick-ul celui testat: Popan_Alexandru

Punctaj (x/39): x / 39

Alte precizări: Succes.

 • Nick-ul tău: [uS]zeEk.

 • Rank: Lider

Nick-ul celui testat: Mr.Help

Punctaj (x/39): x / 39

Alte precizări: Succes.

 • Nick-ul tău: [uS]zeEk.

 • Rank: Lider

Nick-ul celui testat: Mr.REDD

Punctaj (x/39): x / 39

Alte precizări: Succes.

 • Nick-ul tău: [uS]zeEk.

 • Rank: Lider

Nick-ul celui testat: .Gaabi.

Punctaj (x/39): 37 / 39

Alte precizări: Bine ai venit!

Edited by South zeEk
Link to comment
Share on other sites

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.

 • Rank: 6

Nick-ul celui testat: TwissT

Punctaj (x/39): x / 39

Alte precizări: Succes.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.

 • Rank: 6

Nick-ul celui testat: Sil3nt.

Punctaj (x/39): x / 39

Alte precizări: /q in timpul testului.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.

 • Rank: 6

Nick-ul celui testat: xXxJackxXx

Punctaj (x/39): x / 39

Alte precizări: Succes.

Link to comment
Share on other sites

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: Al3x[X]
 • Punctaj (x/39): 37 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: SuperDemeter
 • Punctaj (x/39): x / 39
 • Alte precizări: Succes.

 

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: SenN.
 • Punctaj (x/39): x / 39
 • Alte precizări: Succes.

 

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: RonyRonaldo
 • Punctaj (x/39): 37 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: roby20$
 • Punctaj (x/39): x / 39
 • Alte precizări: Succes.

 

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: Smith[JUNIOR]
 • Punctaj (x/39): 39 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.
Edited by South Ale
Link to comment
Share on other sites

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: TyxRO
 • Punctaj (x/39): 39 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: Eklyps
 • Punctaj (x/39): 37,5 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: zsombi333[CN]
 • Punctaj (x/39): 38 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: Tw1st.
 • Punctaj (x/39): x / 39
 • Alte precizări: Succes.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: EuDutzu
 • Punctaj (x/39): 38 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: [mafia]zoro0
 • Punctaj (x/39): x / 39
 • Alte precizări: Succes.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: Pur3SkiLL
 • Punctaj (x/39): 39 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: zsradu
 • Punctaj (x/39): 37 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: Rullez
 • Punctaj (x/39): 37 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 

 

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: Alin54321.
 • Punctaj (x/39): x / 39
 • Alte precizări: Succes.

 

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: Carpatu
 • Punctaj (x/39): 37 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: xRazvYz
 • Punctaj (x/39): x / 39
 • Alte precizări: Succes

 

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: Sk1.
 • Punctaj (x/39): 38 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

Edited by South Ale
Link to comment
Share on other sites

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.

 • Rank: 6

Nick-ul celui testat: WarMaster

Punctaj (x/39): 36,5 / 39

Alte precizări: Bine ai venit.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.

 • Rank: 6

Nick-ul celui testat: paul_365

Punctaj (x/39): x / 39

Alte precizări: Succes.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.

 • Rank: 6

Nick-ul celui testat: Popan_Alexandru

Punctaj (x/39): 37 / 39

Alte precizări: Bine ai venit.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.

 • Rank: 6

Nick-ul celui testat: Alexandruu

Punctaj (x/39): 37 / 39

Alte precizări: Bine ai venit.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.

 • Rank: 6

Nick-ul celui testat: oSpawN

Punctaj (x/39): 39 / 39

Alte precizări: Bine ai venit.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.

 • Rank: 6

Nick-ul celui testat: wKz.

Punctaj (x/39): x / 39

Alte precizări: Succes.

Link to comment
Share on other sites

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: [GA]Justinho166
 • Punctaj (x/39): x / 39
 • Alte precizări: Succes.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: nicocacolas
 • Punctaj (x/39): x / 39
 • Alte precizări: Succes.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: Hipp08
 • Punctaj (x/39): 38 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: costanemy
 • Punctaj (x/39): x / 39
 • Alte precizări: Succes.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: FutureSight
 • Punctaj (x/39): x / 39
 • Alte precizări: Afk in timpul testului.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: [69]WhiteAngel
 • Punctaj (x/39): 39 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: dany313
 • Punctaj (x/39): 39 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: vanciacristi198
 • Punctaj (x/39): 38 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: xXxJacKxXx
 • Punctaj (x/39): 39 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.
Edited by South Ale
Link to comment
Share on other sites

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.

 • Rank: 6

Nick-ul celui testat: MissBirdiii

Punctaj (x/39): x / 39

Alte precizări: Succes

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.

 • Rank: 6

Nick-ul celui testat: Dyablox

Punctaj (x/39): 39 / 39

Alte precizări: Bine ai venit.

Link to comment
Share on other sites

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: MissBirdiii
 • Punctaj (x/39): x / 39
 • Alte precizări: Succes

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: Dyablox
 • Punctaj (x/39): 39 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: Octy7
 • Punctaj (x/39): x / 39
 • Alte precizări: Succes

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: leuz_flavius
 • Punctaj (x/39): x / 39
 • Alte precizări: Succes.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: Kurloz
 • Punctaj (x/39): 37 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: onlycraiova
 • Punctaj (x/39): 39 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: cartieR
 • Punctaj (x/39): x / 39
 • Alte precizări: Succes.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: ElySs92
 • Punctaj (x/39): 38 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: Team_Adrian
 • Punctaj (x/39): 39 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: BotysGhitza
 • Punctaj (x/39): 39 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: ZvuneX
 • Punctaj (x/39): x / 39
 • Alte precizări: Succes

 

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: Pr.Bogdy
 • Punctaj (x/39): 39 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: PasaHassan
 • Punctaj (x/39): 38 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: MrSory99
 • Punctaj (x/39): 38 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.

 

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.
 • Rank: 6
 • Nick-ul celui testat: DumikComar
 • Punctaj (x/39): x / 39
 • Alte precizări: Succes

 

 

Edited by South Ale
Link to comment
Share on other sites

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.

 • Rank: 6

Nick-ul celui testat: z1zStarr

Punctaj (x/39): 38 / 39

Alte precizări: Bine ai venit.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.

 • Rank: 6

Nick-ul celui testat: GondorChristian

Punctaj (x/39): 39 / 39

Alte precizări: Bine ai venit.

Link to comment
Share on other sites

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.

 • Rank: 6

Nick-ul celui testat: Delfinul.

Punctaj (x/39): 39 / 39

Alte precizări: Bine ai venit.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.

 • Rank: 6

Nick-ul celui testat: Ockty7

Punctaj (x/39): 39 / 39

Alte precizări: Bine ai venit.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.

 • Rank: 6

Nick-ul celui testat: DareT

Punctaj (x/39): 39 / 39

Alte precizări: Bine ai venit.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.

 • Rank: 6

Nick-ul celui testat: LoLing

Punctaj (x/39): 39 / 39

Alte precizări: Bine ai venit.

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.

 • Rank: 6

Nick-ul celui testat: YoYo_328

Punctaj (x/39): 37 / 39

Alte precizări: Bine ai venit.

Link to comment
Share on other sites

 • Nick-ul tău: [uS]zeEk.

 • Rank: Leader

Nick-ul celui testat: MagnaT

Punctaj (x/39): 38 / 39

Alte precizări: Bine ai venit.

 • Nick-ul tău: [uS]zeEk.

 • Rank: Leader

Nick-ul celui testat: DeetPool

Punctaj (x/39): x / 39

Alte precizări: Data viitoare sa nu mai vi nepregatit.

Link to comment
Share on other sites

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.

 • Rank: 6

Nick-ul celui testat: Spargo

Punctaj (x/39): 39 / 39

Alte precizări: Bine ai venit

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.

 • Rank: 6

Nick-ul celui testat: Andraa.

Punctaj (x/39): x / 39

Alte precizări: Succes

 • Nick-ul tău: [uS]Ale.

 • Rank: 6

Nick-ul celui testat: xFuzz

Punctaj (x/39): x / 39

Alte precizări: Succes

Link to comment
Share on other sites

 • Nick-ul tău: [uS]zeEk.
 • Rank: Leader
 • Nick-ul celui testat: BeaTs
 • Punctaj (x/39): 38 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit!

 

 • Nick-ul tău: [uS]zeEk.
 • Rank: Leader
 • Nick-ul celui testat: blow.
 • Punctaj (x/39): 38 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit!

 

 • Nick-ul tău: [uS]zeEk.
 • Rank: Leader
 • Nick-ul celui testat: Ma[N]1aK[sEF]
 • Punctaj (x/39): x / 39
 • Alte precizări: Succes!

 

 • Nick-ul tău: [uS]zeEk.
 • Rank: Leader
 • Nick-ul celui testat: TheViperon
 • Punctaj (x/39): x / 39
 • Alte precizări: Succes!

 

 • Nick-ul tău: [uS]zeEk.
 • Rank: Leader
 • Nick-ul celui testat: Mary@n
 • Punctaj (x/39): x / 39
 • Alte precizări: Succes!

 

 • Nick-ul tău: [uS]zeEk.
 • Rank: Leader
 • Nick-ul celui testat: Balance
 • Punctaj (x/39): x / 39
 • Alte precizări: Succes!

 

 • Nick-ul tău: [uS]zeEk.
 • Rank: Leader
 • Nick-ul celui testat: faby_grt
 • Punctaj (x/39): x / 39
 • Alte precizări: Succes!

 

 • Nick-ul tău: [uS]zeEk.
 • Rank: Leader
 • Nick-ul celui testat: Ionutz.21.
 • Punctaj (x/39): 37.5 / 39
 • Alte precizări: Bine ai venit.
Edited by South zeEk
Link to comment
Share on other sites

 • Nick-ul tău: [uS]zeEk.

 • Rank: Leader

Nick-ul celui testat: DanielApostol2003

Punctaj (x/39): x / 39

Alte precizări: Succes.

 • Nick-ul tău: [uS]zeEk.

 • Rank: Leader

Nick-ul celui testat: Gaabbyy

Punctaj (x/39): x / 39

Alte precizări: Succes.

 • Nick-ul tău: [uS]zeEk.

 • Rank: Leader

Nick-ul celui testat: SuperNaturalzZz

Punctaj (x/39): 38 / 39

Alte precizări: Bine ai venit!

 • Nick-ul tău: [uS]zeEk.

 • Rank: Leader

Nick-ul celui testat: Waynee

Punctaj (x/39): 38.5 / 39

Alte precizări: Bine ai venit!

 • Nick-ul tău: [uS]zeEk.

 • Rank: Leader

Nick-ul celui testat: Gabrielle.vip

Punctaj (x/39): 37.5 / 39

Alte precizări: Bine ai venit!

 • Nick-ul tău: [uS]zeEk.

 • Rank: Leader

Nick-ul celui testat: [nWg][RP]KenusOnly

Punctaj (x/39): 37 / 39

Alte precizări: Bine ai venit!

 • Nick-ul tău: [uS]zeEk.

 • Rank: Leader

Nick-ul celui testat: Quadra.

Punctaj (x/39): 38.5 / 39

Alte precizări: Bine ai venit!

 • Nick-ul tău: [uS]zeEk.

 • Rank: Leader

Nick-ul celui testat: Anabella.Goldone

Punctaj (x/39): 37.5 / 39

Alte precizări: Bine ai venit!

 • Nick-ul tău: [uS]zeEk.

 • Rank: Leader

Nick-ul celui testat: @alyn02

Punctaj (x/39): 38 / 39

Alte precizări: Bine ai venit!

 • Nick-ul tău: [uS]zeEk.

 • Rank: Leader

Nick-ul celui testat: Escada

Punctaj (x/39): 39 / 39

Alte precizări: Bine ai venit!

Edited by South zeEk
Link to comment
Share on other sites

 • Nick-ul tău: [uS]Porter
 • Rank: 4 (Supervisor)
 • Nick-ul celui testat: Vasco.png
 • Punctaj (x/39): 38/39
 • Alte precizări: Bun venit!

 • Nick-ul tău: [uS]Porter
 • Rank: 4 (Supervisor)
 • Nick-ul celui testat: Exibo...png
 • Punctaj (x/39): 37.5/39
 • Alte precizări: Bun venit!

 

 • Nick-ul tău: [uS]Porter
 • Rank: 4 (Supervisor)
 • Nick-ul celui testat: sQuiZz.png
 • Punctaj (x/39): 37.5/39
 • Alte precizări: Bun venit!

 

 • Nick-ul tău: [uS]Porter
 • Rank: 4 (Supervisor)
 • Nick-ul celui testat: Dansatoare02.png
 • Punctaj (x/39): x/39
 • Alte precizări: Poate data viitoare, succes!

 

 • Nick-ul tău: [uS]Porter
 • Rank: 4 (Supervisor)
 • Nick-ul celui testat: ShOwBizZ.png
 • Punctaj (x/39): 38/39
 • Alte precizări: Bun venit!

 

 • Nick-ul tău: [uS]Porter
 • Rank: 4 (Supervisor)
 • Nick-ul celui testat: Deliora.png
 • Punctaj (x/39): 38.5/39
 • Alte precizări: Bun venit!
Edited by South Porter
Link to comment
Share on other sites

 • Nick-ul tău: [uS]Porter
 • Rank: 4 (Supervisor)
 • Nick-ul celui testat: 1.8_Turbo.png
 • Punctaj (x/39): 38.2/39
 • Alte precizări: Bun venit!

 

 • Nick-ul tău: [uS]Porter
 • Rank: 4 (Supervisor)
 • Nick-ul celui testat: oTo..png
 • Punctaj (x/39): 39/39
 • Alte precizări: Bun venit!

 

 • Nick-ul tău: [uS]Porter
 • Rank: 4 (Supervisor)
 • Nick-ul celui testat: Rattlif.png
 • Punctaj (x/39): x/39
 • Alte precizări: Imi pare rau, succes!

 

 • Nick-ul tău: [uS]Porter
 • Rank: 4 (Supervisor)
 • Nick-ul celui testat: NAlexandru.png
 • Punctaj (x/39): 37.5/39
 • Alte precizări: Mai citeste odata regulamentul, ai trecut la limita. Bun venit!

 

 • Nick-ul tău: [uS]Porter
 • Rank: 4 (Supervisor)
 • Nick-ul celui testat: LuciGamer.png
 • Punctaj (x/39): x/39
 • Alte precizări: Imi pare rau, succes!

 

 • Nick-ul tău: [uS]Porter
 • Rank: 4 (Supervisor)
 • Nick-ul celui testat: D@ny226.png
 • Punctaj (x/39): x/39
 • Alte precizări: Imi pare rau, succes!

 

 • Nick-ul tău: [uS]Porter
 • Rank: 4 (Supervisor)
 • Nick-ul celui testat: Strees.png
 • Punctaj (x/39): 38/39
 • Alte precizări: Bun venit!
Edited by South Porter
Link to comment
Share on other sites

 • Stoony ToV changed the title to LS School Instructors - Testul de intrare / Test log
 • Rocky ToV pinned this topic

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.