Jump to content

Ranks & Badges


Kelton
 Share

Recommended Posts

:ro: 

 

k2DIdhe.png

 

Actualizarea forumului la v4.6.9 a adus niște modificări pe care le voi prezenta mai jos.

 • Caracteristica de Member Title nu mai există, a fost înlocuită cu un nou sistem de Ranks.
 • A fost adăugată o caracteristică nouă numită Badges, care reprezintă practic un sistem de tip achievements.

 

Ranks

 

q9bj5W7.png  UgXIcSj.png

 

Acestea pot fi văzute în posturi sub avatar, în colțul stâng inferior, sau pe profilul personal la categoria Your Achievements.

Fiecare rank poate fi deblocat atunci când adunați punctele necesare pentru acesta.

Se oferă câte 1 punct pentru fiecare topic nou creat sau postare în topicuri deja create.

 

Listă rankuri:

 1. Newbie - se oferă la înregistrarea contului pe forum, 0 puncte.
 2. Rookie - 15 puncte.
 3. Apprentice - 50 puncte.
 4. Contribuitor - 100 puncte.
 5. Explorer - 200 puncte.
 6. Enthusiast - 300 puncte.
 7. Collaborator - 400 puncte.
 8. Regular - 500 puncte.
 9. Rising Star - 700 puncte.
 10. Proficient - 1000 puncte.
 11. Experienced - 1500 puncte.
 12. Mentor - 3000 puncte.
 13. Veteran - 6000 puncte.
 14. Grand Master - 10000 puncte.

 

Badges

 

qntcFAF.png

 

Acestea pot fi văzute pe profilul personal la categoria Your Achievements.

Fiecare badge poate fi deblocat atunci când îndepliniți condițiile necesare pentru acesta, care vor fi enumerate mai jos.

În momentul actual un badge are eticheta Rare atunci când a fost obținut de mai puțin de 1% dintre membrii forumului.

Membrii care au achiziționat serviciul de Change Member Title de pe shop.b-zone.ro în ultimul an de zile au primit badge-ul unic de Shop Supporter, ca urmare a discontinuității caracteristicii de member title.

 

ngfIota.png

 

Listă badge-uri:

 1. Post Badge - se deblochează la 1, 15, 100, 300, 1000, 3000 posturi create.
 2. Topic Badge - se deblochează la 1, 15, 50, 100, 200, 400 topicuri create.
 3. Member Badge - se deblochează la 7, 30, 180, 365, 1000 zile de la înregistrarea pe forum.
 4. Consecutive Logs Badge - se deblochează la vizitarea forumului pentru 2, 7, 14, 30, 60 zile consecutive.
 5. Reactions Given Badge - se deblochează la 1, 10, 50, 100, 300 reacții oferite altor membri.
 6. Reactions Received Badge - se deblochează la 1, 50, 200, 1000, 3000 reacții primite de la alți membri.
 7. Review Badge - se deblochează la 1, 5, 10, 15, 20 review-uri făcute în secțiunea de Downloads/Mods a forumului.
 8. Poll Badge - se deblochează la 1, 10, 30, 60, 100 voturi efectuate în sondajele create pe forum.
 9. Shop Supporter Badge - acordat manual membrilor care au achiziționat Change Member Title de pe shop în ultimul an.
 10. Superstar - acordat manual cui dorește stafful administrativ, în principiu persoanelor cu realizări remarcabile pe comunitate.

 

Deși regulamentul forumului menționează deja acest lucru îl voi repeta și aici, creșterea abuzivă a unor caracteristici (rankurile și badge-urile menționate mai sus) se sancționează.
În cazul în care deja îndepliniți condițiile pentru a primi un badge dar nu l-ați primit, înseamnă că mai trebuie să faceți respectiva acțiune încă o dată.

S-ar putea să mai adăugăm noi badge-uri unice pe viitor, urmând să actualizăm această listă când și dacă va fi cazul.

 

 

Edited by Kelton
Link to comment
Share on other sites

:en:  

 

k2DIdhe.png

 

Updating the forum to v4.6.9 has brought some changes which I will present below.

 • The Member Title characteristic has been discontinued, it was replaced with a new Ranks system.
 • A new characteristic called Badges has been added, which basically represents an achievements type system.

 

Ranks

 

q9bj5W7.png  UgXIcSj.png

 

These can be seen below the avatar, in the lower left corner, or on the personal profile in the Your Achievements category.

Each rank can be unlocked when you gather the necessary points for it.

You get 1 point for each new topic created or new post in topics already created.

 

Ranks list:

 1. Newbie - you get it when registering on the forum, 0 points.
 2. Rookie - 15 points.
 3. Apprentice - 50 points.
 4. Contribuitor - 100 points.
 5. Explorer - 200 points.
 6. Enthusiast - 300 points.
 7. Collaborator - 400 points.
 8. Regular - 500 points.
 9. Rising Star - 700 points.
 10. Proficient - 1000 points.
 11. Experienced - 1500 points.
 12. Mentor - 3000 points.
 13. Veteran - 6000 points.
 14. Grand Master - 10000 points.

 

Badges

 

qntcFAF.png

 

These can be seen on the personal profile in the Your Achievements category.

Each badge can be unlocked when you fulfill the necessary conditions for it, which will be listed below.

At this time a badge is labeled as Rare when it was unlocked by less than 1% of the forum members.

Members that bought the service for Change Member Title on shop.b-zone.ro in the past year have received the badge of Shop Supporter, because of the discontinuation of the member title characteristic.

 

ngfIota.png

 

Badge list:

 1. Post Badge - unlocked at 1, 15, 100, 300, 1000, 3000 posts created.
 2. Topic Badge - unlocked at  1, 15, 50, 100, 200, 400 topics created.
 3. Member Badge - unlocked at 7, 30, 180, 365, 1000 days since registering on the forum.
 4. Consecutive Logs Badge - unlocked at visiting the forum for 2, 7, 14, 30, 60 consecutive days.
 5. Reactions Given Badge - unlocked at 1, 10, 50, 100, 300 reactions given to other members.
 6. Reactions Received Badge - unlocked at 1, 50, 200, 1000, 3000 reactions received from other members.
 7. Review Badge - unlocked at 1, 5, 10, 15, 20 reviews in the Downloads/Mods section of the forum.
 8. Poll Badge - unlocked at 1, 10, 30, 60, 100 votes in the polls created on the forum.
 9. Shop Supporter Badge - manually given to members that have bought Change Member Title from the shop in the last year.
 10. Superstar - manually given to whomever the staff wants, usually people with remarkable accomplishments on the community.

 

Although the forum rules already mention this I will repeat here as well, abusively growing characteristics (ranks and badges mentioned above) is punishable.

In case you already fulfill the conditions to receive a badge and you did not, it means you must repeat that action once more.

We might add new badges in the future, updating this list if and when it is the case.

 

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.