Jump to content
Hostul a fost schimbat. Daca vedeti serverul offline readaugati rpg.b-zone.ro sau 141.95.124.78:7777 in clientul de sa-mp ×

Modul de calcul pentru diferențele salariale pe care școlile le vor plăti profesorilor în 5 ani, aprobat de Guvern


FROG ZEW
 Share

Recommended Posts

bani-numarati.jpg?fit=820%2C495&ssl=1

 

Proiectul de Hotărâre de Guvern aprobat azi în ședința de Guvern prevede modul în care se vor calcula diferențele salariale în toate unitățile și instituțiile de învățământ de stat, prevăzute în OUG nr. 48/2022. Amintim, aprobată în aprilie, ordonanța de urgență prevede că “profesorii vor primi anul acesta prima tranșă de 5% pentru plata diferențelor salariale.”

Amintim, ordonanța prin care se dispune plata eșalonată a diferențelor salariale pentru profesori, din perioada 2017-2021, a fost aprobată în aprilie în Monitorul Oficial.

 

 Impactul bugetar estimat este de 1.20 miliarde lei, eșalonat în perioada 2022-2026.

Dispozițiile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
cu modificările şi completările ulterioare, au generat interpretări diferite, astfel încât, pentru o serie de drepturi salariale specifice personalului didactic din învățământ, prevăzute de aceasta în favoarea personalului din învățământ, s-a ajuns la acțiuni în justiție. De aceea a fost nevoie de Ordonanța de Urgență nr. 48/2022, publicată în aprilie în Monitorul Oficial pentru a reglementa diferențele. A mai durat încă 2 luni până când s-au elaborat normele.

 

Astfel, potrivit documentului aprobat azi în ședința de Guvern, impozitul aferent diferențelor de drepturi salariale stabilite pentru perioada 1 iulie 2017 – 31 august 2021 actualizate cu indicii de inflație, se calculează și se reţine în conformitate cu prevederile Titlului IV ”Impozitul pe venit” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Calculul contribuţiilor sociale obligatorii datorate de angajați și angajatori, aferente
diferențelor de drepturi salariale stabilite pentru perioada 1 iulie 2017 – 31 august 2021, se
efectuează în conformitate cu prevederile Titlului V ”Contribuții sociale obligatorii” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 

Redăm din document:

 

“Art 3. În vederea stabilirii diferenţelor de drepturi salariale care se cuvin beneficiarilor
din învățământul de stat potrivit art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2022,
angajatorii calculează diferențele de drepturi salariale pentru intervalul 1 ianuarie 2019 – 31 mai 2021, astfel:
a) recalculează creşterile și majorările salariale prevăzute la art. 4, art. 5 alin. (1), art. 7 şi art.
8 din cap. I, lit. B din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, cuvenite în perioada 1
ianuarie 2019 – 31 mai 2021, prin aplicarea lor la salariul de bază stabilit conform art 2 lit.
a);
b) recalculează majorarea salarială prevăzută la art. 15 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare
cuvenite în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 mai 2021, prin aplicarea ei la salariul de bază aflat
în plată;


c) calculează pentru fiecare beneficiar, diferența dintre drepturile salariale recalculate conform lit. a) și lit. b) și drepturile salariale efectiv plătite, pentru fiecare lună din perioada 1 ianuarie 2019 – 31 mai 2021, în care s-a executat contractul individual de muncă încheiat între beneficiar și angajator.”

 

Art 2. În vederea stabilirii diferenţelor de drepturi salariale care se cuvin beneficiarilor
din învățământul de stat potrivit art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2022,
angajatorii calculează diferențele de drepturi salariale pentru intervalul 1 iulie 2017 – 31 august 2021, astfel:
a) stabilesc salariul de bază pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar şi
universitar de stat prin utilizarea tranşelor de vechime în învăţământ prevăzute în Hotărârea
Guvernului nr. 38/2017;


b) recalculează drepturile salariale rezultate din stabilirea salariului de bază potrivit lit. a),
pentru perioada în care beneficiarul a avut contract de muncă în unitate/instituție, din
intervalul 1 iulie 2017 – 31 august 2021;


c) calculează pentru fiecare beneficiar, diferența dintre drepturile salariale lunare recalculate
conform lit. b) și cele efectiv plătite, din intervalul 1 iulie 2017 – 31 august 2021.”

Potrivit documentului, rolul proiectului Hotărâre de Guvern, aprobat azi în sedința de Guvern este:

de a clarifica modul de calcul, reținere și declarare a contribuțiilor sociale obligatorii datorate de angajați şi angajatori, aferente diferențelor de drepturi salariale stabilite pentru perioada 1 iulie 2017 – 31 august 2021, în conformitate cu reglementările legale în vigoare privind veniturile realizate din salarii stabilite pentru perioade anterioare;

 

de a preciza modul de aplicare a cotei unice de impozitare precum și declararea impozitului calculat și reținut beneficiarilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare privind veniturile realizate din salarii stabilite pentru perioade anterioare;

de a detalia modul de reglare a sumelor achitate sau în plată, în cazul pronunțării unor hotărâri judecătorești definitive și executorii înainte sau după plata primei tranșe din totalul diferențelor de drepturi salariale stabilite prin aplicarea prevederilor ordonanței de urgență nr. 38/2022, aferentă anului 2022;

 

de a clarifica aspecte legate de evidența sumelor datorate beneficiarilor precum și pe cele referitoare la beneficiarii cu mai mulți angajatori, simultan sau succesiv;

 

de a clarifica datele ce se vor înregistra în evidențele angajatorilor, referitoare la:
 sumele rezultate prin calcularea diferențelor de drepturi salariale, beneficiari, perioade de acordare;
 indicii de inflație aplicați;
 hotărârile judecătorești definitive și executorii ce acordă aceleași drepturi din intervalul definit în articolele 1 și 2 ale ordonanței de urgență;

de a specifica ordinea în care sumele necesare acordării diferențelor de drepturi salariale stabilite conform ordonanței de urgență și calculate prin aplicarea normelor din prezenta hotărâre de guvern vor fi plătite;

 

de a evidenția modul unitar și transparent prin care, la data plățiilor, angajatorii vor avea pus la dispoziție pe site-ul ministerului educației sau în sistemul informatic utilizat în salarizarea personalului din învățământul preuniversitar, după caz, valorile indicilor de inflație aplicabili pentru fiecare lună din intervalul 1 iulie 2017 – 31 august 2021.

 

Informații de context:

 

Aprobată în aprilie, ordonanța de urgență prevede că “profesorii vor primi în termen de 3 luni prima tranșă de 5% pentru plata diferențelor salariale, pentru perioada 2017-2021. Sumele necesare acordării diferențelor de drepturi salariale se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației.” 

Proiectul de ordonanță, prezentat de Edupedu.ro la începutul lunii martie, a fost elaborat după negocierile dintre guvern și reprezentanții profesorilor, după ce sindicatele acestora au obținut în instanță plata diferențelor salariale. 

Pentru anul 2022, sumele se plătesc într-o singură tranșă în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prevede art. 4, alin. (4) din ordonanța amintită.

 

Sumele necesare acordării diferențelor de drepturi salariale stabilite se plătesc eșalonat, pe o perioadă de 5 ani, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, astfel:

 

în primul an calendaristic de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se plătește 5% din valoarea diferențelor salariale;

în al doilea an calendaristic de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se plătește 10% din valoarea diferențelor salariale;

în al treilea an calendaristic de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se plătește 25% din valoarea diferențelor salariale;

în al patrulea an calendaristic de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se plătește 25% din valoarea diferențelor salariale;

în al cincilea an calendaristic de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se plătește 35% din valoarea diferențelor salariale.

În ordonanța de urgență se arată că cei care și-au schimbat locul de muncă în perioada 1 iulie 2017— 31 august 2021 sau care au prestat activitate, în același timp sau succesiv, la mai mulți angajatori, „calculul și plata diferențelor de drepturi salariale se realizează de fiecare angajator care a avut obligația de a plăti salariul în această perioadă, proporțional cu perioada efectiv lucrată la fiecare dintre aceștia”.

Amintim, USR a propus un amendament prin care cerea plata acestor diferențe salariale într-un termen mai rapid, timp de 2 ani, și nu 5, dar amendamentul nu a fost aprobat de parlamentari.


Sursa

 

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.