Jump to content
Hostul a fost schimbat. Daca vedeti serverul offline readaugati rpg.b-zone.ro sau 141.95.124.78:7777 in clientul de sa-mp ×

B-Pass Event 2024

Topic will be automatically locked at 08:55 PM


 Share

Recommended Posts

SMcWmgm.png


Prima ediție a avut un impact pozitiv, așa că astăzi vă prezentăm cea de-a doua ediție a B-Pass.

 

Pentru cine nu a participat în trecut, sistemul este asemănător cu cel al maratonului de pe SAMP cu care sunteți obișnuiți. Începe ziua, la ora 10:00 dimineața (ora României), iar punctele se înregistrează în baza de date. Fiecare zi are un număr de puncte prestabilit în baza de date.
 

oiKQ5mI.png
(interfața cu opțiunea de logare)
 

g1EAZ2m.png

(interfața cu opțiunea de claim activă)

 

S6oKc9B.png

(interfața după ce s-a dat claim la premiu)
 

Modalități prin care puteți acumula aceste puncte:

 1. Pentru activitatea pe canalele de voce se oferă 8 puncte la fiecare 15 minute petrecute.  Boosterii (posesorii de grad "SERIF CU BANI DE NITRO") primesc 16 puncte.
 2. Pentru activitatea pe canalele de text se acordă 1 punct per mesaj cu minim 15 caractere. Boosterii (posesorii de grad "SERIF CU BANI DE NITRO") primesc 2 puncte.
 3. Pentru răspuns corect la TRIVIA: între 10 și 20 de puncte pe întrebare. Sistemul oferă câte o întrebare de 3 ori pe zi la un interval de 4 ore. 
 4. Răspuns corect la GHICITOARE: între 5 și 10 puncte pe ghicitoare. Sistemul oferă câte o ghicitoare de 3 ori pe zi la un interval de 4 ore.
 5. Comanda [/getgift] care poate fi utilizată pe canalul "bot_channel" vă oferă între 5 și 10 puncte. Poate fi folosit de 2 ori pe zi, resetându-se în fiecare zi la ora 10:00 dimineața (ora României).
   

Logarea pe pagină se face utilizând API-ul de la Discord (asemănător cu cel al lui Dyno, MEE6 etc.) și datele sunt automat transmise în baza de date.

 

Alte observații:

 1. În perioada cuprinsă între 02:00 și 08:00, nu vor fi înregistrate puncte pentru activitățile de tip vocal și text, în vederea prevenirii oricăror tentative de fraudă.
 2. Punctele nu se resetează. Nu se poate face un avans pentru zilele viitoare, însă dacă se întâmplă să ratați o zi, aceasta poate fi recuperată.
 3. Premiile pot fi luate o singură dată.
 4. Premiile se pot colecta doar când apare un buton CLAIM în chenarul premiului. După ce s-a colectat, premiul chenarului se va colora și butonul o să dispară.
 5. Pentru a putea a da claim (referitor pe platforma), dacă nu aveți setat un RPG Account la contul de Discord, nu o să vă lase să dați claim.
 6. Fiecare dintre voi trebuie să vă puteți link-ul corespunzător, acesta nu o să fie schimbat dacă îl greșiți.
 7. După ce s-a adăugat link-ul de pe profilul vostru, o să aveți acces să deblocați ziua respectivă, dar și să recuperați.
 8. Comanda [/acpoints] o să vă redirecționeze către site unde o să puteți vedea progresul vostru.
 9. Premiile vor fi acordate de către echipa administrativă la fiecare 2-3 zile. 

 

Vă așteptăm pe https://b-zone.ro/discord

spacer.png


SMcWmgm.png
 

The first edition had a positive impact, so today we're presenting you the second edition of B-Pass.

 

For those who haven't participated in the past, this system is similar to the marathon you are familiar with on SAMP. It starts each day at 10:00 AM (Romanian time), and the points are recorded in the database. Each day has a predetermined number of points in the database.
 

oiKQ5mI.png
(the interface with the login option)
 

g1EAZ2m.png

(the interface with the claim option)

 

S6oKc9B.png

(the interface after claiming the prize)
 

Ways in which you can accumulate these points:

 1. For activity on voice channels, 8 points are awarded for every 15 minutes spent. Boosters (holders of the "SERIF CU BANI DE NITRO" rank) receive 16 points.
 2. For activity on text channels, 1 point are awarded per message with a minimum of 15 characters. Boosters (holders of the "SERIF CU BANI DE NITRO" rank) receive 2 points.
 3. For a correct answer in TRIVIA: between 10 and 20 points per question. The system provides one question three times a day at a 4-hour interval. 
 4. Correct answer in RIDDLE: between 5 and 10 points per riddle. The system presents one riddle three times a day at a 4-hour interval. 
 5. The command [/getgift], which can be used in the "bot_channel", offers between 5 and 10 points. It can be used twice a day, resetting every day at 10:00 AM (Romanian time).
   

Logging into the page is done using the Discord API (similar to Dyno, MEE6, etc.), and the data is automatically transmitted to the database.

 

Other observations:

 • During the time frame of 02:00 - 08:00 AM, no points will be accrued for voice and text activities, as a measure to prevent any attempts of fraud.
 • The points do not reset. There is no option to advance points for future days, but if you happen to miss a day, it can be recovered.
 • Prizes can be claimed only once.
 • Prizes can be collected only when a CLAIM button appears in the prize box. After claiming, the prize box will be colored, and the button will disappear.
 • To be able to claim (referring to the platform), if you haven't set an RPG Account on your Discord account, you won't be allowed to claim.
 • Each of you must link your corresponding URL, and it won't be changed if you make a mistake.
 • After adding the link from your profile, you will have access to unlock the respective day and also recover it.
 • The command [/acpoints] will redirect you to website where you can see your progress.
 • Prizes will be awarded by the administrative team every 2-3 days.
   

Join us on https://b-zone.ro/discord

Edited by BishopHeahmund
Link to comment
Share on other sites

Abia astept fraudarile alea blana =)) o sa fie de munca si felicitari pt munca depusa!

 

Link to comment
Share on other sites

Forță acest B-Pass. Mulțumim pentru munca depusă și keep it up! E top rău de tot sper să iau eu avionășelul de la final 

Link to comment
Share on other sites

Prea multe puncte, se fac foarte greu, doar no liferii și cei cu nitro au o sansa.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.