Jump to content

[B-GAG] - Regulament / Rules


Adrian28
 Share

Recommended Posts

x7gG3yr.png

 

 

● REGULAMENT DESCHIDERE TOPIC NOU

 • Titlul topicului trebuie să corespundă cu contextul meme-ului (ex.: "Acel moment când ---", unde "---" se completează în funcție de contextul meme-ului). Nu redenumiți un topic "Memes by <nume>". Încălcarea regulii duce la primirea unui avertisment verbal.
 • Fiecare topic creat trebuie să conțină un singur meme, nu mai multe. Altfel, veţi primi un avertisment verbal, iar topicul va fi arhivat.
 • Topicurile vor fi închise după 72 de ore de la deschidere.
 • Postarea meme-urilor non-OC (OC = creaţie proprie) este interzisă. Încălcarea acestei reguli va duce la primirea unui avertisment verbal şi la arhivarea topicului.
 • Postarea meme-urilor care nu au legătură cu B-Zone sau cu activităţile comunităţii (cum ar fi gamingul) este interzisă. Încălcarea regulii duce la arhivarea topicului şi la primirea unui avertisment verbal.
 • Folosirea opţională a acestui watermark. Pentru a aplica watermarkul, folosiţi website-ul watermark.ws, adăugând watermarkul transparent şi, preferabil, undeva în colţul meme-ului.
 • Se permite folosirea limbajului obscen, glumelor sadice, sarcastice (chiar şi la adresa altor persoane) etc., ATÂT TIMP cât sunt amuzante şi cât nu atacă în mod direct o persoană. Întrecerea limitei va fi sancţionată cu avertisment verbal, avertisment sau chiar warning points, în funcţie de gravitatea faptei.
 • Se permite folosirea pozelor cu persoanele reale, atât timp cât nu se încalcă regula de mai sus.
 • Pentru a crea un meme puteți folosi acest link.

 

● REGULAMENT POSTARE COMENTARIU

 • Postările vor fi apreciate prin ducerea cursorului peste butonul cu reacţii din colţul din dreapta-jos al postării, care arată astfel: aX9twVJ.png.
 • Comentarii pot fi adăugate pentru a tăgui prietenii şi pentru a face remarci negative, atât timp cât sunt de bun-simţ.

 

Nu uitaţi că repetarea abaterilor va duce la sancţiuni mai grave.

 

 

 

ENGLISH

 

● RULES ABOUT OPENING A NEW TOPIC

 • The topic title should match the context of the meme (eg: "That moment when ---", where "---" is completed depending on the context of the meme). Do not rename a topic "Memes by <name>". Violation of the rule leads to receiving a verbal warning.
 • Each created topic must contain only one meme, not more. Otherwise, you will receive a verbal warning and the topic will be archived.
 • The topics will be closed after 72 hours from opening.
 • Posting non-OC memes (OC = own creation) is forbidden. Violation of this rule will result in receiving a verbal warning and archiving the topic.
 • Posting memes that are not related to B-Zone or community activities (such as gaming) is forbidden. Violation of the rule leads to archiving the topic and receiving a verbal warning.
 • The use of this watermark is optional. To apply the watermark, use the watermark.ws website, adding the transparent watermark, and preferably somewhere in the corner of the meme.
 • It is allowed to use obscene language, sadistic jokes, sarcasm (even to other people), etc., AS LONG as they are funny and do not directly attack a person. Crossing the limit will be punished with a verbal warning, warning or even warning points, depending on the severity of the act.
 • It is allowed to use pictures with real people, as long as the rule above is not violated.
 • You can use this link to create memes.

 

● RULES ABOUT COMMENTS

 • Posts will be appreciated by moving the cursor over the reaction button in the right-bottom corner of the post, which looks like this: aX9twVJ.png.
 • Comments can be added to tag friends and make negative remarks as long as they are good breeding.

 

Do not forget that repeating mistakes will lead to more serious punishments.

Edited by BIS aka OldNab
Link to comment
Share on other sites

 • Adrian28 pinned and locked this topic
Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.