Jump to content

uS DeviL

RPG Helper
 • Content Count

  7660
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

uS DeviL last won the day on July 22 2019

uS DeviL had the most liked content!

Community Reputation

803 Veteran

5 Followers

About uS DeviL

Contact Methods

 • Website URL
  https://www.facebook.com/alexandru.stegaru.104

Profile Information

 • Gender
  Male
 • Location
  București

Previous Fields

 • Real name
  Alexandru
 • RPG1 Nickname
  DeviL

Recent Profile Visitors

30699 profile views
 1. uS DeviL

  Bun venit, Felix!
 2. uS DeviL

  Bun venit, Constantin!
 3. CSM a stabilit lista cauzelor care vor fi judecate pe perioada stării de urgență Marți, 24 martie 2020, în aplicarea prevederilor art. 3 și art. 6 din Decretul Președintelui României nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și a dispozițiilor art. 42 alin. (1) din Anexa nr. 1 la Decret, Având în vedere necesitatea asigurării unei practici unitare cu privire la modul de stabilire a cauzelor care se judecă pe durata stării de urgență, Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a adoptat Hotărârea nr. 417. Text integral: SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI A CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII H O T Ă R Ă Ş T E : Art. 1 – (1) Pe durata stării de urgenţă instituită prin Decretul Președintelui României nr. 195/2020, activitatea de judecată a instanţelor în materie nonpenală vizează judecarea, în fond sau în căile de atac, a următoarelor cauze, în funcţie de competenţa acestora: a) judecătoriile: – ordin de protecție; – tutelă/curatelă; – internarea medicală nevoluntară; – ordonanța președințială; – suspendarea provizorie a executării silite; – încuviințare executare silită; – măsuri asigurătorii; – asigurare dovezi; – incidentele procedurale în cauzele care se judeca pe durata starii de urgență, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire şi completare a hotărârii; – orice alte cereri care vizează situații excepționale, care pot fi considerate de urgență deosebită; b) tribunalele: – suspendarea executării hotărârii; – suspendare executării provizorii; – măsuri de protecție a minorilor – Legea nr. 272/2004; – măsuri asigurătorii; – suspendarea provizorie a executării silite; – suspendare executare silită; – ordonanța președințială; – asigurarea dovezilor; – tutela/curatela; – ordin de protecție; – reținere navă; – suspendare executare act administrativ; – litigii privind achizițiile publice care privesc strict produsele medicale şi alte achiziţii în domeniul stării de urgenţă, precum şi cele care decurg din executarea acestor contracte sau care vizează aplicarea unor măsuri în domeniul stării de urgenţă; – cereri privind insolvența persoanei juridice întemeiate pe art. 66 alin. (11) din Legea nr. 85/2014; – conflicte de competenţă şi incidentele procedurale în cauzele care se judeca pe durata starii de urgență, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire şi completare a hotărârii; – orice alte cereri care vizează situații excepționale, care pot fi considerate de urgență deosebită; c) curţile de apel: – suspendarea executării hotărârii; – suspendare executării provizorii; – măsuri de protecție a minorilor – Legea nr. 272/2004; – măsuri asigurătorii; – ordonanța președințială; – asigurarea dovezilor; – suspendare executare act administrativ; – litigii privind achizițiile publice care privesc strict produsele medicale şi alte achiziţii în domeniul stării de urgenţă, precum şi cele care decurg din executarea acestor contracte sau care vizează aplicarea unor măsuri în domeniul stării de urgenţă; – litigii privind regimul străinilor, întemeiate pe O.U.G. nr. 194/2002; – cereri de strămutare, conflicte de competenţă şi incidentele procedurale în cauzele care se judeca pe durata starii de urgență, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire şi completare a hotărârii. – orice alte cereri care vizează situații excepționale, care pot fi considerate de urgență deosebită. (2) Pe durata stării de urgenţă, instanţele pot soluţiona în materie nonpenală şi alte cauze care, potrivit legii, se judecă fără citarea părţilor. Art. 2 – (1) Pe durata stării de urgenţă instituite, în materie penală, în afara cauzelor stabilite în aplicarea dispoziţiilor art. 4 şi 9 din Hotărârea nr. 257/17.03.2020 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorii de cameră preliminară sau, după caz, instanţele vor soluţiona, în fond sau în căile de atac, şi următoarele cauze: – cauze în materia amânării sau întreruperii executării pedepsei ori a măsurii educative privative de libertate; – cauze în materia liberării condiționate; – cauze având ca obiect schimbări privind măsura educativă a internării într-un centru educativ sau într-un centru de detenţie; – contestaţiile împotriva încheierilor judecătorului de supraveghere a privării de libertate prevăzute de Legea nr. 254/2013; – contestaţii la executare; – cereri având ca obiect schimbări în executarea unor hotărâri; – cereri având ca obiect înlăturarea sau modificarea pedepsei; – cereri privind menţinerea, înlocuirea sau încetarea măsurilor de siguranţă cu caracter medical; – cauze având ca obiect infracţiuni – inclusiv infracţiuni flagrante – care privesc aplicarea Decretului nr. 195/2020 sau măsurile de prevenire/combatere a pandemiei COVID-19 (inclusiv infracţiunile de zădărnicire a combaterii bolilor, prevăzute de art. 352 Cod penal, omisiunea declarării unor informaţii, prevăzute de art. 3521 Cod penal şi fals în declaraţii, prevăzut de art. 326 alin. (2) Cod penal); – căi de atac extraordinare apreciate ca urgente; – cereri de strămutare, conflicte de competenţă şi incidentele procedurale în cauzele care se soluţionează pe durata stării de urgenţă. (2) Cererile având ca obiect prelungirea dreptului de circulaţie pe drumurile publice, potrivit art. 111 alin. (6) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, nu se soluţionează pe durata stării de urgenţă, fiind aplicabile dispoziţiile art. 14 din Decretul nr. 195/2020. (3) Judecătorii de cameră preliminară sau instanţele pot soluţiona pe durata stării de urgenţă şi alte tipuri de cauze, în care legea nu prevede citarea părţilor. Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică colegiului de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi colegiilor de conducere ale curţilor de apel. Sursa: juridice.ro
 4. Părinții nu pot beneficia de liberele plătite pe timpul vacanței școlare Părinții pot sta acasă cu copiii dacă se suspendă cursurile și nu mai merg la școală, conform Legii nr. 19/2020, însă acest lucru nu se aplică și zilelor lucrătoare care pică în perioada vacanțelor școlare. Dacă vor să fie liberi și atunci, părinții trebuie să știe că vor fi nevoiți să găsească o altă varianta de a obține liber în perioadele respective. De exemplu, ar putea solicita concediu de odihnă. Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 217/2020 (normele de aplicare ale Legii nr. 19/2020), părinții care solicită liber de la angajator din cauza închiderii temporare a școlilor vor beneficia de aceste zile libere fără a fi luate în calcul perioadele de vacanță ale copiilor. "Se stabilesc ca zile libere plătite pentru unul dintre părinți (…) zilele lucrătoare până la încetarea situației de urgență decretată, cu excepția zilelor lucrătoare din perioada vacanțelor școlare", scrie în HG nr. 217/2020. Să luăm un exemplu concret. În prezent, școlile sunt închise până după Paște, ceea ce înseamnă că, potrivit legii, unii părinți au dreptul la zile libere plătite (este de reținut că nu toți părinții pot solicita acest lucru de la angajatorii lor). Însă, între timp va începe și vacanța de Paște a copiilor, care va dura de pe data de 04.04.2020 până pe data de 21.04.2020. Asta înseamnă că în zilele lucrătoare cuprinse între 04 aprilie și 21 aprilie părinții nu vor mai putea sta acasă cu copiii în baza Legii nr.19/2020, primind o indemnizație de 75% din salariu, chiar dacă în România este declarată stare de urgență și cursurile școlare sunt suspendate. Excepție vor face zilele de 17 aprilie (Vinere Mare) și 20 aprilie (a doua zi de Paște), pentru că acelea sunt zile declarate oricum nelucrătoare, deci libere. În restul zilelor cuprinse în intervalul 4 aprilie-21 aprilie, părinții vor fi nevoiți, fie să se întoarcă la muncă, fie să își ia concediu de odihnă, asta pentru că aceste zile libere oferite în perioada suspendării cursurilor se acordă în plus față de zilele de concediu de drept. Reamintim că România se află în stare de urgență din data de 16 martie, pe o durată de 30 de zile, din cauza răspândirii epidemiei de coronavirus. Sursa: avocatnet.ro
 5. Pachetele medicale disponibile la stat: Serviciile actuale se vor extinde până la 14 aprilie 2020 Valabilitatea actualelor pachete medicale urmează să se extindă până spre jumătatea lunii viitoare, potrivit unui proiect de act normativ aflat în dezbatere la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), anteriorul termen fiind 31 martie. Pachetele de servicii medicale la stat de care beneficiază românii sunt reglementate prin act normativ, unde există un pachet mai cuprinzător pentru cei care sunt asigurați în sistemul de sănătate al statului, dar și un pachet mai mic pentru cei care nu sunt asigurați. Valabilitatea actualelor pachete medicale, conținute de Hotărârea Guvernului nr.140/2018, a fost prelungită, spre sfârșitul anului trecut, până la 31 martie 2020, dar, în contextul extinderii epidemiei de coronvirus din România, autoritățile propun acum prelungirea termenului actual până pe 14 aprilie 2020. Măsura se găsește într-un proiect de HG aflat în dezbatere pe site-ul CNAS. În mod periodic, autoritățile pun în dezbatere și aprobă pachetele de servicii medicale de care beneficiază, la nevoie, românii asigurați în sistemul sănătate de stat, precum și cei care nu sunt asigurați. Pentru 2019 și începutul lui 2020 se aplică pachetele medicale cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 140/2018. Teoretic, acestea trebuiau să se aplice doar până la sfârșitul anului trecut, urmând ca, din 2020, să se aplice o serie nouă de pachete (puteți găsi mai multe detalii, aici). HG nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019 prevede două tipuri de pachete de servicii: un pachet cu servicii de bază pentru cei asigurați în sistem și care cuprinde serviciile medicale, serviciile de îngrijire a sănătăţii, medicamentele, dispozitivele medicale şi alte servicii la care au dreptul asiguraţii; un pachet cu servicii minimale pentru cei neasigurați are cuprinde servicii medicale ce se acordă numai în cazul urgenţelor medicale (inclusiv operații chirurgicale), al anumitor tipuri de boli, servicii medicale pentru gravide, servicii de planificare familială și servicii de prevenţie. Pachetul de bază pentru cei asigurați în sistemul public de sănătate Cei asigurați vor beneficia, ca și până acum, de mai multe servicii medicale decât cei neasigurați, atât la medicul de familie, cât și la cabinetele medicale, la spitale și la dentist. La medicul de familie, asigurații vor putea beneficia de o singură consultaţie pentru fiecare situaţie de urgenţă, de consultații pe caz de boală, precum și de consultații periodice și de monitorizare. Tot la medicul de familie, asiguraţii vor putea primi servicii preventive (pentru cei mici, de exemplu). Medicina de familie va presupune, de asemenea, și consultații la domiciliu, ca și până acum. Apoi, pachetul de bază include asistența medicală ambulatorie (adică fără spitalizare) pentru specialităţile clinice, care va presupune: de exemplu, o singură consultație pe persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă, patru consultaţii pe an pentru planificarea familială, serviciile pentru gravide și lăuze (o consultaţie pentru fiecare trimestru de sarcină şi o consultaţie în primul trimestru de la naştere). În acest pachet vor fi incluse, de asemenea, analizele de laborator (hematologie, biochimie, imunologie, microbiologie etc.), serviciile spitalicești fie în regim de spitalizare continuă, fie în regim de spitalizare de zi, precum și serviciile medicale ce pot fi acordate de dentişti. Vor fi acordate consultaţii pentru urgenţele ce pot fi rezolvate la cabinetul medical, la centrul de permanenţă sau prin sistemul de consultaţii de urgenţă la domiciliu. Pachetul de bază va avea în componenţă și servicii de recuperare medicală, ce vor fi acordate în baza biletelor de trimitere de la medici. Pachetul minimal pentru cei care nu sunt asigurați în sistem Și cei care nu sunt asigurați la sănătate (adică nu plătesc contribuția la sănătate sau nu sunt automat asigurați, fără plată, în virtutea legii) vor avea dreptul, ca și până acum, la anumite servicii medicale în sistemul medical de stat. În primul rând, în cazul urgențelor, iar asta chiar și la medicul de familie ori acasă. Mai exact, se va putea beneficia de o singură consultaţie pentru fiecare situaţie de urgenţă, indiferent că pacientul este sau nu înscris la un medic de familie. Și, dacă tot suntem la capitolul medicinei de familie, trebuie spus că în acest pachet sunt incluse și consultaţii pentru monitorizarea evoluţiei sarcinii şi lăuziei. În ambulatoriu, pachetul minimal va include, de asemenea, o consultaţie pe persoană în cazul fiecărei situaţii de urgenţă şi în cazul fiecărei boli cu potenţial endemoepidemic suspicionată şi confirmată. Cât privește spitalizarea, cei neasigurați vor putea să beneficieze şi de servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi de zi, fără a fi necesar biletul de internare (urgențe ce pun viața în pericol, nașteri, boli cu potențial endemoepidemic etc.). Apoi, pachetul minimal va include și o serie de servicii ce ţin de medicina dentară (pansamentul calmant, tratamentul paradontitelor, chiuretajul alveolar, repararea protezei şi repararea aparatului ortodontic). Important! Cei neasigurați vor trebui să plătească integral costurile pentru investigaţiile paraclinice recomandate şi tratamentul prescris de medicii de familie. Atenție! Prelungirea aplicabilității pachetelor actuale va avea loc doar după proiectul de hotărâre la care am făcut referire la începutul acestui articol va fi publicat în Monitorul Oficial. Sursa: avocatnet.ro
 6. De mâine, restricițiile de deplasare în afara casei se vor aplica și în cursul zilei Regimul deplasărilor în afara domiciliului obligatoriu acum doar în intervalul 22:00 - 6:00 se va extinde pe întreg parcursul zilei, a anunțat în urmă cu câteva momente președintele Klaus Iohannis. Asta înseamnă că sunt permise numai anumite deplasări, cu declarație la purtător. Verificarea celor care ies din casă se va face și cu ajutorul armatei. știre în curs de actualizare "Am convenit că este nevoie de măsuri suplimentare pentru a fi în situaţia să îngrădim, să încetinim răspândirea infecţiei. Astfel, se vor introduce noi restricţii de circulaţie şi noi restricţii pentru români în sensul că ce a fost până acum o recomandare devine o obligaţie", a spus azi președintele Klaus Iohannis. Acesta se referă la extinderea și pe parcursul zilei a restricțiilor de deplasare din timpul nopții, în vigoare de ieri și cuprinse în Ordonanța militară nr. 2/2020. Potrivit acestei ordonanțe, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în acest interval orar (care urmează să fie extins 24/7) e permisă numai pentru motivele următoare: deplasarea în interes profesional, inclusiv deplasarea între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale, atunci când activitatea profesională este esențială și nu poate fi amânată sau desfășurată de la distanță; deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale; deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță; deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie; deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor și nevoile animalelor de companie/domestice. Cei care ies, doar pentru motivele de mai sus, trebuie să aibă asupra lor: legitimația de serviciu (dacă deplasarea se face la serviciu) și adeverința de la angajator; declarația pe propria răspundere (modelul oficial este atașat acestui articol) completă de mână și semnată. Sursa: avocatnet.ro
 7. uS DeviL

  La urmatoarele postari aiurea, veti avea warn up. Nu sunteti membri TTC, deci nu aveti voie sa postati aici.
 8. Modificare Cod rutier: Noi reguli oficiale pentru redobândirea permiselor suspendate Cei care vor să redobândească mai repede permisul auto, după ce le-a fost suspendat dreptul de a conduce, vor fi nevoiți să depună cererile până în a 30-a zi, respectiv a 45-a zi a perioadei de suspendare, iar cererile vor fi soluționate în cel mult cinci zile de la depunere, se arată într-o hotărâre de Guvern, publicată joi în Monitorul Oficial. Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 182/2020 au intrat deja în vigoare și, potrivit acestora, cererile pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului au, de acum, o dată limită de depunere. „Cererea se depune, după caz, până în a 30-a zi, respectiv a 45-a zi, inclusiv, a perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce pentru care titularul permisului de conducere solicită reducerea”, se arată în document. Potrivit noilor prevederi din Codul rutier, cererile vor fi soluționate în termen de cel mult cinci zile de la depunere, termen care în trecut nu exista. Mai exact, titularul cererii pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului va trebui să primeacă un răspuns în maxim cinci zile, fie el afirmativ sau negativ. „Reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce sau refuzul de a reduce această perioadă, se dispune în scris de către șeful serviciului poliției rutiere prevăzut la alin. (1) sau, după caz, de către șeful poliției rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române prevăzut la alin. (2) și se comunică titularului permisului de conducere în cel mult 5 zile de la data înregistrării cererii, inclusiv”, scrie în HG nr. 182/2020. Dreptul la reducerea perioadei de suspendare a permisului de conducere este prevăzut în Legea nr. 130/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Astfel, cei cărora li se suspendă permisul și vor să reintre în posesia lui mai devreme, trebuie să îndeplinească două condiții: să aibă permis auto de peste un an de zile (adică să nu fie începători); să fie declarați admiși la testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație. În prezent, legislația rutieră în vigoare stabilește că, în funcție de contravenția săvârșită, dreptul de a conduce al unui șofer poate fi suspendat pentru 30, 60 sau 90 de zile. Sursa: avocatnet.ro
 9. Cum poți să plătești o amendă rutieră online acă ai luat o amendă de circulație și nu vrei să mergi la caseriile trezoreriilor, administrațiilor locale sau poștei să o plătești, poți face acest lucru și online, prin intermediul unei aplicații puse la dispoziție de statul român. Plata se face cu cardul bancar, iar procedura este foarte simplă, pentru că nu necesită crearea unui cont înainte. Ghiseul.ro este o platformă disponibilă în mod gratuit, pe care dacă o accesezi îți poți plăti nu doar amenzile, ci și taxele și impozitele. Platforma poate fi accesată cu sau fără autentificare, iar amenzile rutiere le poți plăti fără să-ți faci un cont. Notă: Pentru taxe și impozite este recomandată folosirea unui cont, pentru că așa poți consulta, în timp real, obligațiile de plată. Altfel, dacă alegi metoda de plată fără autentificare, adică fără un cont creat în prealabil, nu vei putea plăti decât acele datorii ale căror valori le cunoști. Poți citi, în acest articol, mai multe detalii despre acest subiect. Dacă vrei să achiți o amendă tot ce trebuie să faci este să accesezi secțiunea "plătește amenzi" (o poți deschide direct de aici) și să completezi formularul care se va deschide. Datele pe care trebuie să le completezi sunt, bineînteles, datele personale (nume, prenume, cod numeric personal, adresă, e-mail) și datele referitoare la amendă (unde plătești amenda, tipul de amendă, seria, numărul și data întocmirii procesului verbal, suma de plată și explicația). Suplimentar, în formular, va mai trebui încărcată și o copie procesului verbal (poză sau scan), așa că ai grijă să îl păstrezi după ce l-ai primit. Notă! Amenzile poate fi achitate, pe această platformă, numai de persoane fizice sau persane fizice autorizate. Persoanele juridice nu pot plăti amenzi prin intermediul aplicației ghiseul.ro, așa încât acestea vor fi nevoite să contacteze instituția beneficiară a plății, în funcție de tipul de datorie pe care o au de achitat. Reamintim că, potrivit Codului Rutier, amenda de circulație poate fi redusă la jumătate din valoarea minimă, dacă se achită în termen de 15 zile (cât este punctul-amendă și care sunt clasele de sancțiuni ce se pot aplica). Pentru binele nostru și al celor din jur, e important să evităm cât mai mult deplasările în această perioadă. Avocatnet.ro îți vine în ajutor cu campania România online, unde te informăm zilnic despre toate lucrurile pe care le poți rezolva online în relația cu statul, fără să te mai duci la ghișeele autorităților. În acest fel, tu îți poți continua activitatea cât mai aproape de normal chiar și în aceste zile, dar te poți feri în același timp de riscuri, protejându-i, prin asta, și pe ceilalți membri ai comunității tale. Urmărește campania noastră aici, inventariem rând pe rând toate serviciile și procedurile la care ai acces direct din fața calculatorului, ca cetățean sau ca firmă. Dacă știi și alte autorități care lucrează online sau dacă ești o instituție care lucrează online, trimite-ne un e-mail la redactie(@)avocatnet.ro și o să te ajutăm la răspândirea informațiilor, astfel încât să ajungă la cât mai mulți oameni care ar putea beneficia de ele. Sursa: avocatnet.ro
 10. Regulile de aplicare pentru liberele cerute de părinți când se suspendă cursurile școlare, adoptate de Guvern Regulile pentru aplicarea legii ce prevede că părinții pot cere libere de la muncă pentru a sta acasă cu copiii, atunci când sunt suspendate cursurile școlare, au fost adoptate azi-noapte de către Guvern. Este vorba de un proiect de hotărâre a Guvernului, care, pentru a se aplica, mai trebuie doar să apară în Monitorul Oficial. Practic, Legea 19/2020 nu poate fi aplicată în lipsa acestor reguli suplimentare. Conform legii, proiectul ar trebui să conțină numărul concret de zile libere ce se poate acorda, de la caz la caz, precum și cum vor fi acoperite fondurile pentru indemnizația plătită salariaților care își iau liber. Legea 19/2020 prevede că se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, dacă sunt suspendate cursurile școlare din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme. Măsura se aplică părinților dacă au copii în vârstă de până la 12 ani sau copii cu dizabilități în vârstă de până la 18 ani și dacă munca lor nu le permite să lucreze de acasă sau în regim de telemuncă. Pentru fiecare zi liberă, se acordă o indemnizație de 75% din salariul obișnuit, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut. Banii sunt plătiți de angajator, dar apoi sunt recuperați de la stat. Liberele se acordă indiferent dacă salariații sunt din mediul public sau din cel privat, cu unele excepții. Atenție! Proiectul de hotărâre se va aplica numai după ce este publicat în Monitorul Oficial. Sursa: avocatnet.ro
 11. Statul suspendă popririle contra persoanelor fizice pentru aproape orice datorii la stat Aproape toate propririle pentru datorii la stat ce vizează persoanele fizice se suspendă în următoarea perioadă, cu excepția datoriilor ce vizează recuperarea unor sume în materie penală, a decis Guvernul în ședința de miercuri. Nici nu vor fi demarate, în perioada următoare, popriri de acest fel contra persoanelor fizice. Băncile, angajatorii sau alți terți care facilitau poprirea vor aplica măsura de îndată ce va fi oficializată. "Guvernul a decis să se suspende sau să nu înceapă măsurile de executare silită prin poprire a persoanelor fizice, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală. Măsurile de suspendare a executãrii silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești se aplică, prin efectul legii, de către instituțiile de credit sau terții popriți, fără alte formalități din partea organelor fiscale", informează MFP într-un comunicat recent. Atenție! Măsura suspendării popririlor pentru datorii la stat pentru persoanele fizice mai trebuie publicată în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare. Sursa: avocatnet.ro
 12. uS DeviL

  Cauta-le pe cele bune.
 13. Izolarea la domiciliu, obligatorie pentru orice persoană care vine dintr-o țară unde sunt min. 500 de cazuri inistrul Afacerilor de Interne, Marcel Vela, tocmai a susținut o conferință de presă prin care a clarificat câteva măsuri ce vor fi luate pe timpul stării de urgență. Momentan, ministrul nu a anunțat decât trei dintre măsurile care vor fi propuse Președintelui pentru a fi incluse în decretul de instituire a stării de urgență. Printre ele se numără izolarea obligatorie la domiciliu a tuturor persoanelor care vin din țări unde există cel puțin 500 de cazuri confirmate de infecție cu coronavirus, precum și interzicerea târgurilor de autoturisme până la finalul lunii martie. Declarațiile ministrului Marcel Vela, susținute în 15 martie, la ora 14:00: - starea de urgență este o măsură pe care multe țări europene au luat-o deja; - vreau să fac un apel la calm și la solidaritate; - starea de urgență ne va permite să luăm cele mai potrivite măsuri pentru gestionarea epidemiei; - este o măsură care vine în sprijinul autorităților; - este nevoie de colaborarea fiecăruia dintre dumneavoastră: trebuie să acționăm cu calm și responsabilitate; - vă rog să evitați deplasările care nu sunt aboslut necesare, limitați contactul cu alte persoane, informați-vă doar din surse oficiale; - situația este sub control tocmai pentru că am luat măsuri din timp; - am clarificat ce înseamnă contact apropiat al unui caz confirmat: persoana care locuiește în aceeași gospodărie infectat cu COVID 19; persoana care a avut contact fizic direct cu o persoană infectată (ex. o strângere de mână); persoana care a avut contact direct cu secrețiile unei persoane infectate; persoana care a avut contact față în față la o distanță mai mică de 2 m și pe o durată de min. 15 minute; persoana care s-a aflat în aceeași încăpere cu o persoana infectata cel puțin 15 minute; personalul medical care a luat contact cu o persoană infectată, fără a purta echipament de protecție. Măsuri: - izolare la domiciliu timp de 14 zile pentru toate persoanele asimptomatice care vin din țările unde sunt cel puțin 500 de cazuri confirmate, începând chiar de astăzi de la ora 21.00, indiferent dacă vin pe cale aeriană, rutieră sau feroviară; - obligația ITM de a verifica modul de implementare a măsurii legate de decalarea programelor de lucru, astfel încât să se reducă aglomerațiile în intervalele orare de plecare/venire de la serviciu; - se suspendă târgurile de autoturisme până în 31 martie. Președintele Klaus Iohannis a anunțat, sâmbătă, că a decis să decreteze starea de urgență în România începând de săptămâna viitoare. Potrivit șefului statului, măsura va permite alocarea de resurse suplimentare pentru gestionarea mai eficientă a epidemiei de coronavirus. Conform normelor legale, starea de urgență poate fi instituită pentru cel mult 30 de zile, dar poate fi prelungită succesiv cu câte 30 de zile. Cei care nu vor respecta măsurile impuse riscă amenzi maxime de 5.000 de lei, dacă sunt persoane fizice, și 70.000 lei, dacă sunt persoane juridice. Stare de urgență se instituie de Președintele României prin decret, contrasemnat de primul-ministru și publicat de îndată în Monitorul Oficial al României. Prin decretul care va fi publicat în Monitorul Oficial, vor fi precizate măsurile concrete care vor fi luate pe durata stării de urgență, urmând să fie luate doar acelea care sunt necesare pentru combaterea sau limitarea epidemiei. Decretul de instituire a stării de urgență trebuie să prevadă: motivele care au impus instituirea stării; zona în care se instituie; perioada pentru care se instituie; măsurile de primă urgență care urmează a fi luate; drepturile și libertățile fundamentale al căror exercițiu se restrânge, în limitele prevederilor (constituționale și ale descrise de noi anterior); autoritățile militare și civile desemnate pentru executarea prevederilor decretului și competențele acestora; alte prevederi, dacă se consideră necesare. Mai multe detalii despre ce permite legislația ca măsuri în timpul stării de urgență pot fi citite aici. Sursa: avocatnet.ro
 14. Ministerul Educației: Se amână simulările pentru bacalaureat și toate activitățile extrașcolare, iar cursurile se vor ține la distanță Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a luat mai multe măsuri cu privire la protejarea elevilor și a cadrelor didactice, dar și pentru limitarea răspândirii virusului. Chiar dacă, în următoare perioadă, programul școlar va fi unul atipic, autoritățile asigură întreg personalul care lucrează în învățământ că salariile nu vor suferi modificări. Potrivit Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență (CNSSU), cursurile din toate unitățile de învățământ preuniversitar sunt suspendate până la data de 22 martie 2020. În plus, mai multe universități din țară au decis suspendarea cursurilor "față în față", până la finalul lunii martie. În acest context, MEC a făcut mai multe precizări cu privire la activitatea din domeniul educației și a asigurat cadrele didactice că salariile nu le vor fi afectate, se arată într-un comunicat publicat pe site-ul instituției. Profesorii își vor primi salariile în continuare, însă nu ar trebui să mai meargă la școală MEC a garantat că salariile profesorilor nu vor fi afectate de măsurile de siguranță luate în educație, în contextul infectării cu coronavirus. Însă, cu toate că au fost anulate cursurile, în unele școli, angajații au fost chemați în continuare la muncă. În acest sens, au fost făcute mai multe sesizări către autorități, prin care li se cere să le impună inspectorilor și directorilor să nu mai cheme personalul didactic la școală. De asemenea, sidicatele profesorale atenționează asupra faptului că sunt încălcate drepturile constituționale ale angajaților din educație, prin impunerea forțată a prezenței la lucru. Pe lângă faptul că este pusă în pericol sănătatea acestora, familiile lor sunt și ele supuse acelorași riscuri de îmbolnăvire. Simulările pentru examenele naționale și activitățile extrașcolare se amână ori se suspendă MEC precizează că simulările pentru evaluările naționale și pentru examenul național de bacalaureat, dar și diferite probe practice sau diverse concursuri se vor amâna până la o dată care va fi comunicată ulterior. De asemenea, se anulează și toate activitățile extrașcolare, la fel cum se va întâmpla și cu activitățile din cadrul programului „Școală după școală”, care funcționează în unitățile de învățământ de stat sau particulare. Mai mult, se suspendă, până la final de lună, inclusiv programele de studii privind schimbul de experiență, precum și stagiile de practică în spitale ale studenților și cursanților școlilor postliceale sanitare, dacă nu au fost începute înainte de suspendarea cursurilor. Cursuri-suport asistate de programe informatice și Teleșcoală Pentru ca elevii să rămână conectați totuși la mediul școlar, vor fi realizate cursuri-suport pentru aceștia, asistate de platforme informatice. Chiar dacă ele nu înlocuiesc cursurile clasice, acestea au rolul de a menține comunicarea între elevi și cadrele didactice. În acest sens, MEC recomandă profesorilor să folosească aplicații precum G Suite for Education și Office 365 A1. De asemenea, pentru a asigura continuitatea cursurilor și a pregătirii în vederea susținerii examenelor naționale, MEC, în parteneriat cu Televiziunea Română, va realiza cursuri pentru elevi, în cadrul proiectului Teleșcoală. Detaliile privind grila de programe vor fi comunicate în următoarea perioadă. Înscrierea în clasa pregătitoare se va face online și va fi prelungită Înscrierea pentru clasa pregătitoare se va realiza numai online, iar validarea înscrierii se va prelungi cu o săptămână, după deschiderea școlilor. Totodată, și activitatea de evaluare psihosomatică pentru clasa pregătitoare se va amâna până după reluarea cursurilor. Înscrierea se va desfășura tot în două etape și se va încheia la data de 15 mai. MEC a mai precizat că modalitatea de recuperare a cursurilor suspendate în perioada 11-22 martie 2020 va fi stabilită de Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ. În această perioadă în care copiii nu merg la școală, părinții și elevii sunt sfătuiți să nu se expună spațiilor aglomerate și, pe cât posibil, să nu părăsească domiciliul. Reamintim că un proiect ce își așteaptă votul decisiv al deputaților ar putea oferi părinților posibilitatea de a primi zile libere plătite, dacă se suspendă cursurile școlare. Și universitățile suspendă cursurile temporar Aceleași măsuri luate pentru învățământul preuniversitar se aplică și la nivel de universități, după ce autoritățile au recomadat suspendarea cursurilor și desfășurarea acestora de la distanță. Astfel, mai multe universități din țară dar și din București au decis să nu mai țină cursurile la facultate, ci doar online. Prin urmare, universitățile care luaseră deja această măsură au prelungit termenul până la finalul lunii martie, iar altele vor suspenda cursurile în zilele ce urmează, în funcție de hotărârile luate la nivel de Consiliu de Administrație. Sursa: avocatnet.ro
 15. Relațiile de muncă în contextul prevenirii riscului de îmbolnăvire cu Coronavirus (COVID-19) În data de 11.03.2020, reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății au declarat situația generată de COVID-19 drept pandemie (epidemie care se extinde pe un teritoriu foarte mare). În acest context global, devine imperios necesar ca angajatorii să întreprindă măsuri apte să conducă la protejarea sănătății și securității în muncă a salariaților lor, concomitent cu desfășurarea, pe cât posibil, a activității și relațiilor de muncă în condiții normale și legale. Care sunt soluțiile legale la care angajatorii pot apela? Luând în considerare particularitățile fiecărei companii și domeniul în care acestea activează, angajatorii pot recurge la una dintre următoarele măsuri în vederea reducerii riscului de îmbolnăvire cu Coronavirus COVID-19 în rândul salariaților lor: – stabilirea unor programe individualizate de muncă, cu acordul sau la solicitarea salariatului în cauză, potrivit dispozițiilor art. 118 din Codul muncii – în acest sens se va semna un act adițional la contractul individual de muncă; a) modificarea temporară a locului de muncă la domiciliul salariatului fie unilateral, în baza art. 48 din Codul muncii, potrivit căruia angajatorul poate modifica temporar locul muncii (deci pe o durată determinată clară și nu pe o perioadă lungă de timp), fără consimţământul salariatului, în cazul unor situaţii de forţă majoră, cu titlu de sancţiune disciplinară sau ca măsură de protecţie a salariatului; în acest caz, angajatorul va trebui să emită o decizie motivată, în care trebuie să includă în mod expres elementele obligatorii ce trebuie precizate în cazul muncii la domiciliu stabilite de Codul muncii; b) fie prin acordul părților, prin încheierea unui act adițional la contractul de muncă privind modificarea locului muncii (pentru perioade determinate mai lungi sau perioade nedeterminate); evident, și în această situație este necesar ca elementele obligatorii ce trebuie precizate în cazul muncii la domiciliu prevăzute de Codul muncii să fie incluse; Trebuie clarificat și că, potrivit art. 1351 al. 2 din Codul Civil, forța majoră este definită ca orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil. Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultați și materialul nostru pregătit în acest sens– Coronavirusul și forța majoră, care pune accent pe consecintele forței majore in general in raporturile contractuale; – încheierea unui act adițional la contractul de muncă privind telemunca (cu respectarea prevederilor Legii 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă), dacă îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției/ ocupației/ meseriei pe care o deține salariatul presupune folosirea tehnologiei informației și comunicațiilor; – în cazul salariaților pentru care prestarea muncii la domiciliu sau în regim de telemuncă nu este posibilă (de exemplu, în cazul activităților de producție, distribuție, transport, vânzări), reducerea programului de lucru sau obligativitatea purtării unor echipamente de protecție puse la dispoziție de către angajator (pe cheltuiala acestuia) reprezintă opțiuni ce pot fi luate în considerare; – aplicarea mecanismului compensării în avans a orelor suplimentare, prin acordarea de zile libere plătite corespunzătoare din care să fie compensate orele suplimentare ce vor fi prestate în următoarele 12 luni, potrivit art. 122 alin. (3) din Codul muncii; – programarea efectuării zilelor restante de concediu de odihnă, cu consultarea și acordul angajaților respectivi; – instituirea șomajului tehnic, pe baza unei fundamentări tehnico-economice care să justifice reducerea/întreruperea temporară a activității, cu plata unei indemnizații egale cu 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat; – agrearea cu salariații de a beneficia de concediu fără plată pentru o perioadă determinată de timp. Trebuie menționat că, în ipoteza instituirii (în condițiile legii) stării de carantină sau în caz de forță majoră, contractul individual de muncă se va suspenda de drept, în conformitate cu prevederile art. 50 lit.c) și f) din Codul muncii. Obligații ale angajatorilor – Măsuri preventive de securitate și sănătate în muncă În contextul răspândirii numărului de cazuri infectate cu Coronavirus (COVID-19), angajatorii au obligația de a implementa măsuri pentru prevenirea infectării în rândul salariaților. În acest sens, recomandăm următoarele: – efectuarea unei analize în vederea prioritizării serviciilor esențiale sau relevante de cele neesențiale, cu respectarea drepturilor la securitate și sănătate în muncă a angajaților; – asigurarea securității și sănătății lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă, în condițiile Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă și dispunerea măsurilor necesare pentru informarea şi instruirea salariaților, precum și acordarea gratuită a echipamentului de protecție necesar (măști, mănuși de protecție, soluții dezinfectante etc.); instruirea salariaților în domeniul sănătății și securității în muncă trebuie să se realizeze și în cazul muncii la distanță (munca la domiciliu sau telemunca); – determinarea naturii și nivelului de risc pentru orice activitate susceptibilă să prezinte un risc de expunere la COVID-19, însoțită de un plan de măsuri, întocmit în baza recomandărilor medicului de medicina muncii responsabil; – întocmirea unui plan de asigurare a continuității activității în situația în care un număr semnificativ de angajați nu ar putea sa își desfășoare activitatea la locul de muncă organizat de către angajator (ar putea fi implementate următoarele măsuri: identificareaacelor locuri de muncă pentru care trebuie asigurată continuitatea, identificarea acelor lucrători cu calificări/competențe care le dau posibilitatea să fie mutați de la un loc de muncă la altul astfel încât să se asigure continuitatea activității, identificarea lucrătorilor care au infrastructura IT necesară de a lucra de acasă); – programarea unor controale medicale frecvente în perioada următoare, în colaborare cu furnizorul de servicii de medicina muncii; – instruirea salariaților în sensul utilizării e-mailului și a teleconferințelor (în măsura în care este posibil) pentru a reduce contactele fizice, precum și eliminarea deplasărilor în interes de serviciu dacă acestea nu sunt necesare în mod imperativ; – aplicarea procedurilor stabilite la nivel național de către autoritățile competente în cazul în care angajații prezintă simptome asociate infecțiilor respiratorii la locul de muncă; – informarea în mod obligatoriu a Direcției de Sănătate Publică pe raza căreia vă desfășurați activitatea în cazul unui salariat confirmat cu COVID – 19, în vederea demarării procedurilor pentru efectuarea anchetei epidemiologice; – informarea salariaților cu privire la procedura de acordare a concediului medical în caz de carantină și autoizolare la domiciliu. Salariați aflați în carantină sau autoizolare la domiciliu – cum gestionăm aceste cazuri? Astfel cum am fost informați de autoritățile competente în domeniu, măsura intrării în carantină se instituie pentru o perioadă de timp de 14 zile pentru persoanele care nu prezintă simptome, dar care se întorc din zonele cu transmitere comunitară extinsă a noului Coronavirus (aceste zone fiind actualizate în timp real pe website-ul Ministerului Sănătății). De cealaltă parte, autoizolarea la domiciliu timp de 14 zile intervine în cazul persoanelor care se întorc din zone afectate de COVID-19, altele decât zonele cu transmitere comunitară extinsă, timp în care vor fi monitorizate de către direcțiile de sănătate publică și prin intermediul medicului de familie (măsura autoizolării la domiciliu se impune și față de persoanele care au intrat în contact direct cu persoanele cu simptome și care au călătorit în zone cu transmitere comunitară extinsă, care au intrat în contact direct cu persoanele care au fost confirmate cu Coronavirus, precum șimembrilor de familie ai persoanelor care se încadrează în una dintre aceste situații). În ceea ce privește carantina, aceasta reprezintă o cauză de suspendare de drept a contractului individual de muncă (art. 50 lit. c din Codul muncii), ceea ce înseamnă că salariații nu mai prestează munca și nu vor încasa drepturile salariale în perioada respectivă. Însă, persoanele afectate de măsurile de carantină beneficiază de concediu şi indemnizaţie pentru carantină. Acestea se acordă asiguraţilor cărora li se interzice continuarea activităţii din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilită prin certificatul eliberat de Direcţia de Sănătate Publică în acest sens. Cuantumul lunar brut al indemnizaţiei pentru carantină reprezintă 75% din baza de calcul stabilită potrivit legii și se suportă integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. În schimb, autoizolarea la domiciliu nu este reglementată expres de Codul muncii drept cauză de suspendare a contractului de muncă. Cu toate acestea, Ministerul Sănătății a informat că persoanele angajate beneficiază, la ieșirea din autoizolare, de concediu medical, care ar urma să fie eliberat de către medicul de familie, în baza certificatului Direcției de Sănătate Publică, nemaifiind nevoie de adeverință de la angajator. Nu trebuie pierdută din vedere obligația angajatorului de a informa autoritățile competente în situația existenței unui salariat confirmat cu COVID – 19. Bineînțeles, această obligație este corelativă celei care îi incumbă salariatului de a informa angajatorul în legătură cu schimbările referitoare la starea sa de sănătate. Nerespectarea măsurilor ce privesc prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase poate reprezenta infracțiunea de zădărnicire a combaterii bolilor, care se pedepsește inclusiv cu închisoarea. Sursa: juridice.ro
×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.