Jump to content

Advent Calendar începe din 1 Decembrie, detalii aici

Recrutăm designeri audio și video. Puteți aplica aici

 

Sign in to follow this  
South Zhao

Gadgets Problems and Discussions - Regulament / Rules

Recommended Posts

5Tmow19.png
:ro: 
 
REGULAMENT DESCHIDERE TOPIC NOU
 
 • Când creaţi un topic nou, acesta trebuie să conţină o expunere a problemei sau o întrebare inteligibilă, bine formulată şi care să aibă legătură cu gadgeturile. Încălcarea regulii duce la primirea unui avertisment verbal şi închiderea topicului.
 • Este recomandată adăugarea unei capturi de ecran sau poze în cazul în care consideraţi că ne va ajuta să vă oferim soluţia mai rapid.
 • Căutaţi pe Google înainte de a deschide un topic nou. Explicaţi-ne ce soluţii aţi încercat şi de ce nu au funcţionat. Dacă aţi găsit rezolvarea problemei, postaţi-o şi în topic, pentru a-i ajuta şi pe alţii.
 • Titlul topicului trebuie să definească problema sau întrebarea. Încălcarea regulii duce la primirea unui avertisment verbal şi redenumirea topicului.
 • Folosiţi funcţia "Search" pentru a vă asigura că problema sau întrebarea nu a mai fost adresată. Încălcarea regulii duce la primirea unui avertisment verbal şi închiderea topicului.
 • Topicurile care nu au primit un răspuns de peste 72 de ore vor fi închise.


REGULAMENT POSTARE COMENTARIU

 

 • Limbajul vulgar, atitudinea sfidătoare şi orice răspunsuri în bătaie de joc vor fi sancţionate cu avertisment verbalavertisment sau chiar warning points, în funcţie de gravitatea faptei.
 • Cei care răspund sunt obligaţi să se asigure că nu a mai fost postat un răspuns identic. Încălcarea regulii duce la primirea unui avertisment.
 • Posturile făcute aiurea/pentru +1 (ex.: "şi eu am problema asta", "de mult căutam asta”, "mersi") vor fi sancţionate cu avertisment verbal. Postările vor fi apreciate prin ducerea cursorului peste butonul cu reacţii din colţul din dreapta-jos al postării, care arată astfel: aX9twVJ.png&key=96e21ae2e6557ae161344825.


Nu uitaţi că repetarea abaterilor va duce la sancţiuni mai grave.

 
:en: 
 
Quote

RULES ABOUT OPENING A NEW TOPIC

 

 • When you create a new topic, it has to include an intelligible, well-articulated problem or question, related to gadgets. Violation of the rule leads to receiving a verbal warning and closing the topic.
 • It is recommended to add a screenshot or picture if you believe it will help us provide a solution faster.
 • Search on Google before opening a new topic. Explain the solutions you've tried and why they didn't work. If you've managed to find the solution, post it in the topic as well, so it will help others too.
 • The topic's title must define the problem or question. Violation of the rule leads to receiving a verbal warning and renaming the topic.
 • Use the "Search" function to make sure that the problem or question had not been previously addressed. Violation of the rule leads to receiving a verbal warning and closing the topic.
 • The topics will be closed after 72 hours from the last answer.

 

RULES ABOUT COMMENTS

 • Obscene language, defiant attitudes and any mocking answers will be punished with a verbal warningwarning or even warning points, depending on the severity of the act.
 • Those who answer must make sure that a similar response had not been posted yet. Violation of the rule leads to receiving a warning.
 • Useless posts (ex.: "I have the same issue", "I've spent a lot of time searching for this”, "thanks") will be punished with a verbal warning. Posts will be appreciated by moving the cursor over the reaction button in the right-bottom corner of the post, which looks like this: aX9twVJ.png&key=96e21ae2e6557ae161344825.

 

Do not forget that repeating mistakes will lead to more serious punishments.

Edited by BIS aka OldNab
Restilizare

Share this post


Link to post
Share on other sites

Update 06.02.2020

 

Scoase şi adăugate reguli şi sancţiuni, îmbunătăţit aspectul vizual.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Update 16.03.2021

 • Restilizare.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.