Jump to content
Hostul a fost schimbat. Daca vedeti serverul offline readaugati rpg.b-zone.ro sau 141.95.124.78:7777 in clientul de sa-mp ×

Gadgets - Regulament / Rules


South Zhao
 Share

Recommended Posts

logogadgets.png.8a940286615e49fcacc083eed70aecdf.png.ba800f0791b021594df75ab99d8aa018.png


:ro: 

REGULAMENT CREARE TOPIC

 

 • Când creaţi un topic nou, acesta trebuie să conţină fie o prezentare a unui produs, fie o ştire care să nu fie mai veche de 72 de ore. În ambele cazuri, acestea trebuie să fie on topic. Încălcarea regulii duce la primirea unui avertisment verbal şi închiderea topicului.
 • Este obligatorie adăugarea unei imagini reprezentative la începutul topicului, centrată, şi a unui link către articolul-sursă la finalul topicului. Încălcarea regulii duce la primirea unui avertisment verbal şi închiderea topicului.
 • Titlul topicului trebuie să definească prezentarea sau ştirea. Încălcarea regulii duce la primirea unui avertisment verbal şi redenumirea topicului.
 • Folosiţi funcţia "Search" pentru a vă asigura că nu a mai fost publicată o prezentare sau o ştire similară. Încălcarea regulii duce la primirea unui avertisment verbal şi închiderea topicului.
 • Topicurile care nu au primit un răspuns de peste 72 de ore vor fi închise.

 

REGULAMENT COMENTARII

 

 • Limbajul vulgar, atitudinea sfidătoare şi orice răspunsuri în bătaie de joc vor fi sancţionate cu avertisment verbalavertisment sau chiar warning points, în funcţie de gravitatea faptei.
 • Cei care comentează prezentările sau ştirile sunt obligaţi să se asigure că nu a mai fost postat un răspuns identic. Încălcarea regulii duce la primirea unui avertisment.
 • Posturile făcute aiurea/pentru +1/off topic (ex.: "frumoasă postare", "de mult căutam asta”, "mersi") vor fi sancţionate cu avertisment verbal. Postările vor fi apreciate prin ducerea cursorului peste butonul cu reacţii din colţul din dreapta-jos al postării, care arată astfel: aX9twVJ.png&key=96e21ae2e6557ae161344825.
 • 2 avertismente verbale înseamnă un avertisment. Dacă acumulaţi 3 avertismente, veţi fi sancţionaţi cu 1 Warning Point pe forum. Un avertisment verbal expiră în 2 săptămâni. Pe de altă parte, un avertisment expiră într-o lună.

 

Repetarea greşelilor va duce la sancţiuni mai grave.

 

 

:en: 

 

Quote

RULES ABOUT OPENING A NEW TOPIC

 

 • When you create a new topic, it has to include either a product presentation, either news not older than 72 hours. In both cases, they must be on topic.  Violation of the rule leads to receiving a verbal warning and closing the topic.
 • You must include a centred, representative image at the beginning of the topic, and a link to the source-article at the end of the topic. Violation of the rule leads to receiving a verbal warning and closing the topic.
 • The topic's title must define the presentation or news. Violation of the rule leads to receiving a verbal warning and renaming the topic.
 • Use the "Search" function to make sure that similar presentations or news have not been posted yet. Violation of the rule leads to receiving a verbal warning and closing the topic.
 • The topics will be closed after 72 hours from the last answer.

 

RULES ABOUT COMMENTS

 

 • Obscene language, defiant attitudes and any mocking answers will be punished with a verbal warningwarning or even warning points, depending on the severity of the act.
 • Those who comment on the presentations or news must make sure that a similar response had not been posted yet. Violation of the rule leads to receiving a warning.
 • Useless/off topic posts (ex.: "nice post", "I've spent a lot of time searching for this”, "thanks") will be punished with a verbal warning. Posts will be appreciated by moving the cursor over the reaction button in the right-bottom corner of the post, which looks like this: aX9twVJ.png&key=96e21ae2e6557ae161344825.
 • 2 verbal warnings means a warning. If you accumulate 3 warnings, you will be punished with 1 Warning Point on forum. A verbal warning expires in 2 weeks. In fact, a warning will expire in a month.

 

Repeating mistakes will lead to more severe sanctions.

 

Edited by Shirogane
Link to comment
Share on other sites

 • BIS aka OldNab changed the title to [GADGETS] - Regulament / Rules
 • Madalin changed the title to Gadgets - Regulament / Rules

08.09.2023

 

:ro: 

Schimbare logo + adăugată o clarificare cu privire la sancţiuni

Quote
 • 2 avertismente verbale înseamnă un avertisment. Dacă acumulaţi 3 avertismente, veţi fi sancţionaţi cu 1 Warning Point pe forum. Un avertisment verbal expiră în 2 săptămâni. Pe de altă parte, un avertisment expiră într-o lună.

 

:en: 

New logo + added a clarification regarded to possible punishments

 

Quote
 • 2 verbal warnings means a warning. If you accumulate 3 warnings, you will be punished with 1 Warning Point on forum. A verbal warning expires in 2 weeks. In fact, a warning will expire in a month.

 

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.