Jump to content

SF Police Department - 📣 Anunţuri Importante / Important Announcements 📣


Seba97
 Share

Recommended Posts

ATENȚIE! A fost adăugată o regulă nouă referitoare la acordarea sancțiunii ”Wanted 3 - Atacare Polițist”.

 

11.19.1: Pentru această sancțiune trebuie să aveți dovezi clare foto sau video (de preferat video sau multiple poze) că jucătorul a avut intenția să vă atace, să fie clar că n-a fost din greșeală. Mesajul informativ care arătă cât damage ați primit nu este suficient pentru a acorda Wanted 3 pentru Cop Attack. Sancțiunea pentru nerespectarea acestei reguli este Faction Warn.

 

Această regulă intră din vigoare din acest moment.

 

ATTENTION! A new rule regarding the ”Wanted 3 - Cop Attack” sanction has been added.

 

11.19.1: For this sanction you must have clear photo or video proof (preferably video or multiple photos) that the player had the intention to attack you, to make sure it wasn't by mistake. The damage informer is not enough to give Wanted 3 for Cop Attack. The punishment for not respecting this rule is Faction Warn.

 

This rule will be applied starting from this moment.

 

 

Link to comment
Share on other sites

ATENȚIE! O nouă regulă cu privire la frisk și confiscate a fost adăugată și intră în vigoare din acest moment:

 

4.10.1: In cazul in care suspectati un jucator ca ar avea droguri, aveti obligatia de a folosi inainte de toate [/frisk] pe acesta, ulterior putând folosi [/confiscate]. In cazul unei reclamatii este necesar sa prezentati dovada ce contine /frisk. (Sanctiune: Avertisment Verbal la prima abatere, Faction Warn daca se mai repeta)

 

ATTENTION! A new rule regarding frisk and confiscate has been added and will be applied starting from this moment:

 

4.10.1: In the cases where you suspect that a player has drugs, you're obliged to first use [/frisk] on the suspect, afterwards you're able to use [/confiscate]. If you have complaints you need to present the proofs with /frisk. (Sanction: Verbal Warning the first time, Faction Warn if it happens again)

Edited by TiG3R
Corectare regula.
Link to comment
Share on other sites

ATENȚIE! Duminică, 26 aprilie, la ora 20:00 o să avem un antrenament.

 

Antrenorii sunt Robinson. împreună cu Mugetsu, o să vă rog să-i ascultați și să nu cauzați probleme în timpul antrenamentului.

 

O să fie susținut un exercițiu mai complex de tip capture the base. Antrenamentul o să dureze aproximativ 45 - 60 de minute.

 

Prezența este obligatorie și o să vă rog să vă prezentați în număr cât mai mare. Dacă nu v-ați învoit la ultimul antrenament, aveți posibilitatea să vă învoiți la acesta în topicul de învoiri.

Edited by Plutonium ToV
Schimbare exercițiu
Link to comment
Share on other sites

ATENȚIE! S-a produs o schimbare în regulament referitoare la folosirea vehiculelor celorlalte departamente.

 

16.4: Pentru mașinile de rank 3+ trebuie să anunțați pe [/d] atunci când le luați (la fel cum procedează membri de Rank 5+). Dacă departamentul de la care luați un vehicul are o activitate anume și are nevoie de vehicule, au tot dreptul să vă anunțe pe [/d] acest lucru și sunteți obligați să le lăsați vehiculele în această situație. (sancțiune: Avertisment Verbal la prima abatere, Faction Warn dacă se mai repeta)

16.4.1: Când vine vorba de aeronavele departamentelor (elicopterele de poliție,  Rustler, Hunter și Hydra) sunteți obligați să cereți acordul unui Rank 4+ din departamentul respectiv înainte să le folosiți. (sancțiune: Avertisment Verbal la prima abatere, Faction Warn dacă se mai repeta)

16.4.2: Membrii de Rank 5+ nu trebuie să ceară aprobare, însă trebuie să ofere un motiv pe [/d] înainte de a le folosi. (sancțiune: Avertisment Verbal la prima abatere, Faction Warn dacă se mai repeta)

 

Acestea intră în vigoare începând din acest moment. Dacă aveți orice întrebare, vă rog să mă întrebați în joc sau printr-un PM.

 

ATTENTION! There was a change in the rules regarding the usage of the vehicles of other departments.

 

16.4: For Rank 3+ vehicles you must announce on [/d] when you're taking them (just like the Rank 5+ members are doing). If the department from which you're taking vehicles has an activity and they need their vehicles, they have the right to let you know on [/d] and you must leave their vehicles. (sanction: Verbal Warning the first time, Faction Warn if it happens again)

16.4.1: When referring to department flying vehicles (police helicopters, Hunter and Hydra), you must ask for permission from a Rank 4+ from the corresponding department before using them. (sanction: Verbal Warning the first time, Faction Warn if it happens again)

16.4.2: Rank 5+ members do not have to ask for permission, but they must offer a reason on [/d] before using them. (sanction: Verbal Warning the first time, Faction Warn if it happens again)

 

This rule will be applied starting from this moment. If you have any questions, feel free to ask me in game or through a PM.

 

 

Edited by Plutonium ToV
Link to comment
Share on other sites

ATENȚIE! Duminică, 10 mai, la ora 20:00 o să avem un antrenament special.

 

Antrenorii sunt Wizzard împreună cu Sirius, o să vă rog să-i ascultați și să nu cauzați probleme în timpul antrenamentului.

 

O să fie susținut un War amical cu facțiunea LV School Instructors, unde coordonatorul este Fr4nK.

 

Prezența este obligatorie și o să vă rog să vă prezentați în număr cât mai mare. Aveți posibilitatea să vă învoiți la această activitate în topicul de învoiri.

Edited by Plutonium ToV
Link to comment
Share on other sites

ATENȚIE! Au fost produse multiple schimbări în regulamentul intern, o să vă rog să citiți mai jos schimbările și să începeți să le puneți în aplicare din acest moment.

 

9.9.1: În cazul în care urmăriți un suspect fără wanted pe jos iar acesta continuă să fugă chiar și după ce a primit 3 somații, aveți dreptul de a-i acorda Wanted 2 pentru neconformare ordin.

 

1.11: Jucătorilor care fac parte din facțiuni nu le este permis să dețină multiple conturi simultan în aceeași facțiune. În cazul în care împărțiți contul cu alți membrii ai facțiunii, urmează să fiți demiși bazat pe logurile comune.

1.11.1: În cazul în care jucătorii împart același IP, dar nu sunt aceeași persoană (e.g. frați, cuplu, etc.), trebuie să facă un ticket și să primească permisiunea unui admin 4+ care o să fie martor în joc la faptul că nu aparțin acele 2 conturi la aceeași persoană.

 

De asemenea, o schimbare minoră la aceasta regulă: 

 

21.1: Purtarea unui alt skin în afară de cel corespunzător rankului/jobului vostru fără aprobarea liderului se sancționează (sancțiune: avertisment verbal prima abatere, faction warn dacă continuă).

 

ATTENTION! Multiple changes have been applied to the internal rules, I will kindly ask you to read the changes below and start applying them from this moment.

 

9.9.1: When you're following a suspect without wanted on foot and they're running away even after 3 summons, you have the right to give them Wanted 2 for Disobeying Orders.

 

1.11: Faction players are not allowed to share multiple accounts simultaneously in one faction. If you share the account with other members of the faction, you will be kicked from the faction based on continuous logins from the same IP.

1.11.1: In cases where the players share the same ip, but are not the same player (eg: 2 brothers, a couple) they need to make a ticket in order to get the permission from an admin 4+ who will witness in game that their accounts don’t belong to the same person.

 

Also, a small change to this rule:

 

21.1: Wearing a skin other than that for your rank/job without the leader's approval will be punished (punishment: verbal warning first offence, faction warn if continued).

 

Edited by Plutonium ToV
Link to comment
Share on other sites

ATENȚIE! Duminică, 24 mai, la ora 20:00 o să avem un antrenament special.

  

Antrenorii sunt Muge împreună cu Alecs, o să vă rog să-i ascultați și să nu cauzați probleme în timpul antrenamentului.

 

O să fie susținut un war cu departamentul învecinat de noi - FBI. Pentru acest war am decis la comun acord câteva reguli adiționale pe care o să vă rog să le respectați:

 

- jucătorii care suferă sau se dau mari și alte chestii asemănătoare vor fi sancționati cu Faction Warn

- nu este permisă folosirea scutului in primele 2 runde ale activității; cei care încalcă aceasta regulă o să primească un avertisment verbal urmat de un Faction Warn dacă se mai repetă

 

Prezența este obligatorie și o să vă rog să vă prezentați în număr cât mai mare. Aveți posibilitatea să vă învoiți la această activitate în topicul de învoiri dacă nu v-ați învoit deja în această lună la activitatea de pe 10 mai.

Link to comment
Share on other sites

ATENȚIE! A fost adăugată o regulă nouă referitoare la parcatul mașinilor personale.

 

16.6: Membrul unui departament are obligația ca în cazul în care are mașina parcata la HQ-ul altui departament, să se conformeze rugăminților colegilor săi sa-și mute mașina DOAR în cazuri de necesitate reală. (sancțiune: Avertisment Verbal la prima abatere, Faction Warn dacă se mai repeta). Spre exemplu: Mașina este spawnată peste o mașina de departament SAU blochează intrarea într-o încăpere sau locație din HQ.

 

Regula intră în vigoarea din acest moment.

 

ATTENTION! A new rule regarding personal vehicle parking has been added.

 

16.6: A department member must listen to the requests of his colleagues to move their personal vehicles when they're parked at the HQ of another department, when it's really needed. (sanction: Verbal Warning the first time, Faction Warn if it happens again). Example: The personal vehicle is spawned over a department vehicle OR it's blocking the entrance to a place or location within the HQ.

 

The rule will be applied starting from this moment.

Link to comment
Share on other sites

ATENȚIE! A fost adăugată o regulă nouă referitoare la confiscatul fumigenelor și ale altor obiecte.

 

11.17.1: Obiectele cumpărate din magazinele de arme albe și sex shop NU se vor confisca. Singura excepție este pentru fumigenele din magazinele de tip 24/7 care o să fie confiscate atunci când acestea sunt folosite pentru a abuza de ele sau pentru a crea haos. Spre exemplu: proteste în fața primăriei din Los Santos urmate de un anunț pe [/gov] prin care se cere încetarea utilizării acestora. În situația aceasta, dacă jucătorii continua să le folosească, aveți dreptul de a le confisca fumigenele.

 

Regula intră în vigoarea din acest moment.

 

ATTENTION! A new rule regarding the confiscation of smoke grenades and other items has been added.

 

11.17.1: Items bought from weapon stores and sex shops WILL NOT be confiscated. The only exception is for smoke grenades bought from 24/7 shops which will be confiscated only when they're used in abusive ways or to create chaos. For example: protests in front of the Los Santos City Hall followed by an announcement on [/gov] to stop using the smoke grenades. In this situation, if the players continue to use them, you have the right to confiscate their smoke grendes.

 

The rule will be applied starting from this moment.

Link to comment
Share on other sites

ATENȚIE! Data și ora antrenamentului și a ședinței au fost modificate în urma ultimului vot. (detalii)

 

Antrenamentele o să se susțină în zilele de duminică începând de la ora 14:00. Ședințele o să urmeze imediat după, atunci când este cazul, de la ora 15:00.

 

ATTENTION! The date and time for the training sessions and meetings has been changed due to the latest vote. (details)

 

Training sessions will be held Sunday starting from 14:00. Meetings will begin right after the training sessions, when needed, at 15:00.

 

Link to comment
Share on other sites

ATENȚIE! Duminică, 21 iunie, la ora 14:00 o să avem un antrenament.

 

Antrenorii sunt R0ckstar împreună cu .Denial, o să vă rog să-i ascultați și să nu cauzați probleme în timpul antrenamentului.

 

Exercițiile susținute sunt last man standing, car shield și gun game arena. Antrenamentul o să dureze aproximativ 45 - 60 de minute.

 

Prezența este obligatorie și o să vă rog să vă prezentați în număr cât mai mare. Aveți posibilitatea să vă învoiți în topicul de învoiri.

Edited by Plutonium ToV
Link to comment
Share on other sites

ATENȚIE! Duminică, 5 iulie, la ora 14:00 o să avem un antrenament.

 

Antrenorul este Rough. O să vă rog să-l ascultați și să nu cauzați probleme în timpul antrenamentului.

 

O să fie un concurs cu dueluri și un last man standing. Câștigătorii ambelor exerciții o să primească suma de $250.000 fiecare. Antrenamentul o să dureze aproximativ 45 - 60 de minute.

 

Prezența este obligatorie și o să vă rog să vă prezentați în număr cât mai mare. Aveți posibilitatea să vă învoiți în topicul de învoiri.

Edited by Plutonium ToV
Link to comment
Share on other sites

ATENȚIE! Rapoartele de activitate au fost ajustate din cauza numărului redus de jucători activi pe server.

 

Rank 1:

Roads - 4 amenzi, 4 confiscates, 4 wanted, 8 puncte din alte surse (total 20, înainte 30)

 

Rank 2:

Roads - 8 amenzi, 4 confiscates, 4 wanted, 14 puncte din alte surse (total 30, înainte 40)

SWAT - 8 arrests/kills, 4 confiscates, 4 wanted, 14 puncte din alte surse (total 30, înainte 40)

 

Rank 3:

Roads - 12 amenzi, 4 confiscates, 4 wanted, 20 puncte din alte surse (total 40, înainte 50)

SWAT - 12 arrests/kills, 4 confiscates, 4 wanted, 20 puncte din alte surse (total 40, înainte 50)

 

Rank 4:

Roads - 25 de puncte din orice sursă (înainte 30)

SWAT - 25 de puncte din orice sursă (înainte 30)

 

Rank 5 (acest rank deține ambele echipe):

Roads - 15 de puncte din orice sursă (înainte 20)

SWAT - 15 de puncte din orice sursă (înainte 20)

Link to comment
Share on other sites

ATENȚIE! Duminică, 19 iulie, la ora 14:00 o să avem un antrenament.

 

Antrenorii sunt Mugetsu și Alecsander. O să vă rog să-i ascultați și să nu cauzați probleme în timpul antrenamentului.

 

O să fie un exercițiu de tip Car Shield cu premii în bani și un mini-war. Antrenamentul o să dureze aproximativ 45 - 60 de minute.

 

Prezența este obligatorie și o să vă rog să vă prezentați în număr cât mai mare. Aveți posibilitatea să vă învoiți în topicul de învoiri.

Link to comment
Share on other sites

Salutare,

 

Având în vedere că liderul departamentului, Plutonium, a decis să mă promoveze la funcția de sublider vreau să fac un anunț care este valabil pentru fiecare membru din acest departament.

 

Vreau să detaliez anumite teme pe care le consider foarte importante în momentul de față pentru departamentul nostru și care nu sunt respectate în totalitate și multe aspecte sunt neglijate.

 

Așadar, primul subiect pe care aș vrea să-l abordez este comportamentul. Vreau să precizez că de acum încolo va fi pus mai mult accent pe comportamentul vostru, glumele proaste și batjocoritoare vor fi sancționate, iar comportamentul și ajutorul vostru față de colegii noi, dar nu numai, va fi luat în considerare la rank up. Vrem să avem parte de o anumită transparență și de o atmosferă placută pe tot parcursul șederii voastre aici, de aceea este foarte important să vă ajutați și să colaborați unii cu ceilalți.

 

Al doilea subiect pe care aș vrea să-l abordez este regulamentul și abaterea voastră de la el. Observ că din ce în ce mai mulți membri cu rank mare sunt nesiguri de foarte multe reguli care ar trebui să fie bine știute de către ei. Trag un semnal de alarmă în legătură cu acest lucru pentru că se vor oferi sancțiuni pentru acest lucru dacă se întâmplă în mod repetat. Putem înțelege când un membru cu rank mic face anumite greșeli pentru că fiecare dintre noi la început nu a fost sigur pe el, dar de la un anumit rank avem așteptări în ceea ce privește acest lucru.

 

Și nu în ultimul rând este vorba despre chatul general al departamentelor ([/d]). Având în vedere că adminii ne-au atras atenția deseori cu privire la acest lucru, iar mai mulți membri au neglijat aceste atenționări vom începe cu sancțiuni mai drastice în legătură cu acest lucru. Nu oferim sancțiuni de plăcere sau doar de dragul de a le oferi, dar atunci când atenționăm membrii în multiple cazuri și nu se întâmplă nimic vom începe să aplicăm sancțiuni dure.

 

Acestea fiind spuse, voi termina prin a spune că vă mulțumesc pentru timpul acordat citirii acestor precizări, iar dacă sunt neclarități sau precizări aștept un mesaj pe forum sau în joc.

 

O zi bună.

Link to comment
Share on other sites

ATENȚIE! Duminică, 9 august, la ora 14:00 o să avem un antrenament.

 

Antrenorii sunt Kidda și Richard. O să vă rog să-i ascultați și să nu cauzați probleme în timpul antrenamentului.

 

O să fie susținute exerciții precum mini war, deagle duels și hide and seek. Antrenamentul o să dureze aproximativ 45 - 60 de minute.

 

Prezența este obligatorie și o să vă rog să vă prezentați în număr cât mai mare. Aveți posibilitatea să vă învoiți în topicul de învoiri.

Edited by Plutonium ToV
Link to comment
Share on other sites

ATENȚIE! Duminică, 16 august, la ora 14:00 o să avem un antrenament.

 

Antrenorii sunt Denial. și R0ckstar. O să vă rog să-i ascultați și să nu cauzați probleme în timpul antrenamentului.

 

O să fie susținute exerciții precum last man standing, car shield și hide & seek. Antrenamentul o să dureze aproximativ 45 - 60 de minute. O să fie acordate și premii de către antrenori la unele exerciții.

 

Prezența este obligatorie și o să vă rog să vă prezentați în număr cât mai mare. Aveți posibilitatea să vă învoiți în topicul de învoiri.

Link to comment
Share on other sites

ATENȚIE! Au fost produse niște schimbări duratei de suspendare a permiselor pentru a reduce din reclamații și pentru a crește cheful jucătorilor de joc (să nu se plictisească atâtea ore fără permis). Așadar noile durate sugerate sunt următoarele:

 

- Parcatul neregulamentar - suspendare 1 oră

- Condus neregulamentar - suspendare 1 oră

- Încurcarea celorlalți participanți la trafic - suspendare 1 oră

- Folosirea hidraulicelor pe un drum public (nu pe câmp, în fața casei, parcări, drumuri de nisip, pădure, etc.) - suspendare 1 oră

- Condus cu o alcoolemie de 3.0 - suspendare 1 oră

- Folosirea de NOS (în mișcare pe un drum public) - suspendare 1 oră

- Depășire viteza legală între 50-100 km/h - suspendare 1 oră

- Depășire viteza legală peste 100 km/h - suspendare 2 ore

- Repetarea unei fapte precizată anterior în timp ce are deja suspend primit (în minutele rămase după suspend) - suspendare 3 ore

 

Amenzile pentru acestea rămân neschimbate. Aceste schimbări intră în vigoare începând cu data de Miercuri, 19 August, de la ora 10:00. Până atunci rămân valabile aceleași sancțiuni de până acum.

 

O să vă rog să vă informați și colegii care încă nu știu despre asta și să aveți mare grijă ce moduri folosiți (să fie actualizate să acorde sancțiunile corecte).

Edited by Plutonium ToV
Link to comment
Share on other sites

ATENȚIE! 

 

Ofițerul cu cel mai mare raport din săptămâna 24.08.2020 - 30.08.2020 o să fie premiat cu $1.000.000.

 

Banii pentru acest concurs sunt oferiți din premiul câștigat de la cea mai recentă olimpiadă. :) 

 

Concursul este valabil doar dacă cel mai mare raport este de minim 3 ori mai mare decât raportul predefinit al câștigătorului (e.g. 60 de puncte la Rank 1).

 

Mult spor!

 

Update: Câștigătorul este ALECSANDER.LEGEND! Dovadă premiere: https://i.imgur.com/KUcrgce.png

Edited by Plutonium ToV
Link to comment
Share on other sites

ATENȚIE! Vineri, 28 august, de la ora 13:30 o să susținem un mandat de percheziție.

 

O să fie verificate toate sediile mafiilor pentru droguri și alte ilegalități, într-un mod civilizat și organizat, unde responsabilul principal va fi Mugetsu

 

Prezența este opțională, dar nu prea facem activități de genul acesta, deci mi-ar plăcea să ne strângem cât mai mulți. 

 

Mult succes!

Edited by Plutonium ToV
Link to comment
Share on other sites

ATENȚIE! 

 

Ofițerii care reușesc să atingă 300 de puncte sau mai multe în săptămâna 31.08.2020 - 06.09.2020 o să fie premiați cu $1.000.000 fiecare. Maximul de ofițeri premiați este de 9, așadar, dacă sunt mai mulți de 9 care reușesc, o să fie premiați în funcție de cine are mai multe puncte peste obiectivul minim de 300.

 

Banii pentru acest concurs sunt oferiți din premiul câștigat de la cea mai recentă olimpiadă. :) 

 

Mult spor!

 

Update: Câștigătorul este Mr.Jelly! Dovadă premiere: https://i.imgur.com/1GeenEs.png

Edited by Plutonium ToV
Link to comment
Share on other sites

ATENȚIE! O să intre o nouă regulă în vigoare începând cu data de 08.09.2020 ora 2:00

 

- Chatul departamentelor va fi freechat in intervalul orar 2:00 - 8:00 AM (pentru ca in acest interval nu se dau roburi). In cazul in care cineva da test in acest interval nu se va putea face freechat pe durata testului (indiferent in ce departament se da testul). Cei de rank 0 nu vor putea beneficia de acest beneficiu.

Link to comment
Share on other sites

ATENȚIE! Duminică, 13 septembrie, la ora 14:00 o să avem un antrenament.

 

Antrenorii sunt Mugetsu și Andu. O să vă rog să-i ascultați și să nu cauzați probleme în timpul antrenamentului.

 

O să fie susținut un war între colegi și niște exerciții de disciplină marca Mugetsu. Antrenamentul o să dureze aproximativ 45 - 60 de minute.

 

Prezența este obligatorie și o să vă rog să vă prezentați în număr cât mai mare. Aveți posibilitatea să vă învoiți în topicul de învoiri.

Link to comment
Share on other sites

ATENȚIE! Regulamentul a fost actualizat în legătură cu tratarea jucătorilor în clan zones.

 

10.9.3: Membri departamentelor nu vor avea voie să intervină in clan zones când se dă [/spray]. Sancțiunea este Faction Warn. Excepții de la regula:

- Daca jucatorul are deja wanted, somându-l să se predea, ori în cazul în care sunteţi atacaţi.

- Cand un membru ataca un membru dintr-un clan ce nu are treaba cu acel clan turf (faceti dovada cu numele clanului de pe perete)

- Cand un jucator are wanted si trebuie arestat.

- Cand un un membru de clan face DM pe alti jucatori ce nu fac parte dintr-un clan.

- Atunci cand este atacat politistul intentionat ( trebuie sa existe video demonstrativ ca ati fost atacati intentionat).

- Alte cazuri asemanatoare cu cele mentionate mai sus.

- Dacă jucătorul încalcă orice regulă de circulație.

 

Aceste reguli intră în vigoare începând cu data de 18/09/2020.

Link to comment
Share on other sites

  • dabro.pdf changed the title to SF Police Department - 📣 Anunţuri Importante / Important Announcements 📣
Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.