Jump to content

SF Police Department - Transfer Echipe / Team Transfer


Plutonium ToV
 Share

Recommended Posts

IShxpBE.png

SF Police Department - Transfer Echipe / Team Transfer

 

Înainte de a posta în acest topic aveți obligația de a cunoaște Regulamentul Forumului.

Doar membrii departamentului de poliție din San Fierro au dreptul de a posta în acest topic.

Membrii au obligația de a respecta modelul de postare atunci când doresc să își schimbe echipa din care fac parte.

Doar conducerea facțiunii (rank 5+) are dreptul de a susține teste pentru schimbarea echipelor.

Doar liderul are dreptul de a răspunde cererilor.

 

Precizări cu privire la schimbarea echipelor:

 

- un membru care dorește să fie mutat din echipa ROADS în echipa SWAT trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

-- să dețină minim rang 2.

-- să nu fi fost în echipa SWAT în ultimele 2 săptămâni.

- un membru care dorește să fie mutat din echipa SWAT în echipa ROADS trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

-- să fi activat în echipa SWAT pentru cel puțin 2 săptămâni.

- pentru a intra în echipa SWAT trebuie să susțină următoarele probe de arme: 2 x Deagle, 2 x M4, 2 x MP5 și 2 x orice armă dorește candidatul.

-- candidatul trebuie să câștige cel puțin 5 din 8 duele pentru a putea intra în echipa SWAT.

--- candidatul care pică probele pentru echipa SWAT poate reaplica doar după ce și-a îndeplinit următorul raport de activitate.

 

Model de postare:

 

- Nume:

- Rang:

- Echipa curentă:

- Echipa în care doresc:

- Motivul:

- Alte precizări:

 

 

Before posting in this topic, you're obliged to know the Forum Rules.
Only members of the San Fierro Police Department are allowed to post in this topic.
Members are obliged to respect the posting model when they're applying to change their team.
Only the faction leadership (rank 5+) is allowed to hold tests for changing teams.
Only the leader is allowed to reply to transfer requests.

Notes regarding team changing:

- a member wishing to be transferred from the ROADS team to the SWAT team must meet the following conditions:
-- have the minimum rank of 2.
-- not been part of the SWAT team for the previous 2 weeks.
- a member wishing to be moved from the SWAT team to the ROADS team must meet the following conditions:
-- have been active in the SWAT team for at least 2 weeks.
- in order to join the SWAT team you must do the following weapons tests: 2 x Deagle, 2 x M4, 2 x MP5 and 2 x any weapon choice the candidate picks.
-- the candidate must win at least 5 of 8 duels in order to be able to enter the SWAT team.
--- the candidate who fails the tests for the SWAT team can only reapply after fulfilling their next activity report.

 

Posting model:

 

- Name:

- Rank:

- Current team:

- Team where I want to go:

- Reason:

- Other information:

 

Edited by Mugetsu.
Formatare // mulțumiri speciale lui sRn
Link to comment
Share on other sites

Nume: Goldust

Rank: 2

Echipa curentă:  ROADS

Echipa în care doresc: SWAT 

Motivul: Doresc acest lucru deoarece vreau sa incerc o noua experienta si sa vad cum este.

Alte precizări: Va multumesc.

Link to comment
Share on other sites

Nume:r3load

Rank:2

Echipa curentă: ROADS

Echipa în care doresc: SWAT

Motivul: E mai usor sa merg dupa wanted, la rutiera toti te alearga.

Alte precizări: -

Link to comment
Share on other sites

Nume: sRn

Rank: Detective (2)

Echipa curentă: ROADS

Echipa în care doresc: SWAT

Motivul: Doresc să fac o schimbare în activitatea mea de zi cu zi.

Alte precizări: Nu am alte precizări.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.