Jump to content
Hostul a fost schimbat. Daca vedeti serverul offline readaugati rpg.b-zone.ro sau 141.95.124.78:7777 in clientul de sa-mp ×

News Reporters - Cereri interviuri / Interviews requests [Service: ON]


BoDoSeLLL
 Share

Recommended Posts

 

nrintrequest.png

22px-Flag_of_Romania.svg.png

Înainte de a posta în acest topic aveți obligația de a cunoaște Regulamentul Forumului.

În acest topic au dreptul de a posta toți membrii comunității.

În acest topic poate raspunde orice membru News Reporters de pe RPG1 care are in momentul de fata rang 3+.

 

În acest topic puteți face o cerere pentru un interviu.

Pentru a putea participa într-un interviu aveți nevoie de minim level 7.

Facțiunea News Reporters își rezervă dreptul de a respinge cererile din motive variabile și fără nicio explicație în prealabil.

Reporterii au posibilitatea să vă avertizeze de maxim 3 ori înainte de a lua o măsură, dar în același timp această posibilitate este opțională, motiv pentru care puteți fi sancționați fără avertizare.

Participantul principal (cel care face cererea) este direct responsabil pentru acțiunile celorlalți participanți, ceea ce înseamnă că și el va fi sancționat.

Reporterii își rezervă dreptul de a opri interviurile dacă nu sunt mulțumiți de prestația participanților fără a mai returna banii.

Atunci când cineva face o cerere pentru interviu, respectivul are la dispoziție 5 zile pentru a contacta un reporter, în caz contrar cererea sa fiind anulată.

Clienții au obligația de a respecta modelul de postare pentru a fi analizat corect de către reporterul responsabil.

Un jucator poate face maxim 3 cereri pe saptamana, restul fiind respinse.

 

Tipuri de interviuri:

 

 • Interviuri normale (20.000$/persoana) 

Reporterul în cauză vă va analiza toată situația din joc [întrebări din trecut, prezent, informații reale, planuri de viitor și întrebări din public (aceste fiind opționale)].

 

 • Interviuri pe o temă aleasă (20.000$/persoana) 

Reporterul în cauză vă va intervieva doar pe un subiect ales de voi care nu tine de joc.

 

Reguli pentru participanți:

Quote
- Evitați limbajul de tip messenger, skype (prescurtări, emoticoane). Puncte penalizare: 3/3
- Răspunsurile trebuie să fie la subiect, nu bateți câmpii! Puncte penalizare: 1/3
- Dacă doriți să scrieți 2 rânduri, anunțați reporterul. Puncte penalizare: 0.5/3
- Dacă interviul este în grup, respectați ordinea. Puncte penalizare: 0.5/3
- Nu răspundeți la telefon în timpul live-ului pentru a nu face spam pe chat sau a încurca reporterul sau ceilalți invitați. Puncte penalizare: 0.5/3
- Nu "atacați" (verbal) un jucător sau o facțiune pe live, este interzis. Puncte penalizare: 3/3
- Nu aveți voie să folosiți limbaj obscen sau cu caracter jignitor. Puncte penalizare: 3/3
- Pe live trebuie să scrieți cât mai corect din punct de vedere gramatical. Puncte penalizare: 0.5/3
- Folosiți semnele de punctuație corespunzătoare și nu abuzați de ele. Puncte penalizare: 0.5/3
- Nu stați "AFK" (ESC) în timpul interviului în exces. Puncte penalizare: 0.5/3
- O propoziție se începe cu literă mare și se încheie cu punct -> . / semnul exclamării -> ! / etc. Puncte penalizare: 0.5/3
 
! Dacă invitații nu respectă regulile impuse de reporter la început, acesta trebuie să încheie transmisia !
! Pentru fiecare greșeală se oferă un punct penalizare, iar la 3 puncte, reporterul are obligația de a încheia live-ul cu jucătorul în cauză !
 

Model de postare:

- Nume:

- Linkul catre profilul de website / RPG bar:

- Tipul de interviu dorit:

- Numele celorlalți participanți (dacă există):

- Linkul catre profilul de website al participanților / RPG bar:

- Am luat la cunoștință regulile prezentate pe prima pagină:

- Alte precizări:

 

23px-Flag_of_the_United_States.svg.png

 

Before posting on this topic, you must know the rules of the Forum.

In this topic they have the right to post all the members of the community.

In this topic can answer any member News Reporters on RPG1 that currently has rank 3+.

 

In this topic you can apply for an interview.

In order to participate in an interview you need a minimum level 7.

The News Reporters faction reserves the right to reject requests for variable reasons and without any prior explanation.

Reporters have the possibility to warn you up to 3 times before taking a measure, but at the same time this possibility is optional, which is why you can be sanctioned without warning.

The main participant (the applicant) is directly responsible for the actions of the other participants, which means that he or she will be penalized.

Reporters reserve the right to stop the interviews if they are not satisfied with the performance of the participants without returning the money.

When someone makes an application for an interview, the person has 5 days to contact a reporter, otherwise his request will be canceled.

Clients have to comply with the posting model in order to be properly analyzed by the responsible reporter.

A player can make a maximum of 3 requests per week, the rest being rejected.

 

Types of interviews:

 

 • Simple interviews (20.000$/person) 
The reporter will ask you questions about your virtual life, real life and server's status. Also, questions from public are possible (optional).
 
 • Interviews on a chosen theme (20.000$/person) 
The reporter in question will only interview you on a topic of your choice that is not relevant to the game.

 

Rules for participants:

Quote

- Avoid messenger language, skype (abbreviations, emoticons). Penalty points: 3/3
- The answers must be on the subject, do not beat the plains! Penalty points: 1/3
- If you want to write 2 lines, announce the reporter. Penalty points: 0.5/3
- If the interview is in a group, follow the order. Penalty points: 0.5/3
- Do not answer the phone during the live so as not to spam the chat or to confuse the reporter or other guests. Penalty points: 0.5/3
- Do not "verbally" attack a player or a live faction, it is forbidden. Penalty points: 3/3
- You must not use obscene or offensive language. Penalty points: 3/3
- You have to write grammatically correct on live. Penalty points: 0.5/3
- Use the proper punctuation marks and do not abuse them. Penalty points: 0.5/3
- Do not stay "AFK" (ESC) during the excessive interview. Penalty points: 0.5/3
- A sentence starts with the capital letter and ends with a point ->. / the exclamation mark ->! / etc. Penalty points: 0.5/3


! If the guests do not follow the rules imposed by the reporter in the beginning, it must end the transmission!
! For each mistake a penalty point is offered, and at 3 points, the reporter has the obligation to conclude the live with the player in question !

 

Model to request an interview:

- Name:

- Link to the website profile / RPG bar:

- The type of interview you want:

- Name of other participants (if any):

- Link to the website profile of the participants / RPG bar:

- I was aware of the rules presented on the first page:

- Other specifications:

 

 

Edited by .Aku
Aspect
Link to comment
Share on other sites

 • Nick: Xin

 • Nick-ul celui de-al doilea participant (daca exista): Plutonium

Level-ul detinut: 33

Level-ul celui de-al doilea participant (daca exista): 9

Bara RPG sau poza cu [/stats]: (semnătură)

Bara RPG sau poza cu [/stats] pentru al doilea participant (daca exista): Plutonium.png

Subiectul interviului: Producţia de filme. (cele făcute pe serverul Movie, noi fiind producătorii)

Am citit si luat la cunostinta regulile prezentate mai sus: Da.

Alte precizari: Doresc ca întrebările să fie legate strict de munca mea şi a lui Plutonium pe serverul Movie.

Pentru documentare (pentru întrebări), aici aveţi primul nostru proiect.

 

Link to comment
Share on other sites

 • Nickname: Dskk

Level-ul detinut: 23

Bara RPG sau poza cu [/stats]: Nu merge RPG

Factiunea din care faci parte: Civil

Am citit si luat la cunostinta regulile prezentate mai sus: Da

Alte precizari: Multumesc.

Link to comment
Share on other sites

 • Nick: Andreiu

 • Nick-ul celui de-al doilea participant (daca exista): -

Level-ul detinut: 33+

Level-ul celui de-al doilea participant (daca exista): -

Bara RPG sau poza cu [/stats]: andreiu.png

Bara RPG sau poza cu [/stats] pentru al doilea participant (daca exista): -

Subiectul interviului: Event-ul meu organizat pe Forum la categoria Events (The Best Team) !

Am citit si luat la cunostinta regulile prezentate mai sus: Da

Alte precizari: Multumesc

Link to comment
Share on other sites

Nickname: RelaXx


Level-ul detinut: 34


Bara RPG sau poza cu [/stats]: ReLaXx.png


Factiunea din care faci parte: San Fierro Taxi Cab


Am citit si luat la cunostinta regulile prezentate mai sus: Da


Alte precizari: Mult mai bine ca sunt organizate asa, nu ne mai incurcam nici noi, nici voi.


Link to comment
Share on other sites

 • Nickname: andreiu

 • Level-ul detinut: 33+

Bara RPG sau poza cu [/stats]: andreiu.png

Factiunea din care faci parte: Civil

Am citit si luat la cunostinta regulile prezentate mai sus: Da

Alte precizari: -

Link to comment
Share on other sites

Nickname: Ghytza112


Level-ul detinut: 30


Bara RPG sau poza cu [/stats]: Ghytza112.png


Factiunea din care faci parte: LV Taxi Company


Am citit si luat la cunostinta regulile prezentate mai sus: Da


Alte precizari: Nu.


Link to comment
Share on other sites

 • Nickname-ul tau:[MR].SkY.

 • Nickname-ul celui de-al doilea participant:.TanTu.

Level-ul tau:30

Level-ul celui de-al doilea participant:41

Bara RPG sau poza ta cu [/stats]:.SkY..png

Bara RPG sau poza cu [/stats] pentru al doilea participant:.Tantu..png

Am citit si luat la cunostinta regulile prezentate mai sus:Da.

Alte precizari:Multumesc.

Link to comment
Share on other sites

 • Nickname: HipHopFury

 • Level-ul detinut: 19

Bara RPG sau poza cu [/stats]: HipHopFury.png

Factiunea din care faci parte: Civilian .

Am citit si luat la cunostinta regulile prezentate mai sus: Da

Alte precizari: Astept un raspuns .

Link to comment
Share on other sites

Nickname: Marya
Level-ul detinut: 43
Bara RPG sau poza cu [/stats]: marya.png
Factiunea din care faci parte: Taxi Las Venturas.
Am citit si luat la cunostinta regulile prezentate mai sus: Da
Alte precizari: As vrea ca interviul sa mi-l ia [MF]Luxior, multumesc!

Link to comment
Share on other sites

 • Nickname-ul tau: RoberteL

 • Nickname-ul celui de-al doilea participant: Audi_RS8

Level-ul tau: 68

Level-ul celui de-al doilea participant: 90

Bara RPG sau poza ta cu [/stats]: RoberteL.png

Bara RPG sau poza cu [/stats] pentru al doilea participant: AUDI_RS8.png

Am citit si luat la cunostinta regulile prezentate mai sus: Da

Alte precizari:

Link to comment
Share on other sites

 • Nickname: [FCP]Skipper

 • Level-ul detinut: 38

Bara RPG sau poza cu [/stats]: Skipper.png

Factiunea din care faci parte: Southern Pimps

Am citit si luat la cunostinta regulile prezentate mai sus: Da

Alte precizari: Atât . Mulţumesc şi o Seară Bună .

Link to comment
Share on other sites

 • Nickname: zYnc.

 • Level-ul detinut: 58

Bara RPG sau poza cu [/stats]: zYnc..png

Factiunea din care faci parte: TTC

Am citit si luat la cunostinta regulile prezentate mai sus: Da

Alte precizari: Salut!

Link to comment
Share on other sites

 • Nick: Tig3R

 • Nick-ul celui de-al doilea participant (daca exista): -

Level-ul detinut: 46

Level-ul celui de-al doilea participant (daca exista): -

Bara RPG sau poza cu [/stats]: Tig3r.png

Bara RPG sau poza cu [/stats] pentru al doilea participant (daca exista): -

Subiectul interviului: Trecutul meu (SFPD - cum m-am simtit si dastea) si prezentul ( ELC - cum ma simt etc), ce planuri am pe viitor etc..

Am citit si luat la cunostinta regulile prezentate mai sus: Da.

Alte precizari: Vreau sa tin live-ul cu Luxior !

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.